Praha 6 jste Vy!
Děkujeme za Vaše hlasy a podporu!
Náš program:
1. Transparentnost radnice, rozpočet, smlouvy, podpora drobného podnikání

Podporujeme:

 • Na úrovni hlavního města Prahy, kde kandidujeme v trojkoalici s KDU-ČSL a Zelenými se zasadíme o ukončení předražených obřích staveb typu tunelu Blanka a navýšení rozpočtu městských částí na dvojnásobek spolu s přesunem některých kompetencí města na městské části.
 • Podpoříme transparentní hospodaření a veřejný přístup ke všem informacím týkajícím se radnice Prahy 6 viz zákon 106 o svobodném přístupu k informacím z pera kandidáta STAN Oldřicha Kužílka.
 • Vyrovnaný rozpočet při zachování zbylých rezerv.
 • Zveřejňování všech smluv Prahy 6 na internetu viz projekt Veřejný registr smluv poslance STAN Jana Farského.
 • Revizi všech nájemních smluv v nebytových prostorách tak, aby primárně umožnily rozvoj drobného podnikání. Některé nebytové prostory jsou nesmyslně předražené a komplikují rozvoj drobného podnikání, jiné jsou díky přemrštěné cenové mapě dlouhodobě prázdné a obec v nich přichází nejen o pestrou nabídku služeb občanům, ale také o přiměřený příjem (Dejvická ulice).
 • Vtažení veřejnosti do rozhodování o klíčových záměrech Prahy 6 na bázi „good governance“ neboli „dobré správy města“.


Nepodporujeme:

 • Spekulativní ukládání peněz Prahy 6 na účty pofiderních finančně-politických subjektů typu Key Investments. Obec musí se svými prostředky nakládat transparentně a velmi konzervativně.
 • Deficitní rozpočty Prahy 6 už pro léta 2013 a 2014 a účelové utrácení peněz Prahy 6 v předvolebním období (klasické revitalizace parků na poslední chvíli atd…)
 • Předražené nebytové prostory. Výše nabídky nemůže být v obecních prostorách jediným rozhodujícím kritériem. Obec musí být schopna definovat v oblasti služeb své zájmy a ty upřednostnit ve výběrových řízeních.
 • Příjmy z hazardu coby zdroje financování Prahy 6.
zpět na témata
2. Rozvoj Prahy 6

Podporujeme:

 • Zachování stávajících hranic hlavního města a přiměřené zahušťování zástavbou tzv. brownfieldů, čili bývalých skladů a továrních pozemků – příkladem je plánovaná výstavba v bývalých areálech na Ruzyni při dodržení všech klíčových kritérií (dopravní obslužnost, parkování, zeleň atd…) Vysvětlení: Město se má vyvíjet, ale je třeba zachovat typický ráz jednotlivých lokalit.
 • Dostavbu Vítězného náměstí. Vysvětlení: Dokončení na bázi Engelova konceptu ze 30. let se čtyřmi branami na čtyři světové strany a s několikapatrovým parkovištěm v podzemí, ale až v letech 2018 – 2020, neboť centrální Praha 6 je nyní přetížena dlouholetým budováním tunelu Blanka. Podmínkou je veřejný prospěch nových budov a zachování velkého centrálního parku ve vnitrobloku pro farmářské trhy a trhy s uměním.

Nepodporujeme:

 • Výstavbu tzv. Ledního medvěda na parkovišti na Vítězném náměstí.
 • Vysvětlení: Budova je ve všech odhledech naddimenzovaná nad povolenou regulaci a neplní dostatečně veřejný zájem. Musí být po rozhodnutí soudu menší a v souladu s konceptem Vítězného náměstí, bude ji však nepochybně stavět PPF, která má plochu pronajatou na 99 let v rámci akciové společnosti Vítězné náměstí, kterou Praha 6 rozhodnutím současného vedení opustila. Kauzu u soudu zastupoval kandidát STAN – právník Ondřej Tošner.
 • Zásadně odmítáme výstavbu kancelářského centra Lordship na hranici Bubenče a Letné. Vysvětlení: Projekt j naddimenzovaný, zcela odporuje potřebám oblasti a je nevhodný i kvůli sousedství rezidenční vilové čtvrti. Sdružení Bubeneč sobě, které vzniklo na obranu proti projektu, zastupuje ve STAN členka sdružení Hana Ornestová.
 • Zástavbu zelených ploch.
zpět na témata
3. Dopravní stavby přesahující rozměr Prahy 6

