Praha 6 jste Vy!
Jan Lacina
lídr STAN
pro Prahu 6
Jiří Růžička
senátor za Prahu 6
kandidát STAN,
TOP 09 a KDU-ČSL
Zaregistrujte se
pro okamžité zprávy
z našeho blogu
 
Náš tým v Praze 6
 

A mnoho dalších přátel a kolegů které postupně doplňujeme...


Mgr. Jan Lacina
Zástupce starosty, zodpovědný za oblast školství a vzdělávání, za oblast kultury a koncepci "otevřené radnice".

Dále místopředseda pracovní skupiny pro udělování čestných občanství MČ Praha 6 a pro místopis. Člen komise majetkové politiky, dislokační komise, komise kulturní, komise povodňové,  člen bezpečnostní rady MČ a krizového štábu MČ.

Má dvě veselé děti v raném školním věku, proto mu záleží na světě, ve kterém budou vyrůstat. V mládí intenzivně sportoval – během studia gymnázia Arabská byl členem Střediska vrcholového sportu mládeže Dukla Praha. V dospělosti vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FF ZČU a mediální studia na FSV UK. Poslední čtvrt století strávil pracovně ve světě médií. Býval reportérem v Reflexu, v Lidových novinách, na Nově i na Primě, posledních čtrnáct let jako producent, scenárista a později i režisér připravoval s Michalem Prokopem respektovanou talkshow České televize Krásný ztráty. Moderoval televizní cyklus 13. komnata, byl členem managementu festivalu Praha – Evropské město kultury, řídil celodenní vysílání ČT1 k 20. výročí tzv. Sametové revoluce. V Praze mezitím otevřel několik literárních kaváren. V prezidentské kampani osobní účastí podporoval kandidaturu Karla Schwarzenberga. Právě v té době se rozhodl pro zásadní životní změnu: Svou energii přesměroval k hnutí Starostů a nezávislých (STAN) a rodné Praze 6. 

Doc. JUDr. Vladimír Balaš CSc.
55 let, právník, rozhodce, docent mezinárodního práva Právnické fakulty UK, Praha 6 - Břevnov

se narodil v roce 1959 v Prostějově a v roce 1978 vystudoval  Gymnázium Litoměřická v Praze. Po maturitě na gymnáziu nastoupil ke studiu práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde v pozdějších letech získal akademický titul doktora práv, docent. Vědeckou hodnost kandidáta věd získal na Československé akademii věd. Během svých studií a praxe absolvoval řadu mezinárodních vzdělávacích kurzů a byl držitelem prestižních stipendií na zahraničních univerzitách v Moskvě a Michiganu.

Vladimír Balaš působil během své odborné praxe v rámci mnoha významných vědeckých institucích, kde zastával řídící funkce. Lze například jmenovat jeho působení na pozici ředitele Ústavu státu a práva AV ČR, člena Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí nebo jako předsedy České společnosti pro mezinárodní právo. Již více než 12 let je členem Stálého rozhodčího soudu v Haagu a rozhodcem na seznamu Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů ve Washingtonu (ICSID). Českou republiku zastupoval v ústavněprávním výboru FAO a na jednáních UNCITRAL.

Během celé své kariéry se věnuje pedagogické činnosti na českých univerzitách (Univerzita Karlova, Západočeská Univerzita v Plzni, Jihočeská Univerzita). Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů spojených s přednáškami na renomovaných zahraničních univerzitách a v akademických institucích (Padova, Oxford, Den Haag, Ann Arbor, Paris, Manchester aj.) a je spoluautorem několika významných publikací týkajících se mezinárodního práva - například Kursu mezinárodního ekonomického práva nebo Srovnávacího ústavního práva. V letech 1994-1998 byl zastupitelem města Plzeň.

MUDr. Iveta Borská
Předsedkyně Komise pro sociálně bytové otázky.

Dále členka komise bytové politiky a komise pro sociální a zdravotní problematiku.

Narodila se v roce 1964 v Praze. Po gymnáziu vystudovala Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy v Praze (dnes I. lékařská fakulta UK Praha), specializací je radioložka. Pracovně prošla jak zdravotnickým státním i soukromým sektorem, tak státní správou i manažerskými pozicemi v zahraničí. V roce 2009 z nesouhlasu s topolánkovsko - paroubkovskou politikou vstoupila do TOP 09, která ji oslovila konzervativními hodnotami. Do té doby se v žádné politické straně neangažovala. Za TOP 09 byla zvolena v roce 2010 do Zastupitelstva hlavního města Prahy, kde byla členkou kontrolního výboru a výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku. 

Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
Předseda výboru pro komunikaci a média ZMČ, předseda komise pro otevřenou radnici a informační technologie.

Je bývalým poslancem (od roku 1989 do 1998), nejdříve Federálního shromáždění, později Poslanecké sněmovny (za ODA). Vystudoval stavební fakultu ČVUT a divadelní fakultu AMU v Praze. Je spoluautorem Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Od roku 1997 poradcem a školitelem pro oblast přístupu k informacím. Od roku 2000 koordinuje projekt Otevřete.cz, web pro otevřenost veřejné správy obecně prospěšné společnosti  Otevřená společnost. Pod pseudonymem Olaf Lávka působil v letech 1996 až 2000 jako moderátor už neexistujícího Rádia Limonádový Joe. 

MgA. Petr Prokop
40 let, vysokoškolský pedagog, herec a producent Divadla VOSTO5, Praha 6 - Liboc

Vystudoval obor mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd UK a divadelní produkci na DAMU. Se spolužáky z gymnázia založil v roce 1996 Divadlo VOSTO5, které od té doby úspěšně řídí a ve kterém i hraje. Původně amatérské divadlo se pod jeho vedením za více než dvacet let své existence etablovalo ve výrazný profesionální soubor věnující se autorskému divadlu. Od roku 2009 působí jako odborný asistent na katedře produkce pražské DAMU, v letech 2011-16 působil jako proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost téže fakulty a od roku 2018 je předsedou akademického senátu AMU. Ve své akademické práci se specializuje na českou divadelní síť a na fungování nezávislých divadelních souborů a festivalů. V minulosti působil jako hlavní manažer mezinárodní scénografické výstavy Pražské Quadriennale, výkonný ředitel Festivalu pouličního divadla a manažer českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.

Ing. Mgr. Libor Bezděk
Předseda Finančního výboru ZMČ, předseda zastupitelského klubu STAN.

Dále místopředseda mandátového výboru ZMČ a člen komise pro sportovní a volnočasové aktivity.

Narodil se v Břevnově a od dětství žije v Dejvicích, ženatý, dvě dcery. Svou vzdělávací dráhu vedl přes ZŠ (Nám. Svobody A), Gymnázium Jana Keplera, Přírodovědecká fakulta UK – aprobace zeměpis – matematika, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE – mezinárodní obchod, politologie. Učil na gymnáziu Botičská (1993- 7), působil jako asistent ředitele obchodní společnosti (1997-9). Od roku 1999 je ředitelem Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, největšího volnočasového zařízení v ČR, jehož dvě střediska sídlí a nabízejí aktivity dětem a mládeži v Praze 6 – Stadion mládeže (Kotlářka) a Stanice techniků (Pod Juliskou). Od roku 1988 působí jako pedagog a trenér mládeže na zmíněné Kotlářce, v posledních letech se věnuje především těm nejmenším: dětem od 3 do 8 let, a to včetně organizování letních a zimních táborů. Je hrdý na to, do jaké míry se povedlo aktivity pro naše děti posunout a zvýšit i počet těch, kteří se ve volném čase naplno věnují činnostem, které mohou přispět k tomu, že se ani v budoucnu ve světě neztratí a naší Prahu 6 proslaví.

Mgr. Petr Karvánek
55 let, učitel biologie a chemie, ředitel základní školy Antonína Čermáka, Praha 6 - Dejvice

Má dvě holčičky na základní škole a dva kluky už poslal do dospělého života. Vystudoval učitelství Bi – Ch na PřFUK. V mládí hrál volejbal, který později také trénoval na škole. Posledních dvanáct let provází jeho život plno změn. Naučil se hrát trochu na kytaru, začal opět aktivně lyžovat, několik posledních let propadl badmintonu a poslední sportovní pokušení, kterým se snaží neodolávat, jsou tenis a golf.

V devadesátých letech utekl na 5 let ze školství a zkoušel podnikat. Návrat do školství byl rychlý. Nejprve skoro na osm let k volnočasovému vzdělávání v domě dětí a mládeže (Stanice techniků v Podbabě) a posledních sedm let jako ředitel základní školy v Bubenči. Protože má rád nové věci a Prahu 6, na které žije a pracuje bezmála 30 let, rozhodl přijmout nabídku Honzy Laciny a kandidovat za Starosty a nezávislé (STAN) na Praze 6.

Hana Ornestová
54 let, herečka, členka festivalového výboru Ortenova Kutná Hora, členka občanského sdružení Bubeneč sobě, Praha 6 - Bubeneč

Vystudovala hudebně-dramatický obor pražské Konzervatoře. Po studiích působila v oblastních divadlech v Šumperku a v Příbrami. To bylo nejdelší období, ve kterém se vzdálila z Prahy 6 - Bubenče, kde vyrůstala v rodinné vile a žije dodnes.

Po listopadové revoluci a narození syna  hrála v soukromých hereckých společnostech, věnovala se poezii v poetické vinárně Viola a v Lyře Pragensis.

Nyní spolupracuje s různými dabingovými a castingovými společnostmi, věnuje se výtvarné scéně a soukromým projektům. Rodinná tradice ji přivedla do festivalového výboru Ortenovy Kutné Hory.

Jako člence občanského sdružení Bubeneč sobě jí pochopitelně nejsou lhostejné nesmyslné a necitlivé developerské zásahy do této lokality.

Ing. Jan Vylita
44 let, auditor, člen Mezinárodní rady auditorů NATO, Praha 6 - Dejvice

Po více než patnácti letech strávených v mezinárodní poradenské firmě se ze dne na den ocitl v pozici generálního sekretáře Ministerstva obrany. Tam pochopil, že bez osobního přičinění se poměry v české zemi nikdy nezlepši. Léta strávená v zahraničí mu ukázala, že se málo staráme o svoje okolí a moc se necháme ovládat neurčitým "někým nahoře". Pořád mu vadí, že okolo sebe potkává spoustu talentovaných, schopných a zkušených lidí, ale spousta z nich nemá chuť se angažovat veřejně, protože nevěří, že se věci veřejné dají spravovat poctivě. Z vlastní zkušenosti ví, že to lze, a proto se rozhodl podpořit kandidátku hnuti Starostů a nezávislých.   

Mgr. Martin Illner JD,
48 let, konzultant, začínající včelař, Praha 6 - Střešovice

Drtivou většinu svého života strávil s rodinou v cizině – rodiče v jeho dvou letech emigrovali do USA. Žil také ve Francii a ve Švýcarsku, posledních dvanáct let bydlí v Praze 6, dříve v Dejvicích, dnes ve Střešovicích. Má široké vzdělání – v USA chodil na West Point, diplom z politických věd má z prestižní školy Williams, ve Francii získal magisterské vzdělání v obchodním právu, v Texasu pak titul JD – doktor práv. MBA na Columbii v New Yorku však nedodělal kvůli zákeřné chorobě – roztroušené skleróze, se kterou bojuje řadu let. Pracovní kariéru začal jako strategický konzultant ve společnosti Bain v Ženevě a McKinsey v Praze, později spoluzakládal ve střední Evropě různé internetové firmy. V Česku vedl  řady projektů a firem - například společnost Oracle, ve které se později stal uspěšným ředitelem pro aplikace ve střední Evropě ale taky šéfoval neúspěšné tažení Fortuny proti Sazce. Martin má občas neohrabanou češtinu, háčky a čárky neumí vůbec, ale to mu nebrání vyjadřovat často své názory na politickou situaci ve své rodné zemi a klientelismus v ní. V poslední době se pokouší přeorientovat směrem k neziskovému sektoru a k Africe.. Po Praze jezdí nejčastěji na kole. Má tři děti a je – bohužel – rozvedený víc než jednou.

Jiří Horálek
59 let, pracovník v sociálních službách, dramaturg Dejvického hudebního léta, Praha 6 - Hradčany

Od roku 1986 se živil jako profesionální hudebník, po revoluci i jako živnostník, posledních deset let je zaměstnanec Seniorského domu v Praze 6, kde pracuje jako technik a řidič. Příležitostně vystupuje v kapelách OOZ a Pozdní lítost, je spolupořadatel a zakládající člen spolku Kotlaba, který organizuje Dejvické hudební léto - festival kapel, jehož výtěžek jde na konto Dětstkého stacionáře ve Vokovicích. Je ženatý.

David Ptáček
44 let, jednatel firmy, předseda občanského sdružení Šárecké údolí, Praha 6 - Hradčany

Je ženatý,  má syna – studenta na gymnáziu a dceru ve školním věku. Od r. 1990 vede spolu s manželkou rodinou firmu, přes dvacet let provozuje prodejny koženého zboží a cestovních zavazadel.

V roce 2009 se přestěhoval do Šáreckého údolí a  v r. 2010 založil a doposud vede občanské sdružení. Ve sdružení prosazuje obnovu Šáreckého údolí jako výletní destinace pro všechny Pražany. Jeho vizí je Šárka jako  bezpečný a atraktivní zelený pás Prahy 6, sloužící k rekreaci obyvatel i návštěvníků a zároveň nabízející nejzachovalejší přírodní celek v Praze.

Tuto vizi chce prosazovat i jako zastupitel Prahy 6, na kandidátce STAN. 

JUDr. Ondřej Tošner Ph.D.
37 let, právník, advokát úspěšný v zastavení stavby Ledního medvěda na Vítězném náměstí, Praha 6 - Dejvice

Po studiu práv absolvoval doktorandský studijní program se zaměřením na správní právo. Věnoval se též práci v nevládních ekologických organizacích, kde poskytoval pomoc občanům při jejich problémech v této oblasti. Od roku 2005 vykonává advokacii ve vlastní advokátní kanceláři, která se specializuje na stavební právo, včetně územního plánování, právo životního prostředí a právo měst a obcí. Je obeznámen s problémy a potřebami Prahy 6 v této oblasti, neboť ve své praxi zastupuje řadu občanských sdružení a občanů Prahy 6 při rozhodování o stavebních záměrech a o využití území v jejich okolí, např. v Břevnově, Dejvicích, Bubenči, Vokovicích, na Červeném Vrchu, v Šáreckém údolí, na Hanspaulce a na dalších místech Prahy 6. Jelikož se chce aktivněji zapojit do dění v městské části a chce podpořit změnu v přístupu městské části ke svému území a občanům, rozhodl se svojí kandidaturou podpořit Starosty a nezávislé v Praze 6, kde se narodil a kde od mládí žije.

Naši zastupitelé:

Mgr. Jan Lacina
Zástupce starosty, zodpovědný za oblast školství a vzdělávání, za oblast kultury a koncepci "otevřené radnice".

Dále místopředseda pracovní skupiny pro udělování čestných občanství MČ Praha 6 a pro místopis. Člen komise majetkové politiky, dislokační komise, komise kulturní, komise povodňové,  člen bezpečnostní rady MČ a krizového štábu MČ.

Má dvě veselé děti v raném školním věku, proto mu záleží na světě, ve kterém budou vyrůstat. V mládí intenzivně sportoval – během studia gymnázia Arabská byl členem Střediska vrcholového sportu mládeže Dukla Praha. V dospělosti vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FF ZČU a mediální studia na FSV UK. Poslední čtvrt století strávil pracovně ve světě médií. Býval reportérem v Reflexu, v Lidových novinách, na Nově i na Primě, posledních čtrnáct let jako producent, scenárista a později i režisér připravoval s Michalem Prokopem respektovanou talkshow České televize Krásný ztráty. Moderoval televizní cyklus 13. komnata, byl členem managementu festivalu Praha – Evropské město kultury, řídil celodenní vysílání ČT1 k 20. výročí tzv. Sametové revoluce. V Praze mezitím otevřel několik literárních kaváren. V prezidentské kampani osobní účastí podporoval kandidaturu Karla Schwarzenberga. Právě v té době se rozhodl pro zásadní životní změnu: Svou energii přesměroval k hnutí Starostů a nezávislých (STAN) a rodné Praze 6. 

 
MUDr. Iveta Borská
Předsedkyně Komise pro sociálně bytové otázky.

Dále členka komise bytové politiky a komise pro sociální a zdravotní problematiku.

Narodila se v roce 1964 v Praze. Po gymnáziu vystudovala Fakultu všeobecného lékařství University Karlovy v Praze (dnes I. lékařská fakulta UK Praha), specializací je radioložka. Pracovně prošla jak zdravotnickým státním i soukromým sektorem, tak státní správou i manažerskými pozicemi v zahraničí. V roce 2009 z nesouhlasu s topolánkovsko - paroubkovskou politikou vstoupila do TOP 09, která ji oslovila konzervativními hodnotami. Do té doby se v žádné politické straně neangažovala. Za TOP 09 byla zvolena v roce 2010 do Zastupitelstva hlavního města Prahy, kde byla členkou kontrolního výboru a výboru pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku. 

 
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek
Předseda výboru pro komunikaci a média ZMČ, předseda komise pro otevřenou radnici a informační technologie.

Je bývalým poslancem (od roku 1989 do 1998), nejdříve Federálního shromáždění, později Poslanecké sněmovny (za ODA). Vystudoval stavební fakultu ČVUT a divadelní fakultu AMU v Praze. Je spoluautorem Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Od roku 1997 poradcem a školitelem pro oblast přístupu k informacím. Od roku 2000 koordinuje projekt Otevřete.cz, web pro otevřenost veřejné správy obecně prospěšné společnosti  Otevřená společnost. Pod pseudonymem Olaf Lávka působil v letech 1996 až 2000 jako moderátor už neexistujícího Rádia Limonádový Joe. 

 
MgA. Petr Prokop
40 let, vysokoškolský pedagog, herec a producent Divadla VOSTO5, Praha 6 - Liboc

Vystudoval obor mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd UK a divadelní produkci na DAMU. Se spolužáky z gymnázia založil v roce 1996 Divadlo VOSTO5, které od té doby úspěšně řídí a ve kterém i hraje. Původně amatérské divadlo se pod jeho vedením za více než dvacet let své existence etablovalo ve výrazný profesionální soubor věnující se autorskému divadlu. Od roku 2009 působí jako odborný asistent na katedře produkce pražské DAMU, v letech 2011-16 působil jako proděkan pro studijní záležitosti a uměleckou činnost téže fakulty a od roku 2018 je předsedou akademického senátu AMU. Ve své akademické práci se specializuje na českou divadelní síť a na fungování nezávislých divadelních souborů a festivalů. V minulosti působil jako hlavní manažer mezinárodní scénografické výstavy Pražské Quadriennale, výkonný ředitel Festivalu pouličního divadla a manažer českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji.

 
Ing. Mgr. Libor Bezděk
Předseda Finančního výboru ZMČ, předseda zastupitelského klubu STAN.

Dále místopředseda mandátového výboru ZMČ a člen komise pro sportovní a volnočasové aktivity.

Narodil se v Břevnově a od dětství žije v Dejvicích, ženatý, dvě dcery. Svou vzdělávací dráhu vedl přes ZŠ (Nám. Svobody A), Gymnázium Jana Keplera, Přírodovědecká fakulta UK – aprobace zeměpis – matematika, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE – mezinárodní obchod, politologie. Učil na gymnáziu Botičská (1993- 7), působil jako asistent ředitele obchodní společnosti (1997-9). Od roku 1999 je ředitelem Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy, největšího volnočasového zařízení v ČR, jehož dvě střediska sídlí a nabízejí aktivity dětem a mládeži v Praze 6 – Stadion mládeže (Kotlářka) a Stanice techniků (Pod Juliskou). Od roku 1988 působí jako pedagog a trenér mládeže na zmíněné Kotlářce, v posledních letech se věnuje především těm nejmenším: dětem od 3 do 8 let, a to včetně organizování letních a zimních táborů. Je hrdý na to, do jaké míry se povedlo aktivity pro naše děti posunout a zvýšit i počet těch, kteří se ve volném čase naplno věnují činnostem, které mohou přispět k tomu, že se ani v budoucnu ve světě neztratí a naší Prahu 6 proslaví.

 
 
Vaše náměty na zlepšení života na Praze 6
 
Zavřít
 
Zavřít