Praha 6, nejlepší místo k životu
Za to vám ručíme!
STAN s podporou Zelených
Náš program:
1. Čím je Praha 6 dnes
 • prestižní adresou s funkční veřejnou dopravou a kvalitní infrastrukturou
 • nejzelenější městskou částí s Divokou Šárkou, obora Hvězda, Ladronkou a dalšími parkovými plochami
 • regionem vzdělanosti s pestrou a kvalitní nabídkou základních škol, tří elitních gymnázií, Kampusem Dejvice spojujícím ČVUT, VŠCHT, ÚOCHB, NTK a UK a areálem FTVS UK ve Vokovicích
 • domovskou městskou částí Letiště Václava Havla, největšího letiště v republice
 • bezpečným místem s největší kumulací ambasád v celé zemi
 • armádním regionem, sídlem Generálního štábu Armády ČR a Ministerstva obrany ČR
zpět na témata
2. Aby Praha 6 byla
 • bezpečná, čistá a zelená
 • vzdělaná, zdravá a kulturní
 • otevřená, transparentní a přívětivá
 • pečující o ty, kteří to potřebují
 • moderní a inovativní
 • nejlepší místo k životu
zpět na témata
3. Doprava a veřejný prostor

Preferujeme město krátkých vzdáleností, kde není potřeba jezdit daleko, protože většinu nutných věcí můžeme vyřídit v rámci pěší pochůzky. Jednoznačně podporujeme veřejnou dopravu, primárně tu kolejovou – metro, tramvaj a vlak. Jsou rychlé, bezpečné, vysokokapacitní a nezatěžují město emisemi. Přívětivý veřejný prostor je náš společný  obývák, a proto prosazujeme jeho kultivaci a rozvoj na základě projednání s veřejností.

 • zajistíme důslednou koordinaci oprav ulic a sítí pod nimi (elektřina, plyn, voda, optické sítě apod.)
 • prosazujeme rychlou, elektrifikovanou dvoukolejnou železnice Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla, v tunelu pod Střešovicemi
 • preferujeme vyvážený mix městské dopravy včetně rozvoje bezpečné městské cyklistiky a po dostavbě železnice na letiště a do Kladna vybudujeme páteřní cyklostezku do centra v uvolněné trase dnešní Buštěhradské dráhy
 • podporujeme výstavbu tramvajových tratí do Suchdola a na Strahov, pohlídáme, aby probíhající výstavba tramvaje na Dědinu nepřinášela výrazné negativní dopady
 • podporujeme zavedení elektrobusů (parciálních trolejbusů) na linkách 119, 131, 176 a 191
 • podporujeme sdílenou dopravu (elektroskútry, elektroauta, kola), zajistíme kultivaci parkovacích míst pro sdílená kola
 • podpořímevybudování záchytných parkovišť pro Středočechy na hraně Středočeského kraje a při železnici Praha – Kladno/letiště, aby Středočeši nevjížděli do Prahy 6
 • navýšíme dopravní bezpečnost u škol, podporujeme pěší cesty do školy před mamataxi
 • budeme zklidňovat dopravu i na dalších ulicích v rezidenčních oblastech
 • zajistíme rozvoj pěších propojení (lávka přes ulici Horoměřická, pěší spojnice mezi Talichovou a Stamicovou, stezka mezi Ladronkou a nemocnicí Motol) a odstraníme zbytečné bariéry v území
 • zajistíme celkové opravy zanedbaných ulic v Praze 6 - např. Na Petynce, Šlikovy, Kolátorovy, Antonína Čermáka, Maďarské, Libocké, Generála Píky, Šárecké, Na Pískách, Badeniho
 • prosazujeme rekonstrukci Kulaťáku v návaznosti na proběhlou urbanisticko-dopravní soutěž
 • zajistíme revitalizaci Dejvické ulice s participací veřejností, dotčených vlastníků a podnikatelů
 • vybudujeme pěší zónu pro Kampus Dejvice v Technické ulici v Dejvicích, do které po dokončení výstavby  4. kvadrantu přemístíme farmářské trhy;  veřejný prostor v kampusu budeme postupně proměňovat v návaznosti na výsledek architektonické soutěže
 • podporujeme rekonstrukci Bělohorské ulice na základě výsledků participace, vedoucí ke zlepšení veřejného prostoru
 • podporujeme vybudování obchvatu jihozápadní části Vítězného náměstí - Komunikace Evropská-Svatovítská (KES) - v podobě městské třídy se stromořadím
 • podporujeme dokončení obchvatu Prahy na severozápadě v podobě nejschůdnější, tzn. nejrychleji proveditelné varianty s minimalizací negativních dopadů na Prahu 6 a pod podmínkou návazných dopravních opatření zabraňujících nárůstu dopravy v Praze 6
 • oživíme veřejný prostor na Červeném vrchu
 • prosadíme vznik centrálního náměstí Petřiny
 • podpoříme vznik lokálních center pro Liboc, Vokovice, Veleslavín, Ruzyni
 • postavíme nová pítka k osvěžení sportovců i kolemjdoucích - vybudujeme je v blízkosti dětských hřišť, oblíbených sportovišť, turistických cest, škol a kulturních zařízení
zpět na témata
4. Majetek, bydlení a územní rozvoj

Zabránili jsme dalšímu rozprodávání majetku Prahy 6. Majetek městské části průběžně opravujeme a vracíme do života. Zrekonstruovali jsme dlouhodobě prázdný dům v Dejvické 4 a desítky městských bytů po celé Praze 6.

I nadále udržíme stávající stav více než 1300 obecních bytů pro sociální bydlení a preferované profese a nebudeme dál obecní byty prodávat. Naopak podpoříme výstavbu malých obecních projektů určených k bydlení.

Nová soukromá výstavba musí být v souladu s charakterem území, musí mít dostatečnou veřejnou vybavenost (školy, školky, služby), musí být dobře prostupná (žádné uzavřené areály) a musí mít přínosy i pro své okolí.

 • u všech rozvojových území (Nová Ruzyně, Sedlec, Papírenská) dohlédneme na vznik odpovídajícího veřejného zázemí. Na úrovni MČ prosadíme transparentní a průhledný systém pro finanční příspěvky developerů za účelem pokrytí veřejné vybavenosti
 • u jednotlivých bytových projektů prosazujeme závazný podíl developerů na stavbě škol, školek atd. odpovídající vystavěným kapacitám bydlení
 • významné projekty v oblasti územního rozvoje podrobíme systémové participaci veřejnosti, a to nejen v podobě nárazových projednání s veřejností
 • postavíme malometrážní a profesní byty v Rakovnické a Jednořadé
 • zajistíme vhodné dočasné využití objektů, u kterých se dlouhodobě připravuje rekonstrukce
 • budeme prosazovat architektonické soutěže jako běžný přístup v případě realizací samosprávy a tlak na jejich realizaci i u velkých investic developerů
 • zabráníme výstavbě na Evropské třídě podél Divoké Šárky (vč. předimenzované novostavby na místě McDonalds)
 • zástavbu pozemků podél třídy Milady Horákové (Lordship) udržíme v platné výškové regulaci (několik samostatně stojících budov vilového typu)
 • v oblasti Hradčanské (mezi Miladou Horákové a Dejvickým nádražím) prosazujeme přiměřenou zástavbu bez výškových dominant
 • zástavbu Nové Ruzyně (místo skladů) budeme regulovat do charakteru okolních čtvrtí se zelení, s menšími bytovými domy a výškovým omezením
 • podporujeme rozvoj občanské vybavenosti v připravované zástavbě 4. kvadrantu Vítězného náměstí, a to včetně víceúčelového kulturního sálu a dále science parku sloužícího k popularizaci vědy a podtrhujícího skutečnost, že se jedná o bránu do vysokoškolského kampusu
 • budeme aktivně vystupovat proti neregulovanému Airbnb - zajistíme uplatňování stavebních předpisů tak, aby trvalé využívání bytů k poskytování krátkodobých ubytovacích služeb bylo podmíněno kolaudací bytu k tomuto účelu, a tedy podléhalo stejně přísným podmínkám jako provozování hotelu
 • podporujeme schválené výhrady Prahy 6 k Metropolitnímu plánu
zpět na témata
5. Otevřená radnice

Otevřeli jsme radnici a stáli u zrodu systematické komunikace s veřejností. Zavedli jsme unikátní názorovou pluralitu v radničním měsíčníku Šestka a pravidelnou stránku spolků. Rozběhli a podporovali jsme participativní rozpočtování pod názvem Nápad pro Šestku, systematicky jsme začali vtahovat veřejnost do rozhodování o rozvoji Prahy 6. I přes některé problémy aktuálního volebního období chceme trend posílit a dále rozvíjet. 

Zásadním způsobem jsme zprůhlednili hospodaření akciové společnosti SNEO, pomocí které městská část spravuje svůj majetek a investice. Zveřejnili jsme rozklikávací rozpočet městské části, pravidelně zveřejňujeme platy a odměny politiků i vysokých radničních úředníků.

 • obnovíme participační rozpočtování Nápad pro Šestku
 • zavedeme elektronickou evidenci záměrů radnice (EZAM), kterou jsme připravili v minulém období a která nabídne veřejnosti včasné informace o všech chystaných plánech, zároveň zlepší koordinaci uvnitř radnice a umožní dialog mezi radnicí, investorem a veřejností.
 • prosazujeme systémovou participaci, spočívající v zapojování veřejnosti do rozvoje městské části již od počátku projektů
 • nadále udržíme nezávislou stránku spolků v radničním měsíčníku Šestka a obnovíme pravidelné setkávání zástupců radnice se spolky Prahy 6
 • zajistíme větší informovanost obyvatel v oblasti zeleně - zveřejníme mapu správy pozemků s informacemi o jejich údržbě, budeme přehledně informovat o plánovaných káceních (včetně důvodů) a prořezech
 • prosadíme možnost vyřizovat úřední agendu pomocí identity občana po internetu (https://www.identitaobcana.cz/) všude tam, kde to bude možné
 • zpřístupníme další datasety otevřených dat z evidencí radnice pro praktické použití občanů, včetně mapového zobrazení, například data k veškerému nemovitému majetku radnice a objednávaným službám
 • nadále budeme zprůhledňovat hospodaření radnice. Rozklikávací rozpočet propojíme se seznamem objednávek a faktur a veškeré smlouvy (i pod zákonný limit) budeme zveřejňovat v celostátním registru
zpět na témata
6. Školství a vzdělávání

Základní školy v Praze 6 mají velmi pestré vzdělávací programy (montessori, waldorfský, bilingvní atd.), dávají velký důraz na jazykovou vzdělanost a kapacitně dosud stačily pojmout populační vlnu školáků. V uplynulých letech jsme zajistili vybudování půdních vestaveb v ZŠ Antonína Čermáka, Emy Destinové a náměstí Svobody, celkovou rekonstrukci MŠ Charlese de Gaulla anebo MŠ Tychonova. V Praze 6 mámě tři prestižní gymnázia: Keplerovo, Nad Alejí a Arabská. Aktivně podporujeme Kampus Dejvice spojující špičkové vysoké školy a vědecké instituce - ČVUT, VŠCHT, ÚOCHB, NTK a UK.

 • podpoříme rozvoj různorodých forem předškolní péče (dětské skupiny, mateřská centra, firemní školky…) a alternativních forem vzdělávání (montessori, lesní školky…)
 • pohlídáme, aby každé tříleté dítě mohlo bez problémů získat místo ve školce
 • budeme pokračovat v rozběhnutých projektech pro navyšování kapacity škol a školek. Zajistíme dokončení půdní vestavby v ZŠ Komenského, dále novostavbu MŠ Červený vrch, MŠ Vokovická. Postavíme ZŠ a MŠ v ulici Na Kocínce při ZŠ Bílá, zrekonstruujeme MŠ Libocká včetně přístavby, MŠ Šmolíkova včetně nástavby, přistavíme MŠ Janákova, dostavíme ZŠ Petřiny sever, vytvoříme detašované pracoviště pro ZŠ T.G.Masaryka ve vile Pamela. Prověříme přístavbu k ZŠ Marjánka a novostavbu MŠ Sibeliova.
 • ve školách prosazujeme princip jednoty v rozmanitosti (pestrá nabídka zaměření, např. matematické, výtvarné, sportovní, jazykové)
 • podporujeme ředitele a učitele ZŠ ve využívání moderních vzdělávacích metod (např. možnost volby výuky matematiky Hejného metodou, program Začít spolu apod.)
 • budeme zkvalitňovat výuku na druhém stupni základních škol a udržíme tím na nich více žáků
 • budeme nadále podporovat projekt Otevřený svět (ve spolupráci s Letištěm Václava Havla) pro trvalou podporu jazykové vzdělanosti v základních školách, projekt Příběhy našich sousedů (ve spolupráci s Post Bellum) pro podporu znalosti moderních dějin 20. století a projekt Trenéři do škol pro podporu pohybové inteligence
 • navýšíme podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a sociálních pedagogů na ZŠ
 • podporujeme školy v zapojení současného umění do výuky
 • podporujeme integraci žáků z Ukrajiny do řádné školní výuky oproti jejich segregaci v samostatných výukových skupinách
 • pomůžeme přesunout Prague British School na jiné místo v Praze 6 a využijeme současnou budovu školy Vlastina pro potřeby městské části
 • rozšíříme tzv. sociální fondy na školách, aby školy v přírodě, divadla, plavání a další aktivity byly finančně dostupné pro všechny děti.
 • podpoříme doprovod dětí ze školy na kroužek, tak aby na kroužky mohly chodit i děti, jejíž rodiče nemají možnost je tam dovést
 • školní hřiště otevřeme ve volných hodinách veřejnosti, školní areály budou sloužit i jako komunitní centra
 • budeme rozvíjet spolupráci s univerzitami a vědeckými pracovišti, např. implementaci experimentálních technologií a postupů na území městské části, posílíme možnosti stáží, budeme spolupracovat při zadávání závěrečných prací
zpět na témata
7. Kultura

Během osmi let působení na radnici jsme vytvořili transparentní a spravedlivý dotační systém a rozpočet kulturních dotací navýšili na více než desetinásobek. Spolu s občany a kulturními aktéry jsme vytvořili Koncepci rozvoje kultury do roku 2030, kterou nyní uvádíme do praxe. V nemovitostech Prahy 6 se nachází divadelní trojúhelník - Dejvické divadlo, Semafor a Divadlo Spejbla a Hurvínka. Další kulturní instituce podporujeme nízkým nájmem - bubenečskou Villu Pellé, hradčanskou Píseckou bránu, dejvickou Klubovnu a břevnovský Kaštan. Na území Prahy 6 se nachází čtyři národní kulturní památky (Břevnovský klášter, obora Hvězda s letohrádkem a památníkem bitvy na Bílé hoře, Villa Müller a Stará čistírna odpadních vod). Rozvíjí se i kulturně komunitní aktivity místních spolků (např. Libóza, Nesedím sousedím, Střešovický Oříšek). Do veřejného prostoru jsme umístili sochy Marie Terezie, vějíř Žofie Chotkové, kříž smíření na Bílé Hoře, lavičku Ferdinanda Vaňka i nové pamětní desky.

 • dokončíme projekt Stanice 6 - kavárnu, spolkové centrum a zázemí pro sportování v budově bývalého nádraží Praha-Bubeneč
 • rozpočet dotačního programu Šestka kulturní udržíme minimálně na současné výši
 • podporujeme tradiční akce Prahy 6 - Trhy na Kulaťáku, Čarodějnice na Ladronce, Festival Ambasád, Dejvické hudební léto, Hanspaulský hudební festival, Opera v Šárce, Ladronkafest, Vánoce a Velikonoce v Praze 6, Duše a dušičky a další tradiční akce
 • budeme rozvíjet a udržovat klíčovou kulturní infrastrukturu v majetku Prahy 6 (Villa Pellé, Písecká brána, KC Kaštan, Dejvické divadlo, Divadlo S+H, Divadlo Semafor). Zajistíme rozšíření hlediště Dejvického divadla a druhý sál v divadle Spejbla a Hurvínka včetně zázemí
 • v tomto čtyřletém období zrekonstruujeme KC Kaštan v Břevnově
 • budeme nadále podporovat kina v Praze 6 (Dlabačov, dvě letní kina - U Keplera a v Klubovně)
 • podporujeme program a prostředí pro generaci 15–30 let – např. dočasné umělecké intervence ve veřejném prostoru a netradiční kulturní zařízení (typicky zakotvení lodi Divadla bratří Formanů nebo lodi Altenburg 1964 v kotvišti v Bubenči)
 • podporujeme Šesťák jako centrum sousedského a kulturního života v centrální Praze 6
 • nadále budeme zřizovat pamětní desky významným osobnostem a modré dodatkové tabulky ke jménům ulic Prahy 6
 • zajistíme revitalizaci náměstí Interbrigády včetně vybudování Památníku Pražského povstání
 • budeme podporovat umisťování výtvarných děl do veřejného prostoru (trvale i dočasně) včetně investic MČ, jejichž součástí bude také umělecké dílo ve veřejném prostoru
 • budeme podporovat využívání majetku městské části pro dočasné kulturní a volnočasové aktivity (pop-up)
 • prohloubíme dotační podporu pro komunitní centra (Nesedím sousedím, Střešovický Oříšek apod.)
 • zajistíme, aby vznikající pobočka Městské knihovny na Petřinách sloužila jako víceúčelové kulturní a komunitní centrum
zpět na témata
8. Sport a volný čas

Zásadně jsme proměnili systém dotační podpory pro sportovní a volnočasové aktivity. Díky projektu Aktivní město tak může rodič každého šestkového dítěte může získat voucher na 600 Kč k financování zájmových kroužků svého dítěte. O prázdninách funguje obdobným způsobem program Šestka táborová. Veřejný prostor Prahy 6 jsme obohatili o nové bezplatné zimní aktivity - kluziště na Kulaťáku, resp. na Vypichu a běžkařský ovál v předpolí obory Hvězda. Ve spolupráci s občany jsme vytvořili Koncepci rozvoje sportu a volného času do roku 2030, kterou nyní budeme uvádět do praxe. Ke sportu a volnému času budeme i nadále přistupovat systematicky a budeme podporovat ty aspekty, které mají pozitivní vliv na fyzické i duševní zdraví obyvatel.

 • ve spolupráci s Unionem Břevnov zrekonstruujeme fotbalové hřiště a vybudujeme zázemí pod strahovskou Televizní věží. Vytvoříme tím unikátní prostor pro sportovní vyžití břevnovské mládeže a pomůžeme tak místním vrátit fotbal do Břevnova. Budeme přitom dbát na udržitelnost a komunitní přesah celého projektu
 • budeme pokračovat ve spolufinancování revitalizace infrastruktury zdejších klubů a spolků (Aritma, TJ Tatran Střešovice, TJ Sokol Hanspaulka, SK Střešovice 1911)
 • zrekonstruujeme sportovní areál na Hanspaulce
 • pomůžeme sportovním klubům v těžké době - dvojnásobně zvýšíme celoroční rozpočet v kapitole sport a volný čas, zavedeme dotační tituly “Podpora klubům na opravy a energie” a “Sportovní identita Prahy 6”
 • zajistíme dostatečné zázemí pro neorganizované sportovní vyžití (další rozšíření workoutových prvků na hřištích, budování, resp. revitalizace sportovních „plácků“ v pojetí, které nebude zatěžovat okolí)
 • budeme pokračovat v obnově a rozšiřování dětských hřišť s využitím znalostí  o tom, které prvky na nich chybí
 • pro veřejné sportování budeme rozumně využívat jak Ladronku, tak i další zelené plochy na území MČ (Džbán, předpolí Hvězdy atd.)
 • budeme pokračovat v projektu elektronických voucherů na sportovní a volnočasové aktivity dětí (Šestka táborová, Aktivní město)
 • podporujeme vznik zastřešeného skateparku s celoročním provozem na Vypichu ve spolupráci s hl. m. Prahou a ministerstvem vnitra. Vybudujeme areál kolečkových sportů na dosud nevyužité ploše vedle ulice Kukulova
 • budeme prosazovat, aby byl areál FTVS ve Vokovicích otevřen co nejvíce veřejnosti
 • dostavíme krytý bazén Na Petynce (bez výstřelků typu surfové vlny)
 • zastřešíme školní bazén Červený vrch
 • areál Ladronka budeme rozvíjet v souladu se schválenou dlouhodobou koncepcí
 • zřídíme agility hřiště se cvičícími prvky pro psy
 • prosazujeme výkup pozemků v areálu Džbán hlavním městem s cílem zřízení rekreačního sportovně volnočasového centra. Nebudeme ustupovat developerům ve snaze o prolomení zástavby
 • v součinnosti s hlavním městem Prahou vybudujeme na území Prahy 6 alespoň 2 víceúčelové sportovní haly pro tréninkové i závodní účely. Podporujeme v tomto ohledu výstavbu hal ve stávajících sportovních areálech, například na Julisce, na Kotlářce nebo na Aritmě
 • v areálu Strahov budeme usilovat o zachování sportovní funkce při zvýšení prostupnosti území, ve spolupráci s hlavním městem podpoříme revitalizaci tribun velkého stadionu
zpět na témata
9. Životní prostředí, životní styl

Praha 6 je rozlohou nejzelenější městská část s Divokou Šárkou, oborou Hvězda, Ladronkou a dalšími parkovými plochami. Zastavili jsme plošné používání potenciálního karcinogenu Roundup na šestkových chodnících a iniciovali jsme dotační program pro úpravu zelených vnitrobloků.

Budeme se snažit všemi dostupnými prostředky předcházet problémům daným klimatickou změnou a vyrovnávat se s jejich následky. Je více než zřejmé, že zeleň ve městě nemá jen estetickou funkci, ale má přímo životodárné účinky - přispívá mimo jiné k ochlazování města.

 • postupně vysadíme stromové aleje všude tam, kde to je technicky možné a vhodné (skutečné, nikoli ty v květináčích)
 • budeme uplatňovat strategii proti zahřívání města: budeme zřizovat rybníky, odkrývat zatrubněné potoky, zřídíme vertikální zahrady, dešťové záhony, zelené střechy, spustíme projekty zadržování dešťové vody a nakládání s šedou vodou nejen v obecních nemovitostech
 • rozšíříme dotační programy na zeleň do vnitrobloků a školních zahrad, obyvatele přilehlých domů budeme motivovat k péči o zeleň symbolickými nájmy pozemků a příspěvkem na údržbu
 • podporujeme rekonstrukci Ústřední  čistírny odpadních vod v Bubenči, ve spolupráci s hlavním městem připravíme využití odpadního tepla pro vytápění domácností
 • prosadíme energetické úspory nejen v obecních nemovitostech, budeme podporovat obnovitelné zdroje (např. fotovoltaika na střechách, rekonstrukce otopných systémů, instalace tepelných čerpadel)
 • zajistíme navýšení svozu kontejnerů na tříděný odpad (konec povalování odpadků před kontejnery)
 • zredukujeme světelný smog v ulicích
 • jednoznačně podporujeme Klimatický plán hlavního města Prahy a strategii Cirkulární Praha 2030
 • rozšíříme možnosti kompostování, zajistíme program pro důslednou redukci stavebního odpadu
 • ve spolupráci s hlavním městem vybudujeme novou Plečnikovu alej v ulici U Prašného mostu
 • dokončíme rekonstrukce parku Lazára Cardenase del Rio, a to způsobem citlivým k požadavkům místních a ke stávající vegetaci
 • zajistíme obnovu a rozvoj zanedbaných parčíků (park za zimním stadionem Vokovice, ulice 8. listopadu, parčík Na Čihadle)
 • zlepšíme veřejný prostor na sídlištích - např. pomocí úprav vnitroblokové zeleně a prostorů před obchodními centry
 • ochráníme stávající zahrádkářské kolonie, vytvoříme podmínky pro rozvoj komunitních zahrad
 • podporujeme lavičky a další drobné prvky ve veřejném prostoru
 • budeme pokračovat v projektu přístupných toalet v restauracích a kavárnách v Praze 6 (slevy na nájemné za zahrádky)
 • vytvoříme projekty pro zlepšení vztahu mezi pejskaři a nepejskaři (např.  kurz výchovy dětí v chování k pejskům, veřejná psí školka atd.)
zpět na témata
10. Zdravotnictví, sociální oblast

Zasadili jsme se o vznik centra pro oběti znásilnění v Břevnovské ulici (ProFem). Zreformovali jsme systém SOS tlačítek pro seniory. Připravili jsme “milostivé jaro” paušální odpuštění poplatků z prodlení u těch historických dlužníků městské části, kteří již dávno splatili jistinu svého dluhu.

Prosazujeme trvalou podporu těch, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Podporujeme neformálně pečující. Zasadíme se o další rozvoj terénních a ambulantních služeb, aby byly nízkoprahové a široce dostupné pro všechny potřebné obyvatele Prahy 6 . Budeme podporovat rodiny a zdravý životní styl.

 • zajistíme výstavbu LDN Drnovská ve standardu 21. století
 • provedeme přístavbu a rekonstrukci Polikliniky Pod Marjánkou (s respektem k architektonické hodnotě budovy, výsledkům participace, doplněním potřebných služeb a parkování)
 • budeme podporovat terénní a ambulantní služby sociální péče  (SOS tlačítka pro seniory, rozšíření aktivit pečovatelské služby, denní stacionáře a odlehčovací služby)
 • zřídíme nové dotační programy v oblasti sociální péče tak, aby pokryly i podporu neformální péče a rodinné politiky
 • podporujeme vznik moderního seniorského domu v trojdomí Šolínova v Dejvicích (financovaného z rozpočtu hlavního města Prahy)
 • radnice musí být partnerem pro sociálně znevýhodněné (orientace v systému dávek a podpor)
 • zajistíme vznik polyfunkčního centra pro školství, podporu v sociální oblasti a  volný čas v zámečku ve Veleslavíně 
 • zajistíme reformu systému sociálních bytů včetně slev v obecních bytech pro nízkopříjmové nebo znevýhodněné občany
 • nastavíme systém prevence a poradenství, který nabídne občanům základní a srozumitelné postupy, řešení v jednotlivých náročných životních situacích, které mohou potkat každého z nás, např. zadlužení, finanční tíseň, osobní a rodinné konflikty, manželské nedorozumění, rozvodové situace, obtížné sladění péče o své blízké, návrat na trh práce a zajištění výchovy svých dětí, aj. Umožníme vznik kontaktních center pro životní události občana, vytvoříme odborná pracoviště pro oblast jednotlivých ÚMČ ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb, nestátními neziskovými organizacemi (NNO), profesními organizacemi
 • zajistíme, aby MČ vhodným způsobem síťovala a propojovala všechny podpůrné služby (sociální, vzdělávací a zdravotní služby) pro obyvatele Prahy 6
 • podporujeme bezbariérovost ve všech veřejně přístupných budovách a ve veřejném prostoru
 • budeme hledat způsoby, jak podpořit lepší dostupnost dětské psychiatrie
zpět na témata
10 věcí,
o které se postaráme...
 1. Budeme transparentně a odpovědně zacházet s vašimi penězi.
 2. Dostanete každé dítě do školky i školy.
 3. Radnice nebude úřadem, ale vaším servisem.
 4. Nebudeme tolerovat hazard.
 5. Zaparkujete tady!
 6. Podpoříme živou kulturu a přirozená centra společenského života.
 7. Nebudeme zapomínat na seniory a dlouhodobě nemocné.
 8. Developeři budou muset dodržovat jasná pravidla a zákony.
 9. Nebudeme zapomínat na odlehlejší části Prahy 6.
 10. Praha 6 bude tím nejlepším místem k životu!
Splněno!
 • dokončena Koncepce rozvoje sportu a volného času do roku 2030
 • dokončena rekonstrukce Dejvické 4
 • instalována nová umělecká díla do veřejného prostoru Prahy 6 (Housenka raného kapitalismu Kurta Gebauera, Asteroid  Michala Gabriela a Kříž smíření v Aleji Českých exulantů)
 • dokončena rekonstrukce koupaliště Petynka (nová nerezová vana bazénu, úprava okolí, rekonstrukce šaten a sociálního zázemí)
 • dokončena Koncepce rozvoje kultury Městské části Praha 6 pro roky 2021-2030
 • podpořen vznik břevnovského fotbalového klubu Union Břevnov
 • odhalena socha Marie Terezie v parku Marie Terezie
 • poskytnuty slevy podnikatelům v Praze 6 zasaženým pandemií COVID-19
 • zorganizována připomínka 400 let od bitvy na Bílé hoře 
 • spuštěn projekt Šestka táborová
 • demontována Socha I. S. Koněva a poskytnuta formou dlouhodobé výpůjčky Muzeu XX. století
 • spuštěn projekt "FREE WC" (poskytnutí slev provozovatelům restaurací za zábor letní předzahrádky za bezplatné umožnění toalety ve svém podniku)
 • změněn distribuční systém radničního periodika Šestka
 • osazeny pamětní desky Jakubu Čermínovi, Kamilu Lhotákovi a generálmajorovi Josefu Dudovi
 • zajištěn provoz Trhů na Kulaťáku do roku 2025
 • zajištěna víceletá podpora pro Dejvické divadlo pro roky 2021-2024 (umožní divadlu opětovně se ucházet o prostředky z rozpočtu státu)
 • vytvořen nový dotační titul v oblasti kultury pro sublokální periodika
 • zastaven výprodej strategického majetku Prahy 6
 • vybrán nový provozovatel nádraží Bubeneč, který vzešel z dvoukolové veřejné soutěže, do které se přihlásilo 50 uchazečů
 • odhalen Vějíř Žofie Chotkové s vodním prvkem v předpolí Písecké brány
 • spuštěn zkušební provoz pěší zóny v Technické ulici
 • zajištěn další provoz Šesťáku do roku 2023
 • organizovány pravidelné sportovní a volnočasové akce (Čarodějnice na Ladronce, Ladronkafest, Duše a dušičky ve Hvězdě, Kašpárkohraní)
 • spuštěn projekt Aktivní město na podporu dětí navštěvujících volnočasové kroužky
 • spuštěny nové dotační programy v oblasti sportu a volného času (Sport a volný čas na Šestce, Senior & handicap sport, Aktivní Šestka)
 • navýšeny dotace na sport a volný čas z 1 mil. Kč na 10 mil. Kč
 • vybudováno ledové kluziště a letní oddechová plocha (Pláž č. 6) na Vítězném náměstí nebo běžkařská dráha na Vypichu za finanční účasti hl. m. Prahy, postaveny tři nová workoutová hřiště
 • zveřejňována všechna hlasování zastupitelstva, a to jmenovitě a v otevřených datech
 • založen městský žákovský parlament (doporučil přejmenovat ZŠ Petřiny - jih na ZŠ Věry Čáslavské a pojmenovat v Dejvicích park Petra Šabacha)
 • zorganizovány veřejná setkání a anketa k budoucímu využití bývalé nádražní budovy Praha-Bubeneč, kterou Praha 6 získá do správy od HLMP
 • připraveny velké společenské projekty Osvobození 70 (2015), Pocta Václavu Havlovi (2016) a Rok české státnosti (2018)
 • osazeny pamětní desky režisérovi Františku Vláčilovi,‎ zpěvačce Evě Olmerové, architektovi Janu Kaplickému, válečným hrdinům Karlu Lukasovi a Františku Fajtlovi, politikovi Ladislavu Karlovi Feierabendovi a hrdince válečného odboje Boženě Kropáčkové
 • do rekonstrukcí škol a jejich zařízení investováno v letech 2014 - 2018 cca 400 milionů korun
 • připraven projekt "500 plus 500" k navýšení kapacit mateřských a základních škol o 1000 míst do roku 2022 na základě novely školského zákona
 • rozběhnut další ročník projektu "Nápad pro Šestku II"
 • otestován provoz letního kina v parku Maxe van der Stoela, vítězného projektu "Mám nápad pro Šestku" (1300 diváků na projekci filmu Po strništi bos)
 • zveřejňování odměn zastupitelů a členů komisí RMČ a výborů ZMČ od roku 2015
 • zveřejňování platů (včetně odměn) radních, tajemníka úřadu a vedoucích odborů od roku 2015
 • zveřejňování všech faktur a smluv ve strojově čitelném formátu od roku 2015
 • spuštěn projekt participačního rozpočtování „Mám nápad pro Šestku“ (5 mil. Kč v roce 2017)
 • příprava navyšování kapacity pro žáky MŠ a ZŠ (příprava půdní vestavby na ZŠ Antonína Čermáka a navýšení kapacit o 125 žáků, stavby MŠ Mezi domy - 48 dětí, přestavby MŠ Vokovická - navýšení kapacit ze 72 na 96 dětí, střechy na ZŠ nám. Svobody a Emy Destinnové připraveny na půdní vestavby v blízké budoucnosti)
 • navýšeny prostředky na odměny ředitelů základních škol (3 miliony ročně) a ředitelek MŠ (2 miliony ročně), školních psychologů (1,3 milionu ročně), správců počítačových sítí a hřišť (3 miliony ročně) a recepčních (1,5 milionu ročně)
 • zahájen pravidelný dialog se spolky Prahy 6 (pravidelná setkávání, k dispozici jedna stranu v měsíčníku Šestka)
 • přijata závazná pravidla pro vydávání Šestky posilující prostor pro názory opozice, vyváženost a objektivitu
 • zajištěna nová grafika i obsah časopisu Šestka včetně kvalitnější distribuce
 • pokračují oblíbené farmářské trhy, tentokrát však i s profitem pro rozpočet Prahy 6 (750 tis. Kč + DPH/rok)smlouva s provozovatelem prodloužena o 5 let
 • oživení Kampusu Dejvice (podepsáno Memorandum o společném zájmu mezi Prahou 6 a ČVUT, VŠCHT, NTK, UK a ÚOCHB AV ČR, zřízena pracovní skupina pro Kampus Dejvice)
 • zajištěno vícezdrojové financování „Opery v Šárce“ (příspěvek Prahy 6 - 1,3 mil. Kč v roce 2014, 1,2 mil. Kč v roce 2015, 900 tis. Kč v roce 2016 a 700 tis. Kč v roce 2017; spolufinancování Ministerstvo kultury, HLMP, pražské společnosti)
 • dokončen přírodní amfiteátr na Hanspaulce (s přispěním evropské dotace)
 • založena tradice Festivalu ambasád FOOD and CULTURE (květen)
 • založena tradice "Večerů s Prahou 6" Dejvická LIVE (jednou měsíčně v divadle Semafor)
 • spuštěn program na obnovení art kina Dlabačov v Břevnově s podporou Prahy 6
 • podpora navýšení dotace divadlu Semafor z HLMP (ze 4,9 mil. v roce 2015 a 7,2 mil. v roce 2016 na 7,5 mil. Kč v roce 2017)
 • spuštěn transparentní dotační program na podporu kulturního života v Praze 6; dotační program "Kultura" navýšen (ze 400 tis. Kč v roce 2014, 2,4 mil. Kč v roce 2015 a 4 mil. Kč v roce 2016 na 6 mil. Kč v roce 2017)
 • zřízeno oddělení kultury Úřadu Městské části Praha 6

 
Vaše náměty na zlepšení života na Praze 6
 
Zavřít
 
Zavřít