Podporujeme:

 • Modernizované železniční elektrifikované spojení Praha Masarykovo nádraží – Kladno s odbočkou event. smyčkou na Letiště Václava Havla Vysvětlení: Kladno je jediné velké město v okolí Prahy, které nemá relevantní vlakové spojení, které by omezilo nárůst automobilové dopravy Středočechů do Prahy. Existuje 5 variant Správy železniční a dopravní cesty, řešení necháváme na odbornících. Podmínkou je, aby se zásadně nezvýšila hluková i jiná zátěž obyvatel v bezprostředním okolí dobudovaného železničního spojení. Vlaky budou tišší a rychlejší (cca 80 km v hodině), jejich frekvence se zvýší zhruba dvojnásobně. Předpokládané dokončení 2020.
 • Prodloužení tramvajové trati z Podbaby do Suchdola podél železničního koridoru .Vysvětlení: Omezí zátěž autobusovou dopravou, která obsluhuje stále se rozrůstající Českou zemědělskou univerzitu. Předpokládaný rok dokončení 2020 s výhledem na tramvajové spojení Suchdol – Městský most spojující Suchdol s Bohnicemi pro běžnou dopravu (nesuplující funkci Pražského okruhu). Vysvětlení: Chybí tam.
 • Dokončení Pražského okruhu ve vzdálenější tzv. Jančurově variantě Středočeským krajem ve schváleném koridoru silnic 2. třídy. Vysvětlení: Okruh bude plnit svoji roli objezdu Prahy pro mezinárodní kamionovou dopravu a nezasáhne téměř žádnou obec. Varianta je delší, ale levnější a méně problematická. Z pohledu Prahy 6 je důležité, že nevznikne přivaděč Pražského okruhu třídou Jugoslávských partyzánů a Podbabskou, které by se zcela zalkly.

Nepodporujeme:

 • Městský okruh v jižní variantě – tedy přes Suchdol. Vysvětlení: Naráží na odpor řady městských částí na plánované trase a mísí pražskou dopravu s funkcí pražského obchvatu. Vytvořil by se přivaděč z trasy Prašný most (Blanka) – Suchdol a neúměrně by zatížil dopravou Vítězné náměstí, centrální Prahu 6 i zastavěné části Suchdola.
 • Výstavbu druhé přistávací dráhy na Letišti Václava Havla, která je ještě blíž k centru města a městské zástavbě než ta stávající. Vysvětlení: Vedení Letiště Václava Havla argumentuje snížením zátěže hlavní přistávací dráhy. Kapacita letiště však dnes bohatě stačí na odbavení 10 tisíc pasažérů denně, jejichž počet poslední léta stagnuje. Počet letadel dokonce klesá, jen jsou vytíženější. V Letňanech připravuje Penta projekt druhého pražského letiště pro nízkonákladové lety s kapacitou cca 3, 5 tisíce pasažérů denně. Praha 6 nechce být překladištěm velkých dopravních letadel ani mezizastávkou obřích letadel a letů z Asie.
zpět na témata
4. Veřejná doprava, parkování a životní prostředí

Podporujeme:

 • Veřejnou hromadnou dopravy především tu kolejovou, která nabízí vyšší kapacitu a menší znečištění životního prostředí. Cestování veřejnou dopravou musí být rychlejší i cenově výhodnější .Vysvětlení: Vlastnictví automobilu už dávno ztrácí rozměr sociálního statusu. Cestování veřejnou dopravou bývá velmi často rychlejší i levnější a město nabízí většině Pražanů kvalitní veřejnou dopravu.
 • Systém kombinovaných parkovacích zón po celé Praze, kterou se chystá spustit stávající vedení města, je třeba přivést k maximální efektivitě dlouhodobým vyhodnocováním. Vysvětlení: Systém modrého (rezidenčního), fialového, oranžového (smíšeného) a zeleného (nízkoemisního) označení parkovacích míst preferuje rezidenty, ale bere v potaz i zájmy ostatních Pražanů. Středočeši a ostatní návštěvníci Prahy musí pro celodenní parkování využít parkovacích ploch za Prahou a příměstských železničních spojení. Tam kde parkovací plochy nejsou, je třeba na úrovni vlády urychleně iniciovat vznik velkých hlídaných P+R parkovišť na hranici Prahy a ve Středočeském kraji v místech železničních zastávek příměstských vlaků.
 • Zachování stávajících zelených ploch v celém rozsahu. Praha 6 je nejzelenější číslovanou městskou částí a tento primát je nutno zachovat, případně dál posilovat.


Nepodporujeme:

 • Automobilovou dopravu
 • Živelný vznik parkovacích zón jen v některých městských částech. Systém musí být nutně koordinován celopražsky.
 • Zástavbu jakýchkoli zelených ploch Prahy 6. Příkladem může být nedostatečný dohled Prahy 6 nad koupalištěm Džbán (je v dezolátním stavu) a utajená vánoční aukce části tamních pozemků s rizikem tlaku na změnu územního plánu a pozdější bytovou zástavbu.
 • Předražené revitalizace parků pod záminkou čerpání finanční spoluúčasti z Evropské unie, které pak vyžadují přehnané prostředky na běžnou údržbu.
zpět na témata
5. Kultura, sport, volný čas

Podporujeme:

 • Podporujeme grantovou formou stávající kulturní centra Prahy 6 a obnovu přirozených komunitních center jednotlivých lokalit. Příklad stávajících: Dejvické divadlo, Divadlo Spejbla a Hurvínka, Divadlo Semafor, Břevnovský klášter, kulturní centrum Písecká brána, Kulturní centrum Kaštan a další. Příklad k obnově: areál Ořechovka jako fungující kulturní centrum, Pelléova vila (např. pro Knihovnu Václava Havla). Vysvětlení: Prostředky na podporu musí být rozdělovány srozumitelně, rychle, transparentně a spravedlivě bez ohledu na osobní a politické vazby zastupitelů a rady městské části.
 • Praha 6 má grantovou formou podpořit sport dětí a mládeže ve stávajících sportovních centrech především v oddílech s velkou mládežnickou základnou a tam, kde dospělí dosahují špičkových výkonů. Vysvětlení: Za příklad může posloužit fotbalový oddíl Dukla Praha díky vynikající práci s mládeží a napojení na základní školství. Dospělí hrají nejvyšší možnou soutěž – nyní pod názvem Synot liga – a jsou vzorem mládeži. Dalším příkladem je sportovní stadion Kotlářka s dlouholetou sportovní tradicí a kvalitní prací s mládeží.
 • Trávení volného času v Praze 6 a přilehlých lokalitách cestou propagace Prahy 6 jako „města pro život“. Vysvětlení: Praha 6 nabízí k rekreaci území Divoké Šárky s přírodními koupališti Džbán a Divoká Šárka, sousední oboru Stromovka v katastru Prahy 7, cyklostezky podél obou břehů Vltavy, městské koupaliště Petynka atd…
 • Posílení české identity Prahy 6 – sochami a pamětními deskami (např. chemika Antonína Holého ve spolupráci s Akademií věd a štábního kapitána Václava Morávka ve spolupráci s ministerstvem obrany). Vysvětlení: Nemáme zájem přepisovat dějiny a odstraňovat sochy sovětského maršála Koněva, který mmj. velel potlačení Maďarského povstání v roce 1956, ani nechceme zpochybňovat historický kontext všech bust latinskoamerických revolucionářů v Praze 6. Máme ale za to, že by bylo vhodné posílit prvek české státnosti – např. sochou nejúspěšnějšího českého biochemika Antonína Holého před ústavem Akademie věd, který léta vedl, nebo sochu hrdiny antifašistického odboje, posledního ze Tří králů – štábního kapitána Václava Morávka v místech, kde padl – tedy v místech, kde Svatovítská ulice ústí do tunelu Blanka a třídy Milady Horákové.
 • Posílení evropské identity Prahy 6 dokončením projektu Václava Havla na „evropské městečko“. Vysvětlení: Václav Havel nedokázal prosadit svůj záměr „evropského městečka“, kde by byly na sevřeném prostoru zastoupeny všechny státy Evropské unie v areálu Pražského hradu. Pro dokončení projektu se nabízí lokalita nedaleko Havlova posledního bydliště – prostor mezi Dejvickým nádražím a třídou Milady Horákové

Nepodporujeme:

 • Nárazové sportovní a kulturní akce pořádané městskou částí Praha 6. Vysvětlení: Upřednostňujeme podporu spontánních kulturních a sportovních akcí pořádaných občanskými sdruženími či obyvateli Prahy 6 (Dejvické hudební léto). Účelem akcí pořádaných přímo Prahou 6 je především propagace politické reprezentace Prahy 6. STAN nepodporuje tento způsob politického marketingu.
zpět na témata
6. Sociální věci a zdravotnictví

Podporujeme:

 • Zachování, rekonstrukce a posílení stávajících zdravotních a sociálních center. Vysvětlení: Jsme na ně zvyklí.
 • Grantovým systémem podporujeme všechny formy domácí péče o seniory, dlouhodobě nemocné i umírající. Vysvětlení: Obyvatelstvo Prahy 6 - navzdory vlně stěhování kvůli deregulovanému nájemnému obecních bytů - stárne. Praha 6 coby blahobytná městská část má šanci podporovat šetrnější formy péče o staré a dlouhodobě nemocné. Domácí péče je nepochybně cesta správným směrem.
 • Vznik jeslí a podpora návratu maminek, které o to usilují, k návratu do zaměstnání.

Nepodporujeme:

 • Odprodej stávajících zdravotních a sociálních center a jejich novou výstavbu v nevhodných lokalitách. Za příklad může sloužit záměr stávajícího vedení radnice na odprodej Chittussiho LDN soukromému majiteli a výstavu náhradních kapacit v Ruzyni nedaleko Letiště Václava Havla. Vysvětlení: Soukromá péče o staré a dlouhodobě nemocné má coby podnikatelský záměr obrovskou perspektivu. Obec si má podržet kapacity pro své občany, kteří na soukromou péči finančně nedosáhnou.
zpět na témata
7. Bezpečnost, úklid, odpadové hospodářství

Podporujeme:

 • Městskou policii jako službu občanům, garanci bezpečné Prahy 6 a ochranu před vandalismem a drobnou kriminalitou.
 • Systém placených dobrovolníků při úklidu sněhu.
 • Nabídku úklidových prací pro dlouhodobě nezaměstnané.
 • Revizi smluv na zajištění úklidu a péči o zeleň. V rozpočtu Prahy 6 jsou na ně uvolněny obrovské částky.
 • Vypsání výběrových řízení na úklid Prahy 6 a péči o zeleň, pokud to stávající smlouvy umožní.

Nepodporujeme:

 • Městskou policii jako šikanu a zdroj příjmů Prahy 6 prostřednictvím botiček na auta a neodůvodněných odtahů vozidel.
zpět na témata
8. Školství

Podporujeme:

 • Závazek, aby se každé dítě s trvalým bydlištěm na Praze 6 dostalo do školky i školy. Vysvětlení: Cestou je jednak podpora firemních školek, hledání rezerv ve stávajících kapacitách, ale také zdokonalení systému přijímání do školek a škol, tak aby byly primárně uspokojeny nároky obyvatel Prahy 6. Dá se vyřešit například dvoukolovým přijímáním do školek: V prvním kole pouze obyvatelé Prahy 6, ve druhém kole o měsíc později doplnění volných kapacit o obyvatele okolních obcí.
 • Vyřešení systému dvojjazyčného vzdělávání tak, aby nebyl porušen zákon o všeobecném rovnocenném přístupu k základnímu vzdělávání.

Nepodporujeme:

 • Populistické návrhy na přestavby nevhodných budov na školky (viz Pelléova vila) tam, kde existují jiná řešení. Vysvětlení: Populační křivka během několika let sníží poptávku po školkách, účelové přestavby některých budov na školky jsou mrháním prostředky i neúctou k hodnotám, jež takové budovy představují. Dočasné řešení nedostatku kapacit nabízí jednak firemní školky, jednak nový zákon o mateřských skupinách.
 • Zrušení dvojjazyčného vyučování na vybraných základních školách

zpět na témata
9. Občanský život, přirozená komunitní centra, bezdomovectví

Podporujeme:

 • Rozšíření prostor pro přirozené setkávání obyvatel Prahy 6 – trhy prvovýrobců, trhy „art and antik“, vánoční trhy v přirozených komunikačních uzlech jednotlivých lokalit Prahy 6 (oživení Dejvické ulice jako společenského centra Dejvic).
 • Komunitní život ve vnitroblocích. Praha 6 sníží byrokratickou zátěž a dodá grantovou cestou prostředky na materiál, obyvatelé vnitrobloků dodají vlastní práci s cílem podnítit komunitní život v nevyužívaných vnitroblocích.
 • Podobně jako společnost generuje staré a dlouhodobě nemocné, kteří potřebují podporu rodiny, ale často také obce, čelí současná společnost i komplikované otázce bezdomovectví. Obec musí hledat přiměřený mix prevence drobné kriminality a podpory, např. cestou nízkoprahového přístupu k získání práce typu úklidu ulic.

Nepodporujeme:

 • Hazard na území Prahy 6.
 • Ponechání fenoménu bezdomovectví jako problému, který se na úrovni obce nedá alespoň částečně řešit.
zpět na témata
10 věcí,
o které se postaráme...
 1. Budeme transparentně a odpovědně zacházet s vašimi penězi.
 2. Dostanete každé dítě do školky i školy.
 3. Radnice nebude úřadem, ale vaším servisem.
 4. Nebudeme tolerovat hazard.
 5. Zaparkujete tady!
 6. Podpoříme živou kulturu a přirozená centra společenského života.
 7. Nebudeme zapomínat na staré a dlouhodobě nemocné.
 8. Developeři budou muset dodržovat jasná pravidla a zákony.
 9. Nebudeme zapomínat na odlehlejší části Prahy 6.
 10. Budeme tu spolu nejen bydlet, ale také žít!
Splněno!
 • zřízeno oddělení kultury Úřadu Městské části Praha 6
 • spuštěn transparentní dotační program na podporu kulturního života v Praze 6; dotační program "Kultura" navýšen (ze 400 tis. Kč v roce 2014, 2,4 mil. Kč v roce 2015 a 4 mil. Kč v roce 2016 na 6 mil. Kč v roce 2017)
 • podpora navýšení dotace divadlu Semafor z HLMP (ze 4,9 mil. v roce 2015 a 7,2 mil. v roce 2016 na 7,5 mil. Kč v roce 2017)
 • spuštěn program na obnovení art kina Dlabačov v Břevnově s podporou Prahy 6
 • založena tradice "Večerů s Prahou 6" Dejvická LIVE (jednou měsíčně v divadle Semafor)
 • založena tradice Festivalu ambasád FOOD and CULTURE (květen)
 • dokončen přírodní amfiteátr na Hanspaulce (s přispěním evropské dotace)
 • zajištěno vícezdrojové financování „Opery v Šárce“ (příspěvek Prahy 6 - 1,3 mil. Kč v roce 2014, 1,2 mil. Kč v roce 2015, 900 tis. Kč v roce 2016 a 700 tis. Kč v roce 2017; spolufinancování Ministerstvo kultury, HLMP, pražské společnosti)
 • oživení Kampusu Dejvice (podepsáno Memorandum o společném zájmu mezi Prahou 6 a ČVUT, VŠCHT, NTK, UK a ÚOCHB AV ČR, zřízena pracovní skupina pro Kampus Dejvice)
 • pokračují oblíbené farmářské trhy, tentokrát však i s profitem pro rozpočet Prahy 6 (750 tis. Kč + DPH/rok); smlouva s provozovatelem prodloužena o 5 let
 • zajištěna nová grafika i obsah časopisu Šestka včetně kvalitnější distribuce
 • přijata závazná pravidla pro vydávání Šestky posilující prostor pro názory opozice, vyváženost a objektivitu
 • zahájen pravidelný dialog se spolky Prahy 6 (pravidelná setkávání, k dispozici jedna stranu v měsíčníku Šestka)
 • navýšeny prostředky na odměny ředitelů základních škol (3 miliony ročně) a ředitelek MŠ (2 miliony ročně), školních psychologů (1,3 milionu ročně), správců počítačových sítí a hřišť (3 miliony ročně) a recepčních (1,5 milionu ročně)
 • příprava navyšování kapacity pro žáky MŠ a ZŠ (příprava půdní vestavby na ZŠ Antonína Čermáka a navýšení kapacit o 125 žáků, stavby MŠ Mezi domy - 48 dětí, přestavby MŠ Vokovická - navýšení kapacit ze 72 na 96 dětí, střechy na ZŠ nám. Svobody a Emy Destinnové připraveny na půdní vestavby v blízké budoucnosti)
 • spuštěn projekt participačního rozpočtování „Mám nápad pro Šestku“ (5 mil. Kč v roce 2017)
 • zveřejňování všech faktur a smluv ve strojově čitelném formátu od roku 2015
 • zveřejňování platů (včetně odměn) radních, tajemníka úřadu a vedoucích odborů od roku 2015
 • zveřejňování odměn zastupitelů a členů komisí RMČ a výborů ZMČ od roku 2015
 • otestován provoz letního kina v parku Maxe van der Stoela, vítězného projektu "Mám nápad pro Šestku" (1300 diváků na projekci filmu Po strništi bos)
 • rozběhnut další ročník projektu "Nápad pro Šestku II"
 • připraven projekt "500 plus 500" k navýšení kapacit mateřských a základních škol o 1000 míst do roku 2022 na základě novely školského zákona
 • do rekonstrukcí škol a jejich zařízení investováno v letech 2014 - 2018 cca 400 milionů korun
 • osazeny pamětní desky režisérovi Františku Vláčilovi,‎ zpěvačce Evě Olmerové, architektovi Janu Kaplickému, válečným hrdinům Karlu Lukasovi a Františku Fajtlovi, politikovi Ladislavu Karlovi Feierabendovi a hrdince válečného odboje Boženě Kropáčkové
 • připraveny velké společenské projekty Osvobození 70 (2015), Pocta Václavu Havlovi (2016) a Rok české státnosti (2018)
 • zorganizovány veřejná setkání a anketa k budoucímu využití bývalé nádražní budovy Praha-Bubeneč, kterou Praha 6 získá do správy od HLMP
 • založen městský žákovský parlament (doporučil přejmenovat ZŠ Petřiny - jih na ZŠ Věry Čáslavské a pojmenovat v Dejvicích park Petra Šabacha)
 • zveřejňována všechna hlasování zastupitelstva, a to jmenovitě a v otevřených datech

 
Vaše náměty na zlepšení života na Praze 6
 
Zavřít
 
Zavřít