Hájíme Vaše zájmy na radnici:
místostarosta Jan Lacina,
zastupitelé Petr Karvánek, Petr Prokop, Oldřich Kužílek,
radní Zdeněk Hořánek, zastupitelé Iveta Borská a Libor Bezděk.
 
načtěte další zprávy z Prahy 6
pokud máte zájem dostávat informace z našeho blogu na email, prosím zaregistrujte se “ZDE”
Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
28.11.2018
Čtyři nominanti STAN jmenováni do funkce předsedů komisí

Rada městské části Praha 6 na jednání dne 27. 11. jmenovala předsedy a řadové členy svých komisí pro volební období 2018 - 2022. Za starosty a nezávislé se předsedy stali Petr Prokop (Komise kulturní), Libor Bezděk (Komise pro sport a volný čas), Iveta Borská (Komise pro sociální a zdravotní problematiku) a David Ptáček (Komise životního prostředí). Jako členové pak v komisích zasednou:

 • Komise majetkové politiky: Jan Lacina, Zdeněk Hořánek
 • Komise životního prostředí: David Ptáček (předseda), Petr Prokop
 • Komise dislokační: Jan Lacina, Zdeněk Hořánek
 • Komise územního rozvoje: Zdeněk Hořánek, Ondřej Kamenický
 • Komise kulturní: Petr Prokop (předseda), Hana Ornestová
 • Komise bytové politiky: Petr Karvánek, Helena Krausová
 • Komise strategického rozvoje: Jan Lacina, Oldřich Kužílek
 • Komise pro sociálně bytové otázky: Iveta Borská, Pavla Karmelitová
 • Komise pro sociální a zdravotní problematiku: Iveta Borská (předsedkyně), Jiří Kunc
 • Komise Zdravá Šestka: Iveta Borská, Helena Krausová
 • Komise pro sport a volný čas: Libor Bězděk (předseda), Romana Vylitová
 • Komise bezpečnostní: Petr Nedošínský, David Kraus
 • Komise dopravní: Tomáš Stařecký, Petr Nedošínský
 • Komise pro elektronizaci a digitalizaci: Marek Jelen, Petr Karvánek
Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
20.11.2018
Tři zástupci STAN zvoleni na ustavujícím zastupitelstvu MČ Praha 6

V pondělí 19. 11. 2018 proběhlo na radnici městské části Praha 6 ustavující zastupitelstvo, které zvolilo nové vedení MČ. Je nám velkým potěšením oznámit, že za STAN do rady pro volební období 2018-2022 zasedne místostarosta Jan Lacina, který bude odpovědný za správu majetku, kulturu, sport a volný čas a Zdeněk Hořánek, odpovědný za oblast investic a bezpečnosti. Jako uvolněný předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci byl navíc zvolen Oldřich Kužílek.

 „Chuti do práce máme víc než dost, jen jsme o čtyři roky zkušenější. Jsem si navíc poměrně jistý tím, že se výrazně zlepší spolupráce s hlavním městem, na níž je v řadě ohledů Praha 6 závislá a bez níž se městská část řídí mnohem obtížněji. Ve svých gescích už jsem kontakty navázal, vypadá to velmi nadějně,“ říká místostarosta Jan Lacina.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
4.10.2018
Vladimír Balaš: Obecní firma SNEO nemá co tajit

Akciovou společnost SNEO založila městská část Praha 6 koncem roku 2003. Nešlo o nic výjimečného, k podobnému kroku se uchylovaly místní samosprávy po celé republice. Většinou se takové společnosti založily, aby spravovaly veřejný majetek, s nímž hospodaří nebo který vlastní samosprávy. Vedlejším efektem bylo a stále je, že orgány samosprávy pak začaly tvrdit, že nelze zveřejňovat žádné informace o tom, jak obchodní společnost, jejímž jediným zakladatelem je příslušný samosprávní celek místní samosprávy a akcionářská práva vykonávají zpravidla rady příslušné městské části nebo jiného samosprávního celku, hospodaří. Tedy co komu a za kolik prodává a od koho, co a za kolik kupuje, ať už jde o movité, nebo nemovité statky či služby.

Jinými slovy se tvrdilo, že takovéto „obchodní společnosti“ založené státem nebo obcemi se nacházejí v režimu soukromého práva a mohou činit jakákoli obchodní rozhodnutí, aniž by je mohl kontrolovat také někdo jiný než vybraný orgán zřizovatele. V úvahu se vůbec nebrala skutečnost, že tyto společnosti hospodaří s veřejnými prostředky, s prostředky, které patří daňovým poplatníkům, občanům, respektive občanům žijícím v příslušné obci, ani to, že primárním účelem nakládání s obecním majetkem není dosahování zisku za každou cenu, ale uspokojování oprávněných potřeb občanů.

Nedostatek transparentnosti obcemi, potažmo státem zřizovaných „obchodních společností“, pohříchu nevedl vždy k dosažení primárních cílů při vynaložení rozumných a přiměřených nákladů, ale právě naopak, k nesmyslnému plýtvání, nebo dokonce ke snahám obohatit se na úkor obecního majetku.

Myslíte si, že mají SNEO nebo městská část co tajit?

Starostové a nezávislí si to nemyslí. Chtějí proto činnost městskou částí zřízené obchodní společnosti, společnosti nakládající s veřejnými prostředky, co nejvíce zprůhlednit, tak jak to odpovídá zásadám dobré správy (good governance). Doufám, že nás v této snaze podpoříte.

Autor je docent Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
3.10.2018
Tomáš Stařecký: V Praze 6 zaparkujeme

Každý den krouží přeplněnými ulicemi Prahy 6 desetitisíce motoristů, kteří by tu rádi našli místo k parkování. Proč zrovna v Praze 6? Inu proto, že z okresu Kladno, který má přes 160 000 obyvatel, se za 30 minut dostanete až do centra Prahy 6 a k několika stanicím metra. Kromě lidí dojíždějících do Prahy za prací i zábavou tu parkují například i ti, kteří odlétají z ruzyňského letiště a je pro ně výhodnější zaparkovat zadarmo v ulicích Prahy 6. Jak k tomu ale přijdou místní? Není to fér, není to ekologické a vlastně ani logické. Hnutí STAN bude usilovat o naplnění hesla „V Praze 6 zaparkujeme“. Jak to provést?

1. Podporujeme celopražský, pružný a pravidelně vyhodnocovaný systém parkovacích zón, který jednak preferuje rezidenty, ale bere v úvahu i potřeby a zájmy ostatních Pražanů. Tvoří jej čtyři barevně odlišené kategorie parkovacích míst – modrá pro rezidenty, fialová pro smíšené parkování, oranžová pro návštěvníky a zelená pro tzv. nízkoemisní parkování (P+R, carsharing, elektromobily…). Stojíme si za tím, že Středočeši a další návštěvníci Prahy musí pro své parkování využít parkoviště na okraji Prahy a u příměstské kolejové dopravy. Tam, kde chybí, budeme iniciovat jejich vznik.

2. Jsme pro rozvoj veřejné hromadné, především tramvajové dopravy. Cestování MHD musí být rychlé, levné, kvalitní a ekologické, s celodenním provozem odpovídající potřebám cestujících.

3. Je třeba urychleně začít stavět moderní železniční elektrifikované spojení Praha – Kladno přes Letiště Václava Havla. Prahou 6 musí vlaky svištět co nejdříve, ale zároveň tiše, rychle a nejlépe „neviditelně“.

Autor je předseda spolku Hanspaulka

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
2.10.2018
David Ptáček: Šatovka jako chráněné seniorské bydlení

O usedlosti Šatovka jako zdravotnickém zařízení se uvažovalo už od třicátých let, kdy se zde plánovala výstavba sanatoria. Ve volebním období 2010 - 2014 sem radnice zvažovala umístit dům pro seniory, LDN, objevila se studie na výstavbu Alzheimerova centra, ještě později tehdy vládnoucí ODS objekt nabízela nadaci Bariéry. Nájemníci byli vystěhováni, objekt rychle chátral a konečné rozhodnutí nepadlo. Letos se objekt stal terčem squatterů, kteří byli po několika dnech vystěhováni.

V roce 2012 Kancelář architekta vyhlásila soutěž na zjišťovací studii. Studie firem SHA a PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI navrhly poměrně rozsáhlou výstavbu několika velkých objektů, které zasahovaly do ochranného pásma lesa i přírodní památky Dolní Šárka, s čímž nesouhlasí ani zdejší spolky a občané, ani Odbor životního prostředí MHMP. K přírodnímu parku nejcitlivější dostavbu objektu představilo studio Axiohm.

Je jasné, že nové seniorské centrum musí vzniknout s respektem k přírodnímu parku, geniu loci i potřebám místních. Komunitní funkce tohoto centra by mohla nabídnout dosud chybějící infrastrukturu a služby, jako je prodejna potravin, kavárna či bufet s letní zahrádkou. Jak seniorům, tak místním občanům by dobře posloužila tělocvična, klubovna nebo dětské hřiště, které v Šatovce kdysi bývalo.

Investice do seniorského a komunitního centra Šatovka a skokový přírůstek desítek obyvatel a ošetřujícího personálu i návštěv bude impulsem, který by mohl oživit doposud chátrající infrastrukturu. Je nutné zahájit rekonstrukci komunikace s bezpečným chodníkem pro pohyb seniorů i místních.

Dále se musí upravit křižovatka ulic V Šáreckém údolí a Horoměřická pro otočení autobusů, je třeba zdvojnásobit takt autobusů na metro Dejvická a Bořislavka v opačném směru. Stejně tak se bude muset ve spolupráci s magistrátem a s využitím evropských fondů realizovat série protipovodňových opatření, aby obyvatelé údolí a klienti centra nezůstali uvěznění v údolí, jako se to stalo v roce 2002 a 2013.

Jsme rádi, že radnice po letech sníženého zájmu zjistila, že Šárecké údolí existuje. Za dlouhá léta se ovšem nashromáždila řada témat, které je potřeba raději dříve než podzěji vyřešit. Věřím, že díky vašemu hlasu se nám Šatovku podaří proměnit v důstojné seniorské a komunitní centrum.

Autor je zakladatelem spolku Šárecké údolí

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
1.10.2018
Hana Ornestová: Lordship musí stavět podle platné regulace

Hnutí STAN od svého vzniku v programu deklaruje transparentnost a otevřenost veřejné správy. Developer pro nás určitě není sprosté slovo, právě naopak. Největším českým developerem všech dob byl ostatně král Karel IV. Nicméně se stavíme proti nesmyslné výstavbě komerčních budov v památkových zónách. Obecně, nejen v Praze. Taková výstavba musí být citlivá jak vůči historickému odkazu prostoru, tak i k obyvatelům. Úzce spolupracujeme se spolky, které na to poukazují. Příkladem je snaha spolku Bubenečská beseda zabránit plánované demolici vil podél ulice Milady Horákové mezi křižovatkou Špejchar a ulicí U Vorlíků, kde se objevil záměr zastavět prostor administrativní budovou s výškou 25 metrů, tedy značně převyšující okolní zástavbu. "Projekt Lordship předpokládá demolici pěti původních vil, z nichž tři jsou udržované a plně využité a dvě byly úmyslně vystaveny zchátrání," konstatuje členka spolku Bubenečská beseda HANA ORNESTOVÁ.

Jak vypadá situace kolem Lordshipu?

Poslední varianta projektu firmy Lordship hovoří o osmipatrové budově se čtyřmi podzemními patry v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Problematická je i plánovaná výška objektu kolem 25 metrů, protože by jednoznačně zasáhla do hradčanského panoramatu. A nejen do něj. Takový objekt je v památkové zóně zcela nepatřičný. Spolky reagovaly protestní peticí s téměř 1 700 podpisy. Jsme si plně vědomi, že se tam v budoucnu něco postaví, ale svůj hlas dáme výhradně výstavbě citlivé, respektující okolí a historii, bez nutné demolice všech objektů.

Vy jste jedna z mála reprezentantek či reprezentantů spolků, kteří se odhodlali kandidovat za politickou stranu nebo hnutí do zastupitelstva. Ostatní se přímému politickému angažmá spíš vyhýbají. Co vás předvědčilo?

Pochopila jsem, že je nezbytně nutné komunikovat s občany nejen před volbami, ale neustále. Spolky by proto podle mě v zastupitelstvu Prahy 6 nějaké reprezentanty mít měly. Jinak než pod hlavičkou politické strany či hnutí se tam dostanou jen obtížně. A i když se dostanou, hrají jen okrajovou roli. Proto jsem se rozhodla podpořit kandidátku Starostů a nezávislých, kteří už předvedli, že jsou v radě i zastupitelstvu schopni velmi efektivně hájit veřejný zájem. Ostatně právě hnutí Starostů, které mi nabídlo místo na kandidátce, úspěšně oslovilo i předsedu spolku Hanspaulka Tomáše Stařeckého, zakladatele spolku Šárecké údolí Davida Ptáčka, nebo hudebníka Jiřího Horálka, který v rámci spolku KOTLABA přes 20 let bezplatně organizuje slavnou akci DEJHULE, neboli populární Dejvické hudební léto.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
26.9.2018
Petr Karvánek: Školy rozvíjet pestře

Odmítáme předvolební výkřiky o nutnosti záchrany školství v Praze 6

V oblasti předškolního vzdělávání je zřejmé, že se populační vlna přelila z mateřských škol do základních a že je třeba pozornost upřít právě tam, protože kulminovat bude zhruba za 4 roky, zatímco dětí ve školkách začíná pozvolna ubývat. Jestliže jsme v tomto roce přišli s projektem 500 plus 500 nových míst ve školách a školkách, mluvíme především o komfortu - pro děti, učitele a nakonec i rodiče.

Krátké ohlednutí

V posledních 20 letech nenajdete v Praze 6 volební období, kdy by obec investovala 400 miliónů do školních budov tak, jako tomu bylo tentokrát. Rekonstrukce, půdní vestavby, novostavby, modernizace sítí i školních kuchyní, projekty nových škol a školek, to všechno jsme stihli. Školství si jako jediné sáhlo na evropské peníze z programu Pól růstu 2014 - 2020. Základní školy se zapojily do projektů v rámci tzv. šablon. Mimořádně úspěšní jsme byli také v čerpání dotací z hlavního města na kvalitně připravené projekty. Za tím vším je spousta práce, energie a odpovědnosti, žádné skandály a okázalosti.

Ještě důležitější je kvalita výuky

Praha 6 dlouhodobě věří na pestrost nabídky, alternativní výukové programy, mohutnou podporu cizích jazyků včetně populárních výjezdů do zahraničí. Významně jsme školám přidali na správce hřišť a sítí, na školní psychology, na recepční, kteří zajišťují ve školách bezpečnost. Zásadně se zvýšily odměny ředitelů, řada učitelů získala profesní byty, nacházíme zdroje na snížení administrativní zátěže škol. Máme za sebou čtyři roky a před sebou spoustu plánů. Ostatní je na vás voličích.

Autor je ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
24.9.2018
Iveta Borská: Veleslavínský zámeček pro LDN a domov důchodců v Šolínově

Klíčové je dokončit rekonstrukci Polikliniky Pod Marjánkou, která je do velké míry i otázkou vhodné komunikace, jak s občanskou, tak odbornou zdravotnickou veřejností. Praha 6 správně převzala toto zdravotnické zařízení pod svou správu a vypověděla nevýhodné smluvní vztahy.

Další prioritou Starostů je zajištění dostatečných kapacit pro naše seniory. Praha 6 je městská část s nejvyšším počtem seniorů v rámci hlavního města Prahy a senioři si naši pozornost a péči v plné míře zaslouží – jejich životní zkušenosti jsou pro nás potřebnou a vítanou inspirací. Objekt Veleslavínského zámku se jeví jako velmi vhodné místo pro zařízení, které by mohlo nahradit LDN v Chittussiho ulici a zajistit potřebné služby následné péče. Jednání se státem ovšem zatím bohužel drhne. Možnosti zřízení seniorského pobytového a komunitního centra v Šolínově ulici nebyly přes karambol v posledním roce zdaleka vyčerpány. Zkušenosti z posledních čtyř let ukazují na potřebu vrátit se ke spolupráci s hlavním městem. Magistrát by měl být za rekonstrukci centra v Šolínově odpovědný, měl by zachovat jeho funkci a ponechat si jej ve vlastnictví.

Obdobnou výzvou je dokončení centra Šatovka s respektem k místu a názoru zdejších obyvatel. Líbí se mi záměr využití budovy nádraží Bubeneč pro občanská setkávání, ale vidím i jiné „sociální“ možnosti. Spolupráce s hlavním městem, které je schopno investovat do velkých projektů, by zkrátka měla být užší. Díky ní lze totiž získat zázemí i pro naše záměry, zejména v oblasti sociálního bydlení a komunitních potřeb.

Autorka je zastupitelka Prahy 6 a lékařka

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
20.9.2018
Libor Bezděk: Zajistíme kvalitní sportovní a volnočasové zázemí

V oblasti sportu a volného času se za uplynulé čtyři roky mnohé událo a změnilo, ale pořád to vše považuji jen za určitý základní kámen, na kterém musíme dále stavět. Máme již vytvořenu koncepci podpory, kdy prostředky plynou na podporu sportovních klubů na základě počtu hodin a počtu mladých sportovců, kterým se věnují, motivujeme rodiče k aktivní účasti dětí v pravidelných sportovních i volnočasových aktivitách prostřednictvím elektronických voucherů, nemalou měrou přispíváme spolkům na realizaci jimi pořádaných akcí, a to včetně podpory sportovních aktivit pro seniory a handicapované, a některé zásadní projekty pak realizuje přímo Praha 6. Tím to ale nemůže skončit! Chceme-li zajistit všem obyvatelům Prahy 6 i v budoucnu odpovídající sportovní a volnočasové zázemí, musíme:

1. zajistit dostatečné zázemí pro neorganizované sportovní vyžití (další rozšíření workoutových prvků na hřištích, budování, respektive revitalizace sportovních „plácků“ v pojetí, které nebude zatěžovat okolí, podpora běžeckých škol a dalších aktivit pro „příchozí“),
2. rozumně využívat pro veřejné sportování jak Ladronku, tak i další zelené plochy na území MČ (Džbán, předpolí Hvězdy, atd.), realizovat některé „nápady pro „šestku“, na které nedošlo,
3. pokračovat v dlouholetých a tradičně úspěšných projektech (Čarodějnice na Ladronce, Ladronkafest) a dále rozvíjet i projekty nové (kluziště na Kulaťáku, běžkařský okruhu na Vypichu, atp.),
4. navýšit zdroje na podporu volnočasových organizací a sportovních klubů, které se věnují práci s dětmi a mládeží, ze současných 4 mil. Kč/rok na 6 mil. Kč,
5. podílet se na spolufinancování revitalizace infrastruktury zdejších klubů a spolků,
6. rozvíjet projekt elektronických voucherů pro další aktivity a věkové skupiny (reálně fungující projekt jako Smart City aplikace),
7. dále otevírat venkovní sportoviště u škol neorganizovanému sportu,
8. v součinnosti s hlavním městem Prahou vybudovat na území Prahy 6 alespoň 2 víceúčelové sportovní haly pro tréninkové i závodní účely,
9. skutečně dostavět vnitřní bazén na Petynce.


O to všechno se jako Starostové v příštím volebním období zasadíme.


Autor je radní Prahy 6 a ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
18.9.2018
Zdeněk Hořánek: Už žádný výprodej obecního majetku

Na Vítězném náměstí jsme fakticky tolerovali směnu pozemku pod tzv. "Ledním medvědem" za obchodní prostory v bytovém domě s cca sto byty, který tam má vyrůst. Pozemek byl zavirován nájemní smlouvou na 99 let, nesplácenými dluhy i dvěma žalobami, které na sebe vzájemně podali Praha 6 a developer. Soudy by se táhly roky a občané z Bubenče a Dejvic by z toho neměli zhola nic. Našim zásadním přičiněním získá městská část Praha 6 v tomto domě 1 300 m2 obchodních prostor v parteru za kupní cenu, která v žádném případě nepřekročí cenu, za niž byl pozemek pro výstavbu bytového domu prodán. ‎Umístí do nich nejžádanější služby, navíc s očekávaným výnosem pro městskou část ve výši cca 9 milionů ročně.


Ostřížím zrakem jsme sledovali celý proces výběru nejlepší nabídky za prodej budoucího bytového areálu Na Dračkách ve Střešovicích, provázený řadou pochybností, včetně těch našich. Přesvědčila nás vysoká prodejní cena ve výši 436,5 milionů, která téměř dvojnásobně převýšila původní odhad, vytvořený na základě znaleckého posudku, který jsme považovali za nízký. Fakt, že po více než desetiletí podivností a přešlapování na místě vznikne ve Střešovicích 150 nových bytů, jejichž nedostatek žene ceny za bydlení v Praze prudce vzhůru, měl také svoji váhu.


Jiný průběh byl u prodeje strategického pozemku v ulici Na Marně, jenž je klíčem k budoucí podobě bytového areálu v Chittussiho ulici, tam, kde dnes stojí budovy privátní i obecní léčebny dlouhodobě nemocných. Ten obec podle nás v této chvíli prodávat neměla. Jenže naše chybějící hlasy na zastupitelstvu ochotně nahradili zastupitelé opoziční ODS a ČSSD a tím byl prodej pozemku schválen.


S touto čtyřletou koaliční zkušeností jednoznačně deklarujeme, že výprodej strategických obecních pozemků skončil, protože dospěl na svou limitní hranici. V omezené míře mohou pokračovat pouze prodeje pozemků pod již dříve prodanými bytovými domy, případně pozemky navazující, bez možnosti využití pro Prahu 6.‎ Je nejvyšší čas změnit kurs a začít místo provozování "realitní kanceláře" systematicky budovat. Především v oblasti školství, péče o seniory a mladé rodiny nás čeká ohromný kus práce.


Samozřejmě za předpokladu, že nám k tomu v těchto volbách dáte dostatečně silný mandát, za což si Vám dovoluji již nyní poděkovat.


Autor je radní pro bezpečnost a smart city a předseda Komise majetkové politiky

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
13.9.2018
Oldřich Kužílek: Občané byli a jsou naším prvním partnerem

Významnou zásluhou STAN je proměna radničního časopisu Šestka z hlásné trouby starostky minulého volebního období Kousalíkové (ODS) na médium, které občanům přináší pluralitní, různobarevné názory, a umožňuje občanským spolkům se bez cenzury vyjádřit ke krokům radnice. Opozice nikdy neměla tolik možností představit alternativní pohledy. Věřím totiž, že dobrý politik obhájí své návrhy nejlépe ve veřejném střetu názorů. Doufáme, že i přes drsný odpor ANO se podaří tento trend udržet.


STAN také prosadil zveřejňování všech faktur a smluv ve strojově čitelném formátu. Volební sliby jsme splnili i zveřejňováním hlasování zastupitelstva v otevřených datech a také zveřejňováním platů a odměn radních, úředníků, zastupitelů i členů komisí a výborů na radnici. Prosadili jsme také zveřejnění přehledu veškerého nemovitého majetku Prahy 6.


Rozvinuli jsme také rozsáhlý prostor spoluúčasti občanů na rozhodování. Prosazovali jsme systematické metody, jako je participační rozpočtování (populární Nápad pro Šestku) anebo několikastupňové projednání plánu pro Ladronku, budoucí funkce nádraží Bubeneč nebo rekonstrukce Vítězného náměstí.


Prosadili jsme také mnohem větší otevřenost obecní firmy SNEO, která alespoň zčásti začala poskytovat informace a lépe je zveřejňovat na webu.


Autor je otec zákona o svobodném přístupu k informacím a zastupitel Prahy 6

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
11.9.2018
Petr Prokop: Starostové jsou dobrá volba

Před čtyřmi roky byla nově ustavená občanská kandidátka STAN se sloganem "Praha 6 jste Vy" pro mnoho lidí velkou neznámou. Přesto jsme přesvědčili téměř 10 % z vás a na chodu radnice se jako koaliční strana aktivně podílíme po celé uplynulé volební období.

Naši oponenti očekávali, že po volbách ztratíme o komunální politiku zájem, že se Petr Šabach vzdá mandátu a že budeme jen okrajovým klubem bez reálného vlivu v zastupitelstvu. Opak je pravdou – vytvořili jsme na radnici silný tým, který své předchozí profesní zkušenosti doplnil o nové dovednosti v oblasti správy naší městské části.

Školy a školky skvěle fungují a staví se v nich i nová místa pro naše děti; do kultury formou férové podpory kulturních organizací směřuje dvanáctkrát více finančních prostředků než dříve; radnice je naší zásluhou otevřenější než kdy předtím.

Autor je vysokoškolský pedeagog, předseda Akademického senátu AMU, zastupitel Prahy 6

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
28.8.2018
Karambol s modernizací náměstí

Karambol s modernizací Macharova náměstí má jasný důvod: participace není jen politické heslo. Je to princip. Kdo myslí otevřenost a zapojení občanů do rozhodování vážně, ví, že má zákonitosti jako každé řemeslo. Neprofesionalita se vrátí na hlavu jako bumerang. U tak specifického místa, jako je Macharák, je prvním krokem nalezení a definice hodnot místa. Občané jasně signalizovali tradici, prvorepublikový ráz, prostotu. Druhým krokem je průběžná komunikace s občany. Výsledek architektonické soutěže názor místních, bohužel, zcela opomenul. Jak to dopadá, když se principy nedodržují, jsme viděli i na hřišti Strouhalák. Participace musí být poctivá, jako se to podařilo třeba s Nápadem pro Šestku a snad se podaří i se zeleným koridorem po Buštěhradské dráze. Marně jsem toto volební období prosazoval systematický přístup k participaci. Nové volební období přináší novou šanci. Volte s rozmyslem.

Zdroj: Vaše 6, srpen 2018, str. 9

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
26.6.2018
Úlet na Evropské

Návrh až desetipodlažní zástavby v Liboci, svírající Evropskou od okruhu ke konečné tramvají do hlubokého koridoru svištící dopravy, je zpupným útokem pokleslých architektů IPRu na zdraví obyvatel. Autor návrhu, architekt Koucký, jenž hněte Prahu jako „umělecké dílo“, uvedl, že se tak vylepší cesta z letiště. Nyní je na straně Šárky samá nedůstojná zeleň? Naproti ne dost světové nízké bytovky se zahradami? Teprve osmipatrové panelákoidní bloky by městu daly glanc a Šárku odstínily od provozu! Prý nekontroverzní rozvoj města.

Ve skutečnosti čiré urbanistické šílenství. Vlivem profesionální deformace přehlíží děsivé závady (hluk, konflikt pěších tras s čtyřproudou ulicí atd.) a hlavně hodnotu území. Tou je pás izolační zeleně, oddělující Šárku od komunikace. Pole za ním by měla jako ochranné pásmo přírodního parku sloužit rekreaci a sportu, s dobrou průchodností z Liboce a Dědiny. Bez ohledu na to, jaké developerské skupiny je skoupily a jak silně na magistrátu lobují za svůj zisk.

Zdroj: Vaše 6, červen 2018, str. 9

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
31.5.2018
1000 nových míst v ZŠ a MŠ

„Po ODS jsme měli na radnici k dispozici kvalitní demografickou studii a s ohledem na dosavadní vývoj lze konstatovat, že místa ve stávajících základních školách nebudou postačovat a jejich deficit v těchto zařízeních je odhadován v příštích letech na zhruba 500 míst,“ vysvětluje místostarosta pro školství Jan Lacina (STAN). Do roku 2021 by měl počet dětí z Prahy 6 ve věku plnění povinné školní docházky ještě růst, kolem roku 2021/22 kulminovat, následně se očekává lehká sestupná tendence. V tomto čísle ovšem nejsou zahrnutí obyvatelé nových rozvojových bytových projektů na území Prahy 6. Jejich děti také budou potřebovat místa ve školách a školkách. Platí, že každý nově postavený bytový dům znamená nutnost vytvořit 10 až 15 míst pro děti ve vzdělávacích zařízeních. Městská část proto zadala zpracování nové demografické studie, která by měla zpřesnit prognózy do roku 2035.


Školy jsou naplněné na 90 procent
V současnosti se zaplněnost škol v Praze 6 pohybuje kolem 90 procent. Celkem nabízí 15 základních škol, spravovaných šestkovou radnicí, 9515 míst, na začátku školního roku 2017/2018 do nich bylo zapsáno 8635 žáků. Z nich zhruba tři čtvrtiny mají trvalé bydliště v Praze 6, asi čtvrtina dětí bydlí mimo a za vzděláním do Prahy 6 dojíždějí. Lze však očekávat, že během několika let budou školy na území městské části navštěvovat pouze děti, které zde mají trvalé bydliště. Pět škol má zaplněnost vyšší než 95 procent. Kapacita ZŠ Antonína Čermáka je využitá na 99,3%, následují ZŠ a MŠ Hanspaulka a Bílá s obsazeností 96,8, respektive 96,1%. "Je pravdou, že máme zapsáno 598 žáků, když rejstříková kapacita školy je 600, nicméně z tohoto počtu je 25 žáků, kteří jsou ve školní docházce zapsaní, ale studují v zahraničí nebo v České republice v zahraniční škole. U některých však není vyloučeno, že se vrátí zpět,“ nabízí jiný pohled na přeplněnost škol Petr Karvánek, ředitel ZŠ A. Čermáka. Pro porovnání – jedna ze škol v Praze 6 je obsazená jen na 68% a rozdíl mezi skutečnou naplněností a rejstříkovou kapacitou je v letošním školním roce 150 volných míst.


Spádové děti místo najdou
„Aktuální čísla ukazují, že prakticky všechny požadavky dětí z Prahy 6 dokážeme uspokojit a nabídnout jim místo ve škole na území městské části,“ říká Jan Lacina. Jeho slova potvrzují i ředitelé dvou nejobsazenějších škol. „Navýšení celkové kapacity školy o 125 míst po dobudování půdní vestavby nám umožnilo v letošním roce otevřít o jednu první třídu navíc a přijmout 100 dětí. V posledních třech letech včetně letošního roku přišlo k zápisům do 1. tříd 160 dětí, do stovky přijatých se nám vešly všechny spádové děti, všechny děti z Prahy 6, které mají ve škole sourozence a nakonec i řada dětí ze spádových oblastí našich sousedních škol. Nicméně je pravdou, že mezi spádovými dětmi je velká skupina těch, které k nám nechtějí, ale k zápisu na spádovou školu přišli,“ říká ředitel ZŠ A. Čermáka. Podobná čísla uvádí i Marie Pojerová, ředitelka ZŠ a MŠ Hanspaulka (a také zastupitelka za ODS): „K zápisu přišlo 108 dětí, z toho dvanáct, jejichž rodiče žádají o odklad. Mezi 77 přijatými jsou všechny spádové děti a po losování pořadí v dalších dvou kritériích jsme mohli přijmout ještě dvě děti, pro něž sice nejsme spádovou školou, ale jsou z Prahy 6.“


Rozšíření kapacit i nová škola
„Část opozice sice tvrdí, že koncepce rozvoje základních a mateřských škol přichází pozdě, já ale trvám na tom, že poslední čtyři roky fungovalo školství na území městské části bez potíží. A zahájili jsme několik rozvojových projektů, které nyní běží, realizují se a díky nim by si měla Praha 6 udržet dostatek kapacit a kvalitní školství i v budoucnosti,“ říká místostarosta Lacina. Pět nových tříd se 125 místy se dokončuje v půdní vestavbě ZŠ A. Čermáka, další přibudou také v půdních vestavbách ZŠ Emy Destinnové (50 míst) a ZŠ nám. Svobody 2 (125 míst). V roce 2016 byla vypracována v obou objektech studie nového dispozičního uspořádání. V ZŠ Emy Destinnové se předpokládá vznik dvou kmenových a šesti malých učeben, v případě ZŠ nám. Svobody 2 by se do půdní vestavby mělo vejít pět kmenových učeben, dále se v obou školách počítá s výstavbou kabinetů, studoven a knihoven, počítačových učeben, hudebního sálu či výtvarné dílny a samozřejmě potřebného zázemí. Nově přijatým žákům musí odpovídat i související navýšení kapacity kuchyně, jídelen, šaten, tělocvičen a podobně. Nová škola a školka je připravená k realizaci ve stávajícím samostatném areálu ZŠ Bílá v ulici Na Kocínce. V budově – je navržena jako klasická stavba – by měly vzniknout dvě třídy mateřské školy pro 56 dětí a osm učeben základní školy pro 272 žáků, jídelny, víceúčelový sál, technické zázemí a zahrada. Projektová dokumentace řeší mimo jiné i způsob stravování, to by mělo být zajištěno prostřednictvím kuchyně ZŠ Bílá, jejíž kapacita by se měla navýšit. Ačkoli vypracování projektové dokumentace novostavby bylo zahájeno už v roce 2014 a souhlas s odstraněním dvou původních objektů bez čísla popisného, na jejichž místě bude stát, pochází z února 2015, se stavbou se ještě nezačalo. Spolek pro Hanspaulku a další dvě fyzické osoby do územního řízení opakované podávají námitky, žádají úpravy a doplnění projektu a vydaná rozhodnutí o umístění stavby blokují. Naposledy 1. března letošního roku postoupil odbor výstavby městské části celý spis na odbor stavebního řádu magistrátu hlavního města k dalšímu odvolání. „Blokování stavby osobně považuji za účelové. Tentokrát jsem ovšem optimistou a doufám, že odvolání na magistrátu dobře dopadne,“ říká k budoucnosti nové školy Jan Lacina. Investuje se však i do stávajících školních objektů – za poslední čtyři roky to bylo zhruba 400 milionů korun. Šlo hlavně o rekonstrukce školních jídelen, střech a elektroinstalací. Díky kvalitní připravenosti projektů značná část peněz šla z magistrátu a také z Evropské unie v rámci programu Pól růstu.


Pestrý výběr programů
Cílem radnice je zachovat pestrou nabídku studijních programů, které nabízejí jak školy zřizované Prahou 6, tak soukromé subjekty. Rodiče mohou pro své děti zvolit waldorfskou výuku v ZŠ Na Dědině, Montessori třídy na Dlouhém lánu, bilingvní výuku ve školách Petřiny – jih a Antonína Čermáka. Matematicky nadané děti mají speciální třídy na Červeném Vrchu, na výtvarnou výchovu se specializuje Petřiny – sever a na sport Petřiny – jih. Ne vždy je však specializace předpokladem zaplněnosti, může to být i naopak. „Jsem pro to, abychom byli školou pro všechny. Do školního vzdělávacího programu jsme zařadili osobnostní výchovu, neučíme děti jen letopočty a fakta, ale také řešit různé životní situace, komunikovat, spolupracovat, vážit si sami sebe. Také jsme přidali do sedmého ročníku hodinu pracovních činností, kde se děti učí prezentovat, správně mluvit, využívat řeč těla, psát na počítači všemi deseti, o rok výše získají základy finanční gramotnosti,“ říká ředitelka Marie Pojerová. Na území Prahy 6 také fungují různé privátní školy, například Lvíčata při ČVUT, Scio škola u stadionu Kotlářka, Cesta k úspěchu na Bělohorské či Duhovka v Břevnově. A také dvě mezinárodní školy.


500 míst přibude i ve školkách
Během posledních čtyř let se ukázalo, že školky zřizované městskou částí jsou schopné přijmout prakticky všechny tříleté a starší děti (tříletými se myslí pro letošní školní roky děti narozené do 31.8. 2015). Letošní čísla ze zápisů se ještě upřesňují, ale předběžně to vychází, že zatímco do prvních tříd odejde přes tisíc dětí, nových se jich do školek hlásila necelá tisícovka. Vše nasvědčuje tomu, že na konci prázdnin vezmou mateřské školy i některé netříleté děti. Jejich počet by měl být podle odhadů mezi padesáti až jedním stem. Zatímco v současnosti mají nárok na místo ve školce děti čtyř- a pětileté, od příštího školního roku to budou i děti tříleté. „Pro ně místa ve školkách Prahy 6 máme, ale podařilo se mi přesvědčit kolegy z rady a zastupitelstva, že přistavíme kapacity ještě pro děti, které dosáhnou tří let vždy v průběhu školního roku a jsou na docházku do mateřské školy dostatečně vyspělé. Což by mělo být podle našich odhadů dalších 500 dětí,“ vysvětluje Jan Lacina. Kancelář architekta Úřadu městské části prověřila nerealizované projekty z minulosti a vedle toho vybírala budovy i pozemky Prahy 6, kde by přestavěla či postavila nové školky. Praha 6 má v tuto chvíli vytipovaných dvanáct míst ve třech skupinách. KV té první se už staví, druhou skupinu tvoří ty, kde se předškolní zařízení plánují, třetí skupinu tvoří místa, která si městská číst nechává v záloze pro potřeby školství do budoucna. „Máme objednánu zbrusu novou demografickou studii, ale máme také schválený záměr, jak postupovat v oblasti rozvoje školství v nejbližších čtyřech až pěti letech. Po minulém vedení radnice, které tvořila koalice ODS a ČSSD, žádný takový plán nezůstal, takže současnou kritiku, kterou někteří méně zasvěcení zastupitelé ostřelují školství v Praze 6, hodnotím jako licoměrnou a ve svém důsledku zbytečně škodící výborné pověsti školství v Praze 6,“ dodává místostarosta Jan Lacina.

Autor: Magdaléna Krajmerová, Šestka, červen 2018, str. 12

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
24.5.2018
Je nová ochrana dat správný krok?

Právě v době, kdy průšvihy kolem Facebooku a Cambridge Analytica otřásají světem osobních údajů, přímého marketinku a politické manipulace, přichází obecné nařízení Evropské unie. Žijeme v éře erupce informačních technologií, sběru osobních údajů, profilování, umělé inteligence. Život se prudce odhmotňuje a přelévá do roviny informací, nehmotné fluidní a replikovatelné vrstvy nad materiální realitou. Bylo jen otázkou času, kdy z houstnoucího informačního nebe plného mračen (cloudů) sjedou na zem blesky hromovládného Dia.

Kdy „pouhé“ informace začnou drsně měnit naše svobody. Kdy zbraní silnou jako atomovka se ukážou být osobní údaje. To jsou totiž kousky, odštěpky lidských bytostí. Člověk „nekončí“ za svojí kůží, košilí, za svým majetkem, jako je třeba batoh, nábytek nebo lyže, ani na evidovaném vlastnictví, jako je auto nebo dům. Ale rozprostraňuje se nehmotně jako informační aura, pomocí osobních údajů, do celého světa evidencí a sítí, dnes extrémně průtočného v internetu a využitelného výkonnými vyhledávači a počítači.

Dosud jsme si říkali – pár mých údajů sem, pár tam, z toho se nestřílí. Není to hmotná věc, není to páka, kterou mě někdo vykolejí. Ale právě teď, v těchto letech přišel křehký zlom, kritická hranice, za níž je lze pomocí dostatečného kvanta osobních údajů (kousků naší bytosti), s dostatečnou kapacitou výkonu a kanálů komunikace zpracovat tak, že s námi, jako se svobodnou a myslící lidskou bytostí, někdo zatraceně důkladně pohne. A klidně tak, že si toho nevšimneme. Naše svoboda volby je ohrožena. Nejen v nakupování, kdy čelíme stále přizpůsobenějším „nabídkám, které nelze odmítnout“, co hůř – ztrátě orientace (cena a vlastnosti produktu, jež jsou cíleně nabídnuté mně, jsou zcela jiné než nabízené sousedovi), a tedy ztrátě svobody volby.

A ještě hůř – ztrácíme politickou svobodu, protože základ demokracie – přímé volby do parlamentu a zastupitelstev – stojí na svobodné volbě. Svobody si v Evropě stále užíváme snad nejvíce na celé planetě, přes všechny problémy nadbytečné regulace. Proto jedině Evropané (a snad i Američané) jsou schopni cítit, jak je jejich svoboda ohrožena. Snaha Evropy tomuto problému čelit společně (jinak to nejde, data neznají hranice) a nástrojem, jenž je schopen alespoň vystrašit velké překupníky osobních údajů, kteří s nimi roky protizákonně za zády dotčených lidí kšeftovali, je tedy namístě. A nutno říct, že přichází na poslední chvíli.

Samotné nařízení Evropské unie způsob ochrany údajů prakticky nemění, naopak regulaci uvolňuje. Namísto sedmi právních titulů, opravňujících s osobními daty nakládat, máme jen přehlednějších šest. Dva zřetelně liberalizovanější („úkol ve veřejném zájmu“ a „oprávněný zájem“), které správcům umožní pohodlnější zakotvení účelu, kvůli němuž data zpracovávají. „Oprávněný zájem“ se dokonce odpoutal od právních předpisů a umožňuje subjektivní odůvodnění podle potřeb správce. Nařízení ruší povinnost ohlašovací a uvolňuje tu informační, kdy většinou postačí jen zveřejnění na webu.

Co však přibývá – a správně –, je silný tlak na správce udělat si v datech opravdu pořádek. Že při tom vznikla falešná byznysová a mediální bublina, přemrštěné ceny různých agentur, které nabízejí, že vás na GDPR připraví, a bludy, jako že škola nesmí zveřejnit fotku z akce? Že velká část provedených implementací je chybná a bude třeba ty nesmysly, jako jsou souhlasy ke každé maličkosti, napravovat? Že druhá vlna implementace bude odstraňovat chyby té první? To už nemluvíme o evropském nařízení, ale o českém Kocourkově…

Zdroj: Hospodářské noviny, 24. 5. 2018, str. 9

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
23.4.2018
Spisovatele uctí parkem

Fontána, bronzové sochy koní a 28 stromů. Dosud bezejmenný prostor na křižovatce ulic Wuchterlova a Kafkova nedaleko Vítězného náměstí s největší pravděpodobností konečně dostane svůj název. Místní radnice Prahy 6 tento krok zvažovala dlouhodobě. Nové pojmenování má být vzpomínkou na úspěšného spisovatele, zdejšího patriota a zastupitele Petra Šabacha, který zemřel loni v září. Přesná podoba názvu ale ještě není jistá. Doporučení k pojmenování už dala místopisná komise Prahy 6 i rada městské části. „Náš požadavek jsme oficiálně poslali místopisné komisi hlavního města a následně musí věc ještě schválit pražští radní. Pak už tomu nebude stát nic v cestě,“ říká místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN). Dodává, že by bylo nejvhodnější, aby k pojmenování došlo buď při příležitosti Šabachových nedožitých narozenin letos v srpnu, nebo k prvnímu výročí jeho úmrtí v polovině září. Jenže na magistrátu žádost radnice stále leží, i když s pojmenováním po autorovi knižní předlohy filmu Pelíšky místopisná komise rady hlavního města předběžně souhlasila. Jednotliví členové se totiž doposud neshodli na tom, jaký charakter vlastně prostranství má. Zda se má jednat o náměstí Petra Šabacha, nebo spíše Šabachův park. „Myslím, že pojmenování místa po spisovateli Šabachovi projde bez problémů, na tom panuje shoda. Otázka ovšem je, jestli půjde o náměstí, či park. Místopisná komise se tímto už jednou zabývala, ale definitivní rozhodnutí zatím nepadlo,“ přiznává zádrhel členka komise a zastupitelka hlavního města Eliška Kaplický Fuchsová (ANO). Zato radnice má v této věci jasno. Podle ní by prostranství mělo být označeno jako park, v případě změny na náměstí by si totiž desítky místních obyvatel musely složitě měnit všechny své doklady. A těchto obtíží si je vědoma i magistrátní komise, definitivní rozhodnutí by mohla učinit už na svém příštím jednání v květnu.

Návrh od režiséra

S nápadem připomenout nedávno zesnulého spisovatele přišel jeho přítel a režisér Jan Hřebejk, který podle Šabachových knih natočil nejen slavné Pelíšky, ale i další filmy jako Šakalí léta, Pupendo nebo U mě dobrý. „Byl to spontánní nápad. Každý ví, že Petr Šabach byl z Dejvic a o té čtvrti psal. Místo je to vhodné, protože nepůsobí nabubřele,“ sdělil MF DNES režisér. A s podobným přáním přišli i obyvatelé nedalekého domu, kde Šabach roky bydlel. Městská část na bezejmenném prostranství pravidelně pořádá vánoční a další kulturní a společenské akce. I proto není podle místostarosty Laciny příliš praktické, že místu stále chybí jasný název. Pokud magistrát přistoupí na žádost radnice, bude prostor v první řadě osazen cedulí se jménem spisovatele. Městská část zároveň nevylučuje, že by zde Šabach do budoucna mohl mít i pamětní desku. V minulosti se hovořilo také o několika dalších názvech, například aby křižovatka nesla jméno po prezidentu Václavu Havlovi, který nedaleko žil. V roce 2015 zase starosta Ondřej Kolář (TOP 09) přišel s návrhem pojmenování po siru Nicholasi Wintonovi. Tento záměr ale místopisná komise zamítla s tím, že město do budoucna věnuje britskému zachránci stovek československých dětí jednu z plánovaných ulic v rozvojovém území Bubny-Zátory v Praze 7. Zdůvodnila to tematickou vhodností, protože ze zdejšího nádraží byly během druhé světové války vypravovány transporty smrti s deseti tisíci židovskými obyvateli do koncentračních táborů. V podobném duchu jako v případě spisovatele Šabacha plánuje radnice Prahy 6 na konci školního roku pojmenovat ZŠ Petřiny-jih po olympijské medailistce v gymnastice Věře Čáslavské. Kromě toho má nově vybudovaný parčík v místě staveniště tunelu Blanka u ulice Milady Horákové nést jméno po panovnici Marii Terezii, která zde dostane i svůj pomník. A místo sousední slepé ulice vznikne Plečnikova alej na počest slovinskému architektovi, který za první republiky výrazně proměnil areál Hradu.

Autor: Matěj Ludvík, Mladá fronta DNES, pondělí 23. 4. 2018, str. 14

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
19.4.2018
Exministr proti starostovi

Před komunálními volbami v roce 2014 oblepilo hnutí ANO Prahu 6 plakáty s tváří své lídryně a zároveň podnikatelky Patricie Pražákové. Jenže skandál s údajně nezákonným bouráním její vily u obory Hvězda přispěl k tomu, že hnutí v městské části nakonec nezvítězilo a Pražáková skončila jako řadová zastupitelka. Podobný přehmat už nechce ANO znovu opakovat. Jeho překvapivým trumfem pro letošní komunální volby v Praze 6 má proto být nedávný ministr financí Ivan Pilný. Přitom ještě nedávno se o něm mluvilo jako o možném kandidátovi na pražského primátora. „O možnosti kandidovat v Praze 6 jsem mluvil s předsedou místní organizace (Romanem Mejstříkem, pozn. red.) a v zásadě jsem s tím souhlasil,“ sdělil MF DNES Pilný a dodal, že definitivně rozhodnout by se mělo příští týden na oblastním sjezdu hnutí. Otázkou však zůstává, kolik času bude kampani v Praze 6 věnovat, protože současně se bude na podzim ucházet o křeslo v Senátu. „Zatím jsem se ale ještě nerozhodl, který ze čtyř pražských obvodů si vyberu, nejspíše to bude v Praze 12,“ dodává exministr. Přesné pořadí na kandidátce prozatím ANO nezná. Podle předsedy Romana Mejstříka by se však měli o hlasy voličů znovu ucházet i současní radní a zastupitelé. „Za sebe předpokládám, že budu kandidovat nejen v městské části, ale i na magistrát,“ říká Mejstřík.

Námluvy se zasekly

Vítězství a jedenáct mandátů z posledních voleb obhajuje TOP 09. Jejím lídrem by se měl opět stát současný starosta Ondřej Kolář. „Budu na prvním místě kandidátky. To je zatím jediné, co máme schváleno,“ potvrdil sám Kolář. Podle něj strana zatím ucelenější představu o podobě kandidátky nemá, jasno by mělo být nejdříve na konci dubna. Zatímco v boji o magistrát spojí TOP 09 síly se Starosty a nezávislými (STAN), v případě šesté městské části ke stejnému kroku zatím nedošlo. A to i přesto, že obě strany spolupracují ve vedení radnice už téměř čtyři roky a v senátních volbách v roce 2016 uspěl jejich společný kandidát Jiří Růžička. Další jednání sice partaje připouštějí, kandidátky však stále připravují odděleně. „Se Starosty jsme samozřejmě mluvili, ale jakékoliv další jednání chtějí vést až po svých víkendových primárkách. Je to jedna z možností, kterou zvažujeme,“ přiznává Kolář. A opatrně na toto téma hovoří i místostarosta Jan Lacina, který bude obhajovat pozici lídra za STAN. „Dávalo by smysl, kdybychom koalici vytvořili i pro komunální volby. Ale od kolegů jsme zatím nedostali nabídku, které by nešlo odolat,“ říká Lacina. Podle něj však jsou Starostové schopni postavit sami dostatečně silný tým. „Pro nás je stěžejním tématem transparentnost, proto bude na předních místech Oldřich Kužílek, dále radní a zároveň ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Libor Bezděk nebo herec a manažer divadla Vosto5 Petr Prokop,“ jmenuje Lacina. Podobu případné koalice může navíc ovlivnit i KDU-ČSL, jejich další spojenec na radnici. „Uvažujeme o samostatné kandidatuře, ale jednáme také o společné koaliční kandidátce s nám blízkými politickými subjekty,“ naznačuje šéf místní buňky lidovců Marián Hošek. Podle výsledku vnitrostranických primárek by právě on měl být nejvýše postavený kandidát KDU-ČSL. Za ním v pořadí se umístil učitel Jan Bartůšek a produkční Dominika Klepková.

ODS chce zpět na výsluní

Dlouhé roky bývala Praha 6 baštou ODS. Naposledy ale strana ztratila a skončila v opozici. Nyní pro volby hledá novou strategii a chce znovu navázat na své dřívější úspěchy. Kandidátka by měla být kompletně sestavena do konce května, velké personální změny však předseda občanských demokratů v Praze 6 Jakub Stárek nepředpokládá. „Budu chtít obhajovat mandát zastupitele a jestli budu usilovat také o lídra, bude záležet až na podpoře členské základny,“ nastiňuje vlastní budoucnost. Zato Zelení před čtyřmi roky výrazně uspěli, když získali šest míst v zastupitelstvu. Jenže po roce vlády s TOP 09, STAN, ANO a lidovci je partneři vypudili a později složila mandát i jejich nejvýraznější tvář Petra Kolínská, která se přestěhovala do sousední Prahy 7. Přesto strana věří, že ještě posílí. „Intenzivně spolupracujeme s občanskými iniciativami a sousedskými spolky. Věřím proto, že v nadcházejících volbách získáme minimálně osm zastupitelských mandátů,“ je přesvědčen lídr kandidátky a zastupitel Petr Píša. Jeho by měla doplnit jako dvojka odbornice na prorodinnou politiku Pavla Ducháčková Chotková a trojkou bude místopředseda radniční komise pro otevřenou radnici Pavel Weber. Využít vysokých voličských preferencí z nedávných sněmovních voleb chtějí v Praze Piráti, kteří své zástupce v místním zastupitelstvu dosud nemají. „Máme zde velmi aktivní buňku a budeme kandidovat samostatně. V čele by měl být současný zastupitel hlavního města Viktor Mahrik,“ sdělil místopředseda krajského sdružení Pirátů v Praze Adam Zábranský. I ČSSD už má představu, kdo by měl vést stranu do voleb. „Věřím, že bude kandidovat vysokoškolský pedagog Petr Pavlík,“ jmenuje náměstek primátorky Petr Dolínek čerstvě zvoleného předsedu pražské ČSSD, který v lednu nahradil exministra Miloslava Ludvíka. Pevnou voličskou základnu mají v Praze 6 také komunisté. Ti na první místo kandidátky znovu vybrali zastupitelku Helenu Briardovou.

Autor: Matěj Ludvík, Mladá fronta DNES, čtvrtek 19. 4. 2018, str. 16

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
4.4.2018
Iveta Borská: Pro STAN je každý racionální sociální projekt prioritou

Pro STAN je každý racionální sociální projekt prioritou. V současné době je frekventovaným tématem rekonstrukce polikliniky Pod Marjánkou, projekt v Šolínově ulici nebo projekt Šatovka. Každý z nich je specifický, ale věřím, že ve výsledku synergicky pokryjí spektrum služeb, které Praha 6 potřebuje a v blízké budoucnosti bude potřebovat. Projekt v Šolínově ulici bude velkým tématem příštích volebních období, ale současná vize o jeho příští funkcionalitě je správná. Projekt Šatovka jako komunitní centrum pro soběstačné seniory v nepříznivé sociální situaci se inspiroval zahraničními zkušenostmi. Není nutné zastírat, že uvedené projekty se týkají i LDN v Chittussiho ulici.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
1.3.2018
Rozdělení kompetencí mezi magistrátem a městskou částí

Městské části by si podle nás zasloužily větší množství pravomocí i výrazně větší množství financí přerozdělovaných z rozpočtu hlavního města Prahy. Starostové a nezávislí totiž z principu usilují o co největší množství kompetencí co nejblíž místu, kde se věci odehrávají. Ať se to týká sekání trávy v parcích, úklidu ulic, nebo investic do škol a školek. Je to náš hlavní princip řízení věcí veřejných. Zástupcům STANu v parlamentu se tento přístup v minulosti podařilo prosadit v celé České republice, bohužel jsme se však zastavili na hranicích hlavního města Prahy. Zjevně na nás tedy tento úkol čeká v říjnových komunálních a pražských volbách.  A i když pojem „subsidiarita“, který výše popsané vystihuje, nezní vůbec hezky česky, za‎pamatujte si ho, prosím.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
30.1.2018
Libor Bezděk: Nezbývá nám než škemrat o dotace

Již mnoho let se snažíme upozorňovat, že rezervy v rozpočtu je třeba hledat především ve vztahu k rozpočtu hlavního města, který městské části drží tak říkajíc na řetězu, a nám nezbývá, než leštit kliky a škemrat o účelové dotace, které nám pak jsou v průběhu roku „velkoryse“ poskytovány. Právě proto je schválený rozpočet MČ dlouhodobě výrazně nižší, než je jeho reálná skutečnost ke konci roku. Je to pro mne nepochopitelné už jen proto, že rozpočet hl. m. Prahy je dlouhodobě přebytkový, a to v řádech miliard, a tzv. velkým neboli číslovaným městským částem Praha 1 – Praha 22 by přitom na vytvoření skutečně reálného rozpočtu stačilo spravedlivě rozdělit zhruba 2 miliardy ročně, což by vyřešilo všechny dosavadní problémy.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
16.1.2018
Místostarosta Prahy 6 Jan Lacina: Neustoupíme, i kdyby protestovali všichni z bývalého komunistického impéria

Co si představit pod spojením „koncepce otevřené radnice“? V čem spočívá a co přinese občanovi Prahy 6?
Obecně to znamená, že radnice komunikuje s občany nejen tam, kde ze zákona musí, ale naopak co nejvíce. Otevírá občanům prostor vstupovat systematicky do rozvoje města, naslouchá jim. Další věcí je příležitost pro opozici, která má dostat dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů. Protože radnici netvoří jen aktuální koalice, ale i opoziční zastupitelé. To za dlouholeté nadvlády ODS v Praze 6 nebývalo příliš zvykem. ODS dnes svůj opoziční prostor čile využívá a já doufám, že na to nezapomene, kdyby se jí někdy v budoucnu podařilo vrátit se do koaliční sestavy. Samostatnou kapitolou je tradiční setkávání vedení radnice se spolky, které běží pětkrát ročně a kterými řešíme například připomínky k rodícímu se Metropolitnímu plánu. K tomu mají spolky vyhrazenu jednu stranu v radničním periodiku Šestka, což je celostátně celkem unikát.

Co bude v rámci koncepce letos realizováno?
Postupně se naplňují úspěšné nápady občanů v projektu „Mám nápad pro Šestku", což je ta slavná participace v praxi. Díky ní budeme mít letní kino v parku Maxe van der Stoela, piknikové místo na Ladronce, stojany na kola u nádraží Praha – Podbaba, lavičku pro seniory na konečné tramvaje 22 na Bílé hoře, dětské hřiště v Ruzyni a řadu dalších. Projekt „Nápad pro Šestku" letos pokračuje druhým ročníkem.

Proč se Praha 6 k této koncepci přihlásila a kdo ji tvořil?
Téma vnesli na radnici Prahy 6 Starostové a nezávislí, protože to je dobrá praxe, která se nám na řadě míst vyplatila. Téma držíme spolu s Oldřichem Kužílkem, někdy to ovšem vyžaduje velkou neústupnost a boží trpělivost. Naštěstí ho odvážně podporuje i pan starosta Ondřej Kolář.

Velký ohlas vyvolal záměr Prahy 6 instalovat k soše maršála Koněva vysvětlující ceduli. Čekal jste takové množství reakcí a dostávají se k vám spíše ty pozitivní, či negativní?
Velké množství reakcí jsem čekal, je to téma zdánlivě lokální, ve skutečnosti však zasahující polovinu zeměkoule. Ohlasy jsou převážně příznivé, neboť obyvatelé Prahy 6 jsou vzdělání a zorientovaní. Protestují komunisté a zájmové skupiny navázané na ruské imperiální zájmy. V tomhle případě ale můžu jasně deklarovat, že Praha 6 od svého záměru popsat reálnou vojensko-politickou kariéru maršála Koněva neustoupí, i kdyby protestovaly všechny státy bývalého ruského, či chcete-li sovětského komunistického impéria. Pomník pochází z roku 1980, kdy byla celá Koněvova osobní historie dobře známa. Argumentovat, že jde o poděkování Rudé armádě za osvobození, je po roce 1968 neobhajitelné a záměrně zavádějící.

Neobáváte se, že stejně jako byla socha opakovaně vandaly natřena na růžovo, že někdo takto „upraví“ jednou i ceduli?
Nebude to cedule, ale tři velké bronzové tabule ve třech jazycích. Česky, rusky a anglicky. Text na deskách momentálně oponují tři vědecká pracoviště a jeho znění bude velmi neutrální. Nedokážu si představit, že by v noci po bronzových deskách někdo stříkal sprejem. O to si naopak říká socha tak, jak dnes vyznívá. Prahu 6 už stály její opravy spoustu peněz.

Jak Praha 6 pečuje o sochy a pomníky na svém území? Kolik ji to stojí a chystá v dohledné době nějaké opravy?
Jsme vojenskou čtvrtí, pomníků a pamětních desek máme přes stovku. Příští rok opravíme pomník bojovníkům v 1. světové válce na Macharově náměstí na Ořechovce, opravíme chybný text na pamětní desce Josefu Mašínovi, jednomu ze slavné odbojové skupiny Tři králové a k Písecké bráně na Hradčanech umístíme velkou litinovou sochu – Vějíř Žofie Chotkové. Je to krásné vodní dílo, se moc těším, až bude funkční.

Letos si připomínáme 100 let od vzniku Československa? Chystá Praha 6 k tomuto výročí nějaké akce?
Je jich moc. Budeme dělat tři velké výstavy, z toho dvě do ulic Prahy 6. Připomínku 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy, kterou zpravodajsky zaštítil právě maršál Koněv, do Československa. Ale také velkou výstavu k 100. výročí založení Československa v říjnu 1918, která se stane dominantou oslav 28. října v Dejvické ulici. Třetí výstava se bude věnovat stému výročí konce 1. světové války 11. 11. 1918. Velmi čile spolupracujeme s vedením armády, máme výborné vztahy. Vedle toho ale připravíme řadu drobnějších doprovodných akcí. Například Dejvické divadlo nastuduje málo známou hru Václava Havla, která se odehrává v předvečer založení Československé republiky.

Městské části trápí, Praha 6 není výjimkou, nedostatek kapacit ve školských zařízeních. Jak tento problém radnice řeší a kde ji nejvíce „tlačí bota“?
Pro nejbližší léta jsme připravili projekty směřující k navýšení kapacity ve školkách a školách o 1000 míst. V tuto chvíli kapacitně zvládáme, ale poslední léta s odřenýma ušima. Cítím, že jako prioritu vnímá tenhle úkol celé zastupitelstvo Prahy 6, takže nemám obavu, že by se tomu záměru někdo stavěl do cesty. Horší je to se spolkem Pro Hanspaulku, který nám několikrát obstrukcemi zhatil stavbu krásného projektu nové školy a školky v ulici Na Kocínce pod Hanspaulkou. Tam nic jiného než snahu škodit městské části a jejím obyvatelům necítím.


Zdroj: https://www.prazskypatriot.cz/mistostarosta-prahy-6-jan-lacina-neustoupime-i-kdyby-protestovali-vsichni-z-byvaleho-komunistickeho-imperia/

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
3.1.2018
Jak hodnotí místostarosta Prahy 6 Jan Lacina činnost společnosti SNEO?

Před naším příchodem na radnici na konci roku 2014 sloužilo SNEO a.s. k málo srozumitelnému přelévaní peněz mezi městskou částí a její akciovou společností. Marže za zprostředkování prodejů bytů, jiných nemovitostí Prahy 6 i jiných činností byly nesmyslně vysoké. SNEO kvůli tomu odvádělo zbytečně vysoké daně z příjmů právnických osob‎ (v součtu šlo o zbytečně zaplacené desítky milionů korun), o vysokých platbách za právní služby, problematických investicích přes Key Investments a dalších nemluvě. Řadu těchto disproporcí se podařilo odstranit, jiné zatím ne. Kdybych hodnotil jako ve filmu, přidělil bych dnes společnosti SNEO  hodnocení 75 %. Je zjevné, že na straně městské části chybí silný a kompetentní partner, proto se nám jeví jako nutné iniciovat na radnici Prahy 6 obnovení Odboru technických investic (OTI) a také budeme po SNEO a.s. důrazně požadovat vyšší míru transparentnosti.  V ní jsme zatím s managementem firmy společnou řeč nenalezli.
Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
19.12.2017
Jan Lacina: Veřejnost překypuje nápady

Žijeme v krásném městě a bezpečné zemi, netrpíme nedostatkem vody, netrápí nás sucha, nezaměstnanost je nejnižší za posledních dvacet pět let. Praha 6 je navíc bezpečná, zelená a vzdělaná – zkrátka naše. Kampus Dejvice je plný studentů, na které čeká skvělá kariéra. ČVUT letos oslavilo 310 let od svého vzniku, Ústav organické chemie a biochemie díky patentům týmu profesora Holého získal za posledních 10 let 20 miliard korun a stal se v tomto ohledu nejúspěšnějším pracovištěm Akademie věd vůbec. Letiště Václava Havla oslavilo na začátku roku největší počet odbavených pasažérů od svého založení před 80 lety, Dejvické divadlo oslavilo čtvrtstoletí své blyštivé umělecké dráhy. Radnice, kde mám tu čest poslední tři roky působit jako místostarosta, splácí staré dluhy: architektu Janu Kaplickému pamětní plaketou, letci Františku Fajtlovi travnatým pomníkem jeho Spitfiru, válečné hrdince Boženě Kropáčkové za ukrývání parašutistů pamětní deskou, prezidentu Václavu Havlovi odhalením lavičky Ferdinanda Vaňka, jeho literárního alter ega. Veřejnost se začíná systematicky zapojovat do rozvoje města a překypuje nápady na jeho vylepšení. Moje jediná stížnost míří k předčasnému odchodu našeho kolegy, zastupitele za Starosty a nezávislé, ale samozřejmě především spisovatele Petra Šabacha z tohoto světa. To vše máme za sebou. Před sebou máme naopak prezidentské volby. A nejen ty. Těším se na ně. Protože jsem pevně přesvědčen, že my Pražané – a šestkoví zvláště – ukážeme světu, že máme dostatek rozumu i citu ke správné volbě.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
22.10.2017
Starostové a nezávislí získali v parlamentních volbách v Praze 6 6,21 % hlasů

Vítězem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na území Prahy 6, které se konaly ve dnech 20. 10. - 21. 10. 2017, se stala Česká pirátská strana, která získala celkem 9 189 platných hlasů, tedy 17,27 %. Na druhém místě skončilo hnutí ANO 2011 se ziskem 8 958 hlasů (16,83 %) před třetí TOP 09 - 8 690 hlasů (16,33 %), čtvrtou Občanskou demokratickou stranou - 8 312 hlasů (15,62 %) a pátou KDU-ČSL - 3 318 hlasů (6,23 %). Volební účast v Praze 6 dosáhla celostátně nadprůměrných 71,63 %.

Zisk 6,21 % hlasů je o 1,03 p. b. vyšší, než celostátní průměr STAN.

Kompletní výsledky hlasování najdete na webu Volby.cz.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
18.9.2017
Jan Lacina: Média musíme chránit před přímým politickým vlivem

Po dekádách slibů všech dosavadních vlád dosáhneme poprvé hranice 1 % ze státního rozpočtu na kulturu, a to bez plateb církvím, a tuto výši dlouhodobě udržíme. Základem bude systematické, transparentní a spravedlivé rozdělování prostředků na živé umění i kulturní dědictví po nově definované ose stát – kraje – obce. Nově uzákoněné veřejnoprávní instituce budou schopny využívat financování z více zdrojů.

Média veřejné služby Českou televizi a Český rozhlas vnímáme jako nejvýznamnější kulturní instituce tohoto státu, které je potřeba chránit před přímým politickým vlivem, neboť jsou garantem svobodného přístupu k informacím a liberálně demokratického vývoje v ČR.

Pro prezentaci české kultury jako zdroje společenské identity využijeme velká výročí (100 let založení Československa, 400 let od bitvy na Bílé hoře, 30. výročí svatořečení Anežky České, 600 let od narození Jiřího z Poděbrad ad.). Modernizujeme sokolovny, kulturní a společenské domy. Iniciujeme vznik nové Národní knihovny.

Autor: Jan Lacina, zástupce starosty Prahy 6, garant kultury

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
31.8.2017
Rok placeného parkování: systém má zásadní slabinu

Parkovací zóny zavedené před rokem ulevily nejzatíženějším oblastem Prahy 6, takže po létech zoufalství mohou lidé okolo dopravních uzlů a v centrální oblasti Prahy 6 opět normálně zaparkovat. Systém parkovacích zón má ale jednu zásadní slabinu, totiž že odsouvá problém pouze za své hranice, o čemž se na vlastní kůži přesvědčují obyvatelé v místech, kde do té doby nebyl problém zaparkovat, třeba v Břevnově, nebo na Hanspaulce. A navíc je velmi nepružný, protože rozšíření zón musí na podnět městských částí vysoutěžit hlavní město Praha. A tomu cokoliv v oblasti dopravy vždycky neuvěřitelně trvá (jeden příklad za všechny: zprovoznění parkovišť pod Letnou a Prašným mostem). Celá kalvárie dle mého míří k tomu, že jednou bude parkovací zónou celá Praha a na jejím okraji bude připraven dostatečný počet záchytných parkovišť, které pojmou návštěvníky hlavního města tak, jak to známe třeba z Vídně. Tam mají navíc systém zjednodušený v tom, že se na ulice nemalují žádné modré čáry, a nepotřebují ani parkovací automaty, protože parkovací lístek si koupíte normálně v trafice, nebo pomocí mobilní aplikace. Jednoduché, účinné a levné.

Jan Lacina (STAN)

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
30.8.2017
Doprava v Praze 6

Mluvíme-li o dopravě v Praze 6, musíme začít dlouhým a smutným výčtem páteřních komunikací, které zásadně chybějí. Bez dokončené moderní elektrifikované železnice Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla budou do Prahy ze středních Čech jezdit desetitisíce aut, kterým navíc scházejí záchytná parkoviště. Bez dokončeného pražského okruhu na severu bude denně ucpaný Břevnov v Patočkově ulici, ráno do Blanky, večer z Blanky. Auta by sice mohla jezdit Břevnovskou radiálou, ale ta také schází. Navíc proti ní protestují v Řepích, vedení hlavního města ji ovšem stejně nedávno škrtlo z dlouhodobých plánů. Mám pokračovat? Na důvody stagnace se poptejte u pražského radního pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) a ministra dopravy Dana Ťoka (ANO).

Jan Lacina (STAN)

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
25.8.2017
Letní kino v parku u Keplera ožívá

V rámci participativního rozpočtu Mám nápad pro Šestku se mezi vítěznými projekty umístil projekt „Multifunkční prostor Letní kino“ v parku Maxe van der Stoela – přírodním amfiteátru u Gymnázia Jana Keplera umístěném pod úrovní komunikace mezi ulicemi Myslbekova a Keplerova.

„Se zářím mám neodmyslitelně spojený návrat z venkovských strnišť u prarodičů zpátky do městského života, je to takový zvláštní okamžik v životě každého kluka a holky – smutný i veselý najednou. Zatímco hrdinové Zdeňka Svěráka putují opačným směrem – z města na venkov. Jsem na ten film upřímně zvědavý,“ říká místostarosta pro školství a kulturu Jan Lacina (STAN).

INFORMACE PRO DIVÁKY:

 • občerstvení zajištěno na místě
 • s sebou doporučujeme deku nebo polštářky pro pohodlné sezení

Další informace: https://www.facebook.com/events/1450944061648690/?fref=ts

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
21.8.2017
Opera v Šárce 2017

Těšit se můžete na unikátní kulturní zážitek - klasickou českou operu v podání předních českých operních pěvců, sboru, orchestru a baletu Národního divadla v přírodních kulisách Divoké Šárky.

Opera JAKOBÍN proběhne v neděli 3. září 2017 od 14.00 hodin v režii Jany Divišové a Renée Nachtigallové pod taktovkou dirigenta Jana Chalupeckého. S Národním divadlem spolupracuje také Kühnův dětský sbor se sbormistrem prof. Jiřím Chválou.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
21.8.2017
V Praze povede kandidátku tandem Jan Farský a Jan Lacina

Na pražské kandidátce ‎nabídne hnutí STAN celkem 11 pražských starostek a starostů, 4 místostarosty a 2 ex starosty (Prahy 1 a Prahy 3). Vedle nich se objeví například scenárista a publicista David Smoljak, ředitel pražského Domu dětí a mládeže Libor Bezděk či bývalý ministr dopravy Pavel Dobeš, který kandidátku na 36. místě uzavírá. Na kandidátní listině je 10 žen a 26 mužů. Kompletní seznam vypadá následovně:

1. Mgr. Jan Farský, muž, 38 let, poslanec PSP ČR, právník, Semily, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2. Mgr. Jan Lacina, muž, 47 let, zástupce starosty MČ Praha 6, producent, scenárista, režisér, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

3. Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, muž, 61 let, expert na otevřenost veřejné správy, režisér a publicista, Praha, bez politické příslušnosti

4. Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., muž, 58 let, právník, vysokoškolský pedagog, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

5. RNDr. Jana Plamínková, žena, 58 let, radní pro životní prostředí, infrastrukturu a občanskou vybavenost ZHMP, starostka MČ Praha – Slivenec, Praha, členka politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

6. Prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr.h.c., muž, 66 let, prorektor VŠUP, architekt, designér, pedagog,  Praha, bez politické příslušnosti

7. Mgr. Milada Voborská, žena, 45 let, starostka MČ Praha – Satalice, editorka,  Praha, bez politické příslušnosti

8. Mgr. Lukáš Zicha, muž, 34 let, zástupce starosty MČ Praha 4, podnikatel, Praha, bez politické příslušnosti

9. JUDr. Zuzana Chlupáčová, žena, 62 let, právnička, advokátka, Praha, bez politické příslušnosti

10. Ing. Tomáš Mikeska, muž, 69 let, ekonom, zastupitel MČ Praha 3, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11. Hana Moravcová, žena, 46 let, starostka MČ Praha 20, jednatelka společnosti, Praha, členka politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

12. Ing. Miloš Růžička, muž, 54 let, starosta MČ Praha – Ďáblice, pražský zastupitel, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

13. Ing. Petr Hlubuček, muž, 43 let, starosta MČ Praha – Lysolaje, ekonom, podnikatel, předseda klubu chovatelů drůbeže, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

14. Ing. Petr Hejma, muž, 48 let, zastupitel MČ Praha 1, ekonom, podnikatel, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

15. JUDr. Marta Koropecká, žena, 69 let, starostka MČ Praha – Zličín, Praha, bez politické příslušnosti

16. Ing. Petr Hejl, muž, 57 let, starosta MČ Praha – Suchdol, podnikatel v oboru měřicí techniky, Praha, bez politické příslušnosti

17. Vojtěch Zelenka, muž, 34 let, zastupitel MČ Praha 22, organizátor odborných konferencí, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

18. David Smoljak, muž, 58 let, zastupitel MČ Praha – Vinoř, scenárista a publicista, Praha, bez politické příslušnosti

19. Miroslav Malina, muž, 63 let, starosta MČ Praha – Dolní Chabry, Praha, bez politické příslušnosti

20. MUDr. Iveta Borská, žena, 53 let, lékařka, zastupitelka MČ Praha 6, Praha, bez politické příslušnosti

21. Ing. Viktor Komárek, muž, 53 let, starosta MČ Praha – Nebušice, Praha, bez politické příslušnosti

22. MUDr. Petr Šedivý, muž, 51 let, lékař, konzultant, Praha, bez politické příslušnosti

23. Ing. arch. Tomáš Drdácký, muž, 44 let, zástupce starosty MČ Praha – Troja, architekt, Praha, bez politické příslušnosti

24. Mgr. Kateřina Arnotová, žena, 43 let, zastupitelka MČ Praha - Čakovice, právnička, Praha, bez politické příslušnosti

25. Ing. Lenka Alinčová, žena, 58 let, starostka MČ Praha – Kunratice, Praha, členka „Hnutí Praha Kunratice“

26. Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda, muž, 36 let, starosta MČ Praha – Kolovraty, vysokoškolský učitel, Praha, bez politické příslušnosti

27. Ing. Radka Soukupová, žena, 56 let, zástupkyně ředitele Vládní agentury pro sociální začleňování, Praha, bez politické příslušnosti

28. Ing. Ondřej Růžička, muž, 38 let, radní MČ Praha 4, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

29. Ing. Michal Biskup, muž, 45 let, zástupce starosty MČ Praha – Vinoř, Praha, člen politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

30. Mgr. Ing. Libor Bezděk, muž, 47 let, radní MČ Praha 6, ředitel Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, Praha, bez politické příslušnosti

31. Mgr. Karel Koželuh, muž, 41 let, vedoucí provozního úseku Národního technického muzea, Praha, bez politické příslušnosti

32. RNDr. Jiří Mašek, CSc., muž, 60 let, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13, Praha, bez politické příslušnosti

33. Mgr. Petr Karvánek, muž, 58 let, ředitel Základní školy Antonína Čermáka, Praha, bez politické příslušnosti

34. PhDr. Věra Dvořáková, žena, 64 let, pedagožka, Praha, bez politické příslušnosti

35. Mgr. Tomáš Stařecký, muž, 55 let, státní úředník, zvoník, hvězdář, Praha, bez politické příslušnosti

36. Mgr. Pavel Dobeš, muž, 35 let, ředitel GNSS Centra Excellence/využití satelitních technologií v dopravních módech, Praha, bez politické příslušnosti

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
31.7.2017
Proč si ti Starostové myslí, že to sami zvládnou?

- protože 250 tisíc voličů z krajských voleb se nikam nevypařilo;
- protože mají respektované osobnosti, známe z regionů, krajů, ale nejen tam – mají i tři výrazné poslance a několik známých senátorů;
- protože Starostové mají podporu řady místních partnerských hnutí, která se nejmenují STAN v mnoha krajích – to zpětně ovlivňuje celostátní preference a známost značky Starostové a nezávislí mezi voliči;
- protože samostatná kandidátka konečně představí Starosty jako samostatnou značku, s vlastním programem – a všechno nahoře zmíněné se sečte dohromady.

Nyní podrobněji. Největší silou Starostů a nezávislých, kterou nejsou s to postihnout žádné průzkumy volebních preferencí, jsou lokální partnerská hnutí v regionech. Starostové si spolupráci s nimi vyzkoušeli už v krajských volbách v roce 2016, v nichž získali – pro většinu politických komentátorů překvapivě – 9,9 % hlasů a s nimi celkem 76 krajských mandátů.

Jen pro zajímavost, jak jsou často průzkumy zavádějící: Ve Středočeském kraji předvídaly průzkumy Starostům 3 % (výsledek přes 18 %), v Libereckém kraji 14 % (výsledek přes 32 %). Dnes jsou Starostové součástí 10 ze 14 krajských vlád včetně Prahy a partnerská hnutí mají na tento výsledek určující zásluhu.

Konkrétně, o kom je řeč? Starostové pro Liberecký kraj (SLK) jako samostatné hnutí dali české politice taková jména jako je hejtman Martin Půta či poslanec Jan Farský. Karlovarská občanská iniciativa (KOA) má ve svém středu karlovarského primátora Petra Kulhánka. Hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) reprezentuje bývalý ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták, aktuálně místopředseda senátu za klub Starostů a nezávislých.

A tak bychom mohli pokračovat ve značkách SNK-ED (v několika krajích), Tábor 2020 (Jihočeský kraj), Starostové pro občany (Vysočina), Východočeši (Královéhradecký kraj), ZVUK či Zlínské hnutí nezávislých z domovského kraje předsedy Starostů Petra Gazdíka.

Podstatný rozdíl mezi výzkumy volebních preferencí a skutečným výsledkem voleb v případě Starostů může přinést zveřejnění seznamu kandidátů v každém kraji. Pro občany známá jména na volebních lístcích, která dostanou v říjnu do schránky, budou hrát roli. Řada voličů se rozhoduje právě až dle osobností na volebních lístcích, což dnešní průzkumy prostě nemohou postihnout.

Teprve tehdy se všechno spojí: respektovaná regionální jména se skutečností, že ze všech politických úrovní dlouhá léta – daleko před vládou, parlamentem i prezidentem – vedou v oblibě u českých občanů právě starostové. Chcete jeden příklad za všechny? Šéf senátního klubu Starostů Jan Horník. Starostou nejvýše položené obce u nás - Božího Daru je od roku 1990, to znamená, že byl zvolen celkem sedmkrát, zastupitelem Karlovarského ‎kraje od vzniku krajů v roce 2000 pětkrát a senátorem vloni už potřetí.

Jak říká třetí muž pražské kandidátky Starostů do parlamentu Oldřich Kužílek, dlouholetý propagátor otevřenosti a transparentnosti veřejné správy: "Posledním volebním materiálem, který dostanou do schránky úplně všichni, je právě volební lístek."

 

Jan Lacina, místostarosta Prahy 6 a volební manažer STAN

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
27.4.2017
Divoké sny Jakuba Stárka v Parlamentních listech o školství v Praze 6

Jakub Stárek mě v článku, který ze stránek ODS přetiskly Parlamentní listy, označuje za nejslabšího radního pro školství posledních volebních období. Tím jsem se stal ve chvíli, kdy na veřejnost proskočila informace o mé možné kandidatuře do PSP ČR. Stárek podporuje svá tvrzení těmito argumenty.

Stárek: Pro rady MČ vedené ODS bylo školství vlajkovou lodí, do které investovala Praha 6 největší díl investic. To prý ustalo.

Skutečnost: V minulém volebním období, tedy v letech 2011 – 2014 byla průměrná roční částka proinsvestovaná v oblasti školství 66.866 milionu Kč. Za léta 2015 - 2016, kdy vede školství  v nové koalici STAN, činí průměr investic 75.417 milionu Kč. Zároveň můžeme bezpečně konstatovat, že v roce 2017 překročí investice do školství 100.000 Kč, takže tento průměr se ještě zvýší. Závěr: Do škol investujeme více než předešlá koalice ODS – ČSSD.

Stárek: Dále Jakub Stárek konstatuje, že jsme neuváženě prodloužili nájem budovy ZŠ Vlastina o dalších pět let a ubrali si tím z volných kapacit.

Skutečnost: Smlouva byla uzavřena v roce 2006 do srpna roku 2022 a je pod ní podepsán tehdejší starosta ODS Tomáš Chalupa. My jsme žádný dodatek nepodepsali a délku trvání neprodloužili.

Stárek: Při prvních potížích s protesty veřejnosti jsme měli ustoupit od projektu „Kocínka“ při ZŠ Bílá a vyndali záměr z programového prohlášení.

Skutečnost: Na projekt jsme okamžitě navázali, projednali jsme ho v územním řízení, vyšli vstříc řadě požadavků dvou fyzických osob a jednoho spolku a později jsme projekt projednali i v otevřené platformě s veřejností . Narazili jsme však na odvolání spolku „Pro Hanspaulku“, kterému nadřazený stavební úřad magistrátu hlavního města Prahy vyhověl a zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Praze 6 pro údajné nedostatky v projektu (připraveného ODS v letech 2011 - 2014). Závěr: Okamžitě jsme iniciovali projekt půdní vestavby v ZŠ Antonína Čermáka, který má zvýšit kapacitu o 125 dětí od září 2018, navíc je z více jak 50% financován z evropských dotací.

Závěr:

Skutečným problémem školství v Praze 6 jsou účelová přehlášení dětí k trvalému pobytu v Praze 6 několik týdnů či dní před zápisem. Letos jich podle zasvěceného odhadu odboru školství bylo 250 z 1250. Tomu Praha 6 může těžko čelit, neboť pro to nemá oporu v žádném zákoně. Vyvolávání nepodložené paniky ničemu nepomůže, situaci letos kapacitně určitě zvládneme. Budeme však iniciovat novelu zákona, která by podmínku trvalého pobytu kromě dítěte přenesla i na jeho zákonné zástupce a ztížila by tak proces dočasných a účelových změn trvalých adres.

Mgr. Jan Lacina, zástupce starosty pro kulturu, školství a otevřenou radnici

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
23.4.2017
Festival ambasád

Druhý ročník Festivalu ambasád se letos uskuteční v sobotu 13. května od 8 do 16 hodin opět na Kulaťáku v Dejvicích v rámci Farmářských trhů. Přijďte ochutnat z pestré nabídky světové gastronomie i kultury.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
13.4.2017
Koaliční smlouva podepsána

Celostátním volebním lídrem a kandidátem na premiéra bude předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Volební kandidátky budou skládány tak, aby výsledný republikový poměr zastoupení odrážel poměr 60% navrhovaných kandidátů pro KDU-ČSL a 40% pro STAN. Ve stejném procentuálním poměru přispějí strany z vlastních zdrojů na společnou kampaň.

Jak uvedl lídr KDU-ČSL a nově ustavené koalice Pavel Bělobrádek, ambicí koalice je bojovat o nejvyšší příčky a ucházet se o přízeň nejméně 30% voličů, kteří nevědí, koho volit, kteří se nechtějí vracet ke zklamání z minulosti, kteří si nepřejí monopolizaci moci. Společná koalice nabízí silnou, proevropskou, nepopulistickou, konstruktivní a středovou alternativu.

Lídr STAN Petr Gazdík doplnil, že koalice chce vytvořit věrohodnou politickou sílu s vlastní představou správy země, tedy prosperující stát, který poroste zespoda a kde se rozhoduje co nejblíže lidem.

Obě strany našly programovou shodu, která staví především na společných prioritách podpory pracujících rodičů, vzdělání, malého a středního podnikání, rozvoje venkova.

Zdroj: https://www.starostove-nezavisli.cz/volby/poslanecke-volby-2017/kdu-csl-a-stan-podepsali-koalicni-smlouvu

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
8.4.2017
Pracoviště odboru azylové politiky na Dědině

Zastupitel za hnutí STAN Oldřich Kužílek ve svém příspěvku uvedl:

„Umístění centra na Deltu je úřední necitlivost a  netransparentnost. Selhal věcný odbor i stavební úřad Ministerstva vnitra. Ten porušil povinnost stavebního zákona „ověřit účinky budoucího užívání stavby“. Jak je ověřil bez oslovení Prahy 6? I soukromý vlastník mohl zvážit, jak se degraduje jeho chvályhodná rozsáhlá investice do zlidštění prostoru mezi obchody. Chodím tam denně a dopady jsou zlé: vznikající atmosféra místa, které už už bylo místem setkávání a pohody, je vniveč. Nové bistro má o víkendu zavřeno – míří  jen na klienty centra. Radnice by měla změnu bezpečného prostoru na pocitově rizikový zkusit všemi prostředky zvrátit. Třeba žádat oddělit zónu centra od nádvoří, zřídit přístup přímo od Vlastiny ulice, posílit režim objednání klientů, aby se jich plynule střídal co nejmenší počet.“

Na posledním jednání Zastupitelstva Prahy 6 zazněla v interpelacích občanů 6 k umístění uvedeného pracoviště celá řada připomínek a podnětů. Patří mezi ně například požadavek na zvýšení počtu policistů, instalování kamery nebo nejlépe zrušení pracoviště v uvedené lokalitě.

Názory dalších představitelů radnice si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/pdf/201704.pdf

 

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
7.4.2017
Ve Vokovicích vyroste nová školka

Školka má nejprve sloužit dětem po dobu plánované rekonstrukce MŠ Vokovická. Za tři roky by měla rozšířit stávající kapacitu míst ve školkách v Praze 6. Jak uvedl Jan Lacina, potřeba míst ve školkách stoupá, již nyní je zřejmé, že tuto školku Praha 6 bude využívat minimálně do roku 2030.

Nová jednopodlažní budova se zelenou střechou podle návrhu ateliéru Pata a Frýdecký má vzniknout místo bývalých jeslí. Zchátralou dřevostavbu nechala radnice odstranit v loňském roce.

Projekt ale rozděluje místní. Ačkoliv radnice informovala veřejnost na společném setkání před dvěma lety, pro svůj záměr získala podporu v anketě a přípravě věnovala na základě vznesených požadavků a připomínek místních občanů velkou pozornost, v současné době je v řešení nesouhlas části obyvatel okolních domů, kteří preferují využít vzniklý prostor pro vytvoření parku bez jakékoliv výstavby.

Šestkový starosta Ondřej Kolář v odpovědi na nesouhlasné stanovisko občanů potvrdil, že zájem na stavbě školky v této lokalitě trvá, mmj. i z toho důvodu, že Praha 6 musí být připravena na to, že se v roce 2020 dle nového zákona otevřou školky dětem již od dvou let, a jako zřizovatel školek je povinna zajistit požadované kapacity.

Zdroj:  http://www.sestka.cz/pdf/201704.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
6.4.2017
Dotační programy - Letní školičky a Šestka táborová

Většina mateřských škol v létě uzavře své brány, řada z nich však na základě vlastního rozhodnutí bude organizovat městské tábory, letní školičky nebo dokonce mimopražské tábory. Jejich pestrý program pokryje všech devět prázdninových týdnů a pobere více než 700 dětí! V nabídce budou sportovní či výtvarné aktivity, ale i divadlo, zpěv, řemesla, vaření či pouhý pobyt v přírodě.

S vědomím, že model letních školek znamená pro rodiče i vyšší finanční nároky než běžný provoz, připravila Praha 6 nový dotační program. Jak uvedl místostarosta pro oblast školství a kultury a lídr hnutí STAN Jan Lacina, radnice je připravena finančně přispět žadatelům, kteří svým příjmem nepřekročí hranici čtyřnásobku životního minima, a to částkou tisíc korun na dítě a týden. Dále uvedl, že o otevření školek v běžném provozu radnice letos neuvažuje, neboť v loňském roce nebyl o nabízené termíny zájem, kapacita se nenaplnila a školky v běžném provozu ani neotevřely. Vedoucí odboru školství Luděk Soustružník upřesnil, že dotační program je primárně určen zaměstnaným rodičům, kteří jsou ekonomicky slabí a nemají jinou možnost, jak se o dítě o prázdninách postarat.

Slevu na prázdninový pobyt dítěte vyřizují jednotlivé školky poté, co dítě prokazatelně k aktivitě nastoupí. Stejně tak se přihlášky a informace k jednotlivým aktivitám rodiče dozvědí přímo ve školkách.

O příspěvky mohou požádat také rodiče, kteří posílají děti na tábory. Již druhý rok pokračuje projekt Šestka táborová. Finanční podpora 500 korun má být pro rodiče motivací, aby posílali děti v době letních prázdnin na tábory a jiné volnočasové aktivity.

Zdroj a bližší informace na www.praha6.cz

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
5.4.2017
Zápisy do mateřských škol

Zápisy jsou povinné pro děti, které v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 dosáhly nebo dosáhnou věku 5 let. Platí to i pro ty, pro něž rodiče budou žádat například individuální výuku či odklad školní docházky. Právě o něj by měli rodiče požádat během zápisu, nikoliv během května, jak tomu bývalo.

Podrobnější všeobecné informace k zápisu včetně potřebných formulářů (žádost a evidenční list) jsou zveřejněny na webových stránkách městské části Praha 6 www.praha6.cz/zapis a na portálu www.jakdoskolky.cz.

Co je potřeba k zápisu dítěte do MŠ s sebou přinést:

- vyplněnou žádost o přijetí a vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce (pro doložení trvalého bydliště), v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu 

- případná odborná či lékařská doporučení.

Zdroj: http://www.sestka.cz/pdf/201704.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
27.3.2017
Devátý republikový sněm STAN

Post předsedy STAN obhájil s hlasy 93% delegátů Petr Gazdík. Křeslo prvního místopředsedy hnutí obhájil Vít Rakušan, který obdržel 92% hlasů.

Velice úspěšní byli zástupci Prahy. Pražská zastupitelka a 1. místopředsedkyně krajského výboru Jana Plamínková byla zvolena členkou předsednictva. Jan Lacina a Petr Hejma, místopředsedové krajského výboru, byli zvoleni členy celostátního výboru.

V tajné volbě byla schválena (86%) spolupráce s KDU-ČSL, SNK ED a regionálních stran před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Delegáti sněmu zároveň schválili programové priority STAN, které budou základem pro sestavení volebního programu budoucí koalice. Současně byla zveřejněna hospodářská bilance za rok 2016, kdy STAN hospodařil se ztrátou 2 399 611 Kč, která byla kryta přebytkem z předchozího roku ve výši 5 031 876 korun.  

Další informace na https://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy/post-predsedy-gazdik-obhajil-ztrata-z-hospodareni-je-kryta-z-prebytku

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
21.3.2017
Revize Programového prohlášení Rady městské části Praha 6

Starostové a nezávislí na radnici Prahy 6 řídí gesce školství, kultury, sportu, volnočasových aktivit a otevřené radnice. V nich skutečně došlo k jedné úpravě Programového prohlášení. Proti územnímu rozhodnutí umístit nový, moderní a architektonicky velmi kvalitní objekt školy a školky do ulice Na Kocínce při Základní škole Bílá se totiž odvolal spolek „Pro Hanspaulku“ a další dvě fyzické osoby. Projekt nabral výrazné zpoždění a dnes není vůbec jasné, kdy bude dokončen. My jsme ale v roce 2014 dali slib občanům, že budeme usilovat o dostatek míst jak ve školkách, tak i ve školách, a tak jsme byli nuceni hledat rychle náhradní řešení. Největší tlak na školní místa je totiž dlouhodobě v oblasti Hanspaulky a přilehlé části Dejvic a Bubenče. Po důkladné analýze nám vyšlo nejvhodnější řešení: půdní vestavba v Základní škole Antonína Čermáka, která zvýší kapacitu budovy o pět tříd, tedy přibližně 125 žáků. Začali jsme proto urychleně připravovat projekt a zároveň činit veškeré nezbytné kroky k tomu, aby většinu nákladů zaplatily evropské dotace, které po letech dorazily i do Prahy. Projekt postupuje zdárně kupředu. Když se nepotká se zlou vůlí, v září 2018 by měl být hotový.

Více informací a názorů zástupců radnice k uvedeném tématu lez nalézt na http://www.vasepraha.eu/soubory/pdf/V6_201703.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
20.2.2017
Nezávislí starostové

Od roku 1990 se nám podařilo postupně vybudovat síť relativně sebevědomých demokratických institucí. Namátkou: Nejvyšší správní soud, Česká televize, Ústavní soud, Český rozhlas, svobodné volby a mnohé další, které mají za úkol bránit liberální demokracii, jíž se tu občas ve zkratce říká 'západní'. Vedle nich tu vznikl další klíčový fenomén svobodné společnosti - nezávislá střední třída složená z úspěšných zaměstnanců, z malých a středních podnikatelů či osob samostatně výdělečně činných. Ta dnes dostává díky dlouhé řadě vládních regulací těžce na frak a bude muset podle všeho zabojovat o své přežití. A jaksi nepovšimnuta se tu emancipovala nenápadná, ale velmi vlivná politická síla nezávislých starostů, kterých je většina z celkového počtu 6 tisíc obcí. Starostové jsou společností dlouhodobě vnímáni jako jednoznačně nejvěrohodnější reprezentanti tuzemské politiky daleko před Sněmovnou, Senátem, vládou i prezidentem. Významná část nezávislých starostů se postupně spojuje pod hlavičkou hnutí Starostové a nezávislí mimo jiné k obraně demokratických institucí, střední třídy a západního směřování naší země.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
6.2.2017
Koalice STAN a KDU-ČSL?

Politická scéna není přehledná jako dřív, kdy tu byly dvě velké politické strany, jedna vlevo a druhá vpravo, které dělaly dohromady výsledek kolem 70% voličů. Skončilo to všemi těmi zkorumpovanými ROPy severozápad a jihozápad, které táhnou ODS-ČSSD vytrvale ke dnu, ostatně taky vyvolaly ducha Babiše. Ten není ani vlevo, ani vpravo, ale jako Bůh levituje nad středem a luxuje Topku, soc-dem i komunisty, což je svým způsobem obdivuhodné žonglérské představení. Všichni ovšem čekají, kdy z té hrazdy coby zručný klaun a zjevný kaskadér nakonec přeci jen slítne. My budujeme ten opravdový, pevný střed, v Česku liberální a nekonfesní, na Moravě konzervativní a konfesní. Klidnou sílu jako KDU-ČSL, ale odvážnou jako Starostové. Má to před sebou obrovskou budoucnost. Hranice 10% pro vstup do sněmovny mě vůbec nestraší, je dobrou motivací, abychom se pustili do práce. Jinak řečeno: Je-li laťka vysoko, musíme se hodně rozběhnout a pořádně odrazit. Malověrní ať zůstanou doma.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
31.1.2017
Plány a vize pro rok 2017

Letos běží prvním rokem participační projekt „Mám nápad pro Šestku“, spolu s občany budeme hledat také budoucí využití budovy bubenečského nádraží. Připravujeme „mapový informační systém“ na inovovaný web Prahy 6, aby si zájemci mohli hledat důležité informace v mapách, protože je to často jednodušší a hlavně přehlednější. Vzhledem k tlaku na kapacitu škol v Bubenči a Dejvicích jsme začali intenzivně pracovat na půdní vestavbě v základní škole Antonína Čermáka, která by měla navýšit kapacitu o 125 školáků. Dotační program na kulturní projekty, o jejichž podporu mohou žádat instituce i jednotlivci, letos celkově nabídne sumu 4,8 milionu korun, což je oproti 0,4 milionům z dřívějších dob dvanáctinásobek. Výrazně víc se chystáme investovat také do rekonstrukce veřejných hřišť i podpory organizovaného sportu a volného času.

Názory ostatních zástupců radnice, stejně tak jako zhodnocení roku 2016, si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/pdf/201702.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
31.1.2017
P+R v Tobrucké ulici

V Česku, na rozdíl od takového Švýcarska, vzniká prakticky všechno podstatné bez plánu. Tunel Blanka byl dokončen dřív než Pražský okruh, ačkoli bylo jasně stanoveno, že to musí být naopak. Výsledek aktuálně prožíváme: Auta nejezdí kolem Prahy, ale Blankou přes Prahu. A my na Šestce překvapeně zjišťujeme, že tu máme problémy s emisními limity. Parkovací systém totéž: Nejdřív měl vzniknout systém záchytných parkovišť na hranicích Prahy, teprve potom parkovací zóny. Místo toho postupujeme v opačném pořadí. Napřed nám hlavní město Praha coby koordinátor akce nadělilo modré zóny a teď se nahonem řeší, kde vzít záchytná parkoviště pro Středočechy. A to nemluvím o tom, že parkovací systém měl vzniknout jako systém celopražský, nikoli nahodile po jednotlivých městských částech. Vnitřní centrum jako první zóna, prstenec městských částí v širším centru jako druhá zóna a periferní městské části jako zóna třetí. Místo toho tu máme pražský parkovací guláš a taháme se o to, zda má vzniknout vůbec první P+R parkoviště na území Prahy 6, ačkoliv tam ve skutečnosti dávno stojí. To, že je toto parkoviště v územním plánu omylem označeno jako lesní zeleň, do celé skládačky dokonale zapadá.

Aktuální informace o vzniku uvedeného P+R parkoviště naleznete na http://www.sestka.cz/pdf/201702.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
13.1.2017
STAN v Praze si zvolil nové vedení

Krajský sněm STAN si dne 11. ledna 2017 zvolil nové vedení. Předsedou pražské organizace bude v následujícím období Petr Hlubuček, starosta Lysolají. První místopředsedkyní se stala Jana Plamínková, starostka Slivence a radní hl. města Prahy. Místopředsedy pak byli zvoleni Jan Lacina, zástupce starosty Prahy 6, Miloš Růžička, starosta Ďáblic a Petr Hejma, zastupitel na Praze 1.

Nový předseda STAN Petr Hlubuček řekl: „Politiku chápu především jako službu občanům, mým cílem je proto hájit zájmy všech občanů žijících v pražských městských částech. Za úspěch budu považovat alespoň stejně dobré vedení organizace, jako to doposud dělala Jana Plamínková, a za to jí patří velké díky.“

Jan Lacina byl navíc zvolen pražským volebním manažerem pro roky 2017 a 2018.

Krajský sněm vyjádřil důvěru celostátnímu předsednictvu STAN v postupu při přípravě parlamentních voleb a na celostátního předsedu hnutí nominoval Petra Gazdíka.

 Zdroj: tisková zpráva STAN

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
9.1.2017
Bilance setkávání radnice se spolky

Jan Lacina, zástupce starosty a zastupitel za hnutí Starostové a nezávislí v Praze 6 uvedl:

„Obecně razím myšlenku, že na vedení Prahy 6 se nemá podílet jen úřad a koaliční většina, ale v přiměřené míře i opozice, protože i její zástupce si lidé zvolili. A potom samozřejmě spolky, které do určité – ne zcela jasně definované – míry zastupují veřejnost. Nás ovšem velmi zajímá i to, co si myslí jednotliví občané v konkrétních lokalitách, proto jsme vloni věnovali takovou pozornost rozběhnutí participace – tedy systematického zapojování veřejnosti do rozvoje Prahy 6.

Je mi jasné, že jsme úplně na začátku a že hlavním úkolem je tu debatu – někdy ještě trochu ukřivděnou či ukřičenou – kultivovat. Postavili jsme komunikační mosty. Jak je budou jednotliví aktéři využívat, je především na nich. To, že někdo na setkáních nejvíc křičí, nebo se jim naopak vyhýbá a rozesílá přes spolky dehonestující maily, neznamená, že má automaticky pravdu. Pravidelná setkávání vedení radnice se spolky Prahy 6, která jsme započali na začátku roku 2016, vidím jako hodnotu samu o sobě. Těžko může být někdo překvapen, že všechno neběží jako po másle. Spolky mají velmi rozličné zájmy – často dokonce protichůdné – a pohybují se v různých „letových hladinách“, takže sama příprava setkání je poměrně náročná disciplína. Za pokrok ve vzájemném vztahu považuji jednak stránku spolků v měsíčníku Šestka a jednak spuštění projektu participace tedy systematického zapojení veřejnosti do rozvoje Prahy 6. Několikrát jsem už konstatoval, že celý proces je během na dlouhou trať a že jsme teprve na začátku. Úspěch spočívá v konstruktivním přístupu obou stran.

Pro rok 2017 jsme si stanovili ambiciózní plán: rozběhnout tak zvaný GIS, tedy geografický informační systém. Zjednodušeně řečeno jde o zobrazování informací, kterými disponuje radnice Prahy 6, v mapách na webu městské části, protože hledání v mapách je v řadě případů mnohem přehlednější než hledání v textových dokumentech. Webové stránky Prahy 6 bychom rádi, také na základě výzvy spolků, zmodernizovali, dali jim nový grafický kabát, větší přehlednost a hlavně bychom stáli o lepší vyhledavač. Samostatnou kapitolu – procházející gescemi prakticky všech radních – tvoří Strategický plán rozvoje Prahy 6 pro léta 2018 až 2030, který je nezbytné projednat s veřejností tak, aby byl do konce léta roku 2018 na světě. Tento dokument má vycházet ze Strategického plánu hlavního města Prahy, který je již hotový. Osobně ho považuji za nejdůležitější dokument, který zůstane po současné politické reprezentaci pro ty příští“.

Názory dalších zástupců radnice naleznete na http://www.sestka.cz/pdf/201701.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
9.1.2017
Libor Bezděk držitelem ceny Přístav za podporu aktivit dětí

Radní Libor Bezděk se stal jedním z šesti držitelů Ceny Přístav, kterou každoročně uděluje Česká rada dětí a mládeže zástupcům veřejné správy, samosprávy a podnikatelům, kteří se na místní a krajské úrovni výrazným způsobem podílejí na podpoře mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

Na cenu jej navrhli Liga lesní moudrosti a Asociace TOM ČR. Česká rada ocenila, že za dobu jeho působení v Praze 6 od roku 2015 se rozpočet věnovaný sdružením pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže zvýšil z 1,5 na 8 milionů korun. Mezi jeho další zásluhy patří například zavedení dotací na tábory pro sociálně slabší rodiny.

 Libor Bezděk je ředitelem Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy, předsedou Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR, aktivně vede sportovní oddíl atletiky a horolezectví a aktivně se účastní velkého množství akcí.

Cílem udělení cen Přístav je zviditelnění a vyzvednutí dobré zkušenosti z obecní politiky, jejíž ocenění představitelé mohou být příkladem všem ostatním. Již nyní lze navrhovat kandidáty pro další rok na pristav.crdm.cz.

http://www.sestka.cz/pdf/201701.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
8.1.2017
Jak hodnotíte schválený rozpočet MČ Praha 6 na rok 2017?

Dlouhodobě tvrdíme, že rezervy v rozpočtu je třeba hledat především na straně příjmů. Hlavní město drží nás – městské části – na řetězu, nutí nás leštit kliky a škemrat o účelové dotace, které nám v průběhu roku milostivě „hází jako kosti pod stůl“. Je to taková hra na „sedni, lehni a dej mi pac“. Proto se také rozpočet, tak jak je původně schválen, příliš nepodobá tomu, který na konci roku uzavřeme do závěrečného účtu. Tato neblahá praxe přetrvává léta. Přitom rozpočet hlavního města například za rok 2015 skončil v přebytku 11 miliard korun! Městským částem Praha 1 – Praha 22 (tzv. velkým nebo číslovaným) by přitom stačilo spravedlivě rozdělit zhruba 2 miliardy ročně navíc na vyřešení prakticky všech problémů. 

Názory dalších zástupců radnice naleznete na http://www.sestka.cz/pdf/201701.pdf

Informace k rozpočtu na rok 2017 je možné nalézt na http://www.praha6.cz/rozpocet-na-rok-2017.html

 

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
8.1.2017
Led jsme vyráběli dva dny, je větší než na Ovocném trhu

Kde se vzal nápad pořídit venkovní kluziště?

Je to původní nápad mého předchůdce Romana Mejstříka, který měl ještě vloni jako radní na starosti sport a volný čas. Nápad se mi líbil, proto jsme se rozhodli jej zrealizovat a začali jsme hledat pro pro kluziště ideální místo.

Co bylo nejtěžší?

Klíčové bylo najít místo. Celou dobu jsme se snažili, aby byly z místa, kde se konají farmářské trhy, odstraněny betonové květníky ve středovém pásu. Ale ukázalo se, že není dohledatelné, komu patří. Nepatří ani Praze 6, ani TSK, ani ČVUT, ani VŠCHT a ještě hrozilo, že by mohly být památkově chráněné jako symbol „brutalistní“ architektury. Proto nakonec nedošlo k jejich demontáži a místo, kam postavit kluziště, bylo ohroženo. Nakonec jsme zjistili, že plocha za těmi betonovými krásami není tak malá a naše kluziště je nakonec větší než na Ovocném trhu na Praze 1.

Uvažovali jste i o jiném místě?

Dejvice mají výhodu, že jsou dostupné metrem a svým způsobem je to v centru dění. Pokud by se podařilo příští rok odstranit ty betonové krásy, mohli bychom kluziště posunout do středu plochy a mohlo by být i koloritem vánočních farmářských trhů.

Komu je hlavně určené?

Především dětem a rodičům s dětmi, protože jeho velikost 18 na 25 metrů velkým a zkušeným bruslařům nebude stačit. Počítáme se školičkou bruslení pro začátečníky a nabídneme školám, aby přišly v rámci tělocviku s dětmi na výuku bruslení. Vznikne kalendář, kde si školy budou rezervovat hodiny.

Má kluziště nějaké zázemí?

Máme tu půjčovnu bruslí, ve které je k zapůjčení 100 párů bruslí, a pokud to nebude stačit, pořídíme další. Půjčení bruslí je jediné, za co se platí, jinak je bruslení zdarma. U kluziště je malý bufet, kde je možné se občerstvit, a k dispozici jsou toalety. Šatnu nemáme, protože počítáme s tím, že děti přijdou oblečené.

Kdo se stará o provoz?

Provoz zajišťuje DDM Praha 6. Bude vykonávat dozor, zároveň upravovat ledovou plochu. Zatím ručně, později i strojově. Navrhl jsem prototyp rolby, která bude tažena čtyřkolkou, poteče z ní horká voda, a to udělá pěkný hladký povrch.

Kdo hradí provoz?

Energie, tedy vodu a elektřinu, platí Praha 6. Elektřinu odhadujeme na 150–200 tisíc korun za dobu provozu. Bude záležet na teplotě, čím bude chladněji, tím méně bude potřeba energie. U vody půjde o desetitisícové položky, nejvíc vody se spotřebovalo při výrobě ledu.

Co může ohrozit fungování kluziště?

Jedině kdyby vypnuli proud. Kluziště může být v provozu až do 10 stupňů Celsia, pak by led začal měknout. Ale to nepředpokládáme, že se v lednu a v únoru moc stane.

Co s ním bude, až skončí zima?

Kluziště se rozebere, rozloží a uskladní, a v listopadu ho znovu složíme a zprovozníme.

Kluziště jste koupili vyrobené. Ale jak vznikal led?

Plastovými trubkami proudí chladicí kapalina glykol, která má teplotu -10 stupňů, a ta uvede vodu do stavu pevného skupenství. Led jsme vyráběli sami, trvalo to dva dny a bylo to náročné, protože nebylo tak chladno, jak slibovala předpověď.

http://www.sestka.cz/pdf/201701.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
21.12.2016
Uctění památky generálmajora Rudolfa Pernického

U příležitosti uctění památky Rudolfa Pernického (1. 7. 1915 – 21. 12. 2005), parašutisty a velitele výsadkové skupiny britských Commnandos Tungsten, která na území protektorátu Čechy a Morava zahájila činnost právě 21. prosince 1944, zástupce starosty šesté městské části Jan Lacina uvedl, že režim, který vraždí a pronásleduje své válečné hrdiny, je zavrženíhodný. Dle jeho slov bylo Československo takovým režimem v letech 1948 – 1989, v době, kdy bylo součástí sovětského impéria. Tím, ani součástí Číny, v současné době nejsme. Neměli bychom zapomínat, že jsme členy NATO a EU, nejúspěšnějšího mírového projektu od roku 1945. „Žijeme v době, kdy se stírá rozdíl mezi pravdou a lží. Řečeno v duchu slavného filmu Limonádový Joe – padouch, nebo hrdina, všichni jedna rodina. Mysleme na to, až budeme v lednu 2018, v roce stého výročí založení Československa, volit nového prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil. Zvolme si takového, kterému se neplete lež s pravdou a padouch s hrdinou. Budeme ho potřebovat,“ řekl Jan Lacina.

Generálmajor Ing. Rudolf Pernický

(1. 7. 1915 v Krhová na Valašsku – 21. 12. 2005 v Praze)

- bojoval proti nacistům ve Francii, později byl příslušníkem československé zahraniční armády působící během druhé světové války ve Velké Británii,

- byl velitelem výsadku Tungsten, který na území protektorátu zahájil činnost 21. prosince 1944,

- v listopadu 1948 byl zatčen a komunistickou mocí byl na jaře 1949 odsouzen ke dvaceti letům odnětí svobody, odnětí hodnosti a titulů, ztrátě vyznamenání a občanských práv,

- trest si odpykával na Borech, v Opavě a poté téměř osm let v uranových dolech v Jáchymově a v Bytízi u Příbrami,

- v roce 1960 byl propuštěn na amnestii a od té doby žil na Výhledech v Praze-Suchdole,

- v roce 1990 mu byly vráceny vojenské pocty a byl povýšen do hodnosti plukovníka; o rok později byl jmenován generálmajorem ve výslužbě; v letech 1990 až 1992 byl předsedou Konfederace politických vězňů a poté jejím čestným předsedou,

- 28. října 2005 mu byl prezidentem republiky Václavem Klausem udělen řád Bílého lva
I. stupně,

- Zastupitelstvo městské části Praha-Suchdol mu dne 4. 12. 2013 udělilo čestné občanství in memoriam, jako projev úcty a ocenění za statečnost a hrdinství v dobách nacistické okupace
i komunistické diktatury,

- dne 21. 12. 2013 mu byl na Brandejsově náměstí v Praze-Suchdole odhalen pomník, který z mrákotínské žuly vytesal Petr Lacina a vznikl díky významné finanční podpoře suchdolské komunity.   

Zdroj: http://www.praha-suchdol.cz/

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
17.12.2016
Prosincová rekapitulace

Uprchlická vlna nás zjevně nezavalila, dopravní zácpy v Dejvicích po půlroční uzavírce Korunovační ulice podle očekávání opadly a všem se ulevilo. Spustili jsme po létech nekonečného odkládání parkovací zóny, které chrání místní obyvatele, ale tam, kde ještě nejsou, způsobily problémy, které je potřeba v roce 2017 vyřešit - nejspíš rozšířením modrých zón na většinu území Prahy 6. Ulevit je třeba co nejrychleji živnostníkům a dalším potřebným. Místa pro záchytná parkoviště pro Středočechy jsou zatím alespoň vytipována. Připustíme-li, že se náš život neskládá jen z obav z islámu a parkování, zjistíme, že se tu v roce 2016 stala řada pozitivních věcí. Školky dokázaly vstřebat prakticky všechny tříleté a starší zájemce z Prahy 6, školy zvládají nápor populačně silných ročníků jak kapacitně, tak pedagogicky. Kultura i sport dostaly nové impulsy a očividně se jim u nás daří. Kulturně společenskou událostí roku se stala Pocta Václavu Havlovi, která od října do prosince dokázala přitáhnout diváky i pozornost celostátních médií. Výrazně více než dřív komunikuje radnice s veřejností. Ať už jde o  ůzné záměry v rozvoji Prahy 6, nebo třeba komunikaci se spolky, které dostaly svou vlastní stránku v radničním měsíčníku Šestka či příležitost potkávat se pravidelně s vedením radnice. Rozbíháme "participaci", neboli systematické zapojování veřejnosti do rozvoje Prahy 6. Potěšilo nás přesvědčivé vítězství Jiřího Růžičky, ředitele Gymnázia Jana Keplera, v senátních volbách. Jednak reprezentoval jádro současné radniční koalice (TOP 09, STAN a KDU-ČSL), jednak potvrdil, že vzdělání, které celoživotně symbolizuje, je pro nás, obyvatele Prahy 6, klíčovou hodnotou. A to je skvělá zpráva.

www.vase6.cz

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
8.12.2016
Prohlášení současného vedení radnice

Koalice složená z TOP 09, ANO 2011, STAN a KDU-ČSL v polovině svého funkčního období hodnotí své fungování a jedná o stanovení priorit do příštích dvou let. Všechny čtyři strany a hnutí se shodly na tom, že jejich společným cílem je fungující samospráva, a proto se shodly na drobných změnách, které povedou k lepší efektivitě řízení městské části. Jde především o scelení gescí tak, aby byly rozděleny logicky a funkčně.

Všechny čtyři zúčastněné strany a hnutí se zároveň distancují od všech případných nabídek opozice, které mají za cíl jen ohrozit soudržnost koalice a s tím i stabilitu městské části.

Ondřej Kolář (TOP 09), Martin Polách (ANO), Jan Lacina (STAN) a Marián Hošek (KDU-ČSL) 

zdroj: http://www.praha6.cz/aktuality/prohlaseni-soucasneho-vedeni-radnice-2016-12-07.html?&q=

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
7.12.2016
Souhlasíte se zařazením vily na Petřinách na seznam kulturních památek?

Máme tu proti sobě dvě protichůdné hodnoty: ochranu soukromého vlastnictví a  obranu veřejného zájmu. A jako oběť soukromého majitele, který si v dobré víře koupil památkově nechráněnou vilu se záměrem postavit na jejím místě nový dům. Možná se však místo toho stane v krátké době majitelem památky, o níž nikdy nestál. Jak to, že si po léta nikdo nevšiml nesmírné architektonické kvality této vily. Nevycházím z údivu...

Názory ostatních zástupců radnice i bližší informace k této kauze si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/pdf/201612.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
6.12.2016
Setkání se spolky

Jedním z probíraných témat bylo i participativní rozpočtování, na které městská část v rozpočtu na rok 2017 vyčlenila částku pět milionů korun. Zástupci veřejnosti se pozastavovali nad tím, že datum pro odevzdávání návrhů v rámci programu Mám nápad pro šestku je už 16. ledna 2017 a položili dotaz, zda by nebylo lepší ho o něco prodloužit.

Podle Jindřicha Pince, referenta pro participaci veřejnosti, do tohoto data stačí na radnici dodat pouze krátkou informaci, čím bude nápad pro občany přínosný, kolik zhruba bude stát, a k tomu přidat fotografii místa. Čas na rozpracování a propagaci nápadu budou mít občané i po uplynutí data.

Členy spolků také zajímal způsob a doba realizace. Jak byli ubezpečeni, zhotovení bude provádět městská část, a to v nejkratší možné době. Ta se samozřejmě bude lišit dle náročnosti projektů. Zatímco v některých případech na to postačí týdny, u těch složitějších, kde bude nutné vypsat například architektonickou soutěž nebo proběhne územní řízení, se může doba realizace prodloužit na měsíce. 

Na závěr se spolky s radnicí dohodly na prioritách pro rok 2017, mezi něž patří informovat obyvatele. To by měla zlepšit například změna webu městské části Praha 6 nebo postupné zavádění geografického informačního systému.

Zdroj: http://www.sestka.cz/pdf/201612.pdf

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
15.11.2016
Vzdělání je nejzanedbávanější investicí do budoucnosti

Jaký dojem na vás udělalo volební klání o Senát v Praze 6?

Myslím, že voliči v Praze 6 mohli opravdu vybírat. Nejen pokud se osobností týká, ale především kandidáti nabízeli velmi rozdílné pohledy na svět, ve kterém žijeme. Nejvíc oceňuji, že kampaň byla vedena slušně, a také to, že jsem se ve 2. kole potkal a mohl diskutovat s panem profesorem Bělohradským. Výjimkou bylo pouze období těsně před volbami, kdy jakýsi obskurní plátek uveřejnil nesmyslné a lživé informace a strana, která propagovala kulturu do politiky, je ochotně převzala a komentovala...

Podpora voličů byla jednoznačná. V čem byl rozdíl mezi vámi a ostatními kandidáty?

S trochou nadsázky říkám, že tady stačí pouhých čtyřicet let žít, pracovat a mít jasné a čitelné postoje i názory. Je to nadsázka, ale je v ní hodně pravdy. A voličům děkuji, že to ocenili!

Jste nezávislým senátorem za TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Co to pro vás, ale i pro vaše voliče v důsledku znamená?

Znamená to, že všechny problémy a věci k řešení budu nahlížet pohledem, který je blízký principům, na kterém právě tyto strany stojí. To je především svoboda jednotlivce, ale i jeho zodpovědnost, demokratické tradice naší země i Evropy, potřeba budování občanské společnosti, ale i funkční rodina.

Co přinese lidem z Prahy 6 fakt, že jste se právě vy stal jejich senátorem?

Přinejmenším to, že mě budou i nadále potkávat a budou se mnou moci mluvit o čemkoliv. Na ulici, ve Hvězdě, na Ladronce, v obchodě i v hospodě. Neříkám, že budu umět všechno vyřešit, na něco můžeme mít i rozdílné názory, ale snažit se můžeme všichni.

Je něco, na co se chcete zaměřit konkrétně?

Rád bych se věnoval především vzdělávání. Domnívám se, že to je naše nejdůležitější a zároveň nejzanedbávanější investice do budoucnosti. Projevil jsem také zájem o práci v senátní komisi pro sport, protože ho považuji za důležitý nejen pro formování mladého člověka, ale i za důležitou náplň volného času dospělých a seniorů. A i naše čtvrť by mohla nabídnout víc příležitostí než doposud.

Co bude dál s Gymnáziem Jana Keplera?

Doufám, že poběží stejně dobře jako doposud! Už před volbami jsem říkal, že rozhodně nemám v úmyslu po zvolení bouchnout dveřmi a odejít. Na to mám školu příliš rád a lidi v ní také. Předpokládám, že následující rok, rok a půl dokončím ve škole různé aktivity a připravím ji k předání schopnému nástupci.

Jak naložíte se svou prací v šestkovém zastupitelstvu?

Považuji za velkou výhodu, že Prahu 6 znám i z pohledu zastupitele. Komisi pro vzdělávání povedu i nadále, stejně tak zůstanu i zastupitelem.

http://www.sestka.cz/pdf/201611.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
12.11.2016
Vznik metropolitního plánu

Metropolitní plán je klíčovým dokumentem, který určuje pravidla, jak se má Praha rozvíjet. V posledním roce zkrátil svůj název na Metroplán, ale oddálil termín svého dokončení až na rok 2022, což je skutečně pozdě. K východiskům plánu, na kterých je postaven, především k zahušťování centra města v tzv. brownfieldech (bývalých továrnách, teplárnách a spol.) a k inovativnímu, méně direktivnímu popisu území máme připomínky, ty ovšem nejsou nepřekonatelné. Za přešlap považujeme například možnost zastavět konec Evropské třídy podél Divoké Šárky desetipatrovou zástavbou. Další, méně závažné výhrady počítáme spíš na stovky než na desítky. Bude-li na straně Institutu plánování a rozvoje a také hlavního města Prahy ochota naslouchat a dohodnout se, může na konci vzniknout použitelný dokument.

Názory dalších představitelů radnice lze nalézt na http://www.sestka.cz/pdf/201611.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
10.11.2016
Pravidelné setkání zástupců radnice se spolky

Hlavním tématem setkání byly principy účasti občanů na současné a budoucí podobě Prahy 6. Jednotlivé body se probíraly podle dokumentu, který připravily samy spolky. Ty vznesly několik požadavků, jak by se mohla veřejnost více zapojit a dozvědět o konání na radnici, a hlavně na území Prahy 6. Podle členů spolků jsou pro občany zvlášť důležité informace o každém investičním záměru, především o těch veřejných, stejně jako předložení jasné a srozumitelné vize rozvoje Prahy 6 za podpory a účasti občanů. Přítomní také žádali o zvýšení přehlednosti a informační hodnoty webu Prahy 6, fulltextové vyhledávání, přehledné zobrazení větších projektů na vlastním podwebu nebo zvýšení přehlednosti publikovaných dokumentů.

Jak na setkání připomněli zástupci radnice, občané mají od května letošního roku právo a možnost chodit každé pondělí do Skleněného paláce, kde mohou předat své podněty a připomínky nejen k vylepšení života a budoucí podobě městské části Praha 6. 

http://www.sestka.cz/pdf/201611.pdf

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
27.10.2016
Jiří Růžička senátorem

Pro Jiřího Růžičku, ředitele prestižního gymnázia J. Keplera a zastupitele Prahy 6, ve druhém volebním kole hlasovalo 72,06% voličů, což v absolutních číslech znamenalo hlas od 13 631 voličů. Protikandidát Václav Bělohradský získal 5 284 hlasů voličů (27,93 %).

Byť ve druhém kole přišlo k volebním urnám o více než deset procent méně voličů, Praha 6 měla v celorepublikovém srovnání tradičně nadprůměrnou volební účast, a to 23,23%, čímž se zařadila na první místo ze všech volebních obvodů.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
10.10.2016
JIří Růžička a druhé kolo senátních voleb

Vážená paní, Vážený pane,

když jsem se stal před dvaceti šesti lety, v roce 1990, ředitelem Gymnázia Jana Keplera, viděl jsem naši společnou budoucnost velmi optimisticky. Záhy jsem ale pochopil, že k nám věci nepřicházejí samy a že je o ně potřeba pečovat jako o zahradu: kropit, když neprší, sekat pravidelně trávu, když prší často, plít plevel, sázet květiny a ošetřovat stromy. Podobně se nakonec řídí i kvalitní škola. Nic se nestane samo od sebe, o všechno se člověk, kterému to leží na srdci, musí postarat. Chce to jen znát správný směr, mít dostatek vůle i pochopení, vytrvalosti, ale i nadhledu.

Sem k nám, na Prahu 6 a obecně na severozápad naší překrásné metropole, jsem nepřistál z Marsu. Bezmála čtyřicet let tu učím i žiji, vychoval jsem tu s manželkou dva syny a poslední dva roky jsem tu i zastupitelem. Věnuji se - logicky – především oblasti výchovy a vzdělávání, neboť ji stále považuji za mimořádně důležitou a stále poněkud zanedbávanou. Ve vzdělání je přeci naše budoucnost! Velmi mě však zajímají i možnosti rozvoje sportu pro všechny generace a obecně „město jako místo k dobrému životu“.

Za ta léta jsem mnohokrát projel křížem krážem na kole nejen Prahu 6, ale také Řepy, Lysolaje, Přední Kopaninu, Nebušice i Zličín. Znám tu – obrazně řečeno – každý kout. Potkal jsem se téměř se všemi vašimi starosty a znám i řadu vašich každodenních starostí.

V Senátu, do nějž v pátek a v sobotu 7. a 8. října kandiduji (14. a 15. října pak navíc v případném druhém kole), bych byl rád vaším důstojným reprezentantem podobně, jako přes čtvrt století reprezentuji vyhledávané Gymnázium Jana Keplera. Svou senátní kandidaturu opírám – coby celoživotní nestraník – o širokou podporu dlouhé řady svých studentů a přátel a vedle nich také o TOP 09, Starosty a nezávislé a nakonec i KDU-ČSL. Sdílím s nimi totiž svoje celoživotní hodnoty: svobodu a s ní spojenou zodpovědnost, důvěru v jedince, úctu k lidským právům, rodinné hodnoty, principy občanské společnosti…

Píši Vám proto, abych Vás požádal: Přijďte k senátním volbám. Je to důležité. Letos možná víc, než kdy jindy.

Jiří Růžička

www.ruzickadosenatu.cz

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
6.10.2016
Dostavba areálu Petynka

Dostavbu Petynky považujeme za velmi užitečnou a potřebnou. Sezónní provoz otevřeného bazénu je velmi limitující. Po jejím dokončení může areál v dopoledních hodinách sloužit pro výuku plavání škol, které v současnosti cestují za výcvikem i mimo Prahu, a zbývající čas pak využije široká veřejnost, která má v současnosti možnosti v této oblasti velmi limitované. Pokud se podaří zajistit pro výstavbu deklarované vícezdrojové financování (SNEO, MČ Praha 6, HMP) a projekt bude střídmý a provozně financovatelný z vlastních výnosů, má smysl. Navíc, v případě celoročního využití Petynky, se naplní podmínky dotací MHMP a ty pak mohou být použity na pokrytí části provozních nákladů, což umožní, aby i cena pro veřejnost byla přijatelná.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
5.10.2016
Praha 6 a senátní volby

Vážení občané Prahy 6, k rozhodnutí stát se vaším zástupcem v Senátu jste mně dali první impuls právě vy, a to před dvěma lety v komunálních volbách. Dali jste mi tehdy největší počet hlasů ze všech 638 kandidátů do zastupitelstva naší městské části, ačkoliv jsem o vaši přízeň usiloval - coby celoživotní nestraník - až z pátého místa na kandidátce TOP 09. Musím říct, že to pro mě znamenalo a dosud znamená velkou poctu.

Považuji za velkou výhodu, že mám z deseti adeptů na senátorské křeslo v nejsledovanějším obvodu České republiky jako jediný zkušenost z místní komunální politiky. A že témata a problémy, které tu vznikají, ale nedají se řešit beze změny zákonů, bych mohl přenášet na půdu Senátu, který je za kvalitní zákony veřejnosti odpovědný.

Druhým impulsem pak byla široká koaliční podpora, které se mi letos dostalo vedle TOP 09 také od Starostů a nezávislých a KDU-ČSL.  Sdílím totiž s nimi své celoživotní hodnoty: svobodu a s ní spojenou odpovědnost, smysl pro rodinu, vládu práva, pravidla občanské společnosti…

S Prahou 6 se cítím srostlý: Bezmála čtyřicet let tu žiji i vyučuji, s manželkou jsme tu vychovali dva syny. Prahu 6 a další menší městské části bych rád reprezentoval se stejným nasazením, s jakým už víc než čtvrt století řídím a reprezentuji vyhledávané Gymnázium Jana Keplera. Dovoluji si vás proto požádat o váš hlas. www.ruzickadosenatu.cz

Představení ostatních kandidátů si můžete přečíst na  http://www.sestka.cz/pdf/201610.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
4.10.2016
Říjen v Praze 6

Vážení čtenáři,

říjen v Praze 6 proběhne ve znamení senátních voleb. Mohli jsme se vždycky pochlubit – ve srovnání se zbytkem Prahy – jednou z nejvyšších volebních účastí, kterou dáváme najevo, že nám veřejný život není lhostejný a že o něm přemýšlíme. Doufám, že tomu tak bude i letos, výběr kandidátů do Senátu je opravdu pestrý, média náš volební obvod dokonce hodnotí jako nejzajímavější v celé České republice.

Druhou významnou společensko-politickou událostí měsíce října je osmdesáté výročí narození (5. 10. 1936) a páté výročí úmrtí (18. 12. 2011) posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Praha 6 si svého čestného občana připomene projektem „Pocta Václavu Havlovi“, jehož jádrem se stane výstava velkoformátových fotografií ve veřejném prostoru, která se potáhne Dejvicemi od Národní technické knihovny až ke stanici metra Hradčanská. Autorem snímků je první Havlův dvorní fotograf Oldřich Škácha, který život pana prezidenta a svět okolo něj dokumentoval od 60. let minulého století až do svého skonu v roce 2014. Z nepřeberného množství fotografií a citátů vybírali pánové Martin Vidlák a Ondřej Němec z Knihovny Václava Havla. Vernisáž výstavy dostala jméno „Procházení“ a 5. října ve 12:00 před Národní technickou knihovnou zahájí celopražské havlovské oslavy.

Program projektu doplní hudební i filmový festival, výstavy i řada divadelních představení, do nichž se zapojí téměř všechny kulturní instituce v Praze 6: Dejvické divadlo, divadlo Semafor, Národní technická knihovna, Husův sbor, Kulturní centrum Klubovna, Villa Pellé, Písecká brána, galerie Chodník ve Skleněném paláci a řada dalších. Program festivalu naleznete na předešlé stránce.

 Hezký a slunečný říjen.

 Celý časopis Šestka si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/pdf/201610.pdf

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
6.9.2016
Praha 6 žádá uzavřít výjezd z Blanky

Požadavky Prahy 6:

Zřízení tzv. „světelné závory“ na Roztocké – zadrží auta mimo obytnou zástavbu na tř. Jugoslávských partyzánů.

Uzavřít výjezdy z tunelového komplexu Blanka na Prašném mostě – uleví Svatovítské ve směru na Vítězné náměstí.

Urychleně řešit P+R parkoviště na Dlouhé míli, oživit projekt parkovacího domu ve Veleslavíně, projednat možnosti zřízení P+R Vypich, Praha 6 je ochotna přispět na P+R parkoviště v Roztokách a Suchdole.

Urychleně zprovoznit garáže na Prašném mostě a ve Studentské ulici.

Zprůjezdnit ulici U Vorlíků.

Znovu prověřit obrácení jednosměrky v ulici Pelléova tak, aby auta mohla vyjíždět na křižovatku Špejchar.

Okamžitý zákaz vjezdu kamionů na Patočkovu, Evropskou.

Měřící stanice na Patočkovu, Svatovítskou, Jugoslávských partyzánů a Veleslavín – bezpodmínečně zveřejňovat výsledky měření.

Zpracovat mimoúrovňové řešení křižovatky Vypich.

Výhledově, po dokončení stavby nové ÚČOV, zprůjezdnit trasu Papírenskou ulicí přes Císařský ostrov.

zdroj: www.praha6.cz

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
22.7.2016
Šestka táborová

Jak uvedl Libor Bezděk, radní pro sport a volný čas za STAN v Praze 6, radnice Prahy 6 tak vyšla vstříc i těm rodičům, kteří své děti nestihli zaregistrovat do 30. června 2016. Rodiny díky tomu mohou poukázky na letní pobytový tábor v hodnotě 500 Kč získat v prodloužené lhůtě.

Podmínky a bližší informace naleznete na http://www.praha6.cz/aktuality/sestka-taborova-pomuze-rodinam-poslat-deti-na-tabor-2016-05-11.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
15.7.2016
Jak v současné době vypadá doprava v Praze 6?

Prázdninová idyla, posedávající lidé, zpocení turisté, méně automobilů v ulicích - tak to vždy v Praze během letních prázdnin vypadá. To ale nesmíte bydlet na Praze 6! Do konce tohoto roku uzavřená Korunovační ulice udělala z Kulaťáku peklo a z obyvatel celé Prahy 6 rukojmí neskutečné ignorace nejen této, ale i předchozích vlád ČR. Kvůli chybějícímu okruhu kolem Prahy teď všechna auta západně nebo severozápadně od centra musí projíždět přes Vítězné náměstí, mazanější řidiči, kteří uhnou z Evropské, trápí obyvatele Liboce, Petřin či Ořechovky, nájezd do tunelu Blanka zas ničí chudáky, co bydlí v Břevnově… A že to v jiných částech Prahy vypadá podobně, není žádná útěcha. Spíš důkaz toho, jak obyvatelé Prahy doplácí na aroganci moci, případně neschopnost čerpat evropské peníze na smysluplné věci.

Další komentáře a informace od J. Růžičky si s chutí přečtěte na https://m.facebook.com/ruzickadosenatu/

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
8.7.2016
Starostové: naděje české pravice?

Celý článek z 19. června 2015 najdete na http://denikreferendum.cz/clanek/20640-starostove-nadeje-ceske-pravice

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
7.7.2016
Projekty městského parteru

Tenhle projekt jsem slíbil opozici hned na prvním zastupitelstvu v listopadu 2014. Tehdy také vznikl neformální závazek nové šestkové koalice rozběhnout tzv. partcipiaci, neboli zapojení veřejnosti do rozhodování o konkrétních projektech rozvoje Prahy 6. Výběr z jedenácti projektů pro veřejný prostor, který nyní nabízíme obyvatelům Prahy 6 v internetové anketě, ovšem skutečnou participací není. Je to spíš takový aperitiv, který má povzbudit chuť. Soutěžní návrhy totiž připravila sama radniční Kancelář architekta. Mám mezi nimi své favority: Pítka do veřejného prostoru,nové stromové aleje či dodatkové tabulky k názvům ulic. Úspěch v anketě a tedy i realizaci však přeji kterémukoli z návrhů. 

Názory ostatních si přečtete na http://www.sestka.cz/pdf/201607.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
28.6.2016
Úprava travnatých tramvajových pásů

Zelené tramvajové pásy tam, kde nepřekážejí jiným potřebám dopravy, vítáme. Lapou prach i hluk a činí město přívětivější. Je-li někomu nejasné, proč jsou některé pásy pěkně zelené, tak jako v úseku Vítězné náměstí - Červený vrch nebo na trati Střešovická - Petřiny, pak je to proto, že jsou ještě v záruce a kropí je dodavatel nedávné rekonstrukce. Horší je to u ostatních tras "po záruce" (například na Bělohorské), které se Dopravní podnik hlavního města Prahy zdráhá z finančních důvodů udržovat a vyžaduje to po městských částech. My radní Prahy 6 si pak můžeme "vybrat", zda akceptovat v tramvajovém pásu po rekonstrukci trati štěrk, který nepotřebuje žádnou údržbu, nebo trávník, který nám však Dopravní podnik "laskavě" svěří do péče. Loni jsme trvali na tom, aby se Dopravní podnik, jehož rozpočet je zhruba dvacetkrát větší než náš šestkový, staral o svůj majetek. Výsledek? Tráva uschla. Letos jsme se rozhodli sekat osmkrát ročně i kropit podle potřeby. A to na náklady Prahy 6. Bude to stát hodně peněz, které letos zaplatíme, třebaže víme, že trávník se nakonec po létě dokáže vzpamatovat. Nedávná kuriózní srážka tramvaje se sekačkou na trávu na třídě Jugoslávských partyzánů jen symbolicky dokládá, že Praha 6 s Dopravním podnikem budou ještě chvíli muset hledat společnou řeč.

Názor ostatních zástupců MČ Praha 6 si můžete přečíst na http://www.vase6.cz/soubory/Vase6_cerven_2016.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
14.6.2016
Zasedání Zastupitelstva MČ

Jednání ZMČ se bude konat v jednacím sále ZMČ v 6. patře budovy ÚMČ Praha 6. Čs. Armády 23. 

Interpelace jsou zařazeny jako pevný bod tradičně od 15:00 hodin.

Podrobnější program zasedání naleznete na http://www.praha6.cz/aktuality/11-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-praha-6-2016-06-13.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
14.6.2016
Praha 6 podporuje podpovrchovou variantu železnice z Veleslavína do Dejvic

Požadavek na zahloubení úseku z Dejvic do Veleslavína má hluboké opodstatnění v reálné obavě nad degradací cenných rezidentních území Prahy 6. Dříve zvažované varianty naopak vzbuzovaly závažné otázky nad svou efektivitou, neboť už jen samotná stavba v původní stopě by přinesla negativní dopady na své bezprostřední okolí. Předložená ražená varianta v nové, přímější stopě, splňuje nejen všechny požadavky naší městské části, ale přináší navíc i další zefektivnění celé trati ve formě zkrácení jízdní doby díky výrazně vyšší rychlosti vlaku v tunelu. Původní analýza efektivity projektu nadto nezohledňovala zavedení parkovacích zón, které brzy začnou platit a které významně zvyšují potřebu klíčového železničního spojení. Uvolněné prostory na povrchu také získají díky této variantě zcela nové volnočasové využití pro naše obyvatele, což se možná do efektivity investice započítává velmi obtížně, nicméně nesmí se na to zapomínat. Celý projekt se přeci buduje pro lidi a neměl by tedy ztrácet ze zřetele širší společenský rozměr.

Zdroj: www.praha6.cz, foto: www.praha-kladno.cz

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
1.6.2016
Kulaťák a gastronomie

Je to sen každého kulináře, ochutnat co nejvíc exotických jídel. Existují jen dvě řešení, zajít do stylové restaurace, nebo za gastronomickými požitky vycestovat. Obyvatelé Prahy 6 ovšem nic z toho podstoupit nemusí. Mezinárodní kuchyně k nim přijde sama. V sobotu 4. června od 8.00 do 16.00 si mohou na Kulaťáku vybírat z jídel více než třiceti zemí. To vše jim nabídne premiéra Festivalu ambasád - FOOD and CULTURE.

„První, kdo nás s nápadem na festival pražských ambasád oslovil, byl velvyslanec Thajska - jeho excelence pan Narong Sasitorn - při dnech Asie a Oceánie na dejvických farmářských trzích.  A já mu asi během tří vteřin odpověděl, že je to výborný nápad a že to určitě uděláme,“ popisuje rychlou genezi projektu zástupce starosty Jan Lacina a dodává: „Pan starosta Ondřej Kolář se ostatně nějakou dobu domáhal akce, která by zdůraznila výjimečnost Prahy 6 v počtu ambasád a diplomatických rezidencí na našem území.“

Festival pořádá městská část Praha 6 ve spolupráci se sdružením Farmářské trhy, na padesátce stánků se představí gastronomie z celého světa. Účast přislíbily i ambasády pro Čechy velmi exotických zemí. Jsou mezi nimi například Ázerbajdžán, Kongo, Malajsie, Súdán či Filipíny. Zdůrazňuji, že jsme pozvané ambasády nijak nefiltrovali, oslovili jsme všechny, které sídlí v Praze, tedy i ty, co nemají sídlo v Praze 6. Takto velká přehlídka se tu dosud neuskutečnila. Když to bude mít u lidí úspěch, založíme v Dejvicích novou festivalovou tradici“ uvedl starosta Ondřej Kolář.

Praha 6 nebude vybírat na akci žádné vstupné a dokonce část výtěžku akce poputuje na charitu. „V rámci doprovodného programu jsme oslovili zahraniční i české soubory. Na Festivalu ambasád se představí například africké rytmy a tance, workshop na téma asijské bylinky, ukázky bojových umění a mnoho dalších představení.“ doplnil zástupce starosty Jan Lacina, zodpovědný mimo jiné za oblast kultury.

Návštěvníci této akce si zřejmě poprvé v životě ověří, jak má chutnat pravý gruzínský šašlik, zjistí co zřejmě jedl Nelson Mandela či Jásir Arafat a mohou se přesvědčit, že britská kuchyně není zdaleka tak fádní, jak se traduje. Standardní farmářská nabídka, která bude v dolní polovině trhu, zůstane zachována, aby si návštěvníci mohli nakoupit oblíbené zboží, zeleninu, ovoce, uzeniny, nápoje, květiny, sýry, marmelády, vajíčka, mléčné výrobky, pečivo, koláče, maso, bylinky, med, rakytník. Nebudou chybět ani oblíbené restaurace. „Nápad je to skvělý, jakmile jsem se o akci dozvěděl, obeslal jsem známé a domluvili jsme se, že si uděláme takovou expresní jízdu po chutích celého světa. Doufám, že tam budou nabízet taky nějaké exotické nápoje, aby nám dobře trávilo. Ale nakonec to stejně zakončíme dobrým českým pivem, to nemá konkurenci,” reagoval pobaveně na chystanou akci osmadvacetiletý Petr Vodička, obyvatel Bubenče.

Ambasády zemí, které přislíbily účast: Afghánistán, Alžírsko, Ázerbajdžán, Bulharsko, Čína, Egypt, Filipíny, Ghana, Gruzie, Chorvatsko, Indonésie, Jihoafrická republika, Kongo, Kuwait, Libanon, Libye, Makedonie, Malajsie, Maroko, Nigérie, Pákistán, Palestina, Peru, Portugalsko, Rumunsko, Spojené království, Súdán, Taiwan, Thajsko, Tunisko, Turecko, Vietnam

Další informace na http://www.sestka.cz/pdf/201606.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
1.6.2016
Hvězda pro hrdiny

„Hledali jsme optimální tvar pro festival, ve kterém jsme chtěli spojit kulturu, sport i volný čas. Běh pro paměť národa propojíme s hudební produkcí, na kterou jsou v červnu návštěvníci obory Hvězda zvyklí. V sobotu i v neděli odpoledne se proto v program objevují klasické promenádní orchestry pro starší generaci, k večeru se bude program posouvat k rockové hudbě, která má v Praze 6 rovněž své mocné kořeny,” říká místostarosta Jan Lacina zodpovědný za kulturu.

Návštěvníky Hvězdy pro hrdiny čekají osvědčené big bandy a orchestry, jako je Zatrestband nebo Ústřední hudba Armády ČR. Orchestr Karla Vlacha s Tomášem Savkou zavzpomíná na hudební velikány, jako je Karel Hála či Waldemar Matuška. U vzpomínek zůstanou i Knopfler Night Tribute – Dire Straits Revival a Petr Kalandra Memory band. Závěr festivalu přivítá hvězdy hudebního nebe - Michala Prokopa & Framus Five a Michala Pavlíčka s Bárou Basikovou. Prostor ovšem dostanou také místní, například Taneční soubor Caramelka nebo kapela Dr. Max, kapela, která letos oslaví 35 let na rockové scéně. Ve Hvězdě zahrají i studenti a absolventi školy Jedličkova ústavu – kapela The Tap Tap, kapela Crossband či HarmCore Jazz Band.

Součástí festivalu budou běžecké závody. V pátek od 14.00 do 18.00 proběhne rodinný běh, v sobotu v 11.00 startuje desetikilometrový Běh pro Paměť národa a v neděli od 11.00 do 14.00 se poběží týmová štafeta pro Paměť národa.

Podrobnější program naleznete na http://www.sestka.cz/pdf/201606.pdf

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
1.6.2016
Co považujete za priority sociální a zdravotní politiky?

Prioritou je kauza Polikliniky Pod Marjánkou. Podporuji rozhodnutí vrátit ji pod správu Prahy 6. To je první krok k nápravě a řešení problémů, zanechaných minulým vedením radnice. Po vzrušených debatách, akcelerovaných i ne zcela korektní televizní reportáží, vítám dialog s občanskou a odbornou veřejností. Praha 6 potřebuje nejen rekonstrukci „Marjánky“ či stávající LDN v Bubenči, ale i další kapacity. Možnosti jsou omezené, najít finance nebude lehké. STAN podpoří řešení, které zajistí plnohodnotnou zdravotní péči v potřebném rozsahu a v prostorách důstojných jak pro lékaře, tak pro pacienty a zároveň poskytne řešení v sociální péči.

Ostatní názory, včetně aktuálních informací o záměrech s Poliklinikou Pod Marjánkou či radnicí definovaných sociálních a zdravotních prioritách, si můžete přečíst na  http://www.sestka.cz/pdf/201606.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
26.5.2016
Výstavba ZŠ Kocínka

Proč se má stavět celá nová budova, nebylo by řešením spíš rozšíření nějaké ze stávajících škol?

Podle demografické studie, kterou pro radnici připravila Vysoká škola ekonomická a která sahá až do roku 2030, je oblast mezi ZŠ Bílá a ZŠ Hanspaulka nejzatíženější oblastí co se nároku na počet míst ve školách týče. Právě proto se už předešlé vedení radnice rozhodlo rozšířit kapacity právě tam. Obecně lze říci, že každým rokem budou ubývat ve školách žáci s trvalým bydlištěm mimo Prahu 6 a přicházet budou už jen ti šestkoví. Během několika let budou školy v Praze 6 na horní hranici své kapacity, která dnes činí asi 9.500 žáků, a budou naplněné téměř výhradně šestkovými dětmi. Proto situaci občas přirovnávám k parkovacím zónám. Problém se přesune jinam - do jiných městských částí a do přilehlých obcí ve Středočeském kraji. Rád bych ovšem zdůraznil, že pro školu není ideální, když je narvaná k prasknutí. Optimální počet žáků ve třídě je 24, my dnes máme velmi běžně třídy obsazené až 28 žáky. Rozšíření kapacit stávajících škol řešíme souběžně, a to právě v zatížené oblasti Dejvic a Bubenče, protože i v nich se v předešlých letech přestavěly na běžné třídy prakticky všechny myslitelné prostory - například kabinety učitelů. Připravujeme projekty půdních vestaveb na ZŠ Antonína Čermáka, ZŠ nám. Svobody 2 a ZŠ Emmy Destinové. Musím ale vyvést z omylu ty, kteří si myslí, že půdní vestavby jsou levnější než zbrusu nová stavba. Je tomu právě naopak. V půdních vestavbách by nám však měly finančně ulevit prostředky Evropské unie z programu Pól růstu.

Bude ZŠ Kocínka spadat pod ZŠ Bílá?

Ano, samozřejmě. Jejím ředitelem bude současný ředitel ZŠ Bílá pan Martin Molčík, se kterým projekt radnice průběžně konzultuje.

Původně se uvažovalo o takzvané kontejnerové škole, proč od tohoto plánu bylo ustoupeno?

Že se o něčem takovém mluvilo, mně osobně není známo. Stavby tohoto typu obvykle přesáhnou jedno volební období, a tak jsme s pokorou přijali projekt předpřipravený předešlým vedením radnice. Jestli je v pozadí otázky obava o vysokou cenu, musím říct, že dosavadní praxe soutěží na dodavatele sráží většinu zakázek o zhruba 20 %, někdy i výrazně více. Počítáme s tím, že na ZŠ a MŠ Kocínka nám výrazně přispěje hlavní město, takže projekt pro městskou část určitě nebude finančně zničující.

Jaké využití máte naplánováno pro novou budovu, až skončí babyboom?

Ze studie, kterou máme k dispozici a která sahá až do roku 2030, vyplývá, že konec babyboomu není v dohlednu. Současný stav zhruba 1.100 narozených dětí ročně se má podle studie ustálit. Víc dnes řešíme kapacity mateřských škol, neboť i přes mohutnou výstavbu v minulých letech nám stále kapacity nedostačují. Proto vedle MŠ Kocínka, kde má přibýt zhruba 50 míst, chystáme ještě projekt přestavby MŠ Vokovická a MŠ Mezi domy, které by měly kapacitu navýšit zhruba o dalších 75 míst. A to ještě nezmiňuji novelu školského zákona, schválenou parlamentem definitivně 24. května, která nám kapacitně může v budoucnu velmi "zatopit".

Kdy by se mělo začít stavět?

To nedokážu říct přesně. Územní a stavební řízení zdržují odvolání tří subjektů, např. spolku Pro Hanspaulku, která se mi jeví jako zlovolná a účelová. Zajímavé také je, že všechna tři odvolání podaná různými osobami byla sepsána stejnou dikcí.

Kdy bude výstavba nové školy stát?

Původně jsme počítali s tím, že bychom ZŠ Kocínka uvedli do provozu v září 2018, díky odvoláním však už dnes téměř s jistotou víme, že to bude až o rok později. Nevím, jestli spolek Pro Hanpaulku dostatečně myslel na potřeby dětí a rodičů z Dejvic a Bubenče, když projekt účelově napadl. Mně se zdá, že myslel na jiné věci.

Kolik bude výstavba nové školy stát?

Objemová studie hovoří o ceně 100 milionů včetně přípravy, projektů a tak dále. Vyjdu-li z dosavadní praxe nového vedení radnice i naší společnosti SNEO, která nám výběrová řízení připravuje, sníží soutěž na dodavatele výslednou částku o zhruba 20 %, tedy na 80 milionů. Hlavní město, které stavbu školních kapacit mohutně podporuje, chci požádat o takový příspěvek, aby obec za Kocínku nezaplatila víc než 50 milionů korun. Dám vám k tomu příklad: Když jsme po volbách v roce 2014 přišli k projektu nové varny a jídelny na ZŠ Emmy Destinnové, zněl projekt na 29 milionů korun. S předsedou představenstva naší akciové společnosti SNEO Tomášem Jílkem jsme iniciovali úpravu projektu a projekt v některých položkách výrazně zlevnili. Další zlevnění přinesla soutěž na dodavatele, vysoutěžili jsme nakonec cenu 16 milionů a polovinu z těch peněz jsme mezitím navíc získali včasným zpracováním dotace z hlavního města. Takže celá varna i jídelna na základní škole nakonec přišla Prahu 6 místo 29 milionů na 8 milionů korun.

Jak bylo vybráno zrovna toto místo?

Částečně už jsem odpověděl výše, takže jen připomenu, že přímo za areálem školy se nachází velké sportoviště pro děti - areál Kotlářky, spravovaný Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy. I toto spojení je velmi příznivé. Školní pozemek patří z větší části Praze 6. Dnes na něm stojí dvě třídy v nevyhovujících budovách. Zbourat je a postavit novou krásnou školu architektonicky vhodně navazující na funkcionalistickou budovu ZŠ Bílá považuji za správné řešení, třebaže jsem řadu jiných kroků minulého vedení radnice velmi ostře kritizoval.

Dle demografické studie je kapacita ZŠ Bílá dostačující, proč se tedy staví tady?

Není. Jen na ZŠ Bílá výhledově chybí až 100 míst, ZŠ Hanpaulka byla už při letošních zápisech na samé hraně svých kapacit. A pro jistotu ještě jednou opakuji: Naším cílem není mít školy nacpané od sklepa až po půdu, ale školy, které budou na kapacitním optimu, protože to nejdůležitější je kvalitní vzdělání našich dětí. V úterý 31. května od 18:00 hodin přímo v aule ZŠ Bílá představíme projekt veřejnosti. Odkryjeme všechny karty. Věřím, že rodiče z Dejvic a Bubenče si udělají na zdržování stavby školy a školky svůj vlastní názor.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
23.5.2016
Hvězda pro hrdiny

Program festivalu najdete na http://www.praha6.cz/aktuality/hvezda-pro-hrdiny-2016-05-20.html Vstup na festival je zdarma.

Součástí festivalu budou i Běhy pro Paměť národa. Výtěžek z nich umožní natočit a uchovat další pamětnické příběhy. Podrobnější informace hledejte na http://www.behpropametnaroda.cz/

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
23.5.2016
Festival ambasád FOOD & CULTURE

Zástupce starosty Jan Lacina vzkazuje: „Přijďte ochutnat z bohaté nabídky tradičních i exotických jídel a nápojů i kulturního programu z celého světa. Účast přislíbilo 35 zemí z evropského, afrického i asijského kontinentu. Je na co se těšit!“

Festival bude probíhat v sobotu 4. června 2016 od 8 do 16 hodin na Vítězném náměstí v Praze 6 (slavnostní zahájení očekávejte v 10.30 hodin).

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
19.5.2016
Pozvánka na setkání s kandidátem do Senátu Jiřím Růžičkou

Pozvánka na setkání s kandidátem do Senátu Jiřím Růžičkou

Vážení přátelé,

dovolte, abych vás pozval na úvodní setkání podporovatelů mé kampaně do podzimních senátních voleb. Jedná se o akci připravenou pro lidi, s kterými bych rád prodiskutoval, jakým způsobem chceme kampaň organizovat, lidi, kterých si vážím a jejichž podpora je pro mne osobně velice důležitá.

Zdraví a na setkání se těší  Jiří Růžička

Potvrďte prosím svou účast na emailu jiri@ruzickadosenatu.cz. Děkujeme.

 

Milé dámy, vážení pánové, vážení členové TOP 09 Praha 6,

dovolte mi, abych vás  pozval na setkání členů regionální organizace TOP 09 Praha 6 a s kandidátem do senátu panem Jiřím Růžičkou. Toto setkání navazuje na setkání v restauraci Bruska a je naplánováno na devatenáctou hodinu ve středu 25.5.2016 v Písecké bráně, K Brusce 208/5, 160 00 Praha, Hradčany. Jsem hluboce přesvědčen, že ředitel Gymnázia Jana Keplera Jiří Růžička je tou nejlepší volbou pro Prahu 6 a my, jako tým TOP 09 uděláme vše pro jeho vítězství. Na setkání budou přítomni i členové Starostů a nezávislých na Praze 6. Pokud nám to prostor a čas dovolí, rádi bychom udělali společnou fotografii s naším kandidátem do Senátu a pro zájemce i fotografii každého člena s panem Jiřím Růžičkou. Tyto fotografie následně použijeme na Facebooku TOP 09 - Praha 6 a každý z Vás by si tyto mohl rovněž vložit na vlastní profil.

Těšíme se na Vaší hojnou účast a na viděnou ve čtvrtek 25. května v 19:00 v Písecké bráně.

Srdečně

Ondřej Kolář, starosta MČ Praha 6, předseda regionální organizace TOP 09 Praha 6


Vážení přátelé a příznivci Starostů a nezávislých v Praze 6,
jak už nejspíš všichni víte, nominovali jsme s partnerskou stranou TOP 09 do říjnových senátních voleb v obvodu číslo 25 (tedy převážně v Praze 6) jako společného koaličního kandidáta ředitele Gymnázia Jana Keplera a předsedu naší Komise pro výchovu a vzdělávání Jiřího Růžičku. Se starostou Ondřejem Kolářem považujeme tuto dohodu za optimální s ohledem na Jirkovy vysoké lidské i profesní kvality a velké životní zkušenosti. Rádi bychom vám ho představili blíže a zároveň vás při té příležitosti požádali o osobní podporu jeho kandidatury. Máme před sebou správného muže ve správnou chvíli na správném místě a čeká nás necelých pět měsíců do senátních voleb, které bychom rádi s vaší pomocí dovedli k vítěznému vyústění.

Na setkání s vámi i s příznivci TOP 09 v Písecké bráně dne 25. května od 19:00 se už nyní těší

Jan Lacina, zástupce starosty MČ Praha 6 a lídr regionální organizace Starostů a nezávislých (STAN) v Praze 6

 

Nastavení odebírání e-mailů z TOP 09
Tento e-mail byl odeslán na adresu:

ruzicka@gjk.cz

Krajská kancelář TOP 09 Praha, Malostranské náměstí 266/5, 118 00 Praha 1-Malá Strana
Telefon:
+420 255790801, e-mail: info@pha.top09.cz, web: www.top09.cz/praha

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
18.5.2016
Šestka táborová pomůže rodinám poslat děti na tábor

Praha 6 spouští pilotní projekt Šestka táborová určený rodinám s dětmi. Rodiny s trvalým bydlištěm v Praze 6 mohou získat poukázku ve výši 500 Kč na každé dítě do 18 let na letní pobytový tábor. Podmínkou je, že čistý měsíční příjem rodiny dosahuje maximálně čtyřnásobku životního minima, tábor se bude konat v době letních prázdnin (1. července až 31. srpna 2016) mimo hlavní město, potrvá nejméně 7 po sobě jdoucích dnů a účastní se jej alespoň 15 dětí.

Podrobnější informace lze nalézt na http://www.praha6.cz/aktuality/sestka-taborova-pomuze-rodinam-poslat-deti-na-tabor-2016-05-11.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
17.5.2016
Starostové a nezávislí chtějí dobýt kraje i republiku
Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
25.4.2016
Novela školského zákona

Komentář Jiřího Růžičky si můžete přečíst na http://echo24.cz/a/weGDK/ministerstvo-skolstvi-vytlouka-klin-klinem

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
20.4.2016
10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

Od 15 hodin je na programu pevný bod, a to interpelace.

Program a bližší informace si můžete přečíst na  http://www.praha6.cz/aktuality/10-zasedani-zastupitelstva-mc-praha-6-2016-04-11.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
18.4.2016
Předsedou STAN se stal Petr Gazdík
Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
15.4.2016
VIII. republikový sněm STAN

Podle očekávání se sněmu zúčastní přes 180 delegátů a 20 hostů. Na programu bude volba předsedy a prvního místopředsedy a představení stínových rad pro každé krajské zastupitelstvo.

Na sněmu se očekává vystoupení předsedů některých parlamentních stran, ministrů a partnerů, se kterými STAN bude kandidovat v krajích do nadcházejících krajských voleb. Jedním z hostů, o kterém informovaly např. novinky.cz, by měl být i předseda ANO a ministr financí Andrej Babiš. Více na http://www.novinky.cz/domaci/400549-babis-pujde-ke-starostum-na-namluvy.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
31.3.2016
Studie ukazuje výhled v oblasti školství, k panice není důvod

Praha 6 za posledních 15 let investovala do navyšování kapacit a velkých oprav v oblasti školství 1,6 miliardy korun. Na webu Prahy 6 se lze také přehledně dočíst, kam konkrétně peníze směřovaly. „Aktuálně hledáme nové zdroje financování, ideálně z rozpočtu hlavního města nebo prostřednictvím evropských fondů. Doba, kdy Praha 6 investovala peníze z prodeje bytového fondu, je už definitivně za námi,“ uvedl Jan Lacina.

Mezi plánované projekty patří výstavba ZŠ Kocínka při ZŠ Bílá právě v nejzatíženější oblasti Dejvic a Bubenče. Zahájení stavby, která byla připravovaná již za bývalého vedení radnice, ale zpožďují opakovaná odvolání účastníků řízení, například spolku Pro Hanspaulku. Podle opoziční zastupitelky Strany zelených lze zamezit zpožďování staveb, které vznikají ve veřejném zájmu tím, že projekty budou od počátku komunikovány s veřejností, aby se neztrácel se čas s odvoláními, jak je tomu nyní v případě dostavby MŠ a ZŠ Na Kocínce.

Zveřejněná demografická studie obsahuje prognózu počtu a věkového složení dětí s trvalým bydlištěm ve spádových oblastech základních škol Prahy 6 až do roku 2030. Lze se v ní například dočíst, že „…počet dětí ve věku docházky do základní školy se bude v nejbližších letech poměrně výrazně zvyšovat. Poroste však především počet žáků vyšších ročníků, zatímco počet dětí zahajujících školní docházku by měl v roce 2014/15 dosáhnout svého maxima a v dalších letech by měl být stabilní nebo dokonce mírně klesat.“

I proto je místostarosta Jan Lacina (STAN) přesvědčen, že situace ve školství je stabilizovaná. „Kapacita škol potřeby pro děti ze spádových oblastí bezpečně uspokojuje. Nejsme a nebudeme v tísni. V době zápisů může situace pro laika vypadat vyhroceně, jenže nakonec se ukáže, že máme stále dostatečnou rezervu. To je dáno především tím, že řada rodičů požádá o roční odklad nástupu svého dítěte do školy. Nemálo dětí také zamíří do prestižních soukromých škol po celé Praze.“

Místostarosta Lacina přirovnává současné dění k plánovaným parkovacím zónám: „Je to podobné. Parkovací zóny přesouvají problém jinam. Stejně tak je to se s aktuální populační vlnou v Praze 6. Své šestkové žáky bezpečně umístíme, razantně ale ubývá možnost nabídnout vzdělávání dětem z okolních městských částí či přilehlých obcí ve Středočeském kraji. Ty se už do prvních tříd nevejdou.“

Děti se do škol přijímají na základě kritérií stanovených řediteli. Podle nich mají prioritu kromě spádových dětí i děti z Prahy 6, především ty, které mají ve škole sourozence. Pokud ale počet uchazečů převyšuje možnosti školy, může rozhodovat los. Taková situace letos poprvé nastala v základní škole Petřiny-sever. „Bez obtíží jsme vyhověli uchazečům ze spádové oblasti a těm, kteří mají ve škole staršího sourozence. Pro nespádové děti s trvalým pobytem v Praze 6 zbývalo 20 volných míst, o která se losovalo z 38 zájemců,“ uvedla ředitelka školy Jana Kindlová. „Zájem nás těšil a zavazoval postupovat při rozhodování co nejprůhledněji. Losování, mimo jiné doporučené ombudsmankou Šabatovou, je transparentním, spravedlivým a nejobjektivnějším řešením takové situace,“ dodala s tím, že nepřijatým dětem drží místo jejich spádová škola. Podle ředitelky Kindlové ZŠ Petřiny-sever dlouhodobě vytváří plán rozvoje a má k dispozici výhled i na následující roky, rozšíření tříd ale neplánuje. Vše souvisí také s kapacitou družin, školní jídelny i s pracovními silami.

Losování kritizovala Strana zelených. Podle opoziční zastupitelky Ducháčkové-Chotkové jsou ředitelé pouze rukojmími kritérií, která si nastavili, a vinu vidí u politiků: „Losovačka na Petřinách je výsledkem špatného politického plánování,“ říká Ducháčková a dodává: „Strana zelených v minulosti upozorňovala, že této lokalitě, která začíná hrát na Praze 6 prim jako oblast tak zvaných startovacích bytů pro mladé rodiny, je třeba věnovat zvýšenou pozornost.“ Zastupitelka za Stranu zelených navíc považuje demografickou studii za zcela neaktuální. „Odbor školství by měl nechat vypracovat novou, ve které se promítnou i další proměnné. Například struktura stárnutí obyvatel v jednotlivých lokalitách městské části či další developerské projekty, které vznikly či vznikají,“ domnívá se.

Podle místostarosty Jana Laciny si Strana zelených dostupné informace buď špatně vykládá, nebo záměrně plete lidi: „Zelení do veřejných debat přinášejí často apokalyptické scénáře, které se míjejí s realitou,“ uzavírá místostarosta.

Kateřina Maršálová

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
26.3.2016
Příjezd čínského prezidenta a výzdoba Prahy 6

„Trochu mi to celé připomíná slavný Hellerův válečný román Hlava XXII: Milo Minderbinder tam - stejně jako u nás dnes Jaroslav Tvrdík - zařídil bombardování spojeneckých pozic vlastními letadly, protože si to u něj Němci objednali. "Všichni mají podíl," vysvětloval výhodnost toho obchodu těm, co nevěřili svým očím. Praha 6 si to ale nenechá líbit, byť je aktuálně v Tvrdíkově režii okupována několika blíže nespecifikovanými česko - čínskými obchodními komorami,“ uvedl Jan Lacina.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
16.3.2016
Březnová Šestka a rozhovor s radním Liborem Bezděkem

Tento model byl loni úspěšně vyzkoušen v oblasti kultury a letos se v něm pokračuje. Všechny vyhlášené dotační programy si kladou za cíl, aby se aktivnímu trávení volného času, ať již v oblasti sportu nebo v jiné zájmové činnosti, věnoval co největší počet lidí napříč všemi věkovými skupinami. Od listopadu se tyto strategie snaží nastavit nový radní pro sport a volný čas Libor Bezděk (Starostové a nezávislí).

S čím přicházíte na radnici?

S neskromným přáním trvale posilovat transparentní rozhodovací procesy a navyšovat rozpočet v oblasti podpory sportu a volného času. Praha 6 je téměř stotisícové město a její obyvatelé si nepochybně zaslouží co nejvíce možností, jak a kde sportovat a aktivně trávit svůj volný čas. Velmi si vážím práce Komise pro sport a volnočasové aktivity jako poradního orgánu Rady městské části, která se významnou měrou podílí na diskuzi o směřování a následně i rozdělování podpory v této oblasti. Spolu s ní a rovněž i s významným zapojením veřejnosti začínám připravovat koncepci podpory sportu a volného času v Praze 6. Plánuji realizovat kulaté stoly, na nichž bychom společně s odbornou veřejností definovali silné i slabé stránky v této oblasti, a především očekávám, že získáme mnoho podnětů, které mohou být v budoucnu za podpory městské části uvedeny v život.

Jak chcete podporovat sport?

Mojí hlavní snahou je co nejvíce finančních prostředků rozdělovat prostřednictvím dotačních programů, chcete-li grantů. V únoru 2016 byly vyhlášeny 3 nové programy, Aktivní Šestka – podpora pravidelných sportovních a volnočasových aktivit, kdy si o tyto prostředky mohou zažádat spolky, které se pravidelně věnují dětem a mládeži do 26 let a získané prostředky mohou použít především na pokrytí provozních nákladů. Druhým programem je Sport a volný čas na Šestce, který je určen žadatelům, kteří pořádají celou řadu jednorázových akcí. Od tohoto programu si slibuji, že přispěje k celkovému navýšení počtu těchto aktivit a tím rozšíří nabídku pro širokou veřejnost. Třetí nedávno vyhlášený program je Senior & handicap sport na Šestce.

Co akce, které v minulosti úspěšně probíhaly? Můžeme se na ně těšit i letos?

Určitě ano. Tyto akce jsme rozdělili do dvou skupin. V první z nich bude hlavním realizátorem přímo Praha 6, sem patří například tradiční Čarodějnice na Ladronce, Pohádkový les či Duše a dušičky ve Hvězdě. Ve druhé skupině pak jsou akce, jejichž realizátoři si o jejich podporu budou žádat právě prostřednictvím už zmíněných dotačních programů.

Chystá Praha 6 nějaké novinky?

Jak už jsem řekl, únorové zastupitelstvo jednomyslně schválilo přidělení 1,5 mil. Kč na 67 sportovních a volnočasových projektů, které se vzápětí začnou realizovat, v nedávno vyhlášených třech nových dotačních programech pak rozdělíme 6,3 mil. Kč na podporu pravidelné činnosti a také na realizaci projektů od května. Můžeme tedy očekávat, že zejména v druhé polovině roku se viditelně zvýší počet akcí. Rovněž chystáme vyhlásit program přímé podpory účasti dětí na letních táborech formou voucherů, a pokud se tento pilotní projekt osvědčí, budu i v budoucnu tuto přímou podporu rozšiřovat.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
15.3.2016
Dopis Jiřího Růžičky

Vážení přátelé, členové STAN, nejen na Praze 6,

pravděpodobně jste postřehli, že vedení STAN i TOP09 schválilo nominaci kandidátů do letošních senátních voleb. Je mým velkým potěšením a zároveň ctí kandidovat v nich za  STAN a TOP 09 na Praze 6. Pro kandidaturu jsem se rozhodl z několika důvodů a rád bych je právě vám vysvětlil.

Přestože se považuji za člověka, který se celý život zajímá o dění kolem sebe, je velmi aktivní a věci kolem něj mu nejsou lhostejné, nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a neměl jsem ambice se v politice angažovat. Změna nastala před dvěma lety, kdy jsem přijal nabídku kandidovat v komunálních volbách na Praze 6 za TOP 09. I když jsem v nich nejen pro sebe získal významný počet hlasů, nechtěl jsem se politice věnovat profesionálně. Nechtěl jsem ani opustit Gymnázium Jana Keplera, kde učím od roku 1978 a od roku 1990 i řediteluji, a tak působím v současné době jako řadový člen zastupitelstva a angažuji se především jako předseda komise pro výchovu a vzdělávání. V této funkci velmi úzce a domnívám se i úspěšně spolupracuji především s místostarostou Janem Lacinou, radním pro školství za STAN.

I to je jeden z důvodů, proč jsem přijal nabídku kandidovat do senátních voleb za TOP 09 společně se STAN. Spolupráci s radním pro školství, který je zároveň předsedou STAN na Praze 6, považuji za velice dobrou a smysluplnou a jsem přesvědčen, že je to i proto, že základní hodnoty, které obě strany zastávají, si jsou velice blízké. Spojení obou stran se mně zdá důležité i z pohledu určitého okruhu voličů, kteří tak nemusejí tříštit své preference. 

Celý život se profesně věnuji vzdělávání, mládeži a sportu a to jsou také hlavní témata, s kterými do senátních voleb vstupuji. Jsem přesvědčen, že právě vzdělávání je jednou z nejpodceňovanějších oblastí v tomto státě. Přestože talent a nadání je jedno z mála bohatství, které této zemi po letech „budování socialismu“ i divokého kapitalismu počátku devadesátých let zbylo, nic nenasvědčuje tomu, že by kdokoliv řešil koncepci rozvoje a fungování školství v souladu s vývojem společnosti v perspektivě budoucích desetiletí. Škola již dávno ztratila monopol na vzdělávání a je naší povinností celou koncepci vzdělávání v tomto směru měnit. Chtěl bych proto přispět ke změně nejen na jedné škole či na školách Prahy 6, ale celého vzdělávacího systému. A to je jeden z důvodů, proč v těchto volbách kandiduji.

Sport jako fenomén volného času, jeho formativní hodnota v oblasti sportování mládeže, ale i náplň života aktivních lidí v pokročilém věku pak nabízí další téma pro nastávající volby. Jsem přesvědčen, že toto téma je důležité a jasně uchopitelné nejen pro celou společnost, ale zajímá mě především v souvislosti s Prahou 6. Dostatek pochopení pro volnočasové a zájmové sportování v jednotách a oddílech, ale především dostatek prostoru pro neorganizovaný sport mládeže, dospělých i seniorů je výzvou nejen pro vedení radnice, ale i pro senátora tohoto obvodu!

Vážení přátelé, vstupuji do těchto voleb s přesvědčením, že slušnost, pracovitost, svoboda a zodpovědnost jsou hodnoty, na kterých stavím nejen celý svůj život, ale i hodnoty, s kterými je možné uspět v senátní kampani. Je mně jasné, že bez porozumění ze strany voličů nemá nikdo šanci ve volbách uspět. A je mně také jasné, že sám nedokážu smysl své kandidatury a případné práce v Senátu všem voličům vysvětlit.  Žádám vás proto o pomoc při volební kampani a věřím, že společně můžeme dosáhnout kýženého cíle a získat pro TOP 09 první a pro STAN další místo v Senátu ČR.

                                                                                S pozdravem a poděkováním Jiří Růžička

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
15.3.2016
Důvěra a zájem o věci veřejné

Vážení čtenáři,

nevím, jaká jsou vaše aktuální přání, ale já bych si moc přál, aby už přišlo jaro a ta divná zima alespoň v našem městě skončila. Těm z vás, kteří zamíří o jarních prázdninách do našich hor, naopak držím palce, aby tam ještě nějaký sníh zbyl, byť i technický. V době, kdy píši tyto řádky, se sice předpověď počasí tvářila optimisticky, ale kdo z nás jí ještě věří…

Vůbec je to obecně s tou naší důvěrou takové, jaké to je. Často, a většinou i oprávněně nedůvěřujeme našim politikům, podobně tak svým šéfům, kolegům, ale občas i našim známým a blízkým. Snad nejsmutnější je, když ztratíme důvěru i sami v sebe… V našich městech se to pak projevuje celkovým nezájmem o věci veřejné, nechutí se jakkoli zapojovat do společenského dění a pokusit se alespoň trošku něco změnit. Po více než roce práce v samosprávě jsem mile potěšen tím, jak moc věcí mohou lidé v životě naší městské části ovlivnit. Ač si to sice mnozí myslí, opravdu to není „o nás bez nás“ a ani „o vás bez vás“. Ostatně místní spolky už s touto skutečností pracují velmi dlouho, a i díky nim se podařilo zabránit například některým nepodařeným stavebním nápadům. Faktem ale je, že prosadit některé věci prostě nějakou dobu trvá a ten, kdo je podobně jako já člověk netrpělivý, trpí.

Na druhou stranu mám velkou radost, že je mezi námi pořád hodně „srdcařů“, kteří se nebojí rčení, že každý dobrý skutek bude po zásluze potrestán, a kteří nám, a především našim dětem ukazují pozitivní vzory. Od ledna pracovně navštěvuji sportovní kluby působící v Praze 6 a je více než zřejmé, že těch pozitivně naladěných nadšenců je pořád ještě dost. Je to vidět. Pod ne vždy atraktivním obalem, a tím myslím místy poněkud omšelý stav některých sportovních klubů a jejich areálů, se skrývá poklad v podobě trenérů, správců a dalších, dosti často dobrovolníků, kteří se celý svůj život věnují dětem, mládeži, ale třeba i seniorům, a kteří v praxi naplňují sokolské heslo „ni zisk, ni slávu“. Právě oni jsou mi vzorem, a ačkoli sám vedu malé atlety již skoro třicet let, mnozí z těch, se kterými jsem se v posledních dnech setkal, se tomuto poslání věnují i více než půlstoletí.  A pořád je to baví… Jen si trochu s obavou říkám, zdali si všichni dokázali vychovat následnou trenérskou generaci, která bude jednou na jejich práci navazovat. Věřím a doufám…

Brzké jaro a veselé Velikonoce vám přeje

Libor Bezděk, radní pro sport a volný čas

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
14.3.2016
Kamerový systém

V Praze mají Policie ČR, Městská policie, hasiči, Dopravní podnik, Technická správa komunikací 2 tisíce kamer. Veřejný prostor je jimi prošpikovaný až až (nehledě na nákladnost

provozu). V Praze 6 je policejních kamer 67, další sledují dopravu a budovy. Máme zde nižší kriminalitu, ovšem prevence kamerami je pouze jedním z důvodů. Inteligentní kamery, signalizující podezřelé a rizikové situace, jako podezřele opuštěné předměty, netypické chování a silné zvuky, mohou pomoci policii, ale nenahradí strážníky v ulicích. Investice by měly jít do počtu strážníků a do lepšího využití dosavadních kamer. Nové pak přidávat výjimečně na dobře vytipovaná místa podle kriminality.

Jak vidí dané téma ostatní zástupci radnice Prahy 6 si lze přečíst na http://www.sestka.cz/pdf/201603.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
14.3.2016
Kulatý stůl na téma podpory sportu

Diskuse nad koncepcí proběhne dne 22. března 2016 od 17 hodin ve Skleněném paláci (Náměstí Svobody 1).

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
14.3.2016
Školství v březnové Šestce

Na tyto a další otázky přináší odpověď místostarosta Jan Lacina, odpovědný za oblast školství, v březnovém vydání Šestky, kterou najdete na http://www.sestka.cz/pdf/201603.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
25.2.2016
Zóny placeného stání

Rada městské části Praha 6 dne 24. února 2016 přijala usnesení požadující spuštění pilotního projektu zón placeného stání až spolu s jejich uvedením do ostrého provozu, což by mělo optimálně nastat k 1. srpnu 2016. Registrace parkovacích oprávnění vydávaných Prahou 6 by pak měla začít nejpozději 1. května 2016.

Diskuse s občany k chystanému zavádění zón placeného stání a dopravních opatření po otevření tunelu Blanka se bude konat 3. března 2016 od 17.30 hodin v budově Národní technické knihovny (Technická 6, Praha 6).

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
21.2.2016
Jiří Růžička kandidátem do Senátu

Jiří Růžička se narodil v roce 1948 v Praze. Absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v oboru tělesná výchova – český jazyk a literatura. Od roku 1978 učí na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6, kde je od roku 1990 ředitelem.

Ve školské problematice se specializuje především na koncepci středoškolského vzdělávání a témata zážitkové pedagogiky, jako jsou školní vzdělávací programy, rozvoj osobnosti dospívajících a prevence před společensky nežádoucími jevy. Je jedním ze spoluautorů projektu zážitkových kurzů středoškoláků v ČR, spoluzakladatel celostátního „Hnutí GO“, od začátku konzultant projektu „Zdravá šestka“ a spoluzakladatelem Asociace ředitelů gymnázií. Rovněž je předsedou správní rady nadace „Cesta ke vzdělání“ MHMP. V oblasti výchovy a vzdělávání byl několikrát oceněn především za odborné práce. V roce 2014 získal významnou cenu Učené společnosti České republiky pro pedagogy.

Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Celý život aktivně sportuje, především v lehké atletice, lyžování a cyklistice. Je ženatý a má dva syny.

Další inforamce a komentáře lze nalézt i na http://www.top09.cz/co-delame/komentare/ruzicka-nenechte-se-zmast-ve-skolach-prituhuje-19785.html

Čtyři členy TOP 09 doplňuje v kandidatuře do Senátu pět nestraníků. Jaroslav Zedník, Jakub Lepš a Pavel Klíma budou kandidovat za TOP 09. David Žák, Jiří Holubář, Jiří Růžička, Tomáš Czernin a Jiří Čáslavka jsou koaličními kandidáty.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
19.2.2016
Kulturní a volnočasové dotace 2016

V oblasti kultury lze žádat na podporu jednorázových i dlouhodobých projektů. Podpora se týká jak akcí realizovaných v letošním roce, tak i projektů víceletých, realizovaných do konce roku 2019. Uzávěrka žádostí je 13. března 2016.

Ve stejném termínu je možné požádat o podporu pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací pracujících s dětmi a mládeží do 26 let na území MČ Praha 6 v roce 2016.

Bližší informace lze nalézt na http://www.praha6.cz/aktuality/kulturni-dotace-a-program-aktivni-sestka-2016-02-15.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
15.2.2016
Jednání Zastupitelstva MČ Praha 6

Interpelace jsou na programu jednání v pravidelný čas, a to od 15 hodin.

Podrobný program jednání ZMČ naleznete na http://www.praha6.cz/aktuality/9-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-praha-6-2016-02-10.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
9.2.2016
Kultura v roce 2015

Základem nového přístupu ke kulturnímu provozu Prahy 6 byl vznik samostatného oddělení kultury pod vedením nově příchozí odbornice na dotační pravidla Romany Vylitové a jeho organizační přechod pod odbor školství, aby se tak zamezilo dosavadní praxi, v níž byl kulturní rozpočet primárně vnímán jako PR budget bývalé starostky a jejích předchůdců. V závěru roku 2015 po změnách v koalici se přesunulo do odboru školství také oddělení sportu a volného času a vznikl tak Odbor školství, kultury a sportu pod vedením nového vedoucího Mgr. Luďka Soustružníka, který zvítězil v řádném konkursu. Část kulturního provozu se odehrává rovněž v Kanceláři architekta, která v průběhu roku vznikla z Odboru územního rozvoje, v těsné spolupráci s vedoucím oddělení ing. arch. Bohumilem Beránkem. Základní cíle si kultura vytkla dva. Za prvé transparentnější a spravedlivější model rozdělování dotací (dříve grantů), v němž bude dramaticky víc finančních prostředků, než bývalo zvykem. A za druhé alespoň částečný odklon od kulturní provinciálnosti a „otevření se světu“, tedy příchod a podpora kulturních projektů, které přesahují svým významem rozměr Prahy 6. Pro velké projekty nacházela radnice strategické partnery a kofinanciéry. Zástupce starosty pro kulturu Jan Lacina ve spolupráci se starostou Ondřejem Kolářem vyvinul také značné úsilí v oblasti fundraisingu a na kulturní projekty získal během roku 2015 celkem 2, 69 milionu Kč z komerčních a jiných zdrojů.

 • Vznikl transparentní systém kulturních dotací, ve kterém byla kulturní veřejnosti proti 400 tisícům Kč z roku 2014 nabídnuta částka 2, 4 miliony Kč.

 • Do rozpočtu pro rok 2016 byly dotace v kultuře posíleny na 4 miliony Kč, pro rok 2017 počítá koalice s navýšením na 6 milionů Kč.

 • Systém dotací se vyhlašuje dvakrát do roka, do života byly úspěšně uvedeny víceleté dotace pro osvědčené projekty.

 • Rozpočet kultury byl značně zjednodušen na projekty, které radnice produkuje vlastními silami bez najatých agentur (oslavy 28. října, Vánoce v Praze 6, Společenský večer Prahy 6, Předávání čestných občanství, Promenádní koncerty ve Hvězdě) a na několik tradičních „opěrných bodů“ kulturního kalendáře (Opera v Šárce, Velikonoce v Praze 6, Advent v Praze 6) objednaných u tradičních partnerů atd. Většina kulturního provozu Prahy 6 se však odehrává prostřednictvím dotačních programů.

 • Praha 6 přispěla ke vzniku či šestkové premiéře několika festivalů přesahujících svým významem rozměr Prahy 6 (velmi úspěšná Noc literatury, první ročník festivalu „otevřených budov“ Open House Praha, rozšíření Live Sciences Film Festivalu z České zemědělské univerzity v Suchdole do NTK v Dejvicích).

 • Praha 6 si pro léta 2014 – 2018 ponechá ve své režii jednu velkou kulturní událost ve veřejném prostoru, na které bude spolupracovat se strategickými partnery – v roce 2015 šlo o akci „Osvobození 70“ ke zmíněnému výročí konce II. světové války (většinovým financiérem bylo partnerské Post Bellum), v roce 2016 půjde o projekt s pracovním názvem Pocta Václavu Havlovi (k dvojitému výročí posledního československého a prvního českého prezidenta).

 • Samostatnou kapitolu tvoří finanční, organizační a propagační podpora tradičních kulturních událostí, které se pro další léta přesouvají do dotačních řízení, v roce 2015 však ještě proběhly s přímou rozpočtovou podporou Prahy 6 (Dejvické hudební léto, Bitva na Bílé hoře, Velikonoce v Písecké bráně).

 • V Kanceláři architekta proběhly záměr, příprava, vznik a odhalení několika pamětních desek a pomníků (pamětní desky režiséra Františka Vláčila, hrdiny dvou světových válek Karla Lukase, předúnorového ministra Ladislava Karla Feierabenda, ve spolupráci s velvyslanectvím Chile byla po dlouhých letech dohadů osazena a odhalena busta chilského osvoboditele Bernardo O´Higginse v parku Lazára Cardenase del Rio). K výročí Sametové revoluce bylo u strahovských kolejí vztyčeno „Kalendárium totality“ v podobě obří totalitní autobusové zastávky. Do vítězného návrhu byl dotažen projekt pamětní desky zpěvačce Evě Olmerové, k realizaci je připraven Vějíř Žofie Chotkové, autorská socha, která je vodním dílem a bude stát před Píseckou branou na Hradčanech.

 • Farmářské trhy podepsaly dva dodatky ke smlouvě s radnicí a od ledna 2015 platí za provozování trhů na Vítězném náměstí 750 tisíc Kč (do roku 2014 byly nejdřív mohutně a později mírně dotovány). Výhledově se připravuje přesun Farmářských trhů do zrekonstruované Technické ulice, a to ve spolupráci s Kanceláří architekta a zástupcem starosty pro veřejný prostor.

 • Městská část podpořila částkou přesahující 1 milion Kč rozpočet divadla Semafor, který se nacházel ve složité finanční situaci a zasadila se o navýšení rozpočtu Semaforu z hlavního města Prahy z částky 4, 9 milionu v roce 2015 na částku 7, 2 milionu pro rok 2016 (zatím nebylo schváleno pražským zastupitelstvem).

 • Praha 6 podpořila dotačním titulem přesahujícím 300 tisíc Kč a další podporou obnovu provozu kina Dlabačov, čímž splnila jeden z bodů svého programového prohlášení

 • Vánoční osvětlení Prahy 6 bylo bohatší než v předešlých letech, zaměřilo se na hlavní bulváry jednotlivých čtvrtí, vedle ulice Dejvická, Jugoslávských partyzánů, Bělohorská, Na Petřinách tentokrát i do ulice Vlastina na Dědině.

 • Centrem vánočních oslav se historicky poprvé stalo tzv. Náměstíčko v Dejvicích, vánoční program se však odehrával i v břevnovském klášteře, v Kulturním centru Kaštan v Břevnově, v divadle Semafor, na Farmářských trzích v Dejvicích a v Písecké bráně na Hradčanech.

 • Městská část získala na základě účinného fundraisingu v roce 2015 na své kulturní projekty prostředky z cizích zdrojů. Na Vějíř Žofie Chotkové od České spořitelny 1 milion Kč a od PVK 800 tisíc Kč, na Operu v Šárce od Kolektorů Praha 100 tisíc Kč pro léta 2015 i 2016, pro Live Sciences Film Festival 150 tisíc Kč pro léta 2015 i 2016, na Společenský večer Prahy 6 spojený s udělováním čestných občanství přispěli dárci částkou 390 tisíc Kč.

Plné znění hodnotící zprávy můžete nalézt na http://www.praha6.cz/aktuality/zprava-o-prvnim-roce-cinnosti-rady-mestske-casti-praha-6-2016-02-08.html

 

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
9.2.2016
Otevřená radnice 2015

V oblasti „otevřené radnice“ došlo v roce 2015 k celé řadě změn. Nově bylo ve výběrových řízeních obsazeno celé oddělení komunikace (vedoucí oddělení, specialista pro komunikaci a zahraniční vztahy, tiskový mluvčí) včetně vedoucí nadřízeného odboru Kanceláře městské části. Největší pozornost si vyžádal radniční měsíčník Šestka, u nějž došlo k výběrovému řízení na šéfredaktora a redaktora (oba však záhy odstoupili od smlouvy), k přesoutěžení tiskárny (Mladá fronta), změny distributora (nyní Česká pošta), změny designu a změny ve strategii inzerce od externího dodavatele na zajištění inzerce vlastními silami radnice. Ve druhé polovině roku se podařilo dotáhnout projekty směřující k otevřenosti. Radnice začala zveřejňovat od roku 2015 všechny smlouvy ve strojově čitelných datech, zveřejňuje také všechny faktury a hlasování v zastupitelstvu po jménech. Městská část dodržela také závazek z programového prohlášení a schválila zveřejnění platů všech radních, vedoucích pracovníků úřadu v platových pásmech včetně celoročních odměn, náhrady neuvolněným zastupitelům. Ve druhé polovině roku 2015 začaly práce na dvou významných komunikačních nástrojích: Manuálu komunikace, který má závazně popsat veškeré komunikační postupy a možnosti radnice, a Geografickém informačním systému, který by se měl záhy stát klíčovým komunikačním nástrojem radničního webu.

 • V průběhu první poloviny roku 2015 proběhly konkursy na vedoucí odboru Kanceláře městské části, vedoucí oddělení komunikace a vnějších vztahů, specialisty pro komunikaci a zahraniční vztahy a na funkci tiskové mluvčí (té nebyla na konci roku 2015 prodloužena smlouva).

 • V únoru 2015 rezignovala ze dne na den šéfredaktorka měsíčníku Šestka Kateřina Maršálová, neboť neměla platnou smlouvu s dostatečnou výpovědní lhůtou. Nahradil ji dočasně bez výběrového řízení zkušený redaktor komunálních periodik Jiří Mareček.

 • Na jaře připravila radnice řádné výběrové řízení, z něhož vzešla pro druhou polovinu roku redakce ve složení Julius Macháček (šéfredaktor), Kateřina Motlová (redaktorka), oba však v průběhu září a října na své funkce rezignovali. Redakce se tak opět ocitla v časové a personální tísni jako na začátku roku 2015. Situace byla vyřešena návratem Jiřího Marečka.

 • V létě proběhly úspěšně soutěže na design a výrobu Šestky, jako distributor byla stanovena Česká pošta (bez výběrového řízení), o zajištění inzerce rozhodla Rada MČ formou „in house“, čili vlastními silami. Vlastními silami je též realizován grafický zlom (in house grafička). Rada rozhodla také o snížení objemu inzerce z 33% na 15% při nárůstu počtu stránek Šestky z 24 na 32 stran.

 • Společně s výběrem designu pro měsíčník Šestka byla v soutěži vybrána i oficiální grafická podoba tištěných výstupů radnice – pozvánek, plakátů apod. (při zachování původního loga).

 • Z iniciativy předsedy komise pro otevřenou radnici došlo k dalším krokům naplňujícím programové prohlášení v kapitole Otevřená radnice: Městská část Praha 6 od roku 2015 začala na bázi „otevřených dat“ zveřejňovat smlouvy ve „strojově čitelných formátech“, zveřejňovat veškeré faktury a hlasování zastupitelů po jménech. Vše je aktuálně k nalezení na webu Prahy 6.

 • Na konci roku 2015 Rada MČ souhlasila se zveřejněním platů všech radních, vedoucích pracovníků úřadu, náhrad neuvolněným zastupitelům a odměn členů komisí (nezastupitelů).  Informace jsou již dostupné na webu Prahy 6 v záložce „informování veřejnosti.“

 • V polovině roku byl zadán Kanceláři městské části požadavek na vznik komunikačního manuálu – materiálu závazně popisujícího veškeré komunikační postupy městské části (dosud nebyl schválen).

 • V polovině roku 2015 začaly přípravné práce na projektu GIS (geografický informační systém), který by se měl v první polovině roku 2016 stát klíčovou komunikační platformou radničního webu. Systém převádí do map postupně všechny podstatné informace, kterými městská část disponuje. Pracovní skupinu tvoří zástupce starosty Jan Lacina, člen komise pro otevřenou radnici Pavel Weber a vedoucí oddělení IT Vít Eliáš.

 • Zastupitelstvo schválilo v roce 2015 statut nově konstruovaného Výboru pro média a komunikaci, orgánu, který rozšiřuje původní působení redakční rady časopisu Šestka i na otázky týkající se dalších radničních médií (webových stránek apod.).

 • Zastupitelstvo rovněž schválilo závazná „Pravidla pro vydávání časopisu Šestka“ jako závazný dokument při vzniku radničního periodika veřejné služby s důrazem na péči o vyváženost a objektivitu média.

 • Praha 6 pracuje na zavedení tzv. participačního rozpočtování. Jako avízo pro tento postup vtahující veřejnost do rozhodování formou přímé účasti je pro rok 2016 připraven v Kanceláři architekta projekt, v němž si obyvatelé Prahy 6 vyberou z přibližně 7 projektů určených pro veřejný prostor ten, který považují za nejpřínosnější. Na projekt je v rezervě rozpočtu pro rok 2016 alokován 1 milion Kč.

 Plné znění hodnotící zprávy můžete nalézt na http://www.praha6.cz/aktuality/zprava-o-prvnim-roce-cinnosti-rady-mestske-casti-praha-6-2016-02-08.html

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
9.2.2016
Školství a vzdělávání v roce 2015

Základním školám byl v souladu s programovým prohlášením navýšen pro rok 2015 rozpočet na nepedagogické pracovníky – recepční, vrátné či správce hřišť o 1, 5 milionu Kč, k nimž pro rok 2016 přibyla částka 500 tisíc Kč na správce nově otevřeného sportovního areálu při ZŠ Dědina. V roce 2015 byla motivační odměna pro 15 ředitelů základních škol zvýšena v rozpočtu Prahy 6 z 1, 5 milionu Kč na 3 miliony, jejímž smyslem je alespoň částečně kompenzovat nízké platy ve školství při obrovské zodpovědnosti ředitelů ZŠ. Za účelem spravedlivého rozdělení prostředků vznikl velmi podrobný systém hodnocení ředitelů, který jednou ročně doprovází slovní hodnocení v rámci rozsáhlého pohovoru, kterého se vedle vedoucího odboru účastní také předseda komise pro výchovu a vzdělávání Jiří Růžička. Pro rok 2016 se podařilo navýšit rovněž motivační odměny ředitelkám mateřských škol z 1, 5 milionu Kč na 2 miliony Kč. Zástupce starosty Jan Lacina během roku 2015 společně s vedoucí odboru školství vykonal návštěvu všech 15 základních škol, během nichž – vedle podrobných diskusí o konkrétních problémech pedagogického a metodického rázu - vznikl seznam všech nedořešených problémů v otázkách stavebních, technických i kapacitních. Ten je pravidelně každý týden probírán se zástupcem správcovské společnosti SNEO, s nímž vzniká plán nutných oprav a investic. Při počtu škol a školek v Praze 6 jde o permanentní, nikdy nekončící proces.

 • Během roku 2015 byla zateplena MŠ Šmolíkova, zhruba polovina rozpočtu byla pokryta z evropských dotací.

 • Během léta byla zateplena a rekonstruována mateřská škola Na Dlouhém lánu a kompletně zrekonstruována kuchyň a jídelna ZŠ Emmy Destinové, na investici se podařilo díky rychlému postupu úřadu získat dotaci 8 milionů Kč z hlavního města Prahy.

 • V létě byly rovněž zrekonstruovány toalety a rozvody vody na ZŠ Jana Amose Komenského a opraveny propadající se stropy učeben v ZŠ Marjánka.

 • Během léta byla dokončena rozsáhlá investice do sportovního areálu při ZŠ Dědina, od září probíhá zkušební rok, ve kterém hledáme optimální ekonomickou variantu provozu.

 • Pokračoval projekt „Příběhy našich sousedů“ pořádaný v zájmu oživení historické paměti se společností Post Bellum a Českým rozhlasem, tři vítězné týmy školáků a jejich pedagogů vyslala městská část vlakem na třídenní návštěvu Berlína při příležitosti 70. výročí konce II. světové války.

 • V ZŠ Antonína Čermáka byl otestován projekt vzdělávací projekt „Jídelna snů“ podporující kvalitní stravování nejen mezi dětmi, ale i jejich rodiči.

 • Ředitelům škol byly jako tři priority městské části pro školní rok 2015/2016 vytyčeny tři základní priority: Důraz na zvýšení profilace a atraktivity výuky na 2. stupni (od 6. do 9. tříd), spolupráce s mimoškolními institucemi a komunitní funkce škol.

 • V červnu 2015 se podařilo dosáhnout podpisu o společném zájmu v tzv. Kampusu Dejvice mezi Prahou 6, ČVUT, VŠCHT, NTK a ÚOCHB, signovali jej starosta Prahy 6 a ředitelé vysokých škol a vědeckých institucí. Jako první významný společný projekt proběhl v Kampusu Dejvice festival filmů o vědě „Live Sciences Film Festival“ doprovázený v předpolí Národní technické knihovny „Food Festivalem“. Akce měla velký ohlas. Praha 6 přispěla částkou 150 tisíc Kč a zprostředkovala příspěvek od Kolektorů Praha ve výši 150 tisíc Kč.

 • Z iniciativy předsedy komise pro školství a vzdělávání došlo k dohodě o změně systému stipendií v Prague British School. Nejpozději od školního roku 2016/2017 by mělo 5 dlouhodobých stipendií nahradit 15 krátkodobých formativních pobytů žáků základních škol vždy na tři měsíce. Vybírat je nově budou samy základní školy, každá jednoho žáka ročně.

 • Během roku postupovaly přípravy na výstavbu ZŠ a MŠ Kocínka při ZŠ Bílá a modernizaci spojenou s navýšením kapacity MŠ Vokovická o novostavbu MŠ Mezi domy (včetně několika vysvětlujících setkání s veřejností). Všechna zařízení by měla být podle harmonogramů uvedena do provozu do září 2018. U MŠ mezi domy se v dlouhodobém výhledu předpokládá využití pro další sociální účely.

 • V druhé polovině roku 2015 vznikly studie na půdní vestavby v ZŠ Jana Amose Komenského a ZŠ Antonína Čermáka, které vycházejí vstříc podmínkám programu Pól růstu 2014 – 2020 a předpokládají zásadní podíl evropských dotací na financování projektů.

 • Přestavba střechy na ZŠ Svobody 2 a ZŠ Emmy Destinové pro rok 2016 byla koncipována tak, aby v blízké budoucnosti mohla v rozsáhlých půdních prostorách vzniknout rovněž půdní vestavba.

 • Praha 6 zvládá kapacitně uspokojit jak populační vlnu přicházející aktuálně do základních škol, tak setrvalý stav zájmu rodin z Prahy 6 o umístění dětí do mateřské školy. V tomto a následujících letech nás ovšem čeká série zákonných norem, na které bude třeba kapacitně i pedagogicky reagovat.

 • Praha 6 v rámci programu „Otevřený svět“ drží jako prioritu podporu výuky cizích jazyků a zahraničních pobytů žáků základních škol, na základě smluvní podmínky Českého Aeroholdingu jako hlavního donátora programu od roku 2015 i pro děti, které zde studují, ale nemají trvalý pobyt na území Prahy 6.

Plné znění hodnotící zprávy můžete nalézt na http://www.praha6.cz/aktuality/zprava-o-prvnim-roce-cinnosti-rady-mestske-casti-praha-6-2016-02-08.html

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
5.2.2016
Praha 6 rok po volbách

Drtivé většině obyvatel (88 %) se v Praze 6 líbí. Lidé se tady cítí bezpečněji než jinde v Praze (80 % pro Prahu 6 versus 64 % pro pražský průměr). O dění v Praze 6 se dozvídají z měsíčníku Šestka (82 %), který právě drží v ruce, i když si nejsem úplně jistý, zda ji dokážou odlišit od komerční konkurence (Vaše Šestka, Naše Šestka). Mladým lidem do 25 let schází atraktivní kulturní nabídka a všem bez ohledu na věk větší nákupní centrum (centra). Potěšující je mimořádná spokojenost občanů s fungováním úřadu (otevírací doba, chování recepčních, pasy, občanky, ověřování dokumentů apod.). Nepřekvapí, že odstěhovat se chce určitě jen jeden člověk ze sta. A hodně lidí si za poslední rok pochvaluje zlepšení komunikace s radnicí. To je celkem solidní vizitka. Při vší obezřetnosti k výzkumům veřejného mínění. Zlepšit musíme urychleně informovanost o chystaných velkých projektech radnice.

Bližší výsledky, stejně tak jako názory ostatních zástupců radnice si můžete přečíst na  http://www.sestka.cz/pdf/201602.pdf

 

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
13.1.2016
Rozpočet na rok 2016

Rozpočet jsme připravili důkladně, vznikal půl roku. V této podobě již odráží priority popsanév programovém prohlášení. Jsem velmi rád, že jsme dokázali prosadit změny směřující k posilování dotačních programů, zejména těch, které mají za cíl podpořit kulturní, sportovní a volnočasové vyžití. Ty pak mohou významnou měrou přispět ke spokojenosti občanů Prahy 6, posilovat sociální a mezigenerační soudržnost i aktivní občanství. Pro Starosty a nezávislé je důležité také to, že po ředitelích základních škol byla pro příští rok v rozpočtu zvýšena také odměna ředitelkám škol mateřských. Chceme tím deklarovat, že si těchto zodpovědných profesí velmi vážíme.

Bližší informace k rozpočtu i jeho hodnocení zástupci ostatních politických stran a hnutí můžete nalézt na http://www.sestka.cz/pdf/201601.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
11.1.2016
Ke kauze kontaminovaná voda

O uvedenou slevu nemusí dotčené domácnosti žádat, bude vyčíslena na faktuře ve vyúčtování.

V případě nesrovnalostí či nespokojeností s konečnou fakturou se občané mohou obrátit na zákaznické oddělení PVK. Veškeré kontaktní údaje je možné nalézt na webových stránkách www.pvk.cz.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
10.1.2016
Podpora kulturního života v Praze 6

Do tohoto dotačního programu se přihlásilo celkem 92 projektů. Mezi úspěšné žádatele patří například Hanspaulský festival, kino Dlabačov, Doktorfest či tanečních soubory Rosénka nebo Caramelka. Podrobné výsledky a bližší informace můžete nalézt na http://www.praha6.cz/aktuality/dotacni-program-podpori-kulturni-zivot-v-praze-6-2015-12-22.html

O podporu kulturních projektů lze opět žádat ve druhém kole pro druhou polovinu roku 2016 či pro projekty začínající v druhé polovině roku. Program bude radnicí vyhlášen koncem ledna. Kromě toho lze žádat i o tzv. rychlou podporou na kulturu formou daru nebo dotace do výše 10 tisíc Kč. Podrobnosti naleznete na www.praha6.cz/kultura.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
5.12.2015
Vánoční slovo z radnice

Rok, který zvolna končí, se jevil jako velmi turbulentní. Třetí svět vyrazil v nekonečných lidských proudech na sever a my zde, na severu, na to hledíme se směsí úžasu a obavy. Ta obava pramení jednak z nedostatku věrohodných informací, ale částečně i z toho, že sami s jistotou nevíme, kým jsme, kam jdeme a co chceme.

Právě v takovou chvíli považuji za potřebné důrazně si připomenout, na jakých základech stojí naše nová, vytoužená, zdánlivě však také snadno zranitelná Evropa bez bariér: Stojí na římském právu, křesťansko – židovské tradici a na ideálech evropského humanismu. To jsou klíčové hodnoty, k nimž bychom se měli odhodlaně hlásit a důrazně je bránit.

V neděli 8. listopadu jsem si ve společnosti katolického kardinála Vlka a evangelíka Joela Rumla - při slavnostním obřadu u mohyly vystavěné k památce bitvy na Bílé hoře uvědomil, že Evropa potřebovala staletí velmi krutého náboženského dialogu, než dospěla k dnešnímu náboženskému smíru – ekumeně. Islámský svět má, jak se zdá, tuto kapitolu teprve před sebou a my jsme toho svědky - původně z povzdálí a teď už i zblízka. A to nemluvím o jiných rizicích, jakými jsou například trvalé sucho a nedostatek vody v mnoha oblastech světa. Žijeme v nadmíru dynamické době, jejímž vyjádřením je „změna“.

Právě proto se mi zdá důležité vracet Vánočním svátkům jejich původní smysl a vnímat je především jako příležitost k přemýšlení o těchto otázkách. Ke zpomalení, ke zklidnění, k přátelským rozhovorům o tématech přesahujících starosti každodenního provozu. A samozřejmě také k oslavě jednoho ze dvou největších křesťanských svátků v roce – narození Ježíše Krista.

Spíš intuitivně než vědomě jsme se letos rozhodli situovat epicentrum vánočních oslav ke kostelu - na bezejmenné „Náměstíčko“ s bronzovými sochami koní před Husův sbor i přímo do něj – do sídla Masarykovy Československé církve husitské.  S vánočními svátky se v Praze 6 setkáte ovšem i v Břevnovském klášteře, na Farmářských trzích, v divadle Semafor, v Písecké bráně či Kulturním klubu Kaštan.

Nespěchejte. Klidné Vánoce.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
4.12.2015
Parkování v Praze 6

Tlak na zaparkování v Praze 6 především v okolí dopravních uzlů dramaticky převyšuje nabídku. Parkovací zóny, které s desetiletým zpožděním budou konečně zprovozněny od dubna či května příštího roku, zvýhodní místní proti přespolním. Vznikne jedna společná parkovací zóna za 100 Kč měsíčně pro obyvatele s trvalým pobytem v Praze 6 (modrá). Systém umožní přes den na několik hodin za poplatek zaparkovat i přespolním (fialová a oranžová). Středočeši se však ocitnou ve velmi složité situaci, protože pražský magistrát z mnoha příčin zaspal v budování záchytných parkovišť na hranici metropole tak, jak to známe třeba z Vídně, a to především právě u nás - na severozápadě.  Dlouhodobým řešením je pouze zásadní posun v myšlení – směrem k veřejné dopravě.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
3.12.2015
Dohoda Prahy 6 o spolupráci s občanskými iniciativami

Vedení radnice vyhovělo požadavku spolků na institucionalizaci vzájemné spolupráce. Pětkrát ročně bude zasedat iniciativní a poradní orgán Rady Městské části Praha 6 složený právě ze zástupců občanských iniciativ a členů Rady, který bude mít charakter otevřené platformy.  

Ustavující setkání zástupců občanských iniciativ a zástupců radnice by se mělo uskutečnit ve druhé polovině ledna příštího roku.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
27.11.2015
Libor Bezděk novým radním

Zastupitelstvo Městské části Praha 6 na svém jednání dne 27. listopadu 2015 odvolalo místostarostku Petru Kolínskou a radního Antonína Nechvátala, oba za Stranu zelených.

Novými členy Rady MČ Praha 6 pak byli zvoleni Libor Bezděk za STAN pro Prahu 6 a Zdeněk Hořánek za ANO 2011.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
17.11.2015
Pietní vzpomínka na události 17. listopadu 1939

Památku studentů v ruzyňských kasárnách v tento den uctili i předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček, náměstek ministra obrany Pavel Beran, česká politička a právnička Helena Válková a další osobnosti politického a společenského života.

Zástupce starosty Jan Lacina u této příležitosti pronesl následující projev:

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, vzácní hosté,

17. listopad sehrává, jak všichni víme, v našich novodobých dějinách zásadní historickou dvojroli. Poprvé to bylo v roce 1939. Tehdy došlo k násilnému potlačení poklidné studentské demonstrace následované brutální perzekucí jejich pořadatelů a plošným zavřením vysokých škol. Podruhé pak přesně o půlstoletí později předznamenala obdobným způsobem potlačená studentská manifestace počátek Sametové revoluce a přechod naší země k demokracii.

Nemohu se v této řeči vyhnout událostem posledních dní. Někteří zasvěcení jsou přesvědčeni, že Evropa dnes stojí na začátku dlouhého a bolestného zápasu o svou identitu, a přirovnávají situaci k roku 1939, který dal vzniknout dnešnímu svátku. Podvědomě vznikají také paralely k zániku říše Římské. Barbaři před branami.

Necítím to tak: Evropa je silnější, než se na první pohled zdá, jen zdánlivě zranitelná bez vnitřních hranic. Evropa dokáže ubránit své unikátní hodnoty.

Britský spisovatel Gilberth Keith Chesterton kdysi pravil: „Pohádkové příběhy dětem nevyprávíme proto, abychom je přesvědčily, že existují draci. Děti moc dobře ví, že draci existují. Příběhy dětem vyprávíme proto, aby věděly, že draky je možné porazit.

Díky 17. listopadu 1989 jsme dostali i my – Češi a samozřejmě také Slováci šanci vrátit se tam, kam podle svého nejhlubšího přesvědčení po staletí patříme, ke skupině vyspělých a demokratických států střední a západní Evropy, se kterými nás pojí pouto společného historického vývoje. Do Evropské unie. Pod ochranný deštník NATO.

Mysleme na to, že evropský projekt budovaný politiky od konce II. světové války nám dal dlouhodobý mír a mimořádný životní standard, jaký jsme tu ještě neměli. Žijeme v rozvinutém sociálním systému, každý má zajištěno vzdělání, můžeme svobodně volit, nečelíme ničícím výkyvům počasí, co se týče dostatku vody, žijeme v exkluzivním blahobytu. Zvykli jsme si na standard, který není vlastní velké části světové populace. Važme si toho a chraňme to.

Jsme na správné cestě. Nepodléhejme skepsi, rozladění, nebo dokonce panice. Držme se jí. Vede správným směrem. Děkuji vám za pozornost.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
11.11.2015
K dění v koalici na radnici Prahy 6

Vážení reprezentanti zapsaných spolků, občanských iniciativ, vážení sousedé,

dovolte mi, abych vám jménem čtyř koaličních stran a hnutí v Praze 6, a to TOP 09, ANO 2011, Starostové a nezávislí a KDU-ČSL s jejich souhlasem odpověděl na vaše otázky vznesené v dopisech, které jsme od vás v posledních dnech obdrželi. Jejich společným tématem je údiv nad výpovědí Straně zelených ze současné koalice v Praze 6 a protest proti takovému postupu doprovázený podezřením z nekalých úmyslů ostatních koaličních partnerů. Dovolím si vše shrnout v tomto vysvětlujícím textu.

Někomu se zdá, že výpověď zeleným je neférová, snad podlá, nepochopitelná, učiněná na objednávku, pod tlakem zvenčí, možná ze strany developerů. Výpověď byla zeleným doručena plně v souladu s koaliční smlouvou, konkrétně jejím článkem IV., odst. 3., kde se doslovně píše, že "Vypovědět tuto smlouvu bez předchozího dohodovacího řízení je možné pouze tehdy, podpoří-li výpověď alespoň tři z pěti smluvních stran předáním společného prohlášení podepsaného všemi členy jejich zastupitelských klubů starostovi s výpovědní lhůtou 30 dnů. Výpovědní lhůta se počítá od okamžiku předání." Zástupci zelených tuto smlouvu před rokem svobodně podepsali, dokonce se podíleli na její tvorbě. Jejich tvrzení, že výpověď není "v souladu s předpisy", je tedy čistě tendenční a manipulativní. Podotýkám, že výpověď podepsali zastupitelé čtyř koaličních stran, tedy o jednu více, než je třeba. Jde tedy o jednomyslný projev vůle zbylých členů koalice.

 K práci zelených máme mnoho výtek, vyberu ty nejzávažnější: 

-        Destruktivní přístup a přílišný aktivismus – zelení od začátku přistupují k jim svěřeným gescím jako amatérští aktivisté, nikoliv jako zodpovědní koaliční politici.

-        Nezvládnutí svěřených gescí, zejména úklidu a péče o životní prostředí, které se po roce „péče“ zelených nacházejí v rozkladu.

-        Opoziční přístup v rámci koalice – zelení zasahují do kompetencí ostatních radních, otevřeně mediálně vystupují proti jejich návrhům, nezřídka „interpelují“ sami sebe navzájem.

-        „Vykrádání“ práce ostatních koaličních partnerů – odsouhlasené návrhy jiných stran prezentují zelení jako vlastní úspěchy, především v médiích.

-        Prezentace vlastních programových idejí a osobních názorů jako oficiálních stanovisek vedení radnice, a to bez vědomí ostatních koaličních partnerů.

-        Přijímání a často i přejímání pouze dílčích opatření, která momentálně dobře zní, jsou ale bez jakékoliv dlouhodobé koncepce.

-        Předkládání návrhů, které jsou v neprospěch Prahy 6 a jejích obyvatel a musí být zbytkem Rady předělávány, a to zejména v oblasti dopravy.

-        Blokování jednání a rozhodování dozorčí rady SNEO a.s.

Důvod, proč jsme výpověď zdůvodnili stručně, podle některých vágně a nejasně je prostý. Stále platná koaliční smlouva totiž v článku V., odstavci 1. smluvním stranám ukládá „vystupovat ve vzájemných vztazích korektně, ve vzájemné úctě, respektu a toleranci a v mezích profesionální spolupráce a slušnosti.“ Naším cílem nebylo zelené pomlouvat. Bohužel, z jejich posledních projevů se o jejich přístupu rozhodně to samé říct nedá. Stále ještě jako jedna z koaličních stran vznášejí velmi závažná obvinění na adresu ostatních koaličních partnerů, která nemají podložena jakýmikoliv důkazy, anebo je formulují jednoznačně účelově jako např. nedávné prohlášení o rušení nulové tolerance hazardu.

Co víc, prohlášení paní místostarostky Kolínské, ve kterém se uvádí, že zbylí koaliční partneři "se chystají učinit rozhodnutí v oblasti hospodaření s majetkem, u kterých by zelení byli na obtíž", jen ilustruje styl jednání zelených, se kterým se zbytek koalice musel za uplynulý rok potýkat, a dokazuje, že zelení se, nejen dle mého názoru, neumí chovat koaličně. Paní místostarostka je osobou velmi dobře znalou poměrů ve veřejné správě, je stále ještě součástí koalice a musí si tak být vědoma rizika a možnosti negativního dopadu podobných projevů na vážnost, čest a stav městské části. Domnívám se, že v jejím projevu lze spatřovat aspekty protiprávního jednání, tedy úmysl někoho, v tomto případě zbylé členy koalice, vážně poškodit na jménu a pověsti. Zelení si totiž musí být vědomi stavu, v jakém se obecní majetek nachází. Mají šest zastupitelů, dva radní, jejich člen vykonává funkci místopředsedy dozorčí rady SNEO, a. s. Pokud tedy budou tvrdit, že nejsou znalí poměrů a stavu, v jakém se obecní majetek a možnosti s ním nakládat nacházejí, ukazuje to buď na jejich nekompetentnost, nebo na snahu věci víc rozvracet, než tvořit. Nevím, co je horší.

Troufám si říct, že ostatní radní věnují Praze 6 stejně, či dokonce více času a energie než kolegové ze Strany zelených. Pravda, svou prací se tolik nechlubí. To však neznamená, že by ji zanedbávali. Konkrétní výsledky práce ostatních radních vidím denně: nový, transparentní způsob rozdělování dotací v kultuře, nový způsob odměňování ředitelů základních škol, vypovězené nevýhodné nájemní smlouvy, navracení strategického majetku (např. polikliniky Pod Marjánkou) do správy obce, výrazné úspory v oblasti právních a IT služeb při zachování jejich kvality, vstřícné řešení dlouholetých a zdánlivě neřešitelných kauz nespokojených nájemníků, zastavení několika problematických developerských projektů a donucení jejich autorů k přepracování (Lordship, skladové areály v Ruzyni, Rozmarýn), zvýšení transparentnosti a otevřenosti radnice, eliminace návrhů negativních změn v hromadné dopravě v Praze 6, z nichž některé paní radní Kolínská zčásti podporovala (jako např. omezení autobusových linek v Břevnově).

Politika není záležitostí populistických gest, ale především každodenní drobné práce. Pokud toho kdokoliv z koaličních partnerů není principiálně schopen a dokonce práci svých kolegů systematicky podkopává, je myslím zcela na místě se s ním důstojně rozloučit a v započaté spolupráci za každou cenu nepokračovat. Zkrátka a dobře – ač máme se zelenými na spoustu věcí společný nebo podobný pohled, volíme jiný přístup a způsob, jak těchto věcí dosáhnout. Se zelenými se nám nepracuje dobře a rozhodli jsme se jít dál bez nich. Zda bylo toto rozhodnutí správné či nikoliv, se ukáže nejpozději za tři roky.

Na samý závěr bych rád napravil jednu velkou chybu starou téměř jeden rok, a sice Vás rád pozval na společné setkání. Budeme rádi, když vám i ostatním občanům i s vaší pomocí budeme moct dokázat, že otevřená politika se dá dělat i jinak, než aktivisticky.

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
11.11.2015
Pražská organizace STAN k současné situaci na magistrátu

10. 11. 2015

Sociální demokracie v Praze dnes opustila koaliční schůzi hned po několika minutách a odmítla o čemkoli jednat. Jako záminku uvedli prohlasování posílení rozpočtů pražských městských částí, tedy nejzásadnější programový bod Starostů a nezávislých.

„Dlouho jsme se snažili udržet jednotu koalice, a to i za cenu mnoha ústrků, které jsme museli od našich partnerů od léta snášet. Vždy nám šlo o prosazování našeho programu. Mrzí mě, že si jako záminku vzali posílení rozpočtů městských částí, ale protože jde o nejzásadnější programový bod Starostů a nezávislých, jsem i přesto ráda, že se nám jej podařilo prosadit. Snaha ČSSD je přerozdělovat a centralizovat, což jde přesně proti našemu smýšlení. Chceme, aby se rozhodovalo co nejblíže k lidem, ne v centru,“ říká radní Jana Plamínková (STAN).

Starostové a nezávislí už před časem deklarovali, že koalice je nefunkční, a že začínají vyjednávat nové podmínky. „I přesto jsme věřili, že si koaliční partneři dokážou sednout opět k jednacímu stolu a vyjednat novou, možná lepší smlouvu, kde by byly lépe zakotveny podmínky pro jednotlivá hlasování. Bohužel se tak nestalo, ČSSD opustila jednání hned po několika minutách a odmítla o čemkoli jednat,“ říká Plamínková.

„Koalice v Praze nefungovala dlouhodobě, a pokud je důvodem jejího definitivního rozpadu odstranění finanční diskriminace pražských městských částí, pak je nám to sice líto, ale s tím už nic neuděláme,“ dodává zastupující předseda STAN Petr Gazdík.

Karel Kreml, tiskový mluvčí STAN

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
9.11.2015
Zastupitelstvo MČ Praha 6

7. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 6 je svoláno na pátek 27. listopadu 2015 od 10 hodin, od 15 hodin budou probíhat interpelace.

Jednání bude probíhat v 6. patře budovy Úřadu MČ Praha 6 na adrese Československé armády 23.

Návrh programu jednání naleznete na http://www.praha6.cz/aktuality/navrh-programu-7-zasedani-zastupitelstva-mestske-casti-praha-6-2015-11-05.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
8.11.2015
Zvýšení dotace městským částem na obyvatele

Zastupitelstvo na základě několikahodinové diskuse schválilo návrh pražských starostů na úpravu dotačních vztahů k pražským městským částem, které byly dlouhodobě bodem sváru. Uvedený návrh na odstranění diskriminace mezi jednotlivými částmi Prahy byl jednou z volebních priorit hnutí STAN a magistrátní klub Trojkoalice (Zelení, KDU-ČSL a STAN) jej prosazoval od samého počátku svého působení v Radě hl. m. Prahy.

Návrh stanovuje minimální dotaci ve výši 2 900 Kč na jednoho obyvatele a sjednocuje kritéria pro velké i městské části.

Blíže viz např. http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy-3/prazske-mestske-casti-dostanou-pridano.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
8.11.2015
Advent je za dveřmi

„Centrem vánočních oslav bude náměstíčko před Husovým sborem. Řada programů proběhne přímo v kostele, mimo jiné i vánoční koncert Ústřední hudby Armády ČR při zahájení a Rybova mše vánoční 25. prosince 2015,“ uvádí Jan Lacina. „Vánoční stromy budou rozsvěceny na tradičních místech, včetně Vítězného náměstí, kde jich v letošním roce bude zářit o osm více. Dva vánoční stromy rozsvítí náměstí Svobody, vánoční osvětlení se tradičně rozvine vedle Dejvické ulice do třídy Jugoslávských partyzánů, stejně tak jako podél Bělohorské ulice a do ulic Na Petřinách a Vlastina“, dodal zástupce starosty nejen pro oblast kultury.

Z další nabídky lze uvést tradiční advent v Písecké bráně, advent v KC Kaštan, koncerty v Břevnovském klášteře či na Farmářských trzích. Chybět nebude ani již tradiční charitativně-kulturní Vánoční bazááár v divadle Semafor.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
2.11.2015
Využití školních hřišť Prahy 6 i pro veřejnost?

 „Hajný je lesa pán…“ zpívá se v jedné písni. Zdálo by se, že analogicky: „Říďa je školy pán“. Je také pánem školní­ho hřiště? Domnívám se, že ano. Musí ale zvládnout požadavek vy­učujících tělocviku, naštěstí v dopoled­ních hodinách. Pak přijdou na řadu spor­tovní kroužky, např. atletika s více než sto dětmi, objeví se i pronájem hřiště partou nohejbalistů. Jaký čas zbyde na kluky, kteří si chtějí jen zakopat? To bývá různé, ale pár hodin denně na ně vždy zůstane. Když jsem byl malý, žádná hřiště pro děti nebyla, ale byly plácky, kde jsme si kopa­li. Školy již dnes zachraňují řadu špatných trendů ve společnosti. Je otázkou, kolik toho na svých bedrech unesou.

Názory ostatních na dané téma si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
28.10.2015
Kultura 2016

Bližší informace a odpovědi na nejčastěji kladené otázky naleznete na stránkách MČ Praha 6 http://www.praha6.cz/aktuality/pisete-zadost-o-dotaci-v-ramci-dotacniho-programu-kultura-2016-neni-vam-neco-jasne-2015-10-27.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
25.10.2015
Výpověď koaliční smlouvy Straně zelených na radnici Prahy 6

Důvodem k tomuto kroku po roce společného vládnutí na místní radnici je skutečnost, že Zelení stojí ideově i programově mimo půdorys zamýšleného koaličního projektu, a dlouhodobě se hromadící nespokojenost s jejich prací v rámci dosavadní koalice. To se týká především oblasti péče o městskou zeleň a dopravu, která je zejména po otevření tunelového komplexu Blanka pro Prahu 6 jedním ze stěžejních témat.

Rada MČ bude i nadále pracovat v devítičlenném složení, z čehož dva radní, neuvolnění, budou do svých funkcí zvoleni na nejbližším jednání zastupitelstva 27. listopadu 2015. Současně dojde k revizi rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy rady. Nová koalice bude mít v místním zastupitelstvu 26 mandátů z celkových 45.

STAN pro Prahu 6 zcela odmítá v médiích se objevující spekulace, že uvedená změna na šestkové radnici souvisí s odvoláním radních hlavního města Prahy, které proběhlo 22. října 2015 v nočních hodinách, nebo snad se záměry v oblasti majetkové politiky v Praze 6, o kterých v tisku hovoří zástupci Zelených.

"Před rokem jsme věnovali obrovské množství úsilí a času, abychom přesvědčili ostatní partnery, že stojí za to Zelené do koalice v Praze 6 vtáhnout. A to dokonce na úkor svého početního zastoupení v Radě městské části," vysvětluje Jan Lacina, zástupce starosty a tehdejší hlavní koaliční vyjednavač za STAN. Po roce spolupráce hodnotí situaci následovně: "Zelení jsou pro nás nepochybně podnětní partneři do debaty, a to především v otázkách "otevřené radnice". Jejich důraz na zelenou ideologii a praktický výkon politiky však míří - řečeno sportovní terminologií - dost často do postavení mimo hru.“ 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
20.10.2015
Doprava na „kulaťáku“

Dopravu na "kulaťáku" vnímám z pohledu každodenního uživatele, a to jak chodce, tak i řidiče. Nejsem dopravní expert, ale snažím se jen používat selský rozum a hledat udržitelný kompromis mezi zástupy chodců a kolonami aut a autobusů. Problém nevznikl zprovozněním Blanky, ale již rekonstrukcí a omezením jízdních pruhů v ulicích Statovítská a Jugoslávských partyzánů. Otevření tunelu dopravní kolaps „jen“ umocnilo…Ideální řešení spatřuji v prodloužení podchodu z metra ve směru k Dejvické s možností výstupu na tramvajové ostrůvky na zastávkách Vítězné náměstí. Realizace tohoto opatření však bude nepochybně nákladná a i při nejlepší vůli všech zúčastněných i velmi zdlouhavá. Pro co možná nejrychlejší, byť jen částečné vyřešení situace, navrhuji realizovat několik dílčích dopravních opatření, které navíc nebudou ani příliš nákladná.

1. Umístění světelné signalizace na přechod pro chodce mezi „mlíčňákem“ a „domem armády“ – na celé Svatovítské není jediný přechod se semafory, a pokud by nyní měli žáci docházející do spádové základní školy na nám. Svobody použít cestu se světly, musí dojít až na křižovatku do Zelené, což jim cestu do školy prodlouží o kilometry.

2. Přítomnost policistů na přechodu u výjezdu z „kulaťáku“ do Svatovítské a umožnění jízdy autobusů po tramvajovém pásu po celé Svatovítské – policisté tam týden „sloužili“ a dopravní situaci to alespoň částečně pomohlo, autobusy by pak mohly využívat tramvajové zastávky Vítězné nám. a naopak by se mohla zrušit zastávka Kafkova.

3. Zvýšení propustnosti světelné signalizace na křižovatkách Pevnostní – M. Horákové a Gymnazijní – Evropská včetně navrácení odbočovací zelené šipky na odbočení z Evropské – Toto zcela beznákladové řešení by částečně a dočasně suplovalo dosud chybějící „KES“, který měl být realizován ještě před spuštěním Blanky, a pevně věřím, že se jeho stavba zahájí co nejdříve.

4. Alespoň částečné navrácení dvou jízdních pruhů do Jugoslávských partyzánů – opatření spočívá ve vybudování ostrůvku mezi dvěma jízdními pruhy u vyústění na „kulaťák“ a to tak, aby se zachovala ochrana chodců podle směrnic EU a zároveň zvýšila propustnost pro dopravu. S tím je spojeno i navrácení možnosti odbočit pravým pruhem pouze na Evropskou, bez nutnosti vjíždět do průběžných jízdních pruhů „kulaťáku“.

5. Otočit směr pro „suchdolské“ autobusy tak, aby ani ony nemusely ze směru od Podbaby na kruhový objezd zajíždět a „vyměnit“ pouze nástupní a výstupní stanice – autobusy by pak odjížděly na Evropskou odstavným pruhem, kde v minulosti parkovaly linky, směr letiště by pak projely k Šolínově a tou by se vrátily na trasu na Suchdol. Druhou variantou tohoto opatření je zřízení nástupních stanic pro dotčené linky přímo v původních zastávkách "119". Tato opatření by mohlo být realizováno v případě, že by nepomohlo opatření předchozí, tj. odbočovací pruh z Jugoslávských partyzánů na Evropskou.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
13.10.2015
Dopravní situace v Praze 6

Praha 6 ve spolupráci s krajem začala řešit zhoršenou dopravní situaci v souvislosti s otevřením tunelového komplexu Blanka.

Na webových stránkách MČ Praha 6 http://www.praha6.cz/aktuality/pomozte-nam-resit-dopravni-situaci-v-praze-6-2015-10-12.html naleznete mapu se zakreslenými místy dopravní zátěže a nově vznikajícími objízdnými trasami v obytných zónách.

Pokud si myslíte, že se dopravní situace i ve Vaší ulici změnila, zašlete zprávu na blanka{zavináč}praha6{tečka}cz.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
11.10.2015
Odhalení památníku Bernardo O´Higginse

Slavnostní odhalení památníku Bernardo O´Higginse proběhne v úterý 13. října 2015 v 11.30 hodin v parku Generála Lázara Cardenase.

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
3.10.2015
Patočkova ulice

Zprovozněním tunelu Blanka se stala z Patočkovy ulice jedna z nejvytíženějších komunikací v Praze. Je to jeden z několika významných negativních projevů spojených s nedávným otevřením tunelu Blanka, který společně v Praze 6 v těchto dnech prožíváme. Další zátěžovou zkouškou prochází aktuálně centrální část Prahy 6 – Vítězné náměstí a jeho bezprostřední okolí. Starostové a nezávislí proto budou vytrvale podporovat všechny projekty posilující veřejnou dopravu především s ohledem na kvalitní propojeni Prahy se Středočeským krajem (např. modernizovanou železnici Praha - Kladno). Zpět k původní otázce: Projekt tzv. Břevnovské radiály, který by provoz v Patočkově ulici v místech s obytnou zástavbou zahloubil (a pak znovu
v Řepích) a přivedl by tisíce aut plynule až na pražsky okruh a na výpadovku směr Karlovy Vary, je v nedohlednu. Uzemni rezerva na tento projekt však stale existuje.

 Názory ostatních kolegů z radnice MČ Praha 6 můžete nalézt na http://www.vase6.cz/soubory/Vase6_zari_2015.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
30.9.2015
Pohyb psů ve městě

Žijeme naštěstí v liberální zemi, která má jako jednu z nejvyšších hodnot stanovenu svobodu. Je nepochybné, že svoboda jednotlivce vyžaduje zároveň osobní odpovědnost. To platí i o pohybu psů ve veřejném prostoru. Můžete vymýšlet sebepromyšlenější vyhlášky, mnohem důležitější ale je, aby si lidé uvědomovali, co je to vzájemná ohleduplnost. Otázkou tedy není na prvním místě volný pohyb psů, ale odpovědnost jejich majitelů. Máme tedy za to, že bohatě postačí, když hlavní město vyjmenuje, kam psi nesmí vůbec, a stanoví místa, kde by psi chodili na vodítku (např. volnočasový areál na Landronce ad.). Ostatní pohyb psů nedoporučujeme omezovat.

Názory zástupců ostatních politických klubů si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4320

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
25.9.2015
Kultura 2016

Finanční prostředky v celkové výši 2 miliony Kč se v rámci tohoto dotačního titulu budou rozdělovat mezi dva typy programů – jednoleté dotace na období leden až srpen 2016 a víceleté dotace do konce roku 2019.

O dotaci mohou požádat fyzické i právnické osoby, jejichž projekty mají přínos pro městkou část Praha 6. Maximální výše přidělené dotace je 500 tisíc Kč na projekt nebo na žadatele. Žadatel může podat i několik žádostí v obou oblastech, celkově požadovaná částka však nesmí přesáhnout 500 tisíc Kč na jednoho žadatele. U víceletých projektů se maximální částka násobí počtem let. Lze žádat i na příspěvky investičního charakteru, a to maximálně do výše 100 tis. Kč.

Pro zájemce z řad žadatelů o dotace bude MČ pořádat školení dne 8. nebo 14. října 2015.

Bližší informace naleznete na http://www.praha6.cz/aktuality/mc-praha-6-vyhlasuje-novy-dotacni-program-kultura-2016-2015-09-28.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
24.9.2015
Vynikající učitelé

Ocenění „Vynikající učitel“ předala Městská část Praha 6 za účasti zástupce starosty pro školství a kulturu Jana Laciny a radní pro sociální politiku a zdravotnictví Mileny Hanušové.

Za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi v běžném roce získali ocenění:

Ing. Eva Arazimová ze ZŠ a MŠ Emy Destinnové,

Mgr. Jana Bendová ze ZŠ a MŠ Červený vrch,

David Dvořák z Fakultní MŠ,

Mgr. Karla Francová ze ZŠ Dědina,

Mgr. Zuzana Jedličková ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka,

Mgr. Eva Křížová a Drahomíra Ladislavová ze ZŠ a MŠ A. Čermáka a

Mgr. Alena Vlachová ze ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek.

Jitka Jelínková z MŠ Pod Novým lesem a MŠ Červený vrch získala ocenění navíc i za ojediněle výjimečné výkony nad rámec běžných činností.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
23.9.2015
Jízda Prahou 6

22. září 2015 v odpoledních hodinách se Starostové a nezávislí pro Prahu 6 vydali historickou tramvají na cestu Prahou 6. S cestujícími na trase diskutovali mmj. zástupce starosty pro otevřenou radnici, kulturu, školství a vzdělávání Mgr. Jan Lacina či předseda zastupitelského klubu STAN a předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Ing. Mgr. Libor Bezděk.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
17.9.2015
Bitva na Bílé hoře v roce 2015

Po oba dva dny bude probíhat stejný program, a to mezi 12 a 17 hodinou. Vrcholem akce bude vždy od 14 hodin zhruba 80 minut trvající rekonstrukce slavné bitvy.

Bližší informace naleznete na http://www.praha6.cz/akce/rekonstrukce-bitvy-na-bile-hore-2015-09-11.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
9.9.2015
Blanka. Hurá?

Na cestě Prahou 6, mezi obratišti Špejchar, Podbaba, Divoká Šárka a Bílá Hora, se s Vámi moc rádi potkáme v úterý 22. září 2015 mezi 15 a 19 hodinou.  

Přijďte s námi diskutovat, rádi vyslechneme Vaše názory na aktuální situaci v Praze 6, zajímají nás Vaše podněty k dalšímu rozvoji naší městské části.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
8.9.2015
Nový předseda Klubu zastupitelů STAN pro Prahu 6

Novým předsedou klubu zastupitelů byl na období do 30. června 2016 zvolen Libor Bezděk, který na šestkové radnici zastává funkci předsedy Finančního výboru Zastupitelstva Městské části a je také místopředsedou mandátového výboru ZMČ a členem komise Rady MČ pro sportovní a volnočasové aktivity.  

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
23.8.2015
Diskuse k „psí vyhlášce“

Přijďte diskutovat o „psí vyhlášce“ v úterý 25. srpna 2015 od 18.30 hodin do 6. patra budovy Úřadu Městské části Praha 6 na adrese Československé armády 23. Debaty se zúčastní i starosta a členové Rady MČ Praha 6.

Další informace na http://www.praha6.cz/aktuality/verejna-debata-o-psi-vyhlasce-2015-08-19.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
23.8.2015
Tramvaj na Dědinu

Z prohlášení Dopravního podniku Praha, který k tomuto záměru získal koncem července souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostření (EIA), vyplývá, že při plánování trasy budou zohledněny i názory radnice a občanů Prahy 6. Jde především o řešení náhrady rušených parkovacích stání a vyloučení návrhu na vybudování nové křižovatky ulic U Silnice a Evropská.

Návrh finálního řešení by měl být Dopravním podnikem Praha v dohledné době představen veřejnosti a dotčeným orgánům státní správy a samosprávy.

Šestková radnice chce o projektu s veřejností i nadále diskutovat, na podzim by pak měl být realizován i průzkum veřejného mínění.

Další informace si můžete přečíst na http://www.praha6.cz/aktuality/projekt-prodlouzeni-tramvaje-na-dedinu-bude-upraven-podle-pripominek-prahy-6-2015-08-20.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
16.8.2015
Pražská organizace Starostů a nezávislých ke koaličním neshodám
 • Odsuzujeme bezprecedentní chování paní primátorky, které předvedla v souvislosti s prosazením novely Pražských stavebních předpisů;
 • chceme restartovat důvěru mezi koaličními partnery, protože byla zásadně otřesena. To očekáváme od nadcházejícího koaličního jednání;
 • stávající konflikt vidíme jako osobní vyhrocený spor Krnáčová – Stropnický, a proto očekáváme, že celou věc oni dva společně a se Stranou zelených vyřeší;
 • stávající koalici nezpochybňujeme. Jsme její konstruktivní součástí a hodláme i nadále prosazovat svůj program. Ovšem jedině za předpokladu, že bude dodržována koaliční dohoda a politická kultura.

 Zdroj: http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/tiskove-zpravy-3/stanovisko-starostu-a-nezavislych-k-prazskym-koalicnim-neshodam.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
21.7.2015
Pražská voda

Magistrát hlavního města Prahy se snaží dosáhnout zkrácení provozní a podnájemní smlouvy z roku 2006. Smlouva byla z původního roku 2013 prodloužena do roku 2028. Podle posudku z června letošního roku, který si Praha nechala zpracovat, je smlouva včetně dodatků neplatná.

Praze jde zejména o možnost získat mnohamilionovou investiční dotaci z evropských fondů do nové vodní linky ústřední čističky na Císařském ostrově, což bylo podle představitelů hl. m. Prahy při všech dosud činěných pokusech znemožněno právě délkou trvání smluvního vztahu.

Diskusi o smlouvě na pražskou vodu urychlila kontaminace pitné vody v části Prahy 6 obsahem střešovické kanalizace.

Podrobnější informace si můžete přečíst na http://www.starostove-nezavisli.cz/regiony/hlavni-mesto-praha/aktuality-hlavni-mesto-praha/mesto-tlaci-na-zmenu-smlouvy-o-vode-hlavni-mesto-praha.html

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
13.7.2015
Dotace na oživení vnitrobloků

Radou Městské části Praha 6 nově vyhlášená podpora na úpravu vnitrobloků pokrývá období od září 2015 do prosince 2016.

O dotace mohou žádat vlastníci obytných domů, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva i občanské spolky, které působí na území Městské části Praha 6, včetně fyzických osob. O čerpání dotace na revitalizaci a rekonstrukci vnitrobloků se tedy mohou ucházet i ti, kdo mají vnitroblok historicky stále ve vlastnictví obce, i když jim byty byly již prodány. Nutný je vždy souhlas vlastníka pozemku.

Maximální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 500 tis. Kč. Na podporu těchto projektů je v rozpočtu MČ vyčleněna částka ve výši 4 mil. Kč.

Bližší informace, včetně formuláře, najdete na http://www.praha6.cz/granty/grant.php?ID=167&crc=a025844aa525c77e4cd5ce2bf6517e4c

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
11.7.2015
Pocta Siru Nicholasi Wintonovi

Praha 6 se připojila k řadě obcí a měst, které chtějí vzdát čest Siru Nicholasi Wintonovi. „Britský Schindler“, jak se mu přezdívalo,  v letech 1938 a 1939 organizoval v tehdejším Československu odjezdy židovských dětí do Británie. Sir Winton zemřel 1. července letošního roku ve věku 106 let.

Konečné rozhodnutí o přijetí tohoto návrhu náleží Radě hlavního města Prahy.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
5.7.2015
Kontaminace vody

Dovolím si srovnání s loňským srpnem, kdy otrava vodou zasáhla ve stejném území Bubenče a Dejvic řadu přátel i mne osobně. Radnice se tehdy dozvěděla o kontaminaci až z médií s dvoudenním odstupem, informaci pak pouze vyvěsila na své webové stránky a od události se distancovala. Štěstí bylo, že byl srpen a většina dětí i dospělých na prázdninách a dovolených. PVK tehdy označily za zasaženou oblast jen několik domů u stadionu Kotlářka, což bylo v příkrém rozporu s mými osobními poznatky. Letos začala informovat občany všemi dostupnými kanály, varovala školy a školky, koordinovala dodávky vody z cisteren i velký objem balených vod od dárců, informovala média, vydávala tiskové zprávy, zasedal krizový štáb. V červnové Šestce vydala radnice zvláštní přílohu o průběhu událostí, prosadila u PVK plošné odškodnění občanů ve výši měsíční platby za vodu. Co se nepovedlo: Nebylo dobře rozumět hlášení z amplionů, první den také selhaly varovné sms - byť s dosahem desetin procenta zasažené populace. To je nutné pro příště napravit. Problém s pitnou vodou v Praze je však hlubší.

Názory jeho ostatních kolegů z šestkové radnice si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4294

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
4.7.2015
Rychlá podpora kulturních akcí

Od podání žádosti o podporu po předání daru by neměl uplynout více než jeden měsíc. Zájemci mohou žádat na MČ Praha 6 až do vyčerpání alokované částky ve výši 150 tisíc korun, získané díky úpravě rozpočtu.

Bližší informace najdete na webových stránkách www.praha6.cz, nebo je poskytne Romana Vylitová, vedoucí oddělení kultury (tel. 220 189 510, e-mail: rvylitova@praha6.cz).

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
3.7.2015
Další finance na podporu kultury v Praze 6 byly rozděleny

Jak uvedl zástupce starosty Městské části Praha 6 Mgr. Jan Lacina, byť nemohly být uspokojeny všechny žádosti a v plně požadované výši, byly 27 projektům z oblasti kultury přiděleny, stejně tak jako v únoru, podstatně vyšší částky než kdykoliv předtím. Celkem bylo rozděleno 1 988 tis. Kč.

Podporu získalo například kino Dlabačov, kulturní program v prostoru nově vznikajícího dejvického kampusu, řada výstav, hudebních a divadelních festivalů, koncertů vážné hudby či přednášky o historii Prahy 6.

Na podzim letošního roku bude vypsán dotační program na podporu jednoletých i víceletých projektů v oblasti kultury.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
3.7.2015
Volby do krajských zastupitelstev v roce 2016

Důvody, pro které Starostové a nezávislí v několika krajích uzavírají předvolební koalice, si můžete přečíst a poslechnout na http://www.starostove-nezavisli.cz/info-a-media/aktuality/video-partneri-v-regionech-vysvetluji-proc-pujdou-se-starosty-do-voleb.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
28.6.2015
Stanovisko Městské části Praha 6 k Modernizaci železnice Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla
 1. MČ Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby realizovaly všechny kroky potřebné pro realizaci projektu modernizace v programovacím období 2014- 2020.
 2. MČ Praha 6 požaduje s ohledem na historii příprav projektu, charakter území Prahy 6 a znalost místních poměrů realizovat úsek od stanice Praha-Dejvice do stanice Praha-Veleslavín ve variantě plně podpovrchové a žádá Ministerstvo dopravy, aby učinilo všechny kroky k realizaci této varianty.
 3. MČ Praha 6 požaduje realizovat prioritně provozní úsek Praha-Veleslavín – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, současně s realizací záchytného parkoviště Dlouhá míle.
 4. MČ Praha 6 žádá Ministerstvo dopravy a jemu podřízené organizace, aby při přípravě a realizaci projektu byl respektován citlivý přístup k prostředí a zachování paměti místa a architektonické řešení bylo realizováno formou soutěží.
 5. MČ Praha 6 žádá hlavní město, aby ve spolupráci se Středočeským krajem jmenovalo pracovní skupinu pro přípravu a realizaci záchytných parkovišť podél modernizované železniční tratě.

Na níže uvedené adrese naleznete nejen uvedené stanovisko MČ Praha 6, ale i Studii proveditelnosti k danému projektu: http://www.praha6.cz/aktuality/jednani-o-bustehradske-draze-2015-06-23.html

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
21.6.2015
Modernizace železnice Praha – Kladno

Veřejné projednání se uskuteční 22. června 2015 od 17.30 hodin v Ballingově sále Národní technické knihovny /Technická 6/2710, Praha 6 - Dejvice/.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
21.6.2015
Slavnostní odhalení pamětní desky L. K. Feierabendovi

Slavnostní odhalení pamětní desky se uskuteční 23. června 2015 od 17 hodin v ulici Slunná 11/560.

Následně bude od 18.30 hodin promítán film vnuka Toma Feierabenda „Děti našich rodičů“ (Skleněný palác na náměstí Svobody). Vstup zdarma. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
21.6.2015
Rozvoj dejvického kampusu

Jeho cílem je zatraktivnit areál dejvického kampusu a společenský, studentský i vědecký život v něm jak pro studenty, vědce a profesory, tak i pro širokou veřejnost.

Memorandum bylo na základě předchozích jednání podepsáno 17. června 2015. Za NTK svůj podpis připojil ředitel Martin Svoboda, za ČVUT rektor Petr Konvalinka, za UK v Praze její rektor Tomáš Zima, za Ústav organické chemie a biochemie AV ČR ředitel Zdeněk Hostomský a za MČ Praha 6 její starosta Ondřej Kolář.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
20.6.2015
Vzpomínka na parašutisty padlé ve II. světové válce

Vzpomínku na parašutisty, kteří provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha a zaplatili za to 18. června 1942 svými životy, i všechny členy domácího odboje uspořádala v den 73. výročí této události Armáda České republiky v Technické ulici v Praze 6.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
14.6.2015
5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6

Pevné body programu: 

13:00 hod.: Informace o mimořádné události - kontaminace pitné vody v oblasti Dejvic a Bubenče 
14.00 hod.:
Modernizace železnice Praha - Kladno s odbočkou na letiště Václava Havla
15:00 hod.: Interpelace 

Podrobnější program naleznete na http://www.praha6.cz/aktuality/5-zasedani-zastupitelstva-mc-praha-6-2015-06-12.html

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
11.6.2015
70. výročí konce války

Vzpomínky na konec války jsou velmi rozličné: Jedni ho vnímají jako osvobození Rudou armádou, jiní připomínají, že nebýt velmocenských dohod, mohla Praze, tak jako Plzni, přivézt mír armáda americká už o několik dní dřív a ušetřit tak zbytečné oběti Pražanů na životech. Váleční veteráni hovoří o vítězství, neboť byli součástí vojenských jednotek, které válku vyhrály. A pak je tu ještě pohled soukromý, plný rozličných, velmi emotivních vzpomínek, který připomněla výstava velkoformátových fotek pamětníků rozmístěná v květnu po Dejvicích. Velký zájem vzbuzoval také film promítaný v železničním vagónu tzv. dobytčáku, symbolicky umístěném na Vítězném náměstí. Chtěli jsme, aby oslavy konce II. světové války dostaly hlubší rozměr. Bylo to nakonec poslední kulaté výročí, kdy bylo možné osobně zatleskat posledním aktérům pohnutých událostí z roku 1945. Nakonec se jich sešlo na slavnostním pódiu v Dejvické ulici 8. května několik desítek, atmosféra tam byla mimořádně dojemná.

Názory ostatních politických klubů si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4272

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
27.5.2015
Kladno může slavit primát

Musíme si jako obyvatelé Prahy 6 rozmyslet, zda stojíme o to, aby k nám denně přijíždělo za prací 20 tisíc lidi z Kladna autobusy a osobními vozy, které přetěžují hlukem i zplodinami Evropskou třídu a komplikovaně hledají parkováni v okolí nových i původních stanic metra. Zda stojíme o to, aby z letiště do centra přes Prahu 6 prosvištěly denně stovky taxíků, nebo zda umožníme, aby se dalo přijet z Kladna i z letiště do Prahy rychlou, tichou a pohodlnou železnici, která umožni přestup na všechny trasy metra: Na stanicích Nádraží Veleslavín a Hradčanská na trasu A, na Vltavské na trasu C a na Masarykově nádraží na trasu B. Zda má vést dráha od Veleslavína až po Stromovku celou dobu pod zemí, či se v některých místech objevit na povrchu, je otázkou dalších jednáni s ministerstvem dopravy. Samozřejmě hraje roli i výše investic – v lepším případě také evropských. Téma je úrodnou půdou pro dezinformace všeho druhu (železnice se nestane nepřekonatelnou bariérou v území) a strašeni veřejnosti poplašnými zprávami (cesta na letiště nebude předražena). Předešlí dlouholetí vládci Prahy 6 z ODS budou do omrzení opakovat, že na letiště má dojet metro, ačkoli jim proti původním slibům a rozsáhle popularizační kampani zatočilo „nedopatřením“ do straně v Motole. Čekáni na jeho prodlouženi k Letišti Václava Havla je příslovečným „čekáním na Godota“. Praha zatím patří – spolu s Madridem – k exkluzivní skupině evropských velkoměst, která nemají centrální letiště obsloužené železnicí. A Kladno může slavit primát „největšího středočeského města s železničním spojením z 19. století“.

Názory ostatních kolegů lze nalézt na http://www.vase6.cz/soubory/Vase6_kveten_2015.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
23.5.2015
Pamětní deska generálmajora Karla Lukase

Pamětní desku tohoto válečného hrdiny a pozdější oběti mučení komunistické Státní bezpečnosti odhalili v den 66. výročí jeho úmrtí synovci Karel a František Lukasovi. Slavnostní projev u této příležitosti pronesl plk. Michal Burian z Vojenského historického ústavu.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
20.5.2015
Parkovací zóny

Téma parkování v Praze 6 souvisí s chybějícími parkovacími domy, parkovišti P+R na okrajích metropole a také s rychlou a pohodlnou příměstskou železnicí, o níž se v našem obvodě po léta vedou emocionální - dosud nikam nevedoucí - debaty. Na parkovací zóny čekáme dlouhou řadu let. Zásadní je optimální mix mezi rezidenty a návštěvníky, kteří podporují drobné podnikání. Připravovaný systém prý dokáže tento poměr vyhodnocovat a optimalizovat. Velká debata se strhne nad tím, kolik má parkovací karta pro rezidenty stát a zda se budou udělovat - v Česku tolik populární - výjimky. Například Vídeň spočítala optimální cenu za celoroční parkování pro rezidenty ve výši ročního jízdného za MHD, u nás by to bylo 3.650 Kč ročně. Všechny majitele výjimek ve Vídni zveřejňují na internetu, aby se předešlo korupci. Klíčovou otázkou je, jak se s vybranými penězi naloží. Podle Starostů by se měly striktně investovat do nových parkovacích míst a trvalé kampaně na podporu veřejné dopravy.

Názory ostatních politických klubů si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4253

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
30.4.2015
Důraz na transparentní a otevřené rozhodování je zásadní

Pro Starosty a nezávislé (STAN) se klíčové téma programového prohlášení nachází v poslední kapitole, která se věnuje „otevřené radnici“. Důraz na transparentní a otevřené rozhodování je pro nás zásadní. Smlouvy radnice se zavazujeme projit jednu po druhé, ale především je začneme zveřejňovat přehledněji – v takzvaných otevřených datech. S progresivními radnicemi několika dalších měst připravujeme unikátní sdíleny projekt „Otevřená města“, webové stránky zpřehledníme tak, aby se v nich mohli snadno orientovat všichni: zaměstnanci úřadu, kolegové z koalice, kritici z opozičních lavic, ale především veřejnost, která si v předešlých letech postupně vytvořila k politickým reprezentacím Prahy 6 velmi ostražité postoje. Máme vyzkoušeno, že zveřejněni je nejlepší prevenci korupce, ale zároveň obrana před případnými demagogickými útoky či smyšlenými nařčeními. Pravě z toho důvodu jsme se rozhodli posílit kontrolu investic do škol a zavést i tam osvědčené nástroje eAukce a eTržiště. V oblasti kultury jsme se zavázali přesunout významnou část prostředků do dotačních řízeni, která budou srozumitelná, transparentní a spravedlivá a dají příležitost také dosud přehlíženým žánrům i žadatelům. Dotační pravidla v kultuře se nám podařilo dokončit bleskurychle – během prvních měsíců po volbách – navzdory faktu, že bylo nejdříve potřeba kompletně převzít provoz úřadu městské části a personálně obsadit dosud chybějící oddělení kultury. Na kulturní provoz v druhé polovině roku 2015 mohou zájemci žádat o dotace už nyní. Doufáme, že to ocení. 

Jak vidí toto téma další politické kluby si můžete přečíst na http://www.vase6.cz/soubory/Vase6_duben_2015.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
17.4.2015
Železnice Praha – Letiště Václava Havla – Kladno

Především se musím ohradit proti používanému označení „rychlodráha“, které je s projektem dlouhá léta chybně – a možná i záměrně - spojováno. Jde o běžné železniční spojení mezi centrem Prahy a největším středočeským městem Kladno elektrifikovanou dvojkolejnou železnicí, po které mají tak jako do všech ostatních směrů z Prahy jezdit moderní příměstské vlaky. Odbočka na letiště je pak dalším významným bonusem, který tomuto projektu přidává na významu. Pro obyvatele Prahy 6 pak kvalitní železniční spojení Kladeňáků i letiště může přinést snížení dopravní zátěže autobusovou i automobilovou dopravou, která dramaticky přetěžuje Evropskou třídu, a napomoci vyřešit komplikovanou situaci s parkováním, která nás sužuje dlouhá léta. Stavba sama by se podle studie proveditelnosti dotkla lidí žijících bezprostředně podél současného koridoru tzv. Buštěhradské dráhy. Naší povinností je tedy – v případě souhlasu s realizací – otevřít otázku jejich odškodnění a uhájit co nejmenší dopad na jejich životní standard.

Názory ostatních představitelů si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4235

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
31.3.2015
Klíčové bylo ukončení rozpočtového provizoria

Klíčovým motivem pro schválení rozpočtu Prahy 6 v této podobě bylo ukončení rozpočtového provizoria. Rada zvolená v listopadu loňského roku neměla dostatek času a prostoru k vytvoření „svého“ vyváženého návrhu, proto akceptovala rámec vytvořený

předchozím vedením radnice s tím, že se k rozpočtu vrátí na červnovém zasedání zastupitelstva a provede v něm razantní úpravy jak v oblasti běžných výdajů, tak v oblasti výdajů kapitálových.

Soudím, že rozpočet, který by jednoznačně odrážel priority současné koalice, vznikne až pro rok 2016, což je situace, která při předávání moci na radnicích bývá velmi obvyklá. Za Starosty dodávám, že budeme pokračovat v rozpočtové podpoře školství, které se ve srovnání s jinými obcemi a městy jeví ve velmi slušné kondici. V oblasti kultury budeme usilovat o postupný přesun peněz do dotačních programů, které byly dosud popelkou. Požadavek Starostů o zvýšení výdajů na kulturu, zanesený přímo do koaliční smlouvy, pravděpodobně uplatníme až pro rok 2016 a další.

Pohled představitelů ostatních politických klubů si můžete přečíst na http://www.vase6.cz/soubory/Vase6_brezen_2015.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
19.3.2015
Rozpočet Prahy 6 na rok 2015

Rozpočet Prahy 6 je postaven jako vyrovnaný. Ačkoli jej z velké části připravila předchozí politická reprezentace, částečně již zohledňuje i priority současné koalice. Zástupce starosty Jan Lacina (STAN) prosadil do rozpočtu příspěvek na nepedagogické pracovníky škol (recepční, psychology, správce hřišť) 1,5 milionu a zvýšení odměn pro ředitele základních škol rovněž o 1,5 milionu. Naopak politováníhodné je, že z 678 milionů bylo bývalým vedením radnice vyčleněno na grantovou podporu kultury, volného času a sportu, kterou lze považovat za veskrze prospěšnou a nejvíce transparentní, pouze 1,6 milionu, což představuje 0,2 % výdajů městské části! Předpokládám, že v průběhu roku ještě dojde k výrazné úpravě rozpočtu. Starostové a nezávislí už dříve prosadili do koaliční smlouvy závazek, aby se navýšil rozpočet kultury a sportu. Věřím, že tyto změny již brzy občané Prahy 6 uvidí a snad i ocení.

Názory dalších zastupitelů Městské části Praha 6 si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4206

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
26.2.2015
Mateřská škola Vokovická a záměr s okolním územím

Mateřská škola Vokovická je velmi oblíbená navzdory tomu, že budova je stará bezmála osmdesát let a vznikla jako provizorní stavba k jinému účelu, a to především díky dlouholetému nezměrnému osobnímu nasazení paní ředitelky. Městská část má záměr přestavět tuto školku na moderní budovu s parametry odpovídajícími 21. století a navýšit její kapacity, neboť předpokládá, že tlak na nová místa v mateřských školách bude pokračovat. Jednou z možností, jak přestavět budovu školky a přitom nepřerušit její provoz, je zbudování dvoutřídní „dočasné“ školky v jejím nejbližším okolí, na místě dnešních zchátralých jeslí, která by podstatnou kapacitu předškoláků dokázala na čas vstřebat. Vzhledem k populačním křivkám předpokládáme, že i v teto budově by zůstala funkce školky zachována minimálně do konce této dekády, později by mohla sloužit jako doplňkový provoz školky, třeba jako mateřské centrum.

Jak vidí řešení této problematiky další představitelé Prahy 6 si můžete přečíst na http://www.vase6.cz/soubory/Vase6_unor_2015.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
16.2.2015
Může být prodloužení tramvaje na Dědinu přínosem Praze 6?

Prodloužení tramvaje dává smysl až s plánovanou přestavbou skladového a vojenského areálu na „město“ pro 15 000 lidí a s otevřením rychlodráhy Praha-Kladno. Prodlužovat trať bez ohledu na tyto připravované zásadní změny vyvolá další investice při jejich realizaci. Zatížení Liboce a Dědiny by navíc bylo vyšší, než uvádí současné posudky, které jsou i z dalších důvodů nevěrohodné. Odmítáme jednosměrnou či snad úplně zaslepenou Vlastinu ulici před britskou školou a novou křižovatku s Evropskou. Přivedlo by to hlavní dopravu mezi Vypichem a Evropskou do vedlejších ulic mezi obytné domy a vilky! Chybně navržené dopravní řešení tramvaje změní klidný charakter lokality a zruší 130 parkovacích míst na Dědině bez náhrady. To není přípustné bez zajištění náhradního parkování. Proto chceme vznést otázku přehodnocení plánu a jeho zasazení do širšího kontextu.

Názory ostatních zástupců politických stran si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4176

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
28.1.2015
Město se má rozvíjet kultivovaně

Po dlouhých letech se ve vedení radnic Prahy 6 a Prahy 7 prosadily politické reprezentace, které deklarují, že budou prosazovat dodržování pravidel a vážně se ptát, co si o budoucnosti svých městských části myslí občané. Asi nikoho nepřekvapí, že ani jedné z radnic se příliš nezamlouvá připravovaný projekt zástavby tréninkového hřiště fotbalového stadionu Sparty Praha objemnou stavbou se zbytným parazitním využitím pro obchodní komplex předměstského charakteru, byť se primárně týká Prahy 7. Druhým příkladem developerské neomalenosti – to už na území Prahy 6 – je navazující projekt obchodně kancelářského centra Lordship, jenž má svou hmotou, smyslem i tvarem nevybíravě vstoupit do architektonicky cenné vilové zástavby Bubenče ve Slavíčkově ulici, která se nachází v bezprostřední blízkosti – hned za železniční tratí Praha – Kladno. Starostové a nezávislí, které reprezentuji v radě Prahy 6, soudí, že město se rozvíjet má, že je to jeho nejpřirozenější vlastnosti, ale musí se tak dít kultivovaně, s ohledem na uzemní plán, skutečnou potřebu daného území, platná pravidla bez nekonečných výjimek či změn staveb před dokončením, jak jsme tomu byli v posledním čtvrtstoletí uvyklí.

Jak se k dané problematice staví zástupci dalších politických klubů si můžete přečíst na http://www.vase6.cz/soubory/Vase6_leden_2015.pdf

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
15.1.2015
Otevřená radnice

Otevřená radnice je především věcí osobního postoje funkcionářů a úředníků, kteří se nebojí „hrát s otevřenými kartami“. Ve vztahu k veřejnosti nebo opozici nechtějí skrývat své informace a úmysly proto, aby získali výhodu či převahu. Rozšíříme a zlepšíme zveřejňování smluv, veřejných zakázek, objednávek, rozpočtu či hlasování zastupitelů. Nabídneme je jako otevřená, zpracovatelná data. Zavedeme názorný rozklikávací rozpočet či přehled projektů a realizací, připravovaný již od roku 2008. Časopis Šestku i web posuneme k vyšší objektivitě a čtivosti. Zavedeme standardní metody zapojení veřejnosti do důležitých rozhodnutí, vtáhneme spolky do činnosti komisí a vytvoříme pro ně prostor pro prezentaci záměrů. Zkvalitníme také poskytování informací jak na žádosti, tak na webu. Na zájem veřejnosti o informace o platech a odměnách na radnici odpovíme aktivním zveřejněním pásmových údajů.

Názory ostatních politických stran si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4150

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
19.12.2014
Názory politických klubů

Starostové a nezávislí slibovali zásadní změnu atmosféry v Praze 6. Nelíbilo se nám, že se vedení radnice nebaví se svými občany, ale nijak zvlášť ani se svými úředníky. Nelíbilo se nám, že se o klíčových změnách dozvídáme, až když jsou upečeny. Voliči nás vyslali do koalice právě se zrodivšího zastupitelstva, ve kterém se z jejich vůle dlouholetí vládci Prahy 6 přesunuli do opozice. Mluvíme-li o otevřené radnici, myslíme tím především to, že je potřeba více komunikovat, mluvit i poslouchat a taky vysvětlovat. Nepoužívat časopis, webové stránky či reklamní kampaně Prahy 6 na svoji politickou sebeprezentaci a sebechválu, nýbrž na vtažení veřejnosti do přemýšlení i rozhodování o tom, jak se má obec vyvíjet. Budeme trvat na tom, aby se zveřejňovaly smlouvy, které Praha 6 uzavírá, nebo již dříve uzavřela, budeme chtít, aby se ti, co o to stojí, snadno dozvěděli, co kolik stálo či stojí, jak vypadá rozpočet Prahy 6 a jak je dodržován, jak se rodí jednotlivá rozhodnutí, kdo pro ně hlasoval a kdo hlasoval proti nim. Rozpočet na kulturu jsme slíbili v rámci nové koalice – podobně jako rozpočet na podporu sportování dětí - navýšit. Kulturní provoz v Praze 6 byl však po léta značně zpolitizovaný a sloužil především sebeprezentaci politického vedení Prahy 6. Také se nám zdá, že byl posledními třemi starosty značně zprivatizován. A to je potřeba změnit. Můžete od nás tedy očekávat intenzivní práci na srozumitelném, transparentním a spravedlivém grantovém systému podpory kulturního života v Praze 6. Školy v Praze 6 mají naopak velmi solidní pověst, i když míst ve školkách stále není optimální počet a školy by se do podobného nedostatku mohly dostat během několika málo let. Další školky a nejspíš i školy bude potřeba opravit i postavit, předpokládáme, že výrazně levněji, než se to dařilo předešlým politickým reprezentacím. Budeme pokračovat v podpoře výuky cizích jazyků. Naše děti by bez výtečné znalosti angličtiny a dalších světových jazyků mohly mít ve svém dospělém životě v problém.

Názory ostatních politických klubů si můžete přečíst na http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4114

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
20.11.2014
1. zasedání Klubu Starostů a nezávislých

Na svém prvním zasedání ve středu 19. 11. 2014 vzal klub zastupitelů Starostů a nezávislých na vědomí rezignaci doc. JUDr. Vladimíra Balaše CSc. na zastupitelský mandát, a to z vážných rodinných důvodů. Na jeho místo postupuje první náhradník Ing. Mgr. Libor Bezděk. Klub si zvolil svého předsedu - Mgr. Jana Lacinu, a to na omezené období šesti měsíců...

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
20.11.2014
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6 - V PÁTEK 21. 11. 2014 OD 10:00

Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6 je svoláno na pátek 21. listopadu 2014 od 10:00 hodin v budově ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, 6. patro - jednací sál zastupitelstva. 
Zasedání je přístupné veřejnosti a všichni jste srdečně zváni. 
Celý průběh zasedání můžete sledovat on-line zde:


Návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 6
 
- Zahájení
- Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 6
- Schválení programu jednání

1. Volba návrhového a volebního výboru
2. Schválení jednacího a volebního řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 6
3. Stanovení počtu členů rady, počtu zástupců starosty a uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6
4. Volba starosty MČ Praha 6
5. Volba zástupců starosty MČ Praha 6
6. Volba uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 pro výkon funkce člena Rady MČ Praha 6
7. Volba neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 do funkce člena Rady MČ Praha 6
8. Zřízení Kontrolního výboru a Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 6 a stanovení počtu jejich členů
9. Pověření k podepisování doložek platnosti právního jednání dle § 43 zák.č. 131/2000 Sb. ve znění p.p.
10. Pověření členů Zastupitelstva MČ Praha 6 přijímáním prohlášení snoubenců o uzavření manželství a pověření užíváním závěsného odznaku
11. Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 6
12. Dražba části pozemků "Strnadových zahrad" k.ú. Vokovice

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
18.11.2014
STAN: Stojíme za svým předsedou, jeho obvinění je absurdní

STAN: Stojíme za svým předsedou, jeho obvinění je absurdníDnes bylo předsedovi STAN a libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi policií sděleno obvinění o přijetí údajného úplatku. Půta a vedení hnutí Starostové a nezávislí takové obvinění považují za zcela nesmyslné a účelové.

„Údajně jsem přijal úplatek v rámci projektu, který jsem ani neschválil. Projekt jsme zdědili od našich předchůdců a za mé působení jsme neproplatili ani korunu. Projekt rekonstrukce kostela jsme sami zařadili na seznam rizikových a pozastavili tak zálohové vyplácení,“ řekl předseda STAN Martin Půta a dodává: „Celých dvanáct let se pohybuji v místní a regionální politice. Dělal jsem a dělám vše proto, abych se nikdy neocitl v té situaci, ve které jsem se ocitl teď. V celé věci se cítím naprosto nevinný a jsem připraven policii nabídnout veškerou svou pomoc.“

Předseda Půta byl dnes u policejního výslechu, po kterém mu bylo rovnou předáno obvinění. „Nerozumím tomu, aby první úkon ve věci celého řízení bylo obvinění, nejprve se totiž vyslechne podezřelý a policie to musí následně vyhodnotit, což není okamžitě. Je to podivné,“ říká místopředseda hnutí a europoslanec Stanislav Polčák.

Martin Půta se společně s vedením hnutí rozhodl, že funkci předsedy hnutí bude do doby, dokud se celá situace nevyjasní, vykonávat první místopředseda hnutí Petr Gazdík. „Martin Půta je čestný člověk, kterému naprosto důvěřuji a doufám, že se celá tato absurdní situace co nejdříve vysvětlí,“ řekl Gazdík.

Martin Půta podá proti usnesení policie stížnost.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
16.11.2014
Koaliční smlouva podepsána!

Koaliční smlouva mezi politickými stranami a hnutími TOP 09, ANO 2011, STRANOU ZELENÝCH, STAROSTY A NEZÁVISLÝMI a KDU-ČSL byla podepsána byla v pátek 14. 11. 2014 před třetí hodinou odpoledne.
Strany a hnutí se dohodly, že starostou městské části Praha 6 bude Mgr. Ondřej Kolář (TOP 09).
Post čtyř místostarostů obsadí: Ing. arch. Eva Smutná (TOP 09), Ing. arch. Martin Polách (ANO 2011), Mgr. Petra Kolínská (Strana zelených), Mgr. Jan Lacina (Starostové a nezávislí).


Podle smlouvy je také dohodnuto, že Rada městské části se bude sestávat z 9 členů, a to v poměru: 4 členové za TOP 09, 2 členové za ANO, 2 členové za SZ a 1 člen za STAN.

Koalice: TOP 09 - 11 mandátů, ANO 2011 - 8 mandátů, Strana zelených - 6 mandátů, Starostové a nezávislí - 5 mandátů, KDU-ČSL - 2 mandáty.
opozice: ODS - 6 mandátů, ČSSD - 4 mandáty a KSČM - 3 mandáty.

SLOŽENÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI
TOP 09:
Mgr. Ondřej Kolář
- starosta; reprezentace, vnější a vnitřní vztahy, zahraniční vztahy, právní vztahy, EU fondy, grantová politika

Ing. arch. Eva Smutná
- zástupkyně starosty pro územní rozvoj a plánování

Ing. Jaromír Vaculík
- radní pro ekonomiku, investice, rozpočet a majetkoprávní politiku

Ing. Milena Hanušová
- radní pro sociální a zdravotní politiku

ANO 2011:
Ing. arch. Martin Polách
- zástupce starosty pro strategický rozvoj a veřejný prostor
Ing. Roman Mejstřík
- radní pro sport a volný čas, správu, pronájmy a výpujčky bytových a nebytových prostor v bytových domech včetně inventarizace a evidence a pro správu grantů poskytovaných městské části z hlavního města

Strana zelených:
Mgr. Petra Kolínská
- zástupkyně starosty pro dopravu, bezpečnost a památkovou péči
MUDr. Antonín Nechvátal
- radní pro životní prostředí, čistotu a vzhled městské části, odpadové hospodářství a údržbu a revitalizaci parků a zeleně

Starostové a nezávislí:
Mgr. Jan Lacina
- zástupce starosty pro školství, kulturu, otevřenou radnici


KDU-ČSL:
MUDr. Marián Hošek
- uvolněný člen zastupitelstva pro strategickou koncepci a rozvoj zdravotní a sociální politiky s právem účasti na jednání rady s poradním

Koaliční smlouvu si můžete stáhnout zde: KOALIČNÍ SMLOUVA

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
9.10.2014
Tip na výlet – kostel sv. Matěje

Podle pověsti nechal první kapli na tomto místě postavit v roce 971 kníže Boleslav II. Pobožný. Pověst tvrdí, že kníže zabloudil v lese a dostal se až do míst, kde byli za dívčí války díky lsti krásné Šárky pobiti a následně pohřbeni muži ze Ctiradovy družiny. Tam se mu zjevil divoký medvěd střežící hroby Ctiradových bojovníků, knížete prý však tehdy zachránil právě svatý Matěj.

Podle jiné verze statečný zachránce nebyl světec, ale náhodný kolemjdoucí, který medvěda skolil a poté se knížeti představil jako Matěj. Ať už to bylo tak, nebo tak, kníže z vděčnosti za svou záchranu slíbil, že na tomto místě dá postavit kostel zasvěcený svatému Matěji. První spolehlivý historický údaj o zdejší kapli ovšem pochází až z 15. století. Protože postupem času začal být svatostánek vzhledem k počtu místních věřících malý, byl roku 1770 zbourán a nahrazen novým, vybudovaným na náklady Františka Xavera Strachovského rytíře ze Strachovic. Prostá stavba byla zbudována ve stylu pozdního baroka a zachovala se dodnes.

Kostel sv. Matěje je dlouhodobě vyhlášený pořádáním náboženských poutí. První záznam o konání svatomatějské pouti je z konce 16. století a od té doby se v tradici pokračovalo. Poutní křížová cesta ke kostelu s dvanácti zastaveními kdysi začínala poblíž dnešní stanice metra Hradčanská. Vzhledem k tomu, že postupem času nabývaly poutě spíš charakteru zábavné události, než duchovního rozjímání a účastnilo se jich čím dál víc lidí, přesunuly se stánky a další atrakce z prostoru před farou do nižších úseků poutní cesty na Vítězné náměstí. Kvůli výstavbě budov ČVUT pak byla v 60. letech už ryze zábavní pouť přesunuta do tehdejšího Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (nynější Výstaviště). Vzhledem k přesunu svátku sv. Matěje v katolickém kalendáři z 24. února na 14. května, se nyní náboženská svatomatějská pouť koná v odlišném termínu (obvykle počátkem května) než matějská pouť na Výstavišti, která začíná v březnu. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
8.10.2014
Petr Šabach: Dopis občanům

Vážená paní, vážený pane,

v Dejvicích žiji přes šedesát let. Jsem a zároveň nejsem lokálním patriotem. Je pravdou, že Praha 6 měla a stále má oproti jiným - například průmyslem zatíženým oblastem - řadu nesporných výhod, vyplývajících z její polohy a snadné dosažitelnosti přírodních areálů Stromovka a Šárka, ale to jsou věci, které jsme dostali prostě tak nějak „do vínku“ a bez našeho valného přičinění.

Jsou pražské čtvrti, které takové štěstí neměly, a přesto si nejde nevšimnout, jak se v nich, na rozdíl od Prahy 6, děje v posledních letech něco nového a zajímavého, a to zejména tam, kde se obyvatelé angažují přirozeně a sami od sebe, aniž by snad čekali, co pro ně jejich radnice připraví. Musím konstatovat, že podobný trend na Praze 6 nepozoruji.

Je mi smutno z Dejvické ulice, kde vládne šeď a nuda. V čase vánočního rozjímání je mi pak pro změnu smutno ze spoře osvětleného Kulaťáku. Je mi smutno z laviček nasměrovaných přímo do domovních zdí.  Musím říci, že je mi smutno, narazím-li někde na hlásnou troubu obecního úřadu Šestka, který už po léta únavně a bez uzardění oslavuje své chlebodárce, na které Praha 6 neměla nikdy štěstí.

 Je mi smutno z činnosti starosty Béma, za kterým jsem se ohlédl v úžasu. Je mi ještě smutněji z jeho nástupce pana Chalupy a jeho investice našich společných peněz, za kterým jsem se ohlédl v hněvu. Tohle už tak nějak nechci. Nechci se neustále ohlížet buď v úžasu anebo snad hněvu.

Já prostě chci jen to, aby se tu žilo líp, aby se tu spousta věcí dělala líp a to hlavně pro kvalitu „obyčejného života“ v naší čtvrti a pro takzvaně „obyčejné občany“, mezi které koneckonců patříme - až na pár výjimek - všichni. A myslím, že bez aktivní podpory to nejde.

Protože bych rád viděl jako příštího starostu Prahy 6 Jana Lacinu, kterého znám jako slušného člověka a místního patriota víc než dvě desítky let, rozhodl jsem se tu osobně podpořit jeho sympatické hnutí Starostové a nezávislí.

 Petr Šabach, spisovatel

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
7.10.2014
Petřiny – místo, kde dlouho stával jen větrný mlýn

V oblasti, kterou dnes označujeme jako Petřiny, nebylo dlouho nic než pozemky břevnovského kláštera a větrný mlýn. Zbytek větrného mlýna holandského typu z roku 1722, vestavěného na počátku 20. století do obytného komplexu najdeme dodnes na rohu ulic Za Zahradou a U Větrníku.

S první zástavbou území Petřin se začalo v ulici Sestupná (katastr Břevnov), která se svažuje směrem k Liboci. Roku 1891 tady koupil tesař Josef Písecký od břevnovského kláštera pozemek, na kterém pak postavil hospodu, nejprve známou jako U Trejtnarů a později U Velasů.

S masivnější výstavbou se ale na Petřinách začalo až kolem roku 1930. Mnoho zdejších pozemků tehdy od břevnovského kláštera skoupil obchodník a břevnovský starosta Jan Kolátor, který je za první republiky prodával svým politickým stoupencům jako stavební parcely. Na konci 50. let začala na Petřinách stavba jednoho z nejstarších pražských sídlišť podle návrhu Evžena Bendy a Vojtěcha Mixy. Tito dva architekti z Pražského projektového ústavu vytvořili na Petřinách do roku 1970 sídliště pro cca 13 tisíc lidí. Sídlištní byty byly přidělovány hlavně státním zaměstnancům a vojákům.

Petřinskému sídlišti dosud vévodí dvě dominanty – Ústav makromolekulární chemie ČSAV, který v roce 1965 vyrostl podle plánů známého architekta Karla Pragera, a hotelový dům na veleslavínské straně Petřin. Třinácté patro hotelového domu bylo svého času nejvyšším místem v Praze, a proto z nedostavěného hotelového domu během vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 provizorně vysílala Československá televize na vysílač Buková Hora. V blízkosti hotelového domu vzniklo v letech 1996 – 2000 další malé sídliště dle projektu Vlada Miluniče, který je mimo jiné spoluautorem slavného Tančícího domu na nábřeží. A ještě jedna zajímavost na závěr – v základní škole Petřiny-sever se natáčely scény pro kdysi oblíbený seriál My všichni školou povinní. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
7.10.2014
Ke kauze Key Invetments

Jako u všech kauz, ve kterých se vypaří veliké peníze, existuje nepochybně i okolo kauzy Key Invetments spousta smluv, finančních převodů, policejního vyšetřování, právních posudků, obvinění a soudních rozhodnutí, jejichž suma nakonec spolehlivě zatemní základní podstatu věci.

Pohlédneme-li na obchodně-politickou společnost Key Investments z dostatečného odstupu, dojdeme k jednoduchému zjištění: Šlo o finanční překladiště reprezentantů opoziční smlouvy ODS a ČSSD, která se bohužel na dlouhá léta přelila i do komunální politiky. Proto si tam své peníze ukládaly Praha 6, Praha 10 či Praha 13 či think-tank Václava Klause, proto tam odkláněl peníze před manželkou ministr za ODS Martin Kocourek, proto si tam půjčoval na zázračné zbohatnutí expremiér za ČSSD Stanislav Gross.

Praha 6 se svými dvěma stovkami zmizelých miliónů patří k nejvíce poškozeným investorům. I při velkých rozpočtech této tradiční a bohaté městské části je to obrovská částka, za jejíž zmizení je třeba vyvodit odpovědnost. Ta trestní už dopadla jen na tři někdejší manažery (jak jsme v Praze zvyklí), ta politická bude vyvozena v říjnových komunálních volbách v Praze 6 i 10 (Praha 13 a think-tank Václava Klause vymohly peníze zpět, podle všeho však protizákonně).

Otázka tu zní velmi prostě: Kdo by měl investovat volné prostředky konzervativněji než obce a města? Odpověď zní: Nikdo. Politici bémovské a chalupovské éry ať si investují, kam chtějí. Nepochybně tak také činí. Ale investovat společné prostředky města do pochybné finančně-politické společnosti je v pravém smyslu toho slova skandální. Politická odpovědnost (a možná nejen politická) jde za dlouholetou nerozbornou koalicí ODS a ČSSD. Voliči mají v blížících se komunálních volbách šanci vyjádřit na věc svůj názor. Jaký bude?

Jan Lacina, kandidát Starostů a nezávislých na starostu Prahy 6

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
6.10.2014
Volební tramvaj Starostů a nezávislých vyvolává úsměvy na tvářích

Starostové a nezávislí se poslední týden před volbami rozhodli křižovat Prahu 6 v historické tramvaji, ve které si zřídili "volební kancelář". Obyvatelé Prahy 6 i přes současnou přemíru volebních sdělení reagují velmi potěšeně či pobaveně, starším lidem připomíná jejich mládí, kdy se do tramvají dalo naskočit za jízdy, mladší zase mohou ocenit neuvěřitelně kvalitní práci svých předků - vždyť volební tramvaji se starostovským volebním číslem 9 je právě devadesát devět let.

Historickou tramvaj Starostové nezvolili náhodou, protože právě oni jsou velkými příznivci veřejné dopravy, zejména té kolejové, která má v Praze předlouhou tradici. Tramvaj vyjíždí od pondělí do pátku denně a své pasažéry z řad obyvatel Prahy 6 i jiných městských částí vozí zdarma. Kdo by si chtěl užít celou čtyřhodinovou jízdu, může nastoupit vždy krátce po 14 hodině na Vítězném náměstí směrem do Podbaby. Tramvaj se pak pohybuje mezi pěti tradičními obratišti: Špejcharem, Podbabou, Divokou Šárkou, Petřinami a Bílou Horou, takže jí mohou využít i běžní cestující. Jak hlásí do tlampače moderátor a kandidát Starostů Petr Prokop: "Nebojte se, tuhle tramvaj nikdo nepředjede."

"Na palubě" pak mohou občané ochutnat domácí koláčky nebo i vyzpovídat kandidáty Starostů a nezávislých do zastupitelstva Prahy 6. Času už není mnoho, volby jsou totiž tento pátek a sobotu tedy 10. a 11. října. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
5.10.2014
Vyjádření STAN Praha 6 ke kauze černé stavby Patricie Pražákové

Starostové a nezávislí v Praze 6 vyjadřují znepokojení nad další nepovolenou demolicí a následnou černou stavbou v Praze 6, která se podle pátečního sdělení médií tentokrát týká přímo kandidátky na starostku Prahy 6 za hnutí ANO Patricie Pražákové.
"Není přeci možné, aby kandidátka na starostku, která chce v Praze 6 skončit se starými pořádky, zároveň ve svém vlastním životě používala stejné metody, které kritizuje," shoduje se předseda občanského sdružení Šárecké údolí David Ptáček a členka občanského sdružení Bubeneč sobě Hana Ornestová, kteří společně reprezentují obě sdružení na listině Starostů a nezávislých v Praze 6.
"Od začátku na mě ANO v celé Praze - navzdory mohutné a sebevědomé volební kampani - dělá dojem personální nouze," komentuje situaci lídr Starostů a nezávislých v Praze 6 Jan Lacina. "My jsme sestavovali pětačtyřicetičlennou kandidátku velmi pečlivě rok a půl právě proto, abychom neohrozili nějakou neuváženou nabídkou neposkvrněnou pověst Starostů a nezávislých, kteří si ji ve stovkách obcí, malých i velkých měst budují bezmála deset let. Pověst má totiž člověk jenom jednu," uzavírá za Starosty a nezávislé v Praze 6 Jan Lacina.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
3.10.2014
Pestrá historie zámku Jenerálka – vinařství, gestapo, lety do vesmíru

V malebném Šáreckém údolí na hranici Dejvic stojí jedno z oblíbených míst svatebčanů – památkově chráněný zámeček Jenerálka. Budova je sice veřejnosti nepřístupná, protože v ní sídlí baptistický teologický seminář, svatby se zde ale pořádat mohou.

Na místě dnešního zámku stávalo původně obyčejné hospodářské stavení, jehož součástí byla prý i kovárna a hospoda. S výstavbou zámku se začalo až ve 2. polovině 18. století, a i když to dnes už tak úplně nevypadá, byl v době svého vzniku obklopen vinicemi, které patřily Strahovskému klášteru, a v jeho okolí se lisovala většina klášterního vína. Za dob první republiky v letech 1923–24 v něm podle projektu Milana Babušky zbudovali Domov československých legionářů a invalidů v novobarokním stylu. Změnily se vnitřní dispozice a přestavbou vznikly obytné místnosti pro víc než sto válečných veteránů z první světové války. Pro jejich potřeby byla v zámečku vybudována také velká kuchyně, jídelna, prádelna a knihovna. Jako technologická novinka sem bylo zavedeno ústřední topení.

Smutnou kapitolu v dějinách zámečku tvoří druhá světová válka. Po atentátu na Reinharda Heydricha sloužila totiž Jenerálka jako dětský domov pro děti odbojářů a příbuzných parašutistů, kteří byli buď popraveni, nebo převezeni do koncentračních táborů. V dětském domově pro válečné sirotky údajně vládl velmi tvrdý režim a na děti dohlíželo gestapo. Nesměli si číst, učit se a dokonce ani používat vlastní příjmení. V době komunistického režimu sídlil v zámku Jenerálka podnik Tesla. Výzkum, který tehdy v Jenerálce probíhal, ovlivnil údajně i dobývání vesmíru, protože se zde vyvíjely a zdokonalovaly obrazovky, které později využíval sovětský kosmický program. Po roce 1989 koupila značně zchátralý zámek Evropská baptistická federace, která objekt zrekonstruovala a založila tady teologický seminář. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
2.10.2014
Dva střípky z historie Hanspaulky

Své jméno získala dnešní vilová čtvrť podle vysoce postaveného úředníka Hanse Paula Hipmanna, který si zde v roce 1733 nechal postavit barokní zámeček. V okolí zámečku byly ještě v 19. století  převážně vinice a několik větších hospodářských usedlostí. Stavební boom v této oblasti nastal až v době první republiky.

Vila Lídy Baarové

Ve 30. letech vyrostla na Hanspaulce celá řada honosných vil od významných architektů. Nejslavnější z nich je zřejmě funkcionalistická vila herečky Lídy Baarové od architekta Ladislava Žáka. Slavná herečka si ji nechala postavit spolu se svými rodiči v letech 1937 – 1938. Ve vile pak žila s manželi Babkovými ještě Lídina mladší sestra Zorka, která byla stejně jako její sestra herečka a rovněž používala umělecký pseudonym – říkala si Zorka Janů. Rodina si ovšem nově postavný dům na Hanspaulce dlouho neužila a vila se nakonec stala i místem rodinné tragédie. Lída Baarová byla po druhé světové válce vězněna a vyšetřována kvůli údajné kolaboraci, zejména v souvislosti s jejím úzkým vztahem s nacistickým ministrem propagandy Josephem Goebbelsem. Její sestře Zorce bylo kvůli tomu následně znemožněno věnovat se herecké profesi a byl jí neustále předhazován vztah její starší sestry s válečným zločincem. V březnu roku 1946 proto psychicky zlomená Zorka spáchala sebevraždu skokem z okna rodinné vily.

Hospoda U Tyšerů

Další legendární hanspaulskou stavbou je dům na rohu ulic Krocínovská a Na Hanspaulce. Dům není ani tak důležitý kvůli svým architektonickým kvalitám jako kvůli své historii. Řadu let v něm totiž fungovala slavná hospoda U Tyšerů - přezdívaná Houtyš. Ta se za dob normalizace stala proslaveným centrem neoficiální kultury. V 70. a 80. letech v ní našlo útočiště  velké množství mladých kapel. Jejich členové tady nejen pořádali alterantivní koncerty, ale mohli zde i zkoušet. Kromě hudebníků se v Houtyši scházeli i spisovatelé a básníci. Vznikaly a šířily se zde i některé samizdatové tiskoviny. Po revoluci v roce 1989 získali dům v restituci původní majitelé, kteří ovšem nechtěli sdílet obydlí s hlasitými návštěvníky hospody a podnik počátkem 90. let zrušili. Z hudební líhně Houtyše nicméně během 90. let posvatala řada hvězd české populární hudby: Ivan Hlas, Ondřej Hejma a Žlutý pes, bratři Tesaříci a jejich Yo Yo Band, Martin Kraus a Krausberry... Naplnili tak výzvu legendárního výčepního z Houtyše pana Šmídka, který mladým kapelám v 80. letech říkával: “Kluci, proč s tím nejdete do televize?”!

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
1.10.2014
Základní školství v Praze 6

Žáci za sebou mají první měsíc v dalším školním roce. Jaký vlastně byl? Mohlo by se zdát, že to samozřejmě bude v každé škole jiné, já si ale myslím, že to tak úplně není. Tedy alespoň v Praze 6. Prvňáčci přišli do školy, která je většinou moderní, zrekonstruovaná, bezpečná a přátelská. Na prvním stupni tu na děti čekají páni učitelé a paní učitelky, které se na děti kupodivu těší. Děti jim píší pohledy z prázdnin a je zřejmé, že řada z nich chodí do školy ráda. Někteří možná jen kvůli kamarádům, ale někteří mají rádi školní život, který pro ně není určitě žádná nuda.

Je skoro zázrak, že se v českém školství, které je již poměrně dlouhou dobu výrazně podfinancované, daří udržet nadšené a zapálené pedagogy a další pracovníky, kteří chod školy zajišťují, že se daří sehnat prostředky na nákup učebních pomůcek, pracovních sešitů apod. Základní školy v Praze 6 udržují poměrně vysoký standard vzdělávání v řadě oblastí, např. anglického jazyka, jak ukazují výsledky SCIO testů. Samozřejmě, je co zlepšovat. Nicméně je dobré si uvědomit, že do školy přicházejí dnes ve velké míře děti s různými handicapy, jako jsou poruchy učení nebo poruchy chování. Děti, které pocházejí z neúplných nebo nefungujících rodin, děti s rozličnými zájmy a zálibami, děti nadané a rychle se učící, děti sociálně zanedbané a ve výčtu bych mohl i nadále pokračovat. Současná základní škola začíná být typická také třídami s větším počtem žáků. Z výše uvedeného je zřejmé, že vzdělávání a výchova těchto dětí klade na učitele velké nároky. Příprava na vyučování je náročná i časově a jak jsem již řekl, finančně špatně ohodnocená.

Na druhém stupni se k výše uvedeným problémům připojuje odchod nejlepších žáků na víceletá gymnázia, což způsobuje ztrátu motivace řady dětí, ale někdy také učitelů. Opomenout nemohu ani pubertu a s ní související výchovné problémy. Tady mi řada rodičů potvrdí, že výchova mladých teenagerů, má úskalí, se kterými si často nikdo neví rady a jediným receptem na úspěch je trpělivost a pedagogický optimismus a někdy i třeba změna školy.

Za dvacet pět let své učitelské praxe jsem dospěl k poznání, že nejdůležitější je dobrá a zvládnutá komunikace, a tak bych za sebe a za své kolegy chtěl slíbit všem dětem a jejich rodičům, že obrátí-li se na nás, že se je budeme snažit slyšet, že budeme společně s nimi hledat taková řešení, která přispějí ke spokojenosti dětí ve škole. Jak se nám to daří, poznáme velmi snadno, stačí se jich zeptat, jak se ve škole cítí.

Petr Karvánek, ředitel základní školy, kandidát do zastupitelstva Prahy 6 za Starosty a nezávislé

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
30.9.2014
Je načasování odhalení nových pomníků v Praze 6 jen náhoda?

V Praze 6 najdeme nejrůznějších památníků a soch poměrně dost. Část z nich jako třeba pomník obětem 1. světové války na Macharově náměstí ve Střešovicích pochází už z období první republiky. Velké množství pomníků v Praze 6 vzniklo za dob minulého režimu a některé sochy z této doby jako třeba Vladimír Iljič Lenin na Vítězném náměstí byly po roce 1989 odstraněny.

Některé nové pomníky a pamětní desky ovšem přibyly do naší čtvrti v posledních týdnech: pomník vynálezce Nikoly Tesly, armádního generála Tomáše Sedláčka, hrdiny protinacistického odboje štábního kapitána Václava Morávka, spisovatele Josefa Škvoreckého...  To jsou výborné zprávy. Jen kdyby se odhalování pomníků řídilo historicky významnými daty, nikoli blížícím se termínem voleb. Takhle to vypadá, že se jedná především o politickou reklamu pro současné vedení radnice.

Jako Starostové a nezávislí na kulturní význam soch rozhodně nezapomínáme,  podporujeme myšlenku, aby nové pomníky, busty a pamětní desky posíliily v Praze 6 především českou identitu. Rozhodně nemáme zájem přepisovat dějiny a odstraňovat sochy sovětského maršála Koněva, I když kromě hrdinských zásluh během druhé světové války také velel potlačení Maďarského povstání v roce 1956. Nechceme ani zpochybňovat historický kontext všech bust latinskoamerických revolucionářů v Praze 6. Máme ale za to, že by bylo vhodné posílit prvek české státnosti a především: Do výsledné podoby soch a jejich umístění zapojit i názor obyvatel Prahy 6. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
30.9.2014
Parkování v Praze nevyřeší laciná hesla

V Praze žijí jako v každé metropoli nejrůznější lidé. Mají různé vzdělání, příjmy, potřeby i názory. Ale v jedno se shodnou: Všichni chtějí zaparkovat. Jenže právě parkování je typickou ukázkou střetu nejrůznejších zájmů, který je obecně pro život v metropoli typický. Parkování nejde vyřešit levnými politickými gesty. Vyžaduje plán a dlouhodobé cílevědomé úsilí.

První velkou otázkou je doprava mimopražských obyvatel, kteří do Prahy jezdí za návštěvou a hlavně pracovat. Pro ně musí stůj co stůj vzniknout systém velkokapacitních záchytných parkovišť na příměstských stanicích rychlé železnice (směrem na Letiště Václava Havla a na Kladno navíc zůstalo železniční spojení v první polovině dvacátého století), bez takových parkovišť se v budoucnu ocitnou Středočeši i ostatní návštěvníci Prahy nemilosrdně odříznuti. To je závažný úkol vlády a Středočeského kraje.

Samo parkování v Praze, jak si za dlouhá dvě desetiletí vyzkoušelo několik garnitur vládců z ODS, nevyřešíme, namalujeme-li do několika městských částí po ulicích modré pruhy a začneme odtahovat přespolní. Tím pouze rozhořčíme Pražany, poškodíme drobné podnikaní v lokalitě a navíc diskriminujeme obyvatele těch částí, kde modré pruhy nejsou. Přístupů, jak problém řešit, existuje víc. Nejdůležitější ovšem je, aby byl systém vyřešen komplexně.

Jednou možností jsou chytré několikabarevné kombinované zóny (ovšem po celé Praze), o kterých delší dobu hovoří politická reprezentace TOP 09 (aniž by nám je předvedla v praxi), které zvýhodní místní obyvatele, umožní zaparkovat přespolním a nepoškodí drobné podnikatele tolik, jako natvrdo namalované modré zóny. Musí ale vzniknout všude, jinak jen přesouváme problém o dvacet ulic dál...

Nebo je tu pro inspiraci „vídeňský“ systém, se kterým přicházejí Zelení: Na ulice se nemaluje nic, město nevyhazuje peníze za nákladný provoz parkovacích automatů a řidiči platí rozdílnou cenu za parkování podle toho, odkud přijíždějí. Místní málo, nebo nic, přespolní víc. Parkovací lístky se dají koupit v trafice nebo přes mobil podobně jako na MHD. Kdo to ale bude kontrolovat, že?

Jiný přístup navrhuje expert 65 demokratů Jana Kasla a bývalý ministr dopravy Pavel Dobeš: Centrum uzavřít a okolo vytvořit od Prahy 2 do Prahy 8 prstenec, ve kterém by zaparkoval každý obyvatel některé z těchto mětských částí. Ale co lidé z Prahy 9 až Prahy 22 a dalších nečíslovaných městských částí, kterých je třicet pět?

Starostové a nezávislí zvyklí v Praze řešit „problémy všedního dne“ vědí, že žádný z těchto receptů sám spásu nepřinese. Vědí, že je nezbytné, aby developerům při výstavbě komerčních objektů ukládali jako podmínku výstavbu nových parkovacích míst pro veřejnost, ať už zadarmo, nebo mírně zpoplatněných. Ale především vědí, že je potřeba dlouhodobým úsilím přesvědčit pražskou veřejnost, že nejracionálnějším řešením je používat veřejnou dopravu.

Je zřejmé, že bez automobilu se člověk v některých situacích neobejde. Stejně tak je ale jasné, že auto se víc než užitečným pomocníkem postupně stalo součástí životního stylu. Takže lidé raději stojí desítky minut v zácpách, krouží dlouhé minuty při beznadějném hledání parkoviště, riskují botičku na autě, nebo rovnou odtažení, než aby sedli na veřejnou dopravu, dojeli bez nervů a rychleji na místo určení a cestou si přečetli třeba noviny. Nebo aby přemýšleli o své trvalé adrese podle toho, kde mají či chtějí najít práci. Aby hledali kroužky pro děti ve škole blízko bydliště, nikoli na druhém konci Prahy...

Máme před sebou velké téma pro několik politických reprezentací budoucnosti: Praha jako město lokálního života a město veřejné dopravy.

Jan Lacina, Starostové a nezávislí, kandidát na starostu Prahy 6

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
29.9.2014
Na Bořislavce už skoro nezaparkujeme. Děkujeme za to TOP 09

Bořislavka byla kdysi ospalou vesnickou částí původních Dejvic. Pak klidným a nenápadným místem k bydlení ve vilkách se zahradou, na půli cesty mezi Hanspaulkou a Ořechovkou. Teď je z Bořislavky hyperparkoviště pro auta lidí, co do Prahy jezdí pracovat.

Ta auta přijíždějí každé ráno z Horoměřic, Statenic, Únětic, všech okolních satelitních městeček, ale také z Kralup a z Ústeckého kraje. U kancelářské budovy Uniqua (kde nejsou veřejné garáže) vjedou na Evropskou, projedou kolem kancelářské budovy Hadovka (kde nejsou veřejné garáže) a odbočí zaparkovat k nám na Bořislavku - kde je sice taky nikdo nevítá, ale na rozdíl od garáží kancelářských budov jim žádná závora parkovat nezabrání. Odjíždějí večer - přejedou Evropskou a Horoměřickou silnicí profrčí zpět do náruče svých satelitů. Mezitím stojí v uličkách mezi vilkami a na okraji parků. Místní už většinou nezaparkují. Smiřují se s tím, že před domy mají parkoviště a že se jejich děti cestou do školy proplétají mezi parkujícími vozy mimopražských značek.

Řešením jsou veřejné garáže nebo velkokapacitní parkovací budova, jak to známe z civilizovaných měst. Jenže kde? Velké městské pozemky rozprodala ODS na kancelářské budovy bez povinnosti postavit tam veřejné, zdarma přístupné garáže.

Takže zbývaly městské pozemky za Proboštským dvorem a Mydlářka v majetku Prahy 6. První prodala před necelým rokem TOP 09, která vládne pražskému magistrátu, soukromé firmě k vybudování bytového domu. Majitel firmy podle obchodního rejstříku sedí ve statutárních orgánech jiné společnosti se zastupitelem ČSSD, což je jistě jenom úsměvná náhoda. Mydlářku před pár dny prodalo zastupitelstvo Prahy 6 s rozhodujícími hlasy TOP 09 firmě Petra Kellnera k rozšíření jeho soukromé zahrady.

Situace je už nyní kritická, a to je teprve začátek. Přibydou auta z tunelu Blanka, přibydou auta těch, kteří budou přesedat na novou stanici metra.

Řešení? Žádné, nula nula nic. Doposud vládnoucí ODS to zřejmě nechává volné ruce trhu. Parkovací zóny pro místní se neplánují, další parkovací kapacity taky ne a dopravní omezení je v nedohledu - protože dosavadní radní se zodpovědností za dopravu byl zřejmě hodnocen podle zvyšování dopravní zátěže městské části.

Takže my místní u nás na Bořislavce už nezaparkujeme - a že jsme tu vždycky jednoduše zaparkovali. A stranu knížete Karla, která namísto řešení problémů pomáhá prodat veřejné pozemky miliardářům, už volit taky nebudeme - a že jsme ji tu vždycky s nadšením volili.

Tomáš Šídlo, Starostové a nezávislí Praha 6

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
25.9.2014
Klubovna kulturně oživuje Prahu 6 a buduje lepší sousedské vztahy

Koncerty, divadlo, filmy, přednášky, diskuze, výstavy a další kulturní nebo dobročinné akce – to všechno se děje v kulturním a komunitním centru Klubovna v Dejvicích. Klubovna sídlí v budově bývalé dvoutřídky z 50. let v ulici Generála Píky a je to místo otevřené nejen kultuře, ale všem smysluplným projektům a setkávání lidí.

Za provozem Klubovny stojí skupinka nadšenců z občanského sdružení Povaleč. V roce 2006 tahle parta lidí z vlastní iniciativy založila nezávislý letní hudební festival ve Valči na Karlovarsku, který organizuje dodnes. Zkušenosti s pořádáním nekomerčních kulturních akcí se následně rozhodli přenést i do Prahy. Na jaře v roce 2009 vyhráli výběrové řízení na pronájem prostoru bývalé školy, kterou vlastními silami částečně opravili a pod příznačným názvem Klubovna otevřeli veřejnosti.

„Dění v Klubovně neovlivňujeme jenom my. S nápadem, co by se tady dalo uskutečnit, může přijít kdokoliv. Chceme být co nejvíc otevření veřejnosti a chceme, aby Praha 6 žila nejen kulturně, ale i sousedsky. Velká část programu tak vychází přímo od lidí, kteří nás osloví a následně v Klubovně uskuteční svůj nápad. Může to být třeba dobročinný bazar, koncert, přednáška nebo sousedské setkání,“ vysvětluje Jan Špinka z občanského sdružení Povaleč.

Klubovna tak funguje jako přirozené místo setkávání lidí nejen z Prahy 6. Prostor je k dispozici pro pořádání nejrůznějších workshopů, diskuzí, přednášek, kroužků, pro zkoušky divadel nebo pro vystoupení mladých kapel. „Podporujeme nemainstreamové, ale kvalitní projekty a obecně prospěšné nápady. Jsme tady pro všechny, kdo se aktivně zajímají o to, jak to funguje v jejich okolí,“ dodává k tomu Jan Špinka. V přilehlé zahradě dokonce funguje od loňského roku komunitní kompostér.

Klubovna kromě vlastních akcí aktivně podporuje i rozvoj kulturních aktivit na jiných místech Prahy 6. I proto tady v neděli 28. září proběhne koncert kapel OTK a Nylon Jail v rámci benefiční akce pro kino Ořechovka. Vstupné na nedělní koncert je dobrovolné a celý výtěžek půjde právě na podporu obnovy biografu Ořechovka.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
24.9.2014
Jistě, paní starostko! Epizoda IV: Jak mi zakázali moderovat Dejvické hudební léto

Osobně jsem byl u toho, když se paní starostka Prahy 6 Marie Kousalíková rozhořčovala v Písecké bráně, že za její peníze pořádají organizátoři opoziční mítink. Protože se v těch dnech dozvěděla, že hlavní hvězda akce Literáti Prahy 6 – spisovatel Petr Šabach potvrdil svou kandidaturu za Starosty a nezávislé.

Potíž je v tom, že to nejsou peníze paní starostky, které posílá do Písecké brány na akce pro seniory, nýbrž peníze nás – obyvatel Prahy 6. A Petr Šabach nepořádal opoziční mítink, jen se zpěvákem Ivanem Hlasem, spisovatelem Jiřím Stránským a filmovým scenáristou Petrem Jarchovským přijal pozvání na setkání se seniory Prahy 6. To proto, že je populárním spisovatelem a literární ikonou Dejvic.

Totéž se přihodilo i mně, profesí televiznímu scenáristovi, režiséru a také moderátorovi, který v České televizi provázel 13. komnatou slavnou hlasatelku Kamilu Moučkovou, nebo hudebníky Dana Bártu, Richarda Müllera či Idu Kellarovou. Letos jsem dostal od organizátorů 19. ročníku Dejvického hudebního léta pozvání, abych se stal na DEJ-HU-LI součástí moderátorské dvojice. Nabídka mě potěšila i proto, že jsem o hanspaulské hudební líhni popsal spousty papíru před léty do Reflexu, ale také proto, že hlavní hvězdou večera byl Michal Prokop a Framus Five, jejichž poslední platinové CD Sto roků na cestě jsem společně s básníkem Pavlem Šrutem otextoval.

Pár dní před festivalem přišel z radnice zákaz. Praha 6 totiž na akci po létech přispěla částkou, která přesáhla symbolický příspěvek. A radní z ODS si pochopitelně nepřáli, aby festival za „jejich“ peníze moderoval (samozřejmě zdarma) člověk, který si dovolil kandidovat v letošních komunálních volbách za jiné uskupení. Politický zákaz přišel po telefonu jako „dobře míněná rada“, abychom si trochu připomněli praxi komunistického aparátu ze 70. a 80. let minulého století.

Praha 6 v posledních týdnech odhaluje jeden pomník za druhým, přispívá nečekaně na rozličné kulturní podniky, pořádá soutěže o nejhezčího psa Prahy 6, občas si také surově naběhne jako v případě finanční benevolence a následné oranice po koncertu skupiny Kabát na bělohorské pláni…  Všude ji pochopitelně reprezentují její oficiální představitelé - tedy především dosluhující paní starostka a pan radní pro školství a volný čas - nový volební lídr ODS, neboť řada nadějných zastupitelů ODS v posledních měsících převlékla kabát.

Ošklivý zlozvyk, který si na radnicích osvojily hlavně opozičně smluvní partneři z ODS a ČSSD (ale bohužel nejen oni) – totiž že si volební kampaň platí z rozpočtu města či obce – tedy nás všech a konkurenci vytěsňují všemi myslitelnými způsoby na okraj zájmu, by měl skončit. Za Starosty a nezávislé můžu dát slib, že tuhle odpudivou, nicméně zarytou praxi nebudeme používat. Starosta se má o obec starat tak, aby nemusel poslední půl rok za cizí peníze nahánět popularitu po čertech a ďáblech.

Jan Lacina, Starostové a nezávislí v Praze 6

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
23.9.2014
Chittussiho nemocnice musí zůstat

K Chittusssiho nemocnici mám velmi osobní vztah. Při studiu medicíny jsem si zde přivydělávala jako pomocná pečovatelka a začínala tak sbírat své první medicínské zkušenosti a naplňovat představy o práci ve zdravotnictví. Tenkrát to byla plnohodnotná nemocnice, která měla nejen obecnou internu, ale i oddělení akutní medicíny, kam přiváželi pacienty v ohrožení života. A samozřejmě zde byla i část pro dlouhodobě nemocné.

To vše je pryč a nemocnice nyní slouží převážně dlouhodobě nemocným. A jako taková musí zůstat zachována, navzdory všem podnikatelským plánům. Mrzí mě, že "moji Chittusku" teď vláčí v novinách jako odstrašující případ lékařské péče. Zkušenost z politiky mě ale naučila, že některé novinové zprávy mohou být i účelově použité a jako takové mohou sloužit k ospravedlnění některých "investičních" záměrů. Budu usilovat o to, aby nemocnice zůstala nemocnicí potřebnou, aby se zlepšilo její prostředí, kde se budeme v případě potřeby nás nebo našich blízkých cítit důstojně a s důvěrou. To není o zdravotnickém personálu, který ve zdejších podmínkách pracuje, to je zejména o jasné a nezpochybnitelné vizi a přístupu majitele. Tady vidím velké rezervy v práci městské části. Nemusím mít záplavu květin v ulicích nebo megalomanské stavby na Kulaťáku, ale chci mít důstojnou nemocnici pro naše nemocné.

MUDr. Iveta Borská, kandidátka do zastupitelstva Prahy 6 za Starosty a nezávislé

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
23.9.2014
Nový předmět na ZŠ Hanspaulka: Naučte se posmívat

Je to lákavé: Vystřihnout část anglického projevu v podání premiéra republiky, který nemá právě brilantní výslovnost a proti němu postavit malé děti ze základní školy, které mluví anglicky lépe než on. Právě tak vypadá video, které v posledních dnech letí internetem.

Tou školou je základní škola Hanspaulka v Praze 6 a vedle premiéra Bohuslava Sobotky jsou protagonisty její žáci z prvního stupně, ředitelka školy Marie Pojerová a radní pro školství v Praze 6 Ondřej Balatka – první dva reprezentanti komunální kandidátky ODS v Praze 6.

Protože jsem otcem dvou dětí ve stejném věku, dovolím si protestovat. Opravdu bych nechtěl, aby škola, do které moje děti chodí, učila své žáky posmívat se druhým. Sám jim to vysvětluji na každém kroku, jsem moc rád, že to tak snadno chápou. A najednou vidím video, ve kterém děti vede k „posměváčkovství“ sama ředitelka školy!

Volební spot ODS v Praze 6 překročil v tomto ohledu veškeré hranice: Překračuje dobrý vkus, ale především školský zákon zneužitím jména školy a jejích žáků ve volební kampani.

Nemá škola vést žáky naopak k dobrému vkusu, ale také respektu k zákonům? Nemá je snad právě tato instituce - vedle schopnosti samostatně přemýšlet - učit také k toleranci a zároveň úctě k autoritám?!

 Jan Lacina, kandidát na starostu Prahy 6 za Starosty a nezávislé

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
22.9.2014
Liboc a Ruzyně – utajený vznik nového „superměsta“

Kdo zná pražské čtvrti Liboc a Ruzyně, tak ví, že uprostřed trojúhelníku mezi oborou Hvězda, Divokou Šárkou a starou Ruzyní najde poměrně odpudivý téměř 70-ti hektarový průmyslový a skladový areál. Dnes ho částečně vlastní a spravuje česká armáda a částečně funguje jako logistický a skladový park několika soukromých společností. Areál z velké většiny stále funguje, tj. nejedná se o typický opuštěný brownfield (což jsou zjednodušeně řečeno nevyužitá území nebo objekty, které už neslouží svému původnímu, typicky průmyslovému nebo zemědělskému účelu), který známe z jiných pražských lokalit. Je s podivem, že i dnes v roce 2014 zůstává uprostřed poměrně romantické a starosvětské zástavby staré Liboce a Ruzyně tento uzavřený a oplocený urbanistický vřed, který vznikl historicky v rámci živelného rozvoje města a průmyslu, ale dnes – v době, kdy se okolní oblasti staly jednoznačně součástí vnitřní Prahy – už nemá své opodstatnění. Další rozvoj tohoto území a s tím související změna účelu jeho užívání na plochu pro bydlení a žití (!) je tedy zcela v pořádku.

Vzhledem k tomu, jak zásadní vliv bude mít zástavba takto rozsáhlé lokality nejen pro okolní čtvrti, ale i pro celou Prahu 6, tak by běžný občan mohl očekávat, že se vedení radnice Prahy 6 s těmito rozvojovými plány svěří svým občanům, jejichž jménem vykonává správu města, a to minimálně formou transparentního zveřejnění celé dokumentace a několikanásobného veřejného projednání, kde fundovaně vysvětlí občanům, jaké plány s územím má a jaké to bude mít dopady na životní prostředí, na dopravu, na dostupnost služeb apod.

V současné pražské komunální politice (symbolizované klientelistickou ODS a ČSSD) je ale bohužel běžné, že se podobné záležitosti nezveřejňují, resp. na jejich zveřejnění se nikterak neupozorňuje a s občany se nikdo nebaví. Oni tomu přeci běžní lidé nerozumí a my ostřílení komunální politici a radniční úředníci víme nejlíp, co je pro město dobré. A dobré je to, co je jednoduché a snadno spočítatelné. Nemají rádi rýpaly, kteří se moc ptají, všechno komplikují a čeří vodu. Lidé by se pak totiž mohli začít ptát, co z toho nebo onoho konkrétního projektu města mají oni, kteří v dané lokalitě bydlí a žijí, a co z toho má třeba někdo jiný…

Naštěstí máme v Liboci lidi, kterým není osud místa, kde žijí, lhostejný. Takovým člověkem je např. Jan Rybář a jeho web www.liboc.info, díky kterému se dozvídáme, že Praha 6 uspořádala v roce 2010 urbanistickou soutěž a následně vloni požádala o úpravu územního plánu dané lokality. Dozvídáme se, že za našimi ploty má vyrůst nové město pro 15 000 obyvatel s až sedmipatrovými domy. Dozvídáme se, že developer Central Group už koupil významnou část areálu. Dozvídáme se, že plánované protažení tramvajové trati z Divoké Šárky do polí za Dědinou bude do budoucna sloužit i tomuto rozvojovému projektu a stavbě dalšího kutilského obchoďáku na poli mezi Dědinou a Pražským okruhem – ale negativní dopady ponesou především starousedlíci na sídlišti Dědina a v okolí Vlastiny. A na závěr se dovídáme, že bez ohledu na okolní klidnou zástavbu chce radnice otevřít přes Liboc stavidla tranzitní dopravy mezi Vypichem a Evropskou, resp. letištěm.

Toto všechno se dovídám z webu soukromé iniciativy a ne z časopisu Šestka, z smsky radnice nebo z webových stránek Prahy 6. Souvislosti mezi jednotlivými kousky puzzle na téma rozvoje Liboce a Ruzyně si musím domýšlet sám. Jedno už ale vím jistě, pohár totiž přetekl. Pokud se po těchto obecních volbách stanu členem zastupitelstva, tak napnu všechny své síly k tomu, aby se podobné věci už nemohly dít.

Petr Prokopobčan Liboce a kandidát STAN do zastupitelstva Prahy 6

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
18.9.2014
Historie Ladronky – vinice, zájezdní hostinec, hromadný hrob a dnes bruslaři

Park v okolí usedlosti Ladronka dnes navštěvují především in-line bruslaři a běžci, kteří si oblíbili tamní naměřený asfaltový okruh. Jen málokoho z těch, kdo se tudy dnes prohání na bruslích, by asi napadlo, že v okolí Ladronky byl počátkem 18. století zřízen hromadný hrob pro oběti morové epidemie a za dob Karla IV. tady stával lis na vinnou révu.

Ve středověku se v okolí dnešní usedlosti Ladronka těžila opuka. Tato hornina totiž patřila v té době k často používaným stavebním materiálům – mezi známé pražské stavby z opuky patří například Bazilika svatého Jiří na Pražském hradě. Za vlády Karla IV., který byl jak známo velkým příznivcem pěstování vinné révy, vyrostly na přilehlých stráních vinice a v místě dnešního parku prý stával lis na víno.

Ve druhé polovině 17. století koupil pozemky v okolí Ladronky šlechtic Filip Ferdinand de la Crone. Kolem jeho pozemků tehdy vedla frekventovaná říšská silnice a poutní cesta z hradčanské Lorety do kláštera v Hájku u Unhoště, a proto zde tento italský hrabě nechal postavit zájezdní hostinec v barokním slohu. Svému účelu sloužil až do 19. století, kdy začal mít nouzi o hosty, protože nově postavená silnice se mu vyhnula. V té době patřila usedlost a okolí řádu Maltézských rytířů, kteří ji koupili bezprostředně po smrti hraběte de la Crone zřejmě od jeho manželky. Temnou kapitolu v historii dnešního parku tvoří počátek 18. století. V roce 1713 zasáhla Čechy morová epidemie a břevnovský hřbitov přestal kapacitně dostačovat. V místě dnešního parku proto vznikl hromadný hrob pro oběti moru.

V roce 1922 získalo usedlost do svého majetku město Praha. Chvíli sloužila jako obytný objekt pro několik rodin, za komunistického režimu v ní pak sídlil podnik Sady, lesy, zahradnictví. Barokní stavba ovšem značně chátrala, a to i přes to, že byla památkově chráněna. Po sametové revoluci obsadili zdevastovanou usedlost squatteři, kteří z ní vytvořili alternativní kulturní a společenské centrum. O tom, že tamní squatterská komunita ve své době skutečně měla podporu veřejnosti, svědčí i to, že po prvním pokusu o vystěhování v roce 1995 podepsalo petici na záchranu Ladronky dva a půl tisíce lidí. Tlak na vyklizení statku ale sílil a poslední obyvatele vystěhovala policie v listopadu roku 2000. Ladronka poté zůstala několik let prázdná a od roku 2005 zde funguje restaurace a sportovní centrum.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
17.9.2014
Jistě, paní starostko! Epizoda III: Glosa ke Kabátům

Média a veřejnost se od tohoto víkendu rozhořčují, jak mohla radnice Prahy 6 odpustit poplatky ve výši několika miliónů korun tak komerční akci, jako byl koncert skupiny Kabát na Bílé Hoře a ještě za ně zajistit úklid prostranství a další služby. Lidové noviny, které si spletly devítičlennou radu s pětačtyřicetičlenným zastupitelstvem, omylem spláchly mezi viníky i Stranu Zelených, která s tím protentokrát nemá nic společného.

Podíváme-li se na ten problém z odstupu, jádro tkví v tom, že Praha 6 mezi radními dlouhodobě postrádá někoho, kdo by kultuře alespoň trochu rozuměl, nedej bože aby k ní měl nějaký vztah, nebo ji dokonce měl rád. Kulturní rozpočty radnice se proto využívají intuitivně a peníze se sypou naprosto účelově tam, kde od toho vládnoucí ODS jištěná ze zadu ČSSD očekává zisk politických bodů. A protože jsou na tom obě opozičně-smluvní strany v preferencích momentálně velmi bídně, sype se jako o život, například Kabátům, kteří to opravdu, ale opravdu nepotřebují.

A tak se běžně stává, že radnice pod vedením dosluhující starostky Marie Kousalíkové podpoří podniky vykazující komerční znaky (Kabáti, PivoPění), zatímco na veřejně prospěšné akce se silným kulturním akcentem zívá. To se mění jen ve volebním roce, kdy se pro jistotu sype všem (dokonce i Dejvickému hudebnímu létu a Dejvickému divadlu), aby se dohnala ztracená popularita a zapomnělo se na přešlapy z minulých let (třeba na skandály okolo privatizace bytového fondu). Za tím účelem také koalice ODS a ČSSD ve volebním roce zkušeně pustí žilou rozpočtu. Letos například Praha 6 utratí dvakrát tolik, než činí veškeré příjmy (které nejsou malé).

Kultura (ale samozřejmě nejen ona) v Praze 6 potřebuje jednoduchý recept: Spravedlivý, srozumitelný, rychlý a transparentní způsob rozdělování peněz formou grantů, a to nejen na kulturu, ale i na oblast sociální a třeba i další. Současná reprezentace působí dojmem, že za léta pohodlné nadvlády zapomněla, že radnice není jejím majetkem, ale že má sloužit občanům Prahy 6, a že hospodaří s penězi obyvatel Prahy 6, nikoli s penězi svými. Vrcholem této arogance, které si nakonec musí všimnout kde kdo, je pak úlet s Kabáty. Jenže pod vodou zbývá pověstných 90% ledovce. A v něm například 200 miliónů korun utopených v nesmyslně dobrodružné investici do pofiderní obchodně-politické společnosti Key Investments. Jak to ohodnotí v říjnových komunálních volbách voliči?

Jan Lacinakandidát na starostu Prahy 6, Starostové a nezávislí

            

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
16.9.2014
Stručná historie ruzyňského letiště – první letadla přistávala na trávě

Ruzyňské letiště oficiálně zahájilo provoz 5. dubna 1937. První letadlo, které přišly na nově otevřené letiště vyhlížet davy lidí, tady přistálo v devět hodin ráno. Jednalo se o letoun typu Douglas DC-2, který patřil Československé letecké společnosti. Stroj měl kapacitu pouhých 14 cestujících a linka vedla z Piešťan přes Zlín a Brno. O hodinu později dosedl na tehdy ještě nezpevněnou travnatou plochu letiště i první mezinárodní spoj společnosti Air France, který létal na trase Vídeň – Praha – Drážďany.

Zpočátku mělo letiště pouze tři nezpevněné travnaté přistávací a vzletové dráhy, přesto v prvním roce provozu přepravilo cca 13 tisíc cestujících. Do Ruzyně se totiž po otevření přemístil veškerý civilní provoz z letiště ve Kbelích, které od té doby sloužilo pouze vojenským účelům. Do počátku druhé světové války byl už v Ruzyni vybudován základní betonový dráhový systém a ve stavebních úpravách se pokračovalo i během okupace.

V 50. letech začala do Prahy létat větší a těžší proudová a turbovrtulová letadla, proto bylo nutné prodloužit a rozšířit vzletové a přistávací dráhy. Kvůli zvyšujícímu se leteckému provozu došlo také k rozšíření a modernizaci technického zázemí.  K masivnímu rozšíření letiště v Ruzyni se ale přistoupilo až v 60. letech, kdy vzniklo na sever od původního terminálu úplně nové a větší letiště, které dnes označujeme jako Terminál Sever. Trpkou zatěžkávací zkouškou prošlo nově zbudované letiště v noci na 21. srpna 1968, kdy na něm přistály letouny okupačních armád vojsk Varšavské smlouvy.

V roce 1971 zaplnily Ruzyni místo vojáků davy civilistů, kteří se přišli podívat na přistání tehdy legendárního sovětského letadla Tupolev TU – 144. Byl to stroj, který jako první civilní letadlo na světě překonal rychlost zvuku a v Praze se krátce zastavil před přeletem do Paříže. Podívat se na něj tehdy prý přišlo víc než 300 tisíc lidí.

Poslední velké rozšíření přinesl letišti v Ruzyni rok 2006, kdy se otevřel Terminál 2 sloužící výhradně pro dopravu v schengenském prostoru. V roce 2012 se po několika měsících dohadů letiště přejmenovalo – původní název Letiště Ruzyně byl změněn na Letiště Václava Havla Praha.

Ještě víc rozporuplných reakcí, než jaké se vyskytly v souvislosti s přejmenováním letiště, vyvstává v případě otázky zvažovaného budování další přistávací dráhy. Starostové a nezávislí stavbu další přistávací dráhy nepodporují, protože by měla ležet ještě blíž k centru města a městské zástavbě než ta stávající. Vedení Letiště Václava Havla uvádí jako argument pro stavbu snížení zátěže stávající hlavní přistávací dráhy. Kapacita letiště však dnes bohatě stačí na odbavení 10 tisíc pasažérů denně, jejichž počet poslední léta stagnuje. Počet letadel dokonce klesá, jen jsou vytíženější. I proto se Starostové a nezávislí v Praze 6 se záměrem stavět v Ruzyni další přistávací dráhu nesblížili.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
15.9.2014
Bajka o žlutém psu a modrém kohoutovi

Nedávno jsem si v Reflexu přečetl rýpnutí Žlutého psa Ondřeje Hejmy do bývalého souseda Petra Šabacha. Hejma se podivuje spisovatelově podpoře jednoho politického hnutí v lokálních volbách v rodných Dejvicích. Ironicky se ptá, zda to je kvůli inspiraci pro novou knížku a poznamenává, že Hovno hoří už Petr Šabach napsal. Ztrátu soudnosti jsem už téměř akceptoval u politiků, muzikantovi ji však odpustit nemohu. Mám na mysli zejména ty politiky, které Hejma tak vehementně mnoho let podporuje, a kteří se po ovládnutí dejvického revíru rozletěli i do sousedních lovišť. Mají (nebo měli?) ve znaku modrého ptáka, proto mluvím o rozletu a lovištích, samozřejmě.  Přestože tím ptáčkem ve stranickém znaku nebyl sup ani straka, mnozí obyvatelé Prahy 6 a blízkého okolí (mezi Ostravou a Aší) si myslí, že by právě tito opeřenci nejlépe vystihovali modus operandi předmětné strany.

Já, ačkoliv jsem rovněž dejvickým rodákem, jako oba moji oblíbení umělci, to vidím jinak.

Navrhuji, aby radnice Prahy 6 zakoupila sochu Kathariny Fritsch, která celé léto zdobila Trafalgarské náměstí před londýnskou Národní galerií. Umístil bych ji doprostřed dejvického Kulaťáku jako memento všech hříchů místních modrých i jiných ptáčků. Zaplatit by ji mohla třeba firma Key Investments, či ti, co stavěli metro z Dejvic na letiště, ale skončili v Motole.

Tou sochou je kohout v nadživotní velikosti a světe div se, je modrý. Německá umělkyně jistě neznala české politické reálie, ani neznala politickou agitační píseň Modrá je dobrá a svým dílem chtěla reagovat na něco jiného. Ale velká umělecká díla zdobí právě to, že mají v jiném prostředí a kontextu další překvapující význam. Co chtěla umělkyně svou sochou původně vyjádřit, nebudu rozebírat, slušné noviny by to stejně nemohly otisknout. A panu Hejmovi to také není třeba vysvětlovat. Jako velký znalec anglického slangu pochopitelně dobře ví, co modrý kohout v angličtině znamená.

Kdybych uměl dělat muziku jako Ondřej Hejma, složil bych písničku Modré hovno už nehoří a kdybych uměl psát jako Petr Šabach napsal bych bajku o štěkajícím žlutém psu a modrém kohoutovi.

 P.S.: Sochu Modrého kohouta doporučuji umístit na Vítězné náměstí pochopitelně až po volbách. Jednak budou již za chvíli a zatím totiž ještě na dejvickém prameni sedí modrá žába.

 Tomáš VohryzkaEkonom a obyvatel Dejvic

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
12.9.2014
Stručná historie obory Hvězda

Obora Hvězda je místem, které lidi přitahovalo odnepaměti. Kdysi tu prý dokonce bývalo pohanské obětiště. První písemná zmínka o tomto území pochází z roku 993. Jde o darovací listinu, ve které přenechal kníže Boleslav II. les tehdy zvaný Malejov s dvorem Hluboc nově vzniklému břevnovskému klášteru.

Oboru v tomto místě založil kolem roku 1530 císař Ferdinand I., který v té době les Malejov od břevnovského kláštera odkoupil.

Ještě před sto čtyřiceti lety se historikové domnívali, že letohrádek v oboře nechal roku 1450 postavit král Jiří Poděbradský na památku své manželky Kunhuty. Až pátrání archiváře Davida Schönhera přineslo překvapivý nález. Lovecký letohrádek, podle půdorysu zvaný Hvězda, navrhl Ferdinand Tyrolský, v oboru řekněme poučený laik. Tento mladší syn císaře Ferdinanda I. byl od roku 1548 v Čechách místodržícím. Sám dokonce 27. června 1555 položil základní kámen k. Okolní obora pak sloužila jako královská honitba a letohrádek byl kromě lovu využíván při slavnostních příležitostech, jako byly například diplomatické návštěvy.

V době pragmatického osvícenství Josefa II. byl letohrádek přenechán vojenskému eráru. Vojáci v něm zřídili sklad střelného prachu a do obory byl z bezpečnostních důvodů zakázán vstup. Sklad byl vyklizen až v roce 1874, teprve pak byla obora opět volně přístupná a lidé žijící v okolí si mohli oddechnout, protože pominulo riziko výbuchu.

Po druhé světové válce byla budova letohrádku upravena podle návrhu známého architekta Pavla Janáka a vzniklo v ní muzeum Aloise Jiráska. V roce 1962 byla obora spolu s letohrádkem a hromadným hrobem obětí bitvy na Bílé Hoře, jenž byl objeven při budování tábora kvůli spartakiádě v roce 1960, vyhlášena národní kulturní památkou. V současnosti je v letohrádku expozice o bitvě na Bílé hoře.

Milan „Fefík“ Podobský

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
10.9.2014
Vítězné náměstí neboli Kulaťák – jedna z tepen Prahy 6, která si zaslouží naši pozornost

Vítězné náměstí, kterému však Pražané častěji říkají Kulaťák, je jedno z nejvýraznějších a zároveň nejfrekventovanějších míst v Praze. Ikonické veřejné prostranství Prahy 6 je při tom dodnes stále nedokončené. Urbanistický koncept architekta Antonína Engela z doby první republiky byl totiž v době velké hospodářské krize pozastaven. Náměstí tak na svou finální podobu čeká dodnes. Vzhledem k tomu, o jak významný prostor se jedná, je důležité dobře zvážit, jaké stavby a za jakým účelem zde vyrostou.

I když lidé překřtili Vítězné náměstí na Kulaťák, samo náměstí pravidelný kruhový tvar nemá. Polovina náměstí v okolí ulice Dejvická je dokonce pravoúhlá. Přezdívku ale náměstí spíš než kvůli svému tvaru získalo díky velkému kruhovému objezdu, který se nachází uprostřed. Až do začátku 40. let po tomto kruhovém objezdu jezdily i tramvaje. Kolejová křižovatka uprostřed objezdu totiž vznikla až v roce 1942. Kromě aut, tramvají a autobusů se pod náměstím nachází ještě zastávka metra Dejvická, která spolu s I. P. Pavlova patří nejvíce využívaným stanicím v Praze. Pod dobovým názvem Leninova byla tato stanice trasy A slavnostně uvedena do provozu v srpnu roku 1978. Tehdy se ostatně i samotné náměstí nejmenovalo Vítězné, ale náměstí Říjnové revoluce a v jeho severovýchodní části stál pomník V. I. Lenina.

Autorem urbanistického řešení Vítězného náměstí je významný český architekt Antonín Engel, který je mj. také autor projektu památkově chráněné Podolské vodárny. Jeho koncept centrálního náměstí v době první republiky nově vznikající čtvrti – tedy Dejvic – ale zůstal nedokončen. Starostové a nezávislí podporují dostavbu Vítězného náměstí právě na bázi Engelova konceptu z 20. let se čtyřmi branami na čtyři světové strany. Nicméně taková dostavba by měla proběhnout až v letech 2018 – 2020. Centrální Praha 6 v okolí Vítězného náměstí je totiž nyní neúměrně přetížena dlouholetým budováním tunelu Blanka. Podmínkou dostavby náměstí by ale měl být veřejný prospěch nových budov a zachování velkého centrálního parku ve vnitrobloku pro farmářské trhy a trhy s uměním.

Řešení, které Starostové a nezávislí v souvislosti s dokončením urbanistické podoby Vítězného náměstí rozhodně nepodporují je výstavba tzv. Ledního medvěda. Budova je ve všech odhledech naddimenzovaná nad povolenou regulaci a neplní dostatečně ani veřejný zájem. Po rozhodnutí městského soudu musí být sice budova menší a v souladu s konceptem Vítězného náměstí. Bude ji však nepochybně stavět PPF, která má plochu pronajatou na 99 let v rámci akciové společnosti Vítězné náměstí, kterou ovšem Praha 6 rozhodnutím stávajícího vedení opustila. Místní obyvatele, kteří proti stavbě Ledního medvěda protestovali, u soudu úspěšně zastupoval kandidát Starostů a nezávislých – právník Ondřej Tošner. Otázka ale i přes tento dílčí úspěch stále zní “Co bude na pozemku PPF místo starého Ledního medvěda stát?“. Vzhledem k tomu, jak důležitou tepnou života Prahy 6  v současné době Vítězné náměstí je, by na prvním místě měl být zájem a názor místních obyvatel a ne komerční zájmy.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
9.9.2014
Vyzýváme na souboj favorizovanou TOP 09

Starostové a nezávislí (STAN) v Praze 6 vyzvali v letošních komunálních volbách, do kterých jdou s heslem „Praha 6 jste Vy“, na souboj svého dlouholetého koaličního partnera: „TOPka tu dlouho přešlapovala na místě a řešila místo problémů Prahy 6 své vnitřní rozepře, tak jsme se rozhodli vzít budoucnost Šestky do svých rukou,“ říká kandidát Starostů a nezávislých na starostu Prahy 6 Jan Lacina – místní rodák, producent, scenárista a režisér respektované talk show České televize Krásný ztráty.

Jako lokální patriot vsadil Jan Lacina při sestavování kandidátky Starostů na výrazné osobnosti, které jsou po celá desetiletí srostlé s Prahou 6 a s jejichž pomocí se chystá zkřížit plány na vítězství favoritovi voleb - zavedené značce TOP 09, která je populární v Praze především díky osobnosti svého předsedy Karla Schwarzenberga.

V kandidátce Starostů se tak objeví například renomovaný auditor a bývalý vrchní sekretář ministerstva obrany Jan Vylita, který je aktuálně členem Mezinárodní rady auditorů NATO. Kulturní rozměr reprezentuje jednak Petr Prokop, proděkan DAMU a producent Divadla VOSTO5 populárního zejména u mladé generace, ale také Petr Šabach – literární ikona Dejvic a Prahy 6.

Sestavu na předních příčkách doplňuje lékařka a pražská zastupitelka Iveta Borská, spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím a poradce pro otevřenost radnic Oldřich Kužílek, ředitel pražského Domu dětí a mládeže Libor Bezděk, nebo populární ředitel základní školy Antonína Čermáka Petr Karvánek.

Na kandidátce Starostů v Praze 6 jsou však k nalezení i další zajímavá jména: Advokát Ondřej Tošner, který úspěšně zastupoval místní obyvatele v zastavení předimenzovaného developerského projektu Ledního medvěda na Vítězném náměstí, nebo herečka seriálové Ulice Ilona Svobodová. Zapomenout nemůžeme ani na zástupce spolků a občanským sdružení Bubeneč sobě, Pod Bořislavkou a Šárecké údolí.

Starostové a nezávislí zdůrazňují, že nechtějí nechat usnout skandál se stovkami milionů korun Prahy 6, které se vypařily ve finanční společnosti Key Investments. Reagují na to volebními slogany Jana Laciny „Chceme čistou Prahu 6. Nejen na ulicích, hlavně na radnici“ a Oldřicha Kužílka „O Praze 6 se chceme radit s vámi. Ne s politickými podnikateli.“ Na zánik přirozených společenských center, ale třeba i všech kin pak reaguje Petr Prokop heslem „Nebaví nás tu jen bydlet. Chceme tady i žít.“

„Jak slýchám dnes a denně ve svém okolí, spousta místních občanů nemusí TOP 09 především kvůli Miroslavu Kalouskovi či někdejšímu ministrovi práce a sociálních věcí Jaromíru Drábkovi. My nabízíme občanům Prahy 6 neposkvrněnou pověst Starostů a k tomu silnou dávku lokálního patriotismu,“ říká Jan Lacina a zdůrazňuje, že: „STAN je zavedeným parlamentním hnutím s desetiletou historií, sedmi sty starosty obcí a malých měst v regionech, deseti pražskými starosty v městských částech, starosty okresních i krajských měst, poslanci, senátory a čerstvě i jedním europoslancem. Nejsme žádné narychlo postavené uskupení odpadlíků z ODS, ale hnutí pevně zakořeněné v českém politickém systému, čili zavedená značka,“ uzavírá Jan Lacina.


Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
5.9.2014
Zlom pro Liboc a Ruzyni: Central Group koupil skladovou oblast

Vybarvené plochy znázorňují rozsah plánovaného „superměsta“, oranžovo-žlutá barva plochu vlastněnou společností Central Group. Schema majetkových poměrů je z roku 2012, kdy ještě tyto pozemky vlastnila rakouská společnost Immofinanz. Zdroj: MČ Praha 6

A ač obecně většina starousedlíků plány proměny  nejspíš obecně vítá jako krok k rozvoji města a budování „nové Ruzyně“, mnozí lidé v sousedství budou patrně nervózně zkoumat dopady na dopravu.

Například v Liboci panují obavy, že již dnes velmi frekventovaná Libocká bude jedním z přivaděčů nového „superměsta“. Tomu samému budou patrně čelit obyvatelé Nové Šárky a další zón poblíž Evropské.

Rozšíření tramvajové trati počítá (v jedné z variant) s uzavřením Vlastiny a vybudováním nové křižovatky mezi ulicí Navigátorů a Evropskou, která by se stala logicky pro budoucí developerské projekty vítanou vstupní branou.
Praha 6 i magistrát například kategoricky tvrdí, že zatím není třeba brát budoucí dopady v potaz.  „Pohybovat se zde budou pouze ta vozidla, která zde jezdí i dnes,“ prohlásil v červenci René Pekárek, zástupce starostky a vlivný politik ČSSD o chystaném napojení, které v budoucnu napojí nové developerské projekty na Evropskou a dramaticky zvýší dopravní zátěž oblasti (zdroj: web Prahy 6).

 

Čeká se na změnu územního plánu

Takovou podobu nového města pro 15 000 obyvatel se snaží prosadit Praha 6. Legenda území: OV – Všeobecně obytné. SMJ – Smíšené městského jádra. DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení. ZMK – zeleň městská a krajinná. Zdroj: MČ Praha 6

O nákupu logistického areálu Westpoint Distribution Park poprvé koncem července informoval list E15 s tím, že pro Central Group jde o jednu z nejvýraznějších akvizic za poslední roky.
Plány zapojit se do budování nových developerských projektů poté potvrdil přímo serveru Liboc.info Jiří Vajner, obchodní ředitel Central Group s tím, že Central Group je připravena „přistoupit ke komplexnímu rozvoji a kultivaci tohoto unikátního území“.
O přestavbu celé rozsáhlé oblasti dlouhodobě usiluje vládnoucí koalice Prahy 6 (ODS a ČSSD) – v posledních dvou letech se snaží prosadit změnu územního plánu, který by dovolil postupné developerské využití těchto prostorů do podoby tzv. „živé městské zástavby“, tedy místa, kde by kromě mnohapatrových obytných bloků vznikl i park, škola a další objekty občanské vybavenosti. To vše je však hudbou budoucnosti a experti obeznámení s radničními plány uvádějí, že rozvoj centrálních zón může být i desetiletí či dvě daleko, naproti tomu developerské využití východní části zakoupené společností Central Group může nastat relativně rychle.

Žádost o změnu územního plánu není přístupná on-line a radnice Prahy 6 opomněla zevrubněji informovat občany, web Liboc.info tedy požádal o tento materiál na základě zákona č. 106/199 o svobodném přístupu k informacích.

Dalším krokem musí být schválení žádosti o změnu územního plánu na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy, o kterou Praha 6 usiluje od loňského roku. Kdy a v jaké podobě se tak stane, není jasné – opět může jít řádově o měsíce či roky.
I proto Central Group uvádí, že zatím bude logistický park dále provozovat a kdy se do výstavy pustí, „není schopna odhadnout“.
Společnost též zdůrazňuje, že vlastní jen 13 hektarů z celkové plochy 70 hektarů, že území je třeba řešit komplexně, a že „další směřování celé lokality je otázkou dlouhodobého koncepčního rozvoje na mnoho let“.

Koordinovat projekty? To ne, zní z radnice

Magistrát plánuje kvůli uzavření Vlastiny vybudovat novou křižovatku s Evropskou a rozvést dopravu do vilové zástavby. Tato křižovatka by se v budoucnu stala vstupní branou nového města. Praha 6 nyní prosazuje méně drastickou variantu: Vlastina by byla pouze jednosměrná a místo plnohodnotné křižovatky by zatím vznikl jen sjezd na Evropskou pro cestu směr město… Zdroj: MHMP

Praha 6 i magistrát v uplynulém roce kategoricky odmítaly názory místních obyvatel, zda by nestálo za to zkoordinovat několik stávajících projektů, které zásadním způsobem promění podobu celého území. Například rozsáhlé zkoumání dopadů rozšíření tramvaje na životní prostředí nebere plánované projekty v potaz a trvá na tom, že je v dané chvíli není možné zohlednit.
Stejný názor zastává i Rada městské části (tedy „koaliční vláda“ Prahy 6 složená z politiků ODS a ČSSD). Celkem třikrát za poslední rok padl při veřejných interpelacích dotaz, zda si radnice uvědomuje, že nová křižovatka se v budoucnu stane hlavní vstupní branou plánovaného města  a zda by nebylo možné to zahrnout nějak do plánů a minimalizovat dopady na občany. Dvakrát rada neodpověděla vůbec, potřetí naznačila, že tento problém zatím řešit nebude, protože se „superměstem“ je „vše je v počáteční fázi“ (zdroj: web Prahy 6).

Jan Rybář, Liboc.info

 

Dokument: Odpověď Central Group na dotaz Liboc.info

Dotaz:
Můžete, prosím, stručně charakterizovat, jaké plány má Vaše společnost s tímto územím (v kontextu projektu „Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6″ chystaného radnicí Prahy 6)? V jakém časovém horizontu po schválení změn územního plánu Magistrátem HMP předpokládáte přestavbu oblasti?

Společnost CENTRAL GROUP chápe pozemky, na nichž skladový areál Westpoint stojí, jako typický příklad brownfieldu vhodného ke konverzi na nové využití. Jedná se ale pouze o malou část území, které bylo řešeno v rámci Vámi zmiňované architektonické soutěže „Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť Prahy 6″, kterou v roce 2010 vyhlásila Městská část Praha 6 a které se zúčastnilo celkem 51 architektonických kanceláří.

Pro srovnání – společnost CENTRAL GROUP vlastní v této lokalitě pouze 13 hektarů, na nichž stojí skladový areál Westpoint. Přitom celková plocha v soutěži řešeného území dosahuje 70 hektarů. Vzhledem k tomu, že zbývajících 57 hektarů pozemků má několik různých vlastníků včetně např. Armády České republiky a že jsou stávající budovy (převážně starší skladové haly a kanceláře) těmito vlastníky využívány a provozovány, je další směřování celé lokality otázkou dlouhodobého koncepčního rozvoje na mnoho let.

Společnost CENTRAL GROUP je připravena ve spolupráci s předními architekty, vedením hlavního města i místní samosprávou přistoupit ke komplexnímu rozvoji a kultivaci tohoto unikátního území. Bližší informace ale vzhledem k dlouhodobému a neurčitému časovému horizontu v tuto chvíli nejsme schopni sdělit. V každém případě platí, že v nejbližších několika letech máme v plánu celý skladový areál dále provozovat a pronajímat jednotky stávajícím i novým nájemcům.

Jiří Vajner
obchodní ředitel
CENTRAL GROUP a.s.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
3.9.2014
Jistě, paní starostko! Epizoda II: Otrávené Dejvice

V polovině srpna zasáhla centrální Prahu 6 havárie vodovodního potrubí v takovém rozsahu, že odpojila přibližně třicet tisíc domácností. Oprava trvala celý den, večer, když byla hotova, začal téct z kohoutů hnědý zákal. Každý soudný občan odpouštěl hnědou vodu, co to šlo, a když Pražské vodovody a kanalizace ani radnice Prahy 6 po dvou ani třech dnech nesignalizovali žádný problém, začal vodu používat.

Až po týdnu vyšlo najevo (Praha 6 to odvážně vyvěsila na své stránky), že voda byla kontaminována bakterií escherichia coli (česky řečeno fekální bakterií), způsobující obrovské zdravotní potíže. Pražské vodovody a kanalizace nejdříve mluvily o oblasti čtyř domů, později šestnácti (pro představu to reprezentuje zhruba šest set obyvatel).

Ve skutečnosti však musela kontaminovaná voda ohrozit tisíce domácností – stejné zdravotní potíže v naprosto shodnou dobu hlásil de facto každý, kdo se v teritoriu Dejvic, Bubenče či Hradčan vody napil: Zvracení, průjmy, prudké horečky, bolesti hlavy. Velké štěstí bylo, že se hodně lidí nacházelo na dovolené mimo Prahu.

Pražské vodovody a kanalizace se omluvily v Mladé frontě Dnes se zpožděním tří týdnů obyvatelům zmíněných šestnácti domů. O tom, co jim ukázaly kultivace ostatních kontrolních vzorků kontaminované vody, cudně pomlčely.

A radnice Prahy 6? Dala od celé věci ruce pryč. Prý ji Pražské vodovody nemají povinnost ze zákona informovat, znělo překvapivě původní stanovisko radnice. A co kdyby se po gigantické havárii vodovodního řadu někdo z radnice prostě zeptal?! Třeba někdo z pěti úředníků oddělení marketingu a vnějších vztahů, nebo jeden ze dvou pracovníků oddělení bezpečnosti a krizového řízení?! Když už mají k dispozici informační kanál SMS?!

Se zpožděním několika týdnů dosluhující starostka Marie Kousalíková vydala s Pražskými vodovody a kanalizacemi společné komuniké, že od příště už o otrávené vodě dají vědět občanům i sobě navzájem.

Napříště tedy bude obecné ohrožení v takovém rozsahu obyvatelům oznámeno. Budeme se těšit.

Jan Lacina, Kandidát na starostu Prahy 6 za Starosty a nezávislé

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
2.9.2014
V bývalé tramvajové vozovně Střešovice dnes najdete i vagon metra

Tramvajová vozovna v Praze 6 – Střešovicích byla v roce 1991 vyhlášena technickou památkou. O rok později přestala definitivně sloužit svému původnímu účelu a započala její přeměna na muzeum dopravy. Dnes mohou návštěvníci prostor bývalé vozovny obdivovat historické tramvaje a trolejbusy. Součástí expozice je i jeden z nejstarších typů sovětských vagonů pražského metra, které se vyráběly v 70. letech.

Budova vozovny ve Střešovicích byla postavena v roce 1909 a patří do větší série pražských vozoven, které vznikly podle jednotného vzoru. Kromě vozovny ve Střešovicích je podle stejného modelu postavena třeba vozovna ve Strašnicích a také v Košířích. V době uvedení do provozu umožňovala střešovická vozovna deponování více než sedmdesáti tramvajových vozů, postupem času však její kapacita ještě narostla. Po zavedení trolejbusové dopravy mezi vozovnou Střešovice a kostelem Sv. Matěje na Babě, začala část vozovny sloužit i jako útočiště pro nové trolejbusy. Tak tomu bylo až do roku 1959, kdy byly trolejbusy na této trati zrušeny a nahrazeny autobusy. Vozovnu Střešovice pak už zase okupovaly výhradně tramvajové vozy.

Osud vozovny visel v její historii na vlásku hned několikrát. Poprvé tehdy, když se v polovině 50. let připravovala rekonstrukce pražských vozoven pro nové tramvaje řady T. Střešovická vozovna byla tehdy jediná, se kterou se původně nepočítalo, nakonec však přece jen upravena byla. Podruhé byla její existence ohrožena na konci 70. let, kdy se údajně dokonce uvažovalo o její úplné demolici. K té ovšem nakonec nedošlo a už před rokem 1989 se začaly objevovat první myšlenky na možnost konverze budovy na muzeum hromadné dopravy.

Dnes je ve vozovně vystaven soubor padesáti historických vozidel MHD a expozice je doplněná víc než třiceti dalšími historickými exponáty jako jsou staré jízdenky, fotografie, plánky a modely dopravních prostředků. Jedna ze zajímavostí, kterou zde uvidíte je třeba model rychlodrážního vozidla R1, které v 70. letech vyvíjela společnost ČKD Tatra pro pražské metro. Do tunelů ale tehdy nakonec vjely sovětské vlaky a soupravy R1 zůstaly jen u prototypů.

Muzeum MHD je otevřeno o víkendech v době od 9:00 do 17:00 a to až do 17. listopadu

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
2.9.2014
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči už vodu nečistí, žije ale dál

Stará čistírna odpadních vod v Bubenči byla v roce 2010 prohlášena za národní kulturní památku. Historická technická stavba z neomítnutých cihel dnes slouží jako muzeum, ve kterém návštěvníci mohou obdivovat původní technologická zařízení, ale dozví se tu i něco o historii moderní pražské kanalizace. Čistírna odpadních vod totiž vznikla počátkem 20. století jako součást tehdy budovaného nového kanalizačního systému v Praze.

Čistírna odpadních vod v Bubenči byla uvedena do provozu v roce 1906 a svému účelu sloužila až do roku 1967. V tomto roce se v čistírně sice přestala čistit voda z kanalizace, protože tuto funkci převzala nová Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově, ale dál sloužila ke kancelářským účelům. V 90. letech se prý chvíli uvažovalo o tom, že by se budova zbourala, ale naštěstí k tomu nedošlo. V roce 1991 byla stavba dokonce prohlášená za technickou památku. V roce 2010 pak byl historický význam čistírny v Bubenči oficiálně potvrzen tím, že byla zapsána na seznam národních kulturních památek.

Historie čistírny se začala psát už na konci 19. století. Tehdy se totiž pražští radní rozhodli, že situace pražské kanalizace už je neúnosná a že Praha potřebuje moderní kanalizační systém, který by dosavadní stav vyřešil. Byla vypsána veřejná soutěž a k posouzení přihlášených projektů byl přizván tehdejší přední evropský expert na vodárenské a kanalizační stavby William Lindley. Britský inženýr ovšem všechny přihlášené návrhy zkritizoval a přišel s vlastním řešením – ze všech posuzovaných projektů vybral to nejlepší a Praze předložil vlastní plán výstavby kanalizační sítě, který byl nakonec realizován a tvoří jeden ze základů pražské kanalizační sítě dodnes.

Součástí nově budovaného kanalizačního systému se stala i budova čistírny v Bubenči. Jako základní stavební materiál tenkrát posloužily velmi odolné cihly, kterým se říká zvonivky. Ostře pálené a téměř nezničitelné cihly totiž při poklepu zednickým kladívkem vydávaly charakteristický zvonivý zvuk. Kromě exteriéru ale mohou současní návštěvníci čistírny obdivovat i dodnes funkční parní stroje, které kdysi čistící proces poháněly. Kromě návštěvníků ale oceňují industriální krásu čistírny i filmaři. Natáčeli se zde třeba snímky Amerika, Šakalí léta nebo francouzský film Bídnici a akční velkofilm Mission Impossible.

Prohlídky čistírny odpadních vod v Bubenči obvykle probíhají ve všední dny i o víkendech. V rámci akce Dny evropského dědictví můžete tento víkend 5. a 6. září čistírnu navštívit i v noci, součástí nočních prohlídek bude mj. i možnost výstupu na komín a slaňovaní do prostoru čistírny. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
31.8.2014
Tramvajová zastávka U Kaštanu: Jistě, paní starostko!

Dopravní podnik hlavního města Prahy se v rámci rekonstrukce tramvajové trati v Bělohorské ulici rozhodl přemístit po osmdesáti pěti letech tramvajovou zastávku U Kaštanu. Pochopitelně se opomněl zeptat nikým nevolených občanů, zda se jim to líbí. 

Petici víc než třinácti set občanů žádající navrácení zastávky na původní místo zastupitelstvo městské části před prázdninami zamítlo, neboť by za cestu zastávky „tam a zase zpátky“ muselo zaplatit Dopravnímu podniku jeden a půl milionu korun.

Nikým nevolení petenti tedy vybrali peníze ze svého, protože si na umístění zastávky za osmdesát pět let přeci jen trochu zvykli. Blížící se ostudu vyřešila až rada městské části v čele s dosluhující starostkou Marií Kousalíkovou, která našla způsob, jak zastupitele obejít a peníze na ZACHOVÁNÍ zastávky na původním místě uvolnit.

Organizátoři povstání nikým nevolených občanů stáli náhle před otázkou, za co utratit vybraný milion a půl. Nezvolili – jak by se dalo čekat – dobře financovaný happening, ale vrátili peníze dárcům.

Jeden a půl milionu za to, že zastávka zůstane tam, kde vždycky byla.

Neříkejte, že vám to něco nepřipomíná?! Děni v Praze 6 dokáže směle konkurovat brilantnímu britskému seriálu Jistě, pane premiére!

Jan Lacina

kandidát na starostu Prahy 6 za Starosty a nezávislé

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
29.8.2014
Jak se stalo z pojmu developer sprosté slovo

„Budeme se o Praze 6 radit s vámi. Ne s politickými podnikateli,“ slibuje do těchto komunálních voleb z pátého místa kandidátky Starostů a nezávislých v Praze 6, autor zákona o svobodném přístupu k informacím a poradce pro otevřenost radnic Oldřich Kužílek. Naráží tím na jedno z traumat Pražanů: Sebevědomé politické reprezentace se za léta opoziční smlouvy ODS a ČSSD přenesené bohužel i na lokální úroveň zapomněly ptát na jednu klíčovou věc: Co si myslí o své obci a její budoucnosti občané.

Obchodně-politická „koalice Key Investments“, jak by se dalo účelovému spojení ODS a ČSSD nepochybně také říkat, úplně zapomněla, že prostředky, o kterých rozhoduje, nejsou její, nýbrž obyvatel Prahy a jejích městských částí a že nežijeme v sultanátu, nýbrž v zastupitelské demokracii. Podle toho také preference obou stran opoziční smlouvy (koalice Key Investments) dnes vypadají. Voliči sice mají svých starostí všedního dne dost a dost, ale hloupí ani slepí opravdu nejsou.

K záhadě finančně politické skupiny Key Investments: Zmizely v ní stovky obecních milionů Prahy 6 a Prahy 10 (původně i Prahy 13), zázračně přes ni zbohatl expremiér ČSSD Stanislav Gross, peníze před manželkou tu odkláněl ministr za ODS Martin Kocourek, vložené prostředky se „náhodou“ podařilo získat zpět jen think-tanku Václava Klause či radnici Prahy 13 pod vedením někdejšího místopředsedy ODS Davida Vodrážky. Ostatní si domyslete sami.

Zpátky k rozvoji Prahy. Obvyklý scénář? Politická reprezentace umetla cestu developerovi, odhlasovala mu všechny možné i nemožné výjimky z regulací, developer vytěžil ze svěřeného území absolutní maximum zisku, občanům to často nepřineslo vůbec nic a obci zbyly starosti: s nekvalitní architekturou, přetíženou dopravou, nevyřešeným parkováním…

Pro Starosty a nezávislé ovšem není pojem developer sprosté slovo. Protože město se má rozvíjet, je to jeho nejpřirozenější vlastností. Nakonec největším českým developerem všech dob byl císař římský a král český Karel IV. Jde pouze o to nastavit věci do rovnováhy.

Ta formule zní úplně logicky: Obec se na základě dostatečné porady s občany rozhodne, co a kde je potřeba postavit, developer nevyždímá z lokality maximum, ale to, čemu se říká přiměřená odměna, občané v okolí si polepší nárůstem služeb a pracovních příležitostí, ale třeba i rekultivací zeleně a vylepšením dopravní situace v okolí stavby, kterou obec stanoví developerovi jako podmínku pro jeho investici…

Uveďme dva alarmující příklady opačného přístupu, tedy příběhy arogance developersko-politické moci čekají na příští zastupitelstvo a radu městské části Praha 6 už nyní. Prvním je projekt označovaný jako Lední medvěd, jemuž soud – na základě protestů okolních obyvatel – nedávno zrušil všechny výjimky z platné regulace, takže dnes není úplně jasné, co se bude na Vítězném náměstí vlastně stavět. Jasné je pouze to, že radnice, která pod vedením „koalice Key Investments“ opustila společnost Vítězné náměstí a.s. a přenechala ji plně v majetku PPF, ztratila na projekt přímý vliv, a to na „pouhých“ devadesát devět let.

Druhým příkladem je projekt obchodně-kancelářského centra Lordship na hranici Bubenče a Letné, který má svou hmotou i tvarem nevybíravě vstoupit do architektonicky cenné vilové zástavby Bubenče u železniční trasy Praha - Kladno. Oba projekty jsou arogantní, o obou se obyvatelé z okolí dovídali klopotně. Proti oběma okolní obyvatelé protestují. Budoucnost těchto dvou projektů zřetelně ukáže, na čí straně stojí politická reprezentace Prahy 6.

Stojíme po čtvrt století od příchodu demokracie do České republiky na startu nové epochy, ve které postupně zeslábne východisko „urvi si, co můžeš“ a začnou se dodržovat všeobecně prospěšná pravidla? Jako celoživotní optimista věřím, že ano. Osobně jsem přesvědčen, že i mezi developery se budou čím dál víc objevovat kultivovaní partneři, kteří budou respektovat vedle svých zájmů i zájmy obce a jejích obyvatel. A že slovo developer ztratí v průběhu následujících let svůj hanlivý přídech a vrátí se ke svému neutrálnímu významu „investor“. Záleží ovšem samozřejmě velmi i na tom, koho si občané letos v říjnu zvolí za reprezentanty svých zájmů.

Jan Lacina, kandidát na starostu Prahy 6 za Starosty a nezávislé


Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
27.8.2014
Iveta Borská: Já a Praha 6

Před třiceti lety jsem se přivdala do čtvrti mého manžela, klidné a zelené části na rozhraní Dejvic a Bubenče, kde je tak blízko do Královské obory, ke sportu, řece, malebnému nádraží i plechovým garážím Šakalích let.

Ráda žiji ve čtvrti plné upravených záhonů, ale nerada si ničím nohy na rozbitých chodnících. S radostí obdivuji novou technickou knihovnu, ale nerada procházím kolem rádobymoderních paskvilů necitlivě sázených do ucelené a svébytné zástavby. S radostí relaxuji v parcích a nerada přihlížím nápadům, které je ničí. Ráda jezdím autem, ale nerada kličkuji po stále se dokola opravujících nekvalitních silnicích; nerada stojím v kolonách na Jugoslávských partyzánů či Evropské a nerada objíždím svou čtvrť kolem dokola, abych mohla zaparkovat.

Starosty a nezávislé vnímám jako svébytného a nezávislého partnera TOP 09 a jejich program je mi blízký, stejně jako lidé, kteří ho reprezentují. Bude mi ctí prosazovat nejen své priority, kterými jsou slušnost a korektnost v politice i běžném životě, ale i pravdivé krédo: Politické strany se často jen straní, Starostové se prostě starají.

MUDr. Iveta Borská

pražská zastupitelka - členka výboru pro zdravotní a bytovou politiku

kandidátka do zastupitelstva Prahy 6 za Starosty a nezávislé

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
26.8.2014
Ústav makromolekulární chemie – skrytý poklad Prahy 6

Stavby architekta Karla Pragera jsou mezi lidmi dodnes přijímány značně rozporuplně. Někteří je upřímně nenávidí, pro jiné jsou to vizionářské budovy s výrazným rukopisem, které si zaslouží náš obdiv a památkovou ochranu. Mezi nejznámější Pragerovy realizace v hlavním městě patří budova bývalého Federálního shromáždění a budova Nové scény Národního divadla. Jednu jen o trochu méně známou Pragerovu stavbu ale najdete i u nás v Praze 6. Od první poloviny 60. let stojí na Petřinách budova Ústavu makromolekulární chemie

V různých anketách o nejošklivější stavby se pravidelně budova bývalého Federálního shromáždění i Nová scéna Národního divadla objevují na předních příčkách, střídmější Ústav makromolekulární chemie tolik bouřlivých reakcí nebudí. Mezi odborníky je ale tahle stavba velmi ceněna jako jedna z nejzdařilejších ukázek tzv. bruselského stylu.

Po celá 50. léta se v tehdejším Československu stavělo převážně podle estetických kritérií socialistického realismu – světová architektura už tehdy ale byla někde úplně jinde. Ústav makromolekulární chemie na Petřinách se počátkem 60. let stal jednou přelomových staveb, díky kterým Československo opět získalo kontakt se světovým děním. Nejvíc ceněnou částí ústavu jsou tzv. závěsové skleněné obvodové stěny, které tehdy Karel Prager v Československu použil jako úplně první. O významu této stavby svědčí i to, že byla v roce 2000 zařazena na seznam kulturních památek.

Zajímavou kapitolou v historii Ústavu makromolekulární chemie tvoří fungování i v době normalizace relativně nezávislé galerie, které umělci začali přezdívat Makráč. První výstavy v jedné z přízemních chodeb ústavu proběhly v roce 1972. Svobodná půda akademické obce totiž dovolovala, aby tady vystavovali lidé, kteří jinak nemohli svá díla prezentovat v oficiálních galeriích. Své výstavy tady za minulého režimu měli například Adriena Šimotová, Jitka a Květa Válovy, Karel Nepraš, Karel Malich nebo Kurt Gebauer. Výstavy v galerii Makráč probíhají dodnes a jsou volně přístupné každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
25.8.2014
Přírodní park Šárka – Lysolaje - včera, dnes a zítra

Šárecké údolí, dějiště románů E. Štorcha a Jiráskových pověstí, obývané od neolitu, jak dokazují vykopávky na Jenerálce, patří k nejkrásnějším místům v Praze.

Oblíbená výletní destinace všech Pražanů v 19. a první polovině 20. století nabízela kromě krásné přírody a 16 mlýnů podél Šáreckého potoka také 11 restaurací, 5 řeznictví, hokynářství, kino, poštu, sokolovnu, železniční stanici, kuželnu a dva divadelní spolky. O síť cest a pěšin, spojující údolí s Dejvicemi, Vokovicemi a Lysolaji se staralo osm cestářů. Od kostela sv. Matěje vedla z Dejvic hlavní silnice do Velvar, autem bylo sjízdných dalších pět cest.

Tisíce Pražanů navštěvovaly nejen oblíbené hospody a tančírny, každoroční Operu v Šárce, Matějskou pouť, ale také koupaliště v Tiché Šárce a U Veselíka, později také Džbán.

Komunistický režim uvalil na Šárku stavební uzávěru a veškerá infrastruktura se začala rozpadat. Spásané a sekané louky místních mlynářů a sedláků dílem zarostly, dílem byly uměle zalesněny. Kouzlem nechtěného se ale stala Šárka místem s nejzachovalejší přírodou v Praze.  

V roce 1990 byl zde právem vyhlášen přírodní park Šárka – Lysolaje. Přestože zabírá celou čtvrtinu rozlohy Prahy 6, až doposud stál stranou investičních záměrů města. Také ochrana přírodního území se soustředila jen na nevelké plochy přírodních rezervací a památek, ale jako celek přírodní park dále chátral. Navíc zde vznikla řada kontroverzních, monstrózních staveb, které narušily krajinný ráz Šárky, definovaný řídkou vilovou zástavbou.

Co území potřebuje?

Ochranu proti povodním v celém generelu Šárecko-Litovického potoka od Hostivice až po ústí Vltavy.

Dokončení kanalizace a vyřešení vyústění tzv. stoky D na Jenerálce

Kompletní rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí, s důrazem na bezpečný pohyb chodců, vybudování chodníků o šíři dva metry po celé délce ulice V Šáreckém údolí

Obnovu pěších cest a spojek údolí s dalšími městskými částmi, které jsou ve správě MČP6

Obnovu autobusového spojení autobusu č.116  „Dejvická – Šárecké údolí – Bořislavka“ namísto dnes nikomu nesloužícího spoje do Nebušic

Školní autobus č.555, který dnes veze celým údolím jednoho žáka do Lysolají, přesměrovat do Dejvic, spádové oblasti pro Šárecké děti

Odbahnění Šáreckého potoka a trvalou péči o něj po celé délce, namísto bodových úprav na několika málo místech

Regulační plán pro celý přírodní park, který dá do budoucna investorům jasné zadání, co je a co není možné v údolí postavit

Získat od státu koupaliště Tichá Šárka, po vzoru Městské části Praha 8, která už získala od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jedno koupaliště a letos v červenci jej otevřela pro veřejnost. Pronajmout za lepších podmínek koupaliště Džbán a nabídnout na obou místech důstojné prostředí, odpovídající 21. století a jednomu z nejbohatších regionů Evropské Unie, kterým Praha je.

Zachránit usedlost Šatovka, opravit ji a otevřít veřejnosti. Buď obnovit byty, nebo, v případě umístění sociálních služeb, nabídnout občanům také provozovnu potravin a/nebo restauraci či občerstvení. Udělat z místa na Šatovce hot spot údolí, kde se na pěší zóně schází hlavní turistická trasa z Baby do Lysolají, je zde koupaliště, hřiště na tenis a házenou.

 Pro koho to všechno je?

Přírodní park Šárka – Lysolaje má sloužit k rekreaci všech Pražanů. Zelený pás kolem Prahy má zde obrovský potenciál. Pokud vybudujeme bezpečnou komunikaci od Vltavy po Jenerálku a propojíme stávajícím, dnes uzavřeným podchodem pod Horoměřickou Divokou Šárku s Tichou a Dolní Šárkou, budou moci občané pohodlně a bezpečně projet od Ladronky a Džbánu do Stromovky nebo k ZOO v Troji a dále na Letnou či do centra.

Příklad revitalizované Stromovky, oživené náplavky od Palackého náměstí do Modřan ukazuje, že položíme-li základy dobré infrastruktury, území získá atraktivitu pro tisíce návštěvníků denně.

Ve Vídni je pak Nový Dunaj v létě navštěvován až třemi stovkami tisíc Vídeňanů, kteří mají k dispozici kvalitní rekreační oblast, aniž by museli hromadně opouštět hlavní město, jako je tomu stále ještě v Praze.

David Ptáček

předseda občanského sdružení Šárecké údolí

kandidát do zastupitelstva Prahy 6 za hnutí Starostové a nezávislí

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
25.8.2014
Dukla : Sparta 1:0, Olé!!!

Pravdivá reportáž z Julisky o tom, jak dejvické koně přejeli letenské pláně..

Dukla připravila v neděli /24.8.14/ svým fanouškům  překvapivý present. Překvapila i sebevědomé, přeplacené a přeceňované rudé plejery a vsítila spartánovi Bičíkovi hráčem Bergerem utěšený goal. Dukla v nových sweaterech předvedla váženému obecenstvu bojovný team-work, přesto nutno oceniti nadevše výkon mladého forwarda Krmenčíka. Tento hoch s fyzickými parametry Zlatana Ibrahimoviče, /narozen l.p. 1993/ je velkým příslibem pro dukelskou ofensivu a palbu. Je skvělým athletem i driblérem a na jeho úniky sparťanským backům byla radost pohledět, stejně jako na jeho pohotový shooting. Jediným otazníkem zůstává jeho clubová příslušnost k plzeňské Viktorii. President dejvického clubu by měl vážně uvažovati, zda neuvolniti určitý finanční obolus a tohoto běhavého shootera nezakoupiti do stálého angažmá. Nový goalman žlutočervených Chudý se nedopustil žádného kiksu, a tak pohanu rudých mohl završiti střelec vítězného goalu Berger II., syn sparťanské legendy z 80. let minulého věku.
Spartáni hráli jako nějací dorostové, nemají bojového ducha a nedovedou se vzepnout k výkonům. Mnozí hráči vykazovali značný problém rychleji se rozběhnouti a nedostatek footbalového umění nahrazovali příliš tvrdou hrou. Toto pozorovalo obecenstvo často s nechutí. Letenská primadona Kováč se po matchi zmohla jen na chabé výmluvy a stesky. Stěžoval si, mimo jiné, že jim byl teamem z Julisky vstřelen goal. Nechybělo mnoho, aby se tento zkušený internacionál před reportéry rozplakal.

Tomáš Vohryzka

 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
21.8.2014
Škola volá...

To to uteklo. Mám pocit, že sotva prázdniny začaly, už zase končí... A ještě pár dní a bude tu první září a moje osmiletá Kristina půjde do 3. třídy. A moc se netěší. Spíš vůbec. Ani jí to radši nepřipomínám, a i když s ní po celé prázdniny zlehka procvičujeme (přiznám se, že hlavně manželka) násobilku a čtení, o škole se o prázdninách u nás doma nemluví. A nejsme v tom sami.  Na táboře, kde jsem byl hlavním vedoucím, jsem se ptal dětí, jestli a jak se těší  do školy a vesměs jsem byl poslán k čertu. Možná si řeknete, no a co, to je přece úplně normální, i my sami jsme se na školu moc "netvářili". Ale proč by nemělo být normální se do školy těšit? Proč mnohdy vnímáme školu více méně jako nutné zlo, které k mládí patří stejně jako ty právě probíhající prázdniny? Co od školy čekáme? Co ona od nás?

Školou jsme prošli úplně všichni a tak také máme pocit, že jí rozumíme a víme přesně, co a jak by měla dělat a co naopak ne… Nedávno se mělo za to, že škola má jen vzdělávat a výchova je především na rodině. Před tím to zas bylo jinak a škola byla nástrojem ideologů… A přitom anglické slovo „education“ v sobě má obě součásti – jak výchovu, tak i vzdělávání.  Zkrátka a dobře, nevím, jestli víme my sami, co od školy pro sebe, resp. své děti chceme. A mezitím se okolní svět vyvíjí čím dál rychleji a škola nemůže, ani kdyby sebevíc chtěla, plně připravit své žáky na budoucí život, už jen proto, že vlastně dnes nikdo neví, jakým směrem se vývoj toho kterého oboru bude ubírat. Například absolvent odborné školy nemá žádnou jistotu, že ještě za deset let bude se získanou kvalifikací zaměstnatelný, neboť jeho profese jednoduše zanikne. Co by ve světle tohoto vývoje mělo být cílem vzdělávání?

Ani za sebe si tím nejsem úplně jistý a možná spíše vím, co nechci.

 

Nechci: 

aby se děti učili něco jen proto, že se to po nich vyžaduje a třeba i z tradice (např. takoví láčkovci…). Možná by měl někdo příslušné osnovy, dnes moderně řečeno rámcové vzdělávací programy v jednotlivých předmětech trochu „prořezat“, ale asi tušíme, že matematik to rozhodně nemůže vykonat u matematiky a dějepisář u dějepravy, protože natolik své předměty milují, že jsou přesvědčeni, že důležité je úplně všechno a možná ještě mnohem víc. Asi by to šlo vzájemně, ale nesměli by spolu komunikovat a „handlovat“…

aby mi učitel na můj nesmělý dotaz k didaktickému postupu výuky AJ odpověděl: „Takhle se to tu učilo vždycky, a když se ti to nelíbí, jdi jinam…“ Pokud někdo učí metodami pro dospělé děti z 2. Třídy, radost tím neudělá ani jim a ani sobě, z čehož vychází další otázka na tělo: Kolik učitelů učí opravdu rádo?

trávit večery místo hraní a povídání si s dětmi nad domácími úkoly. I my sami si nosíme často práci domů, ale je fakt nutné těmto workoholickým návykům vést i naše děti?

aby děti braly vzdělávání jako nutné zlo. Hlavní úkoly školy dnes vidím spíše než v rozsahu znalostí, v rovině budování postojů typu: rád se učím něčemu novému a vím proč. V neposlední řadě i v rovině socializace, kde má škola nezastupitelnou roli, aniž si toho je někdy vědoma.

být škole nepřítelem a protivníkem. Chápu, že někteří učitelé mají rodičů jako já po krk, ale pojďme si o tom, co je dobré pro budoucí úspěšný život našich dětí, povídat.

aby se škola tvářila tak, jako že má na vzdělávání dětí monopol, když už to dávno není pravda. Dnes máme více než kdy jindy v minulosti možnosti se vzdělávat mnohými často neformálními způsoby a známé Paretovo pravidlo lze vztáhnout i na školu, kdy v nejlepším možném případě se k nám jejím prostřednictvím dostane 20 % znalostí, ale strávíme v ní 80 % času…

 

Mně osobně je nejbližším vzdělávacím cílem ten, který motivuje jedince mít potřebu se celý život učit a zároveň je tolerantním a solidárním, zkrátka si uvědomuje a vědomě rozvíjí své sociální vazby.

Jistě, otázka cílů vzdělávání je nepochybně tématem národním, ne-li globálním, ale i Starostové a nezávislí, za něž jsem se rozhodl kandidovat, mohou být těmi, kteří přispějí ke změně v uvažování o této problematice, a to alespoň ve školách naší městské části. I velká Praha už ví, že vzdělávání mladé generace musí projít změnou, už jen proto, aby i v budoucnosti byla naše metropole konkurenceschopná. Ostatně i proto pan primátor v minulých měsících organizoval kulaté stoly, kterých jsem se také zúčastnil, a kde se o těchto otázkách velmi živě mluvilo.  Z diskuzí pak nejlépe vyšlo vzdělávání předškolní, naopak nejhůře vzdělávání na 2. stupni základní školy. To samé platí i pro naši „šestku“, která také oba typy škol zřizuje. A protože se považuji za optimistu, věřím, že společně dokážeme vzbudit u našich nejmladších opravdový zájem o vzdělání, a zároveň se i my sami a naše školy zapojí do této diskuze např. v rámci projektu „Česko mluví o vzdělávání“. Pak se možná nebudeme muset bát, že mladí naše čtvrti jednou v dospělosti nuceně opustí, ale naopak, že i děti našich dětí zde budou chtít žít a mít své děti v tak dobrých školách, ve kterých se oni sami úspěšně naučili učit.

 

Ing. Mgr. Libor Bezděk

učitel zeměpisu a matematiky, ředitel Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy

předseda Evropské asociace zařízení pro neformální vzdělávání dětí a mládeže (EAICY)

kandidát do zastupitelstva Prahy 6 za hnutí Starostové a nezávislí

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
19.8.2014
Jak se historie vepsala do názvů ulic a náměstí v Praze 6?

Historické události a střídání politických režimů se v Praze 6 zhmotnily nejen v řadě různých památníků a reprezentativních budov, ale svou stopu dějiny vždy otiskly i do názvů místních ulic a náměstí.

Vítězné náměstí

Historické proměny ve 20. století dobře reflektuje název jednoho ze symbolů Prahy 6, kterým je Vítězné náměstí – lidově nazývané Kulaťák. V době svého vzniku v roce 1925 bylo náměstí pojmenováno na počest vítězného boje za československou nezávislost jménem Vítězné.  Během druhé světové války bylo z politických důvodů přejmenováno na náměstí Branné moci neboli německy Platz der Wehrmacht.  Po skončení války neslo několik let jméno někdejšího československého prezidenta Dr. Edvarda Beneše. V souladu s dobovou propagandou se ale v roce 1952 jeho název opět změnil. Až do roku 1990 se Kulaťák oficiálně jmenoval náměstí Říjnové revoluce a až po konci totality se mu opět vrátilo jeho původní prvorepublikové jméno.

Evropská

Jedna z nejvýznamnějších a nejdelších ulic v Praze vznikla propojením několika stávajících komunikací ve druhé polovině 60. let. Na počest sovětského revolucionáře byla tehdy nová ulice pojmenována Leninova. Stejný název pak nesla i dnešní stanice metra Dejvická, která je na jejím počátku u Vítězného náměstí. Svůj současný název Evropská má ulice až od roku 1991.

Jugoslávských partyzánů

Další důležitá tepna Prahy 6 se za dobu své existence dočkala hned několika změn jména. Do roku 1911 se jmenovala Podbabská silnice, aby následně do roku 1928 nesla název Komenského. V letech 1928 – 1934 se opět používal historický název Podbabská. Na šest let, do roku 1940, se pak komunikace pyšnila jménem jugoslávského krále Alexandra, který zemřel v roce 1934 po atentátu během státní návštěvy Francie. Za dob německé okupace se ulice jmenovala Letecká. Po druhé světové válce se jí na čas vrátil název krále Alexandra, ale už v roce 1946 dostala na počest jugoslávského komunisty a maršála jméno Titova.

Vzhledem k tomu, že se vztahy Stalina a Tita začaly zhoršovat, byla ulice už v roce 1948 opět přejmenována – tentokrát na Jugoslávských partyzánů. Prostranství před někdejším hotelem International, který byl dokončen v polovině 50. let, se ovšem v letech 1958 – 1990 nazývalo náměstí Družby, takže tento název nesla i část dnešní ulice Jugoslávských partyzánů. Po Sametové revoluci bylo ale někdejší náměstí Družby zrušeno s tím, že se vlastně nejedná o skutečné náměstí. Prostranství proto bylo v roce 1990 opět připojeno k ulici Jugoslávských partyzánů. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
13.8.2014
Architektonické ikony Prahy 6 postavené za minulého režimu

Architektura z dob komunistického Československa dodnes u řady lidí vzbuzuje spíš negativní emoce spojené s celkovou atmosférou a historickými událostmi tehdejší doby. Přesto, pokud se na některé stavby podíváme optikou ryze architektonickou, vznikla i v Praze 6 řada poměrně zajímavých staveb, jejichž kvality dnes někteří odborníci začínají vyzdvihovat.

Budova bývalého Koospolu – 70. léta

Administrativní budova bývalé společnosti pro zahraniční obchod Koospol byla postavena v letech 1975 – 1977 podle návrhu architektů Stanislava France, Jana Nováčka a Vladimíra Fencla. Architektonicky zdařilá a na svou dobu progresivní stavba se stala novou centrálou podniku Koospol, který do srpna 1974 sídlil spolu s dalšími státními podniky pro zahraniční obchod v budově Veletržního palace v Holešovicích. Po masivním požáru, který ve Veletržním paláci vypukl 14. srpna 1974, ale musely všechny tamní státní podniky narychlo získat nové sídlo. Pro budovu Koospolu byl vybrán pozemek v Praze 6 – Vokovicích.

Navzdory své velikosti působí čtvercová budova postavená ve stylu technologické moderny odlehčeně a díky technicky náročnému statickému řešení vypadá jakoby levitovala nad zemí. Sklo a beton, které tvoří dominantní stavební materiály, byly zjemněny okolní zelení, protože stavba byla záměrně usazena do prostředí s parkovou úpravou. Jedním z umělecky hodnotných dekorativních prvků byla i betonová kašna ve tvaru leknínového květu.

Bývalý hotel International – 50. léta

Dodnes rozporuplně přijímaná budova hotelu byla postavena počátkem 50. let ve stylu socialistického realismu a dnes je zapsána na seznamu kulturních památek. Původně měla monumentální budova sloužit jako luxusní ubytování pro sovětské vojenské delegace. V průběhu výstavby se ale zjistilo, že sovětští vojáci by tak velkou ubytovací kapacitu nevyužili, a proto bylo rozhodnuto, že stavba bude sloužit jako přepychový hotel. Z vojenské tělocvičny se proto stal kongresový sál, ze skladu žíněnek bar a místo vojáků zde bydleli převážně civilní zahraniční hosté.

Vnější podoba hotelu byla a je dodnes předmětem řady diskusí a posměšků. Důkazem je i celá řada přezdívek, které hotel od svých odpůrců dostal – Lomonosova univerzita, Sen šíleného cukráře nebo Čepičkův barák. Přestože o kvalitách exteriéru budovy se lze dohadovat i dnes, kvalitně zpracované interiérové prvky si dle odborníků rozhodně zaslouží ocenění. Na výzdobě interiérů se totiž podílela řada významných, nikoliv pouze politicky protežovaných umělců – mj. malíř Max Švabinský nebo sklářská výtvarnice Jaroslava Brychtová. Řada umělecky cenných interiérových prvků se v hotelu zachovala dodnes.

Automatická telefonní ústředna – 70. léta

Kosmicky vyhlížející budova telefonní ústředny v Dejvicích, která vznikala v 70. letech, rozhodně nepatří k nejznámějším architektonickým památkám. Její technologicky unikátní zpracování je ale v odborných kruzích ceněno dodnes. Někdejší technické vybavení ústředny totiž produkovalo značné množství tepla. Nezbytné chlazení tvůrci projektu vyřešili dvojitým opláštěním budovy – vzniklou mezerou mezi obvodovou zdí a vrchním hliníkovým pláštěm se teplý vzduch odváděl pryč. Navzdrory své ryze technicistní povaze si stříbrná stavba dodnes zachovala svébytnou sci-fi poetiku a stojí za pozornost všech příznivců architektury 70. let. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
13.8.2014
Velké strany se straní, malé se hledají: STAROSTOVÉ SE STARAJÍ

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) už dávno nejsou posledním vagónkem v rozjetém vlaku TOP09. Jsou otevření, sebevědomí, povzbuzení řadou úspěchů, ale především: Jsou pevně zakořenění v českém politickém systému a mají velkou touhu prosadit se výrazně v největších městech. Hlavně v Praze.

Především v Praze jsou voliči zvyklí vnímat hnutí Starostové a nezávislí jako poslední vagón vlaku TOP09, jehož lokomotivou je kníže Schwarzenberg a strojvůdcem Miroslav Kalousek. Ten pohled vytvářejí celostátní média zvyklá maximálně zjednodušovat.

Ve skutečnosti jsou však Starostové a nezávislí zavedenou politickou silou s vlastním názorem a pevným zázemím. Svou politickou autoritu sice opírají především o více než sedm set starostů obcí a menších měst v České republice, ale to jsme teprve na začátku. V průběhu devítileté historie se pod hlavičkou Starostů a nezávislých ocitla dlouhá řada starostů okresních měst: Kutné Hory, Kolína, Neratovic, Litvínova, Kralup na Vltavou… Starostové mají ve svém středu i primátory statutárních měst – Juraje Thomu v Českých Budějovicích, Petra Kulhánka v Karlových Varech a Miroslava Adámka ve Zlíně. A také jednoho krajského hejtmana – Martina Půtu z Libereckého kraje, který je v hnutí předsedou. Ti všichni by se těžko zasazovali o spravedlivější rozdělování daní, které v minulém volebním období výrazně přispělo menším obcím, ale neubralo městům ani Praze, kdyby Starostové neměli své zastoupení i na celostátní úrovni.

Od roku 2010 mají Starostové a nezávislí své poslance ve sněmovně – v tuto chvíli jsou čtyři včetně místopředsedy poslanecké sněmovny Petra Gazdíka. Starostové mají i čtyři senátory sdružené v klubu Starostové a Ostravak vedeného starostou Božího Daru Janem Horníkem. A od května tohoto roku i svého prvního europoslance Stanislava Polčáka, místopředsedu výboru Evropského parlamentu pro regionální rozvoj.

Ani v Praze však nejsou Starostové nováčky: V tuto chvíli se ke hnutí Starostové a nezávislí hlásí deset pražských starostů malých městských částí. Letošní ambice uspět v největších a nejdůležitějších městských částek, ale také ve volbách do zastupitelstva hlavního města v Trojkoalici pro Pražany je tedy úplně logická.

Starostové v Praze si dobře uvědomují, že Praha není kořist, ale poklad. A pražské veřejnosti by rádi názorně předvedli, že zatímco strany se často jen straní, starostové se prostě starají. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
11.8.2014
Jan Lacina: Mám dluh vůči Praze 6 za opravdu hezké dětství

Proč jste se ve čtyřiačtyřiceti letech rozhodl kandidovat? Co přiměje člověka přerušit úspěšnou kariéru ve své původní profesi?

Před lety, když jsem pozoroval plejádu inspirativních osobností v české porevoluční politice, nenapadlo by mě, že k něčemu takovému jednou dospěji. Jenže pak začala být situace horší a horší, až byla úplně nejhorší nejen ve vrcholové, ale i v komunální politice. Už jsme tu zase my a oni. Politická sféra, která nastavuje pravidla tak, aby to vyhovovalo především jí, a potom my – brblající občané zatížení starostmi všedního dne. To mě nastartovalo. Rozhodl jsem se po čtvrtstoletí pro pauzu ve světě médií, kterou chci věnovat kampani Starostů a nezávislých v Praze 6. Chci udělat něco užitečného pro místo, kde já i mé děti žijeme. Dlužím to Praze 6 za své opravdu hezké dětství.

 

Jak složitě se člověk odhodlává k větě: „Chci být starostou Prahy 6“?
Tak já jsem si především vytkl za úkol postavit co nejpřesvědčivější kandidátku ze svých vrstevníků, kteří uspěli ve svých profesích, kteří jsou skutečnými osobnostmi, kteří sice – až na úplné výjimky - nebyli nikdy v žádné politické straně, kteří však mají za sebou významný kus práce ve prospěch veřejnosti. Máme ve svém středu vedle literární ikony Dejvic Petra Šabacha také významné vysokoškolské pedagogy, lékaře, právníka, který dokázal zastavit stavbu Ledního medvěda na Kulaťáku, jednoho ze sedmi auditorů NATO, autora zákona o svobodném přístupu k informacím, ředitele základní školy, ředitele pražského Domu dětí a mládeže, ale také zástupce místních spolků a občanských sdružení Bubeneč sobě, Pod Bořislavkou, Šárecké údolí či Dejvické hudební léto.

Během roku a půl, kdy jsem ten výběr vytvářel, jsem dospěl k přesvědčení, že nemá cenu stavět do čela nějakou účelově vybranou celebritu typu bankéře Zdeňka Tůmy nebo dokonce zpěváka Daniela Hůlky. Protože jsem si ověřil, že jsem pro ostatní tím, kdo je „podpaluje“, neboť sám „hoří“, nebylo to rozhodnutí až tak těžké. Ostatně Starostové a nezávislí mají jedno ze svých klíčových hesel „Více odvahy!“. To se mi moc líbí. Odvaha nám v Česku tak nějak trvale schází.

 

Měl jste nějakou zásadní pochybnost?

Pochybností bylo pochopitelně víc. Tou první bylo, zda je v lidských silách rozpustit za jedno volební období vazby, které si v Praze přes dvacet let budovala ODS a její kamarila jako neomezení páni situace, alespoň ty nejhorší projevy korupce a starých pořádků. Nejde o to poslat ODS zaslouženě „na lavičku náhradníků“, nebo třeba i do historie, to nakonec nemusí být ani tak složité. Složité je nepochybně přerušit po léta budované zájmové vazby, které by potkaly – spravedlivě řečeno – jakoukoli sílu, která by měla situaci tak strašně dlouho ve svých rukách. Když člověk pozoruje primátora Tomáše Hudečka, vidí, jak nesmírně náročný a riskantní je to úkol. Druhou klíčovou pochybností bylo, zda nemám svůj čas věnovat raději svým malým dětem. Přesvědčila mě jedna kamarádka větou: „Vždyť to děláš právě pro ně.“

 

Co máte na mysli, když mluvíte o starých pořádcích?

Dokonalým příkladem je čtvrt miliardy, které zmizely v útrobách pofiderní finančně-politické společnosti Key Investments. Nedokážu si představit, že jako starosta svěřím tak obrovskou sumu cizích peněz na finanční spekulace. Kdo jiný by měl investovat konzervativněji než právě města. To nebyly peníze Pavla Béma ani Tomáše Chalupy, ti dva ať si investují, kam chtějí. Nepochybně tak také činí. Ale tohle byly peníze naše – občanů Prahy 6.

 

Vadí vám v Praze 6 i něco jiného než skandál s Key Investments, který mimochodem postihl i Prahu 10 a Prahu 13?

Samozřejmě. Komunikace radnice a její otevřenost. Není přece možné, aby v samém epicentru Prahy 6 na Vítězném náměstí vyrostl šílený barák označovaný jako Lední medvěd, o kterém se já - jako člověk bydlící tři sta metrů daleko - poprvé dozvím, až když má všechna úřední razítka a stavba je oficiálně povolena. Podotýkám, že se o situaci na Šestce zajímám mnohem víc, než běžní občané. Ale i ti mají právo být vtaženi do rozhodování o tak důležité stavbě. Nemluvě o tom, že podle územního plánu tam měly být služby občanům a budou tam kanceláře. Nemluvě o tom, že Praha 6 díky skandálnímu postupu zastupitelů o absolutně klíčový pozemek de facto přišla, protože pronájem PPF je na devadesát devět let - to je z pohledu lidského života věčnost.

Advokát Ondřej Tošner, který za nás kandiduje, dokázal jako zástupce několika občanů projekt, kterému se tu říká „Lední medvěd“, nebo „Sklad palačinek“ dočasně zastavit. Alespoň v té naddimenzované, arogantní podobě, v jaké se chystal. Ale ta kauza nekončí. Možná bude naopak první nášlapnou minou, která na nás bude čekat po říjnových volbách na radnici Prahy 6. 

 

A co je nejdůležitější pro vás osobně?

Mně strašně vadí technokratický přístup a ta všudypřítomná účelovost politiky ODS a ČSSD nejen v Praze 6. Že se opravují ulice až tři měsíce před volbami, že se politici podepisují pod opravy škol a školek, jako bychom to neplatili my občané nebo Evropská unie, ale oni ze svého. Pavel Bém i Tomáš Chalupa v tom byli ukázkově odpudiví.

No a samozřejmě tu je absolutně nezvládnutý a opravdu ošklivě předražený projekt tunelu Blanka. Žijeme tu u nás v Dejvicích pátý rok na staveništi a pořád nic. Až se Blanka konečně otevře, zalkne se doprava v Tróji a Holešovičkách, to už je dnes zcela zřejmé. Další problém: Parkování ve většině města. TOPka se snaží alespoň něco málo předvést ještě před volbami, ale bude to jen taková předvolební propaganda. ODS na to přitom měla neuvěřitelných dvacet let…

 

Proč jste se rozhodl pro Starosty a nezávislé? V Praze se vážně etablují až od letoška…

Tak za prvé se mi líbí ten základní princip. Prosíťování starostů po celé zemi. To je velmi promyšlený krok. Nemusíte totiž vůbec pochybovat, zda je potřetí zvolený starosta pětitisícového města kvalitní a poctivý člověk, jinak by si ho totiž lidé stále dokola nevolili. Občané nejsou vůbec hloupí a vidí starostovi na tak malém prostoru pod prsty. Výsledkem toho je efekt, kterému pražská předsedkyně Starostů Jana Plamínková trefně říká „neposkvrněná pověst“. A za druhé nezastírám, že pánové ve vedení hnutí: Martin Půta, Petr Gazdík i Stanislav Polčák jsou mi osobně sympatičtí. Stejně jako všichni mí kolegové z pražského vedení. Máme podobný smysl pro humor, což je pro mě osobně velmi důležité, a podobný přístup k životu. Podaná ruka u nás Starostů úplně stačí.

 

Myslíte si, že na komunální úrovni hraje nějakou roli pravicové a levicové smýšlení, tedy politická orientace, nebo jde už jen o co nejrozumnější řešení problémů všedního dne?

Právě Starostové a nezávislí se díky svým devíti populárním starostům v pražských městských částech ukazují jako ti, kdo umějí nejlépe řešit starosti „všedního dne“. Také říkáme, že chceme spolupracovat s těmi, kdo to myslí slušně, věcně a hlavně poctivě bez ohledu na politickou značku, kterou právě reprezentují. Na druhou stranu musím poznamenat, že levicový či pravicový pohled se uplatňuje i v lokální politice. Dám vám příklad: My zdůrazňujeme, že každý člověk nese odpovědnost především sám za sebe. Když má nezaviněné potíže, je tu ku pomoci rodina, na kterou se v tomhle ohledu nejvíc zapomíná. Když to nezvládne rodina, je tu obec, protože je blízko a problému většinou rozumí. A nakonec je stát, který to spolehlivě vyřeší nejblběji. To je typický konzervativní, chcete-li pravicový pohled.

 

Jaká témata máte pro říjnové komunální volby a Prahu 6 připravena?

Máme připravenu pro Prahu 6 zásadní pozitivní změnu. Velké téma je otevřenost radnice a odstranění byrokracie. Ale skutečná otevřenost, ne ta předstíraná. Velký důraz budeme klást také na vzájemnou komunikaci, kulturu v nejširším slova smyslu a kvalitu života obecně. Ale s vaším laskavým svolením si podrobnosti necháme až do finále kampaně.

 

Jaký výsledek byste bral jako velký úspěch a jaký byste měl za prohru?

Velkým úspěchem by bylo vítězství v komunálních volbách, které jako vystudovaný politolog odhaduji těsně nad hranicí dvaceti procent voličů. Rádi bychom se o něj utkali s obrozenou a omlazenou sestavou TOP09, kterou symbolicky vede Schwarzenbergův tajemník Ondřej Kolář. Konkurence je ovšem, jak jsem očekával, mnohem vetší a pestřejší než při minulých komunálních volbách. Pozoruju trochu s pobavením, že jenom současní zastupitelé za ODS se dokázali v krátké době infiltrovat nejméně do čtyř volebních uskupení. To není přeběhlictví, ale spíš „plošný rozsev“. Nicméně: Společnost se zjevně probouzí z letargie, takže o různá překvapení nemusí být nouze. Za prohru bych měl, kdybychom dopadli hůř než komunisti, nebo ti, kdo ještě zbyli v ODS.

 

Proč vlastně nekandidujete v Praze 6 v osvědčené koalici s TOP09? V nedávných evropských volbách jste tu společně získali přes 31%, což je zhruba třikrát tolik, co druhé ANO s 11% a třetí ČSSD s 9,5% a bezmála čtyřikrát tolik co ODS, kterou navíc z pozice lídra do eurovoleb reprezentoval člen šestkové odéesky Jan Zahradil…

Když se podíváte na kandidátku TOP09, nenajdete tam tak výrazné osobnosti, jako u Starostů. My nejsme strana, jsme hnutí a dokážeme oslovit i lidi, kteří se stranické politiky štítí. Proto máme v první desítce elitního auditora a bývalého vrchního sekretáře ministerstva obrany Jana Vylitu, dnes člena Mezinárodní rady auditorů NATO, proto je tam poradce pro otevřenost veřejné správy Oldřich Kužílek, který kdysi prosadil velmi potřebný zákon číslo 106 o svobodném přístupu k informacím, proto je tam Vláďa Balaš, někdejší ředitel Ústavu státu a práva – docent mezinárodního práva z právnické fakulty Univerzity Karlovy, který ve světě velmi úspěšně hájí zájmy České republiky v šílené kauze Diag Human, a proto je tam nakonec i literární ikona Dejvic - spisovatel Petr Šabach. Stavěli jsme cíleně pestrou kandidátku ze skutečně výrazných osobností. Spojuje nás jednoduchá věc – zájem o nápravu poměrů v Praze 6, kde téměř všichni celý život žijeme. TOP09 nabízí naopak stranickou kandidátku, která má své limity, protože se v ní odráží řada dalších stranických zájmů. Samozřejmě je pro nás ale TOPka nejpřirozenějším povolebním partnerem do debaty. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
7.8.2014
Kino Ořechovka by se opět mělo stát jedním z kulturních center Prahy 6

V časech první republiky fungovalo kino Ořechovka jako kulturní a společenské centrum tehdy nově postavené stejnojmenné vilové čtvrti. Stejnou roli by tento prostor s bohatou historií mohl plnit i dnes. Každá lokalita Prahy 6 by měla mít své centrum – veřejný prostor se zelení a možností oddechu, s kulturním zařízením a obchůdky. Pro Ořechovku by takové centrum mohlo být jednoznačně v okolí kina Ořechovka.

Starostové a nezávislí v Praze 6 mají ve svém programu cíl obnovit v současné době zanedbaný areál kina Ořechovka a vytvořit z něj fungující kulturní instituci. Obnova tohoto prostoru by se měla zaplatit smíšeným financováním - jak grantem z rozpočtu Prahy 6 a magistrátu, tak také dalšími formami sponzoringu (například crowdfunding, kterým se už vybraly peníze na nový kotel). Přispět by také mohli podnikatelé z Ořechovky a získat tímto způsobem určitou propagaci.

Přímo provozovat kulturní zařízení v kině Ořechovka by ale městská část neměla – to vždy dokážou lépe soukromníci či spolky. Navíc úkolem politiky a radnice není určovat program kulturní instituce, ani to neumí. V prostoru kina Ořechovka by mohlo fungovat například divadlo pro děti, kabaret a další divadelní formy pro dospělé. Mohly by tady probíhat tvořivé dílny, ale sál by se dal pronajímat i pro přednášky nebo pro natáčení televizních pořadů. Protože se jedná o jeden z posledních prvorepublikových biografů, měly by se v něm promítat kvalitní filmy a výjimečně – s ohledem na ochranu před hlukem – by tady mohly probíhat také specifické hudební koncerty. Například šanson by zde mohl najít kvalitní základnu.

Jisté ale je, že tak architektonicky hodnotný prostor s unikátní atmosférou by si určitě zasloužil znovu oživit tak, aby opět sloužil jako jedno z přirozených kulturních center Prahy 6.

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek

poradce pro otevřenost veřejné správy

držitel ceny Bílé lilie a ceny Alice Garrigue Masarykové

kandidát hnutí Starostové a nezávislí v Praze 6

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
4.8.2014
Kino Ořechovka – jeden z posledních prvorepublikových biografů

Kino Ořechovka, které stojí ve stejnojmenné vilové čtvrti, bylo postaveno začátkem 20. let minulého století. Kino bylo součástí tzv. centrálního domu č.p. 250, který se tehdy stal společenským a kulturním centrem nově vznikající čtvrti. Autorem návrhu centrální budovy s kinem byl architekt a urbanista Jaroslav Vondrák, jeden z nejnadanějších absolventů slavného ateliéru Jana Kotěry na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

Jaroslav Vondrák spolu se svým kolegou architektem Janem Šenkýřem vyhrál v roce 1919 veřejnou soutěž na stavbu nových rodinných domků pro státní a veřejné zaměstnance ve Střešovicích. Cílem jejich návrhu byla vilová čtvrť s dostatkem zeleně. Jednotlivé domy měly obsahovat převážně dvou- a třípokojové byty. Střídat se zde měla řadová a volně stojící zástavba tak, aby čtvrť nepůsobila jednotvárně a nudně.

Srdcem první etapy výstavby se stal právě dům s kinem, který tvořil nejen společenské, ale i obchodní centrum nové čtvrti. Dobové označení prý bylo budova spolková a konzumní. Kromě kina zde byla ještě restaurace, kavárna s vinárnou, lékařské ordinace a různé obchody. Fungovala tu knihovna, pošta a ve druhé polovině 20. let přibyl ještě taneční a divadelní sál. Dá se říct, že se jednalo o jeden z prvních příkladů kompletní občanské vybavenosti koncentrované v jedné (architektonicky velmi zdařilé) stavbě. První snímek, který se v místním kině promítal byl americký němý film Klid s Charliem Chaplinem.

Poslední větší rekonstrukcí bohužel prostor kina prošel před několika desítkami let, takže jeho současný stav této situaci odpovídá. Nezisková organizace Scéna Ořechovka, která se o kino a jeho program stará, nyní na internetu uspořádala finanční sbírku na nezbytné opravy. O tom, jaká budoucnost legendární kino čeká, se brzy dočtete v dalším článku na našem webu. 

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
1.8.2014
Žlutej balet!

Fotbalová liga už se zase rozjíždí. Konečně! Ty dva měsíce, kdy se nehrálo, byly k nevydržení. Ještě že bylo mistrovství světa v Brazílii a bylo aspoň na co koukat v televizi. Fotbal je totiž droga, které většina fanoušků propadne už v dětství a až do smrti se jí nezbaví.

Fotbal hrát, anebo se na něj aspoň koukat a povídat si o něm, je totiž nejlepší zábava na světě. A tahle droga se vám zakoření ve fotbalovém srdci. Každý fotbalový fanda má takové srdce jen jedno a to moje patří Dukle Praha! Děda byl oficír, bydlel jsem na Hanspaulce a měl jsem rád Otu Pavla, takže jiná volba ani nebyla možná. Už jako kluci jsme si chodili na Julisku zakopat na tréninkové hřiště a někdy, když se správce nekoukal, se nám podařilo vběhnout na hlavní plochu a kopnout si penaltu. Užívali jsme si tribuny a trávník tak hustej, že nebyla vidět hlína, a aspoň na chvilku jsme si připadali jako Masopust, Vízek nebo Luhový. Juliska, která je domovem Dukly, je totiž bez diskuse nejkrásnější stadion v celé zemi. Takový výhled z hlavní tribuny nemají nikde.

Nikdy jsem za Duklu nehrál, nebyl jsem zkrátka dost dobrej, ale to mi vůbec nevadilo, vždyť to byla moje Dukla. Být v té době duklákem věru nebylo příliš populární a na ligové zápasy chodila jen hrstka nadšenců a důchodců. Mně ale Dukla vždycky imponovala – svou tradicí, historií, místem a asi i houževnatostí, s jakou vzdorovala nepřátelství ostatních klubů.

Dnešní fotbalová Dukla je pořád stejná a zároveň úplně jiná než ta z osmdesátých let, kdy jsem si jí zamiloval. Zrodila se z vlastního popela a z pražského přeboru během pár let vystřelila zpátky do elity první ligy, kam vždycky patřila. My dukláci jsme národ mírumilovný, nepereme se a nadáváme soupeři jen občas, ale jeden klub v českém fotbale opravdu z duše nenávidíme. Je to Příbram i s tím zkaženým Starkou, který Duklu před mnoha lety koupil, přestěhoval do Příbrami (!) a následně se zbavil toho nejcennějšího – názvu DUKLA. To mu nikdy nezapomeneme.

Současní majitelé FK Dukla Praha naštěstí vědí, jaký poklad na Julisce mají, a proto doufám, že těžké časy má Dukla už definitivně za sebou. Dnešní Dukla to je trenér Kozel, hráči jako Gedeon, Rada, Berger nebo Hanousek. Tahle generace má vůli dotáhnout Duklu zpátky na vrchol a zahrát si na Julisce zase evropské poháry. Jo, to bych si opravdu moc přál!

MgA. Petr Prokop, proděkan DAMU, kandidát do zastupitelstva Prahy 6

Facebook Google +1 Twitter Linkedin 
24.7.2014
Koupaliště Divoká Šárka láká Pražany k osvěžení už od dob první republiky

Koupališti v Šáreckém údolí lidé často přezdívají taky U Veselíka nebo U Veselíků. V roce 1930 totiž zdejší plovárnu založil právě podnikatel Alois Veselík. Jeho potomci se o koupaliště, které bývá označováno za nejkrásnější v Praze, starají dodnes.

V meziválečném období byla většina veřejných koupališť na území Prahy soustředěná kolem Vltavy. Jednalo se většinou o klasické říční plovárny s možností tradičního koupání v řece nebo s dřevěnými bazény, kterým chyběly stěny a dno a protékala jimi říční voda. Koupaliště v Divoké Šárce, které bylo napájeno přírodním tokem Šáreckého potoka, ale mělo jako jedno z mála už před koncem druhé světové války betonové bazény. Kromě koupání v křišťálově čisté vodě se U Veselíků už tehdy dalo opalovat na trávě, hrát nohejbal nebo se občerstvit něčím malým k snědku.

Na klidném koupališti, které je dodnes skryto před ruchem velkoměsta, jakoby se zastavil čas. Nádech prvorepublikových časů si plovárna romanticky vklíněná mezi skály Šárcekého údolí zachovává dodnes. Můžete si zde dokonce půjčit klasické dřevené lehátko, které se nijak neliší od toho, ve kterém se kdysi dalo lenošit za dob Aloise Veselíka. Dva větší bazény a jedno brouzdaliště tradičně patří k nejčistším v Praze a to i přes to, že se voda chloruje jen minimálně, takže je zachován její přírodní ráz. 
K poklidné atmosféře přispívá i to, že na koupaliště nemůžete zajet autem, ale musíte sem dojít pešky. Nejkratší cesta je z Evropské ulice. K Veselíkům se odtud dá dojít za 15 minut. V době vzniku koupaliště to bylo o dost komplikovanější a výlet do Divoké Šárky bylo třeba pojmout jako celodenní akci. I tak sem ale pravidelně mířily desítky Pražanů. A tak to zůstalo dodnes. Některé hezké věci se zkrátka i v rychle se měnící Praze nemění. Příjemně nostalgické koupaliště Divoká Šárka je jednou z nich.

Vážení příznivci Starostů a nezávislých,

dovolujeme si vám velmi poděkovat za podporu ve volbách v Praze 6. Vynikající byla i volební účast 52,4 %, která se od minula zvedla skoro o 20 %. Dali jste nám najevo, že komunikovat s veřejností soustavně celé čtyři roky se vyplatí. I my jsme se totiž díky vašim hlasům zvedli o bezmála 75 %. V zastupitelském klubu budeme vaše zájmy proti minulým 5 členům tentokrát zastupovat silou 7 mandátů. Účast v našem klubu ve volbách potvrdil Zdeněk Hořánek, přibude ředitel ZŠ Antonína Čermáka Petr Karvánek, z čehož máme velkou radost. Volby v Praze 6 dopadly velmi dobře a potvrdily, že naše vzdělaná a přemýšlivá veřejnost dokáže ocenit výkon na radnici kriticky, ale velmi spravedlivě.

Ještě jednou díky.

V úctě,

Mgr. Jan Lacina, lídr STAN v Praze 6

10 věcí,
o které se postaráme...
 1. Budeme transparentně a odpovědně zacházet s vašimi penězi.
 2. Dostanete každé dítě do školky i školy.
 3. Radnice nebude úřadem, ale vaším servisem.
 4. Nebudeme tolerovat hazard.
 5. Zaparkujete tady!
 6. Podpoříme živou kulturu a přirozená centra společenského života.
 7. Nebudeme zapomínat na staré a dlouhodobě nemocné.
 8. Developeři budou muset dodržovat jasná pravidla a zákony.
 9. Nebudeme zapomínat na odlehlejší části Prahy 6.
 10. Budeme tu spolu nejen bydlet, ale také žít!
Splněno!
 • zřízeno oddělení kultury Úřadu Městské části Praha 6
 • spuštěn transparentní dotační program na podporu kulturního života v Praze 6; dotační program "Kultura" navýšen (ze 400 tis. Kč v roce 2014, 2,4 mil. Kč v roce 2015 a 4 mil. Kč v roce 2016 na 6 mil. Kč v roce 2017)
 • podpora navýšení dotace divadlu Semafor z HLMP (ze 4,9 mil. v roce 2015 a 7,2 mil. v roce 2016 na 7,5 mil. Kč v roce 2017)
 • spuštěn program na obnovení art kina Dlabačov v Břevnově s podporou Prahy 6
 • založena tradice "Večerů s Prahou 6" Dejvická LIVE (jednou měsíčně v divadle Semafor)
 • založena tradice Festivalu ambasád FOOD and CULTURE (květen)
 • dokončen přírodní amfiteátr na Hanspaulce (s přispěním evropské dotace)
 • zajištěno vícezdrojové financování „Opery v Šárce“ (příspěvek Prahy 6 - 1,3 mil. Kč v roce 2014, 1,2 mil. Kč v roce 2015, 900 tis. Kč v roce 2016 a 700 tis. Kč v roce 2017; spolufinancování Ministerstvo kultury, HLMP, pražské společnosti)
 • oživení Kampusu Dejvice (podepsáno Memorandum o společném zájmu mezi Prahou 6 a ČVUT, VŠCHT, NTK, UK a ÚOCHB AV ČR, zřízena pracovní skupina pro Kampus Dejvice)
 • pokračují oblíbené farmářské trhy, tentokrát však i s profitem pro rozpočet Prahy 6 (750 tis. Kč + DPH/rok); smlouva s provozovatelem prodloužena o 5 let
 • zajištěna nová grafika i obsah časopisu Šestka včetně kvalitnější distribuce
 • přijata závazná pravidla pro vydávání Šestky posilující prostor pro názory opozice, vyváženost a objektivitu
 • zahájen pravidelný dialog se spolky Prahy 6 (pravidelná setkávání, k dispozici jedna stranu v měsíčníku Šestka)
 • navýšeny prostředky na odměny ředitelů základních škol (3 miliony ročně) a ředitelek MŠ (2 miliony ročně), školních psychologů (1,3 milionu ročně), správců počítačových sítí a hřišť (3 miliony ročně) a recepčních (1,5 milionu ročně)
 • příprava navyšování kapacity pro žáky MŠ a ZŠ (příprava půdní vestavby na ZŠ Antonína Čermáka a navýšení kapacit o 125 žáků, stavby MŠ Mezi domy - 48 dětí, přestavby MŠ Vokovická - navýšení kapacit ze 72 na 96 dětí, střechy na ZŠ nám. Svobody a Emy Destinnové připraveny na půdní vestavby v blízké budoucnosti)
 • spuštěn projekt participačního rozpočtování „Mám nápad pro Šestku“ (5 mil. Kč v roce 2017)
 • zveřejňování všech faktur a smluv ve strojově čitelném formátu od roku 2015
 • zveřejňování platů (včetně odměn) radních, tajemníka úřadu a vedoucích odborů od roku 2015
 • zveřejňování odměn zastupitelů a členů komisí RMČ a výborů ZMČ od roku 2015
 • otestován provoz letního kina v parku Maxe van der Stoela, vítězného projektu "Mám nápad pro Šestku" (1300 diváků na projekci filmu Po strništi bos)
 • rozběhnut další ročník projektu "Nápad pro Šestku II"
 • připraven projekt "500 plus 500" k navýšení kapacit mateřských a základních škol o 1000 míst do roku 2022 na základě novely školského zákona
 • do rekonstrukcí škol a jejich zařízení investováno v letech 2014 - 2018 cca 400 milionů korun
 • osazeny pamětní desky režisérovi Františku Vláčilovi,‎ zpěvačce Evě Olmerové, architektovi Janu Kaplickému, válečným hrdinům Karlu Lukasovi a Františku Fajtlovi, politikovi Ladislavu Karlovi Feierabendovi a hrdince válečného odboje Boženě Kropáčkové
 • připraveny velké společenské projekty Osvobození 70 (2015), Pocta Václavu Havlovi (2016) a Rok české státnosti (2018)
 • zorganizovány veřejná setkání a anketa k budoucímu využití bývalé nádražní budovy Praha-Bubeneč, kterou Praha 6 získá do správy od HLMP
 • založen městský žákovský parlament (doporučil přejmenovat ZŠ Petřiny - jih na ZŠ Věry Čáslavské a pojmenovat v Dejvicích park Petra Šabacha)
 • zveřejňována všechna hlasování zastupitelstva, a to jmenovitě a v otevřených datech
 • vybudováno ledové kluziště a letní oddechová plocha (Pláž č. 6) na Vítězném náměstí nebo běžkařská dráha na Vypichu za finanční účasti hl. m. Prahy, postaveny tři nová workoutová hřiště
 • navýšeny dotace na sport a volný čas z 1 mil. Kč na 10 mil. Kč
 • spuštěny nové dotační programy v oblasti sportu a volného času (Sport a volný čas na Šestce, Senior & handicap sport, Aktivní Šestka)
 • spuštěn projekt Aktivní město na podporu dětí navštěvujících volnočasové kroužky
 • organizovány pravidelné sportovní a volnočasové akce (Čarodějnice na Ladronce, Ladronkafest, Duše a dušičky ve Hvězdě, Kašpárkohraní)

 

Souhlasím, aby hnutí Starostové a Nezávislí pro Prahu 6 zpracovalo mé osobní údaje z tohoto formuláře v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a odeslaná zpráva ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Na mou žádost budou mé osobní údaje provozovatelem odstraněny. Provozovatel stránek rovněž prohlašuje, že Vámi uvedené údaje budou využity pouze za účelem zasílání zpráv a novinek z dění hnutí Starostové a Nezávislí a že nebudou poskytnuty dále. Děkujeme za Vaši registraci a zprávu.

Vaše náměty na zlepšení života na Praze 6
 
Zavřít
 
Zavřít