Praha 6, nejlepší místo k životu
Za to vám ručíme!
STAN s podporou Zelených
 
načtěte další zprávy z Prahy 6
Facebook Twitter Linkedin 
4.6.2024
Jaké priority by si měla vytyčit Praha 6 ve svém strategickém plánu?

Strategie městské části by neměla být neměnným dokumentem, ale spíš širokou dohodou o konkrétních aktivitách a projektech, kam by se měla městská část ubírat a vyvíjet v následujících minimálně deseti letech. Nyní se nacházíme na začátku celého procesu, přičemž zpracování dokumentu bude trvat zhruba jeden rok. Je tedy trochu předčasné říkat, jaké priority by městská část měla ve svém strategickém plánu mít. K tomu musíme společně nejprve dojít. Co ale lze už teď s jistotou definovat, je charakter těchto priorit. Měla by na nich být shoda napříč zastupitelstvem, aby přežily proměny vládnoucích koalic. Měly by být udržitelné ekonomicky, tj. neměly by překračovat finanční možnosti městské části. Měly by být vyvážené a respektovat strukturu území a obyvatelstva Prahy 6, tak aby nebyla jedna lokalita nebo skupina obyvatel upřednostňována před ostatními. A samozřejmě by měly respektovat přání a potřeby obyvatel, kteří na Praze 6 žijí. Taková strategie bude mít šanci zůstat živá a užitečná pro všechny, kterým leží rozvoj šestky na srdci.

Facebook Twitter Linkedin 
7.5.2024
Radnice chce s občany komunikovat rychle a online

Na špičce možného využití IT nejsme. Funguje systém pro zápisy do škol a školek. Mapový systém gis.praha6.cz má přes sto vrstev informací o různých zařízeních, lokalitách, institucích, možnostech, zajímavostech. Aplikace Lepší šestka sbírá podněty veřejnosti. Chtěl bych ale více digitalizovaných služeb, třeba žádostí o zábory veřejného prostranství, svatby, dotace. Zatím jsou jen formuláře, které si stáhnete z webu. Nutné je ale online je vyplnit rovnou v systému na základě digitální identity, kterou má dnes vlastně každý.

Za klíčové považuji zavést systémovou participaci, včas zapojující veřejnost do vhodných projektů městské části. SW nástroj pro manažerské řízení záměrů radnice PROJEKTY6 je před spuštěním a měl by sjednocovat všechny informace o záměrech a projektech a poté je propojit s podporou participace. Změníme aplikaci pro Nápad pro Šestku, v dosavadní se hlasující ztráceli. A chceme integrovat data pro „data based policy“ a informování veřejnosti. Kdo by nechtěl vědět, kam v území šlo nejvíc investic do komunikací, do školských zařízení, do zeleně?

Facebook Twitter Linkedin 
2.4.2024
Jsou sochy ve veřejném prostoru důležité?

Vybavuje se mi usmívající se sochař Kurt Gebauer stojící před svou obří Housenkou raného kapitalismu dočasně umístěnou na Vítězném náměstí, který říká: „Díky mým sochám nejsou války! Lidi se vyvztekají tady a pak jdou domu klidní.“ Neboli: Umění ve veřejném prostoru nemá jen okrašlovat. Má také bavit, provokovat, vzdělávat, připomínat. Má celou řadu funkcí a většinou vzbuzuje velké emoce. Lavičku Ferdinanda Vaňka před NTK po řadě nevybíravých útoků označil respektovaný průvodce po umění ve veřejném prostoru Pavel Karous za „nejzdařilejší památník Václava Havla vůbec“. O propírané soše Marie Terezie na Hradčanech zas napsal spisovatel Dan Hrubý v Reflexu: „Abychom mohli posuzovat roli Habsburků v českých dějinách, musíme je do nich nejdřív pustit!“ Vějíř Žofie Chotkové u Písecké brány prošel bez svárů, třebaže připomíná manželku následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda zastřeleného i s chotí v Sarajevu. Dneska si zmíněné sochy tisknou studenti gymnázií na 3D tiskárnách v rámci výuky. Také díky tomu, že máme už dlouhá léta odvahu umísťovat umění do veřejného prostoru. A navíc: V rámci odborných ohlasů díky tomu Praha 6 požívá mimořádný respekt.

Facebook Twitter Linkedin 
2.1.2024
Školství v Praze 6 se těší dobré pověsti

Školství v Praze 6 se těší dobré pověsti, což dokazuje nejen zájem rodičů i školáků z okolních obcí a městských částí a s ním spojený fenomén „zápisové turistiky“, ale i srovnávací výsledky sciotestů z předešlých let. Aby děti méně memorovaly a učily se daleko více kompetencím, to je v rukou ministerstva školství a stále odkládané školské reformy. Co v našich rukou je, jsou dostatečně motivovaní ředitelé, jejichž nezbytná generační obměna už pozvolna začala. Právě ředitelé jsou ve svých školách suverény a mají v rukou prakticky vše. Na to, dle mého, radnice léta dbá a motivuje je jak finančně, tak velkým zájmem o školství obecně. A pak potřebujeme přitáhnout kvalifikované mladé učitele s elánem, kteří mají k dětem věkově co nejblíž. Ale o ty je pranice, a proto je městská část historicky zahrnula mezi preferované profese, kterým dokáže nabídnout startovací nájemní byt. Některé školy mají skvělé moderní sportovní areály, jiné naopak na hranici životnosti, to je bezpochyby další úkol pro naši radnici. Zajištění dostatečných školských kapacit pro děti z Prahy 6 je povinností. Velkou celospolečenskou otázkou je pak návrat k osmileté výuce.

Facebook Twitter Linkedin 
3.12.2023
Jak hodnotíme nový formát setkávání radnice s veřejností?

Nový formát, který současné vedení radnice zavedlo, se spíše osvědčuje. V dřívější frontální formě, kdy ti z radnice přes mikrofony vykládají veřejnosti v sále, co dělají a proč je to dobře, se většina občanů nedostane ke své často detailní otázce. Občas se strhne mela, když nespokojený diskutér otočí debatu na to, co právě jeho pálí, a ještě ve stylu třetí světové. Zvolili jsme formu na vhodném venkovním místě, kdy po krátkém představení místních problémů, jež radnice vnímá a nějak řeší, se lidé rozjedou ke stolkům se židlemi. Tam se jim věnují jednotliví radniční odborníci a zodpovědní politici. Nastoupí neformální styl, jednání z očí do očí, okamžitý skok přímo do konkrétního problému, který lidi pálí. A co zlepšit? Lépe předem setkání oznámit, zapojit spolky, publikovat podrobnější zápisy s přesnější převodovkou dalšího řešení. Zlepšíme i režii u jednotlivých stolků, aby se témata neopakovala, aby se všichni slyšeli a aby lidé stihli oběhnout všechno, s čím přišli. Tak nám držte palce.

Facebook Twitter Linkedin 
1.11.2023
Desítky milionů korun na volnočasové aktivity

Řekl bych, že téměř všechny kulturní a společenské akce, které Praha 6 podporuje, vyvěrají z občanských aktivit, a tak je to správně. Ve volebním období 2014 až 2018 se mi navíc podařilo uvést v život velmi oblíbený program Nápad pro Šestku, v němž mohou obyvatelé prosazovat své nápady na úpravy veřejného prostoru. Letos tento projekt úspěšně pokračuje i díky zapojení Oldřicha Kužílka. Vedle toho radnice podporuje dotačním titulem Aktivní město celoroční aktivity dětí a dospívajících v nejrůznějších sportovních oddílech, ale i volnočasových kroužcích, letos částkou 800 Kč a v titulu Šestka táborová zas Praha 6 přidává rodičům a dětem na letní táborové pobyty včetně těch příměstských. Finančně už dlouhá léta podporujeme i lokální časopisy, které zajímavým způsobem doplňují obsah populárního měsíčníku Šestka, vydávaného radnicí, a spontánně a ve velkém detailu se věnují dění v jednotlivých čtvrtích Prahy 6. Dotační titul se jmenuje Podpora sublokálních periodik. A v neposlední řadě již dlouhodobě běží pravidelné dotační programy podporující lokální aktéry v oblasti kultury, sportu a volného času. No a teď navíc plánujeme i soustavnou podporu komunitních center.

Facebook Twitter Linkedin 
2.10.2023
Dostavba Vítězného náměstí

Dostavba Kulaťáku je krok správným směrem. Vítězné náměstí je dlouhá desetiletí zmrzačené a víc funguje jako obří dopravní křižovatka než náměstí. Jeho dostavba je příležitostí a zároveň jednou z největších urbanistických výzev v současné Praze. Je naší povinností zajistit, aby vznikla nejenom kvalitní a krásná architektura, ale aby nové budovy a veřejná prostranství také dobře sloužily lidem. Nejenom těm, kteří v nich budou bydlet, studovat nebo pracovat, ale i široké veřejnosti, která tudy bude procházet, bude tu nakupovat nebo trávit svůj volný čas. Proto je nesmírně důležité, že se zástupci Prahy 6 účastnili výběru vítězného návrhu a že se nám do projektu podařilo prosadit významnou veřejnou funkci. Nové kulturní centrum bude v majetku městské části a stane se nejen přirozeným srdcem Šestky, ale také významným kulturním aktérem celopražského významu. Dostavba Vítězného náměstí tedy přinese dotvoření celku náměstí, výrazné zkvalitnění veřejného prostoru a v neposlední řadě i významné rozšíření kulturní nabídky v centrální oblasti Prahy 6.

Facebook Twitter Linkedin 
3.7.2023
Jak se Praha 6 stará o své seniory?

Praha 6 patří mezi starší městské části, populace starší 65 let dlouhodobě tvoří zhruba pětinu obyvatel a predikce demografického vývoje je neúprosná. Je proto nezbytným úkolem městské části zajistit, aby byla dostupná široká paleta všech typů potřebných služeb. Základní podmínkou je územní analýza potřeb, která bude zdrojem pro další diskusi, v jakých segmentech péči o seniory do budoucna rozvíjet. Velký důraz je třeba klást především na podporu a rozvoj terénních služeb. Naším cílem totiž musí být, aby služby péče přišly za lidmi domů, do jejich přirozeného prostředí. To samozřejmě neznamená, že bychom měli rezignovat na rozvoj klasických pobytových služeb pro seniory, i ty by nicméně měly být propojovány s aktivitami podporujícími širší typ služeb. Městská část musí rovněž být schopna hrát koordinační roli a vhodným způsobem všechny podpůrné služby propojovat a síťovat. Měla by poskytovat orientaci v systému dávek či podpor a prostor pro prevenci a poradenství v jednotlivých náročných životních situacích.

Facebook Twitter Linkedin 
1.6.2023
Developeři přislíbili Praze 6 na investice do školství a infrastruktury téměř miliardu korun

Vše začíná u pravidel hry a transparentního projednávání záměrů. Radnice řeší soulad různých zájmů, na jedné straně občanů na kvalitním prostředí pro život, na druhé straně developerů na zisku v souladu s obecným blahem. Projektanti bohužel pravidelně přicházejí s přepísklými plány, protože čekají, že budou muset o jedno dvě patra ustoupit. Využijí do maxima, co zákon umožňuje podle znění technických paragrafů, ale nechtějí vidět jiné paragrafy o celkové kvalitě v území. Skoro vždy se například snaží rozmělnit povinnost respektovat situaci ve stabilizovaném území, i když technické aspekty, jako úhly zastínění, umožňují do zdánlivě prázdného prostoru umístit obrovský dům. Proto chceme, aby radnice připravila pro významné lokality územní studie. V nich bude od začátku jasné, co lze a co ne. Chceme posílit a férově nastavit kontribuce – příspěvky developera na výstavbu školek, škol a další vybavenosti, potřebné pro nové obyvatele. A v neposlední řadě, aby významnější i soukromý záměr byl od začátku zveřejněný a pracovalo se i s názorem veřejnosti.

Facebook Twitter Linkedin 
28.4.2023
Praha 6 otevírá odpočinkovou plochu Džbán Park. Jaká je naše vize využití Džbánu a dalších vodních ploch?

Naše městská část je nejzelenější, ale paradoxně nemá mnoho přírodních vodních ploch k rekreaci. Velkorysá vodní nádrž Džbán na začátku Divoké Šárky, romantický Libocký rybník s ladovským panoramatem staré Liboce a kostelem sv. Fabiána a Šebestiána a nejnovější rybník Terezka před zdí obory Hvězda, který je v zimních měsících Mekkou místních otužilců. Nejde jen o koupání, ke Džbánu i Libočáku míří také desítky rybářů. Jediné rozsáhlé přírodní koupaliště na Džbánu už loni pro veřejnost zablokoval developer Molepo vlastnící pozemky v okolí jako nátlak, aby na nich mohl stavět. To však územní plán neumožňuje a celé okolí nádrže má podle nás zůstat lokalitou určenou k rekreaci. Podobné vydírání nepatří do slušné společnosti, proto naše koalice otevře na protějším jižním břehu obecní Plovárnu Džbán, kam se lidi z šestky budou moct přijít vykoupat. Sice menší, ale aspoň něco. Snad Molepo náš vzkaz pochopí! Plovárně zajistíme jednoduché vybavení, hygienu a občerstvení. Podobně chceme drobně vylepšit i Terezku, aby otužilci nemuseli šlapat v blátě.

Facebook Twitter Linkedin 
31.3.2023
Jak bychom zatočili s tzv. zápisovou turistikou?

STAN mnoho let považoval za nepřijatelné, aby se šestkové děti nemusely dostat do blízké školy kvůli dětem odjinud, pouze naoko přihlášeným do něčího bytu. Na takové obcházení se musí najít právní postup, protože nefér jednání zákon nechrání. Řešení, pro které se městská část rozhodla, považuji za správnou a ráznou odpověď. Rád jsem na něm jako předseda pracovní skupiny spolupracoval. Většina základních škol dosáhla 95–98 % své maximální kapacity. Proto jsou možnosti jejich ředitelů v přijímání nových žáků omezené. Jako jeden z nich už prostě odmítám, aby děti z rodin, kde několik generací chodilo do své blízké školy, najednou žily v nejistotě, zda se do své spádové školy dostanou, protože se bude losovat. Prověřovat skutečné bydliště prý školský zákon nepřipouští. Já a mí kolegové – další ředitelé si to nemyslíme. Nejde totiž jen o školský zákon. Občanský zákoník výslovně preferuje „skutečné bydliště“. Proto jsme odhodláni tento postup za podpory radnice prosazovat i právní cestou.

Facebook Twitter Linkedin 
27.2.2023
Odmítli jsme záměr vybudovat v Šáreckém údolí sportovně-rekreační rezort

„Přijaté usnesení jednoznačně vymezilo pozici městské části. Záměr umístění sportovně-rekreačního areálu nazývaného Jeseter resort odmítáme, protože chceme naplnit požadavky v minulosti akceptované územní studie. Stavíme se na stranu našich občanů a místního spolku, kteří proti projektu také podávají námitky,“ říká starosta Prahy 6 Jakub Stárek.

„Lidé, kteří na šestce vyrostli, vnímají území bývalého koupaliště v Tiché Šárce jako prostor, který byl historicky určen k rekreaci veřejnosti. Tomu odpovídá platný územní plán i očekávání městské části od budoucího využití. Navrhovaný projekt je z našeho pohledu v zásadním rozporu s územním plánem i s oprávněným očekáváním veřejnosti,“ doplňuje statutární místostarosta Petr Prokop.

„Negativní stanovisko je v této věci samozřejmostí, projekt tohoto typu do území Šáreckého údolí nepatří,” dodává místostarostka Mariana Čapková.

Sportovní rezort by měl vzniknout v místě bývalého koupaliště a usedlosti Rakařka v Šáreckém údolí. Záměr sestává z 6 jednotek 2+KK ve 3 objektech a z hlavního objektu s recepcí, restaurací a čtyřmi apartmány. Součástí areálu má být jezírko pro sportovní rybolov. Majitelem pozemku je ruský podnikatel Alexej Zacharov. Projekt v minulosti získal celkem 14 kladných posouzení různých orgánů jak z magistrátu hl. města, tak následně od Prahy 6. „Situace se od té doby změnila. Mimo jiné v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině,“ komentuje rozhodnutí šestkových zastupitelů starosta Stárek. Dopisem proto oslovil ministra zahraničních věcí Jana Lipavského s žádostí o informace, zda podnikatel Zacharov nefiguruje na sankčním seznamu či zda by tam měl být zařazen.

Také územní studii pro Šárecké údolí projednávalo zastupitelstvo Prahy 6 v září 2021 poté, co projekt resortu postupně získával povolení dotčených orgánů – potvrzení magistrátu, že je v souladu s územním plánem, nebo souhlasy z pohledu ochrany životního prostředí. Souhlasná stanoviska z Prahy 6 přicházela v rámci mantinelů určených předchozími stanovisky hlavního města.

Praha 6 nyní k záměru Jeseter resortu mimo jiné namítá, že jde o rozpor s územně plánovací dokumentací, upozorňuje i na vady závazného stanoviska orgánu ochrany životního prostředí. Projekt také odporuje záměru s obecnými požadavky na využívání území. Informace o dalším postupu bude projednávat zastupitelstvo 17. dubna.

Facebook Twitter Linkedin 
2.1.2023
Praha 6 má rozpočet na rok 2023

V rozpočtu je zhruba o 60 milionů více příjmů díky navýšení prostředků z hlavního města na občana a na žáka. Dílčích změn je v něm řada, zásadní změnou je ale pro nás navýšení kapitoly sportu a volného času na dvojnásobek, tedy o 14 milionů korun. Podpora sportu je ze strany Národní sportovní agentury v poslední době značně rozkolísána, finance do klubů putují pozdě, je jich málo, systém je nepřehledný a těžko předvídatelný. A k tomu se připojuje výrazné zdražení cen energií. Proto roste význam radnic, které mají morální povinnost sportování dětí a mládeže podpořit nejméně do chvíle, kdy si systém státního financování „sedne“. Praha 6 vedle tradiční podpory klubů, akcí i sportovců pro letošek otevírá tři nové dotační tituly: 4 miliony na investice do sportovní infrastruktury, 5 milionů na mimořádné výdaje sportovních klubů a 5 milionů na podporu sportovní identity Prahy 6. V prosinci jsme je s rozpočtem schválili, na začátku letošního roku je vypíšeme a nejpozději do konce června poputují prostředky do sportovních klubů. Ty investiční i dříve. Sportu zdar.

Facebook Twitter Linkedin 
30.12.2022
Jan Lacina: Poslali jsme novoroční dopis prezidentu Zemanovi. Počtvrté a naposledy

Pane prezidente!

„Jen idiot nemění své názory," zní jeden z vašich nejznámějších politických bonmotů, kterými už přes tři dekády zásobujete tuzemský politický prostor a kterým se vy sám až nečekaně často řídíte.

Nezastíráme, že nás překvapilo, když jste krátce před koncem své politické dráhy zcela obrátil v názoru na Ruskou federaci. Ta letos, po první dílčí invazi z roku 2014, nesmyslně napadla celé území svrchovaného státu Ukrajina a vyvolala tak brutální válečný konflikt, který Evropa nezažila nejméně tři desetiletí. Je nám jasné, že to pro vás muselo být těžké rozhodnutí. Vždyť jste pro sebe do té chvíle s Ruskem navzájem tolik vykonali!

Letos jste také zcela obrátil v názoru na zatarasení areálu Pražského hradu a voláte po jeho otevření. Cítíme potřebu veřejnosti připomenout, že zátarasy a kontroly se na Hradě objevily jako vaše nijak neskrývaná pomsta vůči české veřejnosti za recesistickou akci umělecké skupiny Ztohoven. Musíme přiznat, že je to pro nás velké překvapení, vezmeme-li v úvahu, že si zátarasy a kontroly vaše kancelář sama v roce 2016 objednala a v dalších letech je velmi sveřepě obhajovala.

U nás to bylo naopak: přišli jsme totiž stejně jako naši spoluobčani v době klidu a míru v Evropě o oblíbenou cestu ze Střešovic, Břevnova, Bubenče či Dejvic na Malou Stranu a zpět. Napsali jsme vám proto otevřený dopis poslední den roku 2018, 2020 a 2021. Dnes vám píšeme naposledy.

Pevně věříme, že ozbrojený konflikt na Ukrajině v dohledné době skončí, bezpečnostní situace v Evropě se ustálí a odpudivé opevnění areálu Pražského hradu zmizí. Bude to ale bez vás. Na vás se bude vzpomínat jako na prezidenta, který se ostudně lísal k nedemokratickým režimům v Rusku a v Číně, zabarikádoval se na Pražském hradě a závěr svého prezidentství dožíval odtržen od života běžných lidí této krásné země na zámku v Lánech.

V Praze, 30. prosince 2022

Jiří Růžička, člen Senátu Parlamentu České republiky a občan Prahy 6

Jan Lacina, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a občan Prahy 6

Facebook Twitter Linkedin 
1.12.2022
Jakým způsobem by měla Praha 6 pomáhat rodinám s dětmi?

Pomoc rodinám s dětmi je podle mne především úlohou státu. Nicméně obce, jako je Praha 6, mohou vyhlašovat různé dotační tituly, které zvyšují dostupnost např. zájmových kroužků, příměstských a letních táborů, a to díky finančnímu příspěvku jednotlivým žadatelům. V současné době se tak již děje díky dotačním titulům, jako jsou např. Aktivní město, Šestka táborová apod. Přibyla i podpora rodinám s dětmi v podobě příspěvku na jejich stravování. Nevýhodou takového systému je ale podle mne náročná administrace, kterou jsou zatíženy organizace, které jednotlivé aktivity nabízejí. Další problém vidím v plošném čerpání podpory, kdy často putuje i k lidem, kteří ji nepotřebují. Proto bych se chtěl zabývat hledáním způsobu, jak poslat potřebnou podporu především těm potřebným a pokud možno administrativně nenáročným způsobem.

Facebook Twitter Linkedin 
2.11.2022
Šestka má nový vizuální styl

Novou vizuální identitu Prahy 6 hodnotím jednoznačně kladně. Šestka nový vizuální kabát totiž už velmi nutně potřebovala. Má-li být radnice moderním úřadem, který je k občanům vstřícný a otevřený, tak potřebuje i vstřícnou a současnou vizuální identitu, která neodradí konzervativnějšího občana, ale zároveň nepobouří svou zastaralostí ani mladou generaci. Naše nová vizuální identita je čistá a jednoduchá, snadno zapamatovatelná a s lehkostí kloubící originalitu s tradicí. Nová nastupující koalice chce posunout komunikaci s občany na kvalitativně vyšší úroveň a ucelená a provázaná moderní vizuální identita je jedním ze základních komunikačních nástrojů, které k tomu můžeme využít. Těším se na časopis Šestka v nové grafice, na plně inovované webové stránky, i třeba na plakáty na kulturní a sportovní akce, které Praha 6 pořádá.

Facebook Twitter Linkedin 
1.11.2022
Naše priority ve vedení radnice

Petr Prokop, statutární místostarosta pro správu majetku, hospodářskou činnost, koncepci a strategický plán

Základem naší majetkové politiky bude odpovědnost a transparentnost. Zní to sice banálně a samozřejmě, ale zdaleka ne vždy a všude je to bohužel běžné. Stejně jako v uplynulém volebním období už nebudeme až na výjimky prodávat městský majetek a rádi bychom ho naopak rozšířili. Získáme nebytové prostory v právě stavěném Victoria Palace na Vítězném náměstí a rozšíříme bytový fond formou výstavby nebo nákupu nových malometrážních a profesních bytů. Zároveň konečně začneme připravovat strategický plán, klíčový dokument pro rozvoj městské části, který Praze 6 dlužíme.

Jan Lacina, radní pro kulturu, sport, volný čas a bezpečnost

V oblasti kultury a sportu, kterou mám mít i v tomto volebním období na starost, nás čeká celá řada ambiciózních stavebních projektů. Namátkou: rozšíříme hlediště i zázemí Dejvického divadla, dostavíme druhý, malý sál v Divadle Spejbla a Hurvínka v Bubenči a také opravíme Kulturní centrum Kaštan v Břevnově. Jsem pevně přesvědčen, že se nám konečně podaří roztlačit dostavbu krytého padesátimetrového bazénu ve sportovním areálu na Petynce, abychom už mohli plavat celý rok, a taky dokončíme fotbalový areál pro nově vzniklý klub Union Břevnov.

Kultura i sport mají svou schválenou strategii rozvoje do roku 2030, opírají se o celoroční kalendář osvědčených akcí a prověřený robustní dotační systém. Do sportu se chystáme přidat zhruba 15 milionů korun ročně, tedy dvojnásobek proti závěrečnému účtu za rok 2021: Jednak na podporu oprav a platby za energie, protože sportovní kluby v celé ČR čeká s vysokou mírou pravděpodobnosti velmi těžký rok, a také bychom rádi výrazněji podpořili sportovní identitu Prahy 6. Tedy primárně ty kluby, které dlouhodobě a nezpochybnitelně posilují dobré jméno Prahy 6.

V bezpečnosti je cíl jednoznačný – udržet šestku na předním místě v bezpečnosti v Praze, k čemuž by měla pomoci také příprava nové koncepce pro prevenci kriminality.

Oldřich Kužílek, zastupitel pro otevřenost, média a participaci

Rozšíříme informování o hospodaření městské části, rozklikávací rozpočet propojíme se seznamem objednávek a faktur. Zavedeme sofistikovanou evidenci záměrů, zejména stavebních, a na ni navážeme systémovou participaci, aby veřejnost nebyla překvapována nečekanou stavbou, kácením a dalšími zásahy. Současná koalice podporuje oba vyzkoušené participační projekty, tedy Nápad pro Šestku i Šanci do škol.

Nabídneme občanům vyřizovat úřední záležitosti pomocí elektronické, například bankovní identity po internetu a videohovory s úředníky. Další informace budou přibývat na geoportálu Prahy 6 včetně veřejně dostupných informací o stavebních záměrech. Ještě více otevřeme jednání komisí a výborů. Také oprášíme protikorupční strategii včetně aktualizace etických kodexů.

Facebook Twitter Linkedin 
17.10.2022
V Praze 6 je podepsaná koaliční smlouva

Koaliční smlouva

uzavřená mezi klubem ODS a KDU-ČSL, klubem STAN s podporou Zelených a klubem PRAHA 6 SOBĚ v Zastupitelstvu městské části Praha 6 (dále jen „ZMČ“) ve volebním období 2022 – 2026, v Praze, dne 17. 10. 2022

klub ODS a KDU-ČSL zastoupený Mgr. Jakubem Stárkem a Ing. Janem Deckerem, CSc.

(dále jen “ODS a KDU-ČSL“)

a

klub STAN s podporou Zelených zastoupený Mgr. Janem Lacinou a PhDr. Petrem Palackým, Ph.D.

(dále jen „STAN s podporou Zelených“)

a

klub PRAHA 6 SOBĚ zastoupený Ing. Marianou Čapkovou, MBA a JUDr. Jiřím Janouškem  

(dále jen “PRAHA 6 SOBĚ“)

uzavřely koaliční smlouvu v MČ Praha 6 ve volebním období 2022-2026 takto:

čl. I. Předmět smlouvy

ODS a KDU-ČSL, STAN s podporou Zelených a PRAHA 6 SOBĚ (dále jen „smluvní strany“), se vzhledem k programové a zájmové shodě dohodly na společném postupu, rozdělení kompetencí v Radě městské části Praha 6 (dále jen „RMČ“) a vytvoření programového prohlášení RMČ. 

čl. II. Programové priority a programové prohlášení RMČ

1. Smluvní strany se shodly na prioritách, které považují za základ programového prohlášení RMČ. Ty jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 2.

2. Smluvní strany se zavazují, že RMČ předloží ke schválení návrh programového prohlášení, který členové RMČ následně předloží na vědomí členům ZMČ. Programové prohlášení bude vycházet z obecných priorit souhrnně uvedených v příloze č. 2. této smlouvy a bude RMČ k projednání předloženo nejpozději v lednu 2023, ZMČ následně bude předloženo v únoru 2023. Schválené programové prohlášení se stane součástí této smlouvy v její příloze č. 3.

3. Smluvní strany prohlašují, že budou na půdě všech orgánů městské části Praha 6 a dalších institucí podporovat naplnění takto schváleného programového prohlášení.

čl. III. Principy spolupráce

 1. Smluvní strany se dohodly, že RMČ:
  1. bude sestávat z 9 členů, a to v poměru 5 členů za ODS a KDU-ČSL uvolnění pro výkon funkce, 3 členové za STAN s podporou Zelených, z toho 2 uvolnění pro výkon funkce a 1 člen za PRAHA 6 SOBĚ uvolněný pro výkon funkce;
  2. bude v souladu s platnou právní úpravou rozhodovat většinovým hlasováním;
  3. smluvní strany mohou svým zástupcem, přítomným na jednání RMČ (jimiž jsou i předseda Výboru ZMČ (dále jen „výbor“) dle odst. 4 a pověřenci dle odst. 5 tohoto čl. III.), označit bod jednání RMČ, kde bude RMČ povinna v případech, které určuje tato smlouva, včetně případných dodatků, rozhodovat většinou, na které se podílejí hlasy všech smluvních stran. Bude se jednat o návrhy v oblastech:

                                      i.        rozpočtu,

                                     ii.        zcizení majetku nad pět milionů korun,

                                    iii.        investic nad pět milionů korun a investičního plánu,

                                    iv.        schvalování změn územního plánu a strategického rozvoje městské části,

                                     v.        vedení výborů, komisí RMČ (dále jen „Komise“) nebo uvolněných členů ZMČ,

                                    vi.        týkající se společnosti SNEO, a.s., (či jiné společnosti s majetkovou účastí MČ P6), a to rozhodování, při němž RMČ vykonává působnost valné hromady.

 1. Konkrétní personální složení RMČ včetně základních kompetencí jednotlivých členů RMČ a starosty je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy. V případě kladných nebo záporných kompetenčních sporů o pravomoc nebo věcnou příslušnost je starosta povinen věc projednat a vyžádat si stanoviska všech smluvních stran před rozhodnutím ve věci.
 2. Právo nominovat starostu připadá ODS a KDU-ČSL. Budou obsazeny pozice čtyř místostarostů, přičemž ODS a KDU-ČSL připadnou dvě pozice místostarostů, STAN s podporou Zelených připadne pozice statutárního místostarosty a PRAHA 6 SOBĚ připadne pozice místostarosty.
 3. Smluvní strany se dále dohodly na počtu 3 výborů zřízených při ZMČ. Jedná se o Kontrolní výbor, Finanční výbor a Výbor pro otevřenost, média a participaci. Rozpis výborů a komisí tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. Počet výborů a komisí se může měnit. Předsedové Finančního a Kontrolního výboru jsou uvolnění členové ZMČ a mají právo účasti na RMČ s hlasem poradním.
 4. ODS obsadí pozici uvolněného člena ZMČ, a to konkrétně ODS pozici pověřence ZMČ pro významné investice MČ. STAN s podporou Zelených obsadí pozici uvolněného člena ZMČ, a to konkrétně pověřence ZMČ pro otevřenost, participaci a média. PRAHA 6 SOBĚ obsadí pozici uvolněného člena ZMČ, a to konkrétně pověřenec ZMČ pro veřejný prostor a areál Džbán. Pověřenci mají právo účasti na RMČ s hlasem poradním.
 5. Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně nebudou vetovat kandidáty na úrovni všech pozic v ZMČ i RMČ a jejich orgánech, pokud k nominaci nebudou mít zcela zásadní výhradu (z hlediska bezúhonnosti či střetu zájmů). V případě, že dojde k ukončení výkonu funkce u osoby z nominovaných funkcí za kluby smluvních stran, tyto funkce budou i nadále náležet k obsazení uvolněné pozice nominantem příslušné smluvní strany, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Totéž platí pro oblast působnosti, resp. kompetence jednotlivých členů RMČ a pověřenců. Smluvní strany mají právo si přerozdělit oblasti působnosti, resp. kompetence nebo jejich část v rámci působnosti svých nominantů v RMČ. O tomto záměru musí informovat starostu, který tuto změnu předloží RMČ k projednání, a to nejpozději do 14 dnů od předložení návrhu této změny smluvní stranou. Smluvní strany se shodly na tom, že tento návrh v RMČ podpoří. Toto ustanovení se netýká Komisí – pracovních skupin, které jsou upraveny v čl. III. odst. 7.
 6. Smluvní strany se dále dohodly na vzniku Komisí-pracovních skupin RMČ (dále jen “komise-pracovní skupina”) a berou na vědomí, že takto označené komise plní jinou roli, než komise uvedené např. v čl. III bod 6. Tyto komise plní roli menších pracovních orgánů a vznikají na základě návrhu člena RMČ. Členem RMČ jsou po projednání v Grémiu starosty předkládány starostovi, který návrh na zřízení komise-pracovní skupiny předloží nejpozději do 14 dnů od předložení tohoto návrhu členem RMČ.
 7. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě ZMČ hlasování o vyslovení nedůvěry RMČ, resp. odvolání RMČ, jejích členů, změně koaličních uvolněných členů ZMČ či pověřenců a ani se k takovému hlasování nepřipojí (tedy nebudou hlasovat PRO takovýto návrh nebo návrh obdobného znění nebo významu, vč. zařazení takového bodu na program ZMČ). Smluvní strany respektují dohodu starosty s předsedou klubu zastupitelů příslušné koaliční smluvní strany o případných změnách ve složení RMČ, týkajících se této smluvní strany.
 8. Smluvní strany uznávají demokratické právo opozičních stran na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy. Opoziční strany budou mít v Kontrolním výboru většinu.
 9. Pozměňovací či doplňovací návrhy či protinávrhy, případně návrhy k revokaci jednotlivých usnesení RMČ a ZMČ podpoří smluvní strany jen po vzájemné dohodě. Smluvní strany se současně zavazují, že případné iniciativní návrhy či protinávrhy předkládané na úrovni jednotlivých členů zastupitelských klubů smluvních stran, anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jiných klubů, budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů smluvních stran za účasti starosty. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda všech smluvních stran. Není-li dosaženo dohody podle první věty, budou zastupitelské kluby smluvních stran při hlasování respektovat stanovisko RMČ, pokud bylo vyjádřené v souladu s ustanovením čl. III., odst. 1 c této Smlouvy.
 10. Smluvní strany se zavazují na úrovni projednávání návrhů v RMČ respektovat právo kteréhokoliv člena RMČ uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje principům a cílům uvedeným v příloze 2 této smlouvy a na ně navazujícímu Programovému prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představitelem jednotlivé smluvní strany bude další projednávání tohoto návrhu přerušeno a odloženo na jiné určené zasedání RMČ a záležitost bude projednána v rámci koalice, případně bude vyvoláno dohodovací jednání pověřených vyjednavačů zastupitelských klubů smluvních stran a starosty dle čl. IV. této smlouvy.
 11. Smluvní strany berou na vědomí, že pokud dojde k hlasování, které nebude respektovat čl. III odst. 1 c, nastávají podmínky pro vyvolání dohodovacího řízení dle čl. IV této smlouvy. A to zejm. tou stranou, která usnesení RMČ uvedené v čl. III odst.1 c nepodpořila.
 12. Smluvní strany se dohodly na tom, že zpřístupní veřejnosti zápisy ze zasedání RMČ a záznamy o hlasování RMČ, včetně jmenného přehledu hlasování jednotlivých členů RMČ.
 13. Smluvní strany se zavazují, že pokud při projednávání návrhu usnesení ZMČ schváleného RMČ v zastupitelském klubu některé ze smluvních stran bude ze strany člena či členů tohoto klubu vznesena taková připomínka, která by ve svém důsledku ohrozila jednotu představitelů a všech zástupců smluvních stran při procesu přijetí tohoto návrhu usnesení ZMČ, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně informovat předsedy klubů ostatních smluvních stran a starostu tak, aby bylo možné připomínku a celou záležitost projednat v rámci koalice, případně vyvolat dohodovací řízení pověřených vyjednavačů zastupitelských klubů smluvních stran a starosty dle čl. IV této smlouvy.
 14. Smluvní strany se zavazují hlasovat všemi svými členy pro návrhy RMČ do ZMČ, které při hlasování v RMČ získaly podporu nejméně dvou smluvních partnerů. To neplatí pro věci vymezené v čl. III odst. 1 c.
 15. Smluvní strany se zavazují projednat jednotlivé body předložené RMČ do ZMČ v klubech s předstihem a nejpozději 3 dny před konáním ZMČ informovat starostu, že všichni zastupitelé klubu podpoří všechny takto předložené body jednání ZMČ.

čl. IV. Dohodovací řízení a rozvazovací podmínky

 1. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím řízením – jednáním smluvních stran. Dohodovací řízení bude zahájeno první pracovní den následující po dni doručení podnětu k jeho zahájení ostatním smluvním partnerům. Podněty budou zasílány elektronicky, přičemž doručením se rozumí písemné vyrozumění (v elektronické či papírové podobě) ostatních smluvních stran o odeslání podnětu. Projednávání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího řízení. Dohodovacího řízení se zúčastní za každou stranu 2 pověření vyjednavači a starosta. V případě, že nemůže starosta řízení zahájit a/nebo řídit, pověří jeho zahájením a/nebo řízením jednoho z místostarostů. Doba trvání dohodovacího řízení se stanovuje na 5 dní od prvého jednání pověřených vyjednavačů s možností jednorázového prodloužení o 2 dny. Smluvní strany se zavazují, že uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud naleznou společné řešení sporné otázky a pokud si toto vyžádá změnu smlouvy.
 2. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k překlenutí eventuálních rozporů s tím, že budou respektovat dohodu učiněnou v dohodovacím řízení. Pokud jednání nevyústí v dohodu a nebude dosaženo prosté většiny vyjednavačů a pokud nezíská podporu alespoň jednoho vyjednavače každé smluvní strany potřebné ke schválení návrhu starosty k řešení sporné otázky, má kterákoliv ze smluvních stran právo tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 10 dnů. Výpovědní lhůta se počítá od prvního dne následujícího po dni, v němž byla výpověď doručena poslední ze smluvních stran. Doručování se děje způsobem popsaným v čl. IV., odstavci 1. této smlouvy. 

čl. V. Jednání ve shodě

 1. Smluvní strany se zavazují, že budou vystupovat ve vzájemných vztazích korektně, ve vzájemné úctě, respektu a toleranci a v mezích profesionální spolupráce a slušnosti.
 2. Smluvní strany se zavazují veřejně nezpochybňovat společně učiněná rozhodnutí, a to i v případě, že je původně nepodporovaly.

čl. VI. Závěrečná a ostatní ustanovení

 1. Smluvní strany se zavazují poskytnout ostatním politickým klubům, které nejsou smluvní stranou této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny v ZMČ, personální a materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné kontrolní, iniciativní a poradní činnosti v orgánech městské části Praha 6 i orgánech obecních společností Prahy 6 tak, aby měly možnost vykonávat své funkce v ZMČ.
 2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné a vážné vůle, a že znění této smlouvy bylo předem projednáno a schváleno příslušnými orgány jednotlivých smluvních stran.
 3. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti nejpozději skončením tohoto volebního období ZMČ.
 4. Všechny změny, dodatky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této smlouvy.
 5. Tato smlouva ruší a nahrazuje veškerá předchozí ujednání. Zastupitelé smluvních stran vyjadřují souhlas s touto smlouvou, což stvrzují svým podpisem níže v Příloze č. 4 této smlouvy.
 6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou čtyři výše uvedené přílohy.  Tato smlouva byla podepsána v 6 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

Z pověření ODS a KDU-ČSL:

 

 ……………………………………..                                    ……………………………………..

         Mgr. Jakub Stárek                                                           Ing. Jan Decker, CSc.

 

Z pověření STAN s podporou Zelených:

 

……………………………………..                                     ……………………………………..

           Mgr. Jan Lacina                                                          PhDr. Petr Palacký, PhD.

 

Z pověření PRAHA 6 SOBĚ:

 

……………………………………..                                     ……………………………………..

  Ing. Mariana Čapková, MBA                                                     JUDr. Jiří Janoušek

Příloha č. 1 – PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ RMČ, VYMEZENÍ KOMPETENCÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ RMČ A UVOLNĚNÍ ČLENOVÉ ZMČ PRO VÝKON FUNKCE

 UVOLNĚNÍ ČLENOVÉ RMČ

 • starosta Jakub Stárek za ODS a KDU-ČSL, který bude odpovědný za celkovou komunikaci s veřejností, právní služby, zahraniční vztahy, informatiku, digitalizaci a památkovou péči;
 • statutární místostarosta Petr Prokop za STAN s podporou Zelených, který bude odpovědný za správu majetku, hospodářskou činnost, koncepce a strategický plán;
 • místostarostka Mariana Čapková za PRAHA 6 SOBĚ, která bude odpovědná za školství a investice ve školství;
 • místostarosta Václav Kožený za ODS a KDU-ČSL, který bude odpovědný za územní rozvoj, evropské fondy a smart city;
 • místostarosta Marián Hošek za ODS a KDU-ČSL, který bude odpovědný za sociální věci, zdravotnictví a prevenci;
 • radní Ondřej Matěj Hrubeš za ODS a KDU-ČSL odpovědný za dopravu;
 • radní Zdeněk Hlinský za ODS a KDU-ČSL, který bude odpovědný za ekonomiku a finance;
 • radní Petr Palacký za STAN s podporou Zelených, odpovědný za životní prostředí a klima;

 NEUVOLNĚNÝ ČLEN RMČ

 • radní Jan Lacina za STAN s podporou Zelených, který bude odpovědný za kulturu, sport, volný čas a bezpečnost;

 UVOLNĚNÍ ČLENOVÉ ZMČ za koalici

 • uvolněný člen ZMČ Jiří Lála za ODS a KDU-ČSL, který bude pověřencem ZMČ pro významné investice MČ,
 • uvolněný člen ZMČ Oldřich Kužílek za STAN s podporou Zelených, který bude pověřencem ZMČ pro otevřenost, média a participaci,
 • uvolněný člen ZMČ Štěpán Barták za PRAHA 6 SOBĚ, který bude pověřencem ZMČ pro veřejný prostor a areál Džbán.
 • uvolněný člen ZMČ Tomáš Pižl za PRAHA 6 SOBĚ, který bude předsedou Finančního výboru

 

Příloha č. 2 – PROGRAMOVÉ PRIORITY KOALICE

 

Životní prostředí a klima

-       revitalizace stávajících a vznik nových uličních stromořadí

-       podpora zadržování dešťové vody a nakládání s šedou vodou, zřizování nových vodních ploch, podpora obnovy vodních toků

-       rozšíření dotačních programů na zeleň, např. do vnitrobloků a školních zahrad

-       motivace občanů v péči o zeleň a veřejný prostor formou umožnění “street gardeningu” - adopce části veřejného prostranství

-       kvalitní, citlivá a pro Prahu 6 i ekonomicky výhodná údržba všech dosavadních zelených ploch na jejím území

-       podpora Klimatického plánu hlavního města Prahy, výstupů Pracovní skupiny Prahy 6 pro klima a strategie Cirkulární Praha 2030

-       energetické úspory nejen v obecních nemovitostech, podpora obnovitelných zdrojů energií

-       podpora efektivního ekologického odpadového hospodářství, podpora principů cirkulární ekonomiky, podpora komunitního kompostování

-       navýšení svozu a rozšíření kapacity kontejnerů na tříděný odpad

-       zlepšení veřejného prostoru na sídlištích

-       ochrana stávajících zahrádkářských kolonií (se zřetelem k návrhu Metropolitního plánu), rozvoj komunitních zahrad

-       podpora umisťování stanic měření čistoty ovzduší, veřejný přístup k výstupům na geoportálu Prahy 6

-       podpora přesunu stanoviště popelářských vozů z Proboštské ulice a využití stávajícího objektu pro veřejnou vybavenost

 

Otevřená radnice, participace a digitalizace

-       rozšíření transparentního informování o hospodaření městské části a jeho uživatelské zpříjemnění (rozklikávací rozpočet propojený se seznamem objednávek a faktur, registr smluv i nad rámec zákonného limitu)

-       pokračování participačního rozpočtování Nápad pro Šestku a Šance do škol

-       podpora systémové participaci, spočívající v zapojování veřejnosti do vhodných projektů městské části již od počátku

-       podpora zveřejňování dalších informací na geoportálu Prahy 6 včetně veřejně dostupných informací o stavebních záměrech

-       pokračování systematicky nezávislého informování včetně stránky spolků v radničním měsíčníku Šestka, v němž budeme udržovat a kultivovat názorovou pluralitu 

-       pravidelné setkávání zástupců radnice s občany i spolky

-       podpora digitalizace úřední agendy, možnosti vyřizovat úřední agendu pomocí identity občana po internetu a spojení s úředníky prostřednictvím videohovoru

-       příprava lokalizovaného a personifikovaného agregátoru informací z celé Prahy 6

-       otevření jednání komisí a výborů pro veřejnost

-       tvorba nové protikorupční strategie Prahy 6 včetně aktualizace na ni navazujících etických kodexů

Sociální a zdravotní politika

-       rozšíření rezidenční péče v sociální oblasti - výstavba moderní léčebny pro dlouhodobě nemocné v lokalitě Drnovská

-       přístavba a rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou (s respektem k architektonické hodnotě hlavní budovy)

-       podpora vzniku moderního seniorského domu a mezigeneračního centra v trojdomí Šolínova

-       podpora a rozšíření odlehčovacích a aktivizačních služeb pro seniory, prohloubení a rozšíření nabídky Pečovatelské služby

-       prohloubení dotační podpory pro komunitní centra, pomoc neziskovému sektoru překlenout energetickou krizi

-       cílená podpora sportovních aktivit a aktivního využití volného času dětí ze sociálně slabých rodin

-       maximální podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny, pomoc ukrajinským běžencům v oblasti sociálně zdravotní

-       pravidelné setkávání zástupců neziskových organizací v sociální oblasti

-       vyhotovení nové demografické analýzy v Praze 6 a analýzy potřebnosti sociálních služeb

-       reforma systému sociálních bytů a bytů zvláštního určení včetně ústupového bydlení a slev v obecních bytech pro nízkopříjmové nebo znevýhodněné občany

-       zřízení kontaktního místa pro bydlení, pro prevenci a poradenství v jednotlivých náročných životních situacích, orientace v systému dávek a podpor pro sociálně znevýhodněné

-       podpora preventivních programů v segmentu dětské psychiatricko-psychologické péče a center v oblasti duševního zdraví

-       školní obědy zdarma pro rodiny postižené ekonomickými dopady krizí

-       senior taxi

-       v rámci procesu spolufinancování sociálních služeb zajištění jasných podmínek pro všechny právní formy poskytovatelů služeb

 

Územní rozvoj

-       ochrana přírodního a rekreačního charakteru Džbánu, snaha o výkup pozemků v areálu Džbán hlavním městem s cílem zřízení rekreačního sportovně volnočasového centra a zpřístupnění území

-       trvání na připomínkách Prahy 6 k metropolitnímu plánu (2018, 2022), odmítnutí změn současného územního plánu, které by byly s nimi v rozporu

-       koncepční řešení potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti při nové obytné výstavbě formou transparentního a průhledného systému pro příspěvky investorů (kontribuce)

-       prosazování principu města krátkých vzdáleností

-       revitalizace Macharova náměstí včetně tenisových kurtů

-       podpora Centrálního náměstí Petřiny po obou stranách ulice Na Petřinách, kultivace prostoru v Ose Červený vrch a dalších lokálních center

-       ochrana předpolí obory Hvězda, rehabilitace památečního prostoru Bitvy na Bílé hoře

-       podpora systémové participace veřejnosti v případě významných projektů v oblasti územního rozvoje

-       architektonické soutěže jako běžný přístup v případě realizací samosprávy a tlak na jejich realizaci i u významných investic developerů

-       podpora výškově přiměřené zástavbě v rozvojové lokalitě u nádraží Praha – Dejvice, s preferencí významné veřejné instituce

-       důsledné uplatňování všech zákonných norem v oblasti památkové péče v praxi

-       proti necitlivé zástavbě oblasti Petynky, Petřin a dalších lokalit

 

Školství

-       podpora investic do rozšiřování a rekonstrukcí budov základních a mateřských škol

-       zajištění míst v mateřských školách pro všechny děti od 3 let

-       podpora dětských skupin a vzdělávání pro děti od 2 let

-       podpora prázdninového provozu mateřských škol

-       aktivní vystupování proti tzv. spádové turistice

-       využití budovy ZŠ Vlastina po skončení stávajícího pronájmu Prague British International School pro školství

-       podpora ředitelů a učitelů ZŠ ve využívání moderních vzdělávacích metod

-       rozšíření tzv. sociálních fondů na školách, aby školy v přírodě, divadla, plavání a další aktivity byly finančně dostupné pro všechny děti

-       podpora doprovodu dětí ze školy na kroužek

-       rozvoj spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti

-       podpora revitalizace školních zahrad, budování učeben v přírodě a ekologické výchovy

-       podpora ředitelů škol v další elektronizací procesů v oblasti zápisů i hospodaření škol

-       aplikace nových trendů v oblasti výživy a vybavení jídelen, rozšíření nabídky dietního stravování

-       podpora větší otevřenosti škol směrem k rodičům a lepšího online informování rodičů ze strany škol

-       podpora ředitelů škol ve vytváření zdravého klimatu školy, v němž se budou příjemně cítit děti a žáci, ale i učitelé

-       pokračování projektu Trenéři do škol pro podporu pohybové inteligence

 

Doprava

-       podpora revitalizace Vítězného náměstí s hledáním efektivního řešení dopravy

-       podpora dokončení obchvatu Prahy na severozápadě v podobě nejschůdnější, tzn. nejrychleji proveditelné varianty s minimalizací negativních dopadů na Prahu 6 a pod podmínkou návazných dopravních opatření zabraňujících nárůstu dopravy v Praze 6

-       pokračování přípravy KEP (komunikace Evropská – Podbabská) v návaznosti na připravovaný projekt KES (komunikace Evropská – Svatovítská)

-       příprava zahloubení Patočkovy ulice od křižovatky Malovanka ke Karlovarské ulici

-       propojení stanice metra Motol a Malého Břevnova

-       podpora vyváženého mixu městské dopravy včetně rozvoje městské cyklistiky

-       podpora vzniku nových přechodů pro chodce (mj. přes Bělohorskou a Patočkovu) a kultivace stávajících (mj. u přístupových tras do Stromovky)

-       podpora pokládek tichého asfaltu na frekventovaných komunikacích na území Prahy 6

-       podpora realizace nových tramvajových tratí (Strahov, Suchdol, Motol, propojení s Prahou 8), elektrifikace autobusových linek

-       podpora linek MHD vedených tunely Městského okruhu

-       podpora modernizace železniční trati Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla v tunelu pod Střešovicemi, podpora vzniku tzv. Zelené radiály v trase současné Buštěhradské dráhy a návazného napojení na cyklotrasy ve Středočeském kraji

-       zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 12 tun na území Prahy 6

-       podpora sdílené dopravy, kultivace parkovacích míst pro jednostopé dopravní prostředky

-       navýšení dopravní bezpečnosti u škol a školek, rozšíření školních ulic

-       zklidňování dopravy v rezidenčních oblastech

-       podpora revitalizace Bělohorské ulice

-       revitalizace Dejvické ulice s participací veřejnosti, dotčených vlastníků a podnikatelů

-       vyšší bezpečnost na přechodech pro chodce, např. pomocí přisvětlení

-       podpora urychlené přípravy parkovišť P+R

-       podpora propojení Podbaba – Bohnice přes Troju pomocí lanové dráhy do doby realizace tramvajové trati, za podmínky realizace P+R v Podbabě a pokračování přípravy TT

-       podpora vybudování lávky přes Horoměřickou mezi Hanspaulkou a sídlištěm Červený Vrch

-       podpora umisťování nabíjecích stanic pro elektromobily na sloupech veřejného osvětlení a úsporných lamp

-       uskutečnění projektu Zelená Malovanka a ozelenění výduchu z Blanky

 

Kultura

-       udržení vysokého standardu kulturní nabídky na území Prahy 6 v návaznosti na Koncepci rozvoje kultury MČ Praha 6

-       udržení současného transparentního dotačního systému v oblasti kultury včetně objemu finančních prostředků

-       podpora tradičních kulturních akcí Prahy 6

-       rekonstrukce a citlivá dostavba KC Kaštan

-       dokončení projektu Stanice 6 v bývalém nádraží Praha-Bubeneč

-       rozšíření zázemí divadla Spejbla a Hurvínka (ve spolupráci s HMP) a rozšíření hlediště Dejvického divadla

-       umísťování uměleckých děl do veřejného prostoru

-       revitalizace náměstí Interbrigády včetně vybudování Památníku Pražského povstání

-       pokračování Šesťáku jako centra sousedského a kulturního života na Vítězném náměstí

-       podpora činnosti spolků, které pomáhají tvořit kulturní život městské části

-       podpora vytváření společného prostoru pro spolužití a setkávání studentů VŠ, vědců z Akademie věd a občanů v Kampusu Dejvice, na Strahově a na Petřinách

 

Sport a volný čas

-       podpora strategického rozvoje sportu a volného času na území Prahy 6 dle Koncepce rozvoje sportu a volného času

-       prohloubení dotační podpory pro sportovní kluby s cílem překlenout energetickou krizi, navýšení celoročního rozpočtu v kapitole Sport a volný čas na dvojnásobek oproti závěrečnému účtu za rok 2021, zavedení dotačních titulů “Podpora klubům na opravy a energie” a “Sportovní identita Prahy 6”

-       rekonstrukce fotbalového hřiště Union Břevnov včetně vybudování zázemí

-       pokračovat v projektu elektronických voucherů na podporu sportovních a volnočasových aktivit dětí a mládeže (Šestka táborová, Aktivní město)

-       dostavba krytého bazénu Na Petynce, zastřešení školního bazénu Červený vrch

-       revitalizace stávajícího areálu volného času Ladronka v souladu se schválenou koncepcí Plán pro Ladronku

-       využití školní infrastruktury pro sportování veřejnosti a sportovních klubů Prahy 6 za zvýhodněných podmínek

-       úpravy sportovního zázemí, tak aby umožňovalo sport hendikepovaných

-       podpora zázemí pro neorganizované sportovní vyžití (např. rozšíření workoutových prvků na hřištích)

-       zřízení agility hřišť pro psy

 

 

Majetek, investice a hospodářská politika

-       odpovědné a transparentní nakládání s majetkem

-       zachování objemu majetku obce (prodávat jen z důvodu scelování vlastnictví nebo doprodeje zbytného majetku) při zvážení možností navyšování bytového fondu

-       výstavba malometrážních startovacích a profesních bytů v Rakovnické a obecních bytů v Jednořadé

-       zmapování dalších možností výstavby na městských stavebních pozemcích vč. pozemků zastavěných garážemi 

-       vhodné dočasné využití objektů, u kterých se dlouhodobě připravuje rekonstrukce

-       aktivní vystupování proti neregulovanému pronajímání přes platformy krátkodobého ubytování za tím účelem nezkolaudovaných bytů

-       podpora využití zámku Veleslavín pro veřejnou vybavenost a otevření areálu pro veřejnost

-       pokračování projektu přístupných toalet v restauracích a kavárnách v Praze 6 (slevy na nájemné za předzahrádky)

-       získání stavebního povolení na krytý bazén a následné převedení plaveckého areálu na Petynce do majetku městské části

-       všestranná podpora spolupráce samosprávy s VŠ a ústavy AV ČR na území Prahy 6 a soukromého sektoru, mj. při vytváření high-tech malých inovativních firem

Bezpečnost

-       udržení Prahy 6 na předním místě v bezpečnosti v Praze

-       aktivní spolupráce se složkami IZS

-       příprava nové koncepce pro prevenci kriminality

-       podpora vzdělávání dětí i seniorů (ve spolupráci s složkami integrovaného záchranného systému)

-       podpora prevenci v oblasti kyberbezpečnosti

-       posílení prevence drogových závislostí a pohlavně přenosných nemocí, rozvoj terénních programů

Finance

-       zdrojově vyrovnaný rozpočet při pokrytí potřeb občanů městské části

-       podpora kvalitního podnikatelského prostředí

-       věrohodné a transparentní nakládání se svěřenými prostředky, spravované s vědomím řádného hospodáře

Strategický plán

-       vznik strategické koncepce MČ Praha 6, která bude metodicky navazovat na strategické dokumenty HMP, IPR a dosavadní dílčí koncepce MČ Praha 6

Příloha č. 4 – ROZPIS VÝBORŮ A KOMISÍ

 

 1. Výbory ZMČ:
 • Finanční výbor – předsedu nominuje PRAHA 6 SOBĚ (Tomáš Pižl) s tím, že předseda bude pro výkon funkce uvolněn
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro otevřenost, média a participaci

 

 1. Komise:
 • Komise pro výchovu a vzdělávání
 • Komise majetkové politiky
 • Komise pro životní prostředí a klima
 • Komise pro sociální a zdravotní problematiku
 • Komise pro kulturu
 • Komise pro sport a volný čas
 • Komise územního rozvoje
 • Komise pro dopravu a bezpečnost
Facebook Twitter Linkedin 
7.7.2022
Jaké byly uplynulé 4 roky v zastupitelstvu?

Co jsme slíbili, jsme také splnili. Zastavili jsme výprodej strategického majetku, soustředili se naopak na jeho opravy a rekonstrukce. Nejviditelnějším symbolem této změny je dokončená rekonstrukce domu na křižovatce Dejvické a Bubenečské. Léta chátral veřejnosti na očích, dnes voní novotou.

Slíbili jsme také, že ze SNEO uděláme běžně fungující firmu s transparentním rozhodováním a pravidelnou zpětnou vazbou pro městskou část. Stalo se. Výdaje na představenstvo a dozorčí radu klesly díky úsilí Jana Laciny, místostarosty pro správu majetku, z 9 milionů korun v roce 2018 na 270 tisíc korun v roce 2021, tedy třiatřicetkrát. Čtete dobře, třiatřicetkrát.

Společnost SNEO, jejíž slíbenou reorganizaci úspěšně dotáhl radní pro investice Zdeněk Hořánek, stála i za četnými rekonstrukcemi a půdními vestavbami v mateřských a základních školách. Nejviditelnější jsou právě dokončované půdní vestavby na ZŠ a MŠ E. Destinnové a ZŠ Náměstí Svobody. Školní kapacity jsou stále velkým tématem.

Péčí Oldřicha Kužílka konečně přestala být "participace" sprostým slovem a občané se začali podílet na záměrech radnice, například v zadání, jak rekonstruovat polikliniku Pod Marjánkou.

Kulturu, sport a volný čas mohutně zasáhl covid a až letos se vracíme k pestrému společenskému životu, na nějž jsou obyvatelé Prahy 6 zvyklí. Vrátily se stálice: Trhy na Kulaťáku, Festival ambasád, Dejvické hudební léto a dlouhá řada dalších oblíbených akcí.

A stále platí to základní: Chceme, aby Praha 6 byla tím nejlepším místem k životu.

Facebook Twitter Linkedin 
1.7.2022
Jak by mělo jednou vypadat dostavené Vítězné náměstí?

Dejvicím a Bubenči velmi schází přirozené centrum. Chcete-li jasný příklad toho, o čem mluvím, zajeďte si skoro kdykoli metrem na náměstí Jiřího z Poděbrad. Tuhle nezaměnitelnou městskou funkci by mohla přinést právě dostavba čtvrtého kvadrantu Vítězného náměstí. Ano, právě toho místa, kde se dnes odehrávají populární Trhy na Kulaťáku, jež radnice plánuje v budoucnu přesunout do přiléhající Technické ulice, která by jim velmi slušela. V zájmu městské části je proto tlačit na to, aby byl co největší díl nové zástavby věnován tzv. retailu, tedy obchodům, službám, restauracím, kavárnám i prostorám pro kulturně-společenský život. Bytová výstavba přivede na Vítězné náměstí novou populaci, která zvýší zájem o výše zmíněné a nepochybně je pomůže uživit, ale na druhé straně nám přidělá starosti s kapacitami škol. Kanceláře přinesou místu především zátěž. Na tom, že je potřeba dodržet Engelův plán, tedy výšku a rozměry budov a také zachovat vizuální osu Dejvická - Technická, panuje dnes mezi všemi zainteresovanými aktéry shoda.

Facebook Twitter Linkedin 
10.6.2022
#Komunální volby 2022: Kandidátku STAN v Praze 6 podpoří kromě Zelených také biochemik Jan Konvalinka. Jako nezávislá osobnost

Kandidátku do komunálních voleb, které se uskuteční v pátek a v sobotu 23. a 24. září, doplní profesor Jan Konvalinka. Obsadí 7. místo určené pro nezávislou osobnost Prahy 6. Konvalinka se nedávno ujal vedení Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd (ÚOCHB) v pražských Dejvicích, v němž profesně působí dlouhou řadu let.

Před Konvalinkou, který byl donedávna rovněž prorektorem Karlovy univerzity, vedli ústav Antonín Holý, Zdeněk Havlas, nebo Zdeněk Hostomský. Právě mezinárodní patenty týmů Antonína Holého, které se v éře Zdeňka Hostomského podařilo významně zhodnotit, činí z Ústavu organické chemie a biochemie jedno z nejprestižnějších akademických pracovišť České republice.

„V Praze 6 už 35 let žiju, pracuju zde a mám to tu rád. Připadá mi správné pokusit se přispět k tomu, aby se tahle skvělá čtvrť dále rozvíjela,“ říká Jan Konvalinka.

 „S Janem Konvalinkou nás spojuje stejný myšlenkový a hodnotový svět a taky skutečnost, že ÚOCHB je významnou, prestižní institucí Kampusu Dejvice, s níž má městská část od roku 2015 uzavřeno funkční memorandum o spolupráci,“ komentuje dohodu pražský poslanec hnutí STAN a dlouholetý místostarosta Prahy 6 Jan Lacina. Právě on bude – letos potřetí - lídrem kandidátky.

Kandidátem na starostu pak bude současný zastupitel, předseda místní organizace STAN v Praze 6, manažer v kultuře a vysokoškolský pedagog Petr Prokop, který na společné kandidátce zaujme druhou pozici: „Považuji za skvělou zprávu, že Jan Konvalinka naši nabídku přijal a že tak prestižní vědecká instituce může mít svého reprezentanta v zastupitelstvu městské části. Samozřejmě za předpokladu, že se tak rozhodnou zdejší voliči,“ komentuje Prokop úspěšně završenou dohodu.

Již před časem oznámilo vedení hnutí STAN v Praze 6, že se domluvilo na podpoře své kandidátky s místním sdružením Strany zelených.  Nejvýše postaveným reprezentantem Zelených bude předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 6, historik Petr Palacký, který na společné kandidátce obsadí třetí místo.

Facebook Twitter Linkedin 
1.6.2022
Jak by měla Praha 6 zasáhnout proti majitelům, kteří se nestarají o své nemovitosti?

Nabízí se silácká odpověď, že by měly obce razantně zasáhnout, a nedovolit, aby zanedbané nemovitosti hyzdily veřejný prostor. Případně že by majitelé takové objekty měli „navalit“ v zájmu veřejného blaha. My Starostové a nezávislí ale víme, že pravomoci samosprávy obcí jsou v tomto směru slabé. Jsme důslední zastánci právního státu, i když jsou zákony nedokonalé. Řešení není snadné. Neznamená to ale, že se nedá dělat nic! Stavební a další státní úřady musejí naplno využívat všechny své zákonné pravomoci a nezjednodušovat si práci. Jednání se soukromými majiteli, kteří řádně nepečují o svůj majetek, jsou často náročná, vyčerpávající a zdlouhavá, ale je třeba na ně trpělivě a nesmlouvavě tlačit. I drobné a špatně vymahatelné pokuty má stavební úřad ukládat. Vedle toho musíme využívat autoritu veřejných představitelů a přesvědčovat majitele, že náš společný veřejný zájem je stejně důležitý, jako ten jejich soukromý. Vyžadujme přirozený respektu k právu. Život ve svobodné demokratické společnosti nabízí nejen řadu práv, ale vyžaduje také dodržování určitých pravidel.

Facebook Twitter Linkedin 
4.5.2022
Na WC do restaurace zdarma

Pokud kolemjdoucím umožní zdarma návštěvu toalety ve svém podniku, získají významnou slevu ze záboru za předzahrádku. Provozovny, kde si veřejnost může beze studu odskočit, jsou viditelně označeny samolepkou.

Lidé tak do nich mohou vstoupit bez obav, že je personál vykáže ven. Umožnit přístup na toaletu je jednou z podmínek, kterou je třeba splnit, aby cena za zábor předzahrádky klesla ze 100 Kč na pouhých 5 Kč za metr čtvereční a den. Pokud provozovatelé splní podmínky a dosáhnou na slevu od Prahy 6, zaplatí méně také za poplatek TSK, která komunikace spravuje pro hlavní město.

„Byl to jeden z důležitých bodů, které jsem si za začátku volebního období vymínil v koaliční smlouvě. Vypadá to jako maličkost, ale možnost odskočit si na toaletu by člověk někdy vyvážil zlatem. Pro provozovatele kaváren a restaurací je zase sleva, kterou za to obec poskytuje, skutečně významnou úlevou. Považuji to za vzájemně velmi výhodnou dohodu,“ říká Jan Lacina (STAN), který má v gesci správu majetku a hospodářskou politiku Prahy 6.

„Projekt nastartovaný před dvěma lety dobře funguje a nyní jej oživujeme po covidové pauze, kdy se do ulic a do restaurací vrací život. Doufám, že samolepek označujících podniky s WC free přístupem bude přibývat,“ říká místostarosta pro veřejný prostor Jakub Stárek (ODS).

Umístění předzahrádky, stejně jako žádost o slevu, vyřizuje odbor životního prostředí úřadu městské části. Tam také podnikatelé získají samolepku, kterou označí provozovnu s toaletou zdarma pro veřejnost.

Zdroj: Šestka.cz. Článek si můžete přečíst také zde.

Facebook Twitter Linkedin 
3.5.2022
#Komunální volby 2022: Starostové a nezávislí v Praze 6 budou kandidovat s podporou Zelených

Lídrem za Zelené bude předseda Kontrolního výboru ZMČ Prahy 6, historik Petr Palacký, který obsadí třetí místo společné kandidátky. Lídrem kandidátky bude pražský poslanec hnutí STAN a současný místostarosta pro správu majetku, hospodářskou politiku, kulturu, sport a volný čas Jan Lacina. Společným kandidátem na starostu pak bude současný předseda Kulturní komise Prahy 6, manažer v kultuře a vysokoškolský pedagog Petr Prokop, který na společné kandidátce zaujme druhou pozici.

„Už dnes čelíme velmi vážné energetické krizi a dlouhodobě se budeme zásadně potýkat s ohříváním města. To jsou témata, ve kterých jsou Zelení doma, a my chceme dát předvolební dohodou najevo, že Starostové a nezávislí berou tato témata stejně vážně,“ vysvětluje motivaci k předvolební spolupráci kandidát na starostu a předseda místní organizace STAN v Praze 6 Petr Prokop.

STAN je pro nás logická volba. Máme hodně společného, především důraz na otevřenou radnici, občanskou participaci a rozumné hospodaření,“ komentuje motivaci Zelených k předvolební podpoře kandidátky Starostů a nezávislých Petr Palacký.

Čtvrtou příčku společné kandidátky zaujme předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci ZMČ Prahy 6 Oldřich Kužílek, dlouholetý propagátor transparentnosti ve veřejné správě. Pátý bude Zdeněk Hořánek, radní pro investice a bezpečnost, jediný člen představenstva akciové společnosti SNEO. Šestá bude spolupředsedkyně Zelených v Praze 6 a manažerka v Národním divadle Barbora Truksová.

Na osmém místě bude ředitel Základní školy Antonína Čermáka Petr Karvánek, na devátém ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy Libor Bezděk. Desátá bude lékařka Iveta Borská a jedenáctý spolupředseda Zelených v Praze 6, ředitel IT firmy Pavel Weber. Kromě Truksové jsou všichni zmínění současnými zastupiteli Prahy 6. Dvanáctou příčku na kandidátce zaujme socioložka Pavla Karmelitová, třináctý bude člen nově zvoleného vedení místní organizace STAN v Praze 6 Tomáš Srp.

„Šťastnou sedmičku si schováváme jako překvapení pro nezávislou osobnost Prahy 6, jakou byl v roce 2014 dejvický spisovatel Petr Šabach. Myslím, že letošní výběr udělá našim příznivcům radost, vazba na Prahu 6 je i v tomto případě mimořádně zajímavá,“ komentuje předvolební strategii STAN s podporou Zelených lídr společné kandidátky Jan Lacina a dodává: „Volby chceme vyhrát. Těšíme se na inspirativní a hlavně férový souboj o přízeň voličů s ostatními uchazeči o místa v zastupitelstvu naší báječné Prahy 6.“

Facebook Twitter Linkedin 
2.5.2022
Měla by Praha 6 usilovat o budovu bývalé ruské školy, případně jiné objekty ve vlastnictví RF? A jaké?

Pokud by tato budova měla sloužit k zajištění vzdělávání pro ukrajinské studenty, kteří se svými rodiči nalezli útočiště na území naší městské části, chápu její získání jako věc veřejného zájmu a má smysl, aby o ni Praha 6 usilovala. Mělo by k tomu však dojít pouze za předpokladu, že výše uvedené dokáže skutečně zajistit a má k tomu dostatečné personální kapacity. V opačném případě by se jednalo pouze o politické gesto značně vzdálené svému bohulibému záměru. Stejně tak chápu i snahu o získání dalších nemovitostí v majetku Ruské Federace na území městské části. Pokud pro tyto nemovitosti dokážeme nalézt záměr pro trvalé využití v rámci veřejného zájmu, můžeme se začít bavit o zahájení kroků k jejich získání. Ostatně jakýkoliv jiný přístup by i odporoval smyslu a účelu zákona o vyvlastnění.
Jakub Jireš /STAN/

Facebook Twitter Linkedin 
11.4.2022
STAN Praha 6 zná svého lídra do voleb i kandidáta na starostu

Členská základna na něm potvrdila lídra do voleb, kterým bude místostarosta Prahy 6 pro správu majetku, kulturu, sport a volný čas Mgr. Jan Lacina (51), který se stal loni v říjnu za hnutí STAN poslancem. Kandidátem na starostu bude předseda místní organizace STAN v Praze 6 a dosavadní zastupitel MgA. Petr Prokop (44), producent a vysokoškolský pedagog. 

„Máme za sebou bezmála osm let práce pro Prahu 6 a její obyvatele. Osobně jsem přesvědčen, že naše městská část je jedním z nejlepších míst v životu v celé České republice. To ale zároveň neznamená, že by před námi nestály další výzvy ke zvyšování kvality života, ať už se jedná o kvalitu školství, veřejné dopravy, infrastruktury, sociální péče, životního prostředí a projekty proti ohřívání města, ale také promyšlenou nabídku v oblasti kultury a sportu. Většina z nás se tu narodila a prožila většinu svého života, na Šestce nám jednoduše velmi záleží,“ popisuje své volební motivace místostarosta.

Místní sněm zároveň Lacinu pověřil přípravou kampaně do komunálních voleb, které proběhnou v září tohoto roku, a to společně s kandidátem na starostu MgA. Petrem Prokopem (44). Prokop je dlouholetým manažerem v kultuře, vysokoškolským pedagogem a někdejším předsedou Akademického senátu AMU a proděkanem DAMU, aktuálně je ředitelem kulturního centra Vzlet v pražských Vršovicích a protagonistou a manažerem autorského divadla VOSTO5. V tomto volebním období vede Prokop Kulturní komisi městské části Praha 6. Do jejího zastupitelstva ovšem usedl už v minulém období jako náhradník za spisovatele Petra Šabacha, který předčasně zesnul a nedokončil svůj mandát.

„Okruh příznivců a členů STAN v Praze 6 se dlouhodobě rozšiřuje o výjimečné a inspirativní osobnosti. Tito lidé jsou úspěšní ve svých profesích, ale jsou ochotní obětovat svůj čas a energii ve prospěch obce. Zapojujeme do fungování radnice stále větší množství aktivních lidí, protože tenhle princip je Starostům blízký. V uplynulých letech se nám společně podařilo připravit řadu projektů, které chceme dotáhnout. Ať už je to otevření opraveného Bubenečského nádraží, stavba krytého bazénu na Petynce nebo rekonstrukce KC Kaštan v Břevnově. Vždycky jsme tvrdili, že v Praze 6 nechceme jen bydlet, ale chceme tu i žít. A platí to v dnešní nelehké době víc než dřív,“ popisuje priority STAN v Praze 6 Prokop.

Oblastní sněm STAN v Praze 6 následně podpořil jako kandidáta na pražského primátora za hnutí STAN současného 1. náměstka primátora – doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka (60). 

„Praha stojí na rozcestí mezi bezvýznamným východoevropským skanzenem, odkud se odchází za lepším, a atraktivní středoevropskou metropolí na úrovni Vídně nebo Mnichova,“ uvedl Hlaváček k tomu, na co by se rád zaměřil. „Ucházím se o důvěru Pražanů nakopnout jako primátor opět velké rozvojové projekty, které posunou Prahu dopředu. Atraktivní metropoli nestačí k prosperitě jen dálniční okruh. Je potřeba rozumný rozvoj bydlení, školství, dopravní infrastruktury, kultury, průmyslu, ale také veřejných prostranství jako parků, náměstí a městských tříd.“ 

Organizace hnutí STAN v Praze 6 je z tak zvaných velkých městských částí dlouhodobě nejúspěšnější. Na vedení radnice se podílí už od roku 2014 a vedle správy majetku, hospodářské politiky, kultury, sportu a volného času má na starosti rovněž gesce investic a bezpečnosti. V předešlém volebním období reprezentanti hnutí STAN úspěšně řídili rovněž oblasti školství a transparentnosti. Stáli například za vznikem oblíbeného projektu Nápad pro Šestku, v němž si sama veřejnost navrhuje i rozhoduje o projektech realizovaných ve veřejném prostoru.

Facebook Twitter Linkedin 
1.4.2022
Jakým směrem by měl v budoucnu pokračovat Nápad pro Šestku?

Projekt "Nápad pro Šestku" jsem - společně s prvním referentem participace na radnici Prahy 6 Jindřichem Pincem – před léty osobně rozbíhal. Nebyl to zrovna jednoduchý úkol. Důležité ovšem bylo, že si projekt zapojující širokou veřejnost do rozhodování o rozvoji Prahy 6 rychle získal velkou oblibu a s ní i nepřehlédnutelnou podporu veřejnosti. Začala vznikat nová dětská hřiště, objevily se nové lavičky tam, kde lidem chyběly, vznikla veřejné grilovací místa, ale i celkem ambiciózní projekty, jakými jsou třeba břevnovské Plivátko nebo Letní kino u Keplera. Agendu jsem předával na začátku tohoto volebního období s doporučením, aby se jednoletý cyklus projektu roztáhl do dvou let - v jednom roce by si veřejnost projekty vybírala a ve druhém by je radnice realizovala. Jednak proto, abychom Prahu 6 „nezaplevelily“ příliš velkým množství „Nápadů“, jednak proto, aby byl na celý proces dostatek času, především v realizační fázi, která není vždy úplně jednoduchá. Shrnu to: Držím Nápadu pro Šestku palce a zasadím se o to, aby v dalších letech probíhal v té podobě, v jaké jsme ho před léty na radnici nastavili.

Facebook Twitter Linkedin 
15.3.2022
Kde a jak v Praze 6 vysázet stromy?

Kde a jak v Praze 6 sázet stromy není téma, které by politické strany zásadně rozdělovalo. Asi žádný příspěvek nebude sázení rozporovat. Snaha sázet stromy za každou cenu však není vždy to nejlepší řešení. Strom lze vysadit poměrně snadno, ale zajistit jeho pravidelnou zálivku v době sucha už tak snadné není. O řadu stromů pak pečují naši spoluobčané, za což jim patří velké poděkování. Praha 6 je dnes poměrně zelená. Jsou sice ulice, kde stromy nerostou, ale to má zřejmě historickou souvislost, stromy nebyly před 50 lety vysazeny a dnes je to vzhledem k sítím pod povrchem téměř nemožné, nebo značně finančně náročné (strom=milion Kč). Proto je dobré do rozhodování o sázení zapojit více občany, z jejichž návrhů snadno zjistíme, kde lidem stromy opravdu chybí. Zvýšenou pozornost musíme dále věnovat náhradním výsadbám za pokácené stromy a ochraně a péči o ty, které dnes v Praze 6 máme. Pro odlehčení na závěr si dovolím jako možné řešení připomenout úkol pro každého muže: postavit dům, zplodit potomka a zasadit strom. Tak co vy na to muži?

Facebook Twitter Linkedin 
3.2.2022
Jak hodnotíte budoucí podobu parku Generála Lázaro Cárdenase del Río?

Líbí se mi koncept, kdy k současným třem sochám latinskoamerických bojovníků za svobodu: Simona Bolívara, Benita Juáreze a Bernardo O‘Higginse mají přibýt další. Plejáda latinskoamerických liberátorů se podle všeho rozroste. A k tomu ještě sochy Inuity od kanadské ambasády na spodním cípu parku a socha Moai z Velikonočních ostrovů na jeho začátku při Terronské ulici. A také dva nové vodní prvky – fontána a pítko. Místní Základní a mateřská škola Antonína Čermáka má díky parku velkorysý výhled do vzrostlé zeleně, který z ní činí, vedle dalších nesporných kvalit, vyhledávané školní zařízení. Pro skeptiky konstatuji: Změny byly řádně projednány s veřejností. Všechna současná zeleň po rekonstrukci zůstane na svém místě. A pro optimisty přidávám: Přibude zmíněné pítko před školou, fontána a postupně i sochy. Současné rozpraskané chodníky budou předlážděny, někde ale zůstane i asfalt, aby mohly děti kroužit na koloběžkách. V příštím roce opraví TSK přilehlé ulice Antonína Čermáka a Maďarskou a bude hotovo. Už se jako školní rodič i častý uživatel parku těším na výsledek.

Facebook Twitter Linkedin 
4.1.2022
Přispívá Praha 6 dost na kulturu a rozděluje peníze spravedlivě?

Praha 6 před šesti lety pod naším vedením zcela proměnila svůj dotační systém v oblasti kultury a od té doby rozděluje podporu pro kulturní projekty spravedlivě a transparentně. Rozpočet kultury přestal být propagačním nástrojem vládnoucí garnitury a pořadatelé koncertů, divadelních představení, výstav, festivalů i malých komunitních akcí se mohou o finanční podporu férově utkat s ostatními. Kulturní komise rozhoduje podle pevně nastavených hodnotících kritérií, která platí pro všechny. Od roku 2021 má Praha 6 Koncepci rozvoje kultury do roku 2030, ve které jsme si spolu s kulturní veřejností definovali, čeho chceme v Praze 6 dosáhnout, a co jsou naše priority. Od letoška jsme proto inovovali dotační program a oddělili podporu celoročních kulturních provozů od podpory menších jednorázových projektů. Podmínkou smysluplného fungování nového systému je navýšení objemu financí, které do kulturních dotací půjdou – od roku 2022 se nám podařilo vyjednat navýšení z 3 milionů v roce 2021 na minimálně 6 milionů.

Facebook Twitter Linkedin 
14.12.2021
V Praze 6 vzniklo místní a oblastní sdružení STAN

Za místopředsedu místního sdružení zvolili delegáti ustavujícího místního sněmu STAN Praha 6 v tajné volbě místostarostu Jana Lacinu. Řadovými členy výboru místní organizace se stali Tomáš Srp, Zdeněk Hořánek a Oldřich Kužílek.

Prvním místopředsedou oblastní organizace byl zvolen zastupitel Prahy 6 Petr Karvánek, řadovými místopředsedy starosta MČ Praha-Suchdol Petr Hejl a starosta MČ Praha-Lysolaje Petr Hlubuček. Další tři místa ve výboru oblastní organizace obsadí Petr Prokop, Helena Krausová a Viktor Komárek.

Oblastní organizace Praha 6 zároveň vyjádřila podporu kandidatury 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky v senátních volbách 2022 v senátním obvodu č. 25.

Facebook Twitter Linkedin 
30.11.2021
Hospodaří Praha 6 dobře se svými nemovitostmi?

Od roku 2018 má ve vedení naší městské části na starosti správu majetku, investice a hospodářskou politiku hnutí STAN. V programovém prohlášení jsme se zavázali zastavit výprodej strategického majetku: máme dnes zhruba 1 500 bytových jednotek, 600 nebytových jednotek, několik desítek budov tzv. zvláštního určení (Píseckou bránu, Polikliniku Pod Marjánkou, garáže pod Šabachovým parkem, usedlost Ladronka apod.) a několik málo strategických pozemků, které si městská část historicky ponechala. Prodáváme výhradně pozemky pod bytovými domy, abychom umožnili jejich majitelům scelit vlastnictví. Každý rok uvolňujeme do miliardového rozpočtu Prahy 6 částku 100 milionů korun, někdy i vyšší. Opravujeme byty i obchodní prostory a vracíme je na trh. Po letech zmaru se nám podařilo vrátit do života dům na rohu Dejvické a Bubenečské, v Ruzyni se chystáme stavět čtyři desítky startovacích bytů. Máme ambici systematicky přetáčet volné prostředky na účtech městské části právě do nemovitého majetku tak, aby dlouhodobě generoval ještě vyšší rozpočtové příjmy, které pak míří do školství, kultury, sportu, údržby zeleně, sociální oblasti i jinam.

Facebook Twitter Linkedin 
2.11.2021
Územní rozvoj v Praze 6

Musí se město vůbec rozrůstat do šíře? Ukusuje si tak z konečného krajíce krajiny další sousta a konzumuje hospodářskou i rekreační zeleň. Navíc vzniká-li takto bydlení, dostává se často do konfliktu s infrastrukturou stavěnou na menší město. Nová výstavba za Drnovskou je toho příkladem - hluk a výhled na pražský dálniční okruh. Praze dle mého názoru tedy nezbývá než růst dovnitř a snažit se naplňovat urbanistickou koncepci města krátkých vzdáleností. Jako starousedlík sice teskním nad mizením poetických vnitřních periferií, ale z celkového pohledu je to možnost jak růst, ale neprodlužovat všechny sítě, na kterých závisí naše fungování dál a dál. Z tohoto pohledu dává smysl například zástavba teplárny Veleslavín nebo Kamýcká. Takovéto zahušťování hmoty města se ale neobejde bez systematičtějšího plánování, než jen územní rozhodování jednotlivostí, které se často děje. Takové plánování začíná územními studiemi. Kéž je Praha 6 sama iniciuje a není jen o krok za developery.

Facebook Twitter Linkedin 
30.9.2021
Školní jídelny a stravování v Praze 6

Co obědvají naše děti? Na otázku není jednoduchá odpověď. Za tvorbu jídelníčku na škole odpovídá vedoucí jídelny. Ta je ale kromě finančních omezení limitována tzv. spotřebním košem, ve kterém MŠMT nařizuje, jaké množství např. luštěnin, masa, mléka apod. musí kuchyň každý měsíc uvařit. Tím, zda to pak děti skutečně snědí, se již nikdo nezabývá. Takže trochu středověk. Jaká je vlastní kvalita jídel posuzují strávníci - děti. Jejich hodnocení však odráží stravovací návyky z domova. Tedy např. - polévky nejíme. Na kvalitě jídla se samozřejmě odráží i kvalita kuchařů. Vzhledem k dlouhodobému podfinancování školství je zřejmé, že chce-li ředitel školy udržet kvalitní lidi, musí je přeplácet. I to je důvodem, proč někteří pak uvažují o pronájmu zařízení školní kuchyně firmám typu EUREST, čímž se škola zbaví odpovědnosti za stravování žáků. Zřizovatel na to zatím neslyší. Investoval nemalé částky do modernizace školních kuchyní. Pomohlo by více peněz kuchařům, zrušit spotřební koš a osvěta!

Facebook Twitter Linkedin 
1.9.2021
Nabídka hřišť v Praze 6

Minulé měsíce ukázaly, že je jich pořád málo. A teď nemám na mysli klasická dětská hřiště, ale „obyčejné“ sportovní plácky, kam naše děti mohou kdykoliv přijít a prostě si se svou partičkou zahrát. A je jedno, jestli fotbálek, basket, vybíjenou, nebo něco jiného. Byly doby, kdy třeba hřiště v ulici generála Píky zelo prázdnotou. A teď? Kdykoli jdu kolem, je tam plno. A je moc dobře, že se tam mají možnost vyřádit i ti, kteří nemají potřebu, dostatečný talent, nebo třeba i chuť chodit někam sportovat organizovaně. Pro ně je to vlastně jediná možnost, kromě povinného tělocviku ve škole, si protáhnout tělo. A z vlastních zkušeností, respektive od svých dětí vím, že to tak funguje. Teď již jen vyhledat správná a bezpečná místa a vytvořit novou a vhodnou víceúčelovou plochu. Jen mám obavy, že i v tomto případě funguje NIMBY efekt a často se nepodaří záměr realizovat kvůli odporu potenciálních nejbližších sousedů, kteří nemají vůbec nic proti sportování dětí, jen nechtějí, aby jim křičely za vraty, škoda. Tak můžeme alespoň rekonstruovat ty stávající.

Facebook Twitter Linkedin 
30.6.2021
Restart života v Praze 6

Máme za sebou bezmála rok a půl nejdivnější doby od pádu komunistického režimu. Jako rozený optimista se těším na uvolněné letní prázdniny po Čechách a hned po nich start nové kulturně společenské sezóny: Začínáme hned v pátek 3. září předáváním čestných občanství a Dnem Prahy 6, jehož součástí je také opera v Šárce - letos dáváme Rusalku, mimořádně už v sobotu 4. září. Ve stejný den proběhne v rámci Trhů na Kulaťáku Festival malých pivovarů, na němž po dlouhé době přivítáme přátele radní z partnerského města Bayreuth a jejich oblíbený stánek s pšeničným pivem, preclíky a bavorskými klobásami, který osobně obsluhují. Součástí oslav budou i rytířské turnaje v parku Maxe van der Stoela na Hradčanech. Sezóna pokračuje Ladronkafestem, rekonstrukcí bitvy na Bílé hoře, oslavami založení státu 28. října, volnočasovou akcí Duše a dušičky v oboře Hvězda, dušičkovým koncertem v kostele u husitů, Mikulášem a Vánocemi v Praze 6, jejichž program u nás tradičně končí Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby v kostele Církve československé husitské v sobotu 25. prosince. Prostě normální životaběh, na který jsme v Praze 6 zvyklí.

Facebook Twitter Linkedin 
8.6.2021
Podnikatelé bijí na poplach, pomoc městské části je nezbytná

Na začátku května schválilo vedení Prahy 6 podmínky pro poskytnutí podpory podnikatelům, kteří byli postiženi v důsledku vládních opatření při covidové pandemii. Za čtvrté čtvrtletí loňského roku je městská část připravena poskytnout místním podnikatelům slevu 50 procent ze základního nájemného. Termín pro podávání žádostí je do letošního 21. června. Na otázky serveru Pražský patriot ohledně pomoci podnikatelskému sektoru odpovídal místostarosta Prahy 6 pro hospodářskou politiku a správu majetku městské části Jan Lacina (STAN).

Kdo má na podporu nárok a jaký zaznamenáváte zájem?
Žádost o slevu podalo zatím kolem dvaceti podnikatelů, ale očekávám, že jak se bude blížit termín pro podání posledních žádostí, tak se počet zvýší. Slevu jsme vyhlásili pro ty, kterým mimořádná vládní opatření v říjnu, listopadu a prosinci loňského roku znemožňovala nebo podstatně ztěžovala podnikání v provozovně, kterou užívají na základě nájemní smlouvy uzavřené s městskou částí. Stačí, když nám podnikatelé podepíšou čestné prohlášení, ale můžeme to tři roky zpětně kontrolovat.

Podpora tedy není určena jen pro podniky, které musely být během nouzového stavu uzavřené?
Do programu se nemusí dostat jen restaurace a kavárny, které měly zavřeno, ale třeba i lékárny, květinářství a další podniky, které nemusely přerušit činnost, ale kvůli nouzovému stavu měly značně ztížené podmínky.

Upravujete průběžně pomoc podnikatelům s ohledem na kroky vlády směrem k tomuto sektoru?
Tato doba je kritická. Podnikatelská činnost se obnovuje, ale zároveň končí státní podpůrné programy. Kdyby se ukázalo, že je potřeba ještě pomoci, tak se k tomu vrátíme.

Jak se změnily podmínky oproti předchozí pomoci?
Předchozí úleva byla třicet procent z nájmu, nyní je to polovina. Kolegové z vedení Prahy 6 chtěli i nyní úlevu třicet procent, ale nakonec se mi podařilo je přesvědčit o těch padesáti procentech.

Jaké odhadujte náklady pomoci na rozpočet městské části?
Předchozí pomoc stála městkou část kolem tří milionů korun, nyní to odhaduji na pět milionů.

Jaké další úlevy Praha 6 plánuje?
Dohodli jsme se, že nebudeme vybírat do konce roku žádné peníze za zábory předzahrádek, ale ani za žádné jiné zábory před provozovnami. Snažíme se podnikatele nešikanovat, stačí, když je stát kvůli covidu zavaluje řadou regulativ. Proto vnímám jako důležité, aby je alespoň městská část nechala na pokoji.

Zhruba kolik pronajímaných prostor se v důsledku pandemie uvolnilo?
Nevím zatím o takovém případu, uvidí se, jak dopadne toto léto.

Máte od podnikatelů zpětnou vazbu?
Ano, dlouhodobě a průběžně. Denně se pohybuji hlavně v ulicích Bubenče a Dejvic, s lidmi hovořím, a je to pro mě dost výrazný lakmusový papírek, když vidím, že bijí na poplach. Tehdy je potřeba konat. Ta doba zrovna nastala, pomoc z naší strany je nezbytná.

Zdroj: Pražský patriot, 8. 6. 2021, https://www.prazskypatriot.cz/mistostarosta-prahy-6-lacina-podnikatele-biji-na-poplach-pomoc-mestske-casti-je-potreba/

Facebook Twitter Linkedin 
1.6.2021
Praha 6 na svém území opět zprovozní staré vodní pumpy

V obnově zrušených vodovodních pump na našem území vidím víc než nový zdroj vody spíš symbolické kulturní gesto. Už pro ten prostý fakt, že Praha je odkázána na vodní nádrže Želivka a Káraný, tedy na vzdálené zdroje vody z Vysočiny, respektive Středočeského kraje. Moje generace se narodila do vodního blahobytu, který se postupně ztrácí před očima. V 70. a 80. letech 20. století v komunistickém Československu rozumné důvody k odvádění vody z krajiny mnohdy chyběly. Koryta řek byla přesto napřímena a prohloubena, zvýšila se jejich kapacita a zrychlil odtok, polní cesty byly rozorány, potoky zatrubněny. Dnes čelíme následkům tohoto nerozumného počínání a teprve startujeme projekty na udržení vody v krajině: vracíme řeky do původních koryt, obnovujeme polní cesty a sázíme podél nich stromořadí, zvyšujeme schopnost krajiny vsakovat vodu… ale jsme teprve na začátku. Jak může Praha 6 přiložit ruku k dílu? Jedno velké téma tu je: ohřívání města. Čelit mu můžeme stavbou zelených fasád, návratem koryt potoků z podzemí na povrch a hlavně výsadbou vzrostlých stromů do ulic. Není nač čekat. Jinak se tu totiž časem upečeme.

Facebook Twitter Linkedin 
3.5.2021
Co musí Praha 6 udělat pro to, aby si udržela vysoký standard školství?

Státní školy a jejich ředitelé mají v ČR ve srovnání s ostatními státy EU největší pravomoci a suverenitu rozhodování, ale také největší administrativní zátěž. Základní školy Prahy 6 dosahují v řadě oblastí nadprůměrných výsledků. Zásluhu na tom má velmi dobrá práce ředitelů s týmy pracovníků jednotlivých škol (je běžné, že ZŠ mají 100 a více zaměstnanců). Pokud chce MČ Praha 6 stávající úroveň škol alespoň udržet, musí aktivně napomoci zastavení či snížení administrativních požadavků na školy. Další kapitolou je odměňování ředitelů škol, kteří se cítí a podle mého i jsou dlouhodobě finančně podhodnoceni, to je chyba především státu. Avšak na řadě škol jsou zástupci ředitele odměňováni lépe svým ředitelem, nežli samotný ředitel školy svým zřizovatelem. S řediteli škol je nutné začít dlouhodobě pracovat, zaslouží si více důvěry. Zatím převládá kontrola, ale třeba se již blýská na lepší časy.

Facebook Twitter Linkedin 
21.4.2021
Jedině vzájemný respekt může otevřít novou kapitolu vzájemných vztahů

Letos 21. června uplyne právě 30 let od odchodu posledního sovětského vojáka z naší země, která byla víc než dvě dekády okupována sovětskou armádou, a to od invaze vojsk Varšavského paktu 21. srpna 1968 do Československa. Od roku 1999 jsme se naopak stali součástí systému kolektivní bezpečnosti Severoatlantické aliance.

Rusko si už konečně musí uvědomit, že nejsme v jeho područí. Myslím, že s tím má dodneška docela problém a že střední Evropu stále vnímá jako svůj prostor. Bez toho by nám těžko mohla ruská strana vyhrožovat trestním stíháním za to, že jsme přemístili sochu maršála Koněva patřící Praze 6 do depozitáře Muzea paměti 20. století.

Právě my, občané Prahy 6, to tady máme z první ruky, protože právě na našem území sídlí Velvyslanectví Ruské federace, ruské obchodní zastoupení a další četné instituce. Právě odtud se v pondělí i s rodinami odstěhovalo 18 vypovězených zaměstnanců ruské ambasády, které Bezpečnostní informační služba označila za důstojníky ruských tajných služeb.

Jedině vzájemný respekt může otevřít novou kapitolu vzájemných vztahů. A ten se nebuduje tím, že pošleme do cizí země zabijáky vyhodit do povětří muniční sklad. Myslím, že tohle je jasné úplně každému. Až na některé vrcholné představitele našeho státu. Ale i to má řešení, které se jmenuje svobodné volby.

Jedny budou už letos na podzim.

Facebook Twitter Linkedin 
2.4.2021
Kampus Dejvice čeká proměna. Co by se tu mělo po revitalizaci změnit?

Kampus Dejvice je prostorem, který má obrovský, leč z velké části nevyužitý potenciál. Technické vysoké školy a Národní technická knihovna sem denně přitáhnou desetitisíce studentů, Ústav organické chemie a biochemie mu dodává punc světovosti. Městská část deklaruje „Memorandem o Kampusu“, které jsem měl tu čest v roce 2015 spolu s ředitelem NTK Martinem Svobodou přivést k životu, že má o kvalitu veřejného prostoru a dění v něm bytostný zájem. Zatím ale trochu skutek utek. Hlavnímu městu trvalo, ať se na mě nezlobí, šest let, než se rozhoupalo k akci. Dost výčitek: Kampus je ideálním místem nejen pro studium, ale také pro večerní život, protože ten by právě zde prakticky nikoho nerušil. Velmi bych stál o to, aby v rámci dostavby 4. kvadrantu vznikl na Vítězném náměstí víceúčelový sál s dostatečnou kapacitou pro velké koncerty, přednášky a jiná veřejná vystoupení. Za svou prioritu považuji kultivaci Technické ulice, v níž vznikne důstojné zázemí pro současné Trhy na Kulaťáku včetně vodovodních a elektrických přípojek, moderních toalet a třeba i dřevostavby kavárny pro studenty, kteří tu v semestru tráví své dlouhé dny.

Facebook Twitter Linkedin 
22.3.2021
Jak to momentálně vypadá s dostavbou krytého koupaliště Petynka?

Termín dokončení krytého bazénu s celoročním provozem na Petynce se odvíjí od platného stavebního povolení, které je klíčem k dalšímu postupu. Od něj už se dá harmonogram spočítat poměrně dobře, protože ten znamená soutěž na zhotovitele stavby, pak stavbu samu a nakonec kolaudační řízení. Kdyby se akciové společnosti SNEO, která má projekt v rukách, podařilo získat stavební povolení do konce června příštího roku, dosáhneme pravděpodobně i na právě běžící program podpory sportovních zařízení vypsaný Národní sportovní agenturou, který by nám mohl od celkového rozpočtu projektu ve výši 250 milionů ulevit až o 90 milionů korun státního příspěvku. Doufáme, že něco přispěje i hlavní město Praha. V tomto smyslu jsme s panem starostou na agentuře před nedávnem jednali, především proto, abychom zkoordinovali požadavky dotačního programu s projektem jako takovým. Součástí celé naší strategie je vyvedení sportovně rekreačního areálu Petynka do majetku Prahy 6 poté, co SNEO získá stavební povolení, protože městská část je – na rozdíl od akciové společnosti SNEO – oprávněným žadatelem o státní příspěvek. Zprovoznění krytého bazénu na Petynce s celoročním provozem předpokládám v příštím volebním období, tedy v letech 2022–2026.

Facebook Twitter Linkedin 
16.3.2021
Nejde o metodickou chybu, ale obecnou změnu nálad v České republice

Nedělní měření Kantaru, jehož výsledky přinesla Česká televize, která si výzkum zadává, způsobil nejspíš zděšení ve štábu hnutí ANO a mírné zklamání mezi příznivci konzervativní koalice Spolu, kterou tvoří naši opoziční kolegové z ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Hned po oznámení volebního modelu ohodnotil výsledky ve vysílání České televize narychlo přivolaný odborník z institutu CEVRO Ladislav Mrklas a označil je jako přemrštěné. Rozdíl mezi vedoucí koalicí Pirátů se Starosty se 34 % a druhým ANO, kterému Kantar naměřil jen 22 %, se mu zdál příliš velký. A dvojnásobný výsledek liberální koalice nad její konzervativní konkurencí SPOLU s výsledkem 17 % ho zaskočil ještě víc, a to i vzhledem k tomu, na jaké struktury je institut CEVRO navázán.

Kantar naměřil zjevný přesun měkkého voličského obalu ANO, který se dal do pohybu směrem ke Starostům, což je zjevně reakce na pomatené chování vlády v rok se vlekoucí epidemiologické krizi. Jenže ostatní agentury zatím tento pohyb nezachytily. Výhrady vůči metodice Kantaru ovšem směřují především k tomu, že nadhodnocuje očekávanou volební účast v kategorii 18 až 29 let, tedy nejmladších voličů s nejnižší mírou voličské kázně, kteří deklarují, že k volbám nejspíš přijdou, ale nakonec se nedostaví. Jde o zhruba půl milionu voličů, jejichž přítomnost u parlamentních voleb reprezentuje cca 10 % celkového výsledku, takže s ním můžou zásadně zamávat.

A v tom je právě to kouzlo blížících se parlamentních voleb, respektive předvolebního spojení Starostů s Piráty. Mladí k volbám tentokrát přijdou, protože mají konečně nabídku, kterou můžou volit. A přijde jim cool, že budeme jediná země na světě, která má pirátského premiéra s dredy. Přijdou i proto, že vybírat si mezi Paroubkem, Topolánkem a Filipem si tahle věková kategorie kdysi úplně neuměla a nedávalo jí to žádný smysl. Jenže v minulých volbách na podzim 2017 si mladí voliči otestovali, že když se zmobilizují, má jejich hlas velmi zajímavou sílu.

Jestli to teď Kantaru ukazuje tato čísla: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3283040-hnuti-ano-v-unorovem-modelu-vyrazne-ztraci-predbehli-ho-i-samotni-pirati, nemusí to být nutně metodická chyba, ale obecná změna nálady v České republice. Komu se zdá výsledek Kantaru přemrštěný, nabízí se mu matematický průnik všech pěti seriózních agentur, které momentálně volební modely vytvářejí a jejichž metodiky jsou poměrně rozdílné. Ten umí zprůměrovat všechna měření a přepočíst je navíc na konkrétní mandáty ve sněmovně: https://mandaty.cz/. Kdo má rád pohyblivé obrázky, najde v tomto odkazu i to, jak se voličská přízeň dynamicky vyvíjela v čase, což je docela poutavý zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/pocitame-sance-kdo-vyhraje-volby-144566.

Za Starosty spojené s Piráty můžu jen konstatovat, že se nejspíš blížíme k tektonickému zlomu, který může dost zásadně a také nadlouho změnit českou politickou krajinu. Jinak řečeno: Jdeme zahájit novou epochu, uzavřít tři dekády postkomunismu a také ukončit opoziční smlouvu a všechno, co z ní vzešlo, včetně vládního angažmá současného premiéra a jeho marketingového hnutí.

Facebook Twitter Linkedin 
3.3.2021
Jakou roli by měla mít radnice při rozvoji kultury v Praze 6?

Radnice městské části má při rozvoji kultury na svém území nezastupitelnou roli. Není sice tím, kdo dominantně financuje provoz kulturních zařízení (v tomto ohledu hraje nezastupitelnou roli hl. m. Praha), ale vzhledem k tomu, že Praha 6 vlastní řadu budov, které slouží kultuře, tak poskytuje zázemí a nastavuje pro kulturu podmínky. Je také ze všech úrovní veřejné správy nejblíže lidem, a dokáže proto vnímat a podporovat přes svoje dotační programy i lokální kulturně komunitní projekty, které sice často nemají přesah mimo území Prahy 6, ale jsou podstatnou součástí plnohodnotného života v místech, kde žijeme. Vždycky jsme jako STAN tvrdili, že chceme Prahu 6, ve které se nebude jenom dobře bydlet, ale i dobře žít, a právě pestrá kulturní, volnočasová a komunitně sousedská nabídka je nezbytnou součástí kvalitního života. Radnice by měla řádně udržovat a rozvíjet svou kulturní infrastrukturu (viz např. plánovaná rekonstrukce KC Kaštan), naslouchat potřebám pořadatelů a návštěvníků kulturních akcí a pořádáním vlastních kulturních událostí profilovat značku Prahy 6 jako skvělého místa pro život.

Facebook Twitter Linkedin 
22.2.2021
Nová pandemie zastihla nepřipravený celý svět

Je obtížné odpovědět na takto formulovanou otázku. Je událostí myšlena nákaza sta klientů? Pak by bylo vhodné porovnání s počtem nakažených klientů obdobných zařízení a i tak by takové porovnání bylo diskutabilní. Rizika nákazy jsou vždy přísně individuální, včetně možných následků. Myslí se událostmi mediálně prezentovaná kauza? Pak je věcí zřizovatele, kterým je Magistrát hl. m. Prahy, a dalších věcně příslušných institucí, aby se věcí zabýval, a v případě prokázaného pochybení vyvodil důsledky a přijal opatření. Domov pro seniory Elišky Purkyňové se nachází na území městské části Praha 6 a samozřejmě nás vývoj zde, stejně tak jako i v jiných, obdobných sociálních zařízení na našem území, zajímal a zajímá. Městská část Praha 6 od počátku pandemie pečlivě situaci monitoruje a účinně pomáhá. Komunikace a spolupráce krizového štábu a vedení radnice je konstruktivní a těsná. Nová pandemie zastihla nepřipravený celý svět a všichni hledají správná řešení, někdy i cestou pokusů a omylů, ale důležité je se z chyb poučit a neopakovat je.

Facebook Twitter Linkedin 
21.2.2021
Oběť Jána Kuciaka pomohla na Slovensku k obratu

U nás se vždycky říkalo, že ze Slovenska je to blíž na Balkán a že se to projevuje mimo jiné v politické kultuře. Je pravda, že u nás nikdy nebyl zavražděn novinář, ale zároveň platí, že Karel Srba, generální sekretář ministerstva zahraničí za éry Jana Kavana a vlády Miloše Zemana, si vraždu Sabiny Slonkové objednal a byl za ni také natvrdo odsouzen.

Říká se, že na Slovensku je mnohem větší míra korupce a že jsou tam divočejší poměry i mezi soudci, státními zástupci a policisty, což nakonec potvrzuje i současná slovenská vlna zatýkání na nejvyšších místech. Zatímco u nás čelíme jen neuvěřitelným výrokům ministryně spravedlnosti, favoritky Miloše Zemana ve vládě Andreje Babiše, o ovlivněných či snad dokonce podplacených soudcích ústavního soudu, když rozhodnou o tom, že volební systém nastavený účelově opoziční smlouvou Miloše Zemana a Václava Klause k eliminaci menších stran je protiústavní a zruší jej.

Odvážný a čestný slovenský novinář Ján Kuciak se svou partnerkou přinesli oběť nejvyšší, která snad nebyla marná, protože podle všeho pomohla na Slovensku k obratu a postupnému návratu země mezi civilizované evropské státy. Doufám, že u nás žádný novinář na politickou objednávku zavražděn nebude a že k posunutí České republiky do 21. století postačí říjnové parlamentní volby. Souhlasíte?

Facebook Twitter Linkedin 
13.2.2021
Vnímání covidu se za uplynulý rok velmi změnilo

Reakce na výskyt nákazy covidu-19 ve škole se za uplynulý rok výrazně změnily. Zatímco loni v březnu informace o podezření na infekční dítě v první škole v Česku vyvolala u řady lidí strach a vzbudila ohromný zájem médií, v současnosti už to lidé vnímají téměř jako běžnou věc. V rozhovoru s ČTK to řekl ředitel Petr Karvánek ze ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6, která měla loni jako první v ČR třídy v karanténě. Od té doby nemoc prodělalo několik desítek dětí i zaměstnanců školy včetně ředitele. Vláda podle něj situaci nezvládá. Karvánek se proto obává, že současná výuka na dálku brzo neskončí.

První případ nákazy covidem-19 se v Česku potvrdil 1. března 2020. O tři dny později, tedy 4. března, musely v ZŠ Antonína Čermáka některé třídy do izolace kvůli tomu, že se koronavirus vyskytl v rodině dvou žáků.

"Když si na to teď vzpomenu, tak to byly jedny z nejhorších dnů v mém životě, protože to byla úplně nová situace," uvedl Karvánek. Vyděsil ho zájem, který už jen podezření na výskyt nového koronaviru ve škole vzbudil v médiích. "Měl jsem největší množství telefonátů za svůj život v jeden den, bylo jich třeba 150," řekl. Podle něj se od té doby do současnosti vnímání covidu-19 až neuvěřitelně změnilo. "Dneska, když mi někdo (kvůli nákaze) zavolá, tak je to všechno v klidu," řekl.

Od zahájení školního roku dosud podle něj prodělalo covid-19 zhruba 30 ze 100 zaměstnanců školy a asi 50 z 650 dětí. Nejvíc případů bylo na přelomu září a října, uvedl. Sám strach z onemocnění neměl ani před rokem. "Já jsem si nedovedl představit, že bych mohl zemřít. Toho se nebojím, protože si říkám, že to máme někde napsané, co se má stát a stejně se tomu nevyhneme," vysvětlil.

Škola podle něj prožila od loňského března několik různých období. Po náročném jaru s narychlo připravenou výukou na dálku se v září všichni vrátili do školy s velkým elánem dohnat, co se dá. V polovině září se ve škole rozšířil covid-19 mezi učiteli druhého stupně a onemocnělo i celé vedení včetně ředitele. Z domova nařídil distanční výuku druhého stupně, která potom v souvislosti s vládními opatřeními fungovala do konce listopadu. Po krátkém obnovení prezenční výuky ale od nového roku vláda školy opět uzavřela, otevřené zůstaly jen první a druhé třídy. "Teď zase čekáme (na otevření zbytku tříd) a už víme, že čekání je skoro marné," řekl Karvánek.

Vláda podle něj rozhoduje a komunikuje špatně. "Přijde mi, že se dostala do hrozného chaosu," řekl. Za nesmysl považuje mimo jiné povinné nošení roušek ve školách. Pozastavil se nad tím, proč šestileté děti ve školce roušku mít nemusí, když stejně staří prvňáci ve škole ano. Základní školy podle něj měly zůstat otevřené i pro deváťáky, kteří se chystají na přijímací zkoušky na střední školy. Uvítal by, kdyby do škol mohly co nejdřív začít chodit i ostatní ročníky. Ve smysl pravidelného testování na covid-19, který by chtělo zavést ministerstvo školství, moc nevěří. Podle něj se nedá čekat, že by ho vláda dokázala zařídit.

Zdroj: ČTK, 13. 2. 2021, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vnimani-covidu-se-za-uplynuly-rok-velmi-zmenilo-rika-reditel-skoly/1995665

Facebook Twitter Linkedin 
2.2.2021
Dočkají se Petřiny proměny a náměstí? A co by měla Praha 6 pro rozvoj Petřin udělat?

Myslím, že Petřiny jako "stabilizované území" potřebují jen místní doladění. Za dobré vodítko považuji návrh urbanistických zásad doc. Mužíka. Jedním z bolavých míst je jistě centrum Petřin kolem OD Billa. Náměstí v tomto místě by dalo přátelštější rámec pěšímu ruchu, umocněnému i výstupem z metra. Studii CPI, zabývající se tímto prostorem, jsem měl možnost vidět na odboru a komisi ÚR, nicméně to, že není veřejně k nahlédnutí a anketa k ní se odehrála neprůhledně pomocí emailu, jistě důvěryhodnosti záměru a vznikající diskuzi neprospěje. A že je o čem diskutovat. Na komisi ÚR jsem vyřkl názor, že zástavba kolem náměstí v centru živoucí městské čtvrti by měla obsahovat především služby a administrativu, byty doplňkově. Po tom, jak jsem později zjistil, volají i místní v "náhradní" anketě na FB. Zároveň sdílím jejich obavu z prohloubení současných problémů Petřin: přetíženosti MŠ i ZŠ, dopravy, vyšší podlažnosti. Na tuto vznikající diskuzi by měla Praha 6 napřít pozornost.

Facebook Twitter Linkedin 
5.1.2021
Na co by se měla Praha 6 zaměřit ve svých investicích?

Nejviditelnějším výsledkem bude dokončená rekonstrukce domu Dejvická 4, tedy roháku na křižovatce ulic Dejvická a Bubenečská přímo proti výstupu z metra, kde bývalo sklenářství. Dole má být restaurace, na nájemce vypíšeme co nejdřív výběrové řízení. Pak dvě patra kanceláří a nad nimi nájemní byty. Pro Prahu 6 to znamená nový zdroj trvale udržitelného financování. Rádi bychom také významně pohnuli s revitalizací bubenečského nádraží. Věřím, že letos získáme stavební povolení k rekonstrukci a vysoutěžíme stavební firmu, aby se mohla Stanice 6 – nové centrum kultury, sportu a volného času – příští rok otevřít. Shoda panuje rovněž na záměru postavit nový krytý bazén na Petynce, aby se tam dalo plavat celoročně. Budeme si ale muset poradit s námitkami developerské společnosti Geosan proti vydanému územnímu rozhodnutí. Shodu na postupu v koalici máme. Čeká nás také řada investičních záměrů v oblasti školství, které se loni připravovaly a letos se mají realizovat, takže se transformované SNEO, které na investiční činnost Prahy 6 dohlíží, bude mít co ohánět.

Facebook Twitter Linkedin 
31.12.2020
Vraťte Pražský hrad české veřejnosti

K rukám: Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky

Kancelář prezidenta republiky

Hrad I. nádvoří č. p. 1

119 08 Praha 1, Hradčany

 

V Praze dne 31. 12. 2020

 

Vážený pane prezidente,

přesně před dvěma lety jsme Vám z Hradčanského náměstí odeslali otevřený dopis s výzvou, abyste se zasadil o zrušení zátarasů a kontrol u vstupů do areálu Pražského hradu. Napsali jsme Vám tehdy: „Rádi bychom Vás, pane prezidente, ujistili, že jsme si během svého života užili hraničních přechodů a kontrol do sytosti. Kontrolní stanoviště u vchodu do Pražského hradu, která nechala Vaše kancelář zřídit, a která dnes brání přirozenému průchodu celým areálem, připomínají několika generacím to nejhorší z komunistických dekád - nesvobodu, strach a zvůli vládnoucích...“

Po dvou letech jsme se ocitli v situaci ještě horší. Areál Pražského hradu je totiž uzavřen zcela. Ano, při rozhodnutí areál neprodyšně uzavřít lze samozřejmě argumentovat nouzovým stavem a nebezpečím, že se návštěvníci nakazí covidem-19. To ovšem v areálu Pražského hradu určitě nehrozí víc, než kdekoli jinde v České republice. Domníváme se, že zcela postačuje důsledně respektovat vládní opatření, která na aktuální nebezpečí reagují. Úplné uzavření části města proto považujeme za naprosto nestandardní, nepřijatelné a chápeme ho jako výraz zvůle a neúcty nejen k obyvatelům Prahy, ale i k občanům celé naší země.

Posíláme Vám proto, pane prezidente, po dvou letech výzvu další: Nechte odstranit zátarasy a vraťte Pražský hrad české veřejnosti.

V úctě

Jiří Růžička, 1. místopředseda Senátu Parlamentu ČR

Jan Lacina, místostarosta Prahy 6

Facebook Twitter Linkedin 
21.12.2020
Vlak z Kladna se stane vítanou a rychlou posilou městské hromadné dopravy

Kouzlo dvojkolejné elektrifikované železnice Praha – Kladno spočívá v tom, že nás zbaví automobilové a autobusové dopravy ze severozápadního okolí Prahy. Vlak z Kladna bude stavět na zastávkách metra A Veleslavín a Hradčanská, metra C Vltavská a metra B Masarykovo nádraží. Stane se tak vítanou a hlavně rychlou posilou městské hromadné dopravy. Bonusem je pak pohodlná doprava z centra města do budoucí zástavby v Ruzyni v místě dnešních skladů a samozřejmě obsluha Letiště Václava Havla, která nás zase zbaví na Evropské třídě stovek taxíků denně. Trasa se plánuje dlouho, Správa železnic, která je investorem, vyšla ve všech ohledech Praze 6 vstříc. Od takového detailu, jako je záchrana památného dubu při ulici Slavíčkova v Bubenči, až po tak zásadní požadavek, aby optimální trasu ve skalním masivu pod Ořechovkou prověřil nezaujatý zahraniční ústav. Odborné pracoviště v Bochumi pak doporučilo trasu jih jako geologicky i provozně nejvhodnější a pro zástavbu na povrchu naprosto bezpečnou. Městská část Praha 6 se pak v hlasování zastupitelstva s odborným posudkem zcela ztotožnila, podobně i vedení hlavního města. V obou případech jde o velmi zásadní kroky. Teď už se můžeme jenom sázet, zda se železnice na letiště skutečně dožijeme. Jen za dobu mého působení na radnici se termín dokončení posunul z roku 2023 na rok 2028.

Facebook Twitter Linkedin 
20.12.2020
Místostarosta Prahy 6 Lacina vzbudil rozruch komentářem na Facebooku

Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN) na sociální síti Facebook v nadsázce v komentáři konstatoval, že voliči hnutí ANO by měli být promořeni koronavirem. „Ujistil mě, že šlo o sarkasmus, navíc jako reakce na provokativní začátek celé konverzace,“ řekl ke kontroverznímu příspěvku Laciny předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan, píší Lidové noviny.

Lacina reagoval slovy, že samozřejmě šlo o nadsázku, což ale neznamená, že třetina voličů neohrožuje budoucnost svých dětí. Někteří lidé se ho zastali, stejně tak Rakušan. „Sám v onom vlákně konverzace říká, že šlo o nadsázku. Osobně bych asi s koronavirovou nákazou takto nežertoval, ale beru to tak, že sociální sítě snesou právě i nadsázku,“ konstatoval podle Lidových novin Rakušan.

Požádali jsme o vyjádření i místostarostu Prahy 6 Jana Lacinu, který Lidovým novinám neodpověděl. Tady je.

„Je to, jako když vynesete jednu větu z židovské anekdoty, kterou včera někdo vyprávěl na soukromém večírku, označíte ho za rasistu a popírače holocaustu a pošlete na něj Babišova média, aby si to s ním vyřídila. Musím říct, že jsem z jednání někdejšího redaktora Respektu Jana Macháčka, který aktuálně vede Andreji Babišovi jeho politický think tank Institut pro politiku a společnost, velmi zklamán. Míval jsem ho ve velké úctě,“ vrací se ke starší názorové výměně na Facebooku Jan Lacina a dodává: „Do téhle rovnice si ještě připište to, že se do mě vzápětí pustily Babišovy Lidovky a nejagresivnější komentář napsal do Babišovy České pozice Pavel Matocha, který normálně píše jen o šachu: Politik ani v nadsázce nemůže vyzývat k vymření voličů jiné strany | Fórum | Lidovky.cz. Krátce na to se pak stal předsedou Rady České televize, což mi přijde úplně nejpikantnější.“

"Rád bych ještě zdůraznil,že mám absolutní úctu ke každému lidskému životu a že bych se nikdy nesnížil k tomu, abych nabádal k jakékoli agresi, protože to v mém hodnotovém a myšlenkovém světě nemá místo," uzavírá dlouholetý místostarosta Prahy 6.

Facebook Twitter Linkedin 
2.12.2020
Musíme přemýšlet, jak co nejlépe nakládat s volnými prostředky

Mám osobní ujištění od náměstka pražského primátora pro rozpočet Pavla Vyhnánka, že městské části dostanou ze sdílených daní pro rok 2021 stejnou sumu jako v předešlých letech. To, co bylo minulá léta nevýhodou a co už léta kritizuji, totiž že městské části dostávají z celkového rozpočtu hlavního města vzhledem k celkovému objemu financí příliš málo, se pro příští rok stává výhodou. Hlavní město Praha samo ovšem odhaduje propad příjmů pro rok 2021 o 6,5 miliard korun a při zrušení superhrubé mzdy dokonce o 12,5 až 13 miliard ročně, což je – pro srovnání – z celkových 84 miliard příjmů schválených pro letošní rok opravdu hodně a pro primátora Hřiba a jeho tým to znamená velký problém. U nás v Praze 6 – při ročních výdajích kolem jedné miliardy korun – máme dnes na účtech zůstatek 2,5 miliardy. Přemýšlet tedy musíme spíš o tom, jak co nejlépe nakládat s těmito volnými prostředky v situaci, kdy úroky z bank se blíží nule, zatímco inflace převyšuje 3 %. Optimálně dobře promyšlenými investicemi do bytového fondu i dalšího nemovitého majetku, které budou generovat další stabilní rozpočtové příjmy. Jako STAN jsme ve volbách slíbili zastavit prodej strategického majetku, a to samozřejmě platí.

Facebook Twitter Linkedin 
1.12.2020
Jak by se v budoucnu mělo rozvíjet území Nový Sedlec?

Nový Sedlec je urbanisticky svůdná lokalita. Má výhledy na údolí Vltavy, je dostupný z Dejvic a má blízkou návaznost na městský organismus. Zásadní otázka dnes zní, zda se město má rozrůstat a zda chceme časem připojovat Suchdol s ČZU k městu. Pokud ano, dopravní napojení tramvají namísto provizorních autobusů a přemíře automobilové dopravy je logickým krokem. A pokud přemýšlíme o Šáreckém údolí jako o venkovské oáze, pak napojení Bubeneč-Suchdol vede přes Nový Sedlec. Území na jih od Kamýcké tak může zůstat územím střelnice, skládek a několika domků, anebo je možné pokusit se vymyslet způsob, jak mu dovolit stát se městem. Meandr navrhovaného stoupání tramvaje by tomu nahrával. Tuto rukavici zvedl nyní IPR, kde vzniká urbanistická studie. Území Nového Sedlce má jistě citlivé body: zdálky viditelnou horní hranu Podbabských skal, stávající policejní budovy a střelnici kolidující s obytnými záměry, hranu do Šáreckého údolí, nebo vlastní občanské stavby, zejména školy. Buďme zvědavi.

Facebook Twitter Linkedin 
2.11.2020
Jaká je a jaká by měla být spolupráce městské části s investory?

Překvapilo mě, že hlavní město Praha nemá za ta léta letoucí manuál, jak budovat veřejnou infrastrukturu tam, kde soukromí developeři v rozvojových územích budují mohutnou bytovou výstavbu. Cením si proto iniciativy kolegy Stárka, který přišel se srozumitelným návrhem. Developer věnuje pozemek a hlavní město se podělí o výstavbu škol, sociálních či kulturních zařízení pro budoucí kvalitní život v  místě s  městskou částí v poměru 50 : 50. A městská část se může podělit půl na půl o svou polovinu investičních nákladů právě s developerem, takže na ni optimálně vyjde čtvrtina celkových výdajů. Má to proporci a dává mi to smysl: Každý nový občan, který se do nového bytu nastěhuje a zřídí si tam trvalý pobyt, je totiž zároveň díky „rozpočtovému určení daní“ finančním přínosem jak pro hlavní město Prahu, tak pro městskou část. Město přesto musí tlačit developera ke sdílené zodpovědnosti. Jsem zvědavý, zda se náš návrh nakonec prosadí v celé Praze. Předpokládám, že ano, protože šestka je, jak známo, v řadě věcí pokaždé o krok napřed. A Praha v téhle věci jasná pravidla nutně potřebuje.

Facebook Twitter Linkedin 
29.10.2020
Radnice požaduje jasná koncepční pravidla pro ukládání a budování telekomunikačních optických sítí

Rada městské části schválila svým usnesením z června tohoto roku požadavek na koncepční řešení elektronických komunikací, tedy i telekomunikačních optických sítí, na území Městské části Praha 6. Nelze tedy tvrdit, že radnice blokuje pokrytí šestky rychlým internetem, pouze požaduje jasná koncepční pravidla pro ukládání a budování telekomunikačních optických sítí. Současná situace je velmi chaotická, schází jí dlouhodobá koncepce i koordinace, příliš často dochází k zásahům do pozemních komunikací i zelených ploch. Značná část staveb probíhá na základě územního rozhodnutí staršího deseti let. Problematických aspektů je v dosavadní praxi zkrátka příliš mnoho, aby mohla dále v současné podobě pokračovat. Věříme proto, že vznik jednotné koncepce a zlepšení koordinace pomůže problémy odstranit, aby mohl rozvoj telekomunikačních optických sítí pokračovat.

Facebook Twitter Linkedin 
1.10.2020
Co nás naučila koronakrize v Praze 6?

Obecně snad větší ohle­duplnosti a schopnosti si pomáhat, naučila nás lépe komunikovat on­line. Nau­čili jsme se vnímat potřeby našich sousedů a asi být vstřícnější a mnozí přehod­notili své priority. Teprve nyní a v době dalších „vln“ oceníme trénink ze začátků epidemie, kdy jsme si v situaci, se kterou jsme neměli podob­nou zkušenost, museli poradit i cestou pokusů a omylů. „Výuka“ to byla více než užitečná, ze­jména když se chaos z nejvyšších státních míst neomylně opakuje. Praha 6 zvládla zorganizo­vat potřebnou pomoc, dobrovolníky i své pro­fesionální sociální služby, zajistila spolupráci s těmi, kteří aktivně pomohli. Máme tak jistotu, že se Praha 6 dokáže postarat o své potřebné a nejvíce ohrožené i v době, která bude v mno­ha ohledech složitější a náročnější. A doufám, že nás koronakrize naučila držet „nervy na uzdě“, spoléhat na vlastní síly, nepanikařit z „korona“ čísel a nepodléhat „blbým náladám“.

Facebook Twitter Linkedin 
29.9.2020
Praha 6 je uklizenou městskou částí

Veřejnost vnímá pořádek na ulicích a veřejných prostranstvích dlouhodobě jako jednu ze svých priorit a jako klíčové téma, které by radnice měla řešit. Úklidu a údržbě zeleně na Šestce věnujeme tradičně velkou pozornost a investujeme do této oblasti ročně nemalé prostředky z našeho rozpočtu. Praha 6 je proto uklizenou městskou částí – na tom se shodne většina jejích obyvatel a pravděpodobně i valná část současné politické reprezentace. Co však nebylo vždy v minulosti pravidlem, je skutečně hospodárné a transparentní nakládání s veřejnými penězi, které radnice za úklid a údržbu zeleně vynakládá. V současné době se dokončují přípravy nového tendru, který na další čtyři roky určí, kdo a za kolik bude na Šestce uklízet ulice, sekat trávu, hrabat sníh, udržovat dětská hřiště, parky a veřejnou zeleň. Velkou výzvou je proto připravit veřejnou zakázku tak, aby byla v pravém slova smyslu transparentní, přiměřená a zajišťovala zásadu rovného zacházení pro všechny uchazeče.

Facebook Twitter Linkedin 
1.9.2020
Nový školní rok: Bude na ředitelích, jak to v éře covid zvládnou

Začíná školní rok, kdy nic nebude jako dřív. Školy do něj vstupují s nejistotou, jak dlouho vydrží v éře covid normální výuka. Jak pro časopis Neovlivní.cz popsal Petr Karvánek, ředitel pražské základní školy Antonína Čermáka, osobně nevěří, že by se školy znovu plošně uzavíraly.

“Je ale možné, že nejbližší měsíce ukáží, že je současný model organizace výuky ve školách neudržitelný. Osobně věřím, že se tak nestane. Bude na ředitelích škol a jednotlivých učitelích, jak zvládnou situaci ve svých školách,” napsal Karvánek pro obsáhlý materiál v zářijovém časopisu Neovlivní.cz.

V něm jsme mapovali, jak se od jara změnil život lidem hned v několika různých oblastech společnosti. Ve školách, v podnikání, vědeckém bádání, divadlech a zdravotnických zařízení. S novým školním rokem odemykáme příběh ředitele Petra Karvánka.

Byl v Praze prvním ředitelem školy, který se musel popasovat s informací, že má mezi žáky dvě děti z rodiny s pozitivním testem na koronavirus. Šlo o hojně medializovaný příběh, kdy se matka Karvánkových školáků nechala otestovat v privátní laboratoři a úřady nechtěly s jejím případem nakládat jako se skutečně prokázaným, dokud se test nepotvrdí státem posvěcenou cestou. Jak to vidí Petr Karvánek dnes?

…o jarních zápisech

“Je možné, že nedokážu dohlédnout dopad opatření, která vláda resp. MŠMT uložily základním školám v souvislosti se zápisy do 1. tříd a s otevřením škol pro žáky 1. stupně v rámci celé ČR. Ale myslím si, že vím, co je dobré pro moji školu. Zjistil jsem, že se s  opatřeními ministerstva nedokážu ve většině bodů ztotožnit, zvláště snahu provést zápisy do 1. tříd pokud možno elektronicky jsem považoval v případě mé školy, kdy se k zápisu zaregistrovalo více jak 200 dětí, za chybnou. Proto jsem rodiče na webu školy vyzval, aby přišli osobně, abychom důležité dokumenty ověřili „on-line“. K mému překvapení většina dorazila, někteří i s dětmi, aby alespoň na pár minut poznaly svou budoucí školu.

…o otevření škol

Otevření základních škol koncem května s maximálně 15 dětmi ve skupinách, udržení distanční výuky, neotevření školních družin, o dalších požadavcích ani nemluvím, to vše – rovná se pěkný zmatek – a řadu neřešitelných situací. Snahou ministerstva podle mne bylo, aby dětí do školy přišlo co nejméně. Opět jsem musel jít proti filosofii tvůrců opatření. Vyzval jsem rodiče, aby své děti školy poslali, s kolegy jsme zajistili režim výuky ve třech časově nezávislých blocích podle věku dětí, zajistili jsme jejich stravování, krátkou odpolední družinu, které jsme tak nesměli říkat. Prakticky jsme zrušili distanční výuku na 1. stupni, neboť do školy přišlo 80 % dětí.

…co jsem se naučil

Jak ze zápisů, tak i z otevření škol jsem si odnesl důležitou zprávu. Když ředitel školy vyzve rodiče, aby děti do školy v souladu s tichým doporučením vlády neposílali, tak je tam nepošlou. Když je ale vyzve, aby je do školy poslali, seznámí je s opatřeními, která škola přijala, tak rodiče děti do školy pošlou. Vidím v tom potvrzení návratu autority učitelské profese, autority ředitele školy, o které ještě stále někteří pochybují.

…co mě nejvíc mrzí?

V mé profesní rovině je to pocit, že všechna ta opatření stále potichu našeptávala rodičům, neposílejte své děti školy, nemusíte-li, stále sebou nesla nádech určitého iracionálního strachu, namísto aby někdo ty lidi povzbudil. Dokonce bych řekl, že jsme všichni tak trochu ztratili každodenní rytmus a chuť pracovat.

Naproti tomu jsem zjistil, že většina pracovníků naší školy jsou lidé, kteří tomuto strachu nepropadli, nebo ho na sobě nedali znát a odvedli skvělý výkon.

V lidské rovině považuji za nejhorší to, jak se stát postavil k situaci seniorů. Pokud bych chtěl být opravdu tvrdý, tak je vyděsili k smrti a uvěznili je v jejich domovech. Tím zásadně ovlivnili nejen jejich duševní zdraví, ale jak jsem na příkladu řady rodičů mých známých a přátel zjistil, výrazně tím zhoršili i jejich zdravotní stav, neboť jim sebrali možnost pohybu a drobných sociálních kontaktů, což se v případě některých specifických diagnóz projevilo vážnými změnami zdraví těchto lidí. To mi přijde neodpustitelné.

…co mě potěšilo?

Za pozitivní věc považuji zjištění, jak křehké jsou hodnoty světa, ve kterém žijeme. Potvrdil jsem si, jak důležitá je demokracie, kterou zvláště v takovýchto dobách musíme chránit, aby o našich životech a budoucnosti nerozhodovali pouze jednotlivci s vlastními zájmy.

Za sebe musím říci, hledám-li pozitiva, že nejlepší byly nakonec děti a učitelé. Kolegové skvěle zvládli zcela novou situaci – distanční výuku, a když do školy dorazily děti, přišly natěšené na své paní učitelky a učitele, plné energie. Za ten měsíc odvedli všichni poctivý kus práce. Doufám, že výpadek několika měsíců školní docházky otevře konečně racionální diskusi o redukci učiva v jednotlivých předmětech a nové trendy ve výuce. Výuce na základních školách by to výrazně prospělo.

Jako pozitivní vnímám i to, že řada lidí se ve svém osobním životě začala chovat mnohem odpovědněji ve vztahu ke svému zdraví a zdraví okolních lidí. K tomu určitě povedeme i děti ve škole. Ve větší osobní odpovědnosti každého z nás vidím nejdůležitější nástroj do budoucích měsíců. Na druhou stranu vnímám velmi negativně to, že řada opatření, která stát v otázce nemoci covid-19 přijímal a přijímá, omezuje řadu mých svobod. Nechci ve svých jednašedesáti letech žít polovičatý život zavřený za okny svého bytu.

…a co bude dál? Jsme připraveni?

Plošné zavírání škol podle mne již není možné a nic z mého pohledu nenasvědčuje tomu, že by to bylo potřebné. Asi nám také uloží dodržovat nějaká základní pravidla přísnější hygieny. Nicméně nic dalšího si příliš neumím představit. Konkrétně naše škola je pětipodlažní objekt, do kterého v září dorazí kolem 570 žáků a cca 85 pracovníků. Je to takové mraveniště, ve kterém se děti a dospělí stále pohybují. Chodí do tělocvičen, odborných učeben, školní jídelny, družiny, do různých kroužků. Takový pohyb lidí prakticky zcela vylučuje realizaci organizačních opatření, která by umožňovala udržet kolektivy v ohraničeném prostoru a do eventuální karantény poslat jen malou skupinu lidí. Je ale možné, že nejbližší měsíce ukáží, že je současný model organizace výuky ve školách neudržitelný. Osobně věřím, že se tak nestane. Bude na ředitelích škol a jednotlivých učitelích, jak zvládnou situaci ve svých školách. Každá škola je trochu jiná. Domnívám se, že stejně budeme muset přijmout skutečnost, že do našeho života budou stále častěji pronikat viry, bude to asi bolestivé, nákladné. Je možné, že dojde k uzavření jednotlivých škol, ale to nám ukáže několik příštích měsíců.”

Zdroj: Neovlivní.cz, 1. 9. 2020, https://neovlivni.cz/prvni-skolni-den-bude-na-reditelich-jak-to-v-ere-covid-zvladnou/

Facebook Twitter Linkedin 
31.8.2020
Doprava ve Veleslavíně funguje v dlouhodobém provizoriu

Doprava ve Veleslavíně funguje v dlouhodobém provizoriu. Systém bude dokončený teprve se zprovozněním rychlé elektrifikované dvojkolejné železnice Praha - Kladno s odbočkou na letiště, u níž je hotova první fáze - rekonstrukce Negrelliho viaduktu u Masarykova nádraží. Pak lidé cestující z centra města na Letiště Václava Havla přestoupí na vlak, pokud do něj nenastoupí už na Masarykově nádraží, na Vltavské, nebo na Hradčanské, už pod úrovní ulice ve vestibulu metra. Tím letištní autobus/trolejbus číslo 119 slavnostně ukončí svoji činnost, nebo bude někam přesměrován a dopravnímu uzlu na Veleslavíně se výrazně uleví. Kdyby se do této doby podařilo dostat pod kontrolu Veleslavínský zámek, najít pro něj nový smysl existence a otevřít veřejnosti jeho zahradu, bylo by to pro tuto poněkud zapomenutou lokalitu Prahy 6 terno.

Facebook Twitter Linkedin 
30.8.2020
Měl by pokračovat participační projekt Nápad pro Šestku?

Dalo mi poměrně hodně práce přesvědčit kolegy v minulé radě městské části, abychom přijali člověka, který se soustavně bude věnovat tématu participace. V hlavě Jindřicha Pince se pak zrodil Nápad pro Šestku, který jste si vy – občané Prahy 6 – velmi rychle oblíbili. Vedle drobných projektů, jakými jsou nové lavičky, pingpongové stoly, nové cestičky či dětská hřiště, přinesl i některé velmi viditelné projekty: kuličkové hřiště v Ruzyni, Letní kino u Keplera, nebo nedávno zprovozněné břevnovské Plivátko, které bohužel muselo hned po otevření čelit útoku vandalů. Osobně považuji Nápad pro Šestku za zdařilý projekt, který sbližuje veřejnost s radnicí, zasypává příkopy mezi politikou a občany, což bylo jeho podstatnou přidanou hodnotou. I když si uvědomuji, že zaměstnancům radnice někdy vyrábí z různých důvodů horké chvilky, odpovídám na vaši otázku: Nápad pro Šestku má pokračovat ve stejné podobě, se stejným rozpočtem 5 miliónů korun jako dosud. Ať žije a vzkvétá Nápad pro Šestku.

Facebook Twitter Linkedin 
27.7.2020
Trhy na Kulaťáku: Držíme se pravidla neměnit, co funguje

Na konci loňského roku zakázal živnostenský odbor magistrátu prodávat na farmářských trzích na Kulaťáku mořské ryby, grilované mořské plody a pravděpodobně by šel ve vynucování tržního řádu ještě dál a vyloučil by z prodeje všechny zahraniční produkty: řecké olivy, maďarské uzeniny, husí játra, kávu, francouzské ústřice, slovenské lokše. Jde o problém, který dnes řeší všechny farmářské trhy v Praze. To všechno totiž podle současných rigidních pravidel nemá na farmářských trzích co dělat, protože nejde o tuzemské výpěstky od tak zvaných prvovýrobců. Těch je však na trzích stále široká nabídka – hlavně v oblasti zeleniny, ovoce, hub, pečiva, drůbeže, vajec, moštů atd. Reakce veřejnosti byla jednoznačná: Chceme mořské ryby zpět! Vyvinul jsem proto vzápětí značné úsilí, na konci něhož došlo ke smluvnímu dodatku a přejmenování Farmářských trhů na Trhy na Kulaťáku, jejichž součástí jsou farmářské trhy, street food festival, Festival ambasád a další. Podařilo se nám zároveň dosáhnout úpravy celopražského tržního řádu, aby byl se smlouvou v souladu, takže dnes jsme JEDINOU městskou částí, která má papíry v pořádku. Ostatní městské části, které provozují farmářské trhy, musejí čekat na malou novelu tržního řádu letos v září a velkou novelu tržního řádu od ledna 2021, kde budou připomínky jednotlivých městských částí zakomponovány. Závěrem: Dejvické Trhy na Kulaťáku se od svého založení v roce 2010 stabilně umísťují mezi třemi nejlépe hodnocenými v Praze, takže se – z mého pohledu logicky – držíme pravidla neměnit, co funguje k všeobecné spokojenosti.

Facebook Twitter Linkedin 
1.7.2020
Vítězné náměstí se stane opravdu náměstím

Hned v úvodu musím zmínit pozitivní pocit z toho, že se k tak unikátnímu pražskému náměstí přistoupilo cestou architektonické soutěže – cestou relativně transparentní a kvalitu upřednostňující. Když jsem viděl poprvé výsledky soutěže, pamatuji se na částečné zklamání. Asi jsem podvědomě očekával silnější architektonický názor. Ale právě snahou nešokovat a pokorou před původním návrhem Antonína Engela si mě vítězný návrh časem získal. Vidím jej jako snahu přeložit původní nikdy nedohotovenou kompozici do dnešního architektonického jazyka. Možná bych rád, aby se podařilo více protáhnout pasáž metra a rozšířit možnosti výstupů na povrch, ale i bez toho má návrh podle mého velkou šanci posunout „Kulaťák“ od dopravní stavby k žijícímu městu. Při pohledu na krásné náladové vizualizace s decentně zmíněnou automobilovou dopravou se ale nemohu ubránit pocitu, že nejzásadnější dopad na podobu náměstí bude mít to, zda dokáže Praha 6 nabídnout lákavější alternativu než posouvat se po ní autem.

Facebook Twitter Linkedin 
29.6.2020
Otevření koupaliště Petynka: Věříme, že kolaudace bazénu dopadne dobře

Letos nás potkaly události, které si málokdo z nás dokázal ještě před pár měsíci představit. Naštěstí se u nás během celosvětové pandemie koronaviru podařilo šíření nákazy udržet na uzdě, a to i díky velké ukázněnosti nás obyvatel. V týdnu od 25. května, kdy jsme původně plánovali rekonstruovaný bazén otestovat a postupně uvést do provozu, začala vláda velmi restriktivní opatření teprve uvolňovat. Zezačátku to vypadalo, že letos neotevřou bazény vůbec. Později vláda umožnila provozovat koupaliště pro 300 lidí v rouškách, což příliš nedávalo smysl provozně ani ekonomicky. Ve chvíli, kdy píšu toto vyjádření, je však už třetí den provoz na koupalištích zcela bez omezení. Bohužel pro nás se epicentrum čínského koronaviru projevilo nejrazantněji právě v Itálii, odkud měl dodavatel stavby přivézt na Petynku novou nerezovou vanu. Kvůli přísným národním restrikcím i celoevropským omezením se dodávka protáhla. A my nemůžeme bazén naplno zprovoznit před prázdninami, jak jsme původně plánovali, ale až v jejich průběhu. Doufám, že to občané Prahy 6 v tomto mimořádném roce pochopí a do té doby využijí třeba nabídky areálu U Veselíků v Divoké Šárce či sportovně rekreačního centra na Džbánu. Uvědomuji si, že je Petynka velmi oblíbeným areálem pro trávení léta v Praze, a věřím, že kolaudace bazénu dopadne dobře a areál na Petynce otevře své brány nejpozději 1. srpna.

Facebook Twitter Linkedin 
26.6.2020
Slevy na nájemném pro podnikatele v nebytových prostorách patřících Praze 6

Nebytové prostory sloužící k podnikání museli živnostníci kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru zavřít nebo v nich jinak omezit provoz. Bez této slevy by nemohli žádat o státní příspěvek na uhrazení nájmu. Zákon totiž stanovuje, že podnikatelé mohou získat podporu ve výši 50 % pouze v případě, kdy jim pronajímatel sleví 30 % z nájemného a sám nájemce uhradí 20 %.

Slevy budou poskytovány za období duben až červen 2020 a zájemci je musejí podat se všemi potřebnými doklady nejpozději do 31. července 2020.

Podrobnosti budou zveřejněny na stránkách www.praha6.cz.

Facebook Twitter Linkedin 
3.6.2020
Zpět k normálnímu životu

Zpět k normálnímu životu. Věta, kterou bych si přál slyšet od představitelů vlády nebo alespoň MŠMT. Namísto toho jsem ke znovuotevření školy obdržel metodiku, která mezi řádky říká: děti do školy neposílejte, čerpejte dále ošetřovné. Přesto jsem „své“ rodiče vyzval k opaku. Poslali 350 dětí (ze 420), za což jim patří velké poděkování.

Tak jsem naplnil školu skupinami dětí z 1. stupně. Dopoledne se řídím metodikou ministerstva, která mi klade za úkol zabránit míchání dětí ve skupinách, odpoledne je vypouštím do kroužků, kde se potkávají napříč třídami, ročníky i školami se svými kamarády, abych je ráno zase pečlivě srovnal do uzavřených malých kolektivů. Do toho stále řeším, kde roušku mít či nemít. Je to schizofrenie! Naštěstí se těším dobrému duševnímu zdraví a ve svém rozhodování se mohu opřít o skvělou partu učitelů a dalších pracovníků školy. Díky tomu se mohu řídit vlastním rozumem, samozřejmě na vlastní zodpovědnost.

Těším se na 1. září, kdy se zřejmě ve škole konečně vrátíme k normálnímu životu.

Facebook Twitter Linkedin 
29.5.2020
Hradčanská – čtvrť 21. století

Prostor kolem Hradčanské je dnes největším dopravním uzlem Prahy 6 a má navzdory mohutnému pohybu aut, autobusů, vlaků i lidí dobrou karmu, o kterou bychom neradi přišli. Zároveň se zdá logické – zvlášť po zanoření železnice na Kladno pod zem – aby se prostor dostavěl odpovídající městskou zástavbou. Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) označuje území už od fotbalového stadiónu Sparty podél třídy Milady Horákové až ke Svatovítskému mostu jako tzv. severozápadní perimetr a má s ním velké plány. Ty se odrážejí ve studii, kterou nám nedávno IPR představil a kterou kolegové Zelení s tradičními alarmistickými fanfárami vystřelili mezi zděšené obyvatele Prahy 6. Povinností reprezentantů Prahy 6 je ale udržet území v místních proporcích, odpovídajících okolní zástavbě a měřítkům. Řekl bych, že v tom na radnici panuje elementární shoda mezi koaličními partnery i odborným zázemím, o postoj opozice v tomto ohledu nemám žádný strach. Slovo městské části je ve vyjednáváních významné, právo veta však nemáme. Proto je nutné zůstat ve střehu.

Facebook Twitter Linkedin 
15.5.2020
Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina: Vylučuji náměstí Interbrigády přejmenovat

„Pojmenování místa, kde stál maršál Koněv, po ruském exilu, je iniciativa Pirátů, kteří jsou v Praze 6 aktuálně v opozici. Vylučuji přejmenování náměstí Interbrigády jiným názvem,“ říká Jan Lacina (STAN), místostarosta Prahy 6 pro správu majetku, kulturu, sport a volný čas.

Právě o vysvětlení historických souvislostí požádal web zUlice.cz místostarostu Jana Lacinu, který se historickým tématům věnuje. Mluví se totiž o tom, zda chce či nechce vedení Prahy 6 přejmenovat buď náměstí, kde stál Koněv, nebo jiné náměstí na náměstí Ruské emigrace.

Chce skutečně vedení Prahy 6 přejmenovat lokalitu po maršálu Koněvovi? Nebo čí je to nápad?

Pojmenování místa, kde stál maršál Koněv, po ruském exilu, je iniciativa Pirátů, kteří jsou v Praze 6 aktuálně v opozici. Vylučuji přejmenování náměstí Interbrigády jiným názvem, jde o příliš prestižní označení a navíc se bráníme tomu, abychom nutili občany Prahy 6 měnit občanské průkazy, sídla firem atd. V úvahu by snad přicházelo pojmenování zeleně uprostřed náměstí jako park Ruského exilu, ale i tato praxe je minimálně neobvyklá, totiž aby uprostřed náměstí stál park jiného jména.

Co mohou umělci navrhnout místo sochy Koněva?

Není vůbec vyloučeno, že v rámci výtvarné soutěže na nový pomník osvobození Prahy v roce 1945, kterou si vymínilo zastupitelstvo Prahy 6 v polovině září loňského roku, přijde některý z umělců se sochou generála Vojcechovského a jeho návrh uspěje. Stejně tak lze očekávat, že umělci navrhnou na Koněvovo místo pomník veliteli Pražského povstání generálu Kutlvašrovi, uspět ale může i velmi abstraktní dílo, jako je třeba otisk tří párů bot v bronzové desce – vojáka Rudé armády, vojáka Ruské osvobozenecké armády a velitele Pražského povstání. To uvádím jen pro inspiraci.

Co se vlastně stalo s ruskou emigrací na konci druhé světové války?

V Dělostřelecké ulici číslo 11 ve Střešovicích stojí nenápadná vila, v níž za 2. světové války organizovali nacisti deportaci Židů do koncentračních táborů. V prvních dnech po válce se tam usídlil štáb vojenské kontrarozvědky SMĚRŠ (Smrt špionům), speciálních jednotek, které přišly spolu s ukrajinským frontem maršála Koněva a které začaly vyslýchat a unášet československé občany ruského původu – příslušníky tak zvané bílé emigrace – do ruských pracovních táborů, tzv. gulagů. Obvykle to bylo na 10 let, většina se však domů nikdy nevrátila, někteří, jak se později ukázalo, byli dokonce zavražděni hned v Praze, ačkoliv rodinám příslušníci tajných služeb říkali, že se vrátí za několik hodin.

Co může být pojmenováno po nejznámějším uneseném Čechoslovákovi?

Nejznámějším uneseným Čechoslovákem byl generál ruského původu Sergej Vojcechovský, který v lágru zahynul po necelých šesti letech. Městská část má proto ambici pojmenovat na jeho počet a památku některou z ulic či institucí. Nabízí se buď centrum pro novodobé veterány, které se chystá Armáda ČR zřídit právě ve vile Dělostřelecká 11, nebo po něm pojmenovat některou z nově vzniklých ulic – například budoucí komunikaci – spojku Evropské a Svatovítské ulice, která má odlehčit provozu na Vítězném náměstí, v hantýrce označovaná jako KES.

Zdroj: zUlice.cz, 14. 5. 2020. https://www.zulice.cz/rozhovory/mistostarosta-prahy-6-lacina-branime-se-tomu-nutit-lidi-menit-obcanky-ci-sidla-firem/

Facebook Twitter Linkedin 
14.5.2020
Zásadně nesouhlasíme se záměrem Pirátů v Praze 6 vydat sochu maršála Koněva Rusům

"Bronzový maršál Koněv, vnucený nám za naší hluboké normalizace v roce 1980 za naše peníze na našem náměstí Interbrigády v našem Bubenči je dnes součástí naší moderní historie, a proto patří do našeho Muzea paměti 20. století, aby nám tam o svém 20. století vyprávěl," podotýká místostarosta Jan Lacina, který má celou agendu kolem Koněvova památníku šestým rokem ve své gesci.

"Překvapuje mě, že pirátská strana v Praze 6 zcela otočila kormidlo svého škuneru a dostala se de facto do prokremelských vod," konstatuje zastupitel Prahy 6 Oldřich Kužílek.

"Ještě víc zvláštní je, že zatímco pirátský primátor Hřib postup Prahy 6 hájí, členové místní organizace jej napadají. Zdá se mi, že ve svých postojích nedrží stejný kurz," všímá si místopředseda klubu zastupitelů STAN v Praze 6 Petr Prokop.

Facebook Twitter Linkedin 
11.5.2020
Rudá armáda se v Československu po válce chovala jako na dobytém území

„Všiml jsem si, že se letos během oslav Dne vítězství a 75. výročí konce války konečně otevřeně probírají všechny souvislosti spojené se začátkem, průběhem i závěrem 2. světové války. Tedy nejenom výklad dějin, které nám tady po dlouhá desetiletí servírovala sovětská a komunistická propaganda. Jsem velmi vděčný svému někdejšímu kolegovi z redakce týdeníku Reflex Vladimíru Bystrovovi, že se mu podařilo založit spolek 'Oni byli první' a uchovat tuto velmi závažnou událost v domácí historické paměti. Nebýt toho, během několika málo let by vzpomínka na bílou imigraci - převážně z řad ruské, běloruské a ukrajinské inteligence - vyprchala a nenávratně by zmizel zjevný důkaz toho, že se tu po válce Rudá armáda nechovala jako na osvobozeném, nýbrž jako na dobytém území,“ konstatoval místostarosta Jan Lacina v krátkém projevu.

Facebook Twitter Linkedin 
30.4.2020
Zeleň v Praze 6

Své žáky učím, že nejdůležitějším procesem na Zemi je fotosyntéza - zdroj kyslíku. Praha 6 je v rámci „velké“ Prahy místem, které se může pyšnit svou skladbou zeleně, ale i péčí o ni. Je obcí, která se snaží stromy chránit, ale to neznamená, že se stromy nekácejí. Tak jako lidé i stromy mají své nemoci a délku života. Je důležité vést veřejnou debatu o pokácení každého stromu. Ale rozpočet na péči o zeleň nejen v Praze 6 je značně podhodnocený, neboť této péči ani dnes nejsme schopni dát ekonomickou ale pouze verbální prioritu. Přitom stromy nezastupitelně ovlivňují ovzduší, které ve městech dýcháme - zachycují značné množství škodlivých látek, odpařují velké množství vody, která významně zvlhčuje vzduch a současně ochlazuje své okolí. Za základní školy Prahy 6 myslím mohu oznámit, že v zelených učebnách, které řada základních škol na Praze 6 má, vysazujeme stromy a keře, vedeme výuku a osvětu tak, aby naše děti jednou chránili „své“ stromy více nežli „svá“ místa k parkování automobilů

Facebook Twitter Linkedin 
29.4.2020
Proč jsme sundali maršála Koněva

Pro mou generaci byl nejdůležitější historickou událostí pád Berlínské zdi, který odstartoval rozpad sovětského impéria a konec studené války a zároveň nám přinesl po dlouhých 21 letech ruské okupace to nejcennější - svobodu. Největším traumatem generace mých rodičů pak byl naopak vpád vojsk Varšavské smlouvy pod velením armády SSSR v roce 1968, který ruskou poválečnou dominanci nad politickým vývojem v Československu nejen potvrdil, ale i zpečetil.

V obojím měl maršál Koněv prsty. Stavbě Berlínské zdi v roce 1961 velel, na jaře roku 1968 zase přivezl delegaci ruských generálů, která se rozjela po celé naší zemi na obhlídky terénu před srpnovou vojenskou invazí. Rusové to zpochybňují, čeští historici potvrzují. Mám někdy chuť vzkázat do Ruska, ať si otevřou své vlastní archivy a přečtou si to v nich sami, když mají pochybnosti. Mám ale obavu, že po takovém 20. století, které Rusové prožili, se jim do otevírání archivů příliš chtít nebude. Vystačí si s mýtem hrdinného vítězství nad fašismem, ačkoliv s nacistickým Německem první dva roky války vojensky i hospodářsky spolupracovali.

Masakr 20 tisíc příslušníků polské elity na začátku 2. světové války v Katyni přiznal Michael Gorbačov až v roce 1990, do té doby o ní Rusko mlčelo. K tomu si připočtěte Koněvův vpád do Maďarska v roce 1956, jehož povstání a touhu stát se neutrálním státem po vzoru Rakouska rozstřílel Koněv z tanků a premiéra „suverénního státu" Imreho Nagyho dostal na popraviště. A máme před sebou obraz člověka, který se skutečně významně vepsal do tváře 20. století, dobyl v roce 1945 Berlín a den po válce přijel do osvobozené Prahy, ale zároveň i složitou otázku, zda má být oslavován bronzovou sochou v nadživotní velikosti na tři metry vysokém mramorovém soklu u nás v Bubenči.

Už dlouho vysvětluji svému okolí, že socha maršála Koněva byla poslední nepřehlédnutelnou značkou, kam až v 80. letech sahalo mocné ruské impérium pod značkou SSSR. Proto jsou na ni Rusové tak citliví, proto vykřikují všemožné – Ruskem podporované - skupiny a spolky, že přepisovat dějiny nelze. Jenže to byli právě Rusové a naše komunistická strana, kdo se prolhali 20. stoletím, jak už jsem řekl ve speciálu České televize na toto téma v září roku 2019.

Socha maršála Koněva totiž nebyla postavena jako projev vděku Pražanů za osvobození po válce, ale za nejtužší normalizace v roce 1980. V době, kdy nás už 12 let okupovala sovětská vojska a kdy Státní bezpečnost spustila akci Asanace, jejímž cílem bylo vytlačit do zahraničí všechny svobodomyslné občany, kteří se odvážili veřejně usilovat alespoň o částečnou demokratizaci života v Československu. Bronzový Koněv byl symbol servility tehdejší loutkové vlády a toho největšího ponížení, které se nám ve 20. století dostalo. Ostatně i ministr obrany Martin Stropnický odpověděl pěti bývalým státům Sovětského svazu, které už před několika léty protestovaly proti „přepisování dějin“, ať nechají projev díku za osvobození Prahy na Pražanech samých.

V září roku 2019 rozhodlo svobodně zvolené zastupitelstvo Prahy 6 v poměru hlasů 33:1, že máme sochu přemístit z bubenečského náměstí Interbrigády do některé z paměťových institucí. Po dlouhých jednáních, analýzách mezinárodních smluv, českých zákonů a pražských vyhlášek jsme se dohodli s nedávno vzniklým Muzeem paměti 20. století, že mu sochu bezplatně a dlouhodobě zapůjčíme – jako vůbec první exponát. Aby tam maršál o svém 20. století mohl vyprávět. Socha byla sňata z piedestalu v pátek 3. dubna a převezena dočasně do specializovaného skladu mimo Prahu. Protestovali Rusové, komunisti, Václav Klaus a Miloš Zeman. Lidé bydlící na náměstí Interbrigády nám tleskali z otevřených oken. Rusové nám na dálku bezprecedentně vyhrožují trestním stíháním, česká diplomacie si ťuká na čelo.

Jan Lacina, místostarosta Prahy 6

Facebook Twitter Linkedin 
16.4.2020
Prodloužení smlouvy s organizátory Farmářských trhů není zneužitím nouzového stavu

V Praze dne 16. 4. 2020

Vážený pane zastupiteli,

na žádost pana starosty Koláře se ujímám odpovědi na druhou část otevřeného dopisu, který jste vedení městské části adresoval ve středu 15. dubna 2020. Vycházíte v něm z premisy, že městská část zneužila nouzového stavu, aby zákeřně prodloužila "pod rouškou tmy" smlouvu s organizátory Farmářských trhů o čtyři roky, do konce roku 2025.

Musím však odmítnout nejen Vaši argumentaci, která je na první pohled zavádějící, podle mne dokonce zlovolně zavádějící. Ohradit se musím i proti tónu Vašeho psaní i dalších veřejných výstupů na toto téma, který běžné konání radnice nevhodně skandalizuje. Pouhým nahlédnutím do interního systému radnice snadno dospějete ke zjištění, že rada městské části i v těchto dnech rozhoduje celou řadu rozličných témat. Bylo by absurdní myslet si, že se život kvůli vládním opatřením zcela zastavil.

Můj názor na budoucnost smlouvy s Farmářskými trhy dobře znáte delší dobu. Mohl jste se ho totiž dočíst v mailu, který jsem poslal všem zastupitelům 30. prosince 2019, v němž byly popsány kroky směřující k naplnění usnesení zastupitelstva č. 87/19 ze dne 13. 06. 2019 o opatřeních proti ohřívání města, resp. stavu klimatické nouze. V něm prodloužení smlouvy explicitně zmiňuji. Stejný názor ode mne slyšela pracovní skupina Kontrolního výboru zastupitelstva při setkání dne 21. ledna k dodržování smluvních ujednání s Farmářskými trhy z. s. A do třetice jste se o nich mohl dočíst hned na začátku března v měsíčníku Šestka, kde jsem zpochybnil jedno z doporučení Kontrolního výboru ZMČ v této věci a vysvětlil, proč radě městské části navrhnu jiný postup. Vše veřejně, "ve světle dne". Důvodů k tomu jsem měl hned několik.

Za prvé: Kontrolní výbor byl uveden v omyl chybnými čísly a výpočty vaší zastupitelky a své místopředsedkyně Evy Tiché. Musím Vás upozornit, že k tomuto jejímu vystupování vyvolám nepochybně jednání Mandátového výboru. Jsem totiž názoru, že zastupitel/ka nemůže svévolně očerňovat smluvní strany městské části, aniž by mohl svá tvrzení doložit víc než jen neurčitými domněnkami, které odporují oficiálním zápisům ve veřejných rejstřících. Vaše argumentace v on-line prostoru, že městská část díky tomu přichází o desítky milionu korun je nejen nesmyslná, ale navíc se mne - coby gesčně příslušného člena RMČ - osobně dotkla. Budu proto požadovat formalizovanou satisfakci.

Za druhé: Domnívám se, že po více než ročním pobytu ve strukturách městské části jste si už mohli osvojit fakt, že exekutivu neřídí Kontrolní výbor a už vůbec ne jeho agilní místopředsedkyně, ale devítičlenná rada městské části, která za svá rozhodnutí nese nejen politickou, ale i věcnou odpovědnost. Domáhat se po radě městské části ve veřejném prostoru teatrálně vykonání všech doporučení jednoho z mnoha poradních orgánů, je podle mého názoru licoměrné.

Za třetí: Prodloužit smlouvu s dostatečným předstihem s dlouholetým smluvním partnerem, se kterým máte dobré zkušenosti, je zavedenou praxí nejen u celé řady komerčních subjektů, ale i ve veřejné sféře. Za příklad by vám snad mohly posloužit podnájemní smlouvy Obecního domu, akciové společnosti hlavního města, v nichž je povinnost informovat o prodloužení, či neprodloužení nájmu obchodům a službám - s dvouletým předstihem před uplynutím doby nájmu - doslovně zakomponována.

Jak už jsem vám psal jinde, zapsaný spolek Farmářské trhy vybudoval současnou podobu Trhů na Kulaťáku z nuly a má nezpochybnitelnou zásluhu na jejich současné oblibě. Ta je nade vší pochybnost doložena jednak trvalým zájmem publika nejen z Prahy 6, ale i z širokého okolí, ale také zájmem farmářů i dalších prodejců. Ne náhodou se naše Trhy na Kulatáku trvale umísťují mezi třemi nejoblíbenějšími v Praze. Jako člověk, který má s podnikáním v tomto segmentu dlouholeté zkušenosti, mám k takovému výkonu přirozený respekt, který se - připouštím - vysvětluje hůře někomu, kdo nikdy nic podobného vlastními silami a talentem nevytvořil. Jako liberál se zde držím konzervativní zásady: Neměnit, co velmi dobře funguje.

Vzhledem k nutnosti upravit ve smlouvě několik dalších parametrů, především tzv. „neplastování“, ale také soulad aktuální podoby trhů se smlouvou o jejich pořádání i tržním řádem HMP - pokud možno už od začátku této sezóny - jsem provozovatelům Trhů na Kulaťáku zároveň navrhnul prodloužení smlouvy o čtyři roky. Tento návrh byl akceptován jak zapsaným spolkem Farmářské trhy, tak radou městské části, která jej – tak, jak bylo dlouhodobě plánováno v rámci pravidelných porad s OKSVČ (viz. zápisy od 28. ledna 2020 dále) - 31. března schválila. Za sebe dodávám, že na tom nehodlám nic měnit.

Dovolím si Vám, pane zastupiteli - jako profesně i politicky přeci jen ošlehanější politický soupeř i partner - udělit na závěr jednu nevyžádanou radu: Chce-li si v budoucnu Váš pirátský klub vydobýt pozici respektovaného partnera, jehož slovo bude bráno vážně a bude mu dopřáváno odpovídajícího sluchu, vyhněte se napříště skandalizujícímu očerňování politické konkurence, když nemáte v ruce reálné podklady či důkazy, ale jen domněnky, navíc opřené o pochybná východiska a chybné výpočty.

Z Bubenče Vás zdraví

Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

Otevřený dopis Ondřeje Chrásta: https://www.chrast.eu/zneuzivani-nouzoveho-stavu-na-praze-6-otevreny-dopis-starostovi-ondrejovi-kolarovi/

Facebook Twitter Linkedin 
3.4.2020
Radnice Prahy 6 přemístila sochu maršála Koněva dle usnesení zastupitelstva

Radnice demontáží sochy naplnila usnesení zastupitelstva ze září loňského roku, které radu MČ pověřilo „nalezením důstojného uplatnění uměleckého díla (sochy) maršála I. S. Koněva, nejlépe v některé z paměťových institucí a zajištěním nezbytných kroků k přemístění uměleckého díla….“.

„Poslední půlrok jsem věnoval intenzivní komunikaci s mnoha institucemi a hledal nejvhodnější řešení úkolu, který nám v září loňského roku uložilo zastupitelstvo Prahy 6. Nakonec jsme se vzájemně shodli, že Muzeum paměti 20. století je tou nejvhodnější paměťovou institucí a ideálním adresátem. Bronzový maršál Koněv včetně slavných dodatkových desek bude jeho vůbec prvním exponátem. Zdá se mi to symbolické,“ vysvětluje místostarosta pro kulturu Jan Lacina /STAN/.

 „Potvrzuji za naše Muzeum uzavření dohody s Městskou částí Praha 6 o dlouhodobé výpůjčce sochy maršála Koněva,“ oznámila gesční radní hl. m. Prahy a předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století Hana Marvanová: „Tato socha se stane součástí připravované expozice Muzea, která se bude věnovat období dvou totalitních režimů a významným historickým událostem na území Československa v minulém století.“

„Dovolím si drobnou parafrázi. Koněv je dole, ať stojí Koněv! Ale v muzeu. Dnešní sejmutí bronzové sochy maršála Koněva z piedestalu na náměstí Interbrigády je pomyslným posledním tónem v etudě, která se v Bubenči rozehrála v roce 1980. Její echo bude nadále rezonovat v muzeu věnovanému dějinám dvacátého století v Československu a přispěje tak k objektivnímu výkladu naší nedávné historie,“ říká starosta Ondřej Kolář /TOP 09/.

Socha oceněná znalkyní na 13 milionů korun bude prozatím přesunuta do prostor společnosti specializované na ukládání uměleckých předmětů. Socha i desky budou Muzeu zapůjčeny zdarma, dál zůstávají v majetku MČ Praha 6.

„Považoval bych tímhle (aspoň u nás v Bubenči) jistou kapitolu historie za uzavřenou. Je čas se bavit o budoucnosti a výzvách zítřka. Buďme sebevědomí, držme hlavu vzhůru a nyní už řešme jen každodenní potřeby i problémy občanů Šestky, o které se musí radnice starat přednostně,“ říká statutární místostarosta Jakub Stárek /ODS/.

„Oceňuji práci úřadu a svých kolegů, kteří důstojným způsobem zajistili realizaci vůle zastupitelstva, které o přemístění sochy rozhodlo velkou většinou,“ říká radní Marián Hošek /KDU-ČSL/.

Facebook Twitter Linkedin 
28.3.2020
Zpráva z 1. linie boje proti koronaviru

Ahoj, chci se podělit o zkušenosti lékaře v 1. linii. Samozřejmě půjde o ochranné prostředky. Jsem radiolog - pracuji "na rentgenu" - tzn., že jsme pracoviště, kam nejdříve zamíří pacienti od svých praktiků - my jsme ti, kteří snímkují plíce, dutiny a další části těla - takže 1. linie. Mám soukromou praxi a v ní zaměstnance a zároveň docházím do nemocnice na noční služby, takže mám zkušenost jak ze soukromého, tak ze "státního".

První, co jsem udělala, bylo, že jsem v naší lékárně chtěla ochranné prostředky objednat - odmítli mi vzít i jenom objednávku... Pak jsem dostala tři kusy respirátorů od kolegyně, které jí přinesla pacientka. A dostali jsme výzvu od Magistrátu, abychom si ochranné prostředky objednali - to jsem si začala říkat – KONEČNĚ. První objednávku jsem udělala 12. 3., další 16. 3. - celkem jsem objednala 165 kusů respirátorů.

A skutečnost? 25. 3. jsem si mohla vyzvednout celých 19 (devatenáct) kusů. A v nemocnici? Na 3 lékaře jsme dostali 2 respirátory - takže ho dostal lékař v noční službě (bude v prostorách nemocnice = infekčním prostředí 24 hodin). Další respirátor dostal lékař, který vyšetřuje na sonu - je tedy v přímém kontaktu s pacientem. Třetí kolega, který hodnotí obrázky vyšetření a není tak v přímém kontaktu s pacientem, ostrouhal. Ale i ten je přece v kontaktu s ostatními kolegy a prochází chodbami, kde jsou pacienti, tedy i ti možní nakažení...

Víte, nikdo mi nemusí děkovat, i když je to milé, je to moje práce. Dokonce mi nikdo nemusí dávat ochranné prostředky zadarmo, ráda si je koupím pro sebe, své zaměstnance, rodinu i přátele a vlastně i pro vás ostatní, které tak budu chránit. Ale já tu možnost stále NEMÁM!

Udivuje mě ta licoměrnost premiéra, který když vítá Ruslana na letišti v doprovodu ministryně financí a dalších nohsledů, tak má na puse respirátor jistě nejvyšší kategorie, a když pronáší "srdcervoucí" projev k národu, tak mu jeho PR poradí, aby si nasadil doma šitou roušku! Je to výsměch nám všem, jsou to naše daně, za které on svou práci nedělá.

Co naplat - je víkend, nikam nesmím - tak půjdu dělat to, co minulý víkend - šít roušky...

A jen takové malé poznání na závěr - jak je ten život křehký, že?

MUDr. Iveta Borská

Facebook Twitter Linkedin 
2.3.2020
Bezpečnostní situace v Praze 6

Praha 6 je bezpochyby bez­pečnou městskou částí, do­konce druhou nejbezpečněj­ší. Jsem rád, že se zde lidé cítí bezpečně, a děláme vše proto, aby tomu tak bylo i nadá­le. Musím opět vyzdvihnout skvělou spolupráci všech bezpečnostních složek – v tomto ohledu jdeme ostatním městským částem příkladem. Setkávám se s názorem ob­čanů, že jim chybí strážníci v ulicích. Souvisí to s jedním z největších problémů, a tím je citelný podstav policistů i strážníků. Svojí profesiona­litou a nasazením však bezpečnost našich ob­čanů plně zajišťují. Pomáháme jak v náborové kampani, tak každoročními stabilizačními a mo­tivačními příspěvky pro městskou policii částkou 1,2 milionu, což je v rámci Prahy ojedinělé. Na­sloucháme občanům a problémy okamžitě řeší­me. Nicméně nejdůležitějším faktorem v řešení přestupků zůstává spolupráce s občany v aktu­álním čase. Stává se, že občané si policii stěžují na něco, co se stalo před týdnem, měsícem, ro­kem. Bohužel v takových případech je vyšetřo­vání velmi obtížné. Proto doporučuji, kdykoliv máte nějaký problém, který dle Vás vyžaduje přítomnost policie, ihned volejte operační stře­disko, které zajistí vše potřebné.

Facebook Twitter Linkedin 
24.2.2020
Rekonstrukce Polikliniky Pod Marjánkou: Projekt přesáhne toto volební období

Opravu polikliniky zkomplikovala sporná památková ochrana, kterou na budovu v minulém volebním období uvalilo a poté zase sňalo ministerstvo kultury. Starosta MČ pak ustavil pracovní skupinu, kterou tvoří odborníci, zástupci lékařské veřejnosti, občanských sdružení, politických stran, včetně opozičních. Pracovní skupina doporučila dostavět v souladu s územním plánem část areálu a do něj přesunout současnou zdravotní péči. Dále pracovní skupina doporučila projednat budoucí funkci původní budovy polikliniky, kterou podle odborných posudků za provozu opravit nelze. STAN považuje téma polikliniky za jedno z nejdůležitějších a bude vždy podporovat řešení, jež zajistí občanům kvalitní zdravotní péči v prostorách a technickém zázemí, které odpovídají nárokům 21. století, a to včetně všech návazných potřeb, jako je parkování, environmentální pohoda a zachování hodnot, které tvořily a tvoří místní prostor k životu. To vše v souladu s ekonomickými možnostmi. Projekt přesáhne jistě toto volební období, proto budeme usilovat o shodu napříč politickým spektrem, také proto, aby téma nemohl nikdo zneužít ke svým politickým intrikám.

Facebook Twitter Linkedin 
6.2.2020
Rekonstrukce bitvy na Bílé hoře proběhne v dosud nejrozsáhlejší podobě

O víkendu 18. – 20. září se do Prahy 6 pod patronací Rytířů koruny české chystá až 2 tisíce zbrojnošů z celé Evropy, aby předvedli rekonstrukci bitvy na Bílé hoře v dosud nejrozsáhlejší podobě. Třídenní akce začne pátečním průvodem zbrojnošů Prahou a vyvrcholí sobotní a nedělní rekonstrukcí bitvy.

V polovině října by měla v Letohrádku Hvězda ve stejnojmenné oboře v Praze 6 proběhnout dvoudenní konference na téma „význam Bílé hory v českých dějinách“. Praha 6 chystá rovněž osazení tabulí s názvy ulic v oblasti Bílé hory modrými tabulkami, které vysvětlí, proč se ta či ona ulice jmenuje Anhaltova či Českých exulantů.

8. listopadu, v den 400. výročí od památné bitvy, proběhne přímo na bitevním poli mše a v nedaleké Aleji exulantů osazení Kříže smíření, které společně s Prahou 6 připravují Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference a Federace židovských obcí. Mezi instituce, které Praha 6 oslovila k podílu na přípravě, patří i hlavní město Praha či Českoněmecký fond budoucnosti.

Hlavní město Praha se pro tuto potřebu chystá vypsat dotační řízení zacílené právě na výročí 400 let od památné bitvy, které by jádro programu doplnilo o případné další dílčí projekty a pomohlo celý záměr dofinancovat.

Praha 6, na jejímž území se odehrála celá řad významných událostí, jež se zapsaly do českých dějin, takto dříve uspořádala i největší oslavy vítězství ve 2. světové válce v roce 2015, Poctu Václavu Havlovi v roce 2016 či oslavu 100. výročí založení republiky v roce 2018. Přípravy 400. výročí bitvy na Bílé hoře koordinuje už od začátku roku 2019.

Foto: Občanské sdružení Bílá hora 1620

Facebook Twitter Linkedin 
29.1.2020
Budoucnost koupaliště Džbán

O Vánocích 2012 byly pozemky kolem Džbánu, jejichž vlastníkem byl tehdy státní podnik v likvidaci „Pražská kanalizace a vodní toky“, bez jakékoli veřejné diskuse vydraženy za vyvolávací odhadní cenu 72 milionů korun jedinému zájemci – firmě Molepo. Ta vzápětí zažádala o změnu územního plánu s projektem rezidenční výstavby. Zatím neuspěla. Zároveň tu ovšem existuje tlak veřejnosti, aby se koupaliště Džbán dostalo do vlastnictví města, které by z něj vytvořilo rekreační areál pro 21. století. Momentální vlastník ale požaduje na malé části území mezi Evropskou a Džbánem změnu územního plánu, která by mu tam umožnila stavět. Za to je ochoten přenechat areál koupaliště městu. K dohodě dosud nedošlo a ani není na dohled. Jedno je jasné. Chybí nám zákon, který by zavázal státní organizace, aby svůj zbytný majetek vždy nejdříve nabídly k odkoupení obcím, abychom se do podobných tristních situací v budoucnu nedostávali. Hlavní město by mělo využít zákonodárné iniciativy a takový zákon navrhnout.

Facebook Twitter Linkedin 
4.11.2019
Jak hodnotíte vývoj zastupitelské demokracie za posledních 30 let v Praze 6?

V Praze 6 se – narozdíl od velké části naší země - nezměnil jen politický systém, ale především smýšlení a hodnoty společnosti. Vypovídají o tom vysoká účast i výsledky u všech typů voleb. S internetem dnes svůj názor sdělí každý. Řídit pod takovým drobnohledem radnici není snadné, ale děláme to rádi. Zásadní změny udělala radnice za 30 let pod různými politickými vlajkami. Například privatizaci bytů - systémovou nápravu totalitní cenové deformace a okradení všech o všechno. Proto máme udržované domy a silnou střední třídu. Též otevřenost občanům, setkávání se spolky, participaci nebo pluralitu radničního časopisu. Něco se nepodařilo vydupat – třeba městský okruh přes Podbabu. Jiné změny radnice (ráda) doprovázela: Z letiště, kde v r. 1968 dosedly bojové Antonovy s ruskými tanky, je svobodná brána do světa se jménem Václava Havla. Armáda – fenomén Prahy 6, dříve k smíchu či pláči, je nejrespektovanější institucí státu. V Břevnově se duchovně i stavebně obnovil klášter, kde sídlila StB. A žijeme v nejbezpečnější části krásného města…

Facebook Twitter Linkedin 
1.10.2019
Jak má Praha 6 nakládat s pomníky a památníky?

Praha 6 se o své pomníky stará cílevědomě a systematicky a věnuje jim značné částky ze svého rozpočtu. V roce 2015 na výročí Husova upálení v Kostnici jsme zrekonstruovali dva ze tří památečních kamenů na území městské části – v Ruzyni a v Šáreckém údolí. V následujících letech se podařilo zcela zrekonstruovat velkou kamenou hvězdici na památku padlým vojákům v Prusko - rakouské válce roku 1866 v dnešním parku Maxe van der Stoela v Břevnově. V roce 2018 jsme ke 100. výročí založení československé republiky nechali restaurovat památník bojovníkům v 1. světové válce na Macharově náměstí na Ořechovce a pamětní desku generála Josefa Mašína na soukromém domě v Liboci. Velkou společenskou diskusi vyvolaly nové památníky – Lavička Ferdinanda Vaňka (2016), pomník Maxe van der Stoela (2017), Stín Spitfiru Františka Fajtla (2017) a Vějíř Žofie Chotkové (2019). Samostatnou kapitolou je pomník maršálu Koněvovi na náměstí Interbrigády, jehož údržba byla průběžná a dlouhodobě zdaleka nejnákladnější.

Facebook Twitter Linkedin 
10.5.2019
Jakým způsobem by měla Praha 6 bojovat proti klimatickým změnám?

Změnu klimatu podle všeho už nastala a město na ní musí urychleně reagovat, abychom se tu v létě definitivně neupekli.‎ Zároveň vidíme, co dokáže jeden jediný nově vysazený vzrostlý strom udělat s mikroklimatem rozpálené letní pražské ulice. Praha plánuje zelené střechy, ozeleněné ‎fasády, lépe dříve, než později bude muset přijít s programy na zadržování dešťové vody. Ale také snížit produkci skleníkových plynů, což zase souvisí s podporou veřejné kolejové dopravy na úkor automobilové. V loňském roce Praha přistoupila k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, což je dobrý začátek a nepochybně pozitivní zpráva. Teď ho jen začít cílevědomě naplňovat nikoli jen ve studiích a na mezinárodních konferencích, ale i v reálném životě.

Facebook Twitter Linkedin 
3.4.2019
Měl by - a v jaké podobě - pokračovat Šesťák

V roce 2014 jsme jako Starostové a nezávislí vstupovali do politického kolbiště v Praze 6 se sloganem: "Nechceme tady jen bydlet, ale i žít." Jeho typickým zhmotněním je platforma Šesťák na Vítězném náměstí. Trochu kavárna pod širým nebem, trochu tančírna, trochu navigační bod či místo k nejrůznějším schůzkám. Rada městské části k projektu zprvu přistupovala‎ s nedůvěrou, všechny však musela překvapit obrovská obliba, kterou si Šesťák coby prostor k setkávání všeho druhu u veřejnosti bleskurychle vydobyl. Město, jak víme, je trvalým soubojem protichůdných zájmů, proto se očekáváně objevily i hlasy obyvatel z nejbližšího okolí, které provoz Šesťáku ruší. Při výběru provozovatele pro následující roky jsme se proto pokusili vzít i jejich výhrady na vědomí a najít optimální podobu budoucího provozu tohoto nového neformálního symbolu Prahy 6.

Facebook Twitter Linkedin 
5.3.2019
Jak hodnotíme programové prohlášení koalice

Pro STAN je klíčové zastavení výprodeje obecního majetku. Ať už jde o byty, nebytovky pro veřejnou vybavenost či strategické pozemky. Výprodej totiž dospěl na svou kritickou mez, za niž městská část podle nás jít nesmí. Výjimku představují pouze pozemky pod bytovými domy a přilehlé, funkčně související plochy, jejichž prodej majitelům domů bychom naopak rádi dotáhli do cíle. Další prioritou STAN jsou principy otevřenosti a transparentnosti, které by se měly systematicky odrážet ve všech významných krocích radnice. Jejich garantem byl zvolen předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci Oldřich Kužílek. Důležitá, dosud obtížně dohledatelná data umístíme do map, které zveřejníme na webu (jde o tzv. mapový informační systém). Akciová společnosti SNEO zřízená ke správě majetku, péči o úklid a zeleň či realizaci obecních investic musí předvést koncentrovanější výkon, ale hlavně těsnou a soustavnou komunikaci s vedením radnice tak, aby se zájmy Prahy 6 a SNEO nemíjely, ale překrývaly. Na radnici se chystáme obnovit investiční sekci v gesci radního Zdeňka Hořánka, která bude na všechny investice důsledně dohlížet. Chystáme se totiž vydatně opravovat i stavět. Začínáme rekonstrukcí budovy na nároží ulic Dejvická a Bubenečská (kdysi tam bylo sklenářství) proti výstupu ze stanice metra Hradčanská. Na její opravu jsme čekali skutečně dlouho. Mohu slíbit, že vypukne v řádu týdnů. A za rok by mělo být hotovo. V kultuře ještě letos zajistíme studii skutečných potřeb obyvatel Prahy 6 a podle ní upravíme kulturní politiku městské části. V oblasti sportu chceme přesvědčit hlavní město o potřebě dvou sportovních hal na našem území. V případě úspěchu jsme připraveni přidat peníze na jejich výstavbu. O budoucí podobě plaveckého areálu na Petynce rozhodneme, až se vyřeší odvolání developerské společnosti Geosan do záměru vystavět krytý bazén se zázemím. A také až se vyjasní skutečná cena, za kterou jsme jej na Petynce skutečně schopni postavit. Shodu máme na záměru vyjmout Petynku z majetkové struktury SNEO a zřídit jí samostatnou právní subjektivitu.

Facebook Twitter Linkedin 
19.2.2019
Chrání dobře Praha 6 své architektonicky cenné památky a lokality?

Městská část má významně omezené možnosti v ochraně památek i budov v památkové zóně, které patří soukromým majitelům. Nástrojů, jak je přinutit nenechat památky chátrat, nám dává zákon minimum. Nicméně jsme deklarovali, že už jsou dávno pryč doby, kdy developer nechal budovy v památkové zóně záměrně zničit, aby na jejich místě postavil kancelářské budovy nebo obchodní centrum dramaticky převyšující výškovou regulaci. Typickým příkladem je postoj radnice k projektu Lordship na Špejchaře, kde dlouhodobě nesouhlasíme s výstavbou plánované osmipatrové budovy. Příkladem, jak Praha 6 aktivně podporuje památkovou péči, je projekt obnovy kapliček Poutní cesta do Hájku, kam se podařilo kolegyni Smutné přitáhnout k pravidelnému příspěvku radnice i soukromé donátory. Dotační titul na drobné opravy památek ve výši 900 tisíc korun, který je každoročně v rozpočtu Prahy 6, podle mne skutečný význam nemá.

Facebook Twitter Linkedin 
12.2.2019
Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 pro roky 2018 - 2022

Strategický rozvoj

Hlavním nástrojem strategického rozvoje každého území je Strategický plán. Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území s dopadem na občany, organizace a zájmová sdružení i podnikatele na území města. Smyslem strategického plánu je vytyčit základní směry budoucího rozvoje, jež jsou deklarovány strategickou vizí a cíli. Strategický plán městské části úzce souvisí se strategickým plánem Hlavního Města Prahy.

Cíle a priority:

 • Hlavním cílem zpracování strategického plánu MČ Praha 6 je stanovení širších priorit pro rozvoj městské části v oblasti bytové výstavby, řešení dopravy, školství, sociální politiky, ochrany životního prostředí a dalších oblastí. Nyní je třeba zhodnotit současný stav území, formulovat hlavní strategické cíle a poté stanovit oblasti, které by měly být v dalších obdobích rozvíjeny.
 • Tvorba koncepce a strategie velkých rozvojových území Nová Ruzyně, Nový Veleslavín, Dejvice – kasárna generála Píky.
 • Transformace koridoru drážního tělesa Buštěhradské dráhy po jejím ztunelování.
 • Tvorba koncepce strategicky významných dopravních staveb včetně nadřazeného dopravního systému:
  • Usilovat o kvalifikované posouzení možnosti dalšího prodloužení trasy metra A za stanici „Nemocnice Motol“, optimálně až na Letiště Václava Havla se zastávkami na Bílé Hoře, Dědině, Dlouhé Míli.
  • Podporovat urychlené dokončení Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) dle platných ZÚR a ve smyslu již přijatých usnesení ZMČ Praha 6; prosazovat co nejrychlejší zahájení výstavby chybějícího segmentu SOKP (Ruzyně – Suchdol – Březiněves), staveb 518, 519, 520, dle platných ZÚR a ve smyslu již přijatých usnesení ZMČ Praha 6. Zprovoznění této stavby vyvolá snížení dopravní intenzity na hlavních dopravních tazích na území městské části (Patočkova, Evropská, Bělohorská, Jug. Partyzánů, Svatovítská), zejména vlivem eliminace tranzitní nákladní dopravy.
  • Podporovat další postup v přípravách výstavby Břevnovské radiály ve vazbě na realizaci SOKP.
  • Dbát na monitorování hluku a dalších ekologických dopadů provozu letiště na přilehlá území městské části a v tomto smyslu pokračovat v zahájených programech kompenzací. Výstavbu paralelní vzletové přistávací dráhy (VPD) a další zkapacitňování provozu letiště podmínit kvalitním kapacitním dopravním propojením areálu letiště s centrem města kolejovým prvkem MHD a minimalizací ekologických dopadů do vilových čtvrtí Prahy 6.
  • Intenzivně prosazovat zahájení modernizace tratě Praha – Kladno (s odbočkou na Letiště Václava Havla), výhradně ve schválené tunelové variantě V3 v úseku mezi žst. Praha Dejvice a Praha Veleslavín, v této souvislosti trvat na souběžné realizaci výstavby terminálu „Dlouhá míle“. V rámci modernizace této dráhy bude sledována možnost účelnějšího využití přestupních terminálů u stanic „Dejvice“ a „Nádraží Veleslavín“.
  • Dohled a koordinace prací nad strategicky významným přepravním terminálem Dlouhá míle, prosazovat realizaci kapacitního přestupního terminálu v oblasti „Dlouhé míle“, určeného primárně pro individuální dopravu (P+R) a linkové autobusy z regionu.
  • Prosazovat další pokračování tramvajové trati (TT) z Podbaby do oblasti Suchdola. V roce 2011 byla realizována tzv. 0. etapa, prodloužení TT od hotelu International k železniční zastávce Praha – Podbaba. Realizace TT umožní výrazně snížit intenzitu autobusové dopravy v oblasti Vítězného náměstí. Nová TT obslouží i výhledovou zástavbu jižně od Kamýcké ulice. U koncového obratiště předpokládáme vznik záchytného parkoviště. Bude i nadále sledována možnost větvení TT směrem k ZOO a Bohnicím.
  • Plně podpořit záměr na vybudování nové TT z obratiště Divoká Šárka přes sídliště Na Dědině do oblasti Terminálu JIH, která obslouží kromě sídliště i obchodní centrum ŠESTKA a oblast Dlouhé míle. V první etapě, cca do 5 let, předpokládáme dokončení stavby na úroveň obratiště „Dědinská“.
  • Tramvajová trať Dlabačov – Strahov má v budoucnu propojit strahovské studentské koleje s areálem ČZU v Suchdole a umožnit tak eliminaci přetížených linek BUS č. 107 a 143. I když se zjevně nejedná o záměr, realizovaný v tomto volebním období, má plnou podporu městské části.
 • Vytyčení strategických kroků ve vazbě na řešení dopadů klimatických změn.

 

Životní prostředí

Praha 6 bývá často zmiňována jako nejčistší a nejzelenější část hlavního města. I přes opakované snižování rozpočtu této kapitoly v minulých letech se daří udržovat vysoké standardy a kvalitu úklidu a údržby veřejných prostranství, městského mobiliáře, ale i například květinové výzdoby.

Cíle a priority:

 • Obhájit označení „nejzelenější“ a „nejčistší“, ale zaměřit se i na podporu všech aktivit souvisejících s propojením života města s přírodou (podpora biodiverzity, podpora zakládání květinových luk a lučních porostů, podpora obnovy ovocných sadů v historicky původních lokalitách a podobně).
 • Nutnost nadále důsledně dbát na čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích, v maximální míře zajistit kvalitu úklidu všech komunikací, zvýšit kvalitu životního prostředí hustě obydlených lokalit řádnou péčí o veřejnou zeleň a prostranství, postupně vybudovat síť podzemních kontejnerů na tříděný odpad, ve spolupráci s vlastníky nemovitostí upravit stanoviště směsných odpadů – zejména na sídlištích a postupně upravovat další plochy zeleně velkých sídlišť, zajistit bezpečnost dětí na dětských hřištích (dodržování stanovených norem a včasnou výměnou již dosluhujících herních prvků, herních povrchů či oplocení), zvýšit komfort pobytu v parcích, na dětských hřištích a sportovištích instalováním veřejně přístupných toalet, podporovat zapojení všech věkových kategorií do cvičících aktivit (venkovní posilovny, hřiště pro seniory) a dále věnovat pozornost věkové skupině teenagerů – nalezením dalších nových prostorů ve veřejné zeleni pro vybudování workoutových hřišť a sportovišť pro tuto věkovou kategorii. Dostatečný úklid veřejných prostranství je samozřejmostí.

Protože již nelze popírat, že změny klimatu nejsou jen výmysl, rozhodla se Praha 6 zpracovat plán adaptace na klimatickou změnu. Cílem tohoto plánu je najít vhodné projekty, které sníží dopady letních veder v ulicích a zlepší monitorování čistoty ovzduší a zadržování dešťové vody.

Veřejná zeleň

 • nadále zajistit pravidelnou optimální a odbornou péči o veřejnou zeleň (pěstební zásahy na stromech a keřích, dosadby za uschlé jedince, náhradní výsadba za pokácené stromy, řešení erozí poškozených výsadeb)
 • péči směřovat k zvětšení podílu účasti sociálně slabších občanů prostřednictvím organizační složky PRO 6 na údržbě zeleně (na méně odborných pracích – zejména, úklid, sekání trávy, prořezy dřevin)
 • směřovat k optimalizaci počtu zásahů jednotlivých úkonů prací údržby veřejné zeleně (zejména úklidů v zeleni) a důsledně regulovat rozsah a druh plánovaných investičních akcí ve veřejné zeleni se zřetelem na budoucí nutnost následné údržby ploch, kterých se tyto investiční akce týkají a tedy s tím spojených pravidelných každoročních nákladů na její zajištění
 • zajistit větší rozsah výsadby stromů a keřů tak, aby Praha 6 byla nejzelenější část Prahy a aby docházelo k pravidelnému nárůstu zeleně
 • s ohledem na postupné klimatické změny věnovat velkou pozornost dostatečné zálivce nových výsadeb, mladých výsadeb (2 – 3 roky po výsadbě) a výsadeb v mobilních nádobách.
 • ve spolupráci se správcem komunikací dbát na doplnění chybějících stromů v alejích a stromořadích
 • při rekonstrukcích ulic prosazovat takové stavební opatření, aby bylo možné v těchto ulicích sázet stromy
 • důsledně a dostatečně uklízet parkové plochy
 • zhodnotit, zda je v ulicích a parcích dostatek odpadkových košů
 • v souladu s potřebami občanů dovybavovat parky městským mobiliářem
 • zajistit zvýšení komfortu pobytu v parcích, na dětských hřištích a sportovištích instalováním veřejně přístupných toalet, zjednodušení platby za použití toalet zajistíme zavedením možností platby platební kartou
 • zvýšení komfortu pobytu v parcích, na dětských hřištích a sportovištích pomocí mlhovišť
 • zajistit opravy pěších parkových cest
 • i nadále důsledně kontrolovat uvedení pozemků veřejné zeleně do původního stavu po instalaci nebo provedení oprav rozvodů podzemních inženýrských sítí, staveb či používání pro různé akce
 • zvýšení informovanosti občanů instalováním informačních cedulí v parcích (vymezení ploch pro volné pobíhání psů, označení ploch se sníženou frekvencí seče pro zvýšení biodiverzity, informace o výskytu flóry a fauny apod.)
 • prosadit doplnění zeleně do tramvajových pásů, ve spolupráci s DP a.s. se pokusit o výměnu stávajících zelených tramvajových pásů za zeleň vhodnou do tohoto prostředí a klimatu

Květiny v ulicích a na veřejných prostranstvích

 • zajistit pravidelnou a odbornou péči o stávající záhony s jarní, letní a trvalkovou výsadbou a ostatní květinovou výzdobou městské části
 • nadále se snažit o spolupráci na květinové výzdobě s velvyslanectvími na území Prahy 6 formou charitativního projektu
 • spolupracovat se studenty odborných škol a s odbornými institucemi na poli získávání informací a praktických zkušeností
 • podporovat iniciativy občanů ve věci květinové výzdoby městské části

Hřiště a sportoviště

 • provést poptávku potřeb rozšíření seniorských hřišť, koutků se cvičícími prvky, hřišť a sportovišť a na základě těchto zjištění budeme dál rozšiřovat nabídku pro naše občany
 • ve spolupráci s aktivními občany vytipovat další místa pro vybudování seniorských hřišť, případně alespoň koutků pro cvičící stroje v rámci stávajících parkových ploch nebo dětských hřišť tak, aby bylo docíleno rovnoměrného rozložení těchto míst na území Prahy
 • ve spolupráci s FTVS podporovat organizované cvičení na místech se cvičícími prvky pod vedením odborného cvičitele
 • v rámci stávajících parků nebo dětských hřišť vybudovat další workoutová hřiště pro zabavení a realizaci starších dětí
 • provádět pravidelné kontroly stavu dětských hřišť a průběžně odstraňovat zásadní nedostatky a provádět opravy podle aktuálního stavu
 • doplnit a aktualizovat provozní řády na všech dětských hřištích a sportovištích
 • dovybavit vybraná dětská hřiště a sportoviště veřejně přístupnými toaletami a případně i vodními prvky (pítko, mlhoviště apod.)
 • provést aktualizaci pasportizace všech hřišť a sportovišť a dát lidem možnost promlouvat do jejich podoby
 • hřiště a sportoviště dle potřeby doplnit veřejným osvětlením.

Životní prostředí a ovzduší

 • otázky životního prostředí i nadále konzultovat s vysokými školami (ČVUT, ČZU, UK)
 • na území městské části postupně rozmístit měřiče ovzduší, které budou monitorovat aktuální stav parametrů ovzduší, a bude umožněno každému využívat tyto údaje
 • se znalostí údajů z těchto měřičů ovzduší vyvíjet neustálý tlak na Hlavní město Prahu s cílem zlepšení klimatu v hlavním městě a i Praze 6
 • zvážit možnost umístění vertikálních zelených stěn na vhodná místa MČ
 • zasadit se o realizaci projektu „Zelené Malovanky“
 • u staveb, kde bude investorem městská část, budeme prosazovat zelené stěny a zelené střechy, totéž budeme prosazovat i u soukromých investorů

Nakládání s odpady

 • zajistit zpracování nové ekonomicky efektivnější koncepce pro provozování sběrných dvorů na území Prahy 6 a ve spolupráci s hlavním městem ji uvést do praxe
 • vytvořit koncepci zajištění potřebného počtu stanovišť pro separovaný sběr odpadu a dostatečnou frekvenci jejich vývozu, včetně vývozu i během víkendových dní, podle potřeby i dvakrát denně
 • v nejzatíženějších lokalitách postupně budovat podzemní kontejnery
 • ve spolupráci s hlavním městem přistoupit k rozšíření systému o bioodpad
 • zachovat stávající režim rozmísťování velkoobjemových kontejnerů dvakrát ročně
 • ve spolupráci s hlavním městem doplnit stanoviště tříděných odpadů o kontejnery na kovy, zkušebně zavést kontejnery na tuky

Čistota a pořádek

 • zajistit úklid chodníků tak, aby i nadále byla Praha 6 tou nejčistší oblastí, kde se uklízí dle potřeby území
 • i nadále pokračovat v důsledné kontrole stavu všech veřejných prostranství; v případě zjištěných nedostatků uplatňovat sankce
 • i nadále pokračovat v úzké spolupráci při úklidu veřejných prostranství s organizační složkou PRO 6. Organizační složka obhospodařuje trvale neudržované pozemky, na nichž zajišťuje pravidelné seče v průběhu celého roku, v průběhu roku zajišťuje operativně likvidaci četných mikroskládek různorodého odpadu a jiné práce dle požadavku odboru dopravy a životního prostředí
 • nadále provádět od jarních do podzimních měsíců pravidelný sběr náletového odpadu a jiných nečistot v oblasti Prahy 6 ve spolupráci s občanským sdružením Emauzy ČR, rovněž i s Armádou spásy v ČR, které zaměstnávají osoby bez domova
 • dále spolupracovat se strážníky Městské policie při kontrole úklidu psích exkrementů
 • vytipovávat vhodné lokality k umístění živolovných klecí na odchyt přemnožených holubů
 • na základě doposud získaných informací pokračovat i nadále v projektu sněhové pohotovosti
 • odstraňovat graffiti z nemovitostí, pomníků, dětských hřišť a městského mobiliáře
 • posílit komunální roli spol. SNEO a navýšit počet ploch, o které SNEO pečuje
 • vystavět komunální dvůr

 

Územní rozvoj

Úlohou územního rozvoje je na základě zjištěných potřeb území formulovat zásady k jeho rozvoji. Praha 6 je dobrá adresa k bydlení. Tato skutečnost, vedle pozitiv, přináší také úskalí, které je třeba řešit. Jedním z nich je stále rostoucí deficit veřejné i obchodní vybavenosti. Je nutné přistoupit k posilování lokálních center tak, aby došlo k jejich významovému naplnění. Současně je nezbytné usilovat o dostavbu volných ploch a transformaci funkčně dožilých ploch.

Cíle a priority:

 • prosazovat potřeby a záměry Prahy 6 do stávajícího plánu formou změn i připomínkami k dopracování Metropolitního plánu HMP (ve smyslu usnesení přijatého ZMČ)
 • respekt k místním hodnotám, tradicím a charakteru místa
 • podpora lokálních center historických čtvrtí Prahy 6
 • prosazovat naplňování základní podmínky rozvoje celého území městské části, a to z hlediska rovnoměrného vykrytí požadavků a funkcí města, zajišťovaných Městskou částí Praha 6 (zejména v oblasti školství, sportu, kultury, zdravotně sociální politiky, dopravy a ochrany životního prostředí)
 • zpracovat vstupní podmínky pro naplňování funkcí transformačních a rozvojových území (vč. definování rámcových podmínek pro spolupráci s investory zejm. při podpoře veřejné vybavenosti)
 • supervize a koordinace rozvoje transformačních rozvojových území a velkých rozvojových území včetně odpovídající veřejné vybavenosti, občanské vybavenosti a infrastruktury (Podbaba – Papírenská, Strahov, Hradčanská – Prašný most, Nový Sedlec, Drnovská a další)
 • podpora přeměny a modernizace Dejvického kampusu ve spolupráci s ČVUT a VŠCHT. V případě dostavby Vítězného náměstí zachovat volný prostor v ose Dejvická – Technická (a následné přesunutí farmářských trhů do pěší zóny ulice Technická)
 • Spolupracovat s HMP v rámci navazujících prací na nové podobě Vítězného náměstí s podmínkou realizace výstupu z metra do ulice Dejvická.
 • Připravit revitalizaci ulice Dejvická coby páteře Dejvic a Bubenče, včetně přímého pěšího napojení metra (cílem je revitalizace přirozeného centra Bubenče a Dejvic, odstranění bariér v parteru, řešení dopravy v klidu pod zemí, obnova vzrostlé zeleně. Vyhodnocení dosud zpracovaných studií a zahájení přípravy prací vedoucí k budoucí revitalizaci celého uličního parteru).
 • Prostor Hradčanská nad Dejvickým nádražím připravit ve spolupráci s HMP jakožto čtvrť 21. století, tedy s využitím nejpokrokovější dostupné technologie (projekt Dejvice 21 – čtvrť budoucnosti). Tzn. za užití veškerých moderních technologií, aktivních budov, zelených střech, prvků chytrého města – smart city a v neposlední řadě i jako nástroj boje s klimatickou změnou.
 • Podpora dokončení urbanistického řešení prostoru Veleslavína s cílem humanizace okolí nádraží (podpora plánovaného zahloubení železniční trati Praha – Kladno, které lépe propojí všechny druhy veřejné dopravy v místě a uvolní povrch lokality pro revitalizaci tohoto subcentra).
 • Spolupracovat s HMP na revitalizaci Bělohorské ulice dle potřeb obyvatel Břevnova, tj. požadovat revizi a dopracování současného návrhu. Městská část bude trvat na dodržení, resp. zapracování svých podmínek, které již dříve formulovala vůči koncepční studii. Městská část bude nadále spravovat informační web Belohorska.cz.

 

Veřejný prostor

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Rada městské části vytvoří podmínky pro práci s veřejným prostorem tak, aby docházelo ke zkvalitňování života v jeho rámci. Dojde k rehabilitaci a vzniku veřejných prostor ve vazbě na funkční využití v souladu s hierarchií těchto prostor a historickou logikou vývoje městské zástavby.

Cíle a priority:

 • návrat vodních prvků do interiéru města, rehabilitace historických vodních pump, instalace pítek, fontán, vodních ploch, mlhovišť
 • návrat vysoké zeleně do interiéru města, zejména stromových alejí (nalezení formy koexistence stromových alejí a jednotlivých liniových infrastruktur – zejména kabelových vedení), ochrana významných stromových solitérů
 • pokračovat v doplňování prvků drobné architektury a uměleckých děl
 • systematické umísťování soch, plastik a pamětních desek
 • doplňování městského interiéru o kvalitní městský mobiliář a další parterové prvky
 • rozvoj parků a parkových ploch
 • dořešení informačního a navigačního systému naší čtvrti (orientační směrovky, dodatkové cedule pod názvy ulic, mapy, informační panely, …)
 • v rámci snahy o vyšší míru ztotožnění s Prahou 6 a větší informovaností o záměrech v území pravidelně pořádat procházky s průvodcem či architektem

 

Školství

Oblast vzdělávání a výchovy je jedním z nosných pilířů naší městské části. Vytváření co nejlepších ekonomických, provozních i stavebně technických podmínek vedoucích k vysoké úrovni předškolního a základního vzdělávání je již tradičně na předním místě v nastavení priorit radnice MČ Praha 6.

Školy a školky v Praze 6 zaujímají nepřehlédnutelné postavení a jsou tak významnými lokálními sociálně kulturními centry. Městská část Praha 6 je zřizovatelem 34 vzdělávacích příspěvkových organizací, z toho 15 základních a 19 mateřských škol. Dalších 14 mateřských škol je součástí škol základních. Do mateřských škol dochází téměř tři tisíce dětí, základní školy může v případě optimální skladby jednotlivých tříd a ročníků navštěvovat více než 9 500 žáků.
Vzhledem ke skutečnosti, že na rozdíl od zbytku republiky, v naší městské části počty narozených dětí neklesají, nýbrž se díky migračním vlivům a vlivem nové bytové výstavby, stále drží na vrcholu křivky z období tzv. babyboomu, je třeba stávající kapacity mateřských a základních škol, školních jídelen, sportovišť a školních družin nadále rozšiřovat. Nejen z tohoto důvodu, ale i v důsledku legislativních změn státní vzdělávací strategie, jsou na školy kladeny vysoké nároky zejména při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a přijímání dětí do prvního ročníku základních škol.

Strategii rozvoje škol a školek proto budeme vytvářet s ohledem na nové trendy ve vzdělávání, předpokládaný demografický vývoj Prahy 6 a požadavky jejích obyvatel tak, aby si rodiče mohli zvolit pro své děti v blízkosti jejich bydliště vhodné vzdělávací zařízení.

Široká veřejnost bude průběžně informována o aktuálním dění v mateřských a základních školách prostřednictvím časopisu Šestka, na oficiálních webových stránkách škol, webovém portálu městské části či specializovaných portálech, jakými jsou www.jakdoskolky.cz a www.jakdoskoly.cz.

Cíle a priority:

 • sledovat i nadále demografický vývoj Prahy 6 ve vztahu ke kapacitám mateřských a základních škol na území MČ Praha 6
 • navýšit kapacity míst v mateřských a základních školách rozšiřováním současných objektů i výstavbou nových dle aktualizovaného rozpočtového výhledu kapitoly školství s maximálním a efektivním využitím dotačních prostředků EU
 • aktualizovat dlouhodobý plán rekonstrukcí, oprav a modernizací školských budov a zařízení a v jednotlivých letech ho realizovat
 • provést revizi metodiky stanovování provozního příspěvku zřizovaných mateřských a základních škol
 • revidovat majetkový vztah mezi MČ Praha 6 a jí zřizovanými mateřskými a základními školami
 • dbát na dodržování vysoké úrovně současných standardů při výstavbě nových školských zařízení, pokračovat v modernizaci současných školských budov
 • zajistit transparentnost přijímacího řízení do mateřských škol a zjednodušit jeho průběh s ohledem na platnou legislativu s využitím elektronické komunikace
 • systematicky podporovat a rozvíjet kvalitní jazykové vzdělávání na všech stupních škol
 • podporovat rozmanitost a pestrost vzdělávání všech zřizovatelů škol na území Prahy 6
 • podporovat rozvoj atraktivity vzdělávání na II. stupni ZŠ
 • podpořit školy v získávání prostředků z evropských fondů a ostatních dotačních titulů
 • realizovat Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • pokračovat v hodnocení základních i mateřských škol v tříletém cyklu a monitorovat tak silné i slabé stránky škol s následným prostorem pro jejich zlepšování, podporovat motivaci ředitelek a ředitelů škol v rozvíjení pestré nabídky vzdělávání a pravidelně provádět jejich hodnocení dle platné metodiky
 • dbát na metodickou a administrativní podporu škol ze strany zřizovatele a tím podpořit snižování administrativní zátěže
 • rozvíjet spolupráci se středními a vysokými školami, uměleckými školami, univerzitami a vědeckými pracovišti
 • podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí a mládeže
 • podporovat nadále co nejširší spektrum mimoškolních aktivit pro děti a mládež s důrazem na pohybové aktivity a zdravý životní styl, včetně využívání školních sportovišť veřejností
 • Posílit spolupráci škol se sportovními kluby a oddíly.

Mateřské školy

 • vyhodnocovat naplněnost mateřských škol, realizovat opravy a rekonstrukce stávajících budov a výstavbou nových objektů mateřských škol, navýšit jejich kapacitu tak, aby bylo přijato každé tříleté dítě s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 6
 • rozvíjet dotační program jazykového vzdělávání s výukou cizího jazyka pro předškoláky
 • podpořit profilaci mateřských škol vytvářením specifických podmínek tak, aby pestrost a rozmanitost nabídky odpovídala požadavkům veřejnosti
 • oceňovat „Vynikající učitele“
 • podporovat zdravý životní styl a kulturní a volnočasové aktivity škol směrem k jejich nejbližšímu okolí
 • aktivně podporovat vznik a rozvoj dětských skupin

Základní školy

 • vyhodnocovat naplněnost základních škol a hledat řešení k navyšování kapacit v potřebných
 • spádových oblastí škol, navyšování kapacit realizovat s ohledem na potřebné zázemí odborných učeben a specializovaných tříd
 • realizovat opravy a rekonstrukce objektů škol se zapojením moderních technologií s důrazem na vysoký standard vnitřního prostředí budov
 • systematicky podporovat a rozvíjet dotační podporu cizojazyčného vzdělávání například v programech „Otevřený svět“ a „Jazyková šestka“, podporovat kvalitní výuku druhého cizího jazyka
 • pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami v zahraničí
 • nadále spolupracovat s Letištěm Praha, a.s. na dotačním programu „Otevřený svět“
 • rozvíjet pestrost nabídky výukových programů zejména na II. stupni ZŠ
 • udělovat statut „Excelentní jazykové školy“, oceňovat „Vynikající učitele“ a „Úspěšné žáky“
 • podporovat nepedagogické pracovníky škol – správce hřišť, správce počítačových sítí, vrátné a recepční
 • pokračovat v zajištění a podpoře práce školních psychologů, dbát na eliminaci sociálně patologických jevů ve školách, podporovat zdravý životní styl, etickou a environmentální výchovu ve školách
 • podporovat využívání moderních technologií zaměřených na žáky i management škol
 • podporovat pořádání meziškolních akcí a akcí se zapojením veřejnosti
 • prohlubovat aplikaci příkladů dobré praxe ze zahraničních vzdělávacích systémů a podporovat jejich získávání, podporovat další vzdělávání učitelů včetně zahraničních stáží nebo výměnných pobytů
 • nadále participovat na činnosti Žákovského parlamentu jako nástroje pro získávání občanských kompetencí mladé generace

 

Sociální a sociálně-bytová politika, zdravotnictví a prevence

Sociální politika

Praha 6 patří mezi městské části s největším podílem seniorů. Proto je naším cílem maximální dostupnost a kvalita poskytovaných sociálních služeb. Sociální politika zahrnuje nejen registrované sociální služby, ale i různé doprovodné služby, poradenství, aktivizační, kulturní a sportovní programy pro konkrétní cílové skupiny obyvatel.

Cílem v této oblasti působnosti městské části je zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům ve spolupráci se státními i neziskovými organizacemi. K jednotlivým sociálním otázkám a sociálně ohroženým skupinám obyvatel budeme přistupovat citlivě a koncepčně při dodržení zásady adresnosti a s důrazem na individuální odpovědnost. V této souvislosti budeme vycházet ze zpracované „Strategické koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování“ a z „Územní analýzy potřeb obyvatel Městské části Praha 6 z hlediska služeb sociální péče a zdravotně sociálních služeb“.

Cíle a priority:

 • zajistit poskytování pečovatelských a ošetřovatelských služeb v domácnostech seniorů, zdravotně postižených občanů a v domech s pečovatelskou službou, soustředit se na zvyšování kvality a kontroly pečovatelské služby vůči občanům Prahy 6
 • podpořit služby denních stacionářů
 • podílet se na zajištění sociálně ošetřovatelských lůžek pro seniory a zdravotně postižené občany, abychom umožnili pečujícím rodinám nezbytný odpočinek
 • pro osoby pečující o osobu blízkou zavést program osvětových přednášek a podpůrných setkávání
 • zajistit informovanost seniorů, zdravotně postižených a jejich rodiny o možnostech řešení jejich konkrétní situace
 • podporovat systém tísňového volání pro potřebné občany
 • formou dotací podporovat neziskové organizace poskytující vhodné sociální a navazující služby
 • přispívat na obědy občanům starším 65-ti let ve vybraných školních jídelnách při splnění podmínky výše příjmu
 • spolupracovat s organizacemi, které se věnují práci s handicapovanými občany a podporovat je formou dotací
 • spolupracovat při pořádání charitativních projektů realizovaných Nadačním fondem „Šestý smysl“ (např. Letní den, Vánoční bazááárek, apod.), případně s dalšími subjekty

Volnočasové aktivity pro seniory a zdravotně postižené

 • nadále podporovat pohybové, rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory na hřištích i v tělocvičnách, rovněž tak podpořit konání sportovních her pro seniory
 • pořádat výlety, různé tematické vycházky a společensko-kulturní akce pro seniory starší 65 let
 • v letních měsících zajistit volný vstup na koupaliště Petynka pro seniory MČ Praha 6 nad 70 let (do vyčerpání stanoveného finančního limitu)
 • podporovat počítačovou gramotnost seniorů a akce zlepšující informovanost seniorů o bezpečnostních rizicích
 • podporovat fungování komunitních seniorských center v našich domech s pečovatelskou službou a na dalších místech v Praze 6

Sociální pomoc ohroženým skupinám obyvatelstva

 • podporovat aktivní politiku zaměstnanosti a sociální politiky rozvojem možností práce cílové skupiny obtížně zaměstnatelných občanů Prahy 6 v naší organizační složce „PRO 6“
 • podporovat neziskové organizace, které se starají o osoby bez domova s cílem rozvoje pracovních dovedností jejich klientů při vykonávání úklidových prací ve vybraných lokalitách Prahy 6, nadále spolupracovat na projektu „zajištění terénní sociální služby pomocí upraveného dodávkového automobilu pro osoby bez přístřeší“, které se zde zdržují.
 • podporovat činnost nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, umístěného v azylovém domě pro muže, který provozuje organizace „K srdci klíč“
 • podporovat projekt „Bydlení pro seniory ohrožené sociálním vyloučením – pronájem obytné místnosti a bytu v DPS Liboc ze sociálních důvodů seniorům s nízkým příjmem s podporou sociální práce“
 • pomáhat sociálně slabším rodinám, které z důvodu zaměstnání využívají pro svoje děti jesle nebo podobné zařízení zaměřené na péči o děti do 3 let věku formou finančního příspěvku

 

Sociálně bytová politika

Podpořit dostupnost bydlení pro občany, kterým sociální situace nebo zdravotní stav neumožňují získat bydlení na volném trhu při současném vyloučení pomoci osobám, které zneužívají sociální systém a trvale se vyhýbají práci a při vědomí osobní odpovědnosti a vzájemné odpovědnosti rodinných příslušníků je jedna z priorit rady. Při absenci zákona o sociálním bydlení budeme dbát na individuální přístup k občanům, kteří si jsou vědomi osobní odpovědnosti a kteří spolupracují se sociálním odborem při posuzování a pomoci řešení jejich sociálně bytové situace, a to po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby si zajistili bydlení vlastními silami.

Cíle a priority:

 • Zachovat stávající výši nájemného u vybraných bytů. Jedná se o:
  • domy s pečovatelskou službou
  • byty pronajaté nestátním organizacím, které se dlouhodobě zabývají sociálním programem k realizaci speciálních resocializačních programů pro občany s trvalým bydlištěm v MČ Praha 6 nebo které poskytují tzv. chráněné bydlení
  • byty pronajaté ze sociálních důvodů
 • Dle schválené „Koncepce sociálně bytové politiky Městské části Praha 6“ pomáhat řešit žádosti sociálně potřebných občanů s trvalým bydlištěm v Praze 6, kteří se ocitli ne vlastní vinou, v obtížné sociálně-bytové situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami, a kteří dlouhodobě spolupracují s Odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 6
 • Poskytovat mladým lidem s trvalým pobytem na území Městské části Praha 6 po ukončení ústavní výchovy, tj. po dovršení zletilosti, možnost samostatného ubytování s cílem zařazení se do běžného života a následného osamostatnění.
 • Pro vybrané cílové skupiny obyvatel (zejména seniory) připravit koncepci v chystaném projektu „Šatovka“, kde by měl vzniknout areál s ústupovým a seniorským bydlením s vhodnými doplňkovými službami (pečovatelská služba, komunitní centrum, dětská skupina apod.).
 • V návaznosti na zpracované strategické materiály hledat rozšíření dalších sociálních služeb, včetně pobytových (domov pro seniory a domov se zvláštním režimem). Na základě výsledků jednání pracovní skupiny jmenovaná Radou MČ hledat společně s představiteli HMP využití objektu Šolínova k těmto účelům.

 

Zdravotnictví

Kompetence Městské části Praha 6 jsou v oblasti zdravotnictví pouze omezené, přesto Rada městské části Praha 6 bude přispívat k tomu, aby byla našim občanům poskytována zdravotní péče v potřebném rozsahu, kvalitě a dostupnosti. Budeme dbát na stabilizaci ambulantních zařízení.

Cíle a priority:

 •  podpořit hospicovou péči poskytovanou různými organizacemi občanům Prahy 6 formou dotací
 • zachovat kapacitu lůžek v léčebně dlouhodobě nemocných; budeme podporovat kvalitní péči o občany, kteří jsou svým zdravotním stavem odkázáni na tuto péči.
 • vybrat lokalitu pro výstavbu nové LDN.
 • pokračovat ve smluvním zajištění lůžek následné péče s finančním příspěvkem v Nemocnici milosrdných sester svatého Karla Boromejského a Domově svatého Karla Boromejského
 • formou finančního příspěvku podporovat poskytování lékařské pohotovostní služby pro občany MČ Praha 6 v ÚVN-Vojenské fakultní nemocnici
 • společně s ÚVN pořádat preventivní a edukační akce, včetně Dne zdraví zajistit rekonstrukci polikliniky Pod Marjánkou v návaznosti na výsledky vypracované analýzy a vyřešení památkové ochrany, v průběhu rekonstrukce nabídnout lékařům náhradní prostory

 

Prevence rizikového chování

Oblast prevence rizikového chování u dětí a mládeže je v Městské části Praha 6 realizována v rámci programu Zdravá Šestka. Zahrnuje především aktivity v následujících oblastech prevence:

 •  užívání návykových látek
 • kriminalita a vandalismus
 • násilí a šikana (včetně kyberšikany)
 • rasismus, xenofobie, extremismus
 • nelátkové závislosti, patologické hráčství (gambling)

V rámci programu Zdravá Šestka je také podporováno vzdělávání odborníků z řad pedagogů, metodiků prevence, ředitelů škol a policistů. Program Zdravá Šestka dále zajišťuje kulturně-preventivní akce pro širokou veřejnost (Ladronkafest, Měsíc Zdravé Šestky) a každoročně se zapojuje do preventivní akce Antifetfest, zaměřené na filmovou tvorbu dětí a mládeže s tématem rizikového chování.
Důležitou součástí preventivních aktivit na Praze 6 je služba psychologů, kteří pravidelně působí na sedmnácti základních školách Prahy 6. Služby psychologů Praha 6 zajišťuje již od roku 1999 a v Praze se jedná o zcela ojedinělý projekt.
Cílem v této oblasti je předcházet problémům a následkům spojeným s rizikovým chováním, případně zamezit jejich rozšíření a minimalizovat jejich dopad na jedince i občanskou společnost.

Cíle a priority:

 • Podpořit rozšíření ambulantní poradenské a terapeutické služby pro děti, mladistvé, dospívající a jejich rodiny, kteří jsou ohroženi důsledky užívání návykových látek nebo se nacházejí v jiných obtížných situacích.
 • Podpořit a rozšířit preventivní programy na všech základních, středních, praktických a speciálních školách a nadále podporovat rozvoj odborné péče školních psychologů pro děti a rodiče.
 • Podpořit dotační programy v oblasti prevence rizikového chování, nízkoprahové kluby, terénní sociální práci a organizace pracující s ohroženými dětmi a mládeží.
 • Zvyšovat odbornou způsobilost ředitelů, školních metodiků prevence a ostatních pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti rizikového chování.
 • Zajistit odborné vzdělávací kurzy pro strážníky Městské policie a Policie ČR v oblasti rizikového chování.
 • Na základních školách nadále zachovat odbornou péči školních psychologů pro všechny zainteresované (děti, rodiče, pedagogové).
 • Podporovat zdravý životní styl dětí a mládeže, zejména aktivní způsob trávení volného času.
 • Pokračovat v realizaci amatérské filmové soutěže s preventivním zaměřením „Antifetfest aneb Jde to i jinak“.
 • Celoměstskými akcemi Ladronkafest a Měsíc Zdravé Šestky nadále prezentovat bohatou nabídku volnočasových aktivit a informovat veřejnost o programu Zdravá Šestka.
 • Spolupracovat s MHMP ve všech formách protidrogové prevence.

 

Bezpečnost

Praha 6 je jednou z nejbezpečnějších částí Prahy. V posledních letech klesají počty majetkových deliktů, objasněnost trestných činů se zvyšuje. Naší prioritou bude nadále podpora činnosti Městské policie a Policie ČR. Zaměříme se na ochranu obyvatelstva a zajištění připravenosti na mimořádné události. Realizován bude čtyřletý bezpečnostní projekt s cílem vytvořit základní dovednosti a rozšířit dosud získané vědomosti obyvatel v oblasti bezpečnosti.

Cíle a priority:

 • Bezpečná cesta do školy – komplexní projekt zahrnující zvyšování bezpečnosti chodců na přechodech pro chodce, zejména zapojením rodičů či prarodičů při dohledu nad přechody u základních škol.
  • Podpořit materiálně využívání reflexních prvků a to zejména pro všechny žáky prvních a druhých ročníků ZŠ.
  • Aktivně zapojit děti zábavnou formou za použití speciálně navržených omalovánek, pexes a hracích karet do prohloubení správných návyků v oblasti bezpečného pohybu po komunikacích.
 • Rizikové objekty - provádět pravidelnou kontrolu a opatření s cílem minimalizovat bezpečnostní rizika, a to i s využitím metodiky, zpracované pro MČ Praha 6 Institutem forenzních bezpečnostních studií a managementu, prostřednictvím pracovní skupiny, která pro řešení rizik v těchto objektech byla jmenována.
 • Činnost policistů, strážníků a hasičů podpořit finanční dotací, motivačními odměnami za mimořádné výkony a nákupem technického vybavení.
 • Rozšířit projekty prevence kriminality se zaměřením na mládež a seniory formou přednášek, exkurzí a osvěty, a to zejména v oblasti IT bezpečnosti, odmítání nevýhodných produktů a předcházení předlužení
 • Realizovat profesionální výuku první pomoci ve všech základních školách, včetně akreditovaných školení pedagogů pro zotavovací akce dětí
 • Provést postupně bezpečnostní audity ve školách, následně budeme realizovat doporučená opatření
 • Materiálně a formou osvěty podpořit využívání bezpečnostních reflexních prvků nejen u dětí, ale také seniorů a handicapovaných
 • Uskutečnit přípravu obyvatel na mimořádné události formou zážitkových bloků
 • Zmodernizovat kamerový systém výměnou stávajících, analogových kamer za nové, digitální.

 

Kultura

Praha 6 bude důsledně koordinovat svou kulturní politiku s hlavním městem Prahou coby nejvýznamnějším aktérem kulturního života v Praze včetně jejího financování. V této souvislosti připravíme sociologickou studii skutečných kulturních potřeb obyvatel Prahy 6, a to hned v prvním roce volebního období. Výsledky výzkumu využije v praktické kulturní politice městské části. Úzce budeme spolupracovat s institucemi sídlícími v Praze 6 coby přirozenými partnery kulturních událostí, zejména pak s Posádkovým velitelstvím Praha AČR, Kampusem Dejvice (VŠCHT, ČVUT, NTK, ÚOCHB, UK), církvemi, Břevnovským klášterem, Dejvickým divadlem, divadlem Semafor, Památníkem národního písemnictví, muzeem Stará čistírna a dalšími. Základem financování ostatní kultury v městské části zůstává transparentní, spravedlivý a srozumitelný dotační systém, který přirozeně podporuje kulturní aktivity občanů, spolků, občanských iniciativ a činnosti uměleckých skupin.

Cíle a priority:

 • Zachovat jednoleté a víceleté dotační programy i malé rychlé provozní příspěvky jednorázovým kulturním a společenským událostem a na jejich financování využít rozpočet MČ Praha 6 a obdržené prostředky z výherních automatů prostřednictvím MHMP. Rozpočet dotačních programů zůstane zachován i v případě, že čerpání prostředků MHMP z výnosů z loterijní činnosti se bude snižovat.
 • Zachovat velké, stěžejní, kulturně-společenské akce Prahy 6 financované přímo z rozpočtu pro daný rok: Velikonoce, Festival ambasád, Hudební festival ve Hvězdě, Opera v Šárce, Den Prahy 6 včetně udílení čestných občanství, Vánoce.
 • Vyhledat strategické partnery pro spolufinancování hlavní kulturně společenské akce v daném roce.
 • Pro rok 2019 připravit jako hlavní kulturně společenskou akci roku oslavy trojnásobného výročí: 15 let od vstupu do EU, 20 let od vstupu do NATO, 30 let od listopadových událostí roku 1989.
 • Rekonstrukci bitvy na Bílé hoře v roce 400. výročí 2020 podpořit v provedení odpovídající významu tohoto historického data v návaznosti na rekonstrukci bělohorské mohyly´.
 • Soustavně podporovat komunitní život a přirozená komunikační centra jednotlivých čtvrtí Prahy 6 (Kino Dlabačov a KC Kaštan v Břevnově, pobočku Městské knihovny na Petřinách, amfiteátr a sokolovnu na Hanspaulce, budoucí areál v komplexu Papírenská a bývalé nádražní budovy v Bubenči, nově vzniklého kulturního centra v zámečku Veleslavín, případně další).
 • Realizovat rekonstrukci a přístavbu historického, památkově chráněného objektu Kaštan v Břevnově s cílem rozšířit a zkvalitnit místní kulturní nabídku. V předpolí objektu zavést tradici dalších farmářských trhů na území MČ Praha 6.
 • Společně s probíhající rekonstrukcí vybrat soutěží provozovatele víceúčelového objektu v bývalém nádraží Bubeneč na základě závěrů proběhlé participace.
 • Při pořádání kulturních akcí iniciovat spolupráci s okolními městskými částmi a blízkými obcemi (MČ Praha 1, 5, 7, 17, obce Lysolaje, Roztoky, Suchdol, Únětice).
 • Plnohodnotně zajistit provoz letního kina v parku Maxe Van Der Stoela včetně instalace víceúčelového mobiliáře.
 • Vypsat samostatný dotační titul na podporu lokálních periodik.
 • Připravit dlouhodobý celoroční výstavní program do veřejného prostoru pro 30 oboustranných exteriérových panelů, v němž nabídneme prostor i jiným gescím případně dalším kulturním institucím.
 • Podle zájmu obyvatel podporovat alternativní kulturu v ulicích a parcích, umožnit příslušné zábory bezplatně formou spolupořadatelství MČ Praha 6.

 

Památková péče

Památková péče nebo také ochrana památek je cílená snaha společnosti o zachování vybraných částí movitého a nemovitého kulturního dědictví a to od jednotlivých objektů a uměleckých děl přes významné architektonické soubory až po hodnotné urbanistické struktury. Je to snaha o zachování veškerého světového dědictví, tj. kulturních i přírodních památek.

Cíle a priority:

Vzhledem k tomu, že městská část nemá žádné pravomoci v oblasti památkové péče, bude soustřeďovat svoji činnost do těchto oblastí:

 • vlastní zásahy v území
  • správa soch, pomníků a pamětních desek
  • péče o drobnou architekturu – zvoničky, kapličky, hřbitovy, poutní cesty, historické artefakty (patníky, zábradlí…)
 • zajišťování forem financování zásahu v oblasti památkové péče
  • získávání financí od soukromých subjektů – založení donátorského systému pro konkrétní objekty či areály
  • získávání financí od státních a obecních organizací - formou dotační politiky, darů, příspěvků, …
  • vlastní dotační politika MČ P6 – památková dotace
 • podpora identifikace občanů s místem
  • vzdělávání, publikační činnost, zadávání studentských projektů k nedořešeným lokalitám naší čtvrti…)
  • podpora zachovávání historického odkazu našich předků (propagační a informační výstavy z oblasti rozvoje území a k významným milníkům naší společnosti)
 • tvorba názorů na významná území Prahy 6 s ohledem na jejich historii

 

Sport a volný čas

Praha 6 bude důsledně koordinovat svou politiku v oblasti sportu a volného času s hlavním městem Prahou coby významným aktérem v této oblasti včetně koordinace investic. MČ bude pomáhat sportovním subjektům formou stávajících dotačních programů a podporou tradičních soutěží pro různé věkové kategorie, především s důrazem na aktivity dětí a mládeže. Pro naplnění volného času a sportovního vyžití má Praha 6 výjimečně dobré podmínky. K dispozici je množství sportovišť, ať už v areálech škol a sportovních klubů, nebo v tělovýchovných a sokolských jednotách.

Cíle a priority:

 •  podpořit sportovní vyžití všech věkových kategorií obyvatel Prahy 6 na venkovních sportovištích, které budeme průběžně kontrolovat, udržovat funkční a rozšiřovat o nové cvičební prvky.
 • usilovat o dotace z MHMP na nová hřiště a sportovišť
 • zachovat následující dotační programy a na jejich financování využít rozpočet MČ Praha 6 a prostředky z výherních automatů obdržené prostřednictvím MHMP
 • Aktivní Šestka - podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let
 • Sport a volný čas na Šestce I. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit
 • Sport a volný čas na Šestce II. - podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit
 • Senior & handicap sport na Šestce – podpora sportovních aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením
 • zachovat a rozšířit přímou podporu formou platformy Aktivní město (příspěvek na pravidelnou činnost, ale také na městské i tradiční tábory apod.)
 • zachovat tradiční akce Prahy 6 (Velikonoční zajda, Čarodějnice na Ladronce, Sportujeme v každém věku, Dětský den ve Hvězdě, Ladronkafest, Měsíc Zdravé Šestky, Sportujeme v každém věku II., Duše a dušičky, Mikuláš)
 • sladit dotační programy MČ Praha 6 s grantovými tituly MHMP s cílem usnadnit co největšímu počtu sportovních a volnočasových klubů, oddílů, sokolských jednot, spolků i jednotlivců úspěšně žádat a následně čerpat finanční prostředky na sportovní a volnočasové akce. Rozpočet dotačních programů zůstane zachován i v případě, že čerpání prostředků MHMP z výnosů z loterijní činnosti se bude snižovat.
 • podporovat tradiční sportovní a volnočasové soutěže a aktivity
 • naplnit skutečným obsahem existující memorandum o spolupráci s FK Duklou Praha a FTVS UK
 • připravit nová memoranda o dalším rozvoji spolupráce s TJ Tatran Střešovice, HC Hvězdou a Autoklubem Markéta při PSK Olymp Praha.
 • stabilizovat provoz kluziště na Vítězném náměstí
 • pokračovat v podpoře projektu HMP - zimní běžkařské dráhy na Vypichu
 • rozvíjet areál volného času Ladronka podle dříve participovaného „Plánu pro Ladronku“ současně s omezením hlučných komerčních akcí tamtéž
 • niciovat u hlavního města Prahy projekty na vybudování dvou sportovních hal na území Prahy 6, které investičně podpoříme

 

Dopravní politika a infrastruktura

Doprava je jedním z klíčových subsystémů v životě města, se zcela zásadním dopadem na jeho bezporuchový chod, na životní prostředí a úroveň uspokojování dopravních potřeb jeho obyvatel. V současné době je již nezřídka vnímána jako obtěžující, zejména v segmentu automobilové dopravy. I když všechny negativní vlivy nelze jednoduše odstranit, smysluplnou a koncepční dopravní politikou je lze alespoň zmírnit. Jednou z cest je dostavba kapacitní dopravní infrastruktury (okruhy, radiály), která převede převažující dopravní výkony co nejdále od zastavěného území. Žádoucí je rovněž orientace na ekologicky šetrnější druhy dopravy (kolejové systémy). Je možné konstatovat, že řadu záměrů se podařilo v minulém období již realizovat, stejně tak je ale pravdou, že řada potřebných staveb na realizaci teprve čeká. Nelze jistě očekávat, že tyto stavby budou realizovány v rámci jednoho funkčního (volebního) období. Je ale třeba na přípravě jednotlivých staveb kontinuálně pracovat, nezpochybňovat již dohodnuté zásady a úzce spolupracovat s příslušnými investory. Městská část u dopravních staveb investorem totiž zpravidla není. Strategické dopravní stavby, které přesahují svým významem hranice městské části, jsou podrobně popsány v kapitole. Strategický rozvoj.

Cíle a priority:

 • Rada městské části se bude průběžně a intenzivně zabývat vývojem přípravy a realizace jednotlivých stavebních záměrů, tak, jak budou v následujících odstavcích postupně vyjmenovány.
 • Hlavní město Praha stále nemá dobudovaný Pražský okruh, Městský okruh, ani dokončené rekonstrukce železničních tratí. Tyto stavby jsou naprosto nezbytné pro komplexní a systémové řešení dopravy. Je nutné pokračovat v přerušené přípravě těchto zásadních staveb.
 • Rada bude průběžně vyhodnocovat a posuzovat zavedený systém Zón placeného stání, tak, aby byly odstraněny některé nedostatky, na které občané oprávněně poukazují. V této souvislosti bude vyvinuto úsilí o zahrnutí co největšího území do tohoto režimu parkování. Naším cílem je zavedení zón placeného stání na celém území městské části. V dalších jednáních s Hlavním městem Prahou se pokusíme dojít ke shodě a zavedení celoměstské parkovací karty, resp. Celoměstské zóny placeného stání.

Je ovšem nezbytné současně realizovat odstavná parkoviště (např. typu P + R) pro ty motoristy, kteří na naši městskou část přijíždějí zvenčí. Přestože již byly zprovozněny kapacitní garáže u křižovatky „Prašný most“ (a na Letné), zdaleka nemůžeme být se současným stavem spokojení. Parkovací kapacity je třeba budovat především na vnější straně rostlého města, tak, aby vozidla „z vnějšku“ do zastavěných oblastí vůbec nevjela. Podmínkou ovšem je napojení parkovacích kapacit na systémy kapacitní kolejové dopravy.
Stálou prioritou rady bude i nadále snaha o zvyšování bezpečnosti pěších v silničním provozu. Současné intenzity dopravy sice neumožňují drastické omezující zásahy do komunikační sítě (není za ní přiměřená náhrada), nicméně tam, kde se to ukáže jako nezbytné a reálné, budou i nadále přijímána dopravně inženýrská opatření ke zklidnění intenzity dopravy. Některé úkoly a cíle jsou kontinuální a ty proto přecházejí z jednoho funkčního období Rady do dalšího.

Rada MČ Praha 6 bude podporovat další přípravu a rozvoj strategicky významných dopravních staveb jako jsou:

Silniční okruh kolem Prahy (dle platných ZÚR), další prodloužení trasy metra A, rozvoj tramvajových tratí, rozvoj železnice modernizací trati Praha – Kladno (s odbočkou na letiště), Komunikace Evropská – Svatovítská a její pokračování do Podbaby, rozvoj mezinárodního Letiště VH - podrobně uvedeno v kapitole Strategický rozvoj.

Tramvajová doprava

 •  Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědina – Terminál JIH
  • Za předpokladu splnění podmínky vybudování parkovacího domu jako náhradu za rušená stávající parkovací místa v oblasti ulice Vlastina a okolí a tím i zajištění potřeb parkování místních obyvatel, zachování kvality života a bydlení podpořit záměr na vybudování nové TT z obratiště Divoká Šárka přes sídliště Na Dědině do oblasti Terminálu JIH, která obslouží kromě sídliště i obchodní centrum ŠESTKA a oblast Dlouhé míle. V první etapě, pravděpodobně do 5 let, předpokládáme dokončení stavby na úroveň obratiště „Dědinská“.

Autobusová doprava

 • Podporovat další vykrytí hůře dostupných lokalit autobusovou dopravou, s efektivním nasazením malokapacitních autobusů (již dosažena dopravní obsluha oblasti Baterií, příp. Baby).
 • Ve spolupráci s hlavním městem se pokusit o zavedení elektrobusů příp. i zavedení jiných, životnímu prostředí příznivějších typů dopravních prostředků.
 • Nadále sledovat možnost využití tunelů Městského okruhu pro vedení vybraných autobusových linek.

Automobilová doprava

 • Břevnovská radiála
  • Prosazovat obnovení prací na přípravě výstavby radiály, v tunelové variantě v úseku mezi křižovatkou Malovanka a Vypichem až k Pražskému okruhu.
 • Komunikace Evropská – Svatovítská (KES)
  • Prosazovat, ještě v tomto volebním období, výstavbu odlehčovací komunikace Evropská – Svatovítská, v redukované variantě. Součástí stavby je rovněž rekonstrukce Gymnasijní ulice a výstavba světelně řízené křižovatky Svatovítská x KES.
  • Zasadit se o zpracování studie proveditelnosti propojení KES s Podbabou.
 • Komunikace Veleslavínská
  • Zasadit se o kvalitativně lepší propojení Evropské třídy a Petřin rozšířením Veleslavínské ulice a kompletní rekonstrukcí souvisejících ulic.

Bezpečnost v silničním provozu

 • Ve spolupráci s Hlavním městem prosazovat přípravu a realizaci dalších záměrů dopravních staveb a opatření s ohledem na bezpečnost především pěších účastníků v silničním provozu
  • v odůvodněných případech zajistit budování vyvýšených a přisvětlených přechodů
  • pokračovat v zavádění zón „Tempo 30“ s pravidlem přednosti pravé ruky
  • pro zajištění a kontrolu povolené maximální rychlosti vozidel zajistit na vybraných místech osazení měřičů okamžité rychlosti vozidel
  • připravit a zajistit realizaci lokálních stavebních úprav ke zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění zejména pěších tras včetně doplnění bezbariérových přechodů
  • v místech s okamžitou potřebou řešení dopravního režimu realizovat rychlá opatření formou dopravního značení a montovaných prvků (zpomalovací polštáře, dělící ostrůvky, montované prahy, zábrany apod.)
  • pokračovat v uplatňování telematických aplikací na hlavní komunikační síti
  • podpořit zařazení kurzů dopravní výchovy na všech základních školách s ohledem na bezpečnost dětí jako chodců a cyklistů
  • na vhodných a potřebných místech podpořit vybudování kruhových objezdů
  • provést analýzu zlepšení pěší prostupnosti na kapacitních komunikacích (Evropská, Patočkova, Bělohorská, Lipská atd.)

Cyklistická a pěší doprava

 • podporovat a realizovat projekty zlepšení pěší dostupnosti a propustnosti v území
 • podporovat takové rozšiřování cyklostezek a cyklotras, které budou vycházet z reálného počtu jejich potenciálních uživatelů.
 • v návaznosti na celoměstský systém požadovat realizaci cyklistických komunikací v rámci připravovaných staveb na území Prahy 6
 • umožnit vstup veřejných půjčoven kol či elektrokol na území Prahy 6, avšak za podmínek, které neohrozí a neomezí účastníky silničního provozu, zejména pěších
 • prosadit zákaz provozu osobních přepravníků typu Segway na celém území Prahy 6

Technický stav komunikací

 •  pokračovat v obnově uličního parteru (tzv. chodníkového programu) v koordinaci se správci podzemních inženýrských sítí s cílem setrvalého zlepšování technického stavu chodníků a vozovek, řešení dopravy v klidu, bezpečnosti a obnovu uliční zeleně
 • koordinovat stavby inženýrských sítí a následné opravy komunikací a toto důsledně požadovat na Hlavním městě Praze
 • ve spolupráci se správcem opravit ty komunikace, tj. vozovky i chodníky, u kterých došlo nebo dojde k rekonstrukci inženýrských sítí. Připravovány jsou ulice Kladenská, Jaselská, Pilotů, Generála Píky, Zengrova, Wolkerova, Lotyšská, Ve Struhách, Šárecká, U Kolejí, Hládkov, Na Hutích, Pod Novým Lesem a průběžně budou zařazeny další na základě projednání se správci podzemních vedení
 • při opravách komunikací bude docházet k doplnění stromořadí v ulicích s ohledem na zachování počtu parkovacích míst
 • v rámci oprav komunikací v čistě obytné zástavbě vytvořit zklidněné ulice a obytné zóny
 • v rámci oprav komunikací prosazovat umisťování podzemních kontejnerů na tříděný odpad
 • i nadále vyvíjet systematický tlak na Hlavní město Prahu v souvislosti s našimi požadavky na přípravu a realizaci staveb technické vybavenosti území
  • zahájení rekonstrukce inženýrských sítí a vybudování zklidněných ulic a obytných zón v oblasti kolem památné mohyly na Bílé Hoře
  • pokračování realizace rekonstrukcí inženýrských sítí a následně povrchů komunikací lokality Vokovic
  • pokračování realizace technické vybavenosti v lokalitě Baba
  • dokončení realizace technické vybavenosti v Šáreckém údolí
 • usilovat o včasné, průběžné a kvalitní opravy závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
 • při opravách komunikací ve vhodných případech požadovat aplikaci tzv. „tichého asfaltu“

Zóny placeného stání (ZPS)

 •  usilovat o zavedení ZPS na celém území městské části
 • usilovat o zavedení celopražské karty a sjednocení podmínek provozu ZPS na celém území hlavního města
 • podporovat rozvoj ekologicky příznivějších vozů formou cenové politiky v ZPS
 • neustoupit v tlaku na hlavní město s cílem vybudovat systém P+R (a případně dalších typů parkovišť) v severozápadním segmentu Prahy a na vhodných místech Středočeského kraje

 

Smart City – chytré město

Město, které chytře, smysluplně a šetrně využívá moderní technologie a přístupy vedoucí ke zkvalitnění života v něm, k jeho efektivnějšímu řízení, k zachování přírodních zdrojů a energetické udržitelnosti. Při realizaci konceptu chytrého města – Smart city bude vždy dána přednost funkčním řešením před prostým využíváním technologií. Smart city bude úzce provázáno s efektivním sběrem, zpracováním a sdílením dat, při důkladné ochraně soukromí. Na základně sběru těchto dat budou přijímaná chytrá rozhodnutí.

Cíle a priority:

 •  optimalizace procesů snižování nákladů, využití informací v oblastech energetiky, dopravy, veřejných budov, životního prostředí
 • využití prvků Smart cit
Facebook Twitter Linkedin 
8.1.2019
Koaliční smlouva pro období 2018-2022

Koaliční smlouva

uzavřená mezi koalicí KLID. (TOP 09 a KDU-ČSL), politickou stranou ODS a hnutím STAN v zastupitelstvu městské části Praha 6 ve volebním období 2018 – 2022, v Praze, dne 23. 10. 2018 

politická strana TOP 09 zastoupená Mgr. Ondřejem Kolářem a Mgr. Ondřejem Duškem

(dále jen „TOP 09“)

a                                                                               

politická strana KDU-ČSL zastoupená MUDr. Mariánem Hoškem

(dále jen „KDU-ČSL“)

(společně dále také jako „KLID.“)

a

politická strana ODS zastoupená Mgr. Jakubem Stárkem a Ing. Jiřím Lálou    

(dále jen „ODS“)

a hnutí Starostové a nezávislí zastoupené Mgr. Janem Lacinou a MgA. Petrem Prokopem (dále jen „STAN“) 

uzavřely koaliční smlouvu v MČ Praha 6 ve volebním období 2018-2022 takto:

  

čl. I. Předmět smlouvy

KLID., ODS a STAN (dále jen „smluvní strany“), se vzhledem k programové a zájmové shodě dohodly na společném postupu, rozdělení kompetencí v Radě městské části Praha 6 (dále jen „RMČ“) a vytvoření programového prohlášení RMČ.  

čl. II. Programové priority a programové prohlášení RMČ

1. Smluvní strany se shodly na následujících prioritách, které považují za základ programového prohlášení RMČ:

Finance:

 • Zdrojově vyrovnaný rozpočet;
 • Konzervativní efektivní správa aktiv;
 • Posílení příjmové stránky rozpočtu (finanční vztah s HMP);
 • Transparentní nakládání s finančními prostředky.

Životní prostředí:

 • Důsledná péče o zeleň a ozeleňování veřejných prostranství;
 • Monitoring kvality životního prostředí;
 • Dotační programy na revitalizaci vnitrobloků a školních zahrad, ozelenění fasád a střech;
 • Rozšíření systému odpadového hospodářství o bioodpad;
 • Úklid a čistota veřejného prostoru;
 • Péče o parky a jejich revitalizace.

Otevřená radnice:

 • Posílení významu a systematický přístup k participačním procesům v rozhodování radnice;
 • Pokračování a rozvíjení projektu Nápad pro Šestku;
 • Rozvoj geografického informačního systému vč. záměrů v území;
 • Rozvoj a podpora komunitního a spolkového života;
 • Zvýšení transparentnosti radnice, městských společností a organizací;
 • Pokračování v digitalizaci a elektronizaci.

Sociální a zdravotní politika

 • Rozšíření terénních služeb pro seniory a zdravotně postižené Pečovatelskou službou a neziskovým sektorem;
 • Zvyšování počtu lůžek následné péče a stacionárních služeb;
 • Zlepšování informovanosti seniorů o sociálních službách, rozšíření poradenských služeb v sociální oblasti;
 • Udržení a rozšíření aktivizačních programů pro seniory;
 • Posílení programů prevence a řešení problematiky bezdomovectví;
 • Podpora hospicových služeb.

Strategický rozvoj a památková péče

 • Koordinace a dokončení strategického plánu Prahy 6 ve všech oblastech života obce navazujícího na strategický plán hl. m. Prahy;
 • Podpora dokončení Silničního okruhu kolem Prahy dle platných ZÚR;
 • Tvorba koncepce strategicky významných dopravních staveb včetně nadřazeného dopravního systému: Městský okruh, Silniční okruh kolem Prahy, letiště VH, železnice s odbočkou na letiště VH a tramvajové trati: Dědina – II. etapa, Podbaba – Sedlec, Břevnov – Strahov;
 • Tvorba koncepce a strategie velkých rozvojových území Nová Ruzyně, Nový Veleslavín, Dejvice – kasárna generála Píky, transformace volného drážního tělesa Buštěhradské dráhy, strategický přepravní terminál Dlouhá míle;
 • Strategie v souvislosti s klimatickými změnami;
 • Rozvoj památkové péče a ochrany území, osada Baba, dotace, donátorství;
 • navýšit rozpočet na sociální služby a preventivní programy Zdravé šestky

Územní rozvoj, veřejný prostor, smart city

 • Řízený rozvoj transformačních rozvojových území a velkých rozvojových území včetně odpovídající veřejné, občanské vybavenosti a infrastruktury, s výjimkou těch uvedených v kapitole „Strategický rozvoj“;
 • Rozvoj obce při respektu k místním hodnotám;
 • Podpora lokálních center;
 • Příprava revitalizace ulice Dejvická včetně přímého pěšího napojení metra;
 • V případě dostavby Vítězného náměstí zachování volného prostoru v ose Dejvická – Technická (a následné přesunutí farmářských trhů do pěší zóny ulice Technická);
 • Podpora dokončení urbanistického řešení prostoru Veleslavína s cílem humanizace okolí nádraží;
 • Trvání na připomínkách Prahy 6 k metropolitnímu plánu a odmítnutí změn současného územního plánu, které by byly s nimi v rozporu (mj. zachování rekreačního využití areálu koupaliště Džbán a Šáreckého údolí, odmítnutí zastavění zeleně severně od Evropské ul.);
 • Požadování revitalizace Bělohorské ulice dle potřeb obyvatel Břevnova (revize současného návrhu);
 • Doplňování vybavení parteru města drobnými artefakty a vodními prvky.

Školství

 • Navýšit kapacitu míst v MŠ a ZŠ rozšiřováním současných i výstavbou nových objektů (např. projekty „Kocínka“ nebo „Neherovská“) dle aktualizovaného rozpočtového výhledu kapitoly školství;
 • Aktualizovat dlouhodobý plán rekonstrukcí, oprav a modernizací školských budov a zařízení a v jednotlivých letech ho realizovat;
 • Dbát na dodržování vysoké úrovně současných standardů při výstavbě nových školských zařízení, pokračovat v modernizaci současných školských budov;
 • Zjednodušit a zajistit transparentní systém přihlašování do MŠ (zápisů);
 • Systematicky podporovat a rozvíjet jazykové vzdělávání;
 • Podporovat rozmanitosti a alternativní metody vzdělávání všech zřizovatelů;
 • Podporovat atraktivnosti II. stupně ZŠ;
 • Vytvořit motivační program pro pedagogy;
 • Dbát na metodickou a administrativní podporu škol ze strany zřizovatele;
 • Podporovat vznik a další rozšiřování dětských skupin
 • Rozvíjet spolupráci se středními školami, univerzitami a vědeckými pracovišti;
 • Podporovat mimoškolní aktivity včetně využívání školních hřišť veřejností.

Doprava

 • Pokračovat v chodníkovém programu;
 • Prosazovat navyšování kapacity parkování vč. parkovacích domů, podzemních i nadzemních parkovišť, zakladačů a P + R;
 • Podporovat přípravy „Břevnovské radiály“ v podzemní variantě;
 • Prosazovat rozšíření ZPS na celé území městské části Praha 6 a podpoříme vznik celopražské zóny;
 • Podporovat urychlené vybudování obchvatu Vítězného náměstí (KES);
 • Požadovat zahájení přípravy propojení KES – Podbabská;
 • Zasadit se o propojení Evropské a Petřin rozšířením Veleslavínské ul.;
 • Zlepšit propustnost území pro pěší a cyklisty (např. lávka přes Horoměřickou);
 • Vyžadovat aplikaci tichého asfaltu na nejvytíženější komunikace;
 • Podporovat “tunelbusy“ včetně zkušebního provozu na Dejvickou.

Kultura

 • Zachovat podporu tradičních kulturních akcí;
 • Zachovat transparentní, spravedlivou, srozumitelnou a předvídatelnou podporu kultury;
 • Navýšit rozpočet dotačního programu kultury;
 • Podpora nových kulturních projektů a zařízení;
 • Zpracování střednědobé strategie v oblasti kultury;
 • Rekonstrukce KC Kaštan včetně zřízení zázemí pro farmářské trhy.

Sport a volný čas

 • Zachování podpory tradičních sportovních a volnočasových akcí;
 • Transparentní, spravedlivá, srozumitelná a předvídatelná podpora sportu, sportovních oddílů a trávení volného času;
 • Dostatečné zázemí pro neorganizované sportovní vyžití;
 • Navýšení rozpočtu dotačního programu Sport a Aktivní Šestka;
 • Podíl na spolufinancování revitalizace infrastruktury místních klubů a spolků;
 • Rozvoj projektu elektronických voucherů Aktivní město;
 • Podpora vybudování dvou víceúčelových sportovních hal;
 • Dostavba Koupaliště Petynka;
 • Pokračování projektu kluziště na Vítězném náměstí;
 • Rozvoj areálu volného času Ladronka s omezením hlučných komerčních akcí.

Majetek a investice

 • Odpovědné a transparentní nakládání s majetkem;
 • Tvorba analýzy bytového a nebytového majetku a příprava strategie dalšího užívání;
 • Zachování objemu majetku obce (prodávat jen z důvodu scelování vlastnictví nebo doprodeje zbytného majetku);
 • Prosazení nové role SNEO coby efektivní servisní a správcovské firmy s důrazem na komunální služby;
 • Vytvoření odboru zajišťujícího realizaci městských investic;
 • Příprava plánu středně a dlouhodobých investic;

Bezpečnost

 • Udržení Prahy 6 na předním místě v bezpečnosti v Praze;
 • Modernizace a aktualizace rozmístění kamerového systému dle průběžného vyhodnocování;
 • Podpora městské policie (více strážníků v ulicích a „Bezpečná cesta do školy“);
 • Aktivní spolupráce se složkami IZS;
 • Pokračování v preventivních programech napříč generacemi;
 • Aktivní systematické řešení opuštěných rizikových objektů.

Poliklinika Pod Marjánkou, Šolínova, Šatovka

 • Vytvoříme pracovní skupiny, které definují další postup k realizaci dostavby a rekonstrukce stávajících objektů pro jejich využití ve zdravotně sociální oblasti.

2. Smluvní strany se zavazují, že RMČ předloží ke schválení návrh programového prohlášení, který členové RMČ následně předloží na vědomí členům ZMČ. Programové prohlášení bude vycházet z obecných priorit souhrnně uvedených v
čl. II, bodě 1. této smlouvy a bude RMČ k projednání předloženo nejpozději v lednu 2019, ZMČ následně bude předloženo v únoru 2019. Schválené programové prohlášení se stane součástí této smlouvy v její příloze č. 2.

3. Smluvní strany prohlašují, že budou na půdě všech orgánů městské části Praha 6 a dalších institucí podporovat naplnění takto schváleného programového prohlášení. 

čl. III. Principy spolupráce

1. Smluvní strany se dohodly, že RMČ: 

 1. bude sestávat z 9 členů, a to v poměru 4 členové za KLID. uvolnění pro výkon funkce, 3 členové za ODS uvolnění pro výkon funkce a 2 členové za STAN uvolnění pro výkon funkce; 
 2. bude v souladu se zákonem rozhodovat většinovým hlasováním
 3. bude povinna v případech, které určuje tato smlouva, včetně případných dodatků, rozhodovat většinou, na které se podílejí hlasy všech smluvních stran. Zejména, nikoliv však výhradně, se bude jednat o návrhy v oblastech:

1) rozpočtu,

2) majetku, investic nad pět milionů korun a investičního plánu,

3) schvalování změn územního plánu a strategického rozvoje městské části,

4) personálních nebo kompetenčních návrhů změn v RMČ, vedení výborů  ZMČ, komisí RMČ nebo uvolněných členů zastupitelstva. 

2. Konkrétní personální složení RMČ včetně základních kompetencí jednotlivých radních a starosty je uvedeno v Příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Právo nominovat starostu připadá KLID., ostatní smluvní strany toto právo respektují a nerozporují. Budou obsazeny pozice čtyř místostarostů, přičemž KLID. připadne jedna pozice místostarosty, ODS pozice statutárního místostarosty a jednoho místostarosty, STAN jedna pozice místostarosty.

4. Smluvní strany se dále dohodly na počtu 5 výborů zřízených při ZMČ. Jedná se o výbory Kontrolní, Mandátový a Finanční, Výbor pro výchovu a vzdělávání a Výbor pro otevřenost, participaci a média. Rozpis výborů a komisí s vyznačením jejich předsedajících tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. V rozpise je uvedeno, které komise a výbory, resp. jejich předsednictví, budou nabídnuty zástupcům opozice.  

5. ODS a STAN obsadí pozici uvolněného člena zastupitelstva, a to konkrétně ODS pozici předsedy Finančního výboru, STAN pozici předsedy Výboru pro otevřenost, participaci a média, oba s právem poradního hlasu na jednání RMČ. KLID. obsadí pozici předsedy Výboru pro výchovu a vzdělávání, který bude mít právo poradního hlasu na jednání RMČ.

6. Smluvní strany se dohodly, že si vzájemně nebudou vetovat kandidáty na úrovni všech pozic v ZMČ i RMČ a jejich orgánech, pokud k nominaci nebudou mít zcela zásadní výhradu z hlediska bezúhonnosti. V případě, že dojde k ukončení výkonu funkce u osoby z nominovaných funkcí za kluby smluvních stran, tyto funkce budou i nadále náležet k obsazení uvolněné pozice nominantem příslušné smluvní strany, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Totéž platí pro oblast působnosti resp. kompetence jednotlivých členů RMČ. Smluvní strany mají právo si přerozdělit oblasti působnosti resp. kompetence nebo jejich část v rámci působnosti svých nominantů v RMČ. O tomto záměru musí informovat starostu, který tuto změnu nechá schválit RMČ, a to nejpozději do 14 dnů od předložení návrhu této změny klubem. 

7. Smluvní strany se zavazují, že po dobu trvání této smlouvy nevyvolají na půdě ZMČ hlasování o vyslovení nedůvěry RMČ, resp. odvolání RMČ či jejích členů a ani se k takovému hlasování nepřipojí (tedy nebudou hlasovat PRO takovýto návrh nebo návrh obdobného znění nebo významu). Smluvní strany respektují dohodu starosty s předsedou klubu zastupitelů příslušné koaliční smluvní strany o případných změnách ve složení RMČ, týkajících se této smluvní strany. Taková dohoda musí být schválena RMČ, a to nejpozději do 14 dnů od předložení dohody starostou RMČ. Smluvní strany uznávají demokratické právo opozičních stran na kontrolní pravomoci činnosti samosprávy.

8. Pozměňovací či doplňovací návrhy či protinávrhy, případně návrhy k revokaci jednotlivých usnesení RMČ a ZMČ podpoří smluvní strany jen po vzájemné dohodě. Smluvní strany se současně zavazují, že případné iniciativní návrhy či protinávrhy předkládané na úrovni jednotlivých členů zastupitelských klubů smluvních stran, anebo připojení se k iniciativě zastupitelů z jiných klubů, budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů za účasti starosty. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran, přičemž starostovi přísluší v takovém případě právo veta. Není-li dosaženo dohody podle první věty, budou zastupitelské kluby smluvních stran při hlasování respektovat stanovisko RMČ, pokud bylo vyjádřené v souladu s ustanovením čl. III., odst. 1, písmeno c) této Smlouvy.

9. Smluvní strany se zavazují na úrovni projednávání návrhů v RMČ respektovat právo kteréhokoliv člena RMČ uplatnit výhradu v případě, že se jedná o záležitost, která podle názoru dané smluvní strany odporuje principům a cílům uvedeným v čl. II., bodě 1. této smlouvy a na ně navazujícímu Programovému prohlášení. V případě takto vznesené výhrady představitelem jednotlivé smluvní strany bude další projednávání tohoto návrhu přerušeno a odloženo na jiné určené zasedání RMČ a záležitost bude projednána v rámci koalice, případně bude vyvoláno dohodovací jednání pověřených jednatelů zastupitelských klubů smluvních stran a starosty dle čl. IV. této smlouvy.

10. Smluvní strany se shodly na tom, že zpřístupní veřejnosti zápisy ze zasedání RMČ a záznamy o hlasování RMČ včetně jmenného přehledu hlasování jednotlivých členů RMČ.

11. Smluvní strany se dále dohodly na vzniku pracovních skupin za účelem získání odborných stanovisek k připravovaným projektům. Výčet těchto pracovních skupin je součástí Přílohy 3 této smlouvy. 

12. Smluvní strany se zavazují, že pokud při projednávání návrhu usnesení ZMČ schváleného RMČ v zastupitelském klubu některé ze smluvních stran bude ze strany člena či členů tohoto klubu vznesena taková připomínka, která by ve svém důsledku ohrozila jednotu představitelů a všech zástupců smluvních stran při procesu přijetí tohoto návrhu usnesení ZMČ, bude předseda tohoto klubu o této skutečnosti neprodleně, informovat předsedy klubů ostatních smluvních stran a starostu tak, aby bylo možné připomínku a celou záležitost projednat v rámci koalice, případně vyvolat dohodovací řízení pověřených jednatelů zastupitelských klubů smluvních stran a starosty dle čl. IV této smlouvy.  

13. Nejméně jednou měsíčně, zpravidla v odpovídajícím předstihu před jednáním ZMČ, se uskuteční společné jednání RMČ s předsedy zastupitelských klubů smluvních stran k projednání otázek společného zájmu. Jednání svolává starosta, statutární zástupce starosty, případně starostou pověřený zástupce starosty.

čl. IV. Dohodovací řízení a rozvazovací podmínky

1. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohodovacím řízením - jednáním smluvních stran. Dohodovací řízení bude zahájeno první pracovní den následující po dni doručení podnětu k jeho zahájení ostatním smluvním partnerům. Podněty budou zasílány elektronicky, přičemž doručením se rozumí písemné vyrozumění (v elektronické či papírové podobě) ostatních smluvních stran o odeslání podnětu. Projednávání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohodovacího řízení. Dohodovacího řízení se zúčastní za každou stranu 2 pověření jednatelé a starosta. V případě, že nemůže starosta řízení zahájit a/nebo řídit, pověří jeho zahájením a/nebo řízením jednoho ze svých zástupců. Doba trvání dohodovacího řízení se stanovuje na 5 dní od prvého jednání pověřených jednatelů s možností jednorázového prodloužení o 2 dny. Smluvní strany se zavazují, že uzavřou dodatek k této smlouvě, pokud naleznou společné řešení sporné otázky a pokud si toto vyžádá změnu smlouvy. 

2. Smluvní strany se zavazují, že vyvinou maximální úsilí k překlenutí eventuálních rozporů s tím, že budou respektovat dohodu učiněnou v dohodovacím řízení. Pokud jednání nevyústí v dohodu a nebude dosaženo dvoutřetinové většiny potřebné ke schválení návrhu starosty k řešení sporné otázky, má kterákoliv ze smluvních stran právo tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 10 dnů. Výpovědní lhůta se počítá od prvního dne následujícího po dni, v němž byla výpověď doručena poslední ze smluvních stran. Doručování se děje způsobem popsaným v čl. IV., odstavci 1. této smlouvy.  

3. Vypovědět tuto smlouvu bez předchozího dohodovacího řízení je možné pouze tehdy, podpoří-li výpověď alespoň dvě smluvní strany předáním společného prohlášení podepsaného všemi členy jejich zastupitelských klubů starostovi s výpovědní lhůtou 14 dnů. Výpovědní lhůta se počítá od okamžiku předání.

čl. V. Jednání ve shodě

1. Smluvní strany se zavazují, že budou vystupovat ve vzájemných vztazích korektně, ve vzájemné úctě, respektu a toleranci a v mezích profesionální spolupráce a slušnosti. 

2. Smluvní strany se zavazují veřejně nezpochybňovat společně učiněná rozhodnutí, a to i v případě, že je původně nepodporovaly. 

čl. VII. Závěrečná a ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují poskytnout ostatním politickým subjektům, které nejsou smluvní stranou této koaliční smlouvy a jsou zastoupeny v ZMČ Prahy 6, personální a materiální prostředky k výkonu jejich nezastupitelné kontrolní, iniciativní a poradní činnosti v orgánech Městské části Praha 6 i orgánech obecních společností Prahy 6 tak, aby měly možnost vykonávat své funkce v ZMČ.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné a vážné vůle, a že znění této smlouvy bylo předem projednáno a schváleno příslušnými orgány jednotlivých smluvních stran. 

3. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti nejpozději skončením tohoto volebního období ZMČ. 

4. Všechny změny, dodatky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná neveřejná část této smlouvy. 

5. Tato smlouva ruší a nahrazuje veškerá předchozí ujednání. Zastupitelé smluvních stran vyjadřují souhlas s touto smlouvou, což stvrzují svým podpisem níže v Příloze č. 4 této smlouvy.

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou čtyři výše uvedené přílohy.  Tato smlouva byla podepsána v 6 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.  

 

 

 

Z pověření TOP 09:

 

 

……………………………………..                                                   ……………………………………..

Mgr. Ondřej Kolář                                      Mgr. Ondřej Dušek 

 

Z pověření KDU-ČSL: 

 

 

……………………………………..

MUDr. Marián Hošek   

   

 

Z pověření ODS:

 

 

……………………………………..                                                   ……………………………………..

Mgr. Jakub Stárek                                     Ing. Jiří Lála     

 

 

Z pověření STAN: 

 

 

……………………………………..                                                   ……………………………………..

Mgr. Jan Lacina                                        MgA. Petr Prokop

 

 

Příloha č. 1  

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ RMČ A VYMEZENÍ KOMPETENCÍ JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ RMČ 

 

 • starosta Ondřej Kolář za KLID, který bude odpovědný za životní prostředí, otevřenou radnici, zahraniční vztahy a projekty Šolínova, Šatovka a Poliklinika Pod Marjánkou, IT a právní vztahy;
 • statutární místostarosta Jakub Stárek za ODS, který bude odpovědný za územní rozvoj, veřejný prostor a smart city;
 • místostarosta Jan Lacina za STAN, který bude odpovědný za správu majetku, kulturu, sport a volný čas;
 • místostarosta Jaromír Vaculík za KLID, který bude odpovědný za ekonomiku a finance;
 • místostarosta Jiří Lála za ODS odpovědný za oblast dopravy;
 • radní Eva Smutná za KLID, která bude odpovědná za strategický rozvoj a památkovou péči;
 • radní Marián Hošek za KLID, který bude odpovědný za sociální věci, zdravotnictví a prevenci;
 • radní Marie Kubíková za ODS odpovědná za oblast školství a čerpání ze souvisejících fondů;
 • radní Zdeněk Hořánek za STAN, který bude odpovědný za oblast investic a bezpečnosti.

 

 

 

Příloha č. 2  

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 

 

 

 

Příloha č. 3 

ROZPIS VÝBORŮ ZMČ, KOMISÍ RMČ  A PRACOVNÍCH SKUPIN

 

 1. Výbory ZMČ:

 

 • Finanční výbor – předsedu nominuje ODS (Zdeněk Hlinský) s tím, že předseda bude pro výkon funkce uvolněn;
 • Výbor pro výchovu a vzdělávání – předsedu nominuje KLID (Jiří Růžička);
 • Výbor pro otevřenost, participaci a média – předsedu nominuje STAN (Oldřich Kužílek) s tím, že předseda bude pro výkon funkce uvolněn;
 • Kontrolní výbor – předsedu nominuje jedna z opozičních stran;
 • Mandátový výbor - předsedu nominuje jedna z opozičních stran;

 

 1. Komise RMČ:

 

 • Komise majetkové politiky – předsedu nominuje KLID. (Ondřej Dušek);
 • Komise životního prostředí – předsedu nominuje KLID. (Jakub Hruška);
 • Dislokační komise – předsedu nominuje ODS (Jan Dočekal);
 • Komise územního rozvoje – předsedu nominuje ODS (Marcel Petrásek);
 • Kulturní komise – předsedu jmenuje STAN (Petr Prokop);
 • Komise bytové politiky – předsedu nominuje zástupce opozice;
 • Komise strategického rozvoje – předsedu nominuje KLID. (Eva Smutná);
 • Komise pro sociálně bytové otázky – předsedu nominuje KLID. (Jan Bartůšek);
 • Komise pro sociální a zdravotní problematiku – předsedu nominuje STAN (Iveta Borská);
 • Zdravá Šestka - předsedu nominuje zástupce opozice;
 • Komise pro sport a volný čas - předsedu jmenuje STAN (Libor Bezděk);
 • Komise bezpečnostní – předsedu nominuje ODS (Kateřina Bartošová);
 • Komise dopravní – předsedu jmenuje ODS (Vladimír Šuvarina);
 • Komise pro elektronizaci a digitalizaci – předsedu nominuje zástupce opozice.

 

 1. Pracovní skupiny:

 

 • pracovní skupina pro polikliniku Pod Marjánkou;
 • pracovní skupina pro objekt Šolínova;
 • pracovní skupina pro Šatovku;
 • pracovní skupina pro místopis;
 • pracovní skupina pro metropolitní plán.

Příloha č. 4  

seznam zastupitelů vyjadřující souhlas s textem koaliční smlouvy

 

Kolář Ondřej Mgr.

 

Smutná Eva Ing. arch. FEng.

 

Hošek Marián MUDr.

 

Vaculík Jaromír Ing.

 

Růžička Jiří Mgr.

 

Bartůšek Jan Mgr.

 

Baxa Marek Mgr.

 

Dušek Ondřej Mgr.

 

Kaňáková Martina Mgr.

 

Klepková Dominika Mgr.

 

Stárek Jakub Mgr.

 

Kubíková Marie Ing.

 

Lála Jiří Ing.

 

Bartošová Kateřina Mgr.

 

Hlinský Zdeněk Ing.

 

Petrásek Marcel JUDr. Mgr. MBA, LL.M.

 

Dočekal Jan

 

Nesvadbová Simona Ing. Bc. Ph.D.

 

Šuvarina Vladimír

 

Civínová Pavlína Mgr.

 

Lacina Jan Mgr.

 

Prokop Petr MgA.

 

Kužílek Oldřich Ing. Mgr.

 

Hořánek Zdeněk

 

Bezděk Libor Ing. Mgr.

 

Borská Iveta MUDr.

 

Karvánek Petr Mgr.

 

 

 

Facebook Twitter Linkedin 
4.1.2019
Mizející hodnotné vily na Praze 6

Jistěže mnoho staveb vytváří kouzlo čtvrtí Prahy 6. Ale nejen stavby, taky urbanistické celky včetně typu a hustoty zástavby.  Řídké vilové okrsky, husté bloky dejvické a bubenečské zástavby. Roli hraje i zeleň, lesy, rezervace Divoká Šárka, potoky, ale i zvlněný terén nebo Vltava. Myslet si, že jen s konkrétní vilou stojí a padá originalita naší Prahy 6, by bylo přepjaté. Ty skutečně vzácné, výjimečné, od významných architektů je třeba chránit. Skvosty zařadit na seznam památkové ochrany.

Město ale žije a vyvíjí se, stavby bývají v dezolátním stavu, vlastníci nechtějí investovat do zakonzervování vily, která sice nese místní ráz, dobový styl, ale bohužel zůstává před pomyslnou čárou významného historického dědictví. S majitelem přirozeně nemusíme souhlasit. Pak bývá po ruce stát nebo radnice, aby se s jejich pomocí prosadil názor té skupiny aktivních občanů, kteří vnímají uvedenou hranici dál. A přijde ke slovu zákon a úřední postupy, v nichž si ani úředníci svobodně nevybírají, kam zaseknou hraniční kolík, nemluvě o možnosti jej obejít. Takže se bohužel stává, že některé vily – právě v této šedé zóně – padnou. Padla tak vila paní Matragi, vila naproti proti kostelu na náměstí Před Bateriemi, vila v Libocké ulici, která nedávno „shořela“ anebo vila Na Petřinách, na jejímž místě již roste moderní bytový dům. Doufám, že se podaří zmapovat a prověřit další ohrožené a zachránit alespoň Schubertovu vilu u Hvězdy.

Oldřich Kužílek, STAN

Facebook Twitter Linkedin 
4.1.2019
Černí pasažéři Prahy 6

Vážení čtenáři,

 

četl jsem nedávno v denním tisku, že ubývá černých pasažérů v pražské veřejné dopravě. Dopravní podnik vsadil vedle dlouhodobě kvalitních služeb na vlídnější přesvědčovací metody, než jsou nepříliš populární revizoři. Zvolil několik poměrně vtipných kampaní, aby černé pasažéry přesvědčil, že jízda bez lístku není žádným hrdinstvím, ale nespravedlivou výhodou na úkor druhých.

Podobné je to s trvalým pobytem. Městská část dostává do svého rozpočtu od hlavního města za každého přihlášeného občana něco málo přes tři tisíce korun ročně. A za ně pro vás pečuje o zeleň, uklízí chodníky, vyváží odpadkové koše, opravuje školy a platí jejich provoz, podporuje jazykovou vzdělanost školáků, pořádá kulturní akce ve veřejném prostoru, významně podporuje sportovní kluby, sportování dětí i seniorů a tak bych mohl dlouho pokračovat, volím místo toho tři tečky…Ti z vás, kteří u nás na Praze 6 trvale žijí, ale nejsou zde trvale přihlášeni, se ocitají v roli černých pasažérů. Konzumují všechny služby zajišťované nejen hlavním městem Prahou, ale i městskou částí, ale finanční podporu zanechávají v místě, kde mají trvalé bydliště. Často na to přijdou až ve chvíli, kdy se jejich potomek hlásí do mateřské školky nebo do 1. třídy ve škole, nebo když před svým domem objeví modré parkovací zóny a zjistí, že místní občané v nich platí mnohem míň než přespolní.

Praha 6 přitom patří k jednomu z nejhezčích a nejpříjemnějších míst k životu v celé České republice, dlouhodobě to uvádíte v nejrůznějších průzkumech. My vám k tomu každý měsíc na stránkách Šestky přinášíme řadu důvodů, proč se k nám natrvalo přihlásit. Na začátek letošního roku navrhuji třeba: Přijďte si zabruslit na Kulaťák na kluziště. Funguje od Vánoc do začátku března. Provoz je zdarma, pro své občany jej kompletně hradí Praha 6.

 

Úspěšný nový rok

Jan Lacina

Facebook Twitter Linkedin 
2.1.2019
Žádáme Miloše Zemana o odstranění kontrol u vstupu na Pražský hrad

V Praze dne 31. prosince 2018

Pane prezidente,

léta svobody byli nejen obyvatelé Prahy 6 zvyklí využívat cestu přes Pražský hrad jako půvabnou trasu za prací, za bydlením i za přáteli.  Váš předchůdce, první český prezident Václav Havel, věren svým postojům, totiž otevřel Pražský hrad veřejnosti. Chodit přes hradní nádvoří, projít se jen tak Jelením příkopem či posedět pod Masarykovou lípou, byla opravdová radost.

Smutný byl naopak Pražský hrad za Havlova předchůdce - prezidenta Husáka. Tehdy nás odděloval od ostatní Evropy ostnatý drát a většina areálu Pražského hradu byla symbolicky rovněž nepřístupná. Jak skončil Husákův režim, který se tak bál pouštět naše občany nejen do hradních zahrad, ale i za hranice státu, víte sám nejlíp. Zhroutil se sám do sebe.

Stalo se tak jen pár dní po pádu Berlínské zdi. Nebylo tehdy většího symbolu „železné opony“ mezi ruským totalitním impériem, do kterého jsme bohužel patřili i my, a svobodným světem, než byla právě ona, nebylo příznačnějšího místa rozdělení, než slavný přechod „Checkpoint Charlie“, který jako výstraha a symbol té nepochopitelné doby zůstal zachován dodnes. 

Rádi bychom Vás, pane prezidente, ujistili, že jsme si během svého života užili hraničních přechodů a kontrol do sytosti.  Kontrolní stanoviště u vchodu do Pražského hradu, která nechala vaše kancelář zřídit, a která dnes brání přirozenému průchodu celým areálem, připomínají několika generacím to nejhorší z komunistických dekád -  nesvobodu, strach a zvůli vládnoucích…

Posíláme Vám proto, pane prezidente, veřejně toto naše novoroční přání: Nechte odstranit zátarasy a vraťte Pražský hrad české veřejnosti.

 

Jiří Růžička                                                                             Jan Lacina

zastupitel MČ Praha 6                                                             místostarosta MČ Praha 6

a 1. místopředseda Senátu PČR

Facebook Twitter Linkedin 
28.11.2018
Čtyři nominanti STAN jmenováni do funkce předsedů komisí

Rada městské části Praha 6 na jednání dne 27. 11. jmenovala předsedy a řadové členy svých komisí pro volební období 2018 - 2022. Za starosty a nezávislé se předsedy stali Petr Prokop (Komise kulturní), Libor Bezděk (Komise pro sport a volný čas), Iveta Borská (Komise pro sociální a zdravotní problematiku) a David Ptáček (Komise životního prostředí). Jako členové pak v komisích zasednou:

 • Komise majetkové politiky: Jan Lacina, Zdeněk Hořánek
 • Komise životního prostředí: David Ptáček (předseda), Petr Prokop
 • Komise dislokační: Jan Lacina, Zdeněk Hořánek
 • Komise územního rozvoje: Zdeněk Hořánek, Ondřej Kamenický
 • Komise kulturní: Petr Prokop (předseda), Hana Ornestová
 • Komise bytové politiky: Petr Karvánek, Helena Krausová
 • Komise strategického rozvoje: Jan Lacina, Oldřich Kužílek
 • Komise pro sociálně bytové otázky: Iveta Borská, Pavla Karmelitová
 • Komise pro sociální a zdravotní problematiku: Iveta Borská (předsedkyně), Jiří Kunc
 • Komise Zdravá Šestka: Iveta Borská, Helena Krausová
 • Komise pro sport a volný čas: Libor Bězděk (předseda), Romana Vylitová
 • Komise bezpečnostní: Petr Nedošínský, David Kraus
 • Komise dopravní: Tomáš Stařecký, Petr Nedošínský
 • Komise pro elektronizaci a digitalizaci: Marek Jelen, Petr Karvánek
Facebook Twitter Linkedin 
20.11.2018
Tři zástupci STAN zvoleni na ustavujícím zastupitelstvu MČ Praha 6

V pondělí 19. 11. 2018 proběhlo na radnici městské části Praha 6 ustavující zastupitelstvo, které zvolilo nové vedení MČ. Je nám velkým potěšením oznámit, že za STAN do rady pro volební období 2018-2022 zasedne místostarosta Jan Lacina, který bude odpovědný za správu majetku, kulturu, sport a volný čas a Zdeněk Hořánek, odpovědný za oblast investic a bezpečnosti. Jako uvolněný předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci byl navíc zvolen Oldřich Kužílek.

 „Chuti do práce máme víc než dost, jen jsme o čtyři roky zkušenější. Jsem si navíc poměrně jistý tím, že se výrazně zlepší spolupráce s hlavním městem, na níž je v řadě ohledů Praha 6 závislá a bez níž se městská část řídí mnohem obtížněji. Ve svých gescích už jsem kontakty navázal, vypadá to velmi nadějně,“ říká místostarosta Jan Lacina.

Facebook Twitter Linkedin 
4.10.2018
Vladimír Balaš: Obecní firma SNEO nemá co tajit

Akciovou společnost SNEO založila městská část Praha 6 koncem roku 2003. Nešlo o nic výjimečného, k podobnému kroku se uchylovaly místní samosprávy po celé republice. Většinou se takové společnosti založily, aby spravovaly veřejný majetek, s nímž hospodaří nebo který vlastní samosprávy. Vedlejším efektem bylo a stále je, že orgány samosprávy pak začaly tvrdit, že nelze zveřejňovat žádné informace o tom, jak obchodní společnost, jejímž jediným zakladatelem je příslušný samosprávní celek místní samosprávy a akcionářská práva vykonávají zpravidla rady příslušné městské části nebo jiného samosprávního celku, hospodaří. Tedy co komu a za kolik prodává a od koho, co a za kolik kupuje, ať už jde o movité, nebo nemovité statky či služby.

Jinými slovy se tvrdilo, že takovéto „obchodní společnosti“ založené státem nebo obcemi se nacházejí v režimu soukromého práva a mohou činit jakákoli obchodní rozhodnutí, aniž by je mohl kontrolovat také někdo jiný než vybraný orgán zřizovatele. V úvahu se vůbec nebrala skutečnost, že tyto společnosti hospodaří s veřejnými prostředky, s prostředky, které patří daňovým poplatníkům, občanům, respektive občanům žijícím v příslušné obci, ani to, že primárním účelem nakládání s obecním majetkem není dosahování zisku za každou cenu, ale uspokojování oprávněných potřeb občanů.

Nedostatek transparentnosti obcemi, potažmo státem zřizovaných „obchodních společností“, pohříchu nevedl vždy k dosažení primárních cílů při vynaložení rozumných a přiměřených nákladů, ale právě naopak, k nesmyslnému plýtvání, nebo dokonce ke snahám obohatit se na úkor obecního majetku.

Myslíte si, že mají SNEO nebo městská část co tajit?

Starostové a nezávislí si to nemyslí. Chtějí proto činnost městskou částí zřízené obchodní společnosti, společnosti nakládající s veřejnými prostředky, co nejvíce zprůhlednit, tak jak to odpovídá zásadám dobré správy (good governance). Doufám, že nás v této snaze podpoříte.

Autor je docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Facebook Twitter Linkedin 
3.10.2018
Tomáš Stařecký: V Praze 6 zaparkujeme

Každý den krouží přeplněnými ulicemi Prahy 6 desetitisíce motoristů, kteří by tu rádi našli místo k parkování. Proč zrovna v Praze 6? Inu proto, že z okresu Kladno, který má přes 160 000 obyvatel, se za 30 minut dostanete až do centra Prahy 6 a k několika stanicím metra. Kromě lidí dojíždějících do Prahy za prací i zábavou tu parkují například i ti, kteří odlétají z ruzyňského letiště a je pro ně výhodnější zaparkovat zadarmo v ulicích Prahy 6. Jak k tomu ale přijdou místní? Není to fér, není to ekologické a vlastně ani logické. Hnutí STAN bude usilovat o naplnění hesla „V Praze 6 zaparkujeme“. Jak to provést?

1. Podporujeme celopražský, pružný a pravidelně vyhodnocovaný systém parkovacích zón, který jednak preferuje rezidenty, ale bere v úvahu i potřeby a zájmy ostatních Pražanů. Tvoří jej čtyři barevně odlišené kategorie parkovacích míst – modrá pro rezidenty, fialová pro smíšené parkování, oranžová pro návštěvníky a zelená pro tzv. nízkoemisní parkování (P+R, carsharing, elektromobily…). Stojíme si za tím, že Středočeši a další návštěvníci Prahy musí pro své parkování využít parkoviště na okraji Prahy a u příměstské kolejové dopravy. Tam, kde chybí, budeme iniciovat jejich vznik.

2. Jsme pro rozvoj veřejné hromadné, především tramvajové dopravy. Cestování MHD musí být rychlé, levné, kvalitní a ekologické, s celodenním provozem odpovídající potřebám cestujících.

3. Je třeba urychleně začít stavět moderní železniční elektrifikované spojení Praha – Kladno přes Letiště Václava Havla. Prahou 6 musí vlaky svištět co nejdříve, ale zároveň tiše, rychle a nejlépe „neviditelně“.

Autor je předseda spolku Hanspaulka

Facebook Twitter Linkedin 
2.10.2018
David Ptáček: Šatovka jako chráněné seniorské bydlení

O usedlosti Šatovka jako zdravotnickém zařízení se uvažovalo už od třicátých let, kdy se zde plánovala výstavba sanatoria. Ve volebním období 2010 - 2014 sem radnice zvažovala umístit dům pro seniory, LDN, objevila se studie na výstavbu Alzheimerova centra, ještě později tehdy vládnoucí ODS objekt nabízela nadaci Bariéry. Nájemníci byli vystěhováni, objekt rychle chátral a konečné rozhodnutí nepadlo. Letos se objekt stal terčem squatterů, kteří byli po několika dnech vystěhováni.

V roce 2012 Kancelář architekta vyhlásila soutěž na zjišťovací studii. Studie firem SHA a PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI navrhly poměrně rozsáhlou výstavbu několika velkých objektů, které zasahovaly do ochranného pásma lesa i přírodní památky Dolní Šárka, s čímž nesouhlasí ani zdejší spolky a občané, ani Odbor životního prostředí MHMP. K přírodnímu parku nejcitlivější dostavbu objektu představilo studio Axiohm.

Je jasné, že nové seniorské centrum musí vzniknout s respektem k přírodnímu parku, geniu loci i potřebám místních. Komunitní funkce tohoto centra by mohla nabídnout dosud chybějící infrastrukturu a služby, jako je prodejna potravin, kavárna či bufet s letní zahrádkou. Jak seniorům, tak místním občanům by dobře posloužila tělocvična, klubovna nebo dětské hřiště, které v Šatovce kdysi bývalo.

Investice do seniorského a komunitního centra Šatovka a skokový přírůstek desítek obyvatel a ošetřujícího personálu i návštěv bude impulsem, který by mohl oživit doposud chátrající infrastrukturu. Je nutné zahájit rekonstrukci komunikace s bezpečným chodníkem pro pohyb seniorů i místních.

Dále se musí upravit křižovatka ulic V Šáreckém údolí a Horoměřická pro otočení autobusů, je třeba zdvojnásobit takt autobusů na metro Dejvická a Bořislavka v opačném směru. Stejně tak se bude muset ve spolupráci s magistrátem a s využitím evropských fondů realizovat série protipovodňových opatření, aby obyvatelé údolí a klienti centra nezůstali uvěznění v údolí, jako se to stalo v roce 2002 a 2013.

Jsme rádi, že radnice po letech sníženého zájmu zjistila, že Šárecké údolí existuje. Za dlouhá léta se ovšem nashromáždila řada témat, které je potřeba raději dříve než podzěji vyřešit. Věřím, že díky vašemu hlasu se nám Šatovku podaří proměnit v důstojné seniorské a komunitní centrum.

Autor je zakladatelem spolku Šárecké údolí

Facebook Twitter Linkedin 
1.10.2018
Hana Ornestová: Lordship musí stavět podle platné regulace

Hnutí STAN od svého vzniku v programu deklaruje transparentnost a otevřenost veřejné správy. Developer pro nás určitě není sprosté slovo, právě naopak. Největším českým developerem všech dob byl ostatně král Karel IV. Nicméně se stavíme proti nesmyslné výstavbě komerčních budov v památkových zónách. Obecně, nejen v Praze. Taková výstavba musí být citlivá jak vůči historickému odkazu prostoru, tak i k obyvatelům. Úzce spolupracujeme se spolky, které na to poukazují. Příkladem je snaha spolku Bubenečská beseda zabránit plánované demolici vil podél ulice Milady Horákové mezi křižovatkou Špejchar a ulicí U Vorlíků, kde se objevil záměr zastavět prostor administrativní budovou s výškou 25 metrů, tedy značně převyšující okolní zástavbu. "Projekt Lordship předpokládá demolici pěti původních vil, z nichž tři jsou udržované a plně využité a dvě byly úmyslně vystaveny zchátrání," konstatuje členka spolku Bubenečská beseda HANA ORNESTOVÁ.

Jak vypadá situace kolem Lordshipu?

Poslední varianta projektu firmy Lordship hovoří o osmipatrové budově se čtyřmi podzemními patry v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Problematická je i plánovaná výška objektu kolem 25 metrů, protože by jednoznačně zasáhla do hradčanského panoramatu. A nejen do něj. Takový objekt je v památkové zóně zcela nepatřičný. Spolky reagovaly protestní peticí s téměř 1 700 podpisy. Jsme si plně vědomi, že se tam v budoucnu něco postaví, ale svůj hlas dáme výhradně výstavbě citlivé, respektující okolí a historii, bez nutné demolice všech objektů.

Vy jste jedna z mála reprezentantek či reprezentantů spolků, kteří se odhodlali kandidovat za politickou stranu nebo hnutí do zastupitelstva. Ostatní se přímému politickému angažmá spíš vyhýbají. Co vás předvědčilo?

Pochopila jsem, že je nezbytně nutné komunikovat s občany nejen před volbami, ale neustále. Spolky by proto podle mě v zastupitelstvu Prahy 6 nějaké reprezentanty mít měly. Jinak než pod hlavičkou politické strany či hnutí se tam dostanou jen obtížně. A i když se dostanou, hrají jen okrajovou roli. Proto jsem se rozhodla podpořit kandidátku Starostů a nezávislých, kteří už předvedli, že jsou v radě i zastupitelstvu schopni velmi efektivně hájit veřejný zájem. Ostatně právě hnutí Starostů, které mi nabídlo místo na kandidátce, úspěšně oslovilo i předsedu spolku Hanspaulka Tomáše Stařeckého, zakladatele spolku Šárecké údolí Davida Ptáčka, nebo hudebníka Jiřího Horálka, který v rámci spolku KOTLABA přes 20 let bezplatně organizuje slavnou akci DEJHULE, neboli populární Dejvické hudební léto.

Facebook Twitter Linkedin 
26.9.2018
Petr Karvánek: Školy rozvíjet pestře

Odmítáme předvolební výkřiky o nutnosti záchrany školství v Praze 6

V oblasti předškolního vzdělávání je zřejmé, že se populační vlna přelila z mateřských škol do základních a že je třeba pozornost upřít právě tam, protože kulminovat bude zhruba za 4 roky, zatímco dětí ve školkách začíná pozvolna ubývat. Jestliže jsme v tomto roce přišli s projektem 500 plus 500 nových míst ve školách a školkách, mluvíme především o komfortu - pro děti, učitele a nakonec i rodiče.

Krátké ohlednutí

V posledních 20 letech nenajdete v Praze 6 volební období, kdy by obec investovala 400 miliónů do školních budov tak, jako tomu bylo tentokrát. Rekonstrukce, půdní vestavby, novostavby, modernizace sítí i školních kuchyní, projekty nových škol a školek, to všechno jsme stihli. Školství si jako jediné sáhlo na evropské peníze z programu Pól růstu 2014 - 2020. Základní školy se zapojily do projektů v rámci tzv. šablon. Mimořádně úspěšní jsme byli také v čerpání dotací z hlavního města na kvalitně připravené projekty. Za tím vším je spousta práce, energie a odpovědnosti, žádné skandály a okázalosti.

Ještě důležitější je kvalita výuky

Praha 6 dlouhodobě věří na pestrost nabídky, alternativní výukové programy, mohutnou podporu cizích jazyků včetně populárních výjezdů do zahraničí. Významně jsme školám přidali na správce hřišť a sítí, na školní psychology, na recepční, kteří zajišťují ve školách bezpečnost. Zásadně se zvýšily odměny ředitelů, řada učitelů získala profesní byty, nacházíme zdroje na snížení administrativní zátěže škol. Máme za sebou čtyři roky a před sebou spoustu plánů. Ostatní je na vás voličích.

Autor je ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

Facebook Twitter Linkedin 
24.9.2018
Iveta Borská: Veleslavínský zámeček pro LDN a domov důchodců v Šolínově

Klíčové je dokončit rekonstrukci Polikliniky Pod Marjánkou, která je do velké míry i otázkou vhodné komunikace, jak s občanskou, tak odbornou zdravotnickou veřejností. Praha 6 správně převzala toto zdravotnické zařízení pod svou správu a vypověděla nevýhodné smluvní vztahy.

Další prioritou Starostů je zajištění dostatečných kapacit pro naše seniory. Praha 6 je městská část s nejvyšším počtem seniorů v rámci hlavního města Prahy a senioři si naši pozornost a péči v plné míře zaslouží – jejich životní zkušenosti jsou pro nás potřebnou a vítanou inspirací. Objekt Veleslavínského zámku se jeví jako velmi vhodné místo pro zařízení, které by mohlo nahradit LDN v Chittussiho ulici a zajistit potřebné služby následné péče. Jednání se státem ovšem zatím bohužel drhne. Možnosti zřízení seniorského pobytového a komunitního centra v Šolínově ulici nebyly přes karambol v posledním roce zdaleka vyčerpány. Zkušenosti z posledních čtyř let ukazují na potřebu vrátit se ke spolupráci s hlavním městem. Magistrát by měl být za rekonstrukci centra v Šolínově odpovědný, měl by zachovat jeho funkci a ponechat si jej ve vlastnictví.

Obdobnou výzvou je dokončení centra Šatovka s respektem k místu a názoru zdejších obyvatel. Líbí se mi záměr využití budovy nádraží Bubeneč pro občanská setkávání, ale vidím i jiné „sociální“ možnosti. Spolupráce s hlavním městem, které je schopno investovat do velkých projektů, by zkrátka měla být užší. Díky ní lze totiž získat zázemí i pro naše záměry, zejména v oblasti sociálního bydlení a komunitních potřeb.

Autorka je zastupitelka Prahy 6 a lékařka

Facebook Twitter Linkedin 
20.9.2018
Libor Bezděk: Zajistíme kvalitní sportovní a volnočasové zázemí

V oblasti sportu a volného času se za uplynulé čtyři roky mnohé událo a změnilo, ale pořád to vše považuji jen za určitý základní kámen, na kterém musíme dále stavět. Máme již vytvořenu koncepci podpory, kdy prostředky plynou na podporu sportovních klubů na základě počtu hodin a počtu mladých sportovců, kterým se věnují, motivujeme rodiče k aktivní účasti dětí v pravidelných sportovních i volnočasových aktivitách prostřednictvím elektronických voucherů, nemalou měrou přispíváme spolkům na realizaci jimi pořádaných akcí, a to včetně podpory sportovních aktivit pro seniory a handicapované, a některé zásadní projekty pak realizuje přímo Praha 6. Tím to ale nemůže skončit! Chceme-li zajistit všem obyvatelům Prahy 6 i v budoucnu odpovídající sportovní a volnočasové zázemí, musíme:

1. zajistit dostatečné zázemí pro neorganizované sportovní vyžití (další rozšíření workoutových prvků na hřištích, budování, respektive revitalizace sportovních „plácků“ v pojetí, které nebude zatěžovat okolí, podpora běžeckých škol a dalších aktivit pro „příchozí“),
2. rozumně využívat pro veřejné sportování jak Ladronku, tak i další zelené plochy na území MČ (Džbán, předpolí Hvězdy, atd.), realizovat některé „nápady pro „šestku“, na které nedošlo,
3. pokračovat v dlouholetých a tradičně úspěšných projektech (Čarodějnice na Ladronce, Ladronkafest) a dále rozvíjet i projekty nové (kluziště na Kulaťáku, běžkařský okruhu na Vypichu, atp.),
4. navýšit zdroje na podporu volnočasových organizací a sportovních klubů, které se věnují práci s dětmi a mládeží, ze současných 4 mil. Kč/rok na 6 mil. Kč,
5. podílet se na spolufinancování revitalizace infrastruktury zdejších klubů a spolků,
6. rozvíjet projekt elektronických voucherů pro další aktivity a věkové skupiny (reálně fungující projekt jako Smart City aplikace),
7. dále otevírat venkovní sportoviště u škol neorganizovanému sportu,
8. v součinnosti s hlavním městem Prahou vybudovat na území Prahy 6 alespoň 2 víceúčelové sportovní haly pro tréninkové i závodní účely,
9. skutečně dostavět vnitřní bazén na Petynce.


O to všechno se jako Starostové v příštím volebním období zasadíme.


Autor je radní Prahy 6 a ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy

Facebook Twitter Linkedin 
18.9.2018
Zdeněk Hořánek: Už žádný výprodej obecního majetku

Na Vítězném náměstí jsme fakticky tolerovali směnu pozemku pod tzv. "Ledním medvědem" za obchodní prostory v bytovém domě s cca sto byty, který tam má vyrůst. Pozemek byl zavirován nájemní smlouvou na 99 let, nesplácenými dluhy i dvěma žalobami, které na sebe vzájemně podali Praha 6 a developer. Soudy by se táhly roky a občané z Bubenče a Dejvic by z toho neměli zhola nic. Našim zásadním přičiněním získá městská část Praha 6 v tomto domě 1 300 m2 obchodních prostor v parteru za kupní cenu, která v žádném případě nepřekročí cenu, za niž byl pozemek pro výstavbu bytového domu prodán. ‎Umístí do nich nejžádanější služby, navíc s očekávaným výnosem pro městskou část ve výši cca 9 milionů ročně.


Ostřížím zrakem jsme sledovali celý proces výběru nejlepší nabídky za prodej budoucího bytového areálu Na Dračkách ve Střešovicích, provázený řadou pochybností, včetně těch našich. Přesvědčila nás vysoká prodejní cena ve výši 436,5 milionů, která téměř dvojnásobně převýšila původní odhad, vytvořený na základě znaleckého posudku, který jsme považovali za nízký. Fakt, že po více než desetiletí podivností a přešlapování na místě vznikne ve Střešovicích 150 nových bytů, jejichž nedostatek žene ceny za bydlení v Praze prudce vzhůru, měl také svoji váhu.


Jiný průběh byl u prodeje strategického pozemku v ulici Na Marně, jenž je klíčem k budoucí podobě bytového areálu v Chittussiho ulici, tam, kde dnes stojí budovy privátní i obecní léčebny dlouhodobě nemocných. Ten obec podle nás v této chvíli prodávat neměla. Jenže naše chybějící hlasy na zastupitelstvu ochotně nahradili zastupitelé opoziční ODS a ČSSD a tím byl prodej pozemku schválen.


S touto čtyřletou koaliční zkušeností jednoznačně deklarujeme, že výprodej strategických obecních pozemků skončil, protože dospěl na svou limitní hranici. V omezené míře mohou pokračovat pouze prodeje pozemků pod již dříve prodanými bytovými domy, případně pozemky navazující, bez možnosti využití pro Prahu 6.‎ Je nejvyšší čas změnit kurs a začít místo provozování "realitní kanceláře" systematicky budovat. Především v oblasti školství, péče o seniory a mladé rodiny nás čeká ohromný kus práce.


Samozřejmě za předpokladu, že nám k tomu v těchto volbách dáte dostatečně silný mandát, za což si Vám dovoluji již nyní poděkovat.


Autor je radní pro bezpečnost a smart city a předseda Komise majetkové politiky

Facebook Twitter Linkedin 
13.9.2018
Oldřich Kužílek: Občané byli a jsou naším prvním partnerem

Významnou zásluhou STAN je proměna radničního časopisu Šestka z hlásné trouby starostky minulého volebního období Kousalíkové (ODS) na médium, které občanům přináší pluralitní, různobarevné názory, a umožňuje občanským spolkům se bez cenzury vyjádřit ke krokům radnice. Opozice nikdy neměla tolik možností představit alternativní pohledy. Věřím totiž, že dobrý politik obhájí své návrhy nejlépe ve veřejném střetu názorů. Doufáme, že i přes drsný odpor ANO se podaří tento trend udržet.


STAN také prosadil zveřejňování všech faktur a smluv ve strojově čitelném formátu. Volební sliby jsme splnili i zveřejňováním hlasování zastupitelstva v otevřených datech a také zveřejňováním platů a odměn radních, úředníků, zastupitelů i členů komisí a výborů na radnici. Prosadili jsme také zveřejnění přehledu veškerého nemovitého majetku Prahy 6.


Rozvinuli jsme také rozsáhlý prostor spoluúčasti občanů na rozhodování. Prosazovali jsme systematické metody, jako je participační rozpočtování (populární Nápad pro Šestku) anebo několikastupňové projednání plánu pro Ladronku, budoucí funkce nádraží Bubeneč nebo rekonstrukce Vítězného náměstí.


Prosadili jsme také mnohem větší otevřenost obecní firmy SNEO, která alespoň zčásti začala poskytovat informace a lépe je zveřejňovat na webu.


Autor je otec zákona o svobodném přístupu k informacím a zastupitel Prahy 6

Facebook Twitter Linkedin 
11.9.2018
Petr Prokop: Starostové jsou dobrá volba

Před čtyřmi roky byla nově ustavená občanská kandidátka STAN se sloganem "Praha 6 jste Vy" pro mnoho lidí velkou neznámou. Přesto jsme přesvědčili téměř 10 % z vás a na chodu radnice se jako koaliční strana aktivně podílíme po celé uplynulé volební období.

Naši oponenti očekávali, že po volbách ztratíme o komunální politiku zájem, že se Petr Šabach vzdá mandátu a že budeme jen okrajovým klubem bez reálného vlivu v zastupitelstvu. Opak je pravdou – vytvořili jsme na radnici silný tým, který své předchozí profesní zkušenosti doplnil o nové dovednosti v oblasti správy naší městské části.

Školy a školky skvěle fungují a staví se v nich i nová místa pro naše děti; do kultury formou férové podpory kulturních organizací směřuje dvanáctkrát více finančních prostředků než dříve; radnice je naší zásluhou otevřenější než kdy předtím.

Autor je vysokoškolský pedeagog, předseda Akademického senátu AMU, zastupitel Prahy 6

Facebook Twitter Linkedin 
28.8.2018
Karambol s modernizací náměstí

Karambol s modernizací Macharova náměstí má jasný důvod: participace není jen politické heslo. Je to princip. Kdo myslí otevřenost a zapojení občanů do rozhodování vážně, ví, že má zákonitosti jako každé řemeslo. Neprofesionalita se vrátí na hlavu jako bumerang. U tak specifického místa, jako je Macharák, je prvním krokem nalezení a definice hodnot místa. Občané jasně signalizovali tradici, prvorepublikový ráz, prostotu. Druhým krokem je průběžná komunikace s občany. Výsledek architektonické soutěže názor místních, bohužel, zcela opomenul. Jak to dopadá, když se principy nedodržují, jsme viděli i na hřišti Strouhalák. Participace musí být poctivá, jako se to podařilo třeba s Nápadem pro Šestku a snad se podaří i se zeleným koridorem po Buštěhradské dráze. Marně jsem toto volební období prosazoval systematický přístup k participaci. Nové volební období přináší novou šanci. Volte s rozmyslem.

Zdroj: Vaše 6, srpen 2018, str. 9

Facebook Twitter Linkedin 
26.6.2018
Úlet na Evropské

Návrh až desetipodlažní zástavby v Liboci, svírající Evropskou od okruhu ke konečné tramvají do hlubokého koridoru svištící dopravy, je zpupným útokem pokleslých architektů IPRu na zdraví obyvatel. Autor návrhu, architekt Koucký, jenž hněte Prahu jako „umělecké dílo“, uvedl, že se tak vylepší cesta z letiště. Nyní je na straně Šárky samá nedůstojná zeleň? Naproti ne dost světové nízké bytovky se zahradami? Teprve osmipatrové panelákoidní bloky by městu daly glanc a Šárku odstínily od provozu! Prý nekontroverzní rozvoj města.

Ve skutečnosti čiré urbanistické šílenství. Vlivem profesionální deformace přehlíží děsivé závady (hluk, konflikt pěších tras s čtyřproudou ulicí atd.) a hlavně hodnotu území. Tou je pás izolační zeleně, oddělující Šárku od komunikace. Pole za ním by měla jako ochranné pásmo přírodního parku sloužit rekreaci a sportu, s dobrou průchodností z Liboce a Dědiny. Bez ohledu na to, jaké developerské skupiny je skoupily a jak silně na magistrátu lobují za svůj zisk.

Zdroj: Vaše 6, červen 2018, str. 9

Facebook Twitter Linkedin 
31.5.2018
1000 nových míst v ZŠ a MŠ

„Po ODS jsme měli na radnici k dispozici kvalitní demografickou studii a s ohledem na dosavadní vývoj lze konstatovat, že místa ve stávajících základních školách nebudou postačovat a jejich deficit v těchto zařízeních je odhadován v příštích letech na zhruba 500 míst,“ vysvětluje místostarosta pro školství Jan Lacina (STAN). Do roku 2021 by měl počet dětí z Prahy 6 ve věku plnění povinné školní docházky ještě růst, kolem roku 2021/22 kulminovat, následně se očekává lehká sestupná tendence. V tomto čísle ovšem nejsou zahrnutí obyvatelé nových rozvojových bytových projektů na území Prahy 6. Jejich děti také budou potřebovat místa ve školách a školkách. Platí, že každý nově postavený bytový dům znamená nutnost vytvořit 10 až 15 míst pro děti ve vzdělávacích zařízeních. Městská část proto zadala zpracování nové demografické studie, která by měla zpřesnit prognózy do roku 2035.


Školy jsou naplněné na 90 procent
V současnosti se zaplněnost škol v Praze 6 pohybuje kolem 90 procent. Celkem nabízí 15 základních škol, spravovaných šestkovou radnicí, 9515 míst, na začátku školního roku 2017/2018 do nich bylo zapsáno 8635 žáků. Z nich zhruba tři čtvrtiny mají trvalé bydliště v Praze 6, asi čtvrtina dětí bydlí mimo a za vzděláním do Prahy 6 dojíždějí. Lze však očekávat, že během několika let budou školy na území městské části navštěvovat pouze děti, které zde mají trvalé bydliště. Pět škol má zaplněnost vyšší než 95 procent. Kapacita ZŠ Antonína Čermáka je využitá na 99,3%, následují ZŠ a MŠ Hanspaulka a Bílá s obsazeností 96,8, respektive 96,1%. "Je pravdou, že máme zapsáno 598 žáků, když rejstříková kapacita školy je 600, nicméně z tohoto počtu je 25 žáků, kteří jsou ve školní docházce zapsaní, ale studují v zahraničí nebo v České republice v zahraniční škole. U některých však není vyloučeno, že se vrátí zpět,“ nabízí jiný pohled na přeplněnost škol Petr Karvánek, ředitel ZŠ A. Čermáka. Pro porovnání – jedna ze škol v Praze 6 je obsazená jen na 68% a rozdíl mezi skutečnou naplněností a rejstříkovou kapacitou je v letošním školním roce 150 volných míst.


Spádové děti místo najdou
„Aktuální čísla ukazují, že prakticky všechny požadavky dětí z Prahy 6 dokážeme uspokojit a nabídnout jim místo ve škole na území městské části,“ říká Jan Lacina. Jeho slova potvrzují i ředitelé dvou nejobsazenějších škol. „Navýšení celkové kapacity školy o 125 míst po dobudování půdní vestavby nám umožnilo v letošním roce otevřít o jednu první třídu navíc a přijmout 100 dětí. V posledních třech letech včetně letošního roku přišlo k zápisům do 1. tříd 160 dětí, do stovky přijatých se nám vešly všechny spádové děti, všechny děti z Prahy 6, které mají ve škole sourozence a nakonec i řada dětí ze spádových oblastí našich sousedních škol. Nicméně je pravdou, že mezi spádovými dětmi je velká skupina těch, které k nám nechtějí, ale k zápisu na spádovou školu přišli,“ říká ředitel ZŠ A. Čermáka. Podobná čísla uvádí i Marie Pojerová, ředitelka ZŠ a MŠ Hanspaulka (a také zastupitelka za ODS): „K zápisu přišlo 108 dětí, z toho dvanáct, jejichž rodiče žádají o odklad. Mezi 77 přijatými jsou všechny spádové děti a po losování pořadí v dalších dvou kritériích jsme mohli přijmout ještě dvě děti, pro něž sice nejsme spádovou školou, ale jsou z Prahy 6.“


Rozšíření kapacit i nová škola
„Část opozice sice tvrdí, že koncepce rozvoje základních a mateřských škol přichází pozdě, já ale trvám na tom, že poslední čtyři roky fungovalo školství na území městské části bez potíží. A zahájili jsme několik rozvojových projektů, které nyní běží, realizují se a díky nim by si měla Praha 6 udržet dostatek kapacit a kvalitní školství i v budoucnosti,“ říká místostarosta Lacina. Pět nových tříd se 125 místy se dokončuje v půdní vestavbě ZŠ A. Čermáka, další přibudou také v půdních vestavbách ZŠ Emy Destinnové (50 míst) a ZŠ nám. Svobody 2 (125 míst). V roce 2016 byla vypracována v obou objektech studie nového dispozičního uspořádání. V ZŠ Emy Destinnové se předpokládá vznik dvou kmenových a šesti malých učeben, v případě ZŠ nám. Svobody 2 by se do půdní vestavby mělo vejít pět kmenových učeben, dále se v obou školách počítá s výstavbou kabinetů, studoven a knihoven, počítačových učeben, hudebního sálu či výtvarné dílny a samozřejmě potřebného zázemí. Nově přijatým žákům musí odpovídat i související navýšení kapacity kuchyně, jídelen, šaten, tělocvičen a podobně. Nová škola a školka je připravená k realizaci ve stávajícím samostatném areálu ZŠ Bílá v ulici Na Kocínce. V budově – je navržena jako klasická stavba – by měly vzniknout dvě třídy mateřské školy pro 56 dětí a osm učeben základní školy pro 272 žáků, jídelny, víceúčelový sál, technické zázemí a zahrada. Projektová dokumentace řeší mimo jiné i způsob stravování, to by mělo být zajištěno prostřednictvím kuchyně ZŠ Bílá, jejíž kapacita by se měla navýšit. Ačkoli vypracování projektové dokumentace novostavby bylo zahájeno už v roce 2014 a souhlas s odstraněním dvou původních objektů bez čísla popisného, na jejichž místě bude stát, pochází z února 2015, se stavbou se ještě nezačalo. Spolek pro Hanspaulku a další dvě fyzické osoby do územního řízení opakované podávají námitky, žádají úpravy a doplnění projektu a vydaná rozhodnutí o umístění stavby blokují. Naposledy 1. března letošního roku postoupil odbor výstavby městské části celý spis na odbor stavebního řádu magistrátu hlavního města k dalšímu odvolání. „Blokování stavby osobně považuji za účelové. Tentokrát jsem ovšem optimistou a doufám, že odvolání na magistrátu dobře dopadne,“ říká k budoucnosti nové školy Jan Lacina. Investuje se však i do stávajících školních objektů – za poslední čtyři roky to bylo zhruba 400 milionů korun. Šlo hlavně o rekonstrukce školních jídelen, střech a elektroinstalací. Díky kvalitní připravenosti projektů značná část peněz šla z magistrátu a také z Evropské unie v rámci programu Pól růstu.


Pestrý výběr programů
Cílem radnice je zachovat pestrou nabídku studijních programů, které nabízejí jak školy zřizované Prahou 6, tak soukromé subjekty. Rodiče mohou pro své děti zvolit waldorfskou výuku v ZŠ Na Dědině, Montessori třídy na Dlouhém lánu, bilingvní výuku ve školách Petřiny – jih a Antonína Čermáka. Matematicky nadané děti mají speciální třídy na Červeném Vrchu, na výtvarnou výchovu se specializuje Petřiny – sever a na sport Petřiny – jih. Ne vždy je však specializace předpokladem zaplněnosti, může to být i naopak. „Jsem pro to, abychom byli školou pro všechny. Do školního vzdělávacího programu jsme zařadili osobnostní výchovu, neučíme děti jen letopočty a fakta, ale také řešit různé životní situace, komunikovat, spolupracovat, vážit si sami sebe. Také jsme přidali do sedmého ročníku hodinu pracovních činností, kde se děti učí prezentovat, správně mluvit, využívat řeč těla, psát na počítači všemi deseti, o rok výše získají základy finanční gramotnosti,“ říká ředitelka Marie Pojerová. Na území Prahy 6 také fungují různé privátní školy, například Lvíčata při ČVUT, Scio škola u stadionu Kotlářka, Cesta k úspěchu na Bělohorské či Duhovka v Břevnově. A také dvě mezinárodní školy.


500 míst přibude i ve školkách
Během posledních čtyř let se ukázalo, že školky zřizované městskou částí jsou schopné přijmout prakticky všechny tříleté a starší děti (tříletými se myslí pro letošní školní roky děti narozené do 31.8. 2015). Letošní čísla ze zápisů se ještě upřesňují, ale předběžně to vychází, že zatímco do prvních tříd odejde přes tisíc dětí, nových se jich do školek hlásila necelá tisícovka. Vše nasvědčuje tomu, že na konci prázdnin vezmou mateřské školy i některé netříleté děti. Jejich počet by měl být podle odhadů mezi padesáti až jedním stem. Zatímco v současnosti mají nárok na místo ve školce děti čtyř- a pětileté, od příštího školního roku to budou i děti tříleté. „Pro ně místa ve školkách Prahy 6 máme, ale podařilo se mi přesvědčit kolegy z rady a zastupitelstva, že přistavíme kapacity ještě pro děti, které dosáhnou tří let vždy v průběhu školního roku a jsou na docházku do mateřské školy dostatečně vyspělé. Což by mělo být podle našich odhadů dalších 500 dětí,“ vysvětluje Jan Lacina. Kancelář architekta Úřadu městské části prověřila nerealizované projekty z minulosti a vedle toho vybírala budovy i pozemky Prahy 6, kde by přestavěla či postavila nové školky. Praha 6 má v tuto chvíli vytipovaných dvanáct míst ve třech skupinách. KV té první se už staví, druhou skupinu tvoří ty, kde se předškolní zařízení plánují, třetí skupinu tvoří místa, která si městská číst nechává v záloze pro potřeby školství do budoucna. „Máme objednánu zbrusu novou demografickou studii, ale máme také schválený záměr, jak postupovat v oblasti rozvoje školství v nejbližších čtyřech až pěti letech. Po minulém vedení radnice, které tvořila koalice ODS a ČSSD, žádný takový plán nezůstal, takže současnou kritiku, kterou někteří méně zasvěcení zastupitelé ostřelují školství v Praze 6, hodnotím jako licoměrnou a ve svém důsledku zbytečně škodící výborné pověsti školství v Praze 6,“ dodává místostarosta Jan Lacina.

Autor: Magdaléna Krajmerová, Šestka, červen 2018, str. 12

Facebook Twitter Linkedin 
24.5.2018
Je nová ochrana dat správný krok?

Právě v době, kdy průšvihy kolem Facebooku a Cambridge Analytica otřásají světem osobních údajů, přímého marketinku a politické manipulace, přichází obecné nařízení Evropské unie. Žijeme v éře erupce informačních technologií, sběru osobních údajů, profilování, umělé inteligence. Život se prudce odhmotňuje a přelévá do roviny informací, nehmotné fluidní a replikovatelné vrstvy nad materiální realitou. Bylo jen otázkou času, kdy z houstnoucího informačního nebe plného mračen (cloudů) sjedou na zem blesky hromovládného Dia.

Kdy „pouhé“ informace začnou drsně měnit naše svobody. Kdy zbraní silnou jako atomovka se ukážou být osobní údaje. To jsou totiž kousky, odštěpky lidských bytostí. Člověk „nekončí“ za svojí kůží, košilí, za svým majetkem, jako je třeba batoh, nábytek nebo lyže, ani na evidovaném vlastnictví, jako je auto nebo dům. Ale rozprostraňuje se nehmotně jako informační aura, pomocí osobních údajů, do celého světa evidencí a sítí, dnes extrémně průtočného v internetu a využitelného výkonnými vyhledávači a počítači.

Dosud jsme si říkali – pár mých údajů sem, pár tam, z toho se nestřílí. Není to hmotná věc, není to páka, kterou mě někdo vykolejí. Ale právě teď, v těchto letech přišel křehký zlom, kritická hranice, za níž je lze pomocí dostatečného kvanta osobních údajů (kousků naší bytosti), s dostatečnou kapacitou výkonu a kanálů komunikace zpracovat tak, že s námi, jako se svobodnou a myslící lidskou bytostí, někdo zatraceně důkladně pohne. A klidně tak, že si toho nevšimneme. Naše svoboda volby je ohrožena. Nejen v nakupování, kdy čelíme stále přizpůsobenějším „nabídkám, které nelze odmítnout“, co hůř – ztrátě orientace (cena a vlastnosti produktu, jež jsou cíleně nabídnuté mně, jsou zcela jiné než nabízené sousedovi), a tedy ztrátě svobody volby.

A ještě hůř – ztrácíme politickou svobodu, protože základ demokracie – přímé volby do parlamentu a zastupitelstev – stojí na svobodné volbě. Svobody si v Evropě stále užíváme snad nejvíce na celé planetě, přes všechny problémy nadbytečné regulace. Proto jedině Evropané (a snad i Američané) jsou schopni cítit, jak je jejich svoboda ohrožena. Snaha Evropy tomuto problému čelit společně (jinak to nejde, data neznají hranice) a nástrojem, jenž je schopen alespoň vystrašit velké překupníky osobních údajů, kteří s nimi roky protizákonně za zády dotčených lidí kšeftovali, je tedy namístě. A nutno říct, že přichází na poslední chvíli.

Samotné nařízení Evropské unie způsob ochrany údajů prakticky nemění, naopak regulaci uvolňuje. Namísto sedmi právních titulů, opravňujících s osobními daty nakládat, máme jen přehlednějších šest. Dva zřetelně liberalizovanější („úkol ve veřejném zájmu“ a „oprávněný zájem“), které správcům umožní pohodlnější zakotvení účelu, kvůli němuž data zpracovávají. „Oprávněný zájem“ se dokonce odpoutal od právních předpisů a umožňuje subjektivní odůvodnění podle potřeb správce. Nařízení ruší povinnost ohlašovací a uvolňuje tu informační, kdy většinou postačí jen zveřejnění na webu.

Co však přibývá – a správně –, je silný tlak na správce udělat si v datech opravdu pořádek. Že při tom vznikla falešná byznysová a mediální bublina, přemrštěné ceny různých agentur, které nabízejí, že vás na GDPR připraví, a bludy, jako že škola nesmí zveřejnit fotku z akce? Že velká část provedených implementací je chybná a bude třeba ty nesmysly, jako jsou souhlasy ke každé maličkosti, napravovat? Že druhá vlna implementace bude odstraňovat chyby té první? To už nemluvíme o evropském nařízení, ale o českém Kocourkově…

Zdroj: Hospodářské noviny, 24. 5. 2018, str. 9

Facebook Twitter Linkedin 
23.4.2018
Spisovatele uctí parkem

Fontána, bronzové sochy koní a 28 stromů. Dosud bezejmenný prostor na křižovatce ulic Wuchterlova a Kafkova nedaleko Vítězného náměstí s největší pravděpodobností konečně dostane svůj název. Místní radnice Prahy 6 tento krok zvažovala dlouhodobě. Nové pojmenování má být vzpomínkou na úspěšného spisovatele, zdejšího patriota a zastupitele Petra Šabacha, který zemřel loni v září. Přesná podoba názvu ale ještě není jistá. Doporučení k pojmenování už dala místopisná komise Prahy 6 i rada městské části. „Náš požadavek jsme oficiálně poslali místopisné komisi hlavního města a následně musí věc ještě schválit pražští radní. Pak už tomu nebude stát nic v cestě,“ říká místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN). Dodává, že by bylo nejvhodnější, aby k pojmenování došlo buď při příležitosti Šabachových nedožitých narozenin letos v srpnu, nebo k prvnímu výročí jeho úmrtí v polovině září. Jenže na magistrátu žádost radnice stále leží, i když s pojmenováním po autorovi knižní předlohy filmu Pelíšky místopisná komise rady hlavního města předběžně souhlasila. Jednotliví členové se totiž doposud neshodli na tom, jaký charakter vlastně prostranství má. Zda se má jednat o náměstí Petra Šabacha, nebo spíše Šabachův park. „Myslím, že pojmenování místa po spisovateli Šabachovi projde bez problémů, na tom panuje shoda. Otázka ovšem je, jestli půjde o náměstí, či park. Místopisná komise se tímto už jednou zabývala, ale definitivní rozhodnutí zatím nepadlo,“ přiznává zádrhel členka komise a zastupitelka hlavního města Eliška Kaplický Fuchsová (ANO). Zato radnice má v této věci jasno. Podle ní by prostranství mělo být označeno jako park, v případě změny na náměstí by si totiž desítky místních obyvatel musely složitě měnit všechny své doklady. A těchto obtíží si je vědoma i magistrátní komise, definitivní rozhodnutí by mohla učinit už na svém příštím jednání v květnu.

Návrh od režiséra

S nápadem připomenout nedávno zesnulého spisovatele přišel jeho přítel a režisér Jan Hřebejk, který podle Šabachových knih natočil nejen slavné Pelíšky, ale i další filmy jako Šakalí léta, Pupendo nebo U mě dobrý. „Byl to spontánní nápad. Každý ví, že Petr Šabach byl z Dejvic a o té čtvrti psal. Místo je to vhodné, protože nepůsobí nabubřele,“ sdělil MF DNES režisér. A s podobným přáním přišli i obyvatelé nedalekého domu, kde Šabach roky bydlel. Městská část na bezejmenném prostranství pravidelně pořádá vánoční a další kulturní a společenské akce. I proto není podle místostarosty Laciny příliš praktické, že místu stále chybí jasný název. Pokud magistrát přistoupí na žádost radnice, bude prostor v první řadě osazen cedulí se jménem spisovatele. Městská část zároveň nevylučuje, že by zde Šabach do budoucna mohl mít i pamětní desku. V minulosti se hovořilo také o několika dalších názvech, například aby křižovatka nesla jméno po prezidentu Václavu Havlovi, který nedaleko žil. V roce 2015 zase starosta Ondřej Kolář (TOP 09) přišel s návrhem pojmenování po siru Nicholasi Wintonovi. Tento záměr ale místopisná komise zamítla s tím, že město do budoucna věnuje britskému zachránci stovek československých dětí jednu z plánovaných ulic v rozvojovém území Bubny-Zátory v Praze 7. Zdůvodnila to tematickou vhodností, protože ze zdejšího nádraží byly během druhé světové války vypravovány transporty smrti s deseti tisíci židovskými obyvateli do koncentračních táborů. V podobném duchu jako v případě spisovatele Šabacha plánuje radnice Prahy 6 na konci školního roku pojmenovat ZŠ Petřiny-jih po olympijské medailistce v gymnastice Věře Čáslavské. Kromě toho má nově vybudovaný parčík v místě staveniště tunelu Blanka u ulice Milady Horákové nést jméno po panovnici Marii Terezii, která zde dostane i svůj pomník. A místo sousední slepé ulice vznikne Plečnikova alej na počest slovinskému architektovi, který za první republiky výrazně proměnil areál Hradu.

Autor: Matěj Ludvík, Mladá fronta DNES, pondělí 23. 4. 2018, str. 14

Facebook Twitter Linkedin 
19.4.2018
Exministr proti starostovi

Před komunálními volbami v roce 2014 oblepilo hnutí ANO Prahu 6 plakáty s tváří své lídryně a zároveň podnikatelky Patricie Pražákové. Jenže skandál s údajně nezákonným bouráním její vily u obory Hvězda přispěl k tomu, že hnutí v městské části nakonec nezvítězilo a Pražáková skončila jako řadová zastupitelka. Podobný přehmat už nechce ANO znovu opakovat. Jeho překvapivým trumfem pro letošní komunální volby v Praze 6 má proto být nedávný ministr financí Ivan Pilný. Přitom ještě nedávno se o něm mluvilo jako o možném kandidátovi na pražského primátora. „O možnosti kandidovat v Praze 6 jsem mluvil s předsedou místní organizace (Romanem Mejstříkem, pozn. red.) a v zásadě jsem s tím souhlasil,“ sdělil MF DNES Pilný a dodal, že definitivně rozhodnout by se mělo příští týden na oblastním sjezdu hnutí. Otázkou však zůstává, kolik času bude kampani v Praze 6 věnovat, protože současně se bude na podzim ucházet o křeslo v Senátu. „Zatím jsem se ale ještě nerozhodl, který ze čtyř pražských obvodů si vyberu, nejspíše to bude v Praze 12,“ dodává exministr. Přesné pořadí na kandidátce prozatím ANO nezná. Podle předsedy Romana Mejstříka by se však měli o hlasy voličů znovu ucházet i současní radní a zastupitelé. „Za sebe předpokládám, že budu kandidovat nejen v městské části, ale i na magistrát,“ říká Mejstřík.

Námluvy se zasekly

Vítězství a jedenáct mandátů z posledních voleb obhajuje TOP 09. Jejím lídrem by se měl opět stát současný starosta Ondřej Kolář. „Budu na prvním místě kandidátky. To je zatím jediné, co máme schváleno,“ potvrdil sám Kolář. Podle něj strana zatím ucelenější představu o podobě kandidátky nemá, jasno by mělo být nejdříve na konci dubna. Zatímco v boji o magistrát spojí TOP 09 síly se Starosty a nezávislými (STAN), v případě šesté městské části ke stejnému kroku zatím nedošlo. A to i přesto, že obě strany spolupracují ve vedení radnice už téměř čtyři roky a v senátních volbách v roce 2016 uspěl jejich společný kandidát Jiří Růžička. Další jednání sice partaje připouštějí, kandidátky však stále připravují odděleně. „Se Starosty jsme samozřejmě mluvili, ale jakékoliv další jednání chtějí vést až po svých víkendových primárkách. Je to jedna z možností, kterou zvažujeme,“ přiznává Kolář. A opatrně na toto téma hovoří i místostarosta Jan Lacina, který bude obhajovat pozici lídra za STAN. „Dávalo by smysl, kdybychom koalici vytvořili i pro komunální volby. Ale od kolegů jsme zatím nedostali nabídku, které by nešlo odolat,“ říká Lacina. Podle něj však jsou Starostové schopni postavit sami dostatečně silný tým. „Pro nás je stěžejním tématem transparentnost, proto bude na předních místech Oldřich Kužílek, dále radní a zároveň ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Libor Bezděk nebo herec a manažer divadla Vosto5 Petr Prokop,“ jmenuje Lacina. Podobu případné koalice může navíc ovlivnit i KDU-ČSL, jejich další spojenec na radnici. „Uvažujeme o samostatné kandidatuře, ale jednáme také o společné koaliční kandidátce s nám blízkými politickými subjekty,“ naznačuje šéf místní buňky lidovců Marián Hošek. Podle výsledku vnitrostranických primárek by právě on měl být nejvýše postavený kandidát KDU-ČSL. Za ním v pořadí se umístil učitel Jan Bartůšek a produkční Dominika Klepková.

ODS chce zpět na výsluní

Dlouhé roky bývala Praha 6 baštou ODS. Naposledy ale strana ztratila a skončila v opozici. Nyní pro volby hledá novou strategii a chce znovu navázat na své dřívější úspěchy. Kandidátka by měla být kompletně sestavena do konce května, velké personální změny však předseda občanských demokratů v Praze 6 Jakub Stárek nepředpokládá. „Budu chtít obhajovat mandát zastupitele a jestli budu usilovat také o lídra, bude záležet až na podpoře členské základny,“ nastiňuje vlastní budoucnost. Zato Zelení před čtyřmi roky výrazně uspěli, když získali šest míst v zastupitelstvu. Jenže po roce vlády s TOP 09, STAN, ANO a lidovci je partneři vypudili a později složila mandát i jejich nejvýraznější tvář Petra Kolínská, která se přestěhovala do sousední Prahy 7. Přesto strana věří, že ještě posílí. „Intenzivně spolupracujeme s občanskými iniciativami a sousedskými spolky. Věřím proto, že v nadcházejících volbách získáme minimálně osm zastupitelských mandátů,“ je přesvědčen lídr kandidátky a zastupitel Petr Píša. Jeho by měla doplnit jako dvojka odbornice na prorodinnou politiku Pavla Ducháčková Chotková a trojkou bude místopředseda radniční komise pro otevřenou radnici Pavel Weber. Využít vysokých voličských preferencí z nedávných sněmovních voleb chtějí v Praze Piráti, kteří své zástupce v místním zastupitelstvu dosud nemají. „Máme zde velmi aktivní buňku a budeme kandidovat samostatně. V čele by měl být současný zastupitel hlavního města Viktor Mahrik,“ sdělil místopředseda krajského sdružení Pirátů v Praze Adam Zábranský. I ČSSD už má představu, kdo by měl vést stranu do voleb. „Věřím, že bude kandidovat vysokoškolský pedagog Petr Pavlík,“ jmenuje náměstek primátorky Petr Dolínek čerstvě zvoleného předsedu pražské ČSSD, který v lednu nahradil exministra Miloslava Ludvíka. Pevnou voličskou základnu mají v Praze 6 také komunisté. Ti na první místo kandidátky znovu vybrali zastupitelku Helenu Briardovou.

Autor: Matěj Ludvík, Mladá fronta DNES, čtvrtek 19. 4. 2018, str. 16

Facebook Twitter Linkedin 
4.4.2018
Iveta Borská: Pro STAN je každý racionální sociální projekt prioritou

Pro STAN je každý racionální sociální projekt prioritou. V současné době je frekventovaným tématem rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou, projekt v Šolínově ulici nebo projekt Šatovka. Každý z nich je specifický, ale věřím, že ve výsledku synergicky pokryjí spektrum služeb, které Praha 6 potřebuje a v blízké budoucnosti bude potřebovat. Projekt v Šolínově ulici bude velkým tématem příštích volebních období, ale současná vize o jeho příští funkcionalitě je správná. Projekt Šatovka jako komunitní centrum pro soběstačné seniory v nepříznivé sociální situaci se inspiroval zahraničními zkušenostmi. Není nutné zastírat, že uvedené projekty se týkají i LDN v Chittussiho ulici.

Facebook Twitter Linkedin 
10.3.2018
Trestní oznámení jako nástroj předvolebního boje patří do 90. let, milí kolegové. Ale my už žijeme ve 21. století

Titulek časopisu Náš region oznamuje veřejnosti, že místostarosta čelí trestnímu oznámení. Spoléhá se přitom na nízkou právní znalost publika, které nemusí vědět, že trestních oznámení může kdokoli na kohokoli podat třeba dvacet denně. Místostarosta Jan Lacina komentuje situaci následovně:

"Tohle oznámení, kromě toho, že je prolhané, je také mimořádně hloupé. Pracuje totiž s východiskem, že jsem předsedou Kulturní komise městské části Praha 6 a z tohoto titulu ‘přihrávám dotace‘ svým známým. Z nichž jeden je navíc ministrem kultury za hnutí ANO Ilja Šmíd, což je samo o sobě mimořádně pikantní.

Musím konstatovat, že nejsem předsedou kulturní komise a dokonce nejsem ani jejím členem. Projekty hodnotí 13 členů, které zastupují všechny politické strany v zastupitelstvu Prahy 6 a hodnocení je navíc anonymní. Do rozhodnutí Kulturní komise jsem za celou dobu na radnici ani jednou nezasáhl a vždy jsem jej beze změny předložil ke schválení Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 6.

Proto také policie trestní oznámení prakticky okamžitě odložila.

Vím, která politická strana za trestním oznámením stojí a co jím sleduje, dokonce vím, kdo tyto slabé pokusy o předvolební dehonestaci lídra STAN v Praze 6 osobně zadává a řídí.

Za Starosty a nezávislé chci ale zdůraznit, že my předvolební kampaň prostřednictvím trestních oznámení a jejich následné medializaci v médiích, která máme pod kontrolou, nikdy nepovedeme. Ani - narozdíl od konkurence - taková média nemáme.

Co se týče Dejvické Live, jde o velmi populární talk show, v němž s dalším moderátorem představujeme publiku Prahy 6 vždy dva zajímavé hosty svázané životem a prací s městskou částí. Projekt je velmi úspěšný a věnuji se mu bez nároku na honorář. Což je z mé pozice místostarosty bez diskuse. Chápu, že úspěch projektu leží konkurenci v žaludku, ale řešit závist trestním oznámením je zjevně slepou uličkou.

Přeji všem ve volbách úspěch, a to s vědomím, že voliči v Praze 6 jsou sice přísní, ale spravedliví, takže nemám o výsledek hnutí STAN po čtyřech letech práce pro Prahu 6 žádný strach."

Facebook Twitter Linkedin 
1.3.2018
Rozdělení kompetencí mezi magistrátem a městskou částí

Městské části by si podle nás zasloužily větší množství pravomocí i výrazně větší množství financí přerozdělovaných z rozpočtu hlavního města Prahy. Starostové a nezávislí totiž z principu usilují o co největší množství kompetencí co nejblíž místu, kde se věci odehrávají. Ať se to týká sekání trávy v parcích, úklidu ulic, nebo investic do škol a školek. Je to náš hlavní princip řízení věcí veřejných. Zástupcům STANu v parlamentu se tento přístup v minulosti podařilo prosadit v celé České republice, bohužel jsme se však zastavili na hranicích hlavního města Prahy. Zjevně na nás tedy tento úkol čeká v říjnových komunálních a pražských volbách.  A i když pojem „subsidiarita“, který výše popsané vystihuje, nezní vůbec hezky česky, za‎pamatujte si ho, prosím.

Facebook Twitter Linkedin 
30.1.2018
Libor Bezděk: Nezbývá nám než škemrat o dotace

Již mnoho let se snažíme upozorňovat, že rezervy v rozpočtu je třeba hledat především ve vztahu k rozpočtu hlavního města, který městské části drží tak říkajíc na řetězu, a nám nezbývá, než leštit kliky a škemrat o účelové dotace, které nám pak jsou v průběhu roku „velkoryse“ poskytovány. Právě proto je schválený rozpočet MČ dlouhodobě výrazně nižší, než je jeho reálná skutečnost ke konci roku. Je to pro mne nepochopitelné už jen proto, že rozpočet hl. m. Prahy je dlouhodobě přebytkový, a to v řádech miliard, a tzv. velkým neboli číslovaným městským částem Praha 1 – Praha 22 by přitom na vytvoření skutečně reálného rozpočtu stačilo spravedlivě rozdělit zhruba 2 miliardy ročně, což by vyřešilo všechny dosavadní problémy.

Facebook Twitter Linkedin 
16.1.2018
Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina: Neustoupíme, i kdyby protestovali všichni z bývalého komunistického impéria

Co si představit pod spojením „koncepce otevřené radnice“? V čem spočívá a co přinese občanovi Prahy 6?
Obecně to znamená, že radnice komunikuje s občany nejen tam, kde ze zákona musí, ale naopak co nejvíce. Otevírá občanům prostor vstupovat systematicky do rozvoje města, naslouchá jim. Další věcí je příležitost pro opozici, která má dostat dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů. Protože radnici netvoří jen aktuální koalice, ale i opoziční zastupitelé. To za dlouholeté nadvlády ODS v Praze 6 nebývalo příliš zvykem. ODS dnes svůj opoziční prostor čile využívá a já doufám, že na to nezapomene, kdyby se jí někdy v budoucnu podařilo vrátit se do koaliční sestavy. Samostatnou kapitolou je tradiční setkávání vedení radnice se spolky, které běží pětkrát ročně a kterými řešíme například připomínky k rodícímu se Metropolitnímu plánu. K tomu mají spolky vyhrazenu jednu stranu v radničním periodiku Šestka, což je celostátně celkem unikát.

Co bude v rámci koncepce letos realizováno?
Postupně se naplňují úspěšné nápady občanů v projektu „Mám nápad pro Šestku", což je ta slavná participace v praxi. Díky ní budeme mít letní kino v parku Maxe van der Stoela, piknikové místo na Ladronce, stojany na kola u nádraží Praha – Podbaba, lavičku pro seniory na konečné tramvaje 22 na Bílé hoře, dětské hřiště v Ruzyni a řadu dalších. Projekt „Nápad pro Šestku" letos pokračuje druhým ročníkem.

Proč se Praha 6 k této koncepci přihlásila a kdo ji tvořil?
Téma vnesli na radnici Prahy 6 Starostové a nezávislí, protože to je dobrá praxe, která se nám na řadě míst vyplatila. Téma držíme spolu s Oldřichem Kužílkem, někdy to ovšem vyžaduje velkou neústupnost a boží trpělivost. Naštěstí ho odvážně podporuje i pan starosta Ondřej Kolář.

Velký ohlas vyvolal záměr Prahy 6 instalovat k soše maršála Koněva vysvětlující ceduli. Čekal jste takové množství reakcí a dostávají se k vám spíše ty pozitivní, či negativní?
Velké množství reakcí jsem čekal, je to téma zdánlivě lokální, ve skutečnosti však zasahující polovinu zeměkoule. Ohlasy jsou převážně příznivé, neboť obyvatelé Prahy 6 jsou vzdělání a zorientovaní. Protestují komunisté a zájmové skupiny navázané na ruské imperiální zájmy. V tomhle případě ale můžu jasně deklarovat, že Praha 6 od svého záměru popsat reálnou vojensko-politickou kariéru maršála Koněva neustoupí, i kdyby protestovaly všechny státy bývalého ruského, či chcete-li sovětského komunistického impéria. Pomník pochází z roku 1980, kdy byla celá Koněvova osobní historie dobře známa. Argumentovat, že jde o poděkování Rudé armádě za osvobození, je po roce 1968 neobhajitelné a záměrně zavádějící.

Neobáváte se, že stejně jako byla socha opakovaně vandaly natřena na růžovo, že někdo takto „upraví“ jednou i ceduli?
Nebude to cedule, ale tři velké bronzové tabule ve třech jazycích. Česky, rusky a anglicky. Text na deskách momentálně oponují tři vědecká pracoviště a jeho znění bude velmi neutrální. Nedokážu si představit, že by v noci po bronzových deskách někdo stříkal sprejem. O to si naopak říká socha tak, jak dnes vyznívá. Prahu 6 už stály její opravy spoustu peněz.

Jak Praha 6 pečuje o sochy a pomníky na svém území? Kolik ji to stojí a chystá v dohledné době nějaké opravy?
Jsme vojenskou čtvrtí, pomníků a pamětních desek máme přes stovku. Příští rok opravíme pomník bojovníkům v 1. světové válce na Macharově náměstí na Ořechovce, opravíme chybný text na pamětní desce Josefu Mašínovi, jednomu ze slavné odbojové skupiny Tři králové a k Písecké bráně na Hradčanech umístíme velkou litinovou sochu – Vějíř Žofie Chotkové. Je to krásné vodní dílo, se moc těším, až bude funkční.

Letos si připomínáme 100 let od vzniku Československa? Chystá Praha 6 k tomuto výročí nějaké akce?
Je jich moc. Budeme dělat tři velké výstavy, z toho dvě do ulic Prahy 6. Připomínku 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy, kterou zpravodajsky zaštítil právě maršál Koněv, do Československa. Ale také velkou výstavu k 100. výročí založení Československa v říjnu 1918, která se stane dominantou oslav 28. října v Dejvické ulici. Třetí výstava se bude věnovat stému výročí konce 1. světové války 11. 11. 1918. Velmi čile spolupracujeme s vedením armády, máme výborné vztahy. Vedle toho ale připravíme řadu drobnějších doprovodných akcí. Například Dejvické divadlo nastuduje málo známou hru Václava Havla, která se odehrává v předvečer založení Československé republiky.

Městské části trápí, Praha 6 není výjimkou, nedostatek kapacit ve školských zařízeních. Jak tento problém radnice řeší a kde ji nejvíce „tlačí bota“?
Pro nejbližší léta jsme připravili projekty směřující k navýšení kapacity ve školkách a školách o 1000 míst. V tuto chvíli kapacitně zvládáme, ale poslední léta s odřenýma ušima. Cítím, že jako prioritu vnímá tenhle úkol celé zastupitelstvo Prahy 6, takže nemám obavu, že by se tomu záměru někdo stavěl do cesty. Horší je to se spolkem Pro Hanspaulku, který nám několikrát obstrukcemi zhatil stavbu krásného projektu nové školy a školky v ulici Na Kocínce pod Hanspaulkou. Tam nic jiného než snahu škodit městské části a jejím obyvatelům necítím.


Zdroj: https://www.prazskypatriot.cz/mistostarosta-prahy-6-jan-lacina-neustoupime-i-kdyby-protestovali-vsichni-z-byvaleho-komunistickeho-imperia/

Facebook Twitter Linkedin 
3.1.2018
Jak hodnotí místostarosta Prahy 6 Jan Lacina činnost společnosti SNEO?

Před naším příchodem na radnici na konci roku 2014 sloužilo SNEO a.s. k málo srozumitelnému přelévaní peněz mezi městskou částí a její akciovou společností. Marže za zprostředkování prodejů bytů, jiných nemovitostí Prahy 6 i jiných činností byly nesmyslně vysoké. SNEO kvůli tomu odvádělo zbytečně vysoké daně z příjmů právnických osob‎ (v součtu šlo o zbytečně zaplacené desítky milionů korun), o vysokých platbách za právní služby, problematických investicích přes Key Investments a dalších nemluvě. Řadu těchto disproporcí se podařilo odstranit, jiné zatím ne. Kdybych hodnotil jako ve filmu, přidělil bych dnes společnosti SNEO  hodnocení 75 %. Je zjevné, že na straně městské části chybí silný a kompetentní partner, proto se nám jeví jako nutné iniciovat na radnici Prahy 6 obnovení Odboru technických investic (OTI) a také budeme po SNEO a.s. důrazně požadovat vyšší míru transparentnosti.  V ní jsme zatím s managementem firmy společnou řeč nenalezli.
Facebook Twitter Linkedin 
19.12.2017
Jan Lacina: Veřejnost překypuje nápady

Žijeme v krásném městě a bezpečné zemi, netrpíme nedostatkem vody, netrápí nás sucha, nezaměstnanost je nejnižší za posledních dvacet pět let. Praha 6 je navíc bezpečná, zelená a vzdělaná – zkrátka naše. Kampus Dejvice je plný studentů, na které čeká skvělá kariéra. ČVUT letos oslavilo 310 let od svého vzniku, Ústav organické chemie a biochemie díky patentům týmu profesora Holého získal za posledních 10 let 20 miliard korun a stal se v tomto ohledu nejúspěšnějším pracovištěm Akademie věd vůbec. Letiště Václava Havla oslavilo na začátku roku největší počet odbavených pasažérů od svého založení před 80 lety, Dejvické divadlo oslavilo čtvrtstoletí své blyštivé umělecké dráhy. Radnice, kde mám tu čest poslední tři roky působit jako místostarosta, splácí staré dluhy: architektu Janu Kaplickému pamětní plaketou, letci Františku Fajtlovi travnatým pomníkem jeho Spitfiru, válečné hrdince Boženě Kropáčkové za ukrývání parašutistů pamětní deskou, prezidentu Václavu Havlovi odhalením lavičky Ferdinanda Vaňka, jeho literárního alter ega. Veřejnost se začíná systematicky zapojovat do rozvoje města a překypuje nápady na jeho vylepšení. Moje jediná stížnost míří k předčasnému odchodu našeho kolegy, zastupitele za Starosty a nezávislé, ale samozřejmě především spisovatele Petra Šabacha z tohoto světa. To vše máme za sebou. Před sebou máme naopak prezidentské volby. A nejen ty. Těším se na ně. Protože jsem pevně přesvědčen, že my Pražané – a šestkoví zvláště – ukážeme světu, že máme dostatek rozumu i citu ke správné volbě.

Facebook Twitter Linkedin 
22.10.2017
Starostové a nezávislí získali v parlamentních volbách v Praze 6 6,21 % hlasů

Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území Prahy 6, které se konaly ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2017, se stala Česká pirátská strana, která získala celkem 9 189 platných hlasů, tedy 17,27 %. Na druhém místě skončilo hnutí ANO 2011 se ziskem 8 958 hlasů (16,83 %) před třetí TOP 09 - 8 690 hlasů (16,33 %), čtvrtou Občanskou demokratickou stranou - 8 312 hlasů (15,62 %) a pátou KDU-ČSL - 3 318 hlasů (6,23 %). Volební účast v Praze 6 dosáhla celostátně nadprůměrných 71,63 %.

Zisk 6,21 % hlasů je o 1,03 p. b. vyšší, než celostátní průměr STAN.

Kompletní výsledky hlasování najdete na webu Volby.cz.

Facebook Twitter Linkedin 
18.9.2017
Jan Lacina: Média musíme chránit před přímým politickým vlivem

Po dekádách slibů všech dosavadních vlád dosáhneme poprvé hranice 1 % ze státního rozpočtu na kulturu, a to bez plateb církvím, a tuto výši dlouhodobě udržíme. Základem bude systematické, transparentní a spravedlivé rozdělování prostředků na živé umění i kulturní dědictví po nově definované ose stát – kraje – obce. Nově uzákoněné veřejnoprávní instituce budou schopny využívat financování z více zdrojů.

Média veřejné služby Českou televizi a Český rozhlas vnímáme jako nejvýznamnější kulturní instituce tohoto státu, které je potřeba chránit před přímým politickým vlivem, neboť jsou garantem svobodného přístupu k informacím a liberálně demokratického vývoje v ČR.

Pro prezentaci české kultury jako zdroje společenské identity využijeme velká výročí (100 let založení Československa, 400 let od bitvy na Bílé hoře, 30. výročí svatořečení Anežky České, 600 let od narození Jiřího z Poděbrad ad.). Modernizujeme sokolovny, kulturní a společenské domy. Iniciujeme vznik nové Národní knihovny.

Autor: Jan Lacina, zástupce starosty Prahy 6, garant kultury

Facebook Twitter Linkedin 
31.8.2017
Rok placeného parkování: systém má zásadní slabinu

Parkovací zóny zavedené před rokem ulevily nejzatíženějším oblastem Prahy 6, takže po létech zoufalství mohou lidé okolo dopravních uzlů a v centrální oblasti Prahy 6 opět normálně zaparkovat. Systém parkovacích zón má ale jednu zásadní slabinu, totiž že odsouvá problém pouze za své hranice, o čemž se na vlastní kůži přesvědčují obyvatelé v místech, kde do té doby nebyl problém zaparkovat, třeba v Břevnově, nebo na Hanspaulce. A navíc je velmi nepružný, protože rozšíření zón musí na podnět městských částí vysoutěžit hlavní město Praha. A tomu cokoliv v oblasti dopravy vždycky neuvěřitelně trvá (jeden příklad za všechny: zprovoznění parkovišť pod Letnou a Prašným mostem). Celá kalvárie dle mého míří k tomu, že jednou bude parkovací zónou celá Praha a na jejím okraji bude připraven dostatečný počet záchytných parkovišť, které pojmou návštěvníky hlavního města tak, jak to známe třeba z Vídně. Tam mají navíc systém zjednodušený v tom, že se na ulice nemalují žádné modré čáry, a nepotřebují ani parkovací automaty, protože parkovací lístek si koupíte normálně v trafice, nebo pomocí mobilní aplikace. Jednoduché, účinné a levné.

Jan Lacina (STAN)

Facebook Twitter Linkedin 
30.8.2017
Doprava v Praze 6

Mluvíme-li o dopravě v Praze 6, musíme začít dlouhým a smutným výčtem páteřních komunikací, které zásadně chybějí. Bez dokončené moderní elektrifikované železnice Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla budou do Prahy ze středních Čech jezdit desetitisíce aut, kterým navíc scházejí záchytná parkoviště. Bez dokončeného pražského okruhu na severu bude denně ucpaný Břevnov v Patočkově ulici, ráno do Blanky, večer z Blanky. Auta by sice mohla jezdit Břevnovskou radiálou, ale ta také schází. Navíc proti ní protestují v Řepích, vedení hlavního města ji ovšem stejně nedávno škrtlo z dlouhodobých plánů. Mám pokračovat? Na důvody stagnace se poptejte u pražského radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) a ministra dopravy Dana Ťoka (ANO).

Jan Lacina (STAN)

Facebook Twitter Linkedin 
25.8.2017
Letní kino v parku u Keplera ožívá

V rámci participativního rozpočtu Mám nápad pro Šestku se mezi vítěznými projekty umístil projekt „Multifunkční prostor Letní kino“ v parku Maxe van der Stoela – přírodním amfiteátru u Gymnázia Jana Keplera umístěném pod úrovní komunikace mezi ulicemi Myslbekova a Keplerova.

„Se zářím mám neodmyslitelně spojený návrat z venkovských strnišť u prarodičů zpátky do městského života, je to takový zvláštní okamžik v životě každého kluka a holky – smutný i veselý najednou. Zatímco hrdinové Zdeňka Svěráka putují opačným směrem – z města na venkov. Jsem na ten film upřímně zvědavý,“ říká místostarosta pro školství a kulturu Jan Lacina (STAN).

INFORMACE PRO DIVÁKY:

 • občerstvení zajištěno na místě
 • s sebou doporučujeme deku nebo polštářky pro pohodlné sezení

Další informace: https://www.facebook.com/events/1450944061648690/?fref=ts

Facebook Twitter Linkedin 
21.8.2017
Opera v Šárce 2017

Těšit se můžete na unikátní kulturní zážitek - klasickou českou operu v podání předních českých operních pěvců, sboru, orchestru a baletu Národního divadla v přírodních kulisách Divoké Šárky.

Opera JAKOBÍN proběhne v neděli 3. září 2017 od 14.00 hodin v režii Jany Divišové a Renée Nachtigallové pod taktovkou dirigenta Jana Chalupeckého. S Národním divadlem spolupracuje také Kühnův dětský sbor se sbormistrem prof. Jiřím Chválou.

Facebook Twitter Linkedin 
21.8.2017
V Praze povede kandidátku tandem Jan Farský a Jan Lacina

Na pražské kandidátce ‎nabídne hnutí STAN celkem 11 pražských starostek a starostů, 4 místostarosty a 2 ex starosty (Prahy 1 a Prahy 3). Vedle nich se objeví například scenárista a publicista David Smoljak, ředitel pražského Domu dětí a mládeže Libor Bezděk či bývalý ministr dopravy Pavel Dobeš, který kandidátku na 36. místě uzavírá. Na kandidátní listině je 10 žen a 26 mužů. Kompletní seznam vypadá následovně:

1. Mgr. Jan Farský, muž, 38 let, poslanec PSP ČR, právník, Semily, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2. Mgr. Jan Lacina, muž, 47 let, zástupce starosty MČ Praha 6, producent, scenárista, režisér, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

3. Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, muž, 61 let, expert na otevřenost veřejné správy, režisér a publicista, Praha, bez politické příslušnosti

4. Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., muž, 58 let, právník, vysokoškolský pedagog, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5. RNDr. Jana Plamínková, žena, 58 let, radní pro životní prostředí, infrastrukturu a občanskou vybavenost ZHMP, starostka MČ Praha – Slivenec, Praha, členka politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

6. Prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr.h.c., muž, 66 let, prorektor VŠUP, architekt, designér, pedagog,  Praha, bez politické příslušnosti

7. Mgr. Milada Voborská, žena, 45 let, starostka MČ Praha – Satalice, editorka,  Praha, bez politické příslušnosti

8. Mgr. Lukáš Zicha, muž, 34 let, zástupce starosty MČ Praha 4, podnikatel, Praha, bez politické příslušnosti

9. JUDr. Zuzana Chlupáčová, žena, 62 let, právnička, advokátka, Praha, bez politické příslušnosti

10. Ing. Tomáš Mikeska, muž, 69 let, ekonom, zastupitel MČ Praha 3, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11. Hana Moravcová, žena, 46 let, starostka MČ Praha 20, jednatelka společnosti, Praha, členka politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

12. Ing. Miloš Růžička, muž, 54 let, starosta MČ Praha – Ďáblice, pražský zastupitel, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13. Ing. Petr Hlubuček, muž, 43 let, starosta MČ Praha – Lysolaje, ekonom, podnikatel, předseda klubu chovatelů drůbeže, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

14. Ing. Petr Hejma, muž, 48 let, zastupitel MČ Praha 1, ekonom, podnikatel, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

15. JUDr. Marta Koropecká, žena, 69 let, starostka MČ Praha – Zličín, Praha, bez politické příslušnosti

16. Ing. Petr Hejl, muž, 57 let, starosta MČ Praha – Suchdol, podnikatel v oboru měřicí techniky, Praha, bez politické příslušnosti

17. Vojtěch Zelenka, muž, 34 let, zastupitel MČ Praha 22, organizátor odborných konferencí, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

18. David Smoljak, muž, 58 let, zastupitel MČ Praha – Vinoř, scenárista a publicista, Praha, bez politické příslušnosti

19. Miroslav Malina, muž, 63 let, starosta MČ Praha – Dolní Chabry, Praha, bez politické příslušnosti

20. MUDr. Iveta Borská, žena, 53 let, lékařka, zastupitelka MČ Praha 6, Praha, bez politické příslušnosti

21. Ing. Viktor Komárek, muž, 53 let, starosta MČ Praha – Nebušice, Praha, bez politické příslušnosti

22. MUDr. Petr Šedivý, muž, 51 let, lékař, konzultant, Praha, bez politické příslušnosti

23. Ing. arch. Tomáš Drdácký, muž, 44 let, zástupce starosty MČ Praha – Troja, architekt, Praha, bez politické příslušnosti

24. Mgr. Kateřina Arnotová, žena, 43 let, zastupitelka MČ Praha - Čakovice, právnička, Praha, bez politické příslušnosti

25. Ing. Lenka Alinčová, žena, 58 let, starostka MČ Praha – Kunratice, Praha, členka „Hnutí Praha Kunratice“

26. Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, muž, 36 let, starosta MČ Praha – Kolovraty, vysokoškolský učitel, Praha, bez politické příslušnosti

27. Ing. Radka Soukupová, žena, 56 let, zástupkyně ředitele Vládní agentury pro sociální začleňování, Praha, bez politické příslušnosti

28. Ing. Ondřej Růžička, muž, 38 let, radní MČ Praha 4, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

29. Ing. Michal Biskup, muž, 45 let, zástupce starosty MČ Praha – Vinoř, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

30. Mgr. Ing. Libor Bezděk, muž, 47 let, radní MČ Praha 6, ředitel Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, Praha, bez politické příslušnosti

31. Mgr. Karel Koželuh, muž, 41 let, vedoucí provozního úseku Národního technického muzea, Praha, bez politické příslušnosti

32. RNDr. Jiří Mašek, CSc., muž, 60 let, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13, Praha, bez politické příslušnosti

33. Mgr. Petr Karvánek, muž, 58 let, ředitel Základní školy Antonína Čermáka, Praha, bez politické příslušnosti

34. PhDr. Věra Dvořáková, žena, 64 let, pedagožka, Praha, bez politické příslušnosti

35. Mgr. Tomáš Stařecký, muž, 55 let, státní úředník, zvoník, hvězdář, Praha, bez politické příslušnosti

36. Mgr. Pavel Dobeš, muž, 35 let, ředitel GNSS Centra Excellence/využití satelitních technologií v dopravních módech, Praha, bez politické příslušnosti

Facebook Twitter Linkedin 
31.7.2017
Proč si ti Starostové myslí, že to sami zvládnou?

- protože 250 tisíc voličů z krajských voleb se nikam nevypařilo;
- protože mají respektované osobnosti, známe z regionů, krajů, ale nejen tam – mají i tři výrazné poslance a několik známých senátorů;
- protože Starostové mají podporu řady místních partnerských hnutí, která se nejmenují STAN v mnoha krajích – to zpětně ovlivňuje celostátní preference a známost značky Starostové a nezávislí mezi voliči;
- protože samostatná kandidátka konečně představí Starosty jako samostatnou značku, s vlastním programem – a všechno nahoře zmíněné se sečte dohromady.

Nyní podrobněji. Největší silou Starostů a nezávislých, kterou nejsou s to postihnout žádné průzkumy volebních preferencí, jsou lokální partnerská hnutí v regionech. Starostové si spolupráci s nimi vyzkoušeli už v krajských volbách v roce 2016, v nichž získali – pro většinu politických komentátorů překvapivě – 9,9 % hlasů a s nimi celkem 76 krajských mandátů.

Jen pro zajímavost, jak jsou často průzkumy zavádějící: Ve Středočeském kraji předvídaly průzkumy Starostům 3 % (výsledek přes 18 %), v Libereckém kraji 14 % (výsledek přes 32 %). Dnes jsou Starostové součástí 10 ze 14 krajských vlád včetně Prahy a partnerská hnutí mají na tento výsledek určující zásluhu.

Konkrétně, o kom je řeč? Starostové pro Liberecký kraj (SLK) jako samostatné hnutí dali české politice taková jména jako je hejtman Martin Půta či poslanec Jan Farský. Karlovarská občanská iniciativa (KOA) má ve svém středu karlovarského primátora Petra Kulhánka. Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) reprezentuje bývalý ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták, aktuálně místopředseda senátu za klub Starostů a nezávislých.

A tak bychom mohli pokračovat ve značkách SNK-ED (v několika krajích), Tábor 2020 (Jihočeský kraj), Starostové pro občany (Vysočina), Východočeši (Královéhradecký kraj), ZVUK či Zlínské hnutí nezávislých z domovského kraje předsedy Starostů Petra Gazdíka.

Podstatný rozdíl mezi výzkumy volebních preferencí a skutečným výsledkem voleb v případě Starostů může přinést zveřejnění seznamu kandidátů v každém kraji. Pro občany známá jména na volebních lístcích, která dostanou v říjnu do schránky, budou hrát roli. Řada voličů se rozhoduje právě až dle osobností na volebních lístcích, což dnešní průzkumy prostě nemohou postihnout.

Teprve tehdy se všechno spojí: respektovaná regionální jména se skutečností, že ze všech politických úrovní dlouhá léta – daleko před vládou, parlamentem i prezidentem – vedou v oblibě u českých občanů právě starostové. Chcete jeden příklad za všechny? Šéf senátního klubu Starostů Jan Horník. Starostou nejvýše položené obce u nás - Božího Daru je od roku 1990, to znamená, že byl zvolen celkem sedmkrát, zastupitelem Karlovarského ‎kraje od vzniku krajů v roce 2000 pětkrát a senátorem vloni už potřetí.

Jak říká třetí muž pražské kandidátky Starostů do parlamentu Oldřich Kužílek, dlouholetý propagátor otevřenosti a transparentnosti veřejné správy: "Posledním volebním materiálem, který dostanou do schránky úplně všichni, je právě volební lístek."

 

Jan Lacina, místostarosta Prahy 6 a volební manažer STAN

Facebook Twitter Linkedin 
27.4.2017
Divoké sny Jakuba Stárka v Parlamentních listech o školství v Praze 6

Jakub Stárek mě v článku, který ze stránek ODS přetiskly Parlamentní listy, označuje za nejslabšího radního pro školství posledních volebních období. Tím jsem se stal ve chvíli, kdy na veřejnost proskočila informace o mé možné kandidatuře do PSP ČR. Stárek podporuje svá tvrzení těmito argumenty.

Stárek: Pro rady MČ vedené ODS bylo školství vlajkovou lodí, do které investovala Praha 6 největší díl investic. To prý ustalo.

Skutečnost: V minulém volebním období, tedy v letech 2011 – 2014 byla průměrná roční částka proinsvestovaná v oblasti školství 66.866 milionu Kč. Za léta 2015 - 2016, kdy vede školství  v nové koalici STAN, činí průměr investic 75.417 milionu Kč. Zároveň můžeme bezpečně konstatovat, že v roce 2017 překročí investice do školství 100.000 Kč, takže tento průměr se ještě zvýší. Závěr: Do škol investujeme více než předešlá koalice ODS – ČSSD.

Stárek: Dále Jakub Stárek konstatuje, že jsme neuváženě prodloužili nájem budovy ZŠ Vlastina o dalších pět let a ubrali si tím z volných kapacit.

Skutečnost: Smlouva byla uzavřena v roce 2006 do srpna roku 2022 a je pod ní podepsán tehdejší starosta ODS Tomáš Chalupa. My jsme žádný dodatek nepodepsali a délku trvání neprodloužili.

Stárek: Při prvních potížích s protesty veřejnosti jsme měli ustoupit od projektu „Kocínka“ při ZŠ Bílá a vyndali záměr z programového prohlášení.

Skutečnost: Na projekt jsme okamžitě navázali, projednali jsme ho v územním řízení, vyšli vstříc řadě požadavků dvou fyzických osob a jednoho spolku a později jsme projekt projednali i v otevřené platformě s veřejností . Narazili jsme však na odvolání spolku „Pro Hanspaulku“, kterému nadřazený stavební úřad magistrátu hlavního města Prahy vyhověl a zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Praze 6 pro údajné nedostatky v projektu (připraveného ODS v letech 2011 - 2014). Závěr: Okamžitě jsme iniciovali projekt půdní vestavby v ZŠ Antonína Čermáka, který má zvýšit kapacitu o 125 dětí od září 2018, navíc je z více jak 50% financován z evropských dotací.

Závěr:

Skutečným problémem školství v Praze 6 jsou účelová přehlášení dětí k trvalému pobytu v Praze 6 několik týdnů či dní před zápisem. Letos jich podle zasvěceného odhadu odboru školství bylo 250 z 1250. Tomu Praha 6 může těžko čelit, neboť pro to nemá oporu v žádném zákoně. Vyvolávání nepodložené paniky ničemu nepomůže, situaci letos kapacitně určitě zvládneme. Budeme však iniciovat novelu zákona, která by podmínku trvalého pobytu kromě dítěte přenesla i na jeho zákonné zástupce a ztížila by tak proces dočasných a účelových změn trvalých adres.

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty pro kulturu, školství a otevřenou radnici

Facebook Twitter Linkedin 
23.4.2017
Festival ambasád

Druhý ročník Festivalu ambasád se letos uskuteční v sobotu 13. května od 8 do 16 hodin opět na Kulaťáku v Dejvicích v rámci Farmářských trhů. Přijďte ochutnat z pestré nabídky světové gastronomie i kultury.

Facebook Twitter Linkedin 
13.4.2017
Koaliční smlouva podepsána

Celostátním volebním lídrem a kandidátem na premiéra bude předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Volební kandidátky budou skládány tak, aby výsledný republikový poměr zastoupení odrážel poměr 60% navrhovaných kandidátů pro KDU-ČSL a 40% pro STAN. Ve stejném procentuálním poměru přispějí strany z vlastních zdrojů na společnou kampaň.

Jak uvedl lídr KDU-ČSL a nově ustavené koalice Pavel Bělobrádek, ambicí koalice je bojovat o nejvyšší příčky a ucházet se o přízeň nejméně 30% voličů, kteří nevědí, koho volit, kteří se nechtějí vracet ke zklamání z minulosti, kteří si nepřejí monopolizaci moci. Společná koalice nabízí silnou, proevropskou, nepopulistickou, konstruktivní a středovou alternativu.

Lídr STAN Petr Gazdík doplnil, že koalice chce vytvořit věrohodnou politickou sílu s vlastní představou správy země, tedy prosperující stát, který poroste zespoda a kde se rozhoduje co nejblíže lidem.

Obě strany našly programovou shodu, která staví především na společných prioritách podpory pracujících rodičů, vzdělání, malého a středního podnikání, rozvoje venkova.

Zdroj: https://www.starostove-nezavisli.cz/volby/poslanecke-volby-2017/kdu-csl-a-stan-podepsali-koalicni-smlouvu

Facebook Twitter Linkedin 
8.4.2017
Pracoviště odboru azylové politiky na Dědině

Zastupitel za hnutí STAN Oldřich Kužílek ve svém příspěvku uvedl:

„Umístění centra na Deltu je úřední necitlivost a  netransparentnost. Selhal věcný odbor i stavební úřad Ministerstva vnitra. Ten porušil povinnost stavebního zákona „ověřit účinky budoucího užívání stavby“. Jak je ověřil bez oslovení Prahy 6? I soukromý vlastník mohl zvážit, jak se degraduje jeho chvályhodná rozsáhlá investice do zlidštění prostoru mezi obchody. Chodím tam denně a dopady jsou zlé: vznikající atmosféra místa, které už už bylo místem setkávání a pohody, je vniveč. Nové bistro má o víkendu zavřeno – míří  jen na klienty centra. Radnice by měla změnu bezpečného prostoru na pocitově rizikový zkusit všemi prostředky zvrátit. Třeba žádat oddělit zónu centra od nádvoří, zřídit přístup přímo od Vlastiny ulice, posílit režim objednání klientů, aby se jich plynule střídal co nejmenší počet.“

Na posledním jednání Zastupitelstva Prahy 6 zazněla v interpelacích občanů 6 k umístění uvedeného pracoviště celá řada připomínek a podnětů. Patří mezi ně například požadavek na zvýšení počtu policistů, instalování kamery nebo nejlépe zrušení pracoviště v uvedené lokalitě.

Názory dalších představitelů radnice si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/pdf/201704.pdf

 

 

Facebook Twitter Linkedin 
7.4.2017
Ve Vokovicích vyroste nová školka

Školka má nejprve sloužit dětem po dobu plánované rekonstrukce MŠ Vokovická. Za tři roky by měla rozšířit stávající kapacitu míst ve školkách v Praze 6. Jak uvedl Jan Lacina, potřeba míst ve školkách stoupá, již nyní je zřejmé, že tuto školku Praha 6 bude využívat minimálně do roku 2030.

Nová jednopodlažní budova se zelenou střechou podle návrhu ateliéru Pata a Frýdecký má vzniknout místo bývalých jeslí. Zchátralou dřevostavbu nechala radnice odstranit v loňském roce.

Projekt ale rozděluje místní. Ačkoliv radnice informovala veřejnost na společném setkání před dvěma lety, pro svůj záměr získala podporu v anketě a přípravě věnovala na základě vznesených požadavků a připomínek místních občanů velkou pozornost, v současné době je v řešení nesouhlas části obyvatel okolních domů, kteří preferují využít vzniklý prostor pro vytvoření parku bez jakékoliv výstavby.

Šestkový starosta Ondřej Kolář v odpovědi na nesouhlasné stanovisko občanů potvrdil, že zájem na stavbě školky v této lokalitě trvá, mmj. i z toho důvodu, že Praha 6 musí být připravena na to, že se v roce 2020 dle nového zákona otevřou školky dětem již od dvou let, a jako zřizovatel školek je povinna zajistit požadované kapacity.

Zdroj:  http://www.sestka.cz/pdf/201704.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
6.4.2017
Dotační programy - Letní školičky a Šestka táborová

Většina mateřských škol v létě uzavře své brány, řada z nich však na základě vlastního rozhodnutí bude organizovat městské tábory, letní školičky nebo dokonce mimopražské tábory. Jejich pestrý program pokryje všech devět prázdninových týdnů a pobere více než 700 dětí! V nabídce budou sportovní či výtvarné aktivity, ale i divadlo, zpěv, řemesla, vaření či pouhý pobyt v přírodě.

S vědomím, že model letních školek znamená pro rodiče i vyšší finanční nároky než běžný provoz, připravila Praha 6 nový dotační program. Jak uvedl místostarosta pro oblast školství a kultury a lídr hnutí STAN Jan Lacina, radnice je připravena finančně přispět žadatelům, kteří svým příjmem nepřekročí hranici čtyřnásobku životního minima, a to částkou tisíc korun na dítě a týden. Dále uvedl, že o otevření školek v běžném provozu radnice letos neuvažuje, neboť v loňském roce nebyl o nabízené termíny zájem, kapacita se nenaplnila a školky v běžném provozu ani neotevřely. Vedoucí odboru školství Luděk Soustružník upřesnil, že dotační program je primárně určen zaměstnaným rodičům, kteří jsou ekonomicky slabí a nemají jinou možnost, jak se o dítě o prázdninách postarat.

Slevu na prázdninový pobyt dítěte vyřizují jednotlivé školky poté, co dítě prokazatelně k aktivitě nastoupí. Stejně tak se přihlášky a informace k jednotlivým aktivitám rodiče dozvědí přímo ve školkách.

O příspěvky mohou požádat také rodiče, kteří posílají děti na tábory. Již druhý rok pokračuje projekt Šestka táborová. Finanční podpora 500 korun má být pro rodiče motivací, aby posílali děti v době letních prázdnin na tábory a jiné volnočasové aktivity.

Zdroj a bližší informace na www.praha6.cz

Facebook Twitter Linkedin 
5.4.2017
Zápisy do mateřských škol

Zápisy jsou povinné pro děti, které v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 dosáhly nebo dosáhnou věku 5 let. Platí to i pro ty, pro něž rodiče budou žádat například individuální výuku či odklad školní docházky. Právě o něj by měli rodiče požádat během zápisu, nikoliv během května, jak tomu bývalo.

Podrobnější všeobecné informace k zápisu včetně potřebných formulářů (žádost a evidenční list) jsou zveřejněny na webových stránkách městské části Praha 6 www.praha6.cz/zapis a na portálu www.jakdoskolky.cz.

Co je potřeba k zápisu dítěte do MŠ s sebou přinést:

- vyplněnou žádost o přijetí a vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu 

- případná odborná či lékařská doporučení.

Zdroj: http://www.sestka.cz/pdf/201704.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
27.3.2017
Devátý republikový sněm STAN

Post předsedy STAN obhájil s hlasy 93% delegátů Petr Gazdík. Křeslo prvního místopředsedy hnutí obhájil Vít Rakušan, který obdržel 92% hlasů.

Velice úspěšní byli zástupci Prahy. Pražská zastupitelka a 1. místopředsedkyně krajského výboru Jana Plamínková byla zvolena členkou předsednictva. Jan Lacina a Petr Hejma, místopředsedové krajského výboru, byli zvoleni členy celostátního výboru.

V tajné volbě byla schválena (86%) spolupráce s KDU-ČSL, SNK ED a regionálních stran před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Delegáti sněmu zároveň schválili programové priority STAN, které budou základem pro sestavení volebního programu budoucí koalice. Současně byla zveřejněna hospodářská bilance za rok 2016, kdy STAN hospodařil se ztrátou 2 399 611 Kč, která byla kryta přebytkem z předchozího roku ve výši 5 031 876 korun.  

Další informace na https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/post-predsedy-gazdik-obhajil-ztrata-z-hospodareni-je-kryta-z-prebytku

Facebook Twitter Linkedin 
21.3.2017
Revize Programového prohlášení Rady městské části Praha 6

Starostové a nezávislí na radnici Prahy 6 řídí gesce školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a otevřené radnice. V nich skutečně došlo k jedné úpravě Programového prohlášení. Proti územnímu rozhodnutí umístit nový, moderní a architektonicky velmi kvalitní objekt školy a školky do ulice Na Kocínce při Základní škole Bílá se totiž odvolal spolek „Pro Hanspaulku“ a další dvě fyzické osoby. Projekt nabral výrazné zpoždění a dnes není vůbec jasné, kdy bude dokončen. My jsme ale v roce 2014 dali slib občanům, že budeme usilovat o dostatek míst jak ve školkách, tak i ve školách, a tak jsme byli nuceni hledat rychle náhradní řešení. Největší tlak na školní místa je totiž dlouhodobě v oblasti Hanspaulky a přilehlé části Dejvic a Bubenče. Po důkladné analýze nám vyšlo nejvhodnější řešení: půdní vestavba v Základní škole Antonína Čermáka, která zvýší kapacitu budovy o pět tříd, tedy přibližně 125 žáků. Začali jsme proto urychleně připravovat projekt a zároveň činit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby většinu nákladů zaplatily evropské dotace, které po letech dorazily i do Prahy. Projekt postupuje zdárně kupředu. Když se nepotká se zlou vůlí, v září 2018 by měl být hotový.

Více informací a názorů zástupců radnice k uvedeném tématu lez nalézt na http://www.vasepraha.eu/soubory/pdf/V6_201703.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
20.2.2017
Nezávislí starostové

Od roku 1990 se nám podařilo postupně vybudovat síť relativně sebevědomých demokratických institucí. Namátkou: Nejvyšší správní soud, Česká televize, Ústavní soud, Český rozhlas, svobodné volby a mnohé další, které mají za úkol bránit liberální demokracii, jíž se tu občas ve zkratce říká 'západní'. Vedle nich tu vznikl další klíčový fenomén svobodné společnosti - nezávislá střední třída složená z úspěšných zaměstnanců, z malých a středních podnikatelů či osob samostatně výdělečně činných. Ta dnes dostává díky dlouhé řadě vládních regulací těžce na frak a bude muset podle všeho zabojovat o své přežití. A jaksi nepovšimnuta se tu emancipovala nenápadná, ale velmi vlivná politická síla nezávislých starostů, kterých je většina z celkového počtu 6 tisíc obcí. Starostové jsou společností dlouhodobě vnímáni jako jednoznačně nejvěrohodnější reprezentanti tuzemské politiky daleko před Sněmovnou, Senátem, vládou i prezidentem. Významná část nezávislých starostů se postupně spojuje pod hlavičkou hnutí Starostové a nezávislí mimo jiné k obraně demokratických institucí, střední třídy a západního směřování naší země.

Facebook Twitter Linkedin 
6.2.2017
Koalice STAN a KDU-ČSL?

Politická scéna není přehledná jako dřív, kdy tu byly dvě velké politické strany, jedna vlevo a druhá vpravo, které dělaly dohromady výsledek kolem 70% voličů. Skončilo to všemi těmi zkorumpovanými ROPy severozápad a jihozápad, které táhnou ODS-ČSSD vytrvale ke dnu, ostatně taky vyvolaly ducha Babiše. Ten není ani vlevo, ani vpravo, ale jako Bůh levituje nad středem a luxuje Topku, soc-dem i komunisty, což je svým způsobem obdivuhodné žonglérské představení. Všichni ovšem čekají, kdy z té hrazdy coby zručný klaun a zjevný kaskadér nakonec přeci jen slítne. My budujeme ten opravdový, pevný střed, v Česku liberální a nekonfesní, na Moravě konzervativní a konfesní. Klidnou sílu jako KDU-ČSL, ale odvážnou jako Starostové. Má to před sebou obrovskou budoucnost. Hranice 10% pro vstup do sněmovny mě vůbec nestraší, je dobrou motivací, abychom se pustili do práce. Jinak řečeno: Je-li laťka vysoko, musíme se hodně rozběhnout a pořádně odrazit. Malověrní ať zůstanou doma.

Facebook Twitter Linkedin 
31.1.2017
Plány a vize pro rok 2017

Letos běží prvním rokem participační projekt „Mám nápad pro Šestku“, spolu s občany budeme hledat také budoucí využití budovy bubenečského nádraží. Připravujeme „mapový informační systém“ na inovovaný web Prahy 6, aby si zájemci mohli hledat důležité informace v mapách, protože je to často jednodušší a hlavně přehlednější. Vzhledem k tlaku na kapacitu škol v Bubenči a Dejvicích jsme začali intenzivně pracovat na půdní vestavbě v základní škole Antonína Čermáka, která by měla navýšit kapacitu o 125 školáků. Dotační program na kulturní projekty, o jejichž podporu mohou žádat instituce i jednotlivci, letos celkově nabídne sumu 4,8 milionu korun, což je oproti 0,4 milionům z dřívějších dob dvanáctinásobek. Výrazně víc se chystáme investovat také do rekonstrukce veřejných hřišť i podpory organizovaného sportu a volného času.

Názory ostatních zástupců radnice, stejně tak jako zhodnocení roku 2016, si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/pdf/201702.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
31.1.2017
P+R v Tobrucké ulici

V Česku, na rozdíl od takového Švýcarska, vzniká prakticky všechno podstatné bez plánu. Tunel Blanka byl dokončen dřív než Pražský okruh, ačkoli bylo jasně stanoveno, že to musí být naopak. Výsledek aktuálně prožíváme: Auta nejezdí kolem Prahy, ale Blankou přes Prahu. A my na Šestce překvapeně zjišťujeme, že tu máme problémy s emisními limity. Parkovací systém totéž: Nejdřív měl vzniknout systém záchytných parkovišť na hranicích Prahy, teprve potom parkovací zóny. Místo toho postupujeme v opačném pořadí. Napřed nám hlavní město Praha coby koordinátor akce nadělilo modré zóny a teď se nahonem řeší, kde vzít záchytná parkoviště pro Středočechy. A to nemluvím o tom, že parkovací systém měl vzniknout jako systém celopražský, nikoli nahodile po jednotlivých městských částech. Vnitřní centrum jako první zóna, prstenec městských částí v širším centru jako druhá zóna a periferní městské části jako zóna třetí. Místo toho tu máme pražský parkovací guláš a taháme se o to, zda má vzniknout vůbec první P+R parkoviště na území Prahy 6, ačkoliv tam ve skutečnosti dávno stojí. To, že je toto parkoviště v územním plánu omylem označeno jako lesní zeleň, do celé skládačky dokonale zapadá.

Aktuální informace o vzniku uvedeného P+R parkoviště naleznete na http://www.sestka.cz/pdf/201702.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
13.1.2017
STAN v Praze si zvolil nové vedení

Krajský sněm STAN si dne 11. ledna 2017 zvolil nové vedení. Předsedou pražské organizace bude v následujícím období Petr Hlubuček, starosta Lysolají. První místopředsedkyní se stala Jana Plamínková, starostka Slivence a radní hl. města Prahy. Místopředsedy pak byli zvoleni Jan Lacina, zástupce starosty Prahy 6, Miloš Růžička, starosta Ďáblic a Petr Hejma, zastupitel na Praze 1.

Nový předseda STAN Petr Hlubuček řekl: „Politiku chápu především jako službu občanům, mým cílem je proto hájit zájmy všech občanů žijících v pražských městských částech. Za úspěch budu považovat alespoň stejně dobré vedení organizace, jako to doposud dělala Jana Plamínková, a za to jí patří velké díky.“

Jan Lacina byl navíc zvolen pražským volebním manažerem pro roky 2017 a 2018.

Krajský sněm vyjádřil důvěru celostátnímu předsednictvu STAN v postupu při přípravě parlamentních voleb a na celostátního předsedu hnutí nominoval Petra Gazdíka.

 Zdroj: tisková zpráva STAN

Facebook Twitter Linkedin 
9.1.2017
Bilance setkávání radnice se spolky

Jan Lacina, zástupce starosty a zastupitel za hnutí Starostové a nezávislí v Praze 6 uvedl:

„Obecně razím myšlenku, že na vedení Prahy 6 se nemá podílet jen úřad a koaliční většina, ale v přiměřené míře i opozice, protože i její zástupce si lidé zvolili. A potom samozřejmě spolky, které do určité – ne zcela jasně definované – míry zastupují veřejnost. Nás ovšem velmi zajímá i to, co si myslí jednotliví občané v konkrétních lokalitách, proto jsme vloni věnovali takovou pozornost rozběhnutí participace – tedy systematického zapojování veřejnosti do rozvoje Prahy 6.

Je mi jasné, že jsme úplně na začátku a že hlavním úkolem je tu debatu – někdy ještě trochu ukřivděnou či ukřičenou – kultivovat. Postavili jsme komunikační mosty. Jak je budou jednotliví aktéři využívat, je především na nich. To, že někdo na setkáních nejvíc křičí, nebo se jim naopak vyhýbá a rozesílá přes spolky dehonestující maily, neznamená, že má automaticky pravdu. Pravidelná setkávání vedení radnice se spolky Prahy 6, která jsme započali na začátku roku 2016, vidím jako hodnotu samu o sobě. Těžko může být někdo překvapen, že všechno neběží jako po másle. Spolky mají velmi rozličné zájmy – často dokonce protichůdné – a pohybují se v různých „letových hladinách“, takže sama příprava setkání je poměrně náročná disciplína. Za pokrok ve vzájemném vztahu považuji jednak stránku spolků v měsíčníku Šestka a jednak spuštění projektu participace tedy systematického zapojení veřejnosti do rozvoje Prahy 6. Několikrát jsem už konstatoval, že celý proces je během na dlouhou trať a že jsme teprve na začátku. Úspěch spočívá v konstruktivním přístupu obou stran.

Pro rok 2017 jsme si stanovili ambiciózní plán: rozběhnout tak zvaný GIS, tedy geografický informační systém. Zjednodušeně řečeno jde o zobrazování informací, kterými disponuje radnice Prahy 6, v mapách na webu městské části, protože hledání v mapách je v řadě případů mnohem přehlednější než hledání v textových dokumentech. Webové stránky Prahy 6 bychom rádi, také na základě výzvy spolků, zmodernizovali, dali jim nový grafický kabát, větší přehlednost a hlavně bychom stáli o lepší vyhledavač. Samostatnou kapitolu – procházející gescemi prakticky všech radních – tvoří Strategický plán rozvoje Prahy 6 pro léta 2018 až 2030, který je nezbytné projednat s veřejností tak, aby byl do konce léta roku 2018 na světě. Tento dokument má vycházet ze Strategického plánu hlavního města Prahy, který je již hotový. Osobně ho považuji za nejdůležitější dokument, který zůstane po současné politické reprezentaci pro ty příští“.

Názory dalších zástupců radnice naleznete na http://www.sestka.cz/pdf/201701.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
9.1.2017
Libor Bezděk držitelem ceny Přístav za podporu aktivit dětí

Radní Libor Bezděk se stal jedním z šesti držitelů Ceny Přístav, kterou každoročně uděluje Česká rada dětí a mládeže zástupcům veřejné správy, samosprávy a podnikatelům, kteří se na místní a krajské úrovni výrazným způsobem podílejí na podpoře mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

Na cenu jej navrhli Liga lesní moudrosti a Asociace TOM ČR. Česká rada ocenila, že za dobu jeho působení v Praze 6 od roku 2015 se rozpočet věnovaný sdružením pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže zvýšil z 1,5 na 8 milionů korun. Mezi jeho další zásluhy patří například zavedení dotací na tábory pro sociálně slabší rodiny.

 Libor Bezděk je ředitelem Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, předsedou Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, aktivně vede sportovní oddíl atletiky a horolezectví a aktivně se účastní velkého množství akcí.

Cílem udělení cen Přístav je zviditelnění a vyzvednutí dobré zkušenosti z obecní politiky, jejíž ocenění představitelé mohou být příkladem všem ostatním. Již nyní lze navrhovat kandidáty pro další rok na pristav.crdm.cz.

http://www.sestka.cz/pdf/201701.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
8.1.2017
Jak hodnotíte schválený rozpočet MČ Praha 6 na rok 2017?

Dlouhodobě tvrdíme, že rezervy v rozpočtu je třeba hledat především na straně příjmů. Hlavní město drží nás – městské části – na řetězu, nutí nás leštit kliky a škemrat o účelové dotace, které nám v průběhu roku milostivě „hází jako kosti pod stůl“. Je to taková hra na „sedni, lehni a dej mi pac“. Proto se také rozpočet, tak jak je původně schválen, příliš nepodobá tomu, který na konci roku uzavřeme do závěrečného účtu. Tato neblahá praxe přetrvává léta. Přitom rozpočet hlavního města například za rok 2015 skončil v přebytku 11 miliard korun! Městským částem Praha 1 – Praha 22 (tzv. velkým nebo číslovaným) by přitom stačilo spravedlivě rozdělit zhruba 2 miliardy ročně navíc na vyřešení prakticky všech problémů. 

Názory dalších zástupců radnice naleznete na http://www.sestka.cz/pdf/201701.pdf

Informace k rozpočtu na rok 2017 je možné nalézt na http://www.praha6.cz/rozpocet-na-rok-2017.html

 

 

Facebook Twitter Linkedin 
8.1.2017
Led jsme vyráběli dva dny, je větší než na Ovocném trhu

Kde se vzal nápad pořídit venkovní kluziště?

Je to původní nápad mého předchůdce Romana Mejstříka, který měl ještě vloni jako radní na starosti sport a volný čas. Nápad se mi líbil, proto jsme se rozhodli jej zrealizovat a začali jsme hledat pro pro kluziště ideální místo.

Co bylo nejtěžší?

Klíčové bylo najít místo. Celou dobu jsme se snažili, aby byly z místa, kde se konají farmářské trhy, odstraněny betonové květníky ve středovém pásu. Ale ukázalo se, že není dohledatelné, komu patří. Nepatří ani Praze 6, ani TSK, ani ČVUT, ani VŠCHT a ještě hrozilo, že by mohly být památkově chráněné jako symbol „brutalistní“ architektury. Proto nakonec nedošlo k jejich demontáži a místo, kam postavit kluziště, bylo ohroženo. Nakonec jsme zjistili, že plocha za těmi betonovými krásami není tak malá a naše kluziště je nakonec větší než na Ovocném trhu na Praze 1.

Uvažovali jste i o jiném místě?

Dejvice mají výhodu, že jsou dostupné metrem a svým způsobem je to v centru dění. Pokud by se podařilo příští rok odstranit ty betonové krásy, mohli bychom kluziště posunout do středu plochy a mohlo by být i koloritem vánočních farmářských trhů.

Komu je hlavně určené?

Především dětem a rodičům s dětmi, protože jeho velikost 18 na 25 metrů velkým a zkušeným bruslařům nebude stačit. Počítáme se školičkou bruslení pro začátečníky a nabídneme školám, aby přišly v rámci tělocviku s dětmi na výuku bruslení. Vznikne kalendář, kde si školy budou rezervovat hodiny.

Má kluziště nějaké zázemí?

Máme tu půjčovnu bruslí, ve které je k zapůjčení 100 párů bruslí, a pokud to nebude stačit, pořídíme další. Půjčení bruslí je jediné, za co se platí, jinak je bruslení zdarma. U kluziště je malý bufet, kde je možné se občerstvit, a k dispozici jsou toalety. Šatnu nemáme, protože počítáme s tím, že děti přijdou oblečené.

Kdo se stará o provoz?

Provoz zajišťuje DDM Praha 6. Bude vykonávat dozor, zároveň upravovat ledovou plochu. Zatím ručně, později i strojově. Navrhl jsem prototyp rolby, která bude tažena čtyřkolkou, poteče z ní horká voda, a to udělá pěkný hladký povrch.

Kdo hradí provoz?

Energie, tedy vodu a elektřinu, platí Praha 6. Elektřinu odhadujeme na 150–200 tisíc korun za dobu provozu. Bude záležet na teplotě, čím bude chladněji, tím méně bude potřeba energie. U vody půjde o desetitisícové položky, nejvíc vody se spotřebovalo při výrobě ledu.

Co může ohrozit fungování kluziště?

Jedině kdyby vypnuli proud. Kluziště může být v provozu až do 10 stupňů Celsia, pak by led začal měknout. Ale to nepředpokládáme, že se v lednu a v únoru moc stane.

Co s ním bude, až skončí zima?

Kluziště se rozebere, rozloží a uskladní, a v listopadu ho znovu složíme a zprovozníme.

Kluziště jste koupili vyrobené. Ale jak vznikal led?

Plastovými trubkami proudí chladicí kapalina glykol, která má teplotu -10 stupňů, a ta uvede vodu do stavu pevného skupenství. Led jsme vyráběli sami, trvalo to dva dny a bylo to náročné, protože nebylo tak chladno, jak slibovala předpověď.

http://www.sestka.cz/pdf/201701.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
21.12.2016
Uctění památky generálmajora Rudolfa Pernického

U příležitosti uctění památky Rudolfa Pernického (1. 7. 1915 – 21. 12. 2005), parašutisty a velitele výsadkové skupiny britských Commnandos Tungsten, která na území protektorátu Čechy a Morava zahájila činnost právě 21. prosince 1944, zástupce starosty šesté městské části Jan Lacina uvedl, že režim, který vraždí a pronásleduje své válečné hrdiny, je zavrženíhodný. Dle jeho slov bylo Československo takovým režimem v letech 1948 – 1989, v době, kdy bylo součástí sovětského impéria. Tím, ani součástí Číny, v současné době nejsme. Neměli bychom zapomínat, že jsme členy NATO a EU, nejúspěšnějšího mírového projektu od roku 1945. „Žijeme v době, kdy se stírá rozdíl mezi pravdou a lží. Řečeno v duchu slavného filmu Limonádový Joe – padouch, nebo hrdina, všichni jedna rodina. Mysleme na to, až budeme v lednu 2018, v roce stého výročí založení Československa, volit nového prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil. Zvolme si takového, kterému se neplete lež s pravdou a padouch s hrdinou. Budeme ho potřebovat,“ řekl Jan Lacina.

Generálmajor Ing. Rudolf Pernický

(1. 7. 1915 v Krhová na Valašsku – 21. 12. 2005 v Praze)

- bojoval proti nacistům ve Francii, později byl příslušníkem československé zahraniční armády působící během druhé světové války ve Velké Británii,

- byl velitelem výsadku Tungsten, který na území protektorátu zahájil činnost 21. prosince 1944,

- v listopadu 1948 byl zatčen a komunistickou mocí byl na jaře 1949 odsouzen ke dvaceti letům odnětí svobody, odnětí hodnosti a titulů, ztrátě vyznamenání a občanských práv,

- trest si odpykával na Borech, v Opavě a poté téměř osm let v uranových dolech v Jáchymově a v Bytízi u Příbrami,

- v roce 1960 byl propuštěn na amnestii a od té doby žil na Výhledech v Praze-Suchdole,

- v roce 1990 mu byly vráceny vojenské pocty a byl povýšen do hodnosti plukovníka; o rok později byl jmenován generálmajorem ve výslužbě; v letech 1990 až 1992 byl předsedou Konfederace politických vězňů a poté jejím čestným předsedou,

- 28. října 2005 mu byl prezidentem republiky Václavem Klausem udělen řád Bílého lva
I. stupně,

- Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol mu dne 4. 12. 2013 udělilo čestné občanství in memoriam, jako projev úcty a ocenění za statečnost a hrdinství v dobách nacistické okupace
i komunistické diktatury,

- dne 21. 12. 2013 mu byl na Brandejsově náměstí v Praze-Suchdole odhalen pomník, který z mrákotínské žuly vytesal Petr Lacina a vznikl díky významné finanční podpoře suchdolské komunity.   

Zdroj: http://www.praha-suchdol.cz/

Facebook Twitter Linkedin 
17.12.2016
Prosincová rekapitulace

Uprchlická vlna nás zjevně nezavalila, dopravní zácpy v Dejvicích po půlroční uzavírce Korunovační ulice podle očekávání opadly a všem se ulevilo. Spustili jsme po létech nekonečného odkládání parkovací zóny, které chrání místní obyvatele, ale tam, kde ještě nejsou, způsobily problémy, které je potřeba v roce 2017 vyřešit - nejspíš rozšířením modrých zón na většinu území Prahy 6. Ulevit je třeba co nejrychleji živnostníkům a dalším potřebným. Místa pro záchytná parkoviště pro Středočechy jsou zatím alespoň vytipována. Připustíme-li, že se náš život neskládá jen z obav z islámu a parkování, zjistíme, že se tu v roce 2016 stala řada pozitivních věcí. Školky dokázaly vstřebat prakticky všechny tříleté a starší zájemce z Prahy 6, školy zvládají nápor populačně silných ročníků jak kapacitně, tak pedagogicky. Kultura i sport dostaly nové impulsy a očividně se jim u nás daří. Kulturně společenskou událostí roku se stala Pocta Václavu Havlovi, která od října do prosince dokázala přitáhnout diváky i pozornost celostátních médií. Výrazně více než dřív komunikuje radnice s veřejností. Ať už jde o  ůzné záměry v rozvoji Prahy 6, nebo třeba komunikaci se spolky, které dostaly svou vlastní stránku v radničním měsíčníku Šestka či příležitost potkávat se pravidelně s vedením radnice. Rozbíháme "participaci", neboli systematické zapojování veřejnosti do rozvoje Prahy 6. Potěšilo nás přesvědčivé vítězství Jiřího Růžičky, ředitele Gymnázia Jana Keplera, v senátních volbách. Jednak reprezentoval jádro současné radniční koalice (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), jednak potvrdil, že vzdělání, které celoživotně symbolizuje, je pro nás, obyvatele Prahy 6, klíčovou hodnotou. A to je skvělá zpráva.

www.vase6.cz

 

Facebook Twitter Linkedin 
8.12.2016
Prohlášení současného vedení radnice

Koalice složená z TOP 09, ANO 2011, STAN a KDU-ČSL v polovině svého funkčního období hodnotí své fungování a jedná o stanovení priorit do příštích dvou let. Všechny čtyři strany a hnutí se shodly na tom, že jejich společným cílem je fungující samospráva, a proto se shodly na drobných změnách, které povedou k lepší efektivitě řízení městské části. Jde především o scelení gescí tak, aby byly rozděleny logicky a funkčně.

Všechny čtyři zúčastněné strany a hnutí se zároveň distancují od všech případných nabídek opozice, které mají za cíl jen ohrozit soudržnost koalice a s tím i stabilitu městské části.

Ondřej Kolář (TOP 09), Martin Polách (ANO), Jan Lacina (STAN) a Marián Hošek (KDU-ČSL) 

zdroj: http://www.praha6.cz/aktuality/prohlaseni-soucasneho-vedeni-radnice-2016-12-07.html?&q=

Facebook Twitter Linkedin 
7.12.2016
Souhlasíte se zařazením vily na Petřinách na seznam kulturních památek?

Máme tu proti sobě dvě protichůdné hodnoty: ochranu soukromého vlastnictví a  obranu veřejného zájmu. A jako oběť soukromého majitele, který si v dobré víře koupil památkově nechráněnou vilu se záměrem postavit na jejím místě nový dům. Možná se však místo toho stane v krátké době majitelem památky, o níž nikdy nestál. Jak to, že si po léta nikdo nevšiml nesmírné architektonické kvality této vily. Nevycházím z údivu...

Názory ostatních zástupců radnice i bližší informace k této kauze si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/pdf/201612.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
6.12.2016
Setkání se spolky

Jedním z probíraných témat bylo i participativní rozpočtování, na které městská část v rozpočtu na rok 2017 vyčlenila částku pět milionů korun. Zástupci veřejnosti se pozastavovali nad tím, že datum pro odevzdávání návrhů v rámci programu Mám nápad pro šestku je už 16. ledna 2017 a položili dotaz, zda by nebylo lepší ho o něco prodloužit.

Podle Jindřicha Pince, referenta pro participaci veřejnosti, do tohoto data stačí na radnici dodat pouze krátkou informaci, čím bude nápad pro občany přínosný, kolik zhruba bude stát, a k tomu přidat fotografii místa. Čas na rozpracování a propagaci nápadu budou mít občané i po uplynutí data.

Členy spolků také zajímal způsob a doba realizace. Jak byli ubezpečeni, zhotovení bude provádět městská část, a to v nejkratší možné době. Ta se samozřejmě bude lišit dle náročnosti projektů. Zatímco v některých případech na to postačí týdny, u těch složitějších, kde bude nutné vypsat například architektonickou soutěž nebo proběhne územní řízení, se může doba realizace prodloužit na měsíce. 

Na závěr se spolky s radnicí dohodly na prioritách pro rok 2017, mezi něž patří informovat obyvatele. To by měla zlepšit například změna webu městské části Praha 6 nebo postupné zavádění geografického informačního systému.

Zdroj: http://www.sestka.cz/pdf/201612.pdf

 

Facebook Twitter Linkedin 
15.11.2016
Vzdělání je nejzanedbávanější investicí do budoucnosti

Jaký dojem na vás udělalo volební klání o Senát v Praze 6?

Myslím, že voliči v Praze 6 mohli opravdu vybírat. Nejen pokud se osobností týká, ale především kandidáti nabízeli velmi rozdílné pohledy na svět, ve kterém žijeme. Nejvíc oceňuji, že kampaň byla vedena slušně, a také to, že jsem se ve 2. kole potkal a mohl diskutovat s panem profesorem Bělohradským. Výjimkou bylo pouze období těsně před volbami, kdy jakýsi obskurní plátek uveřejnil nesmyslné a lživé informace a strana, která propagovala kulturu do politiky, je ochotně převzala a komentovala...

Podpora voličů byla jednoznačná. V čem byl rozdíl mezi vámi a ostatními kandidáty?

S trochou nadsázky říkám, že tady stačí pouhých čtyřicet let žít, pracovat a mít jasné a čitelné postoje i názory. Je to nadsázka, ale je v ní hodně pravdy. A voličům děkuji, že to ocenili!

Jste nezávislým senátorem za TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Co to pro vás, ale i pro vaše voliče v důsledku znamená?

Znamená to, že všechny problémy a věci k řešení budu nahlížet pohledem, který je blízký principům, na kterém právě tyto strany stojí. To je především svoboda jednotlivce, ale i jeho zodpovědnost, demokratické tradice naší země i Evropy, potřeba budování občanské společnosti, ale i funkční rodina.

Co přinese lidem z Prahy 6 fakt, že jste se právě vy stal jejich senátorem?

Přinejmenším to, že mě budou i nadále potkávat a budou se mnou moci mluvit o čemkoliv. Na ulici, ve Hvězdě, na Ladronce, v obchodě i v hospodě. Neříkám, že budu umět všechno vyřešit, na něco můžeme mít i rozdílné názory, ale snažit se můžeme všichni.

Je něco, na co se chcete zaměřit konkrétně?

Rád bych se věnoval především vzdělávání. Domnívám se, že to je naše nejdůležitější a zároveň nejzanedbávanější investice do budoucnosti. Projevil jsem také zájem o práci v senátní komisi pro sport, protože ho považuji za důležitý nejen pro formování mladého člověka, ale i za důležitou náplň volného času dospělých a seniorů. A i naše čtvrť by mohla nabídnout víc příležitostí než doposud.

Co bude dál s Gymnáziem Jana Keplera?

Doufám, že poběží stejně dobře jako doposud! Už před volbami jsem říkal, že rozhodně nemám v úmyslu po zvolení bouchnout dveřmi a odejít. Na to mám školu příliš rád a lidi v ní také. Předpokládám, že následující rok, rok a půl dokončím ve škole různé aktivity a připravím ji k předání schopnému nástupci.

Jak naložíte se svou prací v šestkovém zastupitelstvu?

Považuji za velkou výhodu, že Prahu 6 znám i z pohledu zastupitele. Komisi pro vzdělávání povedu i nadále, stejně tak zůstanu i zastupitelem.

http://www.sestka.cz/pdf/201611.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
12.11.2016
Vznik metropolitního plánu

Metropolitní plán je klíčovým dokumentem, který určuje pravidla, jak se má Praha rozvíjet. V posledním roce zkrátil svůj název na Metroplán, ale oddálil termín svého dokončení až na rok 2022, což je skutečně pozdě. K východiskům plánu, na kterých je postaven, především k zahušťování centra města v tzv. brownfieldech (bývalých továrnách, teplárnách a spol.) a k inovativnímu, méně direktivnímu popisu území máme připomínky, ty ovšem nejsou nepřekonatelné. Za přešlap považujeme například možnost zastavět konec Evropské třídy podél Divoké Šárky desetipatrovou zástavbou. Další, méně závažné výhrady počítáme spíš na stovky než na desítky. Bude-li na straně Institutu plánování a rozvoje a také hlavního města Prahy ochota naslouchat a dohodnout se, může na konci vzniknout použitelný dokument.

Názory dalších představitelů radnice lze nalézt na http://www.sestka.cz/pdf/201611.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
10.11.2016
Pravidelné setkání zástupců radnice se spolky

Hlavním tématem setkání byly principy účasti občanů na současné a budoucí podobě Prahy 6. Jednotlivé body se probíraly podle dokumentu, který připravily samy spolky. Ty vznesly několik požadavků, jak by se mohla veřejnost více zapojit a dozvědět o konání na radnici, a hlavně na území Prahy 6. Podle členů spolků jsou pro občany zvlášť důležité informace o každém investičním záměru, především o těch veřejných, stejně jako předložení jasné a srozumitelné vize rozvoje Prahy 6 za podpory a účasti občanů. Přítomní také žádali o zvýšení přehlednosti a informační hodnoty webu Prahy 6, fulltextové vyhledávání, přehledné zobrazení větších projektů na vlastním podwebu nebo zvýšení přehlednosti publikovaných dokumentů.

Jak na setkání připomněli zástupci radnice, občané mají od května letošního roku právo a možnost chodit každé pondělí do Skleněného paláce, kde mohou předat své podněty a připomínky nejen k vylepšení života a budoucí podobě městské části Praha 6. 

http://www.sestka.cz/pdf/201611.pdf

 

Facebook Twitter Linkedin 
27.10.2016
Jiří Růžička senátorem

Pro Jiřího Růžičku, ředitele prestižního gymnázia J. Keplera a zastupitele Prahy 6, ve druhém volebním kole hlasovalo 72,06% voličů, což v absolutních číslech znamenalo hlas od 13 631 voličů. Protikandidát Václav Bělohradský získal 5 284 hlasů voličů (27,93 %).

Byť ve druhém kole přišlo k volebním urnám o více než deset procent méně voličů, Praha 6 měla v celorepublikovém srovnání tradičně nadprůměrnou volební účast, a to 23,23%, čímž se zařadila na první místo ze všech volebních obvodů.

Facebook Twitter Linkedin 
10.10.2016
JIří Růžička a druhé kolo senátních voleb

Vážená paní, Vážený pane,

když jsem se stal před dvaceti šesti lety, v roce 1990, ředitelem Gymnázia Jana Keplera, viděl jsem naši společnou budoucnost velmi optimisticky. Záhy jsem ale pochopil, že k nám věci nepřicházejí samy a že je o ně potřeba pečovat jako o zahradu: kropit, když neprší, sekat pravidelně trávu, když prší často, plít plevel, sázet květiny a ošetřovat stromy. Podobně se nakonec řídí i kvalitní škola. Nic se nestane samo od sebe, o všechno se člověk, kterému to leží na srdci, musí postarat. Chce to jen znát správný směr, mít dostatek vůle i pochopení, vytrvalosti, ale i nadhledu.

Sem k nám, na Prahu 6 a obecně na severozápad naší překrásné metropole, jsem nepřistál z Marsu. Bezmála čtyřicet let tu učím i žiji, vychoval jsem tu s manželkou dva syny a poslední dva roky jsem tu i zastupitelem. Věnuji se - logicky – především oblasti výchovy a vzdělávání, neboť ji stále považuji za mimořádně důležitou a stále poněkud zanedbávanou. Ve vzdělání je přeci naše budoucnost! Velmi mě však zajímají i možnosti rozvoje sportu pro všechny generace a obecně „město jako místo k dobrému životu“.

Za ta léta jsem mnohokrát projel křížem krážem na kole nejen Prahu 6, ale také Řepy, Lysolaje, Přední Kopaninu, Nebušice i Zličín. Znám tu – obrazně řečeno – každý kout. Potkal jsem se téměř se všemi vašimi starosty a znám i řadu vašich každodenních starostí.

V Senátu, do nějž v pátek a v sobotu 7. a 8. října kandiduji (14. a 15. října pak navíc v případném druhém kole), bych byl rád vaším důstojným reprezentantem podobně, jako přes čtvrt století reprezentuji vyhledávané Gymnázium Jana Keplera. Svou senátní kandidaturu opírám – coby celoživotní nestraník – o širokou podporu dlouhé řady svých studentů a přátel a vedle nich také o TOP 09, Starosty a nezávislé a nakonec i KDU-ČSL. Sdílím s nimi totiž svoje celoživotní hodnoty: svobodu a s ní spojenou zodpovědnost, důvěru v jedince, úctu k lidským právům, rodinné hodnoty, principy občanské společnosti…

Píši Vám proto, abych Vás požádal: Přijďte k senátním volbám. Je to důležité. Letos možná víc, než kdy jindy.

Jiří Růžička

www.ruzickadosenatu.cz

Facebook Twitter Linkedin 
6.10.2016
Dostavba areálu Petynka

Dostavbu Petynky považujeme za velmi užitečnou a potřebnou. Sezónní provoz otevřeného bazénu je velmi limitující. Po jejím dokončení může areál v dopoledních hodinách sloužit pro výuku plavání škol, které v současnosti cestují za výcvikem i mimo Prahu, a zbývající čas pak využije široká veřejnost, která má v současnosti možnosti v této oblasti velmi limitované. Pokud se podaří zajistit pro výstavbu deklarované vícezdrojové financování (SNEO, MČ Praha 6, HMP) a projekt bude střídmý a provozně financovatelný z vlastních výnosů, má smysl. Navíc, v případě celoročního využití Petynky, se naplní podmínky dotací MHMP a ty pak mohou být použity na pokrytí části provozních nákladů, což umožní, aby i cena pro veřejnost byla přijatelná.

Facebook Twitter Linkedin 
5.10.2016
Praha 6 a senátní volby

Vážení občané Prahy 6, k rozhodnutí stát se vaším zástupcem v Senátu jste mně dali první impuls právě vy, a to před dvěma lety v komunálních volbách. Dali jste mi tehdy největší počet hlasů ze všech 638 kandidátů do zastupitelstva naší městské části, ačkoliv jsem o vaši přízeň usiloval - coby celoživotní nestraník - až z pátého místa na kandidátce TOP 09. Musím říct, že to pro mě znamenalo a dosud znamená velkou poctu.

Považuji za velkou výhodu, že mám z deseti adeptů na senátorské křeslo v nejsledovanějším obvodu České republiky jako jediný zkušenost z místní komunální politiky. A že témata a problémy, které tu vznikají, ale nedají se řešit beze změny zákonů, bych mohl přenášet na půdu Senátu, který je za kvalitní zákony veřejnosti odpovědný.

Druhým impulsem pak byla široká koaliční podpora, které se mi letos dostalo vedle TOP 09 také od Starostů a nezávislých a KDU-ČSL.  Sdílím totiž s nimi své celoživotní hodnoty: svobodu a s ní spojenou odpovědnost, smysl pro rodinu, vládu práva, pravidla občanské společnosti…

S Prahou 6 se cítím srostlý: Bezmála čtyřicet let tu žiji i vyučuji, s manželkou jsme tu vychovali dva syny. Prahu 6 a další menší městské části bych rád reprezentoval se stejným nasazením, s jakým už víc než čtvrt století řídím a reprezentuji vyhledávané Gymnázium Jana Keplera. Dovoluji si vás proto požádat o váš hlas. www.ruzickadosenatu.cz

Představení ostatních kandidátů si můžete přečíst na  http://www.sestka.cz/pdf/201610.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
4.10.2016
Říjen v Praze 6

Vážení čtenáři,

říjen v Praze 6 proběhne ve znamení senátních voleb. Mohli jsme se vždycky pochlubit – ve srovnání se zbytkem Prahy – jednou z nejvyšších volebních účastí, kterou dáváme najevo, že nám veřejný život není lhostejný a že o něm přemýšlíme. Doufám, že tomu tak bude i letos, výběr kandidátů do Senátu je opravdu pestrý, média náš volební obvod dokonce hodnotí jako nejzajímavější v celé České republice.

Druhou významnou společensko-politickou událostí měsíce října je osmdesáté výročí narození (5. 10. 1936) a páté výročí úmrtí (18. 12. 2011) posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Praha 6 si svého čestného občana připomene projektem „Pocta Václavu Havlovi“, jehož jádrem se stane výstava velkoformátových fotografií ve veřejném prostoru, která se potáhne Dejvicemi od Národní technické knihovny až ke stanici metra Hradčanská. Autorem snímků je první Havlův dvorní fotograf Oldřich Škácha, který život pana prezidenta a svět okolo něj dokumentoval od 60. let minulého století až do svého skonu v roce 2014. Z nepřeberného množství fotografií a citátů vybírali pánové Martin Vidlák a Ondřej Němec z Knihovny Václava Havla. Vernisáž výstavy dostala jméno „Procházení“ a 5. října ve 12:00 před Národní technickou knihovnou zahájí celopražské havlovské oslavy.

Program projektu doplní hudební i filmový festival, výstavy i řada divadelních představení, do nichž se zapojí téměř všechny kulturní instituce v Praze 6: Dejvické divadlo, divadlo Semafor, Národní technická knihovna, Husův sbor, Kulturní centrum Klubovna, Villa Pellé, Písecká brána, galerie Chodník ve Skleněném paláci a řada dalších. Program festivalu naleznete na předešlé stránce.

 Hezký a slunečný říjen.

 Celý časopis Šestka si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/pdf/201610.pdf

 

Facebook Twitter Linkedin 
6.9.2016
Praha 6 žádá uzavřít výjezd z Blanky

Požadavky Prahy 6:

Zřízení tzv. „světelné závory“ na Roztocké – zadrží auta mimo obytnou zástavbu na tř. Jugoslávských partyzánů.

Uzavřít výjezdy z tunelového komplexu Blanka na Prašném mostě – uleví Svatovítské ve směru na Vítězné náměstí.

Urychleně řešit P+R parkoviště na Dlouhé míli, oživit projekt parkovacího domu ve Veleslavíně, projednat možnosti zřízení P+R Vypich, Praha 6 je ochotna přispět na P+R parkoviště v Roztokách a Suchdole.

Urychleně zprovoznit garáže na Prašném mostě a ve Studentské ulici.

Zprůjezdnit ulici U Vorlíků.

Znovu prověřit obrácení jednosměrky v ulici Pelléova tak, aby auta mohla vyjíždět na křižovatku Špejchar.

Okamžitý zákaz vjezdu kamionů na Patočkovu, Evropskou.

Měřící stanice na Patočkovu, Svatovítskou, Jugoslávských partyzánů a Veleslavín – bezpodmínečně zveřejňovat výsledky měření.

Zpracovat mimoúrovňové řešení křižovatky Vypich.

Výhledově, po dokončení stavby nové ÚČOV, zprůjezdnit trasu Papírenskou ulicí přes Císařský ostrov.

zdroj: www.praha6.cz

Facebook Twitter Linkedin 
22.7.2016
Šestka táborová

Jak uvedl Libor Bezděk, radní pro sport a volný čas za STAN v Praze 6, radnice Prahy 6 tak vyšla vstříc i těm rodičům, kteří své děti nestihli zaregistrovat do 30. června 2016. Rodiny díky tomu mohou poukázky na letní pobytový tábor v hodnotě 500 Kč získat v prodloužené lhůtě.

Podmínky a bližší informace naleznete na http://www.praha6.cz/aktuality/sestka-taborova-pomuze-rodinam-poslat-deti-na-tabor-2016-05-11.html

Facebook Twitter Linkedin 
15.7.2016
Jak v současné době vypadá doprava v Praze 6?

Prázdninová idyla, posedávající lidé, zpocení turisté, méně automobilů v ulicích - tak to vždy v Praze během letních prázdnin vypadá. To ale nesmíte bydlet na Praze 6! Do konce tohoto roku uzavřená Korunovační ulice udělala z Kulaťáku peklo a z obyvatel celé Prahy 6 rukojmí neskutečné ignorace nejen této, ale i předchozích vlád ČR. Kvůli chybějícímu okruhu kolem Prahy teď všechna auta západně nebo severozápadně od centra musí projíždět přes Vítězné náměstí, mazanější řidiči, kteří uhnou z Evropské, trápí obyvatele Liboce, Petřin či Ořechovky, nájezd do tunelu Blanka zas ničí chudáky, co bydlí v Břevnově… A že to v jiných částech Prahy vypadá podobně, není žádná útěcha. Spíš důkaz toho, jak obyvatelé Prahy doplácí na aroganci moci, případně neschopnost čerpat evropské peníze na smysluplné věci.

Další komentáře a informace od J. Růžičky si s chutí přečtěte na https://m.facebook.com/ruzickadosenatu/

Facebook Twitter Linkedin 
8.7.2016
Starostové: naděje české pravice?

Celý článek z 19. června 2015 najdete na http://denikreferendum.cz/clanek/20640-starostove-nadeje-ceske-pravice

Facebook Twitter Linkedin 
7.7.2016
Projekty městského parteru

Tenhle projekt jsem slíbil opozici hned na prvním zastupitelstvu v listopadu 2014. Tehdy také vznikl neformální závazek nové šestkové koalice rozběhnout tzv. partcipiaci, neboli zapojení veřejnosti do rozhodování o konkrétních projektech rozvoje Prahy 6. Výběr z jedenácti projektů pro veřejný prostor, který nyní nabízíme obyvatelům Prahy 6 v internetové anketě, ovšem skutečnou participací není. Je to spíš takový aperitiv, který má povzbudit chuť. Soutěžní návrhy totiž připravila sama radniční Kancelář architekta. Mám mezi nimi své favority: Pítka do veřejného prostoru,nové stromové aleje či dodatkové tabulky k názvům ulic. Úspěch v anketě a tedy i realizaci však přeji kterémukoli z návrhů. 

Názory ostatních si přečtete na http://www.sestka.cz/pdf/201607.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
28.6.2016
Úprava travnatých tramvajových pásů

Zelené tramvajové pásy tam, kde nepřekážejí jiným potřebám dopravy, vítáme. Lapou prach i hluk a činí město přívětivější. Je-li někomu nejasné, proč jsou některé pásy pěkně zelené, tak jako v úseku Vítězné náměstí - Červený vrch nebo na trati Střešovická - Petřiny, pak je to proto, že jsou ještě v záruce a kropí je dodavatel nedávné rekonstrukce. Horší je to u ostatních tras "po záruce" (například na Bělohorské), které se Dopravní podnik hlavního města Prahy zdráhá z finančních důvodů udržovat a vyžaduje to po městských částech. My radní Prahy 6 si pak můžeme "vybrat", zda akceptovat v tramvajovém pásu po rekonstrukci trati štěrk, který nepotřebuje žádnou údržbu, nebo trávník, který nám však Dopravní podnik "laskavě" svěří do péče. Loni jsme trvali na tom, aby se Dopravní podnik, jehož rozpočet je zhruba dvacetkrát větší než náš šestkový, staral o svůj majetek. Výsledek? Tráva uschla. Letos jsme se rozhodli sekat osmkrát ročně i kropit podle potřeby. A to na náklady Prahy 6. Bude to stát hodně peněz, které letos zaplatíme, třebaže víme, že trávník se nakonec po létě dokáže vzpamatovat. Nedávná kuriózní srážka tramvaje se sekačkou na trávu na třídě Jugoslávských partyzánů jen symbolicky dokládá, že Praha 6 s Dopravním podnikem budou ještě chvíli muset hledat společnou řeč.

Názor ostatních zástupců MČ Praha 6 si můžete přečíst na http://www.vase6.cz/soubory/Vase6_cerven_2016.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
14.6.2016
Zasedání Zastupitelstva MČ

Jednání ZMČ se bude konat v jednacím sále ZMČ v 6. patře budovy ÚMČ Praha 6. Čs. Armády 23. 

Interpelace jsou zařazeny jako pevný bod tradičně od 15:00 hodin.

Podrobnější program zasedání naleznete na http://www.praha6.cz/aktuality/11-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-praha-6-2016-06-13.html

Facebook Twitter Linkedin 
14.6.2016
Praha 6 podporuje podpovrchovou variantu železnice z Veleslavína do Dejvic

Požadavek na zahloubení úseku z Dejvic do Veleslavína má hluboké opodstatnění v reálné obavě nad degradací cenných rezidentních území Prahy 6. Dříve zvažované varianty naopak vzbuzovaly závažné otázky nad svou efektivitou, neboť už jen samotná stavba v původní stopě by přinesla negativní dopady na své bezprostřední okolí. Předložená ražená varianta v nové, přímější stopě, splňuje nejen všechny požadavky naší městské části, ale přináší navíc i další zefektivnění celé trati ve formě zkrácení jízdní doby díky výrazně vyšší rychlosti vlaku v tunelu. Původní analýza efektivity projektu nadto nezohledňovala zavedení parkovacích zón, které brzy začnou platit a které významně zvyšují potřebu klíčového železničního spojení. Uvolněné prostory na povrchu také získají díky této variantě zcela nové volnočasové využití pro naše obyvatele, což se možná do efektivity investice započítává velmi obtížně, nicméně nesmí se na to zapomínat. Celý projekt se přeci buduje pro lidi a neměl by tedy ztrácet ze zřetele širší společenský rozměr.

Zdroj: www.praha6.cz, foto: www.praha-kladno.cz

 

Facebook Twitter Linkedin 
1.6.2016
Kulaťák a gastronomie

Je to sen každého kulináře, ochutnat co nejvíc exotických jídel. Existují jen dvě řešení, zajít do stylové restaurace, nebo za gastronomickými požitky vycestovat. Obyvatelé Prahy 6 ovšem nic z toho podstoupit nemusí. Mezinárodní kuchyně k nim přijde sama. V sobotu 4. června od 8.00 do 16.00 si mohou na Kulaťáku vybírat z jídel více než třiceti zemí. To vše jim nabídne premiéra Festivalu ambasád - FOOD and CULTURE.

„První, kdo nás s nápadem na festival pražských ambasád oslovil, byl velvyslanec Thajska - jeho excelence pan Narong Sasitorn - při dnech Asie a Oceánie na dejvických farmářských trzích.  A já mu asi během tří vteřin odpověděl, že je to výborný nápad a že to určitě uděláme,“ popisuje rychlou genezi projektu zástupce starosty Jan Lacina a dodává: „Pan starosta Ondřej Kolář se ostatně nějakou dobu domáhal akce, která by zdůraznila výjimečnost Prahy 6 v počtu ambasád a diplomatických rezidencí na našem území.“

Festival pořádá městská část Praha 6 ve spolupráci se sdružením Farmářské trhy, na padesátce stánků se představí gastronomie z celého světa. Účast přislíbily i ambasády pro Čechy velmi exotických zemí. Jsou mezi nimi například Ázerbajdžán, Kongo, Malajsie, Súdán či Filipíny. Zdůrazňuji, že jsme pozvané ambasády nijak nefiltrovali, oslovili jsme všechny, které sídlí v Praze, tedy i ty, co nemají sídlo v Praze 6. Takto velká přehlídka se tu dosud neuskutečnila. Když to bude mít u lidí úspěch, založíme v Dejvicích novou festivalovou tradici“ uvedl starosta Ondřej Kolář.

Praha 6 nebude vybírat na akci žádné vstupné a dokonce část výtěžku akce poputuje na charitu. „V rámci doprovodného programu jsme oslovili zahraniční i české soubory. Na Festivalu ambasád se představí například africké rytmy a tance, workshop na téma asijské bylinky, ukázky bojových umění a mnoho dalších představení.“ doplnil zástupce starosty Jan Lacina, zodpovědný mimo jiné za oblast kultury.

Návštěvníci této akce si zřejmě poprvé v životě ověří, jak má chutnat pravý gruzínský šašlik, zjistí co zřejmě jedl Nelson Mandela či Jásir Arafat a mohou se přesvědčit, že britská kuchyně není zdaleka tak fádní, jak se traduje. Standardní farmářská nabídka, která bude v dolní polovině trhu, zůstane zachována, aby si návštěvníci mohli nakoupit oblíbené zboží, zeleninu, ovoce, uzeniny, nápoje, květiny, sýry, marmelády, vajíčka, mléčné výrobky, pečivo, koláče, maso, bylinky, med, rakytník. Nebudou chybět ani oblíbené restaurace. „Nápad je to skvělý, jakmile jsem se o akci dozvěděl, obeslal jsem známé a domluvili jsme se, že si uděláme takovou expresní jízdu po chutích celého světa. Doufám, že tam budou nabízet taky nějaké exotické nápoje, aby nám dobře trávilo. Ale nakonec to stejně zakončíme dobrým českým pivem, to nemá konkurenci,” reagoval pobaveně na chystanou akci osmadvacetiletý Petr Vodička, obyvatel Bubenče.

Ambasády zemí, které přislíbily účast: Afghánistán, Alžírsko, Ázerbajdžán, Bulharsko, Čína, Egypt, Filipíny, Ghana, Gruzie, Chorvatsko, Indonésie, Jihoafrická republika, Kongo, Kuwait, Libanon, Libye, Makedonie, Malajsie, Maroko, Nigérie, Pákistán, Palestina, Peru, Portugalsko, Rumunsko, Spojené království, Súdán, Taiwan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Vietnam

Další informace na http://www.sestka.cz/pdf/201606.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
1.6.2016
Hvězda pro hrdiny

„Hledali jsme optimální tvar pro festival, ve kterém jsme chtěli spojit kulturu, sport i volný čas. Běh pro paměť národa propojíme s hudební produkcí, na kterou jsou v červnu návštěvníci obory Hvězda zvyklí. V sobotu i v neděli odpoledne se proto v program objevují klasické promenádní orchestry pro starší generaci, k večeru se bude program posouvat k rockové hudbě, která má v Praze 6 rovněž své mocné kořeny,” říká místostarosta Jan Lacina zodpovědný za kulturu.

Návštěvníky Hvězdy pro hrdiny čekají osvědčené big bandy a orchestry, jako je Zatrestband nebo Ústřední hudba Armády ČR. Orchestr Karla Vlacha s Tomášem Savkou zavzpomíná na hudební velikány, jako je Karel Hála či Waldemar Matuška. U vzpomínek zůstanou i Knopfler Night Tribute – Dire Straits Revival a Petr Kalandra Memory band. Závěr festivalu přivítá hvězdy hudebního nebe - Michala Prokopa & Framus Five a Michala Pavlíčka s Bárou Basikovou. Prostor ovšem dostanou také místní, například Taneční soubor Caramelka nebo kapela Dr. Max, kapela, která letos oslaví 35 let na rockové scéně. Ve Hvězdě zahrají i studenti a absolventi školy Jedličkova ústavu – kapela The Tap Tap, kapela Crossband či HarmCore Jazz Band.

Součástí festivalu budou běžecké závody. V pátek od 14.00 do 18.00 proběhne rodinný běh, v sobotu v 11.00 startuje desetikilometrový Běh pro Paměť národa a v neděli od 11.00 do 14.00 se poběží týmová štafeta pro Paměť národa.

Podrobnější program naleznete na http://www.sestka.cz/pdf/201606.pdf

 

Facebook Twitter Linkedin 
1.6.2016
Co považujete za priority sociální a zdravotní politiky?

Prioritou je kauza Polikliniky Pod Marjánkou. Podporuji rozhodnutí vrátit ji pod správu Prahy 6. To je první krok k nápravě a řešení problémů, zanechaných minulým vedením radnice. Po vzrušených debatách, akcelerovaných i ne zcela korektní televizní reportáží, vítám dialog s občanskou a odbornou veřejností. Praha 6 potřebuje nejen rekonstrukci „Marjánky“ či stávající LDN v Bubenči, ale i další kapacity. Možnosti jsou omezené, najít finance nebude lehké. STAN podpoří řešení, které zajistí plnohodnotnou zdravotní péči v potřebném rozsahu a v prostorách důstojných jak pro lékaře, tak pro pacienty a zároveň poskytne řešení v sociální péči.

Ostatní názory, včetně aktuálních informací o záměrech s Poliklinikou Pod Marjánkou či radnicí definovaných sociálních a zdravotních prioritách, si můžete přečíst na  http://www.sestka.cz/pdf/201606.pdf

Facebook Twitter Linkedin 
26.5.2016
Výstavba ZŠ Kocínka

Proč se má stavět celá nová budova, nebylo by řešením spíš rozšíření nějaké ze stávajících škol?

Podle demografické studie, kterou pro radnici připravila Vysoká škola ekonomická a která sahá až do roku 2030, je oblast mezi ZŠ Bílá a ZŠ Hanspaulka nejzatíženější oblastí co se nároku na počet míst ve školách týče. Právě proto se už předešlé vedení radnice rozhodlo rozšířit kapacity právě tam. Obecně lze říci, že každým rokem budou ubývat ve školách žáci s trvalým bydlištěm mimo Prahu 6 a přicházet budou už jen ti šestkoví. Během několika let budou školy v Praze 6 na horní hranici své kapacity, která dnes činí asi 9.500 žáků, a budou naplněné téměř výhradně šestkovými dětmi. Proto situaci občas přirovnávám k parkovacím zónám. Problém se přesune jinam - do jiných městských částí a do přilehlých obcí ve Středočeském kraji. Rád bych ovšem zdůraznil, že pro školu není ideální, když je narvaná k prasknutí. Optimální počet žáků ve třídě je 24, my dnes máme velmi běžně třídy obsazené až 28 žáky. Rozšíření kapacit stávajících škol řešíme souběžně, a to právě v zatížené oblasti Dejvic a Bubenče, protože i v nich se v předešlých letech přestavěly na běžné třídy prakticky všechny myslitelné prostory - například kabinety učitelů. Připravujeme projekty půdních vestaveb na ZŠ Antonína Čermáka, ZŠ nám. Svobody 2 a ZŠ Emmy Destinové. Musím ale vyvést z omylu ty, kteří si myslí, že půdní vestavby jsou levnější než zbrusu nová stavba. Je tomu právě naopak. V půdních vestavbách by nám však měly finančně ulevit prostředky Evropské unie z programu Pól růstu.

Bude ZŠ Kocínka spadat pod ZŠ Bílá?

Ano, samozřejmě. Jejím ředitelem bude současný ředitel ZŠ Bílá pan Martin Molčík, se kterým projekt radnice průběžně konzultuje.

Původně se uvažovalo o takzvané kontejnerové škole, proč od tohoto plánu bylo ustoupeno?

Že se o něčem takovém mluvilo, mně osobně není známo. Stavby tohoto typu obvykle přesáhnou jedno volební období, a tak jsme s pokorou přijali projekt předpřipravený předešlým vedením radnice. Jestli je v pozadí otázky obava o vysokou cenu, musím říct, že dosavadní praxe soutěží na dodavatele sráží většinu zakázek o zhruba 20 %, někdy i výrazně více. Počítáme s tím, že na ZŠ a MŠ Kocínka nám výrazně přispěje hlavní město, takže projekt pro městskou část určitě nebude finančně zničující.

Jaké využití máte naplánováno pro novou budovu, až skončí babyboom?

Ze studie, kterou máme k dispozici a která sahá až do roku 2030, vyplývá, že konec babyboomu není v dohlednu. Současný stav zhruba 1.100 narozených dětí ročně se má podle studie ustálit. Víc dnes řešíme kapacity mateřských škol, neboť i přes mohutnou výstavbu v minulých letech nám stále kapacity nedostačují. Proto vedle MŠ Kocínka, kde má přibýt zhruba 50 míst, chystáme ještě projekt přestavby MŠ Vokovická a MŠ Mezi domy, které by měly kapacitu navýšit zhruba o dalších 75 míst. A to ještě nezmiňuji novelu školského zákona, schválenou parlamentem definitivně 24. května, která nám kapacitně může v budoucnu velmi "zatopit".

Kdy by se mělo začít stavět?

To nedokážu říct přesně. Územní a stavební řízení zdržují odvolání tří subjektů, např. spolku Pro Hanspaulku, která se mi jeví jako zlovolná a účelová. Zajímavé také je, že všechna tři odvolání podaná různými osobami byla sepsána stejnou dikcí.

Kdy bude výstavba nové školy stát?

Původně jsme počítali s tím, že bychom ZŠ Kocínka uvedli do provozu v září 2018, díky odvoláním však už dnes téměř s jistotou víme, že to bude až o rok později. Nevím, jestli spolek Pro Hanpaulku dostatečně myslel na potřeby dětí a rodičů z Dejvic a Bubenče, když projekt účelově napadl. Mně se zdá, že myslel na jiné věci.

Kolik bude výstavba nové školy stát?

Objemová studie hovoří o ceně 100 milionů včetně přípravy, projektů a tak dále. Vyjdu-li z dosavadní praxe nového vedení radnice i naší společnosti SNEO, která nám výběrová řízení připravuje, sníží soutěž na dodavatele výslednou částku o zhruba 20 %, tedy na 80 milionů. Hlavní město, které stavbu školních kapacit mohutně podporuje, chci požádat o takový příspěvek, aby obec za Kocínku nezaplatila víc než 50 milionů korun. Dám vám k tomu příklad: Když jsme po volbách v roce 2014 přišli k projektu nové varny a jídelny na ZŠ Emmy Destinnové, zněl projekt na 29 milionů korun. S předsedou představenstva naší akciové společnosti SNEO Tomášem Jílkem jsme iniciovali úpravu projektu a projekt v některých položkách výrazně zlevnili. Další zlevnění přinesla soutěž na dodavatele, vysoutěžili jsme nakonec cenu 16 milionů a polovinu z těch peněz jsme mezitím navíc získali včasným zpracováním dotace z hlavního města. Takže celá varna i jídelna na základní škole nakonec přišla Prahu 6 místo 29 milionů na 8 milionů korun.

Jak bylo vybráno zrovna toto místo?

Částečně už jsem odpověděl výše, takže jen připomenu, že přímo za areálem školy se nachází velké sportoviště pro děti - areál Kotlářky, spravovaný Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy. I toto spojení je velmi příznivé. Školní pozemek patří z větší části Praze 6. Dnes na něm stojí dvě třídy v nevyhovujících budovách. Zbourat je a postavit novou krásnou školu architektonicky vhodně navazující na funkcionalistickou budovu ZŠ Bílá považuji za správné řešení, třebaže jsem řadu jiných kroků minulého vedení radnice velmi ostře kritizoval.

Dle demografické studie je kapacita ZŠ Bílá dostačující, proč se tedy staví tady?

Není. Jen na ZŠ Bílá výhledově chybí až 100 míst, ZŠ Hanpaulka byla už při letošních zápisech na samé hraně svých kapacit. A pro jistotu ještě jednou opakuji: Naším cílem není mít školy nacpané od sklepa až po půdu, ale školy, které budou na kapacitním optimu, protože to nejdůležitější je kvalitní vzdělání našich dětí. V úterý 31. května od 18:00 hodin přímo v aule ZŠ Bílá představíme projekt veřejnosti. Odkryjeme všechny karty. Věřím, že rodiče z Dejvic a Bubenče si udělají na zdržování stavby školy a školky svůj vlastní názor.

Facebook Twitter Linkedin 
23.5.2016
Hvězda pro hrdiny

Program festivalu najdete na http://www.praha6.cz/aktuality/hvezda-pro-hrdiny-2016-05-20.html Vstup na festival je zdarma.

Součástí festivalu budou i Běhy pro Paměť národa. Výtěžek z nich umožní natočit a uchovat další pamětnické příběhy. Podrobnější informace hledejte na http://www.behpropametnaroda.cz/

 

Facebook Twitter Linkedin 
23.5.2016
Festival ambasád FOOD & CULTURE

Zástupce starosty Jan Lacina vzkazuje: „Přijďte ochutnat z bohaté nabídky tradičních i exotických jídel a nápojů i kulturního programu z celého světa. Účast přislíbilo 35 zemí z evropského, afrického i asijského kontinentu. Je na co se těšit!“

Festival bude probíhat v sobotu 4. června 2016 od 8 do 16 hodin na Vítězném náměstí v Praze 6 (slavnostní zahájení očekávejte v 10.30 hodin).

Facebook Twitter Linkedin 
19.5.2016
Pozvánka na setkání s kandidátem do Senátu Jiřím Růžičkou

Pozvánka na setkání s kandidátem do Senátu Jiřím Růžičkou

Vážení přátelé,

dovolte, abych vás pozval na úvodní setkání podporovatelů mé kampaně do podzimních senátních voleb. Jedná se o akci připravenou pro lidi, s kterými bych rád prodiskutoval, jakým způsobem chceme kampaň organizovat, lidi, kterých si vážím a jejichž podpora je pro mne osobně velice důležitá.

Zdraví a na setkání se těší  Jiří Růžička

Potvrďte prosím svou účast na emailu jiri@ruzickadosenatu.cz. Děkujeme.

 

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové TOP 09 Praha 6,

dovolte mi, abych vás  pozval na setkání členů regionální organizace TOP 09 Praha 6 a s kandidátem do senátu panem Jiřím Růžičkou. Toto setkání navazuje na setkání v restauraci Bruska a je naplánováno na devatenáctou hodinu ve středu 25.5.2016 v Písecké bráně, K Brusce 208/5, 160 00 Praha, Hradčany. Jsem hluboce přesvědčen, že ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička je tou nejlepší volbou pro Prahu 6 a my, jako tým TOP 09 uděláme vše pro jeho vítězství. Na setkání budou přítomni i členové Starostů a nezávislých na Praze 6. Pokud nám to prostor a čas dovolí, rádi bychom udělali společnou fotografii s naším kandidátem do Senátu a pro zájemce i fotografii každého člena s panem Jiřím Růžičkou. Tyto fotografie následně použijeme na Facebooku TOP 09 - Praha 6 a každý z Vás by si tyto mohl rovněž vložit na vlastní profil.

Těšíme se na Vaší hojnou účast a na viděnou ve čtvrtek 25. května v 19:00 v Písecké bráně.

Srdečně

Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6, předseda regionální organizace TOP 09 Praha 6


Vážení přátelé a příznivci Starostů a nezávislých v Praze 6,
jak už nejspíš všichni víte, nominovali jsme s partnerskou stranou TOP 09 do říjnových senátních voleb v obvodu číslo 25 (tedy převážně v Praze 6) jako společného koaličního kandidáta ředitele Gymnázia Jana Keplera a předsedu naší Komise pro výchovu a vzdělávání Jiřího Růžičku. Se starostou Ondřejem Kolářem považujeme tuto dohodu za optimální s ohledem na Jirkovy vysoké lidské i profesní kvality a velké životní zkušenosti. Rádi bychom vám ho představili blíže a zároveň vás při té příležitosti požádali o osobní podporu jeho kandidatury. Máme před sebou správného muže ve správnou chvíli na správném místě a čeká nás necelých pět měsíců do senátních voleb, které bychom rádi s vaší pomocí dovedli k vítěznému vyústění.

Na setkání s vámi i s příznivci TOP 09 v Písecké bráně dne 25. května od 19:00 se už nyní těší

Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6 a lídr regionální organizace Starostů a nezávislých (STAN) v Praze 6

 

Nastavení odebírání e-mailů z TOP 09
Tento e-mail byl odeslán na adresu:

ruzicka@gjk.cz

Krajská kancelář TOP 09 Praha, Malostranské náměstí 266/5, 118 00 Praha 1-Malá Strana
Telefon:
+420 255790801, e-mail: info@pha.top09.cz, web: www.top09.cz/praha

 

Facebook Twitter Linkedin 
18.5.2016
Šestka táborová pomůže rodinám poslat děti na tábor

Praha 6 spouští pilotní projekt Šestka táborová určený rodinám s dětmi. Rodiny s trvalým bydlištěm v Praze 6 mohou získat poukázku ve výši 500 Kč na každé dítě do 18 let na letní pobytový tábor. Podmínkou je, že čistý měsíční příjem rodiny dosahuje maximálně čtyřnásobku životního minima, tábor se bude konat v době letních prázdnin (1. července až 31. srpna 2016) mimo hlavní město, potrvá nejméně 7 po sobě jdoucích dnů a účastní se jej alespoň 15 dětí.

Podrobnější informace lze nalézt na http://www.praha6.cz/aktuality/sestka-taborova-pomuze-rodinam-poslat-deti-na-tabor-2016-05-11.html

Facebook Twitter Linkedin 
17.5.2016
Starostové a nezávislí chtějí dobýt kraje i republiku
Facebook Twitter Linkedin 
25.4.2016
Novela školského zákona

Komentář Jiřího Růžičky si můžete přečíst na http://echo24.cz/a/weGDK/ministerstvo-skolstvi-vytlouka-klin-klinem

Facebook Twitter Linkedin 
20.4.2016
10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

Od 15 hodin je na programu pevný bod, a to interpelace.

Program a bližší informace si můžete přečíst na  http://www.praha6.cz/aktuality/10-zasedani-zastupitelstva-mc-praha-6-2016-04-11.html

Facebook Twitter Linkedin 
18.4.2016
Předsedou STAN se stal Petr Gazdík
Facebook Twitter Linkedin 
15.4.2016
VIII. republikový sněm STAN

Podle očekávání se sněmu zúčastní přes 180 delegátů a 20 hostů. Na programu bude volba předsedy a prvního místopředsedy a představení stínových rad pro každé krajské zastupitelstvo.

Na sněmu se očekává vystoupení předsedů některých parlamentních stran, ministrů a partnerů, se kterými STAN bude kandidovat v krajích do nadcházejících krajských voleb. Jedním z hostů, o kterém informovaly např. novinky.cz, by měl být i předseda ANO a ministr financí Andrej Babiš. Více na http://www.novinky.cz/domaci/400549-babis-pujde-ke-starostum-na-namluvy.html

Facebook Twitter Linkedin 
31.3.2016
Studie ukazuje výhled v oblasti školství, k panice není důvod

Praha 6 za posledních 15 let investovala do navyšování kapacit a velkých oprav v oblasti školství 1,6 miliardy korun. Na webu Prahy 6 se lze také přehledně dočíst, kam konkrétně peníze směřovaly. „Aktuálně hledáme nové zdroje financování, ideálně z rozpočtu hlavního města nebo prostřednictvím evropských fondů. Doba, kdy Praha 6 investovala peníze z prodeje bytového fondu, je už definitivně za námi,“ uvedl Jan Lacina.

Mezi plánované projekty patří výstavba ZŠ Kocínka při ZŠ Bílá právě v nejzatíženější oblasti Dejvic a Bubenče. Zahájení stavby, která byla připravovaná již za bývalého vedení radnice, ale zpožďují opakovaná odvolání účastníků řízení, například spolku Pro Hanspaulku. Podle opoziční zastupitelky Strany zelených lze zamezit zpožďování staveb, které vznikají ve veřejném zájmu tím, že projekty budou od počátku komunikovány s veřejností, aby se neztrácel se čas s odvoláními, jak je tomu nyní v případě dostavby MŠ a ZŠ Na Kocínce.

Zveřejněná demografická studie obsahuje prognózu počtu a věkového složení dětí s trvalým bydlištěm ve spádových oblastech základních škol Prahy 6 až do roku 2030. Lze se v ní například dočíst, že „…počet dětí ve věku docházky do základní školy se bude v nejbližších letech poměrně výrazně zvyšovat. Poroste však především počet žáků vyšších ročníků, zatímco počet dětí zahajujících školní docházku by měl v roce 2014/15 dosáhnout svého maxima a v dalších letech by měl být stabilní nebo dokonce mírně klesat.“

I proto je místostarosta Jan Lacina (STAN) přesvědčen, že situace ve školství je stabilizovaná. „Kapacita škol potřeby pro děti ze spádových oblastí bezpečně uspokojuje. Nejsme a nebudeme v tísni. V době zápisů může situace pro laika vypadat vyhroceně, jenže nakonec se ukáže, že máme stále dostatečnou rezervu. To je dáno především tím, že řada rodičů požádá o roční odklad nástupu svého dítěte do školy. Nemálo dětí také zamíří do prestižních soukromých škol po celé Praze.“

Místostarosta Lacina přirovnává současné dění k plánovaným parkovacím zónám: „Je to podobné. Parkovací zóny přesouvají problém jinam. Stejně tak je to se s aktuální populační vlnou v Praze 6. Své šestkové žáky bezpečně umístíme, razantně ale ubývá možnost nabídnout vzdělávání dětem z okolních městských částí či přilehlých obcí ve Středočeském kraji. Ty se už do prvních tříd nevejdou.“

Děti se do škol přijímají na základě kritérií stanovených řediteli. Podle nich mají prioritu kromě spádových dětí i děti z Prahy 6, především ty, které mají ve škole sourozence. Pokud ale počet uchazečů převyšuje možnosti školy, může rozhodovat los. Taková situace letos poprvé nastala v základní škole Petřiny-sever. „Bez obtíží jsme vyhověli uchazečům ze spádové oblasti a těm, kteří mají ve škole staršího sourozence. Pro nespádové děti s trvalým pobytem v Praze 6 zbývalo 20 volných míst, o která se losovalo z 38 zájemců,“ uvedla ředitelka školy Jana Kindlová. „Zájem nás těšil a zavazoval postupovat při rozhodování co nejprůhledněji. Losování, mimo jiné doporučené ombudsmankou Šabatovou, je transparentním, spravedlivým a nejobjektivnějším řešením takové situace,“ dodala s tím, že nepřijatým dětem drží místo jejich spádová škola. Podle ředitelky Kindlové ZŠ Petřiny-sever dlouhodobě vytváří plán rozvoje a má k dispozici výhled i na následující roky, rozšíření tříd ale neplánuje. Vše souvisí také s kapacitou družin, školní jídelny i s pracovními silami.

Losování kritizovala Strana zelených. Podle opoziční zastupitelky Ducháčkové-Chotkové jsou ředitelé pouze rukojmími kritérií, která si nastavili, a vinu vidí u politiků: „Losovačka na Petřinách je výsledkem špatného politického plánování,“ říká Ducháčková a dodává: „Strana zelených v minulosti upozorňovala, že této lokalitě, která začíná hrát na Praze 6 prim jako oblast tak zvaných startovacích bytů pro mladé rodiny, je třeba věnovat zvýšenou pozornost.“ Zastupitelka za Stranu zelených navíc považuje demografickou studii za zcela neaktuální. „Odbor školství by měl nechat vypracovat novou, ve které se promítnou i další proměnné. Například struktura stárnutí obyvatel v jednotlivých lokalitách městské části či další developerské projekty, které vznikly či vznikají,“ domnívá se.

Podle místostarosty Jana Laciny si Strana zelených dostupné informace buď špatně vykládá, nebo záměrně plete lidi: „Zelení do veřejných debat přinášejí často apokalyptické scénáře, které se míjejí s realitou,“ uzavírá místostarosta.

Kateřina Maršálová

Facebook Twitter Linkedin 
26.3.2016
Příjezd čínského prezidenta a výzdoba Prahy 6

„Trochu mi to celé připomíná slavný Hellerův válečný román Hlava XXII: Milo Minderbinder tam - stejně jako u nás dnes Jaroslav Tvrdík - zařídil bombardování spojeneckých pozic vlastními letadly, protože si to u něj Němci objednali. "Všichni mají podíl," vysvětloval výhodnost toho obchodu těm, co nevěřili svým očím. Praha 6 si to ale nenechá líbit, byť je aktuálně v Tvrdíkově režii okupována několika blíže nespecifikovanými česko - čínskými obchodními komorami,“ uvedl Jan Lacina.

Facebook Twitter Linkedin 
16.3.2016
Březnová Šestka a rozhovor s radním Liborem Bezděkem

Tento model byl loni úspěšně vyzkoušen v oblasti kultury a letos se v něm pokračuje. Všechny vyhlášené dotační programy si kladou za cíl, aby se aktivnímu trávení volného času, ať již v oblasti sportu nebo v jiné zájmové činnosti, věnoval co největší počet lidí napříč všemi věkovými skupinami. Od listopadu se tyto strategie snaží nastavit nový radní pro sport a volný čas Libor Bezděk (Starostové a nezávislí).

S čím přicházíte na radnici?

S neskromným přáním trvale posilovat transparentní rozhodovací procesy a navyšovat rozpočet v oblasti podpory sportu a volného času. Praha 6 je téměř stotisícové město a její obyvatelé si nepochybně zaslouží co nejvíce možností, jak a kde sportovat a aktivně trávit svůj volný čas. Velmi si vážím práce Komise pro sport a volnočasové aktivity jako poradního orgánu Rady městské části, která se významnou měrou podílí na diskuzi o směřování a následně i rozdělování podpory v této oblasti. Spolu s ní a rovněž i s významným zapojením veřejnosti začínám připravovat koncepci podpory sportu a volného času v Praze 6. Plánuji realizovat kulaté stoly, na nichž bychom společně s odbornou veřejností definovali silné i slabé stránky v této oblasti, a především očekávám, že získáme mnoho podnětů, které mohou být v budoucnu za podpory městské části uvedeny v život.

Jak chcete podporovat sport?

Mojí hlavní snahou je co nejvíce finančních prostředků rozdělovat prostřednictvím dotačních programů, chcete-li grantů. V únoru 2016 byly vyhlášeny 3 nové programy, Aktivní Šestka – podpora pravidelných sportovních a volnočasových aktivit, kdy si o tyto prostředky mohou zažádat spolky, které se pravidelně věnují dětem a mládeži do 26 let a získané prostředky mohou použít především na pokrytí provozních nákladů. Druhým programem je Sport a volný čas na Šestce, který je určen žadatelům, kteří pořádají celou řadu jednorázových akcí. Od tohoto programu si slibuji, že přispěje k celkovému navýšení počtu těchto aktivit a tím rozšíří nabídku pro širokou veřejnost. Třetí nedávno vyhlášený program je Senior & handicap sport na Šestce.

Co akce, které v minulosti úspěšně probíhaly? Můžeme se na ně těšit i letos?

Určitě ano. Tyto akce jsme rozdělili do dvou skupin. V první z nich bude hlavním realizátorem přímo Praha 6, sem patří například tradiční Čarodějnice na Ladronce, Pohádkový les či Duše a dušičky ve Hvězdě. Ve druhé skupině pak jsou akce, jejichž realizátoři si o jejich podporu budou žádat právě prostřednictvím už zmíněných dotačních programů.

Chystá Praha 6 nějaké novinky?

Jak už jsem řekl, únorové zastupitelstvo jednomyslně schválilo přidělení 1,5 mil. Kč na 67 sportovních a volnočasových projektů, které se vzápětí začnou realizovat, v nedávno vyhlášených třech nových dotačních programech pak rozdělíme 6,3 mil. Kč na podporu pravidelné činnosti a také na realizaci projektů od května. Můžeme tedy očekávat, že zejména v druhé polovině roku se viditelně zvýší počet akcí. Rovněž chystáme vyhlásit program přímé podpory účasti dětí na letních táborech formou voucherů, a pokud se tento pilotní projekt osvědčí, budu i v budoucnu tuto přímou podporu rozšiřovat